496

Liczba nowych bezrobotnych w USA wzrosła do 496 tys.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w USA wzrosła w ubiegłym tygodniu do 496 tys. z 474 tys. tydzień wcześniej - podał amerykański Departament Pracy

Przychody LPP wzrosły o ok. 7% r/r do ok. 496 mln zł w październiku

Warszawa, 02.11.2015 (ISBnews) ? Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LPP osiągnięte w październiku br. wyniosły ok. 496 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 7% r/r, podała spółka. "Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła ok. 59

Konsorcjum Strabagu ma umowę na odcinek A1 w śląskim za 496 mln zł netto

Warszawa, 26.08.2015 (ISBnews) - Konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe i Strabag podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) kontrakt na budowę 15-kilometrowego odcinka autostrady A1 pomiędzy węzłem Woźniki i węzłem Pyrzowice (bez węzłów). Wartość umo

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w maju

505 tys. w maju wobec 496 tys. miesiąc wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 6,7%. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć

W wezwaniu na Synthos złożono zapisy na 415 973 201 akcji

zamierzał nabyć 496 690 991 akcji płacąc 4,93 zł za szt, podano wcześniej. "Przedmiotem transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach wezwania, zrealizowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 grudnia 2017 r., było 415 973 201 akcji

MF: Budżety JST zamknęły się 13,39 mld zł nadwyżki po I poł. 2018 r.

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) za I poł. 2018 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 13 391 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 26 496 mln zł, poinformowało Ministerstwo Finansów

Grupa Lotos powiększyła swoją sieć stacji o trzy nowe lokalizacje

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Sieć stacji Lotos powiększyła się w sierpniu o trzy nowe lokalizacje - Szepietowo w woj. podlaskim, Łużna w woj. małopolskim oraz Turek w woj. łódzkim, podała spółka. Obecnie w całej sieci Lotos działa 496 stacji

POPiHN: Liczba stacji paliw wzrosła r/r do 7 807 na koniec III kw.

operatorem jest PKN Orlen wynosiła w tym okresie 1 784 (wobec 1 787 na koniec grudnia 2018 r.), w tym 40 pod logo "Bliska" (wobec 52 na koniec 2018 r.). W przypadku Grupy Lotos liczba stacji wynosiła 496 - wobec 495 na koniec grudnia ub.r., w tym liczba stacji pod logo "Optima": 194 (o 3

GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 10,1% r/r w maju

%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (496 wobec 832); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 837 mieszkania (wobec 1 106 w ub. roku)" - czytamy w komunikacie. Powierzchnia użytkowa

Enea planuje 2 419,4 mln zł nakładów inwestycyjnych na 2018 r.

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Enea planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 2 419,4 mln zł w 2018 r., podała spółka. Planowany na ten rok capex w wytwarzaniu to 596 mln zł, w dystrybucji 966 mln zł, w wydobyciu 496 mln zł, a nakłady na wsparcie i

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za 2019

makroekonomiczną. W 2019 roku PKN Orlen przeznaczył na dywidendę 1 496 981 713,5 zł z zysku netto za 2018 rok, co przełożyło się na wypłatę w wysokości 3,5 zł na akcję. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też

Archicom sprzedał 363 lokale, przekazał 133 w III kw. 2018 r.

notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali wyniosła 603 sztuk (wzrost o 21,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. ? 496 lokale)" - czytamy także w komunikacie. Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję

rok obrotowy 2018 w wysokości 5 434 149 842,17 zł w następujący sposób: 1 496 981 713,5 zł przeznaczone zostało na wypłatę dywidendy (3,5 zł na akcję), a pozostała kwota, tj. 3 937 168 128,67 zł na kapitał zapasowy spółki. To o 0,5 zł na akcję więcej niż rok i dwa lata

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują 14 VI o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję

walne zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. [...] postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 5 434 149 842,17 zł w następujący sposób: 1) kwotę 1 496 981 713,5 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,5 zł na 1 akcję

GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 1,5% r/r w listopadzie

budowy z projektem budowlanym dla 98,5% ogółu mieszkań. Mniej niż w okresie jedenastu miesięcy ub. roku odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1 364 mieszkań wobec 1 496) oraz w pozostałych formach budownictwa

