6 lipca 2011

Polski przemysł lekko hamuje. GUS podał dane o produkcji przemysłowej za lipiec

Dane z przemysłu zaskoczyły, tym razem na niekorzyść. W porównaniu z lipcem 2020 r. wzrost wynosi prawie 10 proc., ale już w stosunku do czerwca 2021 r. polski przemysł zanotował spadek o prawie 4 proc. Od kwietnia dane z przemysłu są z miesiąca na miesiąc coraz gorsze.

Inpro wprowadziło do oferty 138 lokali w ramach I etapu inwestycji Ostoja w Rumi

miejscami postojowymi. Ceny mieszkań zaczynają się od 6 156 zł brutto za m2" - czytamy w komunikacie. Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali, a skonsolidowane przychody wyniosły 259 mln zł

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

Open Finance. W lipcu 2018 r. Open Finance informował o podjęciu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji do 6 528 854 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr każda. Miały zostać wyemitowane i zaoferowane w trybie

Obligacje serii K Idea Banku zadebiutują na Catalyst we wtorek

roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. (ISBnews)

Obrót akcjami Jaguara zostanie wznowiony od dzisiaj na NewConnect

Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r., w związku z opublikowaniem raportu rocznego za rok 2016, począwszy od dnia 6 lipca 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki" - czytamy w komunikacie. Grupa Jaguar to notowana od września 2011 r. na NewConnect firma z branży obrotu

Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 33% r/r do ok. 18 mln zł w VIII

styczeń - sierpień 2019 r. wyniosły około 119 mln zł i były wyższe o około 19% r/r, podano również. "Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży internetowej w lipcu 2019 r. wyniosły około 1,8 mln zł i były wyższe o około 100% r/r. Narastająco, w okresie styczeń - sierpień

Jarosław Augustyniak zrezygnował z funkcji prezesa Idea Banku od 6 X

pełnienia funkcji członka zarządu Idea Bank ze skutkiem na dzień 6 października 2017 roku - również bez podania przyczyn. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku

Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 1% r/r do ok. 13 mln zł w XI

przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 155 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Tobiasz Bury będzie pełnił obowiązki prezesa Idea Banku

złożenia rezygnacji. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank

Tobiasz Bury ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa Idea Banku

zarządu złożył Jarosław Augustyniak. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach

Redan ustalił, że utracił kontrolę nad TXM z dniem 18 lipca 2019 r.

na bieżąco kierować istotnymi działaniami TXM. Zmiana statutu TXM, wprowadzająca takie zapisy, została zarejestrowana w sądzie w dniu 6 sierpnia 2018 r. W ocenie zarządu Redan, utrata przez Redan władzy nad TXM nastąpiła jednak dopiero w dniu 18 lipca 2019 r., gdyż do tego czasu władza Redan nad TXM

Przychody Grupy Redan spadły o 2% r/r do ok. 49 mln zł w lipcu

oznacza wzrost o 14% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepów internetowych Top Secret wyniosła 19,1 mln zł i była 6% wyższa w skali roku. Redan podał, że w segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w lipcu 2018 r. wyniósł ok. 26 mln zł, co oznacza spadek o 18% w skali

Cena maksymalna w ofercie Esotiq & Henderson ustalona na 38,5 zł za akcję

uprawniać do 13,92% głosów na walnym zgromadzeniu. Oferującymi akcje Esotiq & Henderson są Vestor DM i Secus AM. Konsorcjum detaliczne tworzą BM Alior Bank i DM mBank. Harmonogram oferty zakłada proces budowy księgi popytu w dniach od 25 czerwca do 3 lipca. Do 6 lipca ma nastąpić

Sieć dróg objęta viaTOLL wzrośnie do blisko 3 660 km od 9 lipca

Warszawa, 21.06.2017 (ISBnews) - Sieć polskich dróg objętych opłatą elektroniczną w ramach systemu viaTOLL wzrośnie o ok. 360 km do blisko 3 660 km od 9 lipca br. Do mapy płatnych tras dołączą odcinki zlokalizowane w 6 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim

