ab finance

Afera GetBacku. Zgłosili się chętni na zakup aktywów spółki

Szwedzka firma Hoist Finance AB poinformowała, że składa ofertę zakupu aktywów upadającej spółki GetBack. Niedawno zarząd windykatora informował, że jest siedmioro kupców zainteresowanych GetBackiem. Trzech już złożyło oferty. Hoist jest jednym z nich.

PGNiG chce wyemitować obligacje za 1,2 mld euro

W ramach pięcioletniego programu PGNiG Finance AB będzie mógł emitować obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Środki uzyskane z emisji obligacji przez PGNiG Finance AB przeznaczone zostaną na udzielenie pożyczki PGNiG. PGNiG przeznaczy

Hoist Finance zamierza złożyć ofertę na aktywa GetBack

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Firma windykacyjna Hoist Finance AB zamierza złożyć ofertę na aktywa spółki GetBack, poinformowało Hoist Finance AB. "Dostrzegamy możliwości akwizycji i konsolidacji w innych krajach, np. w na rynku polskim, gdzie

Hoist Finance ma umowę nabycia aktywów od GetBacku za ok. 398 mln zł

jej wykonania potrzebny jest do realizacji działań operacyjnych po stronie spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Hoist Finance AB, które to działania mają na celu pozwolić na bezproblemowe przejęcie portfeli wierzytelności będących przedmiotem tej umowy" - czytamy w komunikacie

Bank BOŚ zwrócił 264,99 mln euro kaucji, co posłuży spłacie euroobligacji

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał zwrotu kaucji z odsetkami w kwocie 264,99 mln euro (1,169 mld zł) spółce zależnej BOS Finance AB z siedzibą w Szwecji, podała instytucja. Środki z kaucji posłużą do spłaty zobowiązań BOS Finance z tytułu

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

., poinformowała spółka. PZU Finance AB (publ), spółka w 100% zależna od PZU wyemitowała dziś obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350 000 000 euro. Cena emisyjna obligacji wynosiła 99.218 euro powiększone o odsetki narosłe od 3 lipca 2015 r. za jedną obligację

Energa: Księga popytu euroobligacji na 300 mln euro zamknięta z ceną 98,892%

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Księga popytu dotycząca euroobligacji o wartości 300 mln euro Energa Finance AB (publ) w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (program EMTN) została zamknięta z ceną emisyjną 98,892%, podała Energa

GetBack dokonał przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii G i H

z grupy kapitałowej Hoist Finance AB" - czytamy w komunikacie. GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW. (ISBnews)

Moody's podtrzymał rating Baa3 PGNiG z perspektywą stabilną

Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service podtrzymał raitng Baa3 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz jego spółki zależnej PGNiG Finance AB (publ). Jednocześnie agencja podtrzymała tymczasowy rating programu PGNiG Finance AB na 1,2 mld euro

Moody's podtrzymał rating Baa3 PGNiG ze stabilną perspektywą

, wstępny rating (P)Baa3 dla programu średniookresowych obligacji typu EMTN spółki PGNiG Finance AB o wartości 1,2 mld euro, gwarantowanych przez PGNiG. W chwili podjęcia decyzji w ramach programu nie było niewykupionych papierów, podano w komunikacie. Podtrzymanie bierze pod

Obligacje PZU Finance wartości 350 mln euro zadebiutują na Catalyst we wtorek

; - czytamy w uchwale zarządu GPW. PZU Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie to spółka specjalnego przeznaczenia, której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych

Fitch obniżył rating Energi do BBB- z perspektywą stabilną

). Fitch obniżył też rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu BBB-, a także rating dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych do poziomu BB, podano w komunikacie. "Obniżenie ratingu agencja uzasadnia przede

Energa: Rezerwa z tyt. odroczonego podatku obniży wynik za 2019 r. o 102 mln zł

. Rezerwa ta dotyczy ewentualnych przyszłych zobowiązań podatkowych Energa Finance AB (publ), spółki zależnej utworzonej w celu przeprowadzenia emisji euroobligacji, mogących powstać w związku z różnicami kursowymi zaistniałymi w momencie spłaty pożyczek udzielonych spółce-matce

Hoist II NSFIZ złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia portfeli wierzyt. GetBacku

, - Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Hoist II NSFIZ jest faktycznie kontrolowany przez Hoist Finance AB(publ), która stoi na czele Grupy Hoist. Grupa Hoist jest partnerem międzynarodowych banków i instytucji finansowych i zajmuje się

Moody's podwyższył perspektywę ratingu TVN do stabilnej

default'u oraz B1 dla obligacji 2018 i 2020 wyemitowanych przez TVN Finance Corporation III AB. "Stabilizacja perspektywy ratingu odzwierciedla obniżanie poziomu zadłużenia. Dodatkowo stabilna perspektywa odzwierciedla pozytywną dynamikę polskiego rynku reklamowego"

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 22 grudnia --14:00: Debiut obligacji PZU Finance AB na Catalyst --MF opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec października WTOREK, 23 grudnia

Emisja długu podporządkowanego PZU możliwa w połowie 2015r, strategia w styczniu

z emisją. Ze względu na Solvency II całkowitej przebudowie ulega ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Ta ustawa zupełnie zmienia kwestie związane z długiem podporządkowanym i wtedy już nie ma problemu" - powiedział dziennikarzom Dąbrowski po debiucie obligacji PZU Finance AB na rynku

PGNiG skupi się na utrzymaniu wysokiego ratingu

Investors Service podtrzymał rating Baa3 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz jego spółki zależnej PGNiG Finance AB (publ). Jednocześnie agencja podtrzymała tymczasowy rating programu PGNiG Finance AB na 1,2 mld euro na poziomie (P)Baa3. Perspektywa ratingu jest stabilna

PGNiG wypowiedziało umowę ws. ratingów od Standard & Poor's

spółka wypowiedziała umowę zawartą ze Standard&Poors Ratings Services Ltd, która dotyczyła oceny kredytowej spółki oraz obligacji wyemitowanych przez PGNiG Finance AB, podmiot zależny spółki" - czytamy w komunikacie. W najbliższym czasie S&P wycofa rating nadany PGNiG

PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD

kwietnia br. bank poinformował, że skierował oferty wykupu do posiadaczy obligacji wyemitowanych 25 lipca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 750 000 000 euro o oprocentowaniu 0,75%, o terminie wykupu przypadającym w 2021 r. , a także wyemitowanych przez PKO Finance AB (publ), podmiot zależny banku

Energa wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w I kw. br.

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Energa Finance AB - spółka zależna Energi - przeprowadzi publiczną subskrypcję i wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) w I kw. br., podała spółka

PGNiG wypowiedziało umowę agencji ratingowej Standard & Poor's

W poniedziałek PGNIG wypowiedziało umowę zawartą ze Standard & Poor's Rating Services Ltd, która dotyczyła oceny kredytowej (czyli ratingu) gazowego koncernu oraz obligacji wyemitowanych przez jego spółkę córkę PGNiG Finance AB. "Tym samym w

Synthos wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro

Warszawa, 02.04.2015 (ISBnews) - Synthos Finance AB - spółka zależna Synthos - wyemitowała obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, podał Synthos. Są to obligacje o stałym oprocentowaniu w wysokości 4,0% w skali roku i z

Synthos wyemituje obligacje o wartości nominalnej 50 mln euro dla EBOR-u

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Synthos Finance AB (publ) - spółka zależna specjalnego przeznaczenia Synthosa - wyemituje obligacje typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro, które docelowo obejmie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podał Synthos

Energa: Odpisy i rezerwy pomniejszą wynik netto o 1 021 mln zł za I poł. 2020 r.

mln zł, c) odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce EKO - w wysokości 79 mln zł, d) odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Energa AB Finance (publ) - w wysokości 84 mln zł" - czytamy w komunikacie

Fitch potwierdził rating BBB Energi, perspektywa stabilna

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Energi na poziomie BBB z perspektywą stabilną, ocenę na poziomie BBB dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także

Fitch wycofał ratingi JSW w związku z niedojściem do skutku emisji obligacji

notes przez JSW Finance AB (spółkę specjalnego przeznaczenia w Szwecji, utworzoną przez Polski Koks S.A, spółkę zależną JSW), podała spółka. "Ratingi zostały wycofane w związku z niedojściem do skutku emisji obligacji, co wynika z zasad przyjętych przez Fitch"

