a3 notowania

Moody's podniósł ratingi Banco Santander do A2 i P-1

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Moody´s Investor Service podniósł długoterminowy rating senior debt Banco Santander do A2 z A3, a rating krótkoterminowy do P-1 z P-2, podał bank Perspektywa ratingów jest stabilna, podano w komunikacie

Moody's obniżył perspektywę ratingu długoterminowego A3 mBanku do negatywnej

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu depozytów mBanku do negatywnej ze stabilnej i podtrzymał tę ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie A3, podała agencja. "Decyzja ratingowa nastąpiła z uwagi

Moody's obniżył perspektywy ratingów BNP Paribas BP do stabilnej

(Baseline Credit Assessment) została potwierdzona na poziomie ba1, - długookresowe ratingi ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Ratings) zostały potwierdzone na poziomie A3(cr), - krótkookresowe ratingi ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk

Moody's podniósł ratingi Santander BP do A2 i A3, perspektywa stabilna

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł długoterminowy rating depozytowy Santander Bank Polska do A2 z A3, a długoterminowy senior debt rating do A3 z Baa1, podała agencja. Perspektywę ratingów zmieniono na stabilną z pozytywnej

Moody's podniósł długoterminowy rating depozytów mBanku do A3

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Moody's Investors Service podniósł długoterminowy rating depozytów mBanku do A3 z Baa1 i zmienił perspektywę ratingu na stabilną z pozytywnej. Jednocześnie podstawowa ocena kredytowa banku (BCA) została podwyższona do Baa3 z Ba1, podała agencja

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Agencja Moody's Investors Service podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego, w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A3, z perspektywą stabilną, podał bank. Podtrzymane ratingi obejmują

Moody's podniósł rating BNP Paribas BP do ba1 z ba2, perspektywa pozytywna 

, - długookresowe ratingi ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Ratings) zostały potwierdzone na poziomie A3, - długookresowa ocena ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment) została potwierdzona na poziomie A3(cr), - krótkookresowe ratingi ryzyka

Archicom wprowadził do oferty 255 mieszkań w III etapie os. Forma we Wrocławiu

Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Archicom wprowadził do oferty 255 mieszkań w ramach III etapu osiedla Forma we Wrocławiu, poinformowała spółka. Wprowadzony do sprzedaży etap osiedla obejmować będzie trzy budynki (A3, A4, A5). Budowa A3 rozpocznie się w III kw. 2018 r., a

Moody's podniósł perspektywę ratingu ING BSK do pozytywnej, ocena nadal A3

: - długookresowy rating depozytów: A3, - krótkookresowy rating depozytów: P-2, - ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment ? BCA): baa3, - skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment - Adjusted BCA): baa2

Moody's nadał rating A3 z perspektywą stabilną obligacjom PKO BP na 400 mln CHF

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service przyznał rating na poziomie A3 z perspektywą stabilną dla transzy obligacji PKO Banku Polskiego w wysokości 400 mln CHF, podał bank. "24 października 2017 r. agencja ratingowa Moody's

Moody's przyznał wstępny rating (P)A3 dla programu emisji euroobligacji PKO BP

Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service przyznał wstępny długoterminowy rating (P)A3 dla programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego, podał bank. "Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, iż 10 lipca 2017 r. agencja

Moody's podniósł perspektywę ratingu BZ WBK do pozytywnej

Warszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Moody's Investors Service zmienił perspektywę długoterminowego ratingu depozytowego A3 Banku Zachodniego WBK (BZ WBK) na pozytywną ze stabilnej i potwierdził ratingi banku na dotychczasowych poziomach, podała agencja

Moodys podtrzymał ratingi PKO BP, obniżył perspektywę do negatywnej

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service potwierdził oceny ratingowe depozytów długo- i krótkoterminowych PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, a także ocen ratingowych zobowiązań banku na poziomie A3 i jednocześnie obniżył perspektywę ocen ratingowych

Moodys potwierdził ratingi A2 i Prime-1 PKO BP, perspektywa stabilna

', - ocena depozytów krótkoterminowych została potwierdzona na poziomie P-1, - ocena zobowiązań (senior unsecured) została bez zmian na poziomie A3, perspektywa pozostała bez zmian na poziomie 'stabilna', - ocena zobowiązań Programu MTN pozostała bez