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Synthosu od 3 kwietnia

akcjonariusze Synthosu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. FTF Galleon ogłosił pod koniec października ub.r. wezwanie na 496 690 991 akcji Synthosu oferując po 4,78 zł za

J.W. Construction sprzedał 352 mieszkania w II kw. i 725 od początku roku

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) ? J.W. Construction Holding sprzedał 352 mieszkania w II kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 41,9% r/r, podała spółka. "Wynik sprzedaży w I półroczu 2015 wynosi 725, wynik sprzedaży w I półroczu 2014 wynosił 496"

CCC utworzyło 21 mln zł rezerwy w związku z decyzją organu podatkowego

odniesieniu do części transakcji stawkę podatkową z 1% na 2%), zwiększając tym samym kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 21 160 496 zł, wyjaśniono. Spółka zaznaczyła, że wydana decyzja nie jest ostateczna. Jest ona obecnie szczegółowo

Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji

000 akcji serii E, 449 496 akcji serii F, 18 216 600 akcji serii G, 15 918 443 akcji serii H, 2 387 766 akcji serii J oraz 190 000 akcji serii I" - czytamy w komunikacie. Złożenie wniosku jest wykonaniem uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 16 lipca 2019 r

JW Construction: Liczba sprzedaży, rezerwacji spadła r/r do 389 lokali w III kw.

; - czytamy w komunikacie. Liczba lokali, które zostały rozpoznane w przychodach grupy za III kwartał 2016 r. wynosiła 496 sztuk. J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości

FTF Galleon ogłosił wezwanie na akcje Synthosa po 4,78 zł na akcję

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - FTF Galleon kontrolowany przez Michała Sołowowa ogłosił wezwanie na 496 690 991 akcji Synthosa oferując po 4,78 zł za jedną akcję, poinformował wzywający. Na czwartkowym zamknięciu notowań z jedną akcję Synthosa

Ile kosztuje auto w leasingu?

przedstawiamy szacunkowe koszty Skody Octavii w ofercie leasingowej w salonie Skody, obliczone dla podstawowej wersji modelu. Koszt leasingu Skody Octavii w cenie 65 800 zł brutto (53 496 netto): Opłata wstępna: 53 496 x 15 proc. = 8 024 zł netto Miesięczna rata: 658 zł netto Suma rat przez trzy lata: 35 x 658

Łączne koszty składek na BFG w Idea Banku wyniosły 14,45 mln zł w I kw. br.

, poinformował bank. Łączne koszty składek na BFG w Idea Banku wyniosły 14,45 mln zł w I kw. br. "Łącznie składki na BFG (składka na fundusz gwarancyjny banków należna za I kw. 2018 r. ustalona przez BFG w wysokości 8 496 tys. zł oraz ww. składka roczna na fundusz przymusowej

Grupa Bogdanka planuje 580,5 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 roku

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 580,5 mln zł w 2019 roku, w porównaniu do wykonania na poziomie 463,1 mln zł w roku 2018 i 496 mln zł w roku 2017, podała spółka. "

PKN Orlen rekomenduje 3,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

, że postanowił zaproponować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, by zysk netto spółki za 2018 rok w wysokości 5 434 149 842,17 zł podzielić w następujący sposób: kwotę 1 496 981 713,5 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,5 zł na 1 akcję), pozostałą kwotę w wysokości 3 937 168 128,67 zł

Akcjonariusze Echo Investment zdecydują 25 IV o 0,5 zł dywidendy na akcję

zakończonym roku obrotowym 2017 w wysokości 632 496 013,86 zł podzielić w następujący sposób: - kwota 213 075 361,43 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki; - kwota 213 075 361,43 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki - fundusz dywidendowy; - kwota 206

mBank liczy na dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej w 2019 r.

;Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego. Brak przestrzeni do dalszej redukcji kosztów finansowania", podano w prezentacji wynikowej. W 2018 r. wynik odsetkowy wzrósł o 11,5% do 3 496 mln zł, a marża o 10 bp do

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 6,9% w IV kw. 2015 r.

%. Nominalnie liczba osób bezrobotnych spadła do 1 208 tys. z 1 232 tys. osób w poprzednich trzech miesiącach. Natomiast liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się w IV kw. do 13 478 tys. osób z 13 496 tys. w poprzednim kwartale. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w ostatnim

LW Bogdanka podtrzymuje plany wydobycia i capex na ten rok

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje plan produkcji węgla na ten rok, wynoszący 9 mln ton, a także realizację nakładów inwestycyjnych w kwocie 496 mln zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Artur Wasilewski. "

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 7,1% w III kw. 2015 r.