Agrowill Group sprzedał spółki zarządzające gruntami za ok 6,6 mln euro

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Agrowill Group zbył 100% udziałów w spółkach pośrednio zarządzających gruntami do funduszu inwestycyjnego Fixed Yield Invest Fund zarządzanego przez Synergy Finance za ok. 6,6 mln euro, podała spółka. "Fundusz

Moodys potwierdził ratingi 'Baa1' Energi i jej obligacji, perspektywa stabilna

Warszawa, 09.02.2017 (ISBnews) - Agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła rating Energi na poziomie "Baa1" oraz ocenę na poziomie "Baa1" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji. Perspektywa ratingu jest

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

.). "Emitent przedstawił w planie restrukturyzacji informacje dotyczące efektów najważniejszych działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w terminie do jego złożenia, w szczególności: (1) Rezultat rozliczenia transakcji z Hoist Finance AB oraz dezinwestycji operacji

R. Paszkiewicz będzie odpowiedzialny za infrastrukturę kolejową na Ukrainie

infrastruktury kolejowej w Unii Europejskiej, podano także. Wcześniej Paszkiewicz pracował m.in. w Ministerstwie Finansów, w Narodowym Banku Polskim, w spółkach: Orlen Finance AB, Unipetrol Trade i Anwil. (ISBnews)

Fitch podniósł ratingi Kolei Mazowieckich do BBB, BBB+ i AA-(pol) i wycofał je

czynniki takie, jak status prawny i integracja wywierają na te powiązania średni wpływ" - czytamy w komunikacie. Obligacje wyemitowane przez Koleje Mazowieckie Finance AB - spółkę należącą do KM na kwotę 100 mln euro zostały wykupione w terminie w marcu 2016 r. Obligacje te

TVN wykupił i umorzył obligacje senior notes o wartości nomin. 23,38 mln euro

Warszawa, 08.12.2014 (ISBnews) - TVN Finance Corporation III AB (publ), spółka zależna TVN, wykupiła przed terminem zapadalności obligacje senior notes o wartości nominalnej 23,38 mln euro z terminem zapadalności w 2018 r., podała spółka. Papiery zostały umorzone

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała

PZU uplasowało euroobligacje o wartości 350 mln euro

niż pięć lat spółce specjalnego przeznaczenia - PZU Finance AB (publ), której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA. PZU podało wówczas, że agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała tym obligacjom wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia A-, tj. na poziomie

GetBack widzi szansę istotnie wyższej realizacji układu niż przy zatwierdzeniu

zabezpieczonych i innych wierzycieli funduszy emitenta oraz spółek zależnych emitenta na kwotę 145,2 mln zł (poza transakcją z Hoist Finance AB), b) negocjacje z wierzycielami zobowiązań zabezpieczonych, wierzycielami funduszy emitenta oraz spółek zależnych emitenta, skutkujące łącznym

Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie 'BBB' dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa

Fitch potwierdził ratingi Energi na poziomie BBB

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie BBB z perspektywą stabilną oraz ocenę na poziomie BBB dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na

JSW będzie kontynuować rozmowy o finansowaniu po zakończeniu strajku

ratingów emisji obligacji senior notes przez JSW Finance AB (spółkę specjalnego przeznaczenia w Szwecji, utworzoną przez Polski Koks S.A, spółkę zależną JSW). Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii

Fitch nadał KHW ratingi BB-(EXP) i BBB(pol)(EXP), obligacjom: BB-(EXP)

wyemitowanym przez KHW Finance AB (Publ) obligacjom senior notes oczekiwany rating BB-(EXP) oraz oczekiwany krajowy rating długoterminowy KHW na poziomie BBB(pol)(EXP), podała agencja. "KHW jest drugim największym polskim producentem węgla energetycznego z obecnym poziomem

TVN wykupił przedterminowo obligacje senior notes o wartości nom. 43 mln euro

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) - TVN Finance Corporation III AB (publ) - spółka zależna TVN - dokonało wykupu przed terminem zapadalności części obligacji senior notes o wartości nominalnej 43 mln euro, z terminem zapadalności w 2020 r., podał TVN

