481

Sprzedaż nowych domów w USA wzrosła do 481 tys. w grudniu

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Sprzedaż nowych domów jednorodzinnych w USA (wyrównana sezonowo) wzrosła o 11,6% do 481 tys. w grudniu ub.r., podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 450 tys. domów. W ujęciu rocznym, wzrost liczby

PRCH: W Polsce 481 centrów handl. z ponad 11 mln m2 powierzchni na koniec 2015

Warszawa, 10.03.2016 (ISBnews) - W Polsce funkcjonowało 481 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 11 mln m2 na koniec 2015 roku, wynika z raportu PRCH Retail Research Forum. W ub. roku powstało w Polsce 27 nowych obiektów handlowych (o łącznej powierzchni 443 340 m2

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać, ab

Pepees rekomenduje 0,06 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

wysokości 13 481 930,51 zł" ? podała spółka w komunikacie. Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. (ISBnews)

Tesla obniża ceny, także w Polsce. Tak gra się na nosie konkurencji?

Tesla obniża ceny, także w Polsce. Tak gra się na nosie konkurencji?

. zł. Dla porównania Hyundai Ioniq 5 w najwyższej wersji wyposażenia i z napędem na cztery koła to wydatek min. 314 900 zł, a ma dużo słabsze przyspieszenie. I zasięg. Tesla na jednym ładowaniu powinna przejechać 514 km, a koreańskie auto - 481 km. Rozpędzająca się do setki w 3,5 s Kia EV GT kosztuje

Grupa Hollywood zadebiutuje na GPW w piątek

umożliwiło spółce zmianę rynku notowań z NewConnect na główny parkiet GPW. Grupa Hollywood będzie 481. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 14. debiutem na tym rynku w 2017 roku. Grupa Hollywood to największa sieć pralni przemysłowych w Polsce, która

PGNiG nie spodziewa się negatywnego oddziaływania na wyniki IV kw.

, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 29 653 mln zł w porównaniu z 28 481 mln zł rok wcześniej. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu

Pure Biologic złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą publiczną akcji

nominalnej 0,10 zł każda (akcje oferowane), podała spółka. "Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1 654 000 akcji spółki, tj. 185 400 akcji serii A, 296 500 akcji serii B1, 544 100 akcji serii B2, 146 410 serii C, 481 590 akcji

Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję

w kwocie 2 263 623,38 zł, - z kapitału zapasowego w kwocie 8 481 176,62 zł" - czytamy w komunikacie. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 32,56 mln szt. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 9.08.2017 r., a

KIG szacuje wzrost eksportu na 2,5% r/r w X, oczekuje 6% wzrostu w 2019 r.

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Eksport zwiększył się o 2,5% r/r do 21 481 mld euro w październiku 2019 r. (wzrost o 11,4% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba prognozuje, że w całym 2019 roku eksport wzrośnie o 6% r/r do 229,8 mld euro, a w 2020

GUS: Obrót nieruchomościami zwiększył się o 4,3% r/r do 126,4 mld zł w 2019 r.

danych pozyskanych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), w 2019 r. zawarto ponad 481 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości na łączną wartość ponad ok. 126 mld zł" - czytamy w komunikacie. W obszarze nieruchomości lokalowych wartość transakcji wzrosła o

Wzrosła liczba legalnie pracujących cudzoziemców w Polsce

Wzrosła liczba legalnie pracujących cudzoziemców w Polsce

kujawsko-pomorskim na prowadzenie własnej firmy zdecydowało się jedynie 596 osób, z czego najwięcej firm otworzyli obywatele Ukrainy, następnie Niemcy i Białorusini. Wśród obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS-ie większość stanowią obywatele Ukrainy, to 481 tys. Na drugim miejscu są Białorusini w liczbie 44

W wezwaniu na Pfleiderer Group zawarto transakcje na 15,05 mln akcji

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Pfleiderer Group, ogłoszonego 11 lipca br. przez Volantis Bidco B.V., 20 sierpnia br. zawarto transakcje, których przedmiotem było 15 054 481 akcji, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

DM Vestor obniżył wycenę Eurocash do 41 zł i podniósł rekomendację do 'trzymaj'

oczekiwany powszechnie wzrost inflacji jest pozytywny dla Eurocashu, to wg nas zwiększający się koszt płac oraz koszt rozwoju nowych formatów doprowadzą do dalszych spadków marży. Obniżamy nasze prognozy na 2016 i 2017 EBITDA odpowiednio o 6,3% i 9,5% do 455 mln zł i 481 mln zł" - czytamy w raporcie