Krzysztof Ducal zrezygnował z funkcji wiceprezesa ds. finansowych Sygnity

Warszawa, 07.07.2015 (ISBnews) - Krzysztof Ducal złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych Sygnity, podała spółka. "Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 roku pan Krzysztof Ducal

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 10 X o 4,45 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują o wypłacie 30,36 mln zł dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011/2018, co daje 4,45 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 10 października

ZWZ Quercus TFI zdecydowło o przeznaczenie zysku na sfinansowanie buy-backu

obsługi klienta firmy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 6 niniejszej uchwały, 6) akcjonariusze posiadający akcje imienne będą mogli zawrzeć ze spółką umowy sprzedaży akcji na rzecz spółki bądź wskazać inny podmiot, od którego spółka nabędzie akcje, przy czym dopuszcza się, aby

BIK: Saldo kredytów mieszkaniowych wyniosło 397,32 mld na koniec maja br.

saldem do spłaty 137,5 mld zł stanowiły kredyty frankowe, podano także. BIK poinformował, że od 1 lipca 2000 r. do 26 sierpnia 2011 r. banki udzieliły łącznie 953 136 kredytów mieszkaniowych w walucie obcej na łączną kwotą 184,15 mld zł. "

Grupa Azoty powołała zarząd X kadencji w niezmienionym składzie

Jałosiński jest wiceprezesem od października 2011, Marek Kapłucha od lipca 2013, Marian Rybak od lipca 2013, Andrzej Skolmowski od marca 2009, a Witold Szczypiński od marca 2008 roku (z przerwą, od 14 czerwca 2011 roku do 20 października 2011 roku był członkiem zarządu). Grupa

Wpływy z viaTOLL przekroczyły 10 mld zł od uruchomienia systemu

Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Łączna wartość środków przekazanych z elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL od jego uruchomienia 1 lipca 2011 r. do końca czerwca 2018 roku wyniosła 10,05 mld zł, podał operator systemu - Kapsch Telematic Services

Esotiq & Henderson miał 1,88 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. (ISBnews)

Masterchef technologii. Tim Cook ma wartość 2 bln dolarów

ktoś, kto podskoczył jeszcze wyżej, dużo wyżej.  Namaszczony przez Jobsa Tim Cook formalnie przejął stery w firmie pod koniec sierpnia 2011 r., czyli jakieś półtora miesiąca przed śmiercią Jobsa na początku października. Dokładnie dekadę temu na korytarzach producenta gadżetów można było wyczuć

Skarbiec TFI: Większość firm skorzysta z przesunięcia terminu na umowy z PPK

wariant spadków oraz wzrostów i przekładając na oszczędzanie w terminie od lipca 2008 roku do marca 2011, to w tej symulacji mój portfel przynosi stratę w wysokości -3,7%. Jeżeli przyjmę wariant, że rozpoczynam oszczędzanie w terminie od 6 marca 2009 roku do marca 2011, mój zysk wyniesie 41,6%"

Skons. przychody Esotiq & Henderson wzrosły do ok. 156 mln zł w 2017 r.

. Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. (ISBnews)

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

;prawa. Burmistrz wyjaśnił, że w roku 2010 oraz 2011 B sp. z o.o. (dalej także jako Inwestor) wszczęło i przeprowadziło kilka postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem były roboty budowlane w ramach projektu pn.: "Zapewnienie

ArcelorMittal Poland rozpocznie postój wielkiego pieca w Krakowie 23 XI

do emisji dwutlenku węgla. W lipcu decyzja o planowanym na wrzesień postoju została odłożona w czasie. Tymczasowe zatrzymanie instalacji miało miejsce w przeszłości. Wielki piec i stalownia w krakowskiej hucie nie pracowały od sierpnia 2010 do marca 2011 roku i zostały

Redan: Przychody ze sprzedaży w Top Secret spadły o 11% r/r do ok. 22 mln zł w X

skompensowana wzrostem sprzedaży towarów z poprzednich sezonów. Spowodowało to spadek sprzedaży w sklepach Top Secret w Polsce o 6%. Ponadto wypracowana marża handlowa była niższa niż w roku poprzednim, podano również. Wyniki października są także obciążone transakcją hurtowej