Fitch podniósł perspektywę ratingu BBB- i A(pol) Kolei Mazowieckich do stabilnej

Mazowieckie Finance AB. "Zmiana perspektywy ratingów KM jest następstwem ostatniej zmiany perspektywy ratingów jedynego właściciela KM, województwa mazowieckiego (WM)" - czytamy w komunikacie. Powiązanie KM, jak również programu obligacji z WM

Przegląd prasy

plany wejścia na rynek NewConnect, podała spółka. Najpierw jednak przeprowadzi kampanię equity crowdfunding poprzez platformę finansowania udziałowego Beesfund, z której zamierza pozyskać do 4 mln zł na dalszy rozwój. --Firma windykacyjna Hoist Finance AB zamierza złożyć

PKO BP oczekuje łącznych synergii w wysokości 300 mln zł od 2017 roku

. Po integracji w 2017 roku szacowany zysk netto na 1 akcję w wyniku transakcji o blisko 10%, przy zwrocie z inwestycji (ROE) około 13%. Pod koniec kwietnia br. PKO BP podał, że sfinalizował proces przejmowania części aktywów skandynawskiej grupy Nordea AB w Polsce, tj

Przegląd informacji ze spółek

Finance AB zamierza złożyć ofertę na aktywa spółki GetBack, poinformowało Hoist Finance AB. Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 50,92 mld zł na koniec września 2018 r., co oznacza wzrost o 7% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

powstającymi na skutek spłaty pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych przez spółkę Energa Finance AB. W efekcie wynik netto Grupy w 2019 roku wyniósł -1 001 mln zł w porównaniu do 744 mln zł w 2018 roku" - wyjaśniono. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 479 mln zł w

JSW nadal rozmawia z obligatariuszami o przesunięciu opcji put

dla JSW na poziomie B+ z perspektywą stabilną oraz rating B+ z perspektywą stabilną w odniesieniu do planowanej w momencie przyznania ratingów emisji obligacji senior notes przez JSW Finance AB (spółkę specjalnego przeznaczenia w Szwecji, utworzoną przez Polski Koks S.A, spółkę zależną JSW

Przegląd prasy

, 3,84 mln zł zysku EBIT w III kw. --Robyg ustanowił wartość nom. emisji obligacji na 100 mln zł, marżę na 2,95% --Grupa AB miała 11,73 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020 --Forte miało 1,24 mln zł zysku netto, 18,97

Przegląd informacji ze spółek

Wojciech Wardacki. Uprawomocniło się postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód zmian umowy spółki zależnej Famuru tj. Mining Equipment Finance, co oznacza, że spełniony został ostatni warunek zawieszający w umowie pomiędzy Famurem, Polskim Funduszem

Przegląd prasy

, 2,61 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r. --Open Finance miał 5,49 mln zł straty netto, 3,53 mln zł straty EBIT w II kw. --KGHM miał 969 mln zł zysku netto, 2,73 mld zł skor. EBITDA w I poł. 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o

Przegląd informacji ze spółek

Open Finance odnotował 138,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 18,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Unimot zanotował 841,8 mln zł jednostkowych przychodów oraz 19,1 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r., podała

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy wyniesie 24,4 mln zł brutto, podano także. Akcjonariusze LC Corp. - Leszek Czarnecki, LC Corp BV, Getin Noble Bank, Open Finance i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie zawarli umowy plasowania i oferowania akcji spółki

Przegląd informacji ze spółek

powiększyć planowany park handlowy Stop Shop w Siedlcach o prawie 30% do 14,1 tys. m2, podała spółka. Vistal Gdynia w restrukturyzacji podpisał umowę z AB "Kauno tiltai" oddział w Szwecji na wykonanie i dostawę konstrukcji stalowej mostu w Szwecji, podała spółka

PKO BP zakończył proces przejęcia aktywów grupy Nordea w Polsce

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski sfinalizował proces przejmowania części aktywów skandynawskiej grupy Nordea AB w Polsce, tj: Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TUnŻ. W ramach zakończonej dziś fuzji operacyjnej, dane ponad 300 tys

Przegląd prasy

postanowił stworzyć agregator cateringowy --Netto wprowadza zbliżeniowe transakcje do 100 zł bez PIN-u --BOŚ Bank wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące --Grupa AB przekazała sprzęt elektroniczny