%. Nominalnie liczba osób bezrobotnych spadła do 1 232 tys. z 1 281 tys. osób w poprzednich trzech miesiącach. Natomiast liczba osób biernych zawodowo zmniejszyła się w III kw. do 13 496 tys. osób z 13 695 tys. w poprzednim kwartale. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w III

Enea podtrzymuje tegoroczny capex na poziomie 2,4 mld zł

widzimy ryzyk, żeby to wykonać" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej. Zdaniem prezesa, plan jest dostosowany do możliwości grupy. W wytwarzaniu założono 596 mln zł nakładów, w dystrybucji 966,6 mln zł, w wydobyciu 496 mln zł. Na wsparcie i inne zaplanowano

Podatek Sasina opóźniony. Ale taniego prądu ciągle nie ma

między obozami Sasina i Morawieckiego. Nie wiemy ponadto, czy są to ceny z opłatami za dystrybucję, czy nie. Ten element to może być nawet kolejne kilkuset złotych za MWh.  Ruch w dół Ceny prądu są o tyle zastanawiające, że na giełdzie rekordowo potaniał… W poniedziałek prąd kosztował 496

MZ: 333 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 39 054

się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem. Z danych MZ wynika, że dotychczas przeprowadzono blisko 1,88 mln testów, w tym w ciągu ostatniej doby ponad 25 tys. Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 1 550 osób, 90 496

GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 12,2% r/r w maju

r. oddano do użytkowania 51 712 mieszkań, tj. o 7,8% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym odnotowano spadek o 2,4%." - czytamy w komunikacie. Deweloperzy w okresie pięciu miesięcy 2015 r. oddali 18 496 mieszkań (co stanowiło 35,8% ogólnej liczby

Pułapka na firmy. Tysiące przedsiębiorców będzie musiało oddawać pieniądze z "tarczy"

739 496 212 zł (stan na 20 maja 2020 r.). Wszystkich wniosków, jakie wpłynęły do pośredniaków, jest już 1 259 251.

Akcjonariusze Echo zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję

: a) zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2017 w wysokości 632 496 013,86 zł podzielić w następujący sposób: I. kwota 213 075 361,43 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki; II. kwota 213 075 361,43 zł

To będzie tunel gigant. Coraz bliżej budowy 5-kilometrowego podkopu pod Odrą

połowę taniej, bo 57 mln zł. Koszt  odcinków tunelowych za 1 km: S7 Naprawa - Skomielna Biała, długość 3,05 km, tunel 2058 m, koszt 317,6 mln zł; S52 Modlnica - Kraków Mistrzejowice, długość 12,33 km, dwa tunele: 653 m i 496 m, 115,8 mln zł; S19 Rzeszów Południe - Babica, długość 10,27 km, tunel

GPW zdecydowała o wykluczenia z obrotu akcji Synthosu od 3 IV

. W lutym akcjonariusze Synthosu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. FTF Galleon ogłosił pod koniec października ub.r. wezwanie na 496 690 991 akcji Synthosu

LC Corp wyemitował obligacje o wartości nominalnej 45 mln zł 

. "Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 31 grudnia 2017) wartość zaciągniętych zobowiązań emitenta wynosi 587 mln zł, w tym zobowiązania finansowe 496 mln zł oraz 77 mln zł z tytułu zakupu akcji spv. Wartość zobowiązań

mBank liczy na wzrost wyniku z opłat i prowizji do 1 mld zł w 2019 roku

rośnie, koszty są pod kontrolą - daje to obraz dobry banku" - podsumował prezes. W 2018 r. wynik odsetkowy wzrósł o 11,5% r/r do 3 496 mln zł, a marża o 10 bp do 2,58%, dzięki zmianie struktury aktywów i stabilnym kosztom finansowania, podał wcześniej bank w prezentacji

FTF Galleon ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Synthosu po 4,93 zł/szt.