W ofercie akcji serii L PZ Cormay inwestorzy objęli 13,48 mln akcji

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - W ofercie akcji serii L PZ Cormay inwestorzy objęli 13,48 mln akcji, poinformowała spółka. PZ Cormay oferował 16,7 mln akcji. "Należycie subskrybowanych zostało 13 481 054 akcji serii L. Niezwłocznie po przydziale

KGHM miał 1 421 mln zł zysku netto, 5 229 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r.

zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 16%. Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 481 mln zł, podała także spółka. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i

Rawlplug rekomenduje wypłatę 0,33 zł dywidendy na akcję za 2016 r. 

, aby dywidenda została wypłacona: - z zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 2 263 623,38 zł, - z kapitału zapasowego w kwocie 8 481 176,62 zł" - czytamy w komunikacie. Zarząd proponuje także ustalić dzień

Konsorcjum Stali miało wstępnie 11,22 mln zł jedn. zysku netto w III kw. br.

, wyniósł 481 414 tys. zł, co stanowi wzrost o 77 263 tys. zł w stosunku do III kwartału roku poprzedniego. Jednostkowy zysk netto emitenta za III kwartał 2018 roku wyniósł 11 226 tys. zł, co stanowi wzrost o 1 050 tys. zł, w stosunku do III kwartału roku poprzedniego" ? czytamy w komunikacie

Ovostar zwiększył produkcję jaj r/r do 793 mln sztuk w I poł. 2020

czego wyeksportowano 1 218 ton, czyli 73% (I półrocze 2019 r.: 714 ton, 69%). Ilość sprzedanych płynnych produktów jajecznych wyniosła 6 401 ton (I połowa 2019 r.: 7 035 ton), z czego sprzedaż eksportowa wyniosła 2 467 ton, tj. 39% (I połowa 2019 r.: 3 481 ton, tj. 49%)" - czytamy dalej

Energa zanotowała wstępnie 530 mln zł EBITDA w II kw. br.

II kwartał 2018 roku: EBITDA Grupy 530 mln zł, w tym: EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 481 mln zł, EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 57 mln zł, EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 4 mln zł

Inpro miało 6,28 mln zł zysku netto, 8,35 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

sprzedaży do poziomu 48 335 tys. zł, czyli o 9% w porównaniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w tym samym okresie także o 9% do wartości 15 979 tys. zł, natomiast zysk netto nieznacznie spadł (o 3 %) do wartości 6 481 tys. zł. Obniżyła się także rentowność netto z

Bank Pekao mógł mieć 510-548 mln zł zysku netto w I kw. 2016 r. wg analityków

. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się, zgodnie z oczekiwaniami analityków, na poziomie od 469 do 484 mln zł, przy konsensusie na poziomie 479 mln zł w porównaniu z 481 mln zł w I kw. 2015 r. (ISBnews)

Pure Biologics pozyskał 10,1 mln zł na rozwój innowacyjnych projektów biotech.

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Pure Biologics zakończył ofertę prywatną akcji, podała spółka. Zaoferowana ostatecznie liczba akcji wyniosła 481 590 szt., co oznacza, że spółka pozyskała 10,1 mln zł brutto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych leków

Open Finance miał 5,49 mln zł straty netto, 3,53 mln zł straty EBIT w II kw.

inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz z pośrednictwa nieruchomości spadły o odpowiednio 35% i 50%. "Koszty działalności operacyjnej wyniosły 181 481 tys. zł i spadły o 2%. Spadek ten nie jest liniowy w stosunku do zmiany przychodów głównie ze względu na wyższą (w porównaniu do

Kurs PDA Korporacji KGL nie zmienił się na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Prawa do akcji (PDA) Korporacji KGL zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 19 zł. Korporacja KGL jest 481. spółką notowaną na głównym rynku

Przychody LPP wzrosły o ok. 13% r/r do ok. 430 mln zł w listopadzie

% i była o ok. 4 pkt proc. niższa od marży zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - listopad 2015 roku wyniosła 4 481 mln zł i była wyższa o ok. 7% niż rok wcześniej

Rynek najmu obudził się z letargu. Ale takiej pobudki nikt się nie spodziewał

porównania: jeszcze przed rokiem było to 49 016 aktywnych i 20 481 nowych ogłoszeń. Podaż jest więc dużo mniejsza, a popyt będzie rósł. Dodatkowo wzrosły ceny mieszkań i stopy procentowe. To wszystko będzie sprzyjało wzrostowi stawek najmu – podkreślał Jarosław Sadowski, analityk Expandera. Dynamika