Przegląd informacji ze spółek

. Energa Finance AB - spółka zależna Energi - przeprowadzi publiczną subskrypcję i wyemituje euroobligacje o wartości minimum 250 mln euro w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) w I kw. br., podała spółka. Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powinny

PZU nie jest zainteresowane przejęciem Banku BPH i Raiffeisen Polbanku

inwestuj po 5-7 latach. Ponieważ takich okazji w tej chwili nie widzimy, to ten kierunek myślenia dzisiaj nie występuje" - powiedział Dąborowski dziennikarzom po uroczystości debiutu obligacji PZU Finance AB na Catalyst. "Te transakcje to nie jest ten kierunek"

Przegląd prasy

--Sąd apelacyjny utrzymał ustalenia prezesa UOKiK, że Open Finance wprowadzał klientów w błąd przy tzw. polisolokatach --Robert Kubica ma dołączyć do zespołu Williamsa, którego sponsorem zostanie PKN Orlen wg gazety ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości nominalnej 1,69 mln zł, podała giełda. TVN Finance Corporation III AB (publ) - spółka zależna TVN - dokonało wykupu przed terminem zapadalności części obligacji senior notes o wartości nominalnej 43 mln euro, z terminem zapadalności w 2020 r., podał TVN

Przegląd informacji ze spółek

. Getin Holding podpisał z funduszem typu private equity list intencyjny, w którym fundusz wyraził zamiar dokonania potencjalnego zakupu udziałów w spółkach zależnych - do 100% akcji Idea Banku z siedzibą we Lwowie oraz do 100% udziałów New Finance Service Sp. z o.o. w Kijowie, podał holding. Fundusz ma

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Open Finance odnotował 5,49 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 3,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. KGHM Polska Miedź odnotował 969 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. J.W. Construction Holding otrzymał oświadczenie o wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji spółki o odwołaniu z dniem 30 kwietnia 2019 r. Piotra Suprynowicza z zarządu spółki, podało JWCH. Hoist Finance sfinalizował

Przegląd prasy

. --Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji Silvair ustalona na 25 zł/szt. --Indeks WIG20 spadł o 0,12% na zamknięciu we wtorek --Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. --Sygnity ma

Przegląd informacji ze spółek

Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie BB+ dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych, podała spółka. Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus w restrukturyzacji, złożyło część dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia do

Przegląd informacji ze spółek

zależną - OOO Assets Service Finance (ASF) z siedzibą w Moskwie w kwocie 19 765 079,53 zł, podała spółka. Testy na trwałą utratę wartości bilansowej aktywów przeprowadzone w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wykazały utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie

Przegląd prasy

, Open Finance i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie zawarli umowy plasowania i oferowania akcji spółki, stanowiących łącznie 51,17% kapitału zakładowego. Minimalna cena sprzedaży akcji wynosi 2,05 zł za sztukę, podał LC Corp. --Comarch złożył najkorzystniejszą cenowo

Przegląd informacji ze spółek

International Finance Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, USA (IFC) na partnera operacyjnego w potencjalnym projekcie inwestycyjnym polegającym na utworzeniu SPV przy udziale innych podmiotów, w celu podjęcia negocjacji zmierzających do zakupu niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych, podał Kruk

Przegląd informacji ze spółek

bank. Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Energi w walucie zagranicznej i lokalnej na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa

Przegląd informacji ze spółek

. Księga popytu dotycząca euroobligacji o wartości 300 mln euro Energa Finance AB (publ) w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (program EMTN) została zamknięta z ceną emisyjną 98,892%, podała Energa. Unipetrol RPA, s.r.o. - spółka zależna Unipetrolu - podpisał z

Przegląd informacji ze spółek

nadzorczej Echo Investment nowej kadencji, wynika z uchwał walnego. Akcjonariusze AviaAM Leasing AB zdecydowali o wypłacie dywidendy w kwocie 0,09 euro na akcję za 2014 rok, podała spółka. Vivus Finance i Ruch, po zakończonym programie pilotażowym