. Jednocześnie Giełda podała, że w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu zawiesiła obrót akcjami Synthosu. W ramach wezwania na akcje ogłoszonego przez FTF Galleon, kontrolowany przez Michała Sołowowa złożono zapisy na 415 973 201 akcji Synthosu. Wzywający zamierzał nabyć 496 690

Akcjonariusze Synthosu zdecydują 6 II o wycofaniu akcji z GPW

. W grudniu Dom Maklerski PKO BP oraz Pekao Investment Banking podały, że w ramach wezwania na akcje ogłoszonego przez FTF Galleon, kontrolowany przez Michała Sołowowa, złożono zapisy na 415 973 201 akcji Synthosu. FTF Galleon ogłosił pod koniec października wezwanie na 496

Enea mogła mieć 153-425,9 mln zł zysku w III kw. wg analityków

. Enea opublikuje wyniki za III kwartał w poniedziałek, 16 listopada. Analitycy z ośmiu domów maklerskich uwzględnionych w prognozie szacują, że skonsolidowane przychody spółki w III kwartale wyniosły od 2 100 do 2 496 mln zł, przy konsensusie na poziomie 2 338,57 mln zł wobec

FTF Galleon podniósł cenę w wezwaniu na akcje Synthosu do 4,93 zł za szt.

zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym także za akcje spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji, podano także. FTF Galleon ogłosił pod koniec października wezwanie na 496 690 991 akcji Synthosa oferując po 4,78 zł za jedną akcję

MIB: Wartość umów na budowę 347,3 km dróg to 12,5 mld zł do 30 VI br.

. "W ww. okresie ogłoszono 21 przetargów na odcinki autostrad i dróg ekspresowych o zakładanej wartości wydatków Krajowego Funduszu Drogowego wynoszącej 15 496 378,03 tys. zł" - podsumowano. (ISBnews)

Farmacol planuje budowę dwóch magazynów za łącznie ok. 135 mln zł

. Farmacol ITB planuje budowę hali magazynowej o powierzchni ok. 18 000 m2 wraz z jej wyposażeniem oraz budynkiem biurowym o powierzchni ok. 6 000 m2 na nieruchomości o łącznej powierzchni 45 496 m2 w Katowicach przy ul. Surowcowej oraz Szopienickie. Drugi magazyn, o powierzchni

Samochód z jabłuszkiem na masce. Technologiczni giganci wkraczają do świata motoryzacji

tys. egzemplarzy. Huawei zaprezentował model M5, produkowany pod szyldem Aito, który z kolei należy do firmy Seres. To hybryda plug-in, którą w topowej wersji będzie napędzać układ czterocylindrowego silnika 1.5 T, współpracujący z jednostką elektryczną, rozwijający nawet 496 KM oraz 675 Nm momentu

Hollywood miało 1,56 mln zł straty netto, 0,42 mln zł straty EBIT w II kw. 2019

akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 56,5 mln zł w porównaniu z 53,16 mln zł rok wcześniej. "W I połowie 2019 roku przychody grupy kapitałowej osiągnęły wartość 56 496 tys. zł, natomiast w I

BPH otrzymał 80 mln CHF pożyczki od GE Capital Swiss Funding

. równowartość 9 496 820 000 zł wg kursu średniego NBP z dnia 30 czerwca 2015 r.). Łącznie zaangażowanie banku wobec grupy GE wynosi 3,38 mld CHF (tj. równowartość 13 659 256 000 zł wg kursu średniego NBP z dnia 30 czerwca 2015 r.) oraz 675 mln zł, poinformwoano też w komunikacie

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

zostało w wyroku w sprawie C-496/99 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko CAS Succhi di Frutta SpA, ECR 2004, s. I-3801, w wyroku z 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Presse-text Nachrichtenagentur oraz w wyroku z 5 października 2000 r. w sprawie C-337/98 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Marvipol sprzedał 56 lokali w marcu br., o 8% więcej r/r

. (-21,7% r/r), w tym 37 szt. w projektach zakończonych, 496 szt. w trakcie realizacji oraz ok. 1 630 szt. w projektach planowanych" ? czytamy także w komunikacie. Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów

Maxima Grupe ogłosiło przymusowy wykup 2,87% akcji Emperii po 100 zł/szt.

. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu to 11 maja 2018 r., dzień wykupu to 17 maja 2018 r., podano także. Żądający sprzedaży oraz Elpro Development łącznie posiadają 11 987 496 akcji spółki, stanowiących 97,13% kapitału zakładowego, uprawniających do tyluż głosów na walnym

URE: W aukcjach OZE 15-20 listopada wybrano 562 oferty

. Liczba ofert, które wygrały aukcję: 3" - podano także. Łączna ilość sprzedanej w tej aukcji energii to 717 280 MWh, a jej łączna wartość to 362 334 336 zł. Cena netto mieści się w przedziale 496-517 zł/MWh. 3 października prezes URE ogłosił

Echo Investment wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy wys. 0,5 zł na akcję

. "Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, [...] biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe spółki za rok obrotowy 2017 wykazało zysk netto w wysokości 632 496 013,86 zł, postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za

Rank Progress miał 0,31 mln zł zysku netto, 4,07 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

kwartału 2019 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 73,1 tys. m2 i wartości godziwej 496 mln zł" - czytamy w raporcie. Grupa wypracowała

Prezes GPW: Na wprowadzeniu PPK skorzysta cały rynek kapitałowy

opłacane są w minimalnej wysokości, tj. 3,5% wynagrodzenia. W przypadku gdyby składki na PPK opłacane były w maksymalnej wysokości 8% wynagrodzenia, to całkowite aktywa emerytalne polskich gospodarstw domowych wzrosną do poziomu 496 mld zł w 2027 roku. (ISBnews)

Akcjonariusze Synthosu zdecydowali o wycofaniu akcji z GPW

, że w ramach wezwania na akcje ogłoszonego przez FTF Galleon, kontrolowany przez Michała Sołowowa, złożono zapisy na 415 973 201 akcji Synthosu. FTF Galleon ogłosił pod koniec października wezwanie na 496 690 991 akcji Synthosu oferując po 4,78 zł za jedną akcję, a następnie

PGE GiEK otrzyma dofinansowanie do uciepłownienia bloków 5, 6 w Elektrowni Turów

funkcjonuje sześć bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej 1498 MW. Na terenie elektrowni realizowana jest też budowa nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 496 MW brutto, który zastąpi wycofane z eksploatacji trzy bloki energetyczne. Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 października 2020

PZ Cormay na umowę z PARP na dofinansowanie kwotą do ok. 20 mln zł

realizacji projektu wynosi 43 643 310,00 zł. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu wynosi 33 496 100,00 zł. Całkowita kwota dofinansowania w związku z realizacją projektu przyznana została w wysokości nieprzekraczającej 19 997 660,00 zł, podano również

PIG: Zasoby bilansowe węgla kamiennego wzrosły do 60,5 mld ton na koniec 2017 r.

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Udokumentowane zasoby bilansowe węgla kamiennego na terenie całego kraju wzrosły o 1 917 mln ton do 60 496 mln ton według stanu na koniec 2017 r., podał Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB

Europejska porażka gospodarcza

roku układ sił się zmienił – w wydatkach na badania i rozwój dalej przodowały USA (549 miliardów), ale na drugie miejsce wskoczyły Chiny (496 miliardów), a dopiero trzecie zajęła UE (430 miliardów). Europa ma ogromny potencjał intelektualny, ale go nie wykorzystuje, ponieważ pozwala na drenaż

MZ: 248 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 10 759

przypadków zarażeń koronawirusem przekroczyła 40 tys. w Belgii (42 796), 30 tys. w Niderlandach (35 921), a 20 tys. w Szwajcarii (28 496). Wśród państw Europy Środkowej, najwięcej zakażeń stwierdzono w: Rumunii ? ponad 10 tys., Czechach - 7,1 tys., na Ukrainie ? 7,6 tys. i na

MZ:119 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych COViD wzrosła do 4532

, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia wzrosła w Czechach - do 4 826 i w Rumunii - do 4 056 osób. Także w Słowenii (1 020 osób), na Słowacji (532) i Węgrzech (816) stwierdzono wzrost zakażeń. Podobnie jak w Estonii (1 106), Rosji (7 496), na Litwie i Łotwie (542

Kraków Airport miał 250,9 tys. pasażerów w marcu, spadek o 58% r/r

. Łącznie od początku 2020 r. obsłużono 1 534 496 pasażerów, czyli o 98 tys. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. "Skala strat, z jaką mierzy się branża lotnicza i turystyczna jest ogromna. Według danych ACI Europe z dnia 17 marca, w samym tylko pierwszym