Turecka inflacja - skutki pewnego eksperymentu prezydenta Erdogana

2001 r. wzrósł do 74 proc. PKB. W czerwcu 2002 r. wprowadzono dobrowolny program restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw produkcyjnych. Zrestrukturyzowano łącznie 6 mld dolarów kredytów korporacyjnych, głównie poprzez wydłużenie terminów spłaty. Kosztowne reformy wyczyściły przedpole dla rozwoju

Kino Polska miało 3,82 mln zł zysku netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

ze sprzedaży, co oznacza 35% wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Grupa konsoliduje wynik Stopklatki dopiero od 1 lipca 2018 r., co oznacza, że dane finansowe za I kwartał 2018 r. nie zawierają jeszcze wyników Stopklatki. W I kwartale 2019 r. sprzedaż czasu reklamowego w segmencie

Esotiq & Henderson chce podwoić sprzedaż w e-commerce w 2019 r.

odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. (ISBnews)

Idea Bank rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 zgodnie z zaleceniem KNF

musi uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych

Zysk netto Alumetalu wzrósł r/r do 77,65 mln zł w 2015 r.

poprzedniego, tj. do poziomu 165 tys. ton, co oznacza pełne wykorzystanie aktualnych zdolności produkcyjnych Grupy. W stosunku do 2011 roku wolumen wzrósł o 87%. Przychody Grupy Alumetal wzrosły w 2015 roku o 17%, co wynikało z 6% wzrostu wolumenu oraz wyższej średniej cenie sprzedaży wyrobów w stosunku do

Esotiq & Henderson sprzedało MTM Shirts licencję na koszule na miarę

przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. (ISBnews)

Admiral Boats pozyskało 6 mln zł z emisji obligacji serii J przy nadsubskrypcji

popytowi" - powiedział prezes Andrzej Bartoszewicz, cytowany w komunikacie. Przypomniał, że spółka jest emitentem obligacji obecnym na Catalyst od 2011 r. Do tej pory przeprowadziła już 10 emisji, z czego 6 zostało wykupionych. Łącznie dzięki obligacjom spółka pozyskała 37

Synektik oczekuje zakończenia I fazy badań klinicznych MPI w ciągu kilku tygodni

koniec lipca Synektik informował, że pierwsza faza prowadzonych na zlecenie Synektik badań klinicznych kardioznacznika przeznaczonego do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET zakończy się nie później niż do końca III kw. br. W połowie czerwca 2015 r. Synektik zawarł

Selvita ma umowę z duńską firmą na 7 mln zł, swój największy kontrakt usługowy

Warszawa, 14.07.2015 (ISBnews) - Selvita Services - spółka zależna Selvity - zawarła umowę z duńską firmą farmaceutyczną na łączną kwotę ponad 7 mln zł, podała spółka. "Zarząd Selvita S.A. (...) powziął informację o zawarciu w dniu 6 lipca 2015 r

Instytut Staszica: Przejęcie e-myta przez KAS to szansa na naprawienie zaniedbań

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Przejęcie Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) - tzw. systemu e-myta - przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) oznacza szansę na naprawienie zaniedbań, uważa Instytut Staszica. 1 lipca KAS przejęła zarządzanie KSPO

Jarosław Michniuk został powołany na prezesa Boryszewa

zarządu, dyrektora ds. segmentu metali, podano także. Boryszew podał, że Jarosław Michniuk od lipca 2011 do sierpnia 2016 roku był prezesem Seleny FM - globalnego producenta chemii budowlanej z siedzibą we Wrocławiu. Wcześniej, od 2001 roku pracował w firmie BASF

Esotiq miał 3,45 mln zł zysku netto, 3,96 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

wyniósł 3,96 mln zł wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,99 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 41,47 mln zł rok wcześniej. Spółka podała w komunikacie, że spadek przychodów o 6% wynika z wydzielenia segmentu odzieżowego do EMG SA