Przegląd informacji ze spółek

rynek główny warszawskiej giełdy na przełomie 2018 i 2019 roku. Grupa planuje także wprowadzenie na NewConnect Aforti Finance w I poł. br. oraz upublicznienie Aforti Exchange na zagranicznej giełdzie w ciągu trzech lat. Celem grupy jest utrzymanie 3-cyfrowego tempa wzrostu przychodów i zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

ramach oferty spółka planuje wyemitować do 2,4 mln akcji. Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 rok, podała spółka. Sygnity podpisało z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę dotyczącą m.in

Przegląd prasy

--K. Iwuć zrezygnowała z funkcji prezesa Netii, p.o. został Wojciech Pytel --Kredyt Inkaso: Wpłaty od dłużników wyższe szac. o ok. 30% r/r w r.obr. 2017/2018 --KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 58,4 pkt w II kw

Przegląd informacji ze spółek

potwierdziła rating Energi na poziomie "Baa1" oraz ocenę na poziomie "Baa1" dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała spółka. Orbis zawarł umowę franczyzy na hotel MGallery by Sofitel

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: spółka Huawei : Ren Zhengfei, założyciel i dyrektor generalny, skomentował bieżącą sytuację firmy podczas wywiadu z serwisem Yahoo Finance. Powiedział, że nie widzi ryzyka, które mogłoby zagrażać przetrwaniu koncernu i spodziewa się dobrych wyników finansowych za 2019 rok

Przegląd informacji ze spółek

; (MdM), poinformowała członek zarządu oraz dyrektor marketingu i sprzedaży Małgorzata Ostrowska. TVN Finance Corporation III AB (publ), spółka zależna TVN, wykupiła przed terminem zapadalności obligacje senior notes o wartości nominalnej 23,38 mln euro z terminem zapadalności

Przegląd informacji ze spółek

poziomie BBB dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie BB+ dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych, podała spółka. Elektrobudowa zawarła ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) aneks do umowy na

Przegląd informacji ze spółek

stabilną, oraz ocenę na poziomie 'BBB' dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB obligacji, podała Energa. Graal złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji

Przegląd informacji ze spółek

wtorek, 10 maja, podała giełda. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał zwrotu kaucji z odsetkami w kwocie 264,99 mln euro (1,169 mld zł) spółce zależnej BOS Finance AB z siedzibą w Szwecji, podała instytucja. Środki z kaucji posłużą do spłaty zobowiązań BOS Finance z tytułu

Przegląd prasy

zgodziła się na 47 mln zł kredytu z poręczeniem województwa i nie zatwierdziła planu generalnego -- Operacyjną działalność w Polsce rozpoczyna firma Lendo, internetowy pośrednik agregujący oferty pożyczkowe trzech firm pożyczkowych (Euroloan, Aasa, Fellow Finance) i dwóch banków

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Wp.pl. Źródło: ISBnews Wind Mobile : Przydzielił w ofercie wszystkie 1,37 mln akcji, podała spółka. Źródło: ISBnews TVN Finance Corporation III AB (publ) : Spółka zależna TVN - dokonało wykupu przed terminem zapadalności części obligacji senior notes

Przegląd prasy

--Mastercard: Prawie 1/3 sklepów zauważa wpływ usługi cashback na liczbę klientów --KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 58 pkt w II kw. br --Tauron: Wskaźniki niezawodności mogą pogarszać wyniki w kolejnych latach

Przegląd prasy

% r/r w IX, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r --GUS: Eksport wzrósł o 7,2% r/r, import wzrósł o 3,3% w I-VIII --S&P nadał rating A- obligacjom do 350 mln euro, które wyemituje PZU Finance AB --Sąd Apelacyjny: 20 banków

Przegląd informacji ze spółek

na 2015 r., poinformował prezes Jerzy Mirgos. Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia "A

Przegląd informacji ze spółek

sprzedaży budynku biurowego Prosta Tower w Warszawie (nie mniej niż 50 mln zł wpływów netto) Marvipol zamierza przeznaczyć na inwestycje magazynowo-logistyczne realizowane we współpracy z Panattoni Europe, poinformował prezes Mariusz Książek. KUKE Finance - spółka Korporacji

Przegląd prasy

. Grupa planuje także wprowadzenie na NewConnect Aforti Finance w I poł. br. oraz upublicznienie Aforti Exchange na zagranicznej giełdzie w ciągu trzech lat. Celem grupy jest utrzymanie 3-cyfrowego tempa wzrostu przychodów i zysku netto, poinformowali przedstawiciele spółki

