500 zł w euro

Piotr Winnicki

Lufthansa oferuje 500 milionów euro za samoloty i personel Alitalii

Lufthansa oferuje 500 milionów euro za samoloty i personel Alitalii

Niemiecka linia lotnicza Lufthansa zaoferowała 500 mln euro za samoloty i załogi samolotów Alitalii - włoskiego narodowego przewoźnika. O propozycji Lufthansy poinformował dziennik "Corriere della Sera" cytowany przez agencję Reuters.

Santander Bank Polska wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN, podał bank. "Bank wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o następujących parametrach

mBank wyemitował na obligacje o wartości 500 mln euro

wyniosła 500 mln euro, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na 29 sierpnia 2018 r. stanowi równowartość 2 143 550 000 . mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki

BNP Paribas BP ma umowę na finansowanie faktoringu na max. 500 mln euro

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zawarł z BNP Paribas S.A. umowę kredytową w kwocie nieprzekraczającej 500 mln euro, co stanowi równowartość ok. 2 128 mln (wg. śr. kursu Narodowego Banku Polskiego z 14 czerwca 2019 r.) w celu sfinansowania

Tauron wyemituje 10-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zdecydował, że wyemituje dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. "28 czerwca 2017 r. zostały ustalone

PKO BH wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro 28 stycznia

stycznia roku procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych w piątej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło ponad 70 inwestorów reprezentujących 16 krajów, a popyt wyniósł 1 080 mln euro. Listy zastawne o wartości 500 mln euro zostały przydzielone 66 inwestorom z 16

Immofinanz uplasował obligacje warte 500 mln euro, uzyskał rating BBB- od S&P

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Immofinanz uplasował uprzywilejowane niezabezpieczone obligacje o wartości 500 mln euro z czteroletnim okresem zapadalności i stałym kuponem o oprocentowaniu 2,625%. S&P przyznał spółce długoterminowy rating emitenta BBB- oraz rating emisji BBB

Tauron wyemitował euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. "Spółka wyemitowała euroobligacje o następujących

PKO BH wyemitował listy zastawne o wartości 500 mln euro

w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld . PKO Bank Hipoteczny jest spółką w

PEManagers buduje nowy fundusz, którego aktywa mogą sięgnąć do 500 mln euro

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers), zarządzający funduszami z Grupy MCI, rozpoczął prace nad powstaniem nowego funduszu na zasadach "commitment", którego wartość aktywów pod zarządzaniem może osiągnąć do 500 mln euro, podała spółka

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

euro. Listy zastawne o wartości 500 mln euro zostały ostatecznie przydzielone 56 inwestorem z 13 krajów, podano także. Bank podał, że w transakcję zaangażowane były: BNP Paribas, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski jako współprowadzący księgę popytu (Joint Bookrunners) oraz Helaba i

BGK wyemitował obligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował euroobligacje o łącznej wartość nominalnej wynoszącej 500 mln euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o terminie wykupu w dniu 6 maja 2026 r., zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa, podał bank

BGK pozyskał 500 mln euro kredytu z EBI na budowę odcinków S61

Warszawa, 23.04.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozyskał 500 mln euro kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na budowę odcinków drogi ekspresowej S61 (tzw. Via Baltica) od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa z Litwą w Budzisku o łącznej

PKO BP sprzedaje listy zastawne o wartości 500 mln euro przy 1,5 mld euro popytu

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności 5 lat i 8 miesięcy ze stałym oprocentowaniem w wysokości 0,178%, podała instytucja. W procesie budowy księgi popytu ponad 90 inwestorów złożyło

UniCredit wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - UniCredit Spa wyemitował pięcioletnie obligacje zabezpieczone o wartości 500 mln euro, podała spółka. "Kupon został ustalony na 7 pkt. baz. powyżej 3-mies. Euribor" ? czytamy w komunikacie

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro

notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie" - czytamy w komunikacie. PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro. Termin zapadalności został określony na 27 sierpnia 2024 roku

Abris Capital Partners pozyskał 500 mln euro na inwestycje w Europie Śr.-Wsch.

