69 99 usd zł

Oświadczenia majątkowe członków rządu

., współwłasność małżeńska Gotówka: - waluta polska: ok. 10 000 - waluta obca: 3,5 000 USD Papiery: - fundusze inwestycyjne i emerytalne: 85 000