Cresa Polska: Średni wiek biurowca w Warszawie wynosi 10 lat

;Dziś w naszej stolicy mamy 496 nowoczesnych biurowców, z czego ponad połowa (290) ma więcej niż 10 lat. Jedynie 43 budynki - takie jak na przykład Curtis Plaza, Central Tower czy Swede Center ? liczą ponad 20 lat. Warto jednak wspomnieć, że oficjalne statystyki nie obejmują budynków zrealizowanych

Produkcja aut osobowych i dostawczych spadła o 4,04% r/r we wrześniu

Rynku Motoryzacyjnego Samar. "Łączna dotychczasowa produkcja w 2015 roku wyniosła 496 018 aut, o 10,82% (+48 412 sztuk) więcej niż rok wcześniej" - podano w raporcie. Samochody osobowe stanowiły 86,1% tegorocznej produkcji, zaś udział

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości przekroczyła 18 mln w II kw.

istotny wzrost w II kwartale odnotowano również w przypadku liczby aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, która przekroczyła już 9,5 mln klientów. To wynik wyższy względem I kwartału 2019 r. o 5,52%, a nominalnie o 496 tys. "W ciągu minionego roku bankowość mobilna w

Strata netto Arctic Paper to 4,7 mln zł w IV kw. wobec zysku rok wcześniej

posiada 51% udziałów, obroty netto w IV kwartale wzrosły o 12%, do 496 mln SEK (51 mln euro). Obrót w całym 2017 roku wzrósł o 11 proc., do 1 912 mln SEK (198 mln euro), podano także. W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniosła 39,66 mln zł wobec 32,52

Trakcja spodziewa się znacznego zdywersyfikowania przychodów, zwłaszcza po 2018

". "Na pewno będziemy to robili. Część zadań wezmą firmy własne PKP PLK, o resztę trzeba będzie powalczyć" - wyjaśnił. W 2017 r. spółka miała ok. 702 mln zł skonsolidowanych przychodów z rynku kolejowego i 496 mln zł z robót na drogach. Podpisała nowe kontrakty

Zysk netto Enei wzrósł r/r do 420,18 mln zł w III kw., konsensus: 349,18 mln zł

kwartale wyniosły 2 100 - 2 496 mln zł, przy konsensusie na poziomie 2 338,57 mln zł. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 836,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 833,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy

Grupa PGE wkrótce ogłosi przetarg na wykonawcę dwóch bloków gazowych w ZEDO

również. "Finalizujemy właśnie dwie największe inwestycje Grupy PGE w ostatnich latach, czyli budowę dwóch nowych bloków w Opolu o łącznej mocy 1800 MW i budowę nowego bloku w Turowie o mocy 496 MW. Niebawem do grona tych megainwestycji dołączą dwa bloki gazowo-parowe w

PGE: Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów zaawansowana w 89%

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółkę zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - znajduje się w fazie rozruchu, a zaawansowanie realizacji prac

Polska niekwestionowanym liderem europejskim. W zatruwaniu środowiska

PFN realizuje misyjne cele i projekty, jak np.: „I love Poland – organizacja oceanicznych rejsów jachtem regatowym w celu promocji Polski w świecie” – za 12,4 mln zł (tj. 496 dachów fotowoltaicznych), „Reputacja – kompleksowe działania informacyjne przeciwdziałające

MZ: 205 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 27 365

przeprowadzono ponad 1,07 mln testów, w tym w ciągu ostatniej doby ponad 14,4 tys. Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 2 039 osób, 84 913 zostały objęte kwarantanną, a 19 496 - nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas zmarły 1 172 osoby. Wyzdrowiało 13 196 osób

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

. W 2019 roku rozpoznany został udział w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach w wysokości -496 mln zł, natomiast w 2018 roku wynik ten wyniósł 90 mln zł. Na powyższe wpływ miało w szczególności przeprowadzenie testu na utratę wartości majątku wg MSR 36 przez Elektrownię

Zysk netto Impela wzrósł r/r do 2,49 mln zł w I kw. 2017 r.

technicznej obsługi nieruchomości. Segment BPO uzyskał przychody na poziomie 88 496 tys. złotych, wyższe od ubiegłorocznych o 10 423 tys. złotych, tj. 13,4%. Wzrost przychodów jest konsekwencją wyższej sprzedaży w produktach teleinformatyki oraz pracy czasowej" - czytamy także

KOWR: Eksport zbóż i ich przetworów wzrósł r/r do 0,9 mln ton w VII-VIII 2018 r.