Prezydent podpisał ustawę o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. Zmiany wprowadzane w poszczególnych ustawach, regulują kwestie związane ze źródłami

Admiral Boats pozyskał 3,44 mln zł z subskrypcji akcji serii J

realizację kolejnych działań rozwojowych, podano również. Admiral Boats to spółka produkująca i dystrybuująca łodzie motorowe, jest jedynym reprezentantem polskiego przemysłu jachtowego i stoczniowego notowanym na rynku kapitałowym. Od lipca 2011 r. akcje spółki są notowane na

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu obniżyła się do 2,6% r/r z z 2,7% r/r w lipcu, nieco poniżej konsensusu prognoz (2,7% r/r). W ujęciu miesięcznym liczba etatów zanotowała w sierpniu wyraźny spadek - o ok. 8 tys., co jest najgłębszym spadkiem odnotowanym w sierpniu od 2011 roku. Tym samym dane

Rekordowe wpływy systemu viaToll z e-myta. Kto zarobi na jego eksploatacji? W tle rządowy układ drogowy

Funduszu Drogowego, który gromadzi pieniądze na budowę nowych dróg krajowych – głównie autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast. Bilans viaToll System poboru elektronicznych opłat drogowych został wprowadzony w lipcu 2011 r. Do uiszczania takich opłat są zobowiązane autobusy i ciężarówki o

Idea Leasing ma 50 mln euro pożyczki z EBI na finansowanie MŚP i Mid-Caps

Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku. (ISBnews)

Benefit Systems ma przedwstępną umowę zakupu klubów fitness od Fitness Club S4

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Fit Invest, podmiot zależny Benefit Systems, zawarł przedwstępną umowę nabycia 15 klubów fitness od Fitness Club S4 za łączną cenę nieprzekraczającą 23,8 mln zł i w terminie do 30 lipca 2018 roku, podał Benefit Systems

viaTOLL dał 4,12 mld zł zysku netto KFD od początku funkcjonowania

, poinformował dyrektor PR Kapsch Krzysztof Gorzkowski. "Przychody systemu po 5 latach to 6 332 mln zł. Nakłady inwestycyjne Skarbu Państwa to 1 129 mln zł, z czego 963 mln zł to nakłady poniesione na budowę systemu w 2011 r., które zwróciły się po 18 miesiącach. Koszty operacyjne

Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydują o skupie do 20% akcji 19 stycznia

, 6) ustanowienia zastawu na akcjach własnych spółki na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez spółkę" - czytamy także. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia walnego zgromadzenia tj. 19 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r., nie

Wpłaty do mobilnych wpłatomatów Idea Banku wzrosły o 141% r/r w I poł. 2018 r.

. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku

Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy 

bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. (ISBnews)

ViaToll wygenerował ponad 4,7 mld wpływów w ciagu 4 lat od jego wdrożenia

Warszawa, 21.07.2015 (ISBnews) - System poboru opłat viaTOLL wygenerował ponad 4,7 mld zł wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) chwili wdrożenia w Polsce w lipcu 2011 roku, podał operator systemu - Kapsch Telematic Services. "Z początkiem

Ten Square Games miał 23,4 mln zł zysku netto, 28,4 mln zł EBIT w I poł. 2019 r.

uważamy to podejście za optymalne. Wysokie przychody z "Fishing Clash" wygenerowane w ostatnich miesiącach, w tym w lipcu, są tego najlepszym przykładem. Gra jest przez nas cały czas rozwijana i uatrakcyjniana, m.in. poprzez wprowadzanie nowych elementów, funkcjonalności oraz działaniami

Banki zablokowały TXM dostęp do limitów kredytowych

bank ma na nich zastaw; (ii) domen internetowych; (iii) terminali płatniczych z wyszczególnieniem wartości zrealizowanych przy ich użyciu transakcji; (iv) znaków towarowych oraz (v) zobowiązań przeterminowanych wobec podmiotów powiązanych, a także ze złożeniem w dniu 31 lipca 2019 roku przez rumuńską

Scania zapłaci 880 mln euro kary za udział w spisku producentów ciężarówek

2011 r. przedstawiciele tych koncernów potajemnie ustalali między sobą ceny fabryczne swoich pojazdów, a także sposoby wprowadzenia nowych technologii ograniczenia emisji spalin, począwszy od normy Euro 3 aż po najnowszą normę Euro 6. Ponadto koncerny uzgadniały ze sobą, jak przerzucić na klientów

Proces Amber Gold. Co dziś powiedzą Katarzyna i Marcin P.?