Polnord wprowadził do sprzedaży 99 mieszkań na warszawskim Wilanowie

., podano również. "Rozpoczęcie prac przy budowie budynku A3 Brzozowego Zakątka zaplanowano na koniec października. Równocześnie przygotowujemy do realizacji kolejne projekty" - powiedział prezes Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie. Oferta

Serinus zakończył prace wiertnicze w zakresie odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii

plioceńskich struktur w ramach pięciu wydzieleń stratygraficznych. Oprócz piaskowców A1, A2 i A3, które już wcześniej zostały rozpoznane odwiertami Moftinu?1001 i Moftinu?1007, dane z rejestrów odwiertu wskazują także na potencjalne występowanie gazu w strefach, których rozpoznania w tym kontekście do tej pory

Moody's podwyższył perspektywę ocen ratingowych depozytów długoterm. PKO BP

", - ocena depozytów krótkoterminowych została potwierdzona na poziomie P-1, - ocena zobowiązań (senior unsecured) została bez zmian na poziomie A3, perspektywa została bez zmian na poziomie "stabilna"

GPW nie wprowadziła do obrotu na NC akcji Advanced Ocular Sciences

Warszawa, 28.12.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odmówiła wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz A3 Advanced Ocular Sciences, podała spółka. "

Moody's umieścił rating A3 CEZ na liście obserwacyjnej z możliwością obniżki

Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - Moody's Investors Service umieścił rating A3 czeskiej spółki CEZ na liście obserwacyjnej z możliwością obniżki, podała agencja. Na liście znalazł się także długoterminowy rating programu obligacji spółki (EMTN). "

Grupa Polnord planuje 5 inwestycji zwiększających ofertę o 700 lokali w br.

kolejnych inwestycji, które rozszerzą ofertę o ponad 700 lokali" - czytamy w komunikacie. Spółka poinformowała dziś o wprowadzeniu do sprzedaży 99 mieszkań w budynku A3 Brzozowego Zakątka w warszawskim Wilanowie. W ramach tego osiedla powstają obecnie dwa czteropiętrowe

4Mobility finalizuje powiększenie floty; uruchomiło nową aplikację

klienci mogą skorzystać m.in. 170 nowych aut marki AUDI i modeli takich jak Q2 i A3. SUVy w pierwszej kolejności pojawiły się w stolicy. Kolejne auta będą dostępne w Trójmieście i Poznaniu. "Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa komunikowaliśmy, że naszą ambicją jest

Moody's podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego, perspektywa stabilna

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service w ramach co półrocznego przeglądu podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego - w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A3, z perspektywą stabilną, oraz krótkookresowy rating depozytów na poziomie P-2, podał

Moody's podniósł rating BZ WBK do A3

Warszawa. 22.05.2015 (ISBnews) - Agencja ratingowa Moody's podniosła długoterminową ocenę ratingową dla depozytów Banku Zachodniego WBK (BZ WBK) do A3 z Baa1, podał bank. "Agencja Moody's podniosła długoterminową ocenę ratingową dla depozytów

BOŚ oczekuje do 30 czerwca zgody WZ Sfinksa na zmianę terminu wykupu obligacji

A3 zamiennych na akcje zwykłe serii L, o której mowa w uchwale nr 25 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29.06.2012 r., o okres co najmniej do dnia 31.12.2028 r. oraz podjęcia przez zarząd spółki określonych w tym wezwaniu działań mających na celu zapewnienie możliwości emisji obligacji co

Moody's podtrzymał ratingi dla ING Banku Śląskiego

Warszawa, 26.07.2016 (ISBnews) - Agencja ratingowa Moody's Investors Service (Moody's) w ramach copółrocznego przeglądu podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego, podał bank. - Długookresowy rating depozytów: "A3"

Polnord planuje rozszerzyć ofertę łącznie o ponad 1 450 lokali w tym roku

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Polnord planuje uruchomić łącznie 11 inwestycji, które rozszerzą ofertę o ponad 1 450 lokali w 2017 r., poinformował prezes Dariusz Krawczyk. Polnord podał też, że znalazł nabywców na ponad 50% lokali dostępnych w ramach budynku A3 na osiedlu

ČEZ wyemituje 14 marca obligacje o łącznej wartości 99 mln euro

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - ČEZ planuje 14 marca br. wyemitować dwuletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 99 mln euro w ramach oferty prywatnej, podała spółka. "ČEZ, a. s., (A3/A-) ustalił cenę dla dwuletnich obligacji o zmiennym