496 tys. ton przed rokiem. Wartość importu była o 12% mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 158 mln euro" - czytamy w raporcie. Od początku sezonu 2018/2019 (tj. w okresie od lipca do sierpnia 2018 r.) z kraju wywieziono ponad 745 tys. ton ziarna zbóż, 2 razy więcej niż

MZ: 152 nowe potwierdzone przypadki, liczba zarażonych wzrosła do 5000

149), Rosji (7 496), na Litwie i Łotwie (542). Spośród wszystkich dotychczas zarażonych koronawirusem zmarło ponad 82,1 tys. osób. Wśród nich: 17 126 osób we Włoszech, 14 042 osoby w Hiszpanii, 10 326 osób we Francji. A także 6 158 osób w Wielkiej

PGE GiEK: Blok nr 1 w Elektrowni Bełchatów zakończył pracę po 38 latach

trwają także na budowie bloku energetycznego o mocy 496 MW w Elektrowni Turów. Obecne zaawansowanie projektu wynosi ok. 90%. Nowy blok zastąpi, wycofane z eksploatacji, jednostki starszej generacji i pozwoli na odbudowanie mocy elektrowni do ok. 2 000 MW. Zgodnie z planem zostanie oddany do użytku w 2020

Akcjonariusze BPH podjęli uchwałę o podziale banku

mniej niż 10 zł oraz o nie więcej niż 49 919 430 zł, tj. do kwoty nie mniejszej niż 1 292 577 130 zł oraz nie większej niż 1 342 496 550 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 akcji zwykłej na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 zł oraz nie więcej niż 4 991 943 akcji zwykłych na okaziciela serii J

Ghelamco przydzieliło 5-letnie obligacje warte 50 mln zł

507 131 obligacji. Spółka przydzieliła wszystkie oferowane 500 000 obligacji 496 inwestorom. Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji wszystkich złożonych zapisów zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym. Średnia stopa alokacji zapisów wyniosła 98,6%, co oznacza, że każdy z zapisów został

Grant Thornton: Bieżący rok na Catalyst nie powinien być gorszy niż 2015

serii obligacji wyemitowanych przez 195 emitentów (496 serii bez uwzględnienia Skarbu Państwa). Wartość wszystkich instrumentów dłużnych na rynku Catalyst wyniosła 613 mld zł na koniec 2015 r., w tym niemal 70 mld zł to obligacje korporacyjne. GPW prowadzi rynek regulowany dla

Dziś wielka kumulacja w lotto. Do wygrania 20 mln zł

. Szczęśliwy gracz wzbogacił się wówczas o 33 787 496 zł. Nieco niższe wygrane padły w Bolesławcu (30,9 mln), Suwałkach (30,2 mln), Bolimowie (29,4 mln), Poznaniu (28,8 mln), Barcinie i Warszawie (po 28 mln). Na jakie liczby warto postawić? Te, które losowane są rzadko czy często? W

Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 16,2 mld zł na koniec grudnia 2017 r.

aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec 2017 roku wyniosły 2,13 mld zł, co oznacza wzrost o 496 mln zł od początku 2017 r.(+30,4% r/r) i wzrost o 56 mln zł w grudniu. W tej grupie funduszy kolejny udany miesiąc z rzędu zanotował: Skarbiec Obligacji Globalnych (+16,1 mln zł i +245

Imponująco wysoki zysk BZ WBK. Wielki bank podaje wyniki jako pierwszy w branży

lutego bankom przyjdzie płacić jeszcze podatek bankowy - to ok. miliarda kwartalnie na całą branżę. Wyniki BZ WBK w końcówce roku nie mogły więc być zachwycające - bank na czysto zarobił 305 mln zł, choć rok wcześniej o tej samej porze miał 496 mln zł zarobku

Przegląd prasy

: Koronawirus całkowicie sparaliżował działanie 30% firm w Polsce --PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,3% w lutym --Eurostat: Stopa

Dziś wielka kumulacja w lotto. Wieczorem do zgarnięcia będzie 25 mln zł

wzbogacił się wówczas o 33 787 496 zł. Nieco niższe wygrane padły w Bolesławcu (30,9 mln), Suwałkach (30,2 mln), Bolimowie (29,4 mln), Poznaniu (28,8 mln), Barcinie i Warszawie (po 28 mln). Na jakie liczby warto postawić? Te, które losowane są rzadko czy często? W ciągu ostatniego

Sprott: Inwestorzy źle zinterpretowali dane, S&P500 spadnie 40 proc.