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - Abris Capital Partners Ltd. pozyskał 500 mln euro w ramach trzeciego funduszu na inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podał fundusz. "Zgodnie ze strategią, pieniądze te zostaną przeznaczone na

Tauron przygotowuje się do emisji euroobligacji o wartości max. 500 mln euro

Warszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozpoczął - w porozumieniu z konsorcjum banków inwestycyjnych - działania zmierzające do przeprowadzenia ewentualnej emisji euroobligacji o wartości do 500 mln euro, podała spółka. Działania te obejmują w szczególności

Tauron rozważa emisję obligacji o wartości ok. 500 mln euro w tym roku

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozważa przeprowadzenie w tym roku emisji euroobligacji lub "zielonych obligacji" na finansowanie zielonej energii, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. Oferta może mieć wartość rzędu 500 mln euro

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

Wartościowych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii. Obligacje zostaną zasymilowane i będą tworzyć jedną serię z obligacjami o wartości nominalnej 500 000 000 euro wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3 lipca 2014 r." - czytamy w komunikacie

PKO BH planuje kolejną emisję listów zastawnych za granicą na ok. 500 mln euro

. PKO Bank Hipoteczny w 2016 roku przeprowadził dwie benchmarkowe emisje listów zastawnych denominowanych w złotych o łącznej wartości 1 mld oraz jedną benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości 500 mln euro. Tym samym wartość bilansowa listów zastawnych na koniec 2016

PKO Bank Hipoteczny planuje emisję listów zastawnych w wysokości 500 mln euro

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny chce przeprowadzić emisję hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro w tym kwartale, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. "W trzecim kwartale myślimy o wyjściu na rynek z emisją

Pekao ma prawo pożyczyć do 500 mln euro od UniCredit Luxembourg

Pekao SA, który rywalizuje z PKO BP o pozycję największego banku w Polsce poinformował w poniedziałek wieczorem o podpisaniu umowy, na mocy której może pozyskać 500 mln euro pożyczki. Sama umowa została podpisana już 11 grudnia. - "Oprocentowanie

Fitch nadał obligacjom BGK na maks. 500 mln euro oczekiwany rating A-(EXP)

Warszawa, 26.04.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał planowanej emisji euroobligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o wartości do 500 mln euro oczekiwany rating długoterminowy w walucie zagranicznej na poziomie A-(EXP), podała agencja. "

UniCredit sprzeda SIA aktywa zw. z kartami w 3 krajach za 500 mln euro

Warszawa, 03.08.2016 (ISBnews) - UniCredit Business Integrated Solutions (UBIS) ? spółka z grupy UniCredit ? podpisała z SIA umowę ramową w sprawie sprzedaży działalności przetwarzania transakcji kartowych we Włoszech, Niemczech i Austrii za 500 mln euro w gotówce, podała grupa

Daimler zbuduje fabrykę silników Mercedes w Jaworze kosztem 500 mln euro

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Daimler zamierza zbudować kosztem ok. 500 mln euro fabrykę silników Mercedes-Benz w Jaworze (dolnośląskie), podała spółka. Będzie to pierwszy zakład samochodowy Mercedesa w Polsce. "Planowana budowa nowej fabryki

JLL: Transakcje na regionalnych rynkach biurowych spadną do 500 mln euro w 2016r

Warszawa, 22.01.2016 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach biurowych największych polskich miast poza Warszawą może spaść do ok. 500 mln euro w 2016 r. wobec ok. 800 mln euro w ub.r. m.in. ze względu na mniejszą podaż produktów inwestycyjnych dostępnych na

Dlaczego Francja nie patyczkuje się z Google? Kara za brak negocjacji z mediami "w dobrej wierze"

– Francuski regulator konkurencji ukarał Google grzywną w wysokości 500 mln euro za brak negocjacji „w dobrej wierze" z firmami medialnymi w sprawie wykorzystania ich treści zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich – podaje agencja prasowa AFP . Większą

Spółka Cyfrowego Polsatu umorzy obligacje warte 532,5 mln euro i 500 mln USD

Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Eileme 2 AB - spółka zależna Cyfowego Polsatu - umorzy niepodporządkowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 r., podał Cyfrowy Polsat. Umorzenie obligacji ma nastąpić 1 lutego

Rzuciły pracę w korporacjach i robią kołdry. Za minimum 500 euro

cieszy. Polacy inwestują w zdrowy sen, ale też wspierają polską firmę, z uznaniem wypowiadają się o marce. Z chęcią pokazują nasze sklepy z pięknym wyposażeniem wnętrz - cieszy się Kot. Co dalej? - Chcemy pokazać się w krajach, gdzie kołdra, która kosztuje 500-900 euro, jest w

mBank planuje emisję obligacji na kwotę 500 mln euro w tym roku

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - mBank chce jeszcze w tym roku wyjść na rynek obligacji z papierami o wartości 500 mln euro, poinformował wiceprezes Jörg Hessenmüller. "Chcielibyśmy wrócić na rynek finansowania jeszcze w tym roku. Już