Moody's podwyższył ratingi oceny długu i depozytów Banco Santander

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews) - Moody's Investors Service podwyższył ratingi długoterminowego długu i depozytów Banco Santander do A3 z Baa1 z perspektywą pozytywną, podała agencja. "Zmiana ratingu była zapowiedziana przez agencję w dniu 17

Moodys podniósł rating depozytów BGŻ BNP Paribas do Baa1, perspektywa stabilna

Counterparty Risk Assessment) została potwierdzona na poziomie A3(cr), - krótkookresowa ocena ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment) została potwierdzona na poziomie Prime-2(cr), czytamy w komunikacie. "Agencja w swoim komunikacie

Moody's podwyższył rating ING BSK do A3, perspektywa stabilna

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Moody's Investors Service podwyższył długookresowy rating depozytów dla ING Banku Śląskiego do poziomu A3 z poziomu Baa1, jednocześnie nadając mu perspektywę stabilną (zmiana z "podlegającej rewizji pod kątem możliwego podwyższenia"

4Mobility razem z Audi wchodzi z car sharingiem do Poznania

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - 4Mobility w ramach strategicznej współpracy z Audi uruchamia usługi car sharingu w Poznaniu, poinformowała spółka. 4Mobility udostępniło w trybie wynajmu na minuty 30 samochodów Audi A3 i Audi Q3. "4Mobility

Polnord sprzedał netto 782 lokale w okresie I-III kw. 2016 r.

mieszkań na osiedlach Neptun II w Ząbkach, Tęczowy Las II w Olsztynie oraz Chabrowe Wzgórze w Kowalach na granicy Gdańska, a we wrześniu kolejne 99 lokali w bud. A3 Brzozowego Zakątka w Warszawie. Z uwagi na niedawne wprowadzenie, projekty te miały mniejsze szanse, by znaleźć odzwierciedlenie w sprzedaży

Polnord: Budimex nowym generalnym wykonawcą bud. A2 i A3 w Brzozowym Zakątku

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Spółka zależna Polnordu "Śródmieście Wilanów" po uprzednim wypowiedzeniu umowy na inwestorstwo zastępcze budynków A2 i A3 inwestycji Brzozowy Zakątek z Korporacją Budowlaną DOM podpisała umowę na generalne wykonawstwo inwestycji z

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wyznaczyć 31 stycznia 2018 r. jako dzień pierwszego notowania obligacji serii M spółki Capital Park, poinformowała Giełda. Moody's Investors Service zmienił perspektywę długoterminowego ratingu depozytowego A3 Banku Zachodniego

Wikana miała 254 umowy deweloperskie i 259 umów przenoszących własność w 2015

mieszkalne) oraz Osiedle Marina A3 w Lublinie (32 lokale mieszkalne), które uzyskały decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w IV kwartale 2015 r." ? czytamy dalej. Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny TXM

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny TXM, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, A1, A2, A3, A4, B, C, E oraz

Moody's podwyższył perspektywę ratingów PKO BP do stabilnej

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Moody's Investors Service (Moody's) utrzymał rating depozytów PKO Banku Polskiego na poziomie A2/P-1, obniżył ocenę zobowiązań do A3/(P)P-2 z A2/(P)P-1, a opinię o ryzyku kontrahenta została ustalona na poziomie A2(cr)/P-1(cr), podał bank

Serinus: Testy odwiertu Moftinu-1003 w Rumunii wykazały wysoki przepływ gazu

. Odwiert obejmował, wedle wskazań danych z rejestrów, sześć poziomów piaskowców nasyconych gazem: warstwę piaskowców A1; niższą warstwę piaskowców A2; wyższą warstwę piaskowców A2; warstwy piaskowców A2.1; A2.2 i A3. Trzy głębiej zalegające poziomy zostały uzbrojone co obejmuje warstwę A1 oraz niższą i

Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3, ale widzi ryzyko zmiany

Warszawa, 21.04.2016 (ISBnews) - W ramach kwartalnych rewizji ocen ryzyka krajów Coface podtrzymał ocenę Polski na poziomie A3, podała instytucja. Może ona jednak ulec zmianie w trakcie roku, jeśli nasilą się czynniki zagrażające rozwojowi przedsiębiorstw, poinformował ISBnews

Agencja Moody's podtrzymała rating dla Polski. Premier Szydło: To efekt programu PiS

