a. w. sa

Bolesław Breczko

Zarząd PKP PLK SA przyznał sobie premię za wdrożenie nowej łączności kolejowej. Nie działa nawet na jednym kilometrze

Zarząd PKP PLK SA przyznał sobie premię za wdrożenie nowej łączności kolejowej. Nie działa nawet na jednym kilometrze

Do końca 2023 roku polskie koleje miały otrzymać nowy system łączności. Tak się jednak nie stanie, projekt jest opóźniony według NIK-u co najmniej o 1000 dni. To nie przeszkodziło zarządowi PKP PLK SA wypłacić sobie premii za jego realizację. Po interwencji NIK-u premia została zwrócona.

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku - przejmuje go Pekao SA. Co to oznacza dla klientów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku SA wszczął jego przymusową restrukturyzację.

Marek Piechocki, prezes LPP SA: Nauczyliśmy się żyć z niepewnością

- Jeżeli za tydzień znowu zamkną nam sklepy, to przecież kiedyś je otworzą. Skoro już trzy razy przetrwaliśmy lockdown, to przetrwamy i czwarty raz. Nauczyliśmy się z tym żyć i już wiemy, że damy sobie radę - mówi Marek Piechocki, prezes firmy LPP SA.

Sasin kontra Ziobro. Sprawa Idea Banku elektryzuje obóz władzy. Jaki koszt poniesie Pekao SA?

Sasin kontra Ziobro. Sprawa Idea Banku elektryzuje obóz władzy. Jaki koszt poniesie Pekao SA?

do udziałowca większościowego. Idea Bank gratką dla Pekao czy nie? Kluczowe jest to, co stanie się z Idea Bankiem. Ma go przejąć państwowy Bank Pekao SA. I choć oficjalnie instytucja ta jest zadowolona z operacji, którą zlecił jej BFG, to tego samego dnia dwóch członków zarządu - Tomasz Styczyński i

Bratanek wiceministra nauki w spółce Banku Pekao SA

Bratanek wiceministra nauki w spółce Banku Pekao SA

trafiła do zarządu Pekao Leasing. Po odwołaniu Mariusza Kurzaca objęła stanowisko prezes spółki. „Puls Biznesu” podawał także, że po korytarzach Pekao krąży informacja, że Wolańska to dobra znajoma żony prezesa Pekao SA, Michała Krupińskiego (który objął swoje stanowisko po tym, jak PiS

Mniej o jedną firmę, która oszukiwała klientów. Plajta spółki Energetyczne Centrum SA

Mniej o jedną firmę, która oszukiwała klientów. Plajta spółki Energetyczne Centrum SA

O Energetycznym Centrum SA pisaliśmy nieraz. Zawsze źle. Najpierw o tym, jak jej nieuczciwi akwizytorzy sprzedawali energię elektryczną . Potem ujawnialiśmy, jak bez wiedzy klienta można podmienić mu dostawcę gazu. Ostatnio zajęliśmy się sprzedażą pakietów usług medycznych . Wkręcanie w nowego

PKP SA dalej przy życiu. Prezes chce silnego holdingu

PKP SA dalej przy życiu. Prezes chce silnego holdingu

W poprzednim zarządzie grupy PKP SA, jeszcze z prezesem Jakubem Karnowskim na czele (podał się do dymisji w listopadzie), zasiadały prócz niego tylko dwie osoby - po objęciu stanowiska w 2012 r. zmniejszył on liczbę członków zarządu z sześciu

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

(por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2021 r. sygn. akt II SA/Sz 83/21). W ocenie Prokuratora mając na uwadze wykonawczy charakter tej regulacji, który to ze swej istoty wiąże się z powinnością formułowania w akcie wykonawczym norm w sposób jasny, czytelny i dookreślony, przyjąć należy, że

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

(por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2021 r. sygn. akt II SA/Sz 83/21). W ocenie Prokuratora mając na uwadze wykonawczy charakter tej regulacji, który to ze swej istoty wiąże się z powinnością formułowania w akcie wykonawczym norm w sposób jasny, czytelny i dookreślony, przyjąć należy, że

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

za zajęcie pasa drogowego jest niepodatkową należnością budżetową. Powyższe, zdaniem Kolegium, potwierdzają postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 sierpnia 2018 r., sygn. III SA/Kr 412/18 i III SA/Kr 413/18. Dalej organ, przywołując orzecznictwo sądów administracyjnych wskazał