Opel inwestuje 500 mln euro na Węgrzech

Kosztem 500 mln euro Opel rozbuduje swoją węgierską fabrykę silników. Dzięki inwestycji pod koniec 2012 r. zakłady w Szentgotthard zaczną produkować trzy nowe silniki i zwiększą zatrudnienie z 600 do 1,4 tys. osób. Po rozbudowie w 2015 r. fabryka będzie produkować 500 tys

Obligacje PZU Finance AB na 500 mln euro zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 19.12.201 (ISBnews) ? Obligacje PZU Finance AB, spółki celowej PZU o wartości 500 mln euro zadebiutują w poniedziałek,22 grudnia na rynku Catalyst, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych. PZU Finanse AB będzie 193. emitentem na Catalyst

Lotniska i kolej na 500 dni przed Euro 2012

, ale przede wszystkim z powodu rosnącego zainteresowania Polaków lataniem. Z wyliczeń "Gazety" wynika, że plany inwestycyjne portów w ciągu kilku najbliższych lat opiewają na blisko 4,5 mld . Oczywiście do czasu rozpoczęcia Euro 2012 tylko część inwestycji zostanie zrealizowana

E.ON zapłaci 500 mln euro za zerwaną plombę

kara w wysokości do 1 proc. przychodów. W przypadku E.ON, który jest największą w Niemczech i drugą w UE firmą energetyczną, byłaby to astronomiczna kwota 500 mln euro. Rzecznik E.ON twierdzi, że plamę dali urzędnicy Komisji. - Plomba spadła sama, bo była stara, uszkodzona i

Jak kupić najtańsze euro na wakacje

wymieniałeś waluty na lotnisku tuż przed wylotem zamiast w tanim kantorze na mieście, na zakupie 500 euro mogłeś stracić 250-300 . Obcą walutę kupisz też w oddziałach banków. Zwykle jest tam o 10-20 groszy drożej niż w tanich prywatnych kantorach. Niby niewiele, ale kupując 500 euro, zapłacisz o

Tania waluta na wakacje

kantoru, na zakupie 500 euro mogłeś stracić aż 275 . Na podobnych zasadach co w kantorach walutę możesz kupić też w kasie banków, ale zwykle jest tam drożej. Dwa dni temu w mBanku euro kosztowało 4,5 , w Getin Banku czy PKO BP 4,51 . Kupując 500 euro w banku w porównaniu z

Rząd podpisał umowę dotyczącą budowy fabryki silników Mercedesa w Jaworze

. Według informacji PAP fabryka w Jaworze będzie eksportować silniki za około 2 mld , czyli prawie 500 mln euro rocznie. To mało w porównaniu do węgierskiej fabryki Mercedesa, która już teraz ma 3,4 mld euro przychodów rocznie. "Dzięki nowej fabryce silników Mercedes-Benz

Świetne wyniki eksportu w I kwartale 2017 r. A import rośnie przez 500 plus i stabilny rynek pracy

kraje budują nasz eksport dzięki międzynarodowym koncernom, które w Polsce mają linie produkcyjne. Natomiast handel z USA czy Japonią to już bezpośredni efekt naszych własnych poszukiwań i działań – tłumaczy. 500 plus idzie za granicę GUS podał, że w I kw. 2017 r. import był wart 48,3 mld euro

Google zapłaci ogromną karę za niezapłacone podatki. We Francji

1,6 mld euro - na taką sumę francuskie ministerstwo finansów wyliczało zaległości podatkowe Google'a, łącznie z karą. Francuska filia amerykańskiego giganta technologicznego od lat nie zgadzała się z tymi wyliczeniami i nie chciała płacić. Śledztwo w tej sprawie toczyło się od 2015 r. Wreszcie

Europejscy użytkownicy przegrali z Facebookiem bitwę, ale wojna trwa

lat i autorstwo wspomnianego wyżej pozwu zbiorowego na koncie. 500 euro na głowę W sierpniu zeszłego roku w austriackim sądzie gospodarczym zapoczątkował grupowy pozew przeciwko naruszaniu ochrony danych osobowych użytkowników przez Facebooka. W

Francuski rząd opodatkował bogaczy, bo o to prosili

), już stwierdził, że jego zdaniem specjalny podatek dla bogaczy płacić powinni wszyscy, którzy zarabiają powyżej 80 tys. euro rocznie (a nie 500 tys., jak chce rząd). W przyjętej przez rząd wersji nowy podatek przyniesie tylko ok. 200 mln euro do budżetu. O wiele więcej ma dać

