473

Sylwia Czubkowska

E-dowód: problem za 473 mln zł

E-dowód: problem za 473 mln zł

Już w marcu Polska zacznie wydawać dowody elektroniczne, ale rewolucji nie będzie. Czytników do dowodów brak, proces ich zamawiania kontroluje CBA. Nad własnym systemem "cyfrowej tożsamości" zaczynają pracować banki.

KE zatwierdziła polski program wykorzystania 473 mln euro dla potrzebujących

wykorzystania ponad 473 mln euro, podała Komisja. "W okresie 2014?2020 Polska otrzyma 473,36 mln euro (w cenach bieżących) w celu udzielania wsparcia żywnościowego osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z 'Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i

W Polsce mamy 473 ulgi podatkowe. Kosztują nas 65,9 mld zł.

402 preferencje podatkowe Ministerstwo Finansów i Bank Światowy znalazły w podatkach centralnych, czyli podatku od dochodów osobistych (PIT), dochodów dużych firm (CIT), VAT i akcyzie. Do tego 71 preferencji w podatkach samorządowych. Wszystkie opisano w pierwszym w Polsce "

Na NewConnect debiut spółki Rodan Systems

Na NewConnect zadebiutowała w poniedziałek spółka Rodan Systems. Akcje wzrosły na otwarciu o 4,73 proc., do 5,76 zł. Kurs odniesienia wynosił 5,50 zł. Rodan Systems to 5. debiutant na NewConnect w br. i 29. spółka na tym rynku. Firma jest producentem specjalistycznych systemów informatycznych prz

Polskie ulgi podatkowe kosztują dziesiątki miliardów złotych

402 preferencje podatkowe resort finansów i Bank Światowy znalazły w podatkach państwowych, czyli podatku od dochodów osobistych (PIT), dochodów dużych firm (CIT), VAT i akcyzie. Do tego dochodzi 71 preferencji w podatkach samorządowych. Wszystko to zebrano w pierwszym tego typu

Liczba wniosków o zasiłek w USA niespodziewanie wzrosła

Analitycy oczekiwali spadku liczby wniosków do 430 tys. (z 440 tys. przed korektą). Średnia czterotygodniowa wyniosła 467 500 wobec 469 000 po korekcie tydzień wcześniej. Departament Pracy poinformował także o wzroście cen detalicznych w styczniu o 1,4

Akcjonariusze Hollywood ogłosili przymusowy wykup akcji spółki

spółka. Cena wykupu wyniesie 1 zł za akcję. "Przymusowym wykupem objętych jest 4 473 130 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 4 473 130 głosów na walnym zgromadzeniu spółki

US zaliczył nadpłatę spółki zależnej Ciechu na poczet zobowiązania podatkowego

sposób: 1. kwotę 22 301 698,6 zł na poczet zobowiązania, 2. kwotę 8 473 423,4 zł na poczet odsetek za zwłokę" - czytamy w komunikacie. W związku z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przez Urząd 1

Sprzedaż kredytów za pośrednictwem Open Finance spadła o 19% r/r w I poł. 2020

sprzedanych za pośrednictwem Open Finance wyniosła 89 mln zł w I poł. br. i była niższa o 27% w skali roku. Wartość sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Home Broker wyniosła 473 mln zł w I poł. br. i była niższa o 39% w skali roku. Open Finance jest

Zamówienia w przemyśle USA spadły o 1,7% m/m w sierpniu

Warszawa, 02.10.2014 (ISBnews) - Zamówienia na towary wyprodukowane w USA w sierpniu br. spadły o 1,7% m/m do 473 mld USD, podał Departament Handlu w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 0,3% wzrostu. Z wyłączeniem

Unicredit miał 1727 mln euro netto, 831,47 mld euro aktywów w IV kw. 2018 r.

. W całym 2018 r. bank miał 3 892 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5 473 mln euro zysku rok wcześniej. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w

Škodzie Enyaq Coupe nic nie brakuje. Ale i tak zrobisz wielkie oczy, gdy poznasz cenę [TEST]

Škodzie Enyaq Coupe nic nie brakuje. Ale i tak zrobisz wielkie oczy, gdy poznasz cenę [TEST]

do pełna auto miało 473 km zasięgu. W trakcie testu pogoda zmieniała się jak w kalejdoskopie - w słoneczne dni komputer pokładowy pokazywał zużycie energii na poziomie 15,6 kWh/100 km; gdy temperatura była bliższa zera, wzrastało do 20-21 kWh/100 km. W trakcie całego testu średnie zużycie energii

Watchet kupił w wezwaniu 9 428 030 akcji Ferrum 

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Watchet w wezwaniu na akcje Ferrum kupił 9 428 030 zdematerializowanych akcji spółki, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. "W ramach wezwania złożono zapisy na 9 473 030 akcji spółki

GUS: Produkcja gazu ziemnego spadła o 2,3%, ropy naftowej spadła o 2,3% w I

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Produkcja gazu ziemnego (stanie ciekłym lub gazowym) spadła o 2,3% r/r do 473 hm3 w styczniu 2016 r. (i wzrosła o 0,6% m/m), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). GUS podał też, że produkcja olejów ropy

MF sprzedało na przetargu obligacje za 5 mld zł, popyt sięgnął 7,16 mld zł

terminem zapadalności w październiku 2024 r. o łącznej wartości 1 799,5 mln zł przy popycie 2 474,5 mln zł. Cena minimalna wyniosła 1 014,06 zł, a rentowność 1,936%. Inwestorzy kupili papiery serii WZ0525, zapadające w maju 2025 r., o wartości 1 473 mln zł przy 1 928 mln zł

Zysk netto UniCredit to 801 mln euro w IV kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

okresie I-IV kw. 2017 r. bank miał 5 473 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11790 mln euro straty rok wcześniej. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie

Atal miał 22,36 mln zł zysku netto, 28,88 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

limitach kredytowych 237 mln