, jaką agencja Moody’s wystawiła Polsce, była na poziomie A2, co oznacza, że Polska ma zdolność do wywiązywania się z zobowiązań kredytowych. Nad oceną A2 jest poziom A1, a nad nimi Aa i Aaa (wysoka wypłacalność), poniżej: A3, a dalej oceny B, C, D. Ta ostatnia oznacza głęboką niewypłacalność

Przegląd informacji ze spółek

ING Banku Śląskiego - w tym długookresowy rating depozytów na poziomie A3, z perspektywą stabilną, oraz krótkookresowy rating depozytów na poziomie P-2, podał bank. Sprzedaż felg Uniwheels AG wzrosła o 12,2% r/r i wyniosła ponad 8,77 mln szt. felg w 2016 roku, według

S&P wycofał ratingi nadane PKO BP na wniosek banku

detaliczne. Obecnie PKO BP posiada wyłącznie płatną ocenę wiarygodności finansowej od agencji ratingowej Moody's na poziomie A2 (rating długoterminowy depozytów) oraz A3 (rating długoterminowy zobowiązań) z perspektywą stabilną. PKO Bank Polski jest

Przegląd prasy

ok. 13,5 mln zł brutto --Akcjonariusze Amica Wronki zdecydują 17 VI o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję --Akcje spółki Best będą notowane w systemie notowań ciągłych od wtorku --Spółka Kofoli dokupiła 3,64% akcji Radenska

Przegląd prasy

Banku Millennium: Rozważamy różne rozwiązania, w tym zwrot spreadów Puls Biznesu --ARiMR w niedługim czasie ogłosi kilka dużych, nowych zleceń związanych z modernizacją infrastruktury IT i bezpieczeństwem --Na notowaniach

Przegląd informacji ze spółek

utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi 20,9 mln zł netto. OncoArendi Therapeutics zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w czwartek, 19 kwietnia. Będzie 478. spółką notowaną na

Przegląd informacji ze spółek

apartamentów i 6 lokali usługowych, podała spółka. Milton Essex liczy, że spółka będzie notowana na rynku NewConnect od września br., poinformował wiceprezes Radosław Solan. Zgodnie z jego słowami, spółka celuje w poziom kapitalizacji ok. 20 mln zł plus wartość nowej emisji

Przegląd informacji ze spółek

rynku regulowanym akcji serii A3, B, C oraz praw do akcji serii C, podała Komisja. Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowili o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 90,24 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,15 zł na akcję, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

, jak pozyskanie inwestora z branży kosmicznej lub zbrojeniowej. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) liczy, że Skarb Państwa nadal będzie wprowadzał swoje spółki na warszawski parkiet oraz sprzedawał resztówki już notowanych firm, poinformował prezes GPW Paweł Tamborski

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. Polnord planuje uruchomić łącznie 11 inwestycji, które rozszerzą ofertę o ponad 1 450 lokali w 2017 r., poinformował prezes Dariusz Krawczyk. Polnord podał też, że znalazł nabywców na ponad 50% lokali dostępnych w ramach budynku A3 na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Deweloper prezentuje ponadto pierwsze wyniki z fazy testów najnowszego tytułu ? Solitaire, czyli nowej wersji znanego na całym świecie pasjansa. Gra z tygodnia na tydzień notuje coraz wyższe zainteresowanie wśród graczy. W ostatnim

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. umów dotyczy dofinansowania przyznanego spółce w ramach projektu "Promocja spółki Klabater S.A. na targach gier wideo Gamescom 2019 w Kolonii". Wnioskowana i przyznana Spółce na podstawie wniosku numer 24786/18/A3 kwota dofinasowania to 41.250,00 zł, zaś całkowity koszt realizacji ww

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

amerykański producent poszerza ofertę urządzeń drukujących w formacie A3 i wprowadza nowe funkcje bezpieczeństwa dla flot drukarek. Źródło: spółka Thunderbolt : Spółka notowana poprzednio jako ComPress, rozszerzy profil działalności i rozpocznie prace nad budową platformy

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

wzrostu gospodarczego będzie nietrwałe wyraziła także ostatnio Rada Polityki Pieniężnej. W konsekwencji nie sądzimy, aby dzisiejszy odczyt miał kluczowe znaczenie dla kształtu przyszłej polityki pieniężnej. Dane nie wpłynęły na notowania złotego, który rano wobec euro umocnił się do bariery 4,40, a