PKO BP zaoferuje kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu

procentowe wzrosną, to w górę pójdą też miesięczne raty kredytu. Na przykład rata kredytu (300 tys. , 25 lat) z oprocentowaniem 3,7 proc. wyniosłaby ok. 1530 . Gdyby stopy wzrosły o 3 pkt proc., rata skoczyłaby do ponad 2 tys. . Dzisiaj mamy

Fundusz Luksemburg, czyli jak ratować strefę euro

) - zdecydowały się już 10 maja na stworzenie mechanizmu stabilizacyjnego na wypadek kryzysu w którymkolwiek kraju euro. Mechanizm stabilizacyjny ma zapewnić do 500 mld euro (750 mld euro łącznie z MFW), po które - zdaniem pesymistów - będą musiały wkrótce sięgnąć Hiszpania i Portugalia

Unia pomoże sadownikom, ale nie od razu

. Polska stawia sprawę jasno: to decyzja polityczna, odpowiedź na unijne sankcje nałożone na Rosję. Rząd wstępnie szacuje, że potencjalne straty wyniosą nawet 500 mln euro (chodzi zarówno o owoce, jak i o warzywa). Najwięcej stracą sadownicy - w ubiegłym roku Polska

KE do Polski: Macie czas na naprawę budżetu do 2012 r.

Zreformowany fundusz ratunkowy ma powstać z początkiem 2013 r. i powinien mieć zdolność pożyczenia bankrutującym krajom do 500 mld euro, czyli blisko dwa razy więcej niż fundusz zawiązany w ub.r. Fundusz - zarówno obecny, jak i po reformach - ma być wspomagany obietnicą 250 mld

Pekao pożyczył pół miliarda euro. Na co ta góra pieniędzy?

Włoska grupa UniCredit to główny akcjonariusz Banku Pekao. Umowę ramową, umożliwiającą wzięcie pożyczek w euro nawet do kwoty 800 mln, Pekao podpisał z UniCredit jeszcze w zeszłym roku. Ale skorzystał z niej dopiero teraz, biorąc pieniądze od austriackiej odnogi włoskiej grupy

Rząd Włoch szykuje nowe premie na auta

, cytowany przez agencję AFP. Za złomowanie auta, które ma ponad 9 lat, włoscy kierowcy dostają na zakup nowego samochodu osobowego premię do 3 tys. euro, a na zakup samochodu dostawczego - do 6,5 tys. euro. Na te premie budżet Włoch wyda w tym roku do 500 mln euro

Przestępcy przerzucają się na euro i pomagają EBC

śniadaniowych i oponach. Najczęściej są to olbrzymie sumy w banknotach 500 euro. W 1998 r. urzędnik amerykańskiego skarbu Gary Gensler oficjalnie martwił się, że dolar straci swoją pozycję na czarnym rynku. Jego szacunki nie dotyczyły nawet wartości poszczególnych walut, ale ich masy - milion dolarów w

Polskie banki pożyczają pieniądze od swoich zagranicznych udziałowców

kapitały własne Banku BPH wyniosły 1,58 mld , a współczynnik wypłacalności 12,27 proc. W połowie listopada również Bank Pekao SA otrzymał od austriackiej odnogi grupy UniCredit, czyli swojego głównego akcjonariusza, ogromną pożyczkę w wysokości 500 mln euro

W te wakacje czekałeś długo na lotnisku? Możesz dostać kilkaset euro

przysługuje odszkodowanie. W ciągu ostatnich wakacji było ich 41,4 tys., a dwa lata temu – 14,6 tys. W efekcie łączna wartość odszkodowań, o jakie mogą się starać pasażerowie, to aż 12,7 mln euro. Uprawnienia do odszkodowania przedawniają się dopiero po roku od spóźnionego lotu. O odszkodowanie trzeba

Zbierają fundusze, żeby wykupić dług Grecji. Mają już 226 tys. euro

chcą zebrać środki na spłatę zadłużenia Grecji. Trzy euro od osoby Wydaje się, że 1,6 mld euro to bardzo dużo. Ale to tylko 3 euro od każdego Europejczyka. Tyle samo, ile trzeba wydać na piwo w Londynie - przekonuje pomysłodawca projektu. Opisuje