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

. akt IV SA/Po 291/21 uchylił zaskarżoną decyzje w całości . Sąd zarzucił, że Kolegium w szczególności nie wyjaśniło powodów zmiany swego wcześniejszego stanowiska co do kwalifikacji niektórych stanowisk jako związanych z pełnieniem funkcji publicznej, a w istocie nawet takiej zmiany nie

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

zaskarżoną decyzję. Po rozpatrzeniu skargi K. P., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 20 maja 2021 r., sygn. akt IV SA/Po 291/21 uchylił zaskarżoną decyzje w całości . Sąd zarzucił, że Kolegium w szczególności nie wyjaśniło powodów zmiany swego wcześniejszego stanowiska co do

Orzeczenie - II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

Orzeczenie - II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

nawiązał do stanowiska wyrażonego przez WSA w Szczecinie w wyroku z 1 kwietnia 2021r. sygn. II SA/Sz 110/21, LEX nr 3163178). W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Jasionówka wniosła o oddalenie skargi i zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu swego stanowiska wskazała, że w § 12 Programu wskazano

II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

nawiązał do stanowiska wyrażonego przez WSA w Szczecinie w wyroku z 1 kwietnia 2021r. sygn. II SA/Sz 110/21, LEX nr 3163178). W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Jasionówka wniosła o oddalenie skargi i zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu swego stanowiska wskazała, że w § 12 Programu wskazano

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

nieprawidłowości i nałożenie korekty podlega również kontroli sądu rozpatrującego skargę na decyzję zobowiązującą do zwrotu, w ramach oceny ustaleń faktycznych będących podstawą rozstrzygnięcia o zwrocie (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt I SA

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

i terminów wyznaczanych. Właściwym trybem dla rozpoznawania wniosków o przywrócenie terminów bez względu na ich charakter jest przepis art. 58 § 1 k.p.a. (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 marca 2018 r. sygn. akt I SA/Ke 645/17, CBOSA). Zaznaczyć przy tym

II SA/Bk 410/21 - Wyrok WSA w Białymstoku

II SA/Bk 410/21 - Wyrok WSA w Białymstoku

- którym odmówiono wiarygodności - przesądza, że organ nie rozpatrzył wyczerpująco zebranego w sprawie materiału (vide: wyrok NSA z 28 sierpnia 1981 r., SA/Wr 87/81, ONSA 1981, nr 2, poz. 80). Organ ma obowiązek wszechstronnej oceny okoliczności konkretnego przypadku, zwłaszcza zaś odniesienia się i oceny

Były prezes PKP SA: Zarzuty niegospodarności w PKP Cargo to szykany. Transakcję kwestionuje jedna osoba

Były prezes PKP SA: Zarzuty niegospodarności w PKP Cargo to szykany. Transakcję kwestionuje jedna osoba

prokuratury dostał też Jakub Karnowski, prezes PKP SA w latach 2012-15.  Czytaj też: "Bankomaty" z PKP Cargo pod ostrzałem. Balcerowicz: - PiS szuka oskarżycieli w prokuraturze, aż znajdzie Edyta Bryła: Teraz prokuratura będzie oskarżać także pana w sprawie kupna AWT? Jakub Karnowski, były

PKP SA ratuje unijną kasę inwestycjami w dworce

PKP SA ratuje unijną kasę inwestycjami w dworce

Zarządzanie dworcami kolejowymi i ich modernizacja to jedne z zadań PKP SA. Jak zapowiada "Wyborczej" Michał Beim, członek zarządu PKP SA, remonty będą najważniejszym projektem firmy w najbliższych latach. Prace mają dotyczyć ok. 450 dworców, a przypuszczalny budżet

Krajobraz po repolonizacji. Kulisy zwolnień w Pekao SA

Krajobraz po repolonizacji. Kulisy zwolnień w Pekao SA

O restrukturyzacji w Pekao oficjalnie powiadomiono w czwartek. W komunikacie prasowym banku znalazła się wzmianka o negocjacjach ze związkami zawodowymi działającymi w instytucji. „25 kwietnia Zarząd Banku osiągnął wspólnie z partnerami społecznymi porozumienie zadowalające wszystkich zaintere

Rozruszać innowacje. Rozmowa z prezesem MCI Capital SA

Rozruszać innowacje. Rozmowa z prezesem MCI Capital SA

Wojciech Matusiak: Ponoć w Polsce brakuje dobrych pomysłów, w które można zainwestować. Tomasz Czechowicz, prezes MCI Capital SA: To mit. Możemy się pochwalić dużymi sukcesami, choćby CD Projektem, wydawcą gry "Wiedźmin", czy firmą Live Chat