PKP PLK ma umowy na ponad 2,6 mld zł na poprawę dostępu do portów Trójmiasta

netto). Kontrakt nr 2 - roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 ma wartość 481 999 415,68 zł brutto (391 869 918,69 zł netto), podano. PKP PLK podały także, że na terenie portu morskiego w Gdyni przebudowanych

GUS: Produkcja samochodów osobowych wzrosła o 3,8% r/r w VIII

. GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wzrosła o 75% r/r do 5 266 sztuk w sierpniu 2015 r. W okresie ośmiu miesięcy br. odnotowano wzrost o 1,3% r/r do 76 481 pojazdów. Produkcja pojazdów do transportu

Produkcja cukru Astarty Holding wzrosła o 14% r/r do 109,95 tys. ton w III kw.

. Produkcja jęczmienia wzrosła o 1060% r/r do 5,8 tys. ton, a średnia cena wzrosła o 40% r/r do 3 619 UAH/t. Z kolei produkcja słonecznika wzrosła o 481% r/r do 965,17 tys. ton przy spadku średniej ceny o 4% r/r do 9 167 UAH/t. Astarta Holding

PZ Cormay przydzielił 13,38 mln akcji serii L w ofercie publicznej

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - PZ Cormay dokonał przydziału 13 481 054 akcji serii L w ramach oferty publicznej realizowanej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w lipcu, podała spółka. "Zgodnie z ww. prospektem, niezwłocznie po

Lokum Deweloper ma pozwolenie na użytkowanie Lokum di Trevi VII we Wrocławiu

inwestycją grupy Lokum Deweloper. Do tej pory zrealizowano siedem etapów obejmujących w sumie 1 159 lokali. Obecnie w budowie znajduje się ósmy etap (233 lokale dostępne w ofercie), a w przygotowaniu są etapy IX i X, w których powstanie łącznie 481 lokali, podano również Lokum

Zysk netto JW Construction Holding wzrósł r/r do 25,94 mln zł w 2017 r.

etapu C Bliskiej Woli (481 lokali) oraz osiedla Zielona Dolina II etap I (321 lokali) w Warszawie. Łącznie w 2017 roku zakończono budowy ponad 1 100 lokali, a liczba przekazań wyniosła ponad 1000 lokali" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy. W ujęciu jednostkowym

Lokum Deweloper oddał VI etap Lokum di Trevi, obejmujący 100 lokali

2018 roku. Dwa kolejne etapy, IX i X, będą obejmowały łącznie 481 lokali, podano również. Osiedle Lokum di Trevi to sztandarowy projekt grupy Lokum Deweloper, położony w dzielnicy Krzyki - Tarnogaj na południu Wrocławia, w rejonie ulic Armii Krajowej i Bardzkiej

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 41,4% r/r do 23,7 mld zł w lipcu

ktoe wobec 67,8 ktoe rok wcześniej. Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 1,3% r/r, do wolumenu 2 TWh. Kapitalizacja 389 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 481

Lotnisko Pyrzowice odprawiło już prawie 2,5 mln pasażerów

wakacyjny był na podobnym poziomie jak we wrześniu 2014 roku, z siatki połączeń czarterowych skorzystało 169 109 pasażerów. Lotnisko w Pyrzowicach w grudniu odprawi 3-milionowego pasażera Od początku roku na lotnisku Pyrzowice odprawiono 2 481 224 osób

Pure Biologics wyemituje do 0,48 mln akcji serii D bez pp po 21 zł/ szt.

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Pure Biologics przyjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 481 590 akcji serii D w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Panattoni Europe rozpoczął budowę Panattoni Park Białystok o pow. 40,6 tys. m2

Kielcach i w Zielonej Górze, a teraz staruje z czwartą w Białymstoku. Nowo powstająca inwestycja Panattoni Park Białystok o powierzchni 40 620 m2 składać się będzie z trzech budynków liczących kolejno: 3 818 m2, 22 321 m2 i 14 481 m2. Centrum logistyczne o charakterze multi-tenant jest opracowane dla

PZU miało 734 mln zł zysku netto, 1614 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

. W I poł. 2019 r. spółka miała 1 481 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 410 mln zł zysku rok wcześniej, przy składkach przypisanych brutto w wysokości 11 839 mln zł w porównaniu z 11 881 mln zł rok wcześniej