Prawnik z Austrii pozywa Facebooka. Razem z nim tysiące Europejczyków. Ty też możesz

zostać podzielona pośród skarżących. Austriacki prawnik obiecuje każdemu skarżącemu udział w wysokości 500 euro. - Domagamy się niewielkiej kwoty, bo przede wszystkim chodzi o ochronę danych osobowych. Ale przy tysiącach użytkowników serwisu w grę wejdzie kwota, którą odczuje

Hiszpania przejmuje kontrolę nad katolickim bankiem CajaSur. Euro w dół

Wall Street Journal - zasiada sześciu księży. W tej sytuacji zmuszony był interweniować Bank Hiszpanii, który - według niepotwierdzonych informacji - żeby utrzymać płynność finansową CajaSur, będzie musiał wpompować w kasę oszczędnościową ok. 500 mln euro

Przed TFI długie tłuste lata - odłożymy 500 mld zł do 2020 r.?

ryzyka i po nie najchętniej sięgali inwestorzy zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni - potwierdza Małgorzata Popielewska, dyrektor ds. rozwoju produktów Union Investment TFI. 500 mld w 2020 r.? Mimo odbudowy pozycji funduszy w Polsce wciąż

Europejski Bank Inwestycyjny pożycza na polskie drogi

. Natomiast kredyt przeznaczony na modernizację sieci dróg krajowych BGK chce w całości wykorzystać w przyszłym roku. W tym roku BGK dostał też od EBI 565 mln euro 30-letniego kredytu na budowę obwodnicy Warszawy, a faktycznie wprowadzenia autostrady A2 z Konotopy na północ i na

Klan Papandreu podejrzany o ukrywanie w Szwajcarii majątku przed fiskusem

- Skąd te napaści? Skąd niesprawiedliwość? Czy to dlatego, że rodzina Papandreu nigdy nie ulegała potężnym lobby żądającym wpływów w Grecji? - pytała 89-letnia Margaret Papandreu, kiedy dwa tygodniki napisały, że znajduje się wśród podejrzanych o ukrywanie majątku przed

Gigantyczne inwestycje zmieniają nasze wybrzeże [FOT]

Gigantyczny projekt szacowany na 500 mln euro chce zrealizować w Mielnie norweska grupa Mielno Holding - Firmus Group. Norwegowie kilka lat temu wykupili od gminy Mielno 36 ha ziemi. To 2,5-kilometrowy pas między Bałtykiem i jeziorem Jamno kiedyś należący do wojska. Mają tu stanąć

Nie wszyscy tracą na kredycie. Zadłużeni w euro zyskują

;  wariant 1: kredyt w euro ze stycznia 2009 r. o wartości 500 000 , marży 3,30 proc., okresie spłaty 25 lat i równych ratach - suma rat do kwietnia 2022 r. wynosi 417 036 , a saldo zadłużenia to 342 380 ; wariant 2: kredyt w złotych ze stycznia 2009 r. o wartości 500 000 , marży 2,60 proc

PBG tworzy konkurencję dla PGNiG

lat temu KRI współpracowało z niemieckim koncernem energetycznym RWE. W czwartek podpisano umowę z nowymi partnerami, którzy mają podnieść kapitał KRI o 100 mln euro do końca przyszłego roku, w tym 60 mln euro już w tym roku. Tak duże pieniądze w KRI włożą fundusze Galiver z Cypru, brytyjskie Prospect

Złoty odzyskuje siłę. Przez chwilę euro kosztowało mniej niż 4 zł

gospodarki i wydaje mi się, że polski rynek będzie się dobrze trzymał na tle innych krajów. Mamy szanse na dalsze umocnienie w tym tygodniu" - dodał Wit. Niestety, po godz. 12 euro znów się umocniło i kosztowało 4,027 . Za dolara trzeba było płacić 3,096

W Unii dwa razy lepiej

płac (liczony w euro) można tłumaczyć jako następstwo umocnienia się złotego. Tyle tylko, że to umocnienie jest jednym z efektów wejścia Polski do Unii. Po 1 maja 2004 r. znacząco wzrosły inwestycje zagraniczne. W minionym roku sięgnęły 12,8 mld euro (czyli ponad 48 mld ), aż trzy razy więcej niż w

Opel kupowany na raty

" ("Prawo dla Opla"). Do czasu przejęcia przez nowych inwestorów Opel dostanie też od Niemiec 1,5 mld euro pomocy publicznej, a potem jeszcze 4,5 mld euro. Tymczasem rosyjskie konsorcjum przejmie Opla za grosze. W tym tygodniu dziennik "The Wall Street