Oświadczenie Zarządu Agory SA w sprawie publikacji na antenie TVP

W związku z publikacjami na antenie TVP 1, TVP Info, TV Trwam oraz w innych mediach na temat przekroczenia progu 5 proc. udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Agory SA przez fundusz inwestycyjny Media Development Investment Fund i jego spółkę zależną MDIF Media Holdings

Bunt w Pekao SA. "Czarny protest" przeciwko łamaniu praw pracowniczych i kulturze pracy wprowadzonej przez ludzi PiS

Bunt w Pekao SA. "Czarny protest" przeciwko łamaniu praw pracowniczych i kulturze pracy wprowadzonej przez ludzi PiS

i menedżerami - zaznacza. Organizację protestu potwierdził nam jednak Ferdynand Nowak, przewodniczący Związku Zawodowego Banku Pekao SA. "Żądamy: realnego wzrostu wynagrodzeń w stosunku do wyników banku, zaprzestania nierealnych planów sprzedażowych, przywrócenia dialogu społecznego w banku

Luigi Lovaglio został nowym prezesem Pekao SA

" - głosi komunikat. Objęcie stanowiska wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Dotychczasowa prezes Pekao SA, Alicja Kornasiewicz, złożyła rezygnację z dniem 30 kwietnia i zamierza kandydować do rady nadzorczej banku. Kornasiewicz została

Pekao SA pod lupą nadzoru

KNF zamierza dokładnie sprawdzić, jakie zmiany w strukturze Pekao SA zamierza przeprowadzi jego główny akcjonariusz, czyli włoski UniCredit. W większości należących do niego banków działa nowa struktura organizacyjna oparta na tzw. dywizjach. UniCredit tworzy linie biznesowe

PZU przejmuje Pekao SA. Co oznacza repolonizacja banku dla klientów i inwestorów?

. zwrot z inwestycji - skomentował Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Czy PZU opłaci się przejęcie Pekao SA? Z punktu widzenia największego w Europie Środkowej ubezpieczyciela transakcja zakupu drugiego największego banku w kraju to

Zysk netto Pekao SA w dół, ale i tak jest lepiej, niż oczekiwali analitycy

W drugim kwartale 2015 roku zysk netto Banku Pekao SA spadł w ujęciu rocznym o 9,6 proc., do 619 mln zł, z powodu utrzymujących się na historycznie niskim poziomie stóp procentowych - poinformował bank we wtorkowym komunikacie. Wynik okazał się jednak wyższy od oczekiwań

Pekao SA też miało kłopoty z bankomatami

-Kwota żądana 200 zł, kwota otrzymana 0 zł. Twoje konto poprawnie wykazało kwotę wypłaconą - takiej treści komunikat w formie wydruku dostał klient Banku Pekao SA, kiedy próbował wypłacić 200 zł z bankomatu sieci Euronet w Szczecinie. Infolinia Euronetu informuje, że to awaria

TP SA nie wypłaca odszkodowania. DPTG zajmuje jej aktywa

TP SA i DPTG spierają się o rozliczenie przychodów z biegnącego z południa na północ Polski światłowodu wybudowanego przez DPTG na potrzeby poprzednika TP SA firmy Polska Poczta Telegraf i Telefon. We wrześniu 2010 roku wiedeński Trybunał Arbitrażowy

Sąd potwierdza: TP SA ma zapłacić 1,6 mld zł Duńczykom

Tym samym sąd potwierdził, że wyrok trybunału arbitrażowego w tej sprawie jest ostateczny i prawnie wiążący, poinformował GN Store Nord, spółka-matka DPTG. Zgodnie z orzeczeniem TP SA ma niezwłocznie zapłacić zasądzoną kwotę wraz z należnymi odsetkami

TP SA sprzedaje mniejsze spółki. Szuka kupca na Wirtualną Polskę

2012 roku czysty zysk TP SA wyniósł tylko 51 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 358 mln zł. Na reakcję inwestorów nie trzeba było długo czekać - kurs akcji we wtorek spadał nawet o 30 proc. Czytaj więcej: Fatalne wyniki TP SA

Olbrzymie straty w trzecim kwartale. Wakacje kredytowe ciągną banki w dół

kredytobiorcami tego typu. Dodatkowo zawarł 447 ugód w sprawie tzw. kredytów frankowych. Pekao SA też kilkaset milionów na minusie Pocieszeniem dla ING, choć marnym, mogą być wieści od konkurencji. Wyniki za trzeci kwartał podał bowiem też Bank Pekao SA. Jego strata była większa, bo wyniosła 543,6 mln zł