Sprott jest jednym z najbardziej cenionych inwestorów. W ciągu ostatnich 9 lat wartość należącego do niego funduszu Sprott Hedge Fund zwiększyła się o 496 proc., w tym samym czasie wartość indeksu S&P 500 zmniejszyła się o 32 proc. Jego zdaniem

Zysk netto Aplisensu wzrósł r/r do 14,1 mln zł w 2016 r.

40,8% udziałem sprzedaży w sprzedaży ogółem Grupy w 2016 roku - daje to wzrost o 6,9 pkt proc. względem 2015 roku. Wraz ze wzrostem udziału rynków WNP w sprzedaży ogółem, przychody Grupy ze sprzedaży na tych rynkach znacząco wzrosły. W 2016 roku Grupa odnotowała 28,3% wzrost przychodów (wzrost o 8 496

Akcje JSW: KNF zatwierdził prospekt JSW. Debiut 6 lipca

Jastrzębska Spółka Węglowa jest coraz bliżej wejścia na giełdę. We wtorek Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki. Skarb Państwa planuje sprzedać 39 496 196 akcji JSW. Doradzające przy prywatyzacji JSW UniCredit i DM PKO BP

Przegląd informacji ze spółek

woj. podlaskim, Łużna w woj. małopolskim oraz Turek w woj. łódzkim, podała spółka. Obecnie w całej sieci Lotos działa 496 stacji. BoomBit osiągnął w sierpniu przychody w wysokości 5,5 mln zł, co oznacza wzrost o 17,2% względem lipca, podała spółka. Grupa systematycznie

Coraz więcej do wygrania w Lotto. Zagramy o 35 mln zł

padła 9 lutego 2012 r. w Gdyni. Szczęśliwy gracz wzbogacił się wówczas o 33 787 496 zł. Nieco niższe wygrane padły w Bolesławcu (30,9 mln), Suwałkach (30,2 mln), Bolimowie (29,4 mln), Poznaniu (28,8 mln), Barcinie i Warszawie (po 28 mln). Sobotnia kumulacja nie jest jednak

Przegląd informacji ze spółek

netto wyniósł 44,3 mln zł, w porównaniu do 96,9 mln zł, stanowiącej średnią wyników z I kwartału 2017 i 2018 roku, podano również. Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółkę zależną

W Zakopanem nie chcą słyszeć o smogu, atakują nieczysto

! - przekonuje radny Tatar. Ekologiczne autobusy, kontrole pieców W latach 2013-2015 Zakopane miało wyeliminować przestarzałe piece węglowe w 496 lokalach. Ile się udało wymienić? Jedynie 27. Pytam więc radnego, dlaczego ta walka niską emisją idzie im tak

Przegląd informacji ze spółek

emisja akcji. W ramach wezwania na akcje ogłoszonego przez FTF Galleon, kontrolowany przez Michała Sołowowa złożono zapisy na 415 973 201 akcji Synthosu, poinformowały Dom Maklerski PKO BP oraz Pekao Investment Banking, pośredniczące w wezwaniu. Wzywający zamierzał nabyć 496

Przegląd prasy

produkcji węgla na ten rok, wynoszący 9 mln ton, a także realizację nakładów inwestycyjnych w kwocie 496 mln zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Artur Wasilewski. --Elektrotim ocenia, że IV kw. br. pozwoli na poprawę wyników grupy w ujęciu narastającym, wynika z wypowiedzi

Przegląd informacji ze spółek

podtrzymuje plan produkcji węgla na ten rok, wynoszący 9 mln ton, a także realizację nakładów inwestycyjnych w kwocie 496 mln zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Artur Wasilewski. Elektrotim ocenia, że IV kw. br. pozwoli na poprawę wyników grupy w ujęciu narastającym, wynika