Złoty z oddechem. Ale już w czwartek może być znacznie gorzej

początku miesiąca. I właśnie nagłe zainteresowanie euro odbija się także korzystnie na złotym. O ile jeszcze w poniedziałek dolar kosztował nawet 4,73 , o tyle obecnie jest to 4,67 . Mniejsze odbicie złoty zanotował wobec euro. Z 4,8 na początku tygodnia zrobiło się 4,77 . Lekko odetchnąć mogą za

Kosztowna pamiątka z wakacji. Mandat za granicą to nawet kilka tysięcy euro

szybciej – od 10 do 20 km na godz. – 500 kun (ok. 300 ). Za jazdę z prędkością większą od dozwolonej o 50 km na godz. grozi kara 5-15 tys. kun (ok. 3-9 tys. ). Przekroczenie prędkości w terenie niezabudowanym może kosztować od 500 kun do 7 tys. kun (300-4,2 tys. ). Surowe

Morawiecki: Porozumienie ws. budżetu UE zakłada 160 mld euro dla Polski

z uprzywilejowanymi pożyczkami to ok. 160 mld euro dla Polski, a w cenach bieżących to ok. 750 mld ". "To bardzo dobry zastrzyk na cele rozwojowe, zwiększone dotacje na cele rolne i na transformację energetyczną" ? podkreślił premier

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

--11:00: Strefa euro - Produkt Krajowy Brutto, wst. I kw. (konsensus r/r: -3,1%, poprzednio: 1%) --11:00: Strefa euro - Stopa bezrobocia, marzec (konsensus: 7,7%, poprzednio: 7,3%) --11:00: Strefa euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r

Król prywatnych autobusów i kontrakt za 2 miliardy złotych

sąsiadujące ze sobą terytorialnie i chcemy wykorzystać efekt synergii. Zmiana struktury zatrudnienia w naszych PKS-ach powinna poprawić rentowność o 8 proc. Jeśli więc dziś wynosi minus trzy, to po restrukturyzacji wyjdzie plus pięć. Dla nas, przy obrotach 200 mln rocznie, to

Morawiecki: Ponad 30 mld euro netto dla Polski z nowego pakietu KE

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - W ramach zaproponowanego dzisiaj przez Komisję Europejską (KE) nowego mechanizm odbudowy gospodarczej 'Next Generation EU' Polska otrzyma co najmniej trzydzieści kilka mld euro netto, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Spłata znacznej

Złoty znów niknie. Frank szwajcarski najsilniejszy od lat

Artykuł aktualizowany Od rana złoty pokonuje kolejne granice spadków. Kurs euro rano wynosił 4,63 , tj. o 5 gr więcej niż wczoraj. Około godziny 15 było to już 4,68 . Kurs polskiej waluty zbliża się więc do listopadowych wahań, kiedy to euro potrafiło kosztować ponad 4,72 . I jest do

Amerykanie poznali paragony grozy. 13 euro za puszkę coli!

Ibiza zawsze była drogą wyspą, ale ceny w obecnym sezonie mogą zaskoczyć nawet osoby przygotowane na drożyznę.  Przedsiębiorcy na wyspie chcą odbić sobie dwa chude lata pandemii COVID-19. „13 euro za puszkę coli, 500 euro za leżak w ekskluzywnym klubie przy plaży i kilka tysięcy za

mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro

mln euro. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld na koniec 2019 r. Jego większościowym akcjonariuszem (69,3%) jest niemiecki Commerzbank

Na co wystarcza polska emerytura, a na co świadczenia wypłacane w innych krajach? Wyniki badań

wysokości 499 euro (2,3 tys. netto). Choć w porównaniu z Norwegami jesteśmy ubogimi krewnymi, to już w zestawieniu z ukraińskimi emerytami, którzy zamykają stawkę (110 euro), wypadamy znacznie korzystniej. Niewiele więcej od Ukraińców dostają też seniorzy z Albanii i Mołdawii. Koszyk za

Koronawirus zatrzymuje fabryki Fiata Chryslera we Włoszech

. euro (równowartość ok. 164 tys. ). Dla porównania:  najtańsza wersja dotychczasowej generacji Fiata 500 kosztuje we Włoszech ok. 16 tys. euro.  Polscy amatorzy zelektryfikowanych miejskich fiatów na razie mogą kupić auta dotychczasowej generacji modelu 500 z napędem hybrydowym. Najtańsza