AC SA rekomenduje 1,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Zarząd AC SA rekomenduje przeznaczenie części zysku za 2019 r., na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 1,25 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka. "Zarząd spółki, zgodnie z przyjętą polityką dywidendy

Klienci skarżą się, że Totolotek SA nie chce im wypłacić całej wygranej

. Sprawa znajdzie finał w sądzie W biurze marketingu Totolotka SA powiedziano nam, że reklamacja jest ostateczna i katowiczaninowi pozostaje droga sądowa. - Możliwość skorygowania błędnego kursu jest zapisana w regulaminie, który znajduje się w każdym punkcie bukmacherskim

AC SA miało wstępnie 62,44 mln zł przychodów w I kw. 2020 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - AC SA zanotowało 62,44 mln zł przychodów w I kw. 2020 r., co oznacza spadek o 1,6% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Wstępne przychody spółki ze sprzedaży za I kwartał 2020 roku wyniosły 62 443

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia: 2021-12-03 orzeczenie prawomocneData wpływu: 2021-07-06Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w PoznaniuSędziowie:Marzenna KosewskaRobert Talaga /przewodniczący sprawozdawca/Walentyna DługaszewskaSymbol z opisem: 6534 Zamówienia publiczne6391 Skargi na uchwały rady gminy

Pekao SA pomoże sprzedać obligacje gminy

Były trzy oferty. Komisja uznała, że najlepsze warunki oferuje gminie Pekao SA. Ostateczna decyzja, co do wyboru agenta emisji, należy jednak do prezydenta. Taką decyzję Andrzej Kosztowniak podejmie najprawdopodobniej we wtorek. Jak pisaliśmy

PKP SA złożyły przeciwko P.A. Nova pozew o zapłatę 6,7 mln zł

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) złożyły pozew dotyczący roszczeń wobec P.A. Nova związany z umową na roboty budowlano-montażowe przy rewitalizacji dworca Sosnowiec-Maczki, podała P.A. Nova. Wartość przedmiotu sporu to 6,7 mln zł. P.A. Nova

II SA/Wa 62/21 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia: 2021-06-21   orzeczenie prawomocneData wpływu: 2021-01-12Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w WarszawieSędziowie:Andrzej WieczorekIzabela Głowacka-Klimas /przewodniczący/Piotr Borowiecki /sprawozdawca/Symbol z opisem: 650 Sprawy świadczeń społecznych w

Autosan na sprzedaż. Można go kupić za 90 mln zł. Właściciele szukają inwestora strategicznego

Udziały w sanockiej spółce można kupić w całości lub nabyć pakiet większościowy. W tej chwili firmy PIT- Radwar lub HSW SA mają po 50 procent udziałów Autosanu. Wartość tych udziałów wyceniono na 44,865 mln zł. Jeśli inwestor chciałby kupić całość, musi wyłożyć ponad 90 mln zł. Oferty były

AC SA zawiesiło rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - AC SA w związku z trudnymi do przewidzenia skutkami obecnej sytuacji epidemii zawiesiło swoją rekomendację wypłaty 2,8 zł na akcję dywidendy z zysku za 2019 rok, podała spółka. "Zarząd podejmie ostateczną decyzję

V SA/Wa 1611/21 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia: 2021-06-22   orzeczenie prawomocneData wpływu: 2021-02-26Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w WarszawieSędziowie:Dariusz Czarkowski /przewodniczący/Jarosław StopczyńskiTomasz Grzybowski /sprawozdawca/Symbol z opisem: 6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do k

TP SA: Mniejszy spadek przychodów w przyszłym roku

dziennikarzom. W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku przychody TP SA spadły o 7,6 proc. wobec analogicznego okresu zeszłego roku.

PKP SA wstępnie ocenia wyniki finansowe Grupy za 2019 r. jako pozytywne

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - PKP SA wstępnie ocenia, że w 2019 r. Grupa PKP miała pozytywne wyniki finansowe, poinformował członek zarządu Andrzej Olszewski. "Trochę za wcześnie by mówić o ostatecznych wynikach. Konsolidacja

Taśmy Kaczyńskiego. Pieniężny miszmasz i dziwna rola Pekao SA

Pekao wart 66 mln zł został kupiony za ponad 148 mln zł Na kredyt trzeba mieć zabezpieczenie Powołana do realizacji inwestycji spółka komandytowa Nuneaton prowadziła rozmowy kredytowe z bankiem Pekao SA. Reprezentował ją Birgfellner, na co dostał pełnomocnictwo od Srebrnej. Ale w rozmowach o

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł (sprost.)