Portfel zamówień Budimeksu na koniec I pol. br. wynosił 9,27 mld zł

pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiła 1 784 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 1 481 mln zł" - podano także. Budimex - jedna z

mDM rozpoczął rekomendowanie LC Corp od 'kupuj' i wyceny 3,54 zł

wynosił 2,69 zł, w poniedziałek za akcję płacono 2,77 zł. "W połowie września Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie posiadane przez siebie akcje (51,2% udziału) po cenie 2,1 zł/akcję (481 mln zł). Powyższa transakcja oznacza w praktyce objęcie kontroli nad spółką przez

Akcjonariusze FFiL Śnieżka zdecydują 3 czerwca o 3,15 zł dywidendy na akcję

: 1 164 320,40 zł 3. pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 8 481 006,29 zł Pozostałą kwotę zysku w wysokości 8 824 693,00 zł przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie. W ub.r. akcjonariusze FFiL Śnieżka

PZPM: Rejestracje nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5t wzrosły o 28,7% r/r w X

wcześniej (+25,1%; +680 szt.) i wyższy niż we wrześniu br. (+16,5%; +481 szt.). Od początku roku zarejestrowano 25 448 samochodów ciężarowych pow. 3,5t i skumulowany wzrost wyniósł 13,3% w skali roku. Kolejny miesiąc z rzędu zakończył się w grupie autobusów wyjątkowym wzrostem

PGNiG miało wstępnie 552 mln zysku netto, 1,47 mld zł EBITDA w III kw. 2018 r.

skonsolidowanego zysku netto wobec 2 465 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5 769 mln zł wobec 5 256 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie wstępnie 28 481 mln zł wobec 24 777 rok wcześniej, a zysk operacyjny wyniósł 3 800 mln zł wobec 3 260 mln zł rok wcześniej, podała spółka

AAA Auto: Mediana ceny auta używanego wzrosła o 3 tys. zł w ostatnich 4 latach

roku na rynku było jedynie 4 572 ofert sprzedaży samochodów z silnikiem tego typu, w 2017 już 5 531, w 2018 - 8 481, a obecnie aż 12 841 hybryd" - czytamy również. Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w 2019 roku pojawiło się w województwie mazowieckim (437 722

GUS: Eksport w USD do Rosji wzrósł o 0,1% r/r w I-VI

481 mln euro, podano w komunikacie. "Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z sześcioma miesiącami ub. roku o 0,1 pkt proc. i wyniósł 2,7%, w imporcie był niższy o 1,8 pkt proc. i stanowił 5,8%. Ujemne saldo wyniosło 10 831,4 mln zł (minus 2 778,7 mln USD

Boxy ogłoszeniowe - oferta specjalna

Grazyna.Forjasz@rzeszow.agora.pl Szczecin 91 481 83 43 Lilianna.Planeta@szczecin.agora.pl Toruń 56 664 69 03 Magdalena.Wojnowska@torun.agora.pl

PZPM: Rejestracje nowych pojazdów pow. 3,5t wzrosły o 11,2% r/r w październiku

2,9% wzrost. Zarejestrowała 3 892 szt. i zajęła 17,3% rynku. Za nią pierwszy ciągle ze spadkiem ale po 10. miesiącach tylko symbolicznym jest MAN - 3 787szt. (-0,1%). Na czwartym miejscu Mercedes-Benz (3 481 sztuk), ze wzrostem +4,3% w skali roku, a piąte zajmuje Volvo (3 427szt.; -2,9%). "

Kurs akcji City Service nie zmienił się na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Akcje City Service zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 6,95 zł. City Service SE jest 481. spółką notowaną na głównym rynku oraz 22

BIG InfoMonitor: Zaległości wobec dostawców usług TV wzrosły do ponad 143 mln zł

InfoMonitor. Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor na koniec września br. przeciętny dłużnik kablówki czy też platformy cyfrowej miał 1987 zł zaległości. Przez rok kwota ta wzrosła o 481 zł. W 11 województwach jest to już nawet ponad 2000 zł na osobę. Najwyższe

PwC: Płatności mobilne wykorzystuje 39% konsumentów w codziennych zakupach

. Raport powstał na podstawie badania PwC "Global Consumer Insight Survey 2018" przeprowadzonego metodą CAWI w 27 krajach na reprezentatywnej próbie 22 481 osób. Liczba polskich ankietowanych wyniosła 350 osób. (ISBnews)

PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 15% r/r w kwietniu

zwiększyły się o 5,2%, a naczep o 12,5%, podano również. "W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5 t przybyło w kwietniu br. 2 481 pojazdów. Rezultat z ostatniego miesiąca był wyższy o 38,5% r/r i niższy o 9,5% w porównaniu m/m. Jednocześnie był to najwyższy wynik kwietnia

Trump chce ukarać Iran, a zyskają Chiny

sankcjami. W 2014 roku importowały średnio 420 tys. baryłek dziennie, a rok później - już 481 tys. W marcu tego roku Iran dostarczył Chinom 636 tys. baryłek, a w kwietniu prawie 700 tys. baryłek dziennie. Jeśli Chiny nie poprą sankcji, to wysiłki zmierzające do ukarania Iranu nie mają większego sensu.

Zysk netto CD Projektu spadł r/r do 200,27 mln zł w 2017 r.

kwocie 330 304 tys. zł. Składają się na nie w 96,7% przychody ze sprzedaży produktów w kwocie 319 481 tys. zł wynikające głównie z uzyskanych tantiem dotyczących gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon" wraz z dodatkami "Krew i Wino" oraz "Serca z Kamienia", a także przychody uzyskane w

Eksport cukru spadł r/r do 179 tys. ton w okresie październik - luty

, podczas gdy poza UE wywieziono 76 tys. ton. Do sprzedaży cukru na rynku unijnym w roku gospodarczym 2014/2015 zachęcały przedsiębiorców wyższe ceny eksportowe, które w poszczególnych miesiącach kształtowały się w przedziale 455-481 euro/t. Równocześnie ceny uzyskiwane w eksporcie na rynki trzecie wynosiły

Zysk netto Grupy Azoty ZCh Police spadł r/r do 17,22 mln zł w II kw. 2016 r.

poziom 92 166 tys. zł, a EBITDA ukształtował się na poziomie 136 359 tys. zł. W porównaniu do I półrocza 2015 roku wynik na poziomie EBIT był niższy o 43 481 tys. zł (32%), a EBITDA niższy o 41 251 tys. zł (23%). Grupa kapitałowa wypracowała niższy w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

wykonanych na początku kwietnia na reprezentatywnej grupie wynika, że gdyby wprowadzić dobrowolność, ponad 45 proc. firm zrezygnowałoby z płacenia składek.  - To oznacza, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływałoby co miesiąc o 481 mln zł mniej, a w skali roku byłby to ubytek o 5,8 mld zł. Środki

JP Morgan podniósł rekomendacje Aliora i BZ WBK, obniżył B. Millennium i mBanku

dla Banku Millennium do "neutralnie" z "przeważaj", z ceną docelową w wysokości 8,0 zł, a także dla mBanku do "niedoważaj" z "neutralnie", z ceną docelową na poziomie 481 zł za akcję - w obu bankach ze względu na wysoką ekspozycję na kredyty we frankach

Składki do ZUS tylko dla chętnych? Znamy założenia projektu rzecznika przedsiębiorców. Zakład straci 6 mld zł

zrezygnowałaby z płacenia składek. - To oznacza, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływałoby co miesiąc 481 mln zł mniej, a w skali roku byłby to ubytek o 5,8 mld zł. Środki te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne

Ulgi podatkowe ożywiły elektromobilność w Polsce. Ale do rządowych celów daleko

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Samochodów (ACEA). Dzięki temu Polska została liderem elektromobilności w Europie Środkowej, odbierając ten laur Węgrom. W pierwszym kwartale zeszłego roku na Węgrzech zarejestrowano 481 sztuk aut na prąd, a w Polsce - o 136 sztuk mniej. Natomiast przez pierwsze trzy

Wiceprezes sprzedał część akcji CD Projekt. Od początku roku zarobił na nich 120 mln zł

. kapitału zakładowego i głosów na WZ), Piotr Nielubowicz - 5 985 197 akcji (6,3 proc.), a Adam Kiciński - 3 122 481 akcji (3,3 proc.). W środę kurs akcji spółki spadł o ponad 5 proc., ale dziś już odrobił wszystkie straty. źródło: stooq.pl

Kolejne firmy przyłączają się do bojkotu rosyjskich i białoruskich produktów. Sklepy, biura turystyczne...