. 6 maja 2012 r. - Bank BGŻ zawiadamia ABW o podejrzeniu "prania pieniędzy" przez AG. 2 lipca - Prokuratura Okręgowa w Gdańsku powierza ABW śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd klientów AG co do zabezpieczenia ich lokat zakupem złota oraz podejrzenia "prania

Wpływy z viaTOLL to 1,88 mld zł w 2017 r., system powiększył się do 3660 km dróg

niż w roku ubiegłym. viaTOLL przypomina, że oprócz zwykłych użytkowników z usługi korzysta wielu mieszkańców aglomeracji gliwickiej zastępując tzw. bilet zerowy urządzeniem elektronicznym. Na początku lipca 2017 roku system viaTOLL obchodził 6. rocznicę funkcjonowania. Do

W regionie kolejny protest. Tym razem przed tyską fabryką Fiata

- W ciągu trzech lat Fiat potroił zyski, które sięgają około 300 mln zł rocznie, a pracownicy zarabiają tyle samo co w 2011 roku - mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności w Fiat Auto Poland. Podkreśla, że w pozostałych spółkach pracodawcy uzależniają jakiekolwiek

Idea Leasing przesunęła termin zapłaty pozostałej części ceny za Getin Leasing

wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku. (ISBnews)

Idea Leasing ma 50 mln euro kredytu z EBI na finansowanie leasingu dla MŚP

. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015

Skiba z MF: Rząd planuje przyjąć aktualizację programu konwergencji 26 kwietnia

. Kolejne porozumienia zostały zatwierdzone 2 lipca 2010 r., 21 stycznia 2011 r. oraz 18 stycznia 2013 r. Polska jest członkiem MFW od 1986 r., z kwotą udziałową w wysokości 1 688,4 mln SDR-ów (ok. 2 154,2 mln euro). 28 kwietnia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła "Wieloletni

Idea Bank udostępnia klientom cyfrowy portfel Masterpass

; - czytamy dalej. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 r. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 r. otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na

IMC zakończyło żniwa pszenicy ozimej, uzyskało wysoką wydajność

areale 12 tys. ha. Wydajność zboża wyniosła 5,03 t/ha, uwzględniając wagę przed osuszeniem. To o 30% więcej niż średnia na Ukrainie (według informacji ukraińskiego Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej 6 sierpnia 2015 r. średnia wydajność pszenicy ozimej wynosiła 3,86 t/ha

Kurs akcji Suneksu spadł o 1,96% na debiucie na rynku głównym GPW

. Sunex jest 476. spółką notowaną na głównym rynku oraz 13. debiutem na tym rynku w 2015 roku i 6. spółką, która w tym roku przejdzie z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy. Komisja Nadzoru Finansowego 10 lipca 2015 roku zatwierdziła prospekt emisyjny Sunex. Spółka

Trwają zapisy na akcje Play. To może być jeden z największych debiutów w historii GPW

historii warszawskiej giełdy. Większe debiuty mieliśmy w 2010 r., kiedy na GPW wchodziły PZU (wartość oferty: 8 mld zł), PGE w 2009 r. (blisko 6 mld zł) i JSW w 2011 r. (5,3 mld zł). Jak i gdzie się zapisać na akcje Play? Zapisy na akcje trwają od dziś do 12 lipca. Ale kto złoży zapis do piątku, będzie

Prezydent podpisał nowelę o nadzorze nad rynkiem finansowym

w procesach sekuratyzacji. "Przedmiotowa ustawa dokonuje zmian w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 poz. 298 i 325) mających na celu umożliwienie skutecznego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE

Redan obejmie akcje TXM za 7,9 mln zł, Concordia - obligacje zam. za 20 mln zł

swoje akcje (prawo pociągnięcia drag-along); prawo to działa w sytuacji, gdy potencjalny nabywca zaoferuje cenę sprzedaży każdej akcji TXM co najmniej równą wyższej z dwóch wartości: a) 6 zł/akcja b) (7* EBITDA - dług netto) / liczba akcji

Inpro miało 6 mln zł zysku netto, 8,91 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Inpro odnotowało 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,91

Szacunkowa EBITDA grupy Synektik w II kw. br. wyniesie 0,85 mln zł

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Poziom zysku EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu Synektika w II kwartale br. wyniesie według szacunków 854 tys. zł co przekłada się na skumulowany poziom zysku EBITDA za dwanaście miesięcy zakończone 30 czerwca 2016 w wysokości 6 479 tys. zł

Oferta publiczna Esotiq & Henderson warta ok. 16 mln zł ruszy w czwartek

13,92% głosów na walnym zgromadzeniu. Oferującymi akcje Esotiq & Henderson są Vestor DM i Secus AM. Konsorcjum detaliczne tworzą BM Alior Bank i DM mBank. Harmonogram oferty zakłada proces budowy księgi popytu w dniach od 25 czerwca do 3 lipca. Do 6 lipca ma nastąpić podanie

PGE sponsorowało Atom Trefl Sopot niezgodnie z prawem?

. Obaj wydali ok. 11 milionów złotych na siatkarski klub Atom Trefl Sopot, a wydatek ten został zaksięgowany jako "Budowanie i propagowanie pozytywnych emocji, związanych z planowaniem strategicznych inwestycji na Pomorzu". Podpisano wówczas dwie umowy - 26 lipca 2010 roku oraz 16 maja 2011

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

, Dostęp do informacji publicznejSkarżony organ: Samorządowe Kolegium OdwoławczeTreść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzjęPowołane przepisy: Dz.U. 2019 poz 1429 art. 5 ust. 2Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn. SENTENCJA Wojewódzki Sąd

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

, Dostęp do informacji publicznejSkarżony organ: Samorządowe Kolegium OdwoławczeTreść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzjęPowołane przepisy: Dz.U. 2019 poz 1429 art. 5 ust. 2Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn. SENTENCJA Wojewódzki Sąd

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

pkt 2Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 - t.j. SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Dariusz Dudra Sędzia NSA Małgorzata Grzelak Sędzia del. WSA Tomasz

Inpro chce wprowadzić jeszcze ponad 300 mieszkań do oferty w br., szuka gruntów

. W I półroczu br. spółka Inpro wprowadziła do oferty 151 mieszkań z I etapu Harmonii Oliwskiej oraz 6 domów na osiedlu Golf Park, natomiast w lipcu rozpoczęła sprzedaż pierwszych 100 mieszkań na osiedlu OPTIMA w ramach I etapu inwestycji. PB Domesta rozpoczęła sprzedaż lokali z budynku nr 19 oraz 20

Białoruś zacznie wciskać Polsce prąd z nowej elektrowni atomowej. Zarobi na tym Rosja

buduje rosyjska państwowa firma Atomstrojeksport. A 90 proc. kosztów inwestycji miał pokryć kredyt w wysokości do 10 mld dol., który w 2011 r. przyznał Białorusi rząd Rosji.  Do 1 kwietnia z tego kredytu wykorzystano 4,33 mld dol., a koszt całej inwestycji nie przekroczy 6 mld dol. - napisała

Monnari podtrzymuje plany rozwoju, również poprzez akwizycje

2017 r., jej wysokość będzie uzależniona od sytuacji panującej na rynku" - powiedział Misztal w rozmowie z ISBnews. 19 lipca Monnari wypłaciło pierwszy raz w historii spółki dywidendę, w wysokości 0,20 zł za akcję. Kwota dywidendy wyniosła 6 061 938,60 zł, stopa wypłaty