We wczorajszej depeszy podaliśmy w tytule niewłaściwą wartość akcji (w mln zamiast w tys.). Poniżej powtórzona depesza (bez zmian w treści) Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600 zł w zamian za warranty subskrypcyjne, podała spółka. "Zarząd przydzielił 86 400 akcji serii E

Prezes TP SA o wynikach, inwestycjach i zwolnieniach

- Telekomunikacja Polska jest zainteresowana przejęciem sieci Play, gdy nadarzy się taka okazja - powiedział w rozmowie z portalem media2.pl szef TP SA Maciej Witucki. Największy stacjonarny operator nie wyklucza także zakupu sieci kablowych. Kupno

PKP SA przygotowuje refinansowanie przyszłorocznej spłaty zadłużenia

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - PKP SA ocenia swoją sytuację płatniczą jako stabilną i przygotowuje się do rolowania przyszłorocznej spłaty części zadłużenia w wysokości 104 mln euro. Spółka będzie chciała w tym celu pozyskać kilkaset milionów złotych, w których uwzględnia też

Powstała nowa spółka LOT Polish Airlines SA. Co to oznacza dla narodowego przewoźnika?

Spółka LOT Polish Airlines SA została zarejestrowana pod koniec maja. W zarządzie są Stefan Świątkowski, w 2015 roku panelista podczas konwencji programowej PiS, dwa lata temu powołany na wiceprezesa KGHM, oraz Maciej Kasprzak, wcześniej szef bazy Ryanaira w Modlinie, od niedawna

Zenith Fund SA na liście ostrzeżeń publicznych

Papiery wartościowe Zenith Fund nie zostały objęte zatwierdzonym przez KNF prospektem emisyjnym (lub dokonano emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków). Na liście publicznych ostrzeżeń prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), od

Akcjonariusze AC SA zdecydowali o wypłacie 3,94 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze AC SA zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 38 922 405,02 zł, czyli 3,94 zł na jedną akcję, podała spółka. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 878 783. "Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień

TP SA tanieje na giełdzie po niekorzystnym wyroku sądu arbitrażowego

Pierwsze transakcje akcjami TP SA zawarto po 16,58 zł. To 3 proc. mniej niż na piątkowym zamknięciu. Później kurs się obsunął do 16,28 zł. To największa przecena wśród spółek z WIG20. Obroty TP SA również są największe w tym indeksie. To reakcja na

Jan Krzysztof Bielecki o kredytach frankowych: Był jeden bank mądry przed szkodą

Na konferencji prasowej Związku Banków Polskich, omawiającej negatywne skutki wyroku TSUE z 15 czerwca, bezprecedensowo uczestniczyli prezesi wszystkich największych polskich banków – z wyjątkiem jednego. To nie przypadek, że na konferencji ZBP zabrakło przedstawiciela Pekao SA. Przenikliwe

AC SA miało wstępnie 55,19 mln zł przychodów w III kw. 2019 r.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - AC SA zanotowało 55,19 mln zł przychodów w III kw. 2019 r., co oznacza spadek o 4,9% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "AC S.A. informuje, iż wstępne przychody spółki ze sprzedaży za okres od I do

Pekao SA cieszy się z przejęcia Idea Banku. "300 mln zł dla akcjonariuszy". Ale w zarządzie jest konflikt

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zadecydował o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku i przekazaniu go Bankowi Pekao SA. To działanie, które zostało nazwane "planem Zdzisława" podczas słynnej rozmowy Leszka Czarneckiego z ówczesnym szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim

Gigantyczna kara dla właściciela Bocian Pożyczki. Obchodził przepisy, wkręcał klientów, zawyżał raty

Everest Finanse SA najbardziej znany jest pod marką Bocian Pożyczki. Firma oferuje jednak także tzw. leasing konsumencki zwrotny. Na tym polu głównie działa jej drugi biznesowy człon Everest Finanse. Umowy leasingu dotyczyły głównie sprzętów AGD (np. lodówek, kuchenek) czy RTV (telewizorów

AC SA miało 18,07 mln zł zysku netto, 26,8 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Warszawa, 10.08.2020 (ISBnews) - AC SA odnotowało 18,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 21,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,55 mln zł wobec 26,97 mln zł zysku rok wcześniej

Orange Polska ostrzega: "Telekomunikacja" nie zawsze oznacza TP SA

się na wyższe". Na co skarżą się klienci Telekomunikacji Polskiej (TP)? Klienci TP SA, którzy czują się oszukani, w badaniu operatora najczęściej wskazywali przedstawicieli handlowych spółki MNI Telecom (w 2011 r. to 42 proc. wszystkich skarg