– Nie kupuj rosyjskich i białoruskich produktów. Kod towarów białoruskich zaczyna się od cyfry 481, a kody rosyjskich produktów zaczynają się od jednej z sekwencji cyfr: od 460 do 469. Nie finansuj wojsk Putina! Nie wspieraj agresji na Ukrainę! – apeluje Izba Gospodarczo Handlowa Rynku

Zarząd NBP zarobił dziesiątki milionów złotych. Znamy dane o wynagrodzeniach

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W 1999 r. jej pensja wyniosła 540 876 zł, czyli 26,41 raza więcej niż średnia krajowa (20 481 zł). W przypadku Adama Glapińskiego w 2018 r. była to 12,9-krotność średniej, która wyniosła 55 020 zł. Ustawa o jawności zarobków w NBP Dane w Biuletynie Informacji

eurobank miał 103,1 mln zł zysku netto, 14,46 mld zł aktywów w 2018 r.

oferowanie prostych i nowoczesnych rozwiązań dla klientów indywidualnych. Wśród nowych propozycji znalazły się m.in. pożyczka internetowa i bezpłatne konto ?W pełni". Użytkownicy bankowości mobilnej otrzymali również nowe funkcjonalności. Liczba placówek eurobanku wyniosła 481

MZ: 767 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 59 378

. Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 2 110 osób, 103 961 było objętych kwarantanną, a 9034 - nadzorem epidemiologicznym. Zajęte były 83 respiratory. Dotychczas zmarło 1 925 osób. Wyzdrowiało 40 481. Od blisko pięciu miesięcy na terenie kraju obowiązuje

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 803 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

komunikacie. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1 342 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 824 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 29 653 mln zł w porównaniu z 28 481 mln zł rok

KPMG i PZPM: Liczba rejestracji aut osobowych wzrosła o 14,2% r/r w II kw.

2017 roku zarejestrowano o 3 481 nowych motocykli mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Należy jednak pamiętać, że tak dobry wynik osiągnięty w poprzednim roku był przede wszystkim zasługą zmiany pozwalającej kierować motocyklem do 125 centymetrów sześciennych posiadaczom prawa jazdy kat. B, a

EDF Paliwa wypowiedział Bogdance wieloletnią umowę sprzedaży węgla

, stosowanej w przypadku braku ustalenia ceny w drodze negocjacji" ? czytamy dalej. W związku z powyższym wartość całej umowy wynosi obecnie 481 mln zł netto. Spadek wartości umowy uwzględnia skrócenie terminu obowiązywania umowy oraz niewykorzystanie przez odbiorcę zawartych w

Wzrasta bezrobocie. Na Pomorzu drastycznie brakuje nowych miejsc pracy

wymiaru czasy pracy skorzystało 37 481 pracowników pomorskich firm. Przestojem ekonomicznym objęto natomiast 14 870 pracowników. - Z punktu widzenia przedsiębiorcy oceniłbym to tak, że jeżeli ktoś stracił przychody na poziomie ok. 25-30 proc., może nawet 50 proc., to jest pomoc. Natomiast dla tych, którzy

Zysk netto Geotransu wzrósł r/r do 0,48 mln zł w IV kw. 2017 r.

wyniku netto spółka w ostatnim kwartale 2017 r. osiągnęła zysk netto w kwocie 481 876,77 zł, co w porównaniu do 363 284,66 zł świadczy o poprawie o 32,64% r/r. Zysk netto emitenta za okres pełnego 2017 r. kształtuje się na poziomie 568 203,06 zł, co w porównaniu do zysku netto za 2016 r o wartości 2 410

KOWR: Eksport zbóż i ich przetworów wzrósł r/r do 0,9 mln ton w VII-VIII 2018 r.

940 tys. ton zbóż i przetworów zbożowych wobec 572 tys. ton w tym samym okresie przed rokiem. Przychody z eksportu były o 20% większe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły blisko 481 mln euro. [...] Łącznie (w ekwiwalencie ziarna) do kraju przywieziono 385 tys. ton zbóż i przetworów zbożowych wobec

Łatwiej przejedziemy przez Bydgoszcz, Gliwice, Kraków, Częstochowę, Leszno, Tarnów... Podzielono unijne dotacje na miejskie projekty drogowe

Podpisano umowy w sprawie dofinansowania z unijnych funduszy pięciu projektów drogowych w polskich miastach. Bydgoszcz, Gliwice, Kraków, Leszno i Tarnów dostaną łącznie 481 mln zł unijnych dotacji z programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na wsparcie budowy i rozbudowy dróg