Zarząd mBanku uchwalił substytucję emitenta obligacji z mFinance na bank

) obligacje serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro - równowartość 2 195,75 mln wg średniego kursu NBP z dnia 25.08.2020 r. - wyemitowane w dniu 26 listopada 2014 r. [...] Aktualna wartość nominalna obligacji 2021 pozostałych w obrocie wynosi 427 583 000 euro - równowartość 1 877,73 mln wg

Morawiecki: Zakończenie negocjacji ws. Funduszu Odbudowy możliwe w VII lub VIII

-2027), z którego Polska może otrzymać w tym okresie około 160 mld euro, czyli około 700 mld , poinformował premier Mateusz Morawiecki. "Myślę, że pod koniec lipca, w sierpniu domkniemy te negocjacje" - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu

Bosch stawia na półprzewodniki. Superfabryka w Dreźnie

Związku Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego (ZVEI) w 1998 r. wartość urządzeń elektronicznych montowanych w przeciętnym nowym samochodzie wynosiła 120 euro. W 2018 r. wzrosła do 500 euro, a w 2023 r. przekroczy 600 euro. "To znaczy, że także dla Boscha półprzewodniki są obszarem wzrostu

Europejski Bank Centralny wytacza nowe działa. Wpompuje w gospodarkę 1 bln 350 mld euro

. Przed posiedzeniem Rady Prezesów EBC eksperci apelowali o zwiększenie tego funduszu. Ale spodziewano się, że urośnie on najwyżej o 500 mld euro. Program ma działać co najmniej do końca czerwca przyszłego roku. O ile oczywiście, jak podano w komunikacie, do tego momentu upłyną negatywne efekty pandemii

mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro

r. obligacji serii 6 o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 euro o stałym oprocentowaniu 1,398%, kod ISIN: XS1496343986, o terminie wykupu przypadającym w dniu 26 września 2020 r. oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych (Luxembourg Stock

Nestmedic chce pozyskać ok. 1 mln euro w ramach platform crowdfundingowych

w przypadku zebrania podczas inwestowania zbiorowego środków w wysokości 500 000 euro" - czytamy także. Nestmedic SA powstał w 2014 roku. Zespół spółki stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w

KE proponuje nowy mechanizm odbudowy gospodarek wart 750 mld euro

mld euro na cele programu, z czego 500 mld euro będzie w formie grantów, a 250 mld euro w formie pożyczek dla państw członkowskich" ? powiedziała von der Leyen w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim. "Te granty są inwestycją w naszą wspólną przyszłość, nie

Nowy dekret Putina: Rosja nie odda samolotów za 20 mld dol., chce je spłacać rublami

większość opłat z tytułu leasingu samolotów rosyjskie linie lotnicze regulowały zgodnie z umową w euro lub w dolarach.  Pod tym względem ta decyzja Putina przypomina jego wcześniejszy dekret, który nakazuje odbiorcom z państw "nieprzyjaznych" Rosji płacić w rublach za gaz kupowany od

Comarch kupił francuską spółkę 2 CSI za ponad 9,5 mln zł

. W ramach transakcji, Comarch nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 euro każda. Akcje 2CSI zostaną nabyte po cenie jednostkowej 4,20 euro tj. 19,09 za akcję, a łączna wartość transakcji wynosi 2 100 000 euro tj. 9 543 240 , podano także

UniCredit miał wstępnie 2,82 mld euro zysku netto w III kw. 2017 r.

tytułu odsetek wyniósł 2 500 mln euro wobec 2 591 mln euro rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 592 mln euro wobec 1 527 mln euro rok wcześniej, podano w komunikacie. W okresie I-III kw. 2017 r. skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki

Pekabex rozmawia o przejęciu niemieckiej spółki, zaoferował 14,8 mln euro

. Zaoferowana kwota nabycia udziałów to 14,8 mln euro. "Potencjalny cel przejęcia jest działającym, rentownym biznesem o profilu zbliżonym do emitenta, produkującym zarówno elementy zbrojone jak i sprężone. Z dokumentów finansowych wynika, że potencjalny cel przejęcia osiągnął w

Plaza Centers: Kwota sprzedaży centrum handlowego w Belgradzie to 830 tys. euro

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Plaza Centers podpisała wraz z podmiotem zależnym ostateczne rozliczenie z nabywcą spółki celowej posiadającej centrum handlowo-rozrywkowe w Belgradzie. Nabywca zapłaci końcową kwotę w wysokości 830 000 euro, podała spółka