Roszady we władzach Pekao. Były szef PGNiG dostał posadę w banku

Czytaj też: Brat Ziobry odchodzi z Pekao. Przez nacjonalizację Idea Banku W czwartek wieczorem bank Pekao SA ogłosił, że jego rada nadzorcza powołała trzech nowych wiceprezesów. Od 15 stycznia stanowiska te obejmą Błażej Szczekocki i Wojciech Werochowski, menedżerowie z branży bankowej od lat

AC SA miało wstępnie 63,46 mln zł przychodów w I kw. 2019 r.

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - AC SA zanotowało 63,46 mln zł przychodów w I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 7,5% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Zarząd AC S.A. informuje, iż wstępne przychody spółki ze sprzedaży za I

Spółka Hardex SA zadebiutowała na GPW

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowała w czwartek spółka Hardex SA, producent płyt pilśniowych. Kurs praw do akcji spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań o 1 proc. do 99 zł. Firma jest 8. debiutantem w tym roku na warszawskiej giełdzie i 357. firmą notowaną na głównym

PKP Cargo zawrze z PKP SA umowę o wspólnej realizacji terminala w Karsznicach

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKP Cargo zgodziła się na zawarcie przez spółkę z Polskimi Kolejami Państwowymi SA umowy o współpracy, dotyczącej wspólnej realizacji w ramach spółki celowej Onecargo inwestycji polegającej na budowie terminala intermodalnego w

Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU SA

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA odwołała Michała Krupińskiego z dniem 22 marca z funkcji prezesa PZU SA i ze składu zarządu PZU SA, podał ubezpieczyciel. "Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia

PKP SA: Koleje Śląskie i Koleje Małopolskie dołączyły do Wspólnego Biletu

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Koleje Śląskie i Koleje Małopolskie dołączyły do Wspólnego Biletu, podały PKP SA. "We Wspólnym Bilecie, dostępnym dla pasażerów od grudnia 2018 roku, uczestniczą: PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w

SA KIG: Odnotowano 158 nowych spraw i wydano 131 decyzje w 2018 r.

istotne czynniki. Doceniają oni także doświadczenie w sporach oraz szeroki wachlarz arbitrów orzekających w naszym Sądzie" - powiedziała dyrektor generalna SA przy KIG Agnieszka Durlik, cytowana w komunikacie. Najczęściej arbitrzy zajmowali się sporami dotyczącymi sprzedaży

Polskie ePłatności przejmują BillBirda. Przejmą innowacyjne rozwiązania

Przejmowana spółka specjalizuje się m.in. w dostarczaniu usług dodatkowych na terminalach płatniczych. - Celem przejęcia BillBirda SA jest uzupełnienie oferty produktowej PeP o usługi takie jak płatność za rachunki czy doładowania energetyczne i internetowe Paysafecard. Wierzymy, że usługi

PKP SA, PKP PLK i GDDKiA otrzymały łącznie ok. 1,2 mld zł dofinansowania z POIiŚ

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarły z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) łącznie 8 umów dofinansowania swoich projektów kwotą ok. 1,2 mld zł z Programu

Marcin Chludziński będzie pełnił obowiązki prezesa PZU SA

Warszawa, 23.03.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (PZU) oddelegowała członka rady Marcina Chludzińskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, podało PZU. "Marcin

SA KIG: Przepisy regulujące postępowania arbitrażowe wchodzą w życie 8 IX

Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji

AC SA miało 11,58 mln zł zysku netto, 13,4 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - AC SA odnotowało 11,58 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 12,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,4 mln zł wobec 15,19 mln zł zysku rok wcześniej

AC SA miało 39,01 mln zł zysku netto, 49,56 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - AC SA odnotowało 39,01 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 30,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 49,56 mln zł wobec 39,41 mln zł zysku rok wcześniej

Jakub Płażyński, prawnik powiązany z PiS, brat polityka tej partii, w Pekao SA

w 2017 r. otrzymał kierowniczą posadę w gdańskim oddziale firmy energetycznej Energa SA. – Kacper Płażyński, realizując kolejne pomysły pod publiczkę, przymilał się władzom PiS i otrzymał za to sowitą nagrodę – komentowała wówczas Aleksandra Dulkiewicz (PO), obecna prezydentka