Azoty bez Kantora, Kantor bez Azotów. Jak rosyjski miliarder mógł zaszkodzić Polsce?

poprzez Norica Holding zakupił 8 481 287 akcji ZA SA, co dawało mu 13,23 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów, i ogłosił wezwanie na 66 proc. akcji. Skarb Państwa miał wówczas 32,05 proc. akcji, a resztę otwarte fundusze emerytalne i mniejsi inwestorzy. Czytaj też: Car nawozów ma apetyt na Polskę. Kim

NBP: Średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym to 9,12 mld USD w IV

walut, wskazał NBP. Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej w kwietniu 2016 r. wyniosły 1 558 mln USD (spadek w porównaniu z kwietniem 2013 r. o 49% według kursów bieżących), w tym 1 481 mln USD stanowiły

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

w II kwartale 2019 roku: EBITDA Grupy: 704 mln zł (wobec 535 mln zł w II kwartale 2018 roku), w tym: EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 428 mln zł (wobec 481 mln zł w II kwartale 2018 roku), EBITDA Linii Biznesowej

J.W. Construction zwiększył sprzedaż mieszkań o 50% r/r do 466 lokali w III kw.

na ponad 6 000 lokali, będącego w posiadaniu spółki. "W minionym III kwartale br. spółka realizowała jedenaście inwestycji deweloperskich na łączną liczbę 2 878 lokali. W III kwartale br. spółka wprowadziła do sprzedaży inwestycje z rynku warszawskiego: 481 lokali w

Przegląd informacji ze spółek

w II kwartale 2019 r. Pure Biologics przyjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 481 590 akcji serii D w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała

Zysk netto AB wzrósł r/r do 41,91 mln zł w I poł. r.obr. 2016/2017

przychody ze sprzedaży Grupy AB wzrosły o 15% w porównaniu z okresem poprzednim i wyniosły 4 442 760 tys. zł. EBITDA Grupy wyniosła w tym okresie 68 481 tys. zł i jest wyższa od wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku poprzedniego o 11%. Wynik operacyjny wyniósł 61 365 tys. zł i jest wyższy o 10% od

PGNiG miało 554 mln zł zysku netto, 1469 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

dominującej w porównaniu z 2 465 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28 481 mln zł w porównaniu z 24 892 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5 769 mln zł wobec 5 256 mln zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2018 roku przychody ze sprzedaży

J.W. Construction zwiększył sprzedaż mieszkań o 50% r/r w III kw. (wyjaśnienie)

sprzedaży inwestycje z rynku warszawskiego: 481 lokali w ramach etapu C osiedla Bliska Wola, 460 lokali w inwestycji aparthotelowej Wola Invest, 321 lokali na osiedlu Zielona Dolina II etap I oraz 21 mieszkań na osiedlu Willa One" - czytamy w komunikacie. Deweloper

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); .art. 481, art. 568 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121); .art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 42 w III kw. 2017 r.

. Łączna cena sprzedaży pakietu akcji wyniosła około 481 mln zł, a zbycie nastąpiło w drodze transakcji pakietowych. Podmiotami nabywającymi akcje było konsorcjum instytucji rynku finansowego: Altus TFI, Quercus TFI, OFE PZU oraz NN PTE. "Sprzedaż większościowego pakietu

Projekt budżetu 2017: Wydatki na obronę narodową to 37,35 mld zł, tj. 2,01% PKB

części obrona narodowa w ramach zaplanowanej kwoty 36 854 856 tys. zł sfinansowane będą: - wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO - 10 221 481 tys. zł

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

składek.  – To oznacza, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływałoby co miesiąc o 481 mln zł mniej, a w skali roku byłby to ubytek o 5,8 mld zł. Środki te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje

Przegląd informacji ze spółek

, ogłoszonego 11 lipca br. przez Volantis Bidco B.V., 20 sierpnia br. zawarto transakcje, których przedmiotem było 15 054 481 akcji, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. Inwestycja KGHM Polska Miedź w firmę Quadra FNX, w tym w kopalnię w

Zysk netto Emperii Holding wzrósł r/r do 10,78 mln zł w II kw. 2016 r.