Waloryzacja tak duża jak nigdy? Czy premier Morawiecki mówi prawdę? [SPRAWDZAMY]

nikt nie rozumiał. Dopiero w 1982 r. zdecydowano się podwyższać wszystkie emerytury proporcjonalnie, w zależności od wzrostu płac. Zasadnicza zmiana nastąpiła w lipcu 2004 r. Rządzące wtedy krajem SLD zapisało nowe zasady podwyżki w pakiecie wicepremiera Jerzego Hausnera. Waloryzacja - zgodnie z

P.o. prezesa Idea Banku zapowiada przedstawienie nowej strategii do końca roku

. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. (ISBnews)

Politycy chcą podnosić ceny biletów, żebyśmy latali coraz mniej. Kolejne kraje zapowiadają podatek lotniczy

zachęcają w swojej kampanii marketingowej, by rozważyć podróż pociągiem zamiast samolotem.  Niemcy też pobierają podatek od latania od 2011 roku i wynosi on 8-42 euro, w zależności od dystansu (najwyższa opłata obowiązuje na dłuższych niż 6 tys. km). W zeszłym roku przyniósł budżetowi 1,2 mld euro

Przychody Grupy Recykl wzrosły r/r do 9,9 mln zł w III kwartale br.

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Przychody ze sprzedaży Grupy Recykl w okresie lipiec-wrzesień 2016 r. wzrosły do 9,9 mln zł (+12%), przy zysku EBITDA i netto na poziomach odpowiednio: 2,2 mln zł (bez zmian) i 0,67 mln zł (+18%), poinformowała spółka

NWZ Idea Banku zdecyduje o ustanowieniu programu obligacji do 500 mln zł 30 VI

uchwałą" - czytamy także. Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea

Autostrada Wielkopolska podnosi opłaty za przejazd A2

opłata za przejazd każdym z 50-km odcinków tej trasy wzrośnie z 19 do 20 zł brutto, a przejazd całym tym odcinkiem A2 będzie kosztować 60 zł. Zmiana stawek zostanie wprowadzona o godzinie 6 rano 2 stycznia 2018 r. – poinformowała Autostrada Wielkopolska. W tym samym czasie wzrośnie opłata dla

Idea Bank chce nadal pozyskiwać  5-6 tys. klientów miesięcznie

Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

"Hodowanie długów" dla odsetek? Przez cztery lata ubezpieczyciel nie zwrócił się do komornika

. Odpowiedź: szukali, ale nie mogli znaleźć. - Zapytania do ewidencji adresowej MSWiA wysłaliśmy 17 kwietnia 2013 r. i 6 lipca 2015 r.- wyjaśnia Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU. - W lipcu 2013 r. dostaliśmy odpowiedź, że dłużnik nie jest zameldowany na terenie Polski

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku. (ISBnews)

GDDKiA ma 9 chętnych na budowę systemu opłat, m.in. Kapscha i Comarch z Orange

zmiana odbyła się płynnie. Obecnie stosowany ViaTOLL to system elektronicznego poboru opłat obowiązujący na wybranych odcinkach polskich dróg. Od 1 lipca 2011 roku każdy kierowca, poruszający się po wskazanej sieci dróg płatnych pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o

GDDKiA ogłosiła dialog konkurencyjny ws. systemu poboru opłat drogowych

na wybranych odcinkach polskich dróg. Od 1 lipca 2011 roku każdy kierowca, poruszający się po wskazanej sieci dróg płatnych pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusem niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej jest zobowiązany do

Umierając od pracy. Śledztwo w sprawie cichej włoskiej tragedii

. Zmarłych grzebie się szybko i jeszcze szybciej o nich zapomina, a ci, co przeżyli, żyją z poczuciem winy za to, że im się udało, i z obolałą pamięcią, której nie da się wymazać. Ot, choćby Antonio Boccuzzi, robotnik w Thyssen w Turynie, jedyny ocalały z pożaru 6 grudnia 2007 r. Ten pożar symbolizuje