PLL Lot może sprzedać część akcji Pekao SA

"Pakiet akcji Pekao SA może być wykorzystany jako zabezpieczenie. Możemy też rozważyć sprzedaż. Celem głównym jest odzyskanie rentowności. [ ] To jest droga, która może nas przeprowadzić przez okres jesienno-zimowy, jeśli sytuacja byłaby bardzo trudna" - powiedział

Zysk netto AC SA wzrósł r/r do 30,7 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - AC SA odnotowało 30,7 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 30,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 39,41 mln zł wobec 37,41 mln zł zysku rok wcześniej

Fotowoltaika to biznesowe być albo nie być. Ważna przestroga dla Polski

Ireneusz Sudak: Polacy znów chcą fotowoltaiki. Dotacje w ramach piątej edycji programu Mój Prąd rozchodzą się w szybkim tempie. A jeszcze w poprzedniej edycji istniało ryzyko, że pieniądze nie zostaną wykorzystane. Kornel Dybul, prezes Pagra SA, firmy wykonującej instalacje fotowoltaiczne: Po

III SA/Gd 108/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-11-29

Data orzeczenia: 2021-11-29 orzeczenie nieprawomocneData wpływu: 2021-02-10Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w GdańskuSędziowie:Janina Guść /przewodniczący sprawozdawca/Symbol z opisem: 6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z

AC SA miało 11,14 mln zł zysku netto, 12,92 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - AC SA odnotowało 11,14 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 9,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,92 mln zł wobec 12,28 mln zł zysku rok wcześniej

PKP SA kupiły prawa do POLSUW Poznań; PKP Cargo i PKP IC widzą w nim duże szanse

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Polskie Koleje Państwowe SA (PKP SA) podpisały umowę na zakup systemu POLSUW Poznań, który umożliwia wyeliminowanie postojów pociągów na stacjach stykowych różnej szerokości torów, związanych z koniecznością wymiany zestawów kołowych w wagonach

Fitch podniósł rating IDR PKP SA do BBB+, perspektywa stabilna

optymalizacji przychodów i kosztów oraz realizacji programu modernizacji dworców kolejowych" - powiedział prezes PKP SA Mirosław Pawłowski, cytowany w komunikacie. Jak wskazała członek zarządu Cecylia Lachor, dzisiejsza ocena agencji ratingowej niewątpliwe bardzo pozytywnie

AC SA rekomenduje wypłatę dywidendy za 2017 r. wysokości 2,5 zł na akcję

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Zarząd AC SA rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie części zysku netto wypracowanego w 2017 roku na wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka. "Zarząd spółki, biorąc pod uwagę planowane

Zysk netto AC SA wzrósł r/r do 17,38 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 07.08.2017 (ISBnews) - AC SA odnotowało 17,38 mln zł jednostkowego zysku netto przypisanego w I poł. 2017 r. wobec 17,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 21,95 mln zł wobec 20,91 mln zł zysku rok

PZU SA i PZU Życie zwolnią maksymalnie 956 pracowników do 18 grudnia br. 

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA (PZU Życie) zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi, określające warunki zwolnień grupowych w okresie od 24 marca do 18 grudnia 2017 r

Bardzo udany debiut spółki Belvedere SA na GPW

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował w poniedziałek producent i dystrybutor alkoholi, spółka Belvedere SA. Kurs akcji wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań o 11,5 proc. do 484,90 zł. Akcje grupy Belvedere będą notowane na zasadzie dual listingu - równolegle w

Akcjonariusze AC SA zdecydowali o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję 

dzień dywidendy na 18 czerwca oraz dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2018 r., podano także. Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. (ISBnews)

Program motywacyjny AC SA zakłada osiągnięcie 50,6 mln zł EBITDA w 2018 r.

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Przyjęte przez radę nadzorczą założenia programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej AC SA przewidują jego realizację pod warunkiem osiągnięcia 50,6 mln zł EBITDA w 2018 r. i 55,6 mln zł EBITDA w 2019 r., podała spółka

Były zarząd PKP SA 'zaskoczony i oburzony' brakiem absolutorium

wskazują, że głosowanie przeciw absolutorium zostało podyktowane wyłącznie pobudkami politycznymi, a nie analizą merytoryczną" - czytamy w oświadczeniu. "Nasze zdziwienie budzi przede wszystkim fakt, iż wszystkie cele, jakie przed PKP SA postawił właściciel (tj

K. Golubiewski i T. Miszczuk zostali powołani do zarządu PKP SA

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie PKP SA podjęło uchwały powołujące do składu zarządu spółki Krzysztofa Golubiewskiego oraz Tomasza Miszczuka, podała spółka. Prezesem spółki pozostaje Krzysztof Mamiński i w zarządzie pozostają również Andrzej