Przegląd informacji ze spółek

. Fitch Ratings wycofał rating korporacyjny dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) na poziomie B+ z perspektywą stabilną oraz rating B+ z perspektywą stabilną w odniesieniu do planowanej w momencie przyznania ratingów emisji obligacji senior notes przez JSW Finance AB (spółkę specjalnego przeznaczenia w

Przegląd prasy

ENI akcji Česká Rafinérská --Indeks WIG20 spadł o 0,86% na zamknięciu w piątek --Obligacje PZU Finance AB na 500 mln euro zadebiutują na Catalyst w poniedziałek --Sygnity wyemitowało trzyletnie

Przegląd informacji ze spółek

, otrzymał formalną zgodę czeskiego Urzędu Antymonopolowego na przejęcie od włoskiego koncernu ENI, akcji Česká Rafinérská, stanowiących 32,445% kapitału zakładowego tej spółki, podał Orlen. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Obligacje PZU Finance AB, spółki

Przegląd prasy

zadebiutują na GPW w środę --PRCH: W centrach handlowych zatrudnionych jest niemal 400 tys. pracowników --Grupa AB otworzyła nowe centrum dystrybucyjne za blisko 129 mln zł --Lechpol, właściciel Kruger&Matz, oczekuje wypracowania

Przegląd informacji ze spółek

. Węgierski TrophyResort zadebiutuje we wtorek 21 kwietnia 2015 r. na rynku NewConnect, podała giełda. PKO Bank Polski sfinalizował proces przejmowania części aktywów skandynawskiej grupy Nordea AB w Polsce, tj: Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TUnŻ. W

Przegląd informacji ze spółek

. Bank BGŻ BNP Paribas podpisał przyrzeczoną umowę nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska od BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas PF) za 200 mln zł. BGŻ BNP Paribas nabył także 100% akcji Laser Services Polska (LSP) za kwotę 11 mln zł, podał bank. Strabag zawarł umowę z

Przegląd informacji ze spółek

. OVERKAM 7 QUBE, spółka zależna w 100% od Robyg sprzedała na rzecz innej spółki zależnej Robyg - Robyg Praga Investment II nieruchomość w Warszawie za 54,2 mln zł netto, podał Robyg. Spółka szacuje, iż nieruchomość daje możliwość wybudowania około 700 lokali. Open Finance

Przegląd informacji ze spółek

% udziałów w spółce Magodent, prowadzącej dwa szpitale i zakład rehabilitacji w Warszawie, podał Upper Finance Med Consulting - doradca finansowy sprzedającego. PKN Orlen może dokonać wcześniejszego wykupu transzy zapasów obowiązkowych sprzedanej w czerwcu 2014 r. Spółka obecnie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółki Karswell za cenę sprzedaży w kwocie 338,75 mln zł (tj. 5,77 zł za jedną akcję), podała spółka. Transakcja zostanie przeprowadzona 2 października br. poza rynkiem regulowanym, podano także. Źródło: ISBnews AB : Zdecydowało o rozpoczęciu działań mających na celu emisję

Przegląd informacji ze spółek

przydzieliła obligacje serii L2 o łącznej wartości 1,7 mln zł, podała spółka. Celem emisji było pozyskanie środków na zintensyfikowanie akcji pożyczkowej, tj. zwiększenie liczby udzielonych pożyczek oraz klientów. Synthos Finance AB - spółka zależna Synthos - wyemitowała obligacje

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wyemitowane przez spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu - Eileme 2 AB (publ), stanowiące jeden z elementów finansowania udzielonego m.in. spółce Polkomtel, o wartości nominalnej 542,5 mln euro i 500 mln USD, co kończy proces refinansowania dotychczasowego zadłużenia Grupy. Przeprowadzone działania mają dać

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wynikiem 25,11 Mb/s. Orange przedłużyło passę 9 zwycięstw w klasyfikacji najwyższej średniej szybkości wysyłania danych (11,62 Mb/s) i odzyskało pierwsza pozycję w kategorii wartości ping (39,56 ms) Źródło: spółka E-bankowość : Z badania dla Vivus Finance wynika, że milenialsi