Oferta obligacji Admiral Boats o wartości do 6 mln zł ruszyła dzisiaj

dystrybuująca łodzie motorowe, jest jedynym reprezentantem polskiego przemysłu jachtowego i stoczniowego notowanym na rynku kapitałowym. Od lipca 2011 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect, a obligacje na rynku Catalyst. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła w ub.r. prospekt emisyjny spółki w

Kruk wyemituje obligacje serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Kruk zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji 6-letnich serii Z1 o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała spółka. "Środki finansowe pozyskane przez spółkę z ww. emisji obligacji przeznaczone

Niezbędnik przedsiębiorcy

. od 6 kwietnia 2011 r. - 13 proc. od 20 stycznia 2011 r. - 12,5 proc. od 9 listopada 2010 r. - 12 proc. od 25 czerwca 2009 r. - 10 proc. od 26 marca 2009 r. - 10,5 proc

Wzlot i upadek polskiego Warrena Buffeta. Dlaczego zacięła się maszynka Leszka Czarneckiego do robienia pieniędzy?

1994 roku. Jego majątek szacowano wówczas na kilkanaście milionów złotych. W 2014 roku był czwarty z majątkiem ponad 6 mld zł. 30 kwietnia  2014 roku akcje Getin Noble Banku, którego jest głównym właścicielem, kosztowały na giełdzie 11,04 zł. To był historyczny rekord. Dziś (15 listopada 2018

Grupa Idea Banku sfinalizowała przejęcie Getin Leasing od LC Corp B.V.

Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku. (ISBnews)

Panele na dachach jak telewizja kablowa. Polacy rzucili się na dopłaty z rządowego programu

mocy w fotowoltaice odnotowano w 2004 roku. W 2006 roku były już 3 GW, w 2008 - 6, a w 2011 ponad 25 GW. Taki wynik robią rzecz jasna głównie farmy fotowoltaiczne, ale udział mikroinstalacji też jest znaczący. Ile prądu produkują? Dane niemieckiego think tanku Agora Energiewende wskazują, że

Sierpniowe dane przemawiają za wzrostem PKB rzędu 4,5% w III kw. wg analityków

). Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę wodną odpowiada bowiem w miesiącach letnich jedynie za ok. 6% całkowitej produkcji przemysłowej. Gdyby zatem produkcja w tej sekcji zwiększyła się w takim samym tempie jak w lipcu br., to dynamika produkcji przemysłowej ogółem wzrosłaby o 7,6% r/r

Czy syndyk wywalczy 11,5 mln zł dla wierzycieli Amber Gold?

urzędu skarbowego, to podatek dochodowy za lata 2009-2011 pobrany w roku 2012 w ramach decyzji zabezpieczającej - tłumaczy "Wyborczej" syndyk masy upadłościowej Amber Gold Józef Dębiński. - Dochody zostały oszacowane na podstawie deklaracji prezesa spółki, a jak dziś wiemy, niewiele miały one

Przegląd informacji ze spółek

wykupu obligacji, podała spółka. Wartości poszczególnych transakcji mogą być ?znaczące". Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych wyniosła 3,71 mln zł w lipcu, co oznacza wzrost o 6% w skali roku, podała spółka. Liczba abonentów

Bank Pocztowy liczy na kolejną ofertę obligacji detalicznych w tym roku

pozyskanemu kapitałowi będziemy rozwijać tą linię działalności" - powiedział także wiceprezes. Zapisy potrwają od 23 maja do 3 czerwca br. Przydział obligacji (o wartości max. 50 mln zł) zaplanowano na 6 czerwca. Bank zakłada, że obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu

Czy Europa przesiądzie się z samolotu do nocnego pociągu? W niektórych krajach kolej przeżywa renesans

linie lotnicze KLM zachęcają w swojej kampanii marketingowej, by rozważyć podróż pociągiem zamiast samolotem.  Niemcy też pobierają podatek od latania od 2011 roku i wynosi on 8-42 euro, w zależności od dystansu (najwyższa opłata obowiązuje na dłuższych niż 6 tys. km). W zeszłym roku przyniósł