Zysk netto AC SA spadł r/r do 8,04 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 03.11.2017 (ISBnews) - AC SA odnotował 8,04 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 8,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,06 mln zł wobec 11,7 mln zł zysku rok wcześniej

Katarczycy kupili siedzibę TP SA

Siedziba grupy Orange, czyli TP SA i operatora sieci komórkowej Orange, powstaje w Alejach Jerozolimskich. Będzie to zespół pięciu pięciopiętrowych biurowców - projekt Stanisława Fiszera, renomowanego polskiego architekta mieszkającego we Francji

Jakub Karnowski członkiem rady nadzorczej Kolei Ukraińskich. "Polscy urzędnicy próbowali blokować moją nominację"

Jakub Karnowski, prezes PKP SA w latach 2012-15, jest obecny na Ukrainie od 2018 roku. Zasiada już w radzie nadzorczej ukraińskiej poczty, Ukrposzty. Latem 2021 roku startował też w konkursie na prezesa Kolei Ukraińskich i, jak mówi Wyborcza.biz, firma zaproponowała mu stanowisko, ale

PKP SA ma nowy zarząd z Mirosławem Pawłowskim na czele

Transportu Politechniki w Kaiserslautern. Marek Michalski ma doświadczenie dotyczące wykorzystania funduszy unijnych. W Ministerstwie Rozwoju zajmował się Programem Infrastruktura i Środowisko. Polskie Koleje Państwowe SA miały 222,9 mln zł zysku netto w

Wstępne przychody ze sprzedaży AC SA w III kw. spadły r/r do 46,8 mln zł

Warszawa, 11.10.2017 (ISBnews) - Wstępne przychody ze sprzedaży AC SA w III kw. br. spadły o 3,8 mln zł r/r do 46,8 mln zł, poinformowała spółka. Wstępne przychody za okres styczeń-wrzesień wzrosły o 4,96 mln zł do 152,5 mln zł, podano także. "

Czekają nas lata inflacji, globalnej walki o energię i żywność. Prezes firmy spożywczej odpowiada, co zdrożeje i dlaczego

Patrycja Maciejewicz: Czasy taniej żywności minęły? Zenon Daniłowski, prezes firmy Makarony Polskie SA: Nie mam co do tego wątpliwości, będziemy powtarzać slogan „taniej już było". Rok temu tona polskiej mąki makaronowej kosztowała 970 zł. Przez kilka ostatnich miesięcy 2021 roku

SA KIG: Odnotowano ok. 200 nowych spraw i wydano 142 decyzje w 2017 r.

jego poufność. Średnio rozpoznanie spraw w sądzie arbitrażowym trwa około roku. Biorąc pod uwagę ich złożoność, to bardzo dobry wynik. Dla stron, zwłaszcza jeśli są nimi przedsiębiorcy, są to czynniki niezwykle istotne" - powiedziała dyrektor generalna SA przy KIG Agnieszka Durlik, cytowana w

Akcjonariusze AC SA zdecydowali o wypłacie 2,7 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze AC SA zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 30,2 mln zł, tj.2,7 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w 2016 r, wynika z uchwały podjętej przez walne zgromadzenie. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznacza zysk

Akcjonariusze AC SA zdecydowali o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze AC SA zdecydowali o przeznaczeniu zysków z lat ubiegłych w wysokości 24,23 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję, podała spółka. "Wysokość dywidendy przypadającej na

Plan zmian w TP SA do poprawki

Do poprzedniej wersji Karty przesłanej do Urzędu Komunikacji Elektronicznej trzy miesiące temu Urząd miał wiele zastrzeżeń. Jakie były słabości Karty? Przede wszystkim - zdaniem UKE - nie zapewniała osiągnięcia podstawowego celu - równego traktowania operatorów alternatywnych i

AC SA rekomenduje 2,7 zł na akcję dywidendy za 2016 r.

. "Rekomendacja zarządu spółki zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto spółki za 2016 rok podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy AC S.A." - czytamy w komunikacie. AC SA jest producentem elementów

Nocna zmiana w banku skarbu państwa. Nowym prezesem były wiceminister finansów

pełnił przez pięć lat, odpowiadał m.in. za politykę makroekonomiczną. A zaledwie tydzień temu został… wiceprezesem Pekao SA. Skiba i inni Nominacja Skiby wpisuje się w szerszy trend przechodzenia polityków i urzędników powiązanych z PiS do biznesu, tj. do spółek skarbu państwa kontrolowanych przez