Czy Niemcy będą odbierać Polakom 500+? Internetowa burza po wyroku niemieckiego trybunału

świadczeniem (obecnie 204 euro na pierwsze dziecko), Familienkasse odlicza więc od niego pobierane w Polsce 500 i wypłaca rodzinie nadwyżkę - na pierwsze dziecko będzie to ok. 380 . Inaczej jest w przypadku, w którym jedno z rodziców pracuje w Niemczech, drugie zaś nie pracuje i przebywa z dziećmi w

Kredyt hipoteczny, jakby stopy wynosiły prawie 8 proc. KNF i NBP walczą z inflacją i słabym złotym

przeciętnie 700 tys. . A dziś to zaledwie 500 tys. . Nawet przy założeniu, że dostali w tym czasie podwyżkę (średnio pensje wzrosły o blisko 10 proc.), to i tak mogliby pożyczyć o blisko 160 tys. mniej niż pół roku temu. Teraz Komisja Nadzoru Finansowego jeszcze mocniej przykręci kurek z kredytami, a

Kolejny jacht oligarchy zatrzymany. To 72-metrowa "Axioma"

czy Kanadzie. Axiomę można wyczarterować za 500 tys. euro za tydzień w sezonie letnim i  prawie 300 tys. euro zimą (plus wydatki). Na pokładzie znajduje się m.in. tzw. infinity swimming pool, czyli basen skonstruowany w taki sposób, że tafla jego wody sprawia wrażenie zlewania się z

Deutsche Bank pod nowym kierownictwem. Koniec przyzwolenia na gigantyczne straty

Dymisja prezesa to głównie skutek słabych wyników. Deutsche Bank poinformował o 500 mln euro straty w 2017 roku. Wartość rynkowa Deutsche Banku spadła o 30 proc. od początku tego roku. Nowy prezes Christian Sewing w przeciwieństwie do poprzednika, który był Brytyjczykiem, jest Niemcem. To 47

Moody's zmienił perspektywę ratingu PKN Orlen na negatywną, ocena Baa2 bez zmian

negatywną ze stabilnej. Jednocześnie Moody's potwierdził rating obligacji o wartości 500 mln euro, zapadających w 2021 r. oraz obligacji o wartości 750 mln euro, zapadających w 2023 r. na poziomie Baa2. Papiery te zostały wyemitowane przez Orlen Capital AB (publ) z gwarancjami PKN

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

mieszkańcy Południa, tradycyjnie odnoszący wymierne korzyści z unijnych funduszy: Hiszpanie średnio 590 euro rocznie, Portugalczycy 500 euro, a Grecy 400 euro. Marginalnie (w granicach 150-200 euro) wzrosły natomiast roczne dochody nowych członków UE, w tym Polski. Najbardziej skorzystali ci, którzy

Herkules złożył ofertę zakupu 100% udziałów Trinac Polska 

spółki przejmowanej o łącznej nominalnej wartości 2 500 000 , co stanowi 100% udziałów spółki przejmowanej. Dokument niewiążącej oferty wskazuje na kwotę 10 000 000 euro jako cenę, po której emitent byłby skłonny nabyć 100% udziałów spółki przejmowanej, z zastrzeżeniem że: (i

Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt Santander BP ws. programu obligacji

wrześniu 2018 r. Santander Bank Polska wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN. Bank zapowiadał wówczas, że papiery te będą notowane na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Euronext Dublin) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

EBOR objął obligacje za kwotę Play 25 mln euro

okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 tys. każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750 mln , w ramach programu emisji obligacji. Bank subskrybował obligacje w kwocie 25 mln euro. Środki z emisji tych papierów zostaną przeznaczone na finansowanie

PKN Orlen rozważy emisję euroobligacji pod koniec 2019 r. dla rolowania długu

niż 750 mln euro. Podobnie jak w przypadku papierów o wartości 500 mln euro, a zapadających w roku 2023 r." - dodał Protasewicz. W lipcu 2017 r. siedmioletnie euroobligacje o wartości 750 mln euro wyemitowane przez Orlen Capital AB - spółkę zależną PKN Orlen - w czerwcu

Deficyt chipów wyhamował rekordy przemysłu motoryzacyjnego

;rekordowe 72,07 mld , to aż o 29 proc. więcej niż rok wcześniej.  A takie wyniki osiągnięto, chociaż w samym trzecim kwartale 2021 r. wartość sprzedana firm przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 34,5 mld , co oznacza spadek o 4,15 mld (-10,7 proc.), licząc rok do roku. W tym trzecim kwartale