481 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku ubiegłym o 46,28" - podano w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 16,81 mln zł wobec 22,24 mln zł zysku rok wcześniej. Sieć detaliczną Stokrotka na koniec I

Energa miała 281 mln zł zysku netto, 535 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

Dystrybucji w I półroczu wypracowała wynik EBITDA w wysokości 990 mln zł, wobec 931 mln zł rok wcześniej. W II kwartale br. EBITDA wyniosła 481 mln zł i było to 90% kwartalnej EBITDA grupy. "Na solidny, pozytywny wynik tej Linii Biznesowej kluczowy wpływ, zwłaszcza w II kw. br

Daniluk z Idea Banku: Jesteśmy pokrzywdzonym, a nie beneficjentem afery GetBack

mln zł na koniec 2015 r. do 481 mln zł na koniec 2018 r. Równocześnie spółka definiowała maksymalną przestrzeń do bezpiecznego wzrostu długu ponad plan na poziomie 574 mln zł. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna" - podkreśla Daniluk. Członek zarządu Idea Banku

Pracownicy Autosanu dostali wypowiedzenia z pracy

. Wypowiedzenia otrzymali wszyscy pracownicy - 481 osób. Pracownicy będą mieć skrócony okres wypowiedzeń do jednego miesiąca, ale dostaną za to odszkodowanie. - 26 osób nie będzie mieć skróconego okresu wypowiedzenia. Są to osoby z wieloletnim stażem pracy, które nabędą prawo do

Nextbike czeka na przetargi na rowery miejskie warte ok.100 mln zł w ciągu 2 lat

9,79 mln. W sezonie 2015 spółka zanotowała 3,97 mln wypożyczeń, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu do poprzedniego sezonu. Liczba użytkowników wzrosła o 37% i sięgnęła 655,5 tys. Na koniec listopada 2015 Nextbike Polska posiadał 481 stacji i 5 841 rowerów w 13 miastach w

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

umożliwia faktycznie wykonanie poszczególnych zadań, które są liczne, zgodnie z przyjętymi w uchwale priorytetami (por. wyroki NSA: z 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II OSK 1001/17; z 26 marca 2019 r., sygn. akt II OSK 481/19; z 6 lipca 2020 r., sygn. akt II OSK 703/20; z 29 lipca 2020 r., sygn. akt II OSK

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

umożliwia faktycznie wykonanie poszczególnych zadań, które są liczne, zgodnie z przyjętymi w uchwale priorytetami (por. wyroki NSA: z 14 czerwca 2017 r., sygn. akt II OSK 1001/17; z 26 marca 2019 r., sygn. akt II OSK 481/19; z 6 lipca 2020 r., sygn. akt II OSK 703/20; z 29 lipca 2020 r., sygn. akt II OSK

Orzeczenie - II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

poszczególnych zadań, które są liczne, zgodnie z przyjętymi w uchwale priorytetami (por. wyroki NSA: z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. II OSK 1001/17; z dnia 26 marca 2019 r., sygn. akt II OSK 481/19; z dnia 6 lipca 2020 r., sygn. akt II OSK 703/20; z dnia 29 lipca 2020 r., sygn. akt II OSK 336/20 i II OSK 997/20

II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

uchwale priorytetami (por. wyroki NSA: z dnia 14 czerwca 2017 r., sygn. II OSK 1001/17; z dnia 26 marca 2019 r., sygn. akt II OSK 481/19; z dnia 6 lipca 2020 r., sygn. akt II OSK 703/20; z dnia 29 lipca 2020 r., sygn. akt II OSK 336/20 i II OSK 997/20 oraz z dnia 22 września 2020 r., sygn. akt II OSK 1087

Przegląd informacji ze spółek

Warki", podał Urząd. PZ Cormay dokonał przydziału 13 481 054 akcji serii L w ramach oferty publicznej realizowanej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w lipcu, podała spółka. Obligacje Grupy AB serii AB03 200622 o wartości 75 mln zł

Facebook dla firm. Światowy gigant chce wspierać firmy w Polsce

w Polsce jest na platformie połączonych z co najmniej jedną stroną należącą do małej lub średniej firmy. W sumie użytkownicy w Polsce stworzyli 481 mln takich połączeń.

ZBP: Banki udzieliły 42,1 tys. nowych kredytów hipotecznych w I kw. br.

zakończył się rezultatem niemal identycznym jak kwartał poprzedni. W pierwszych trzech miesiącach 2015 roku banki zaakceptowały 4 481 wniosków (czyli o 1 wniosek mniej w porównaniu do IV kwartału 2014 roku), udzielając tym samym dofinansowania na łączną kwotę 105,9 mln zł (o 0,7% więcej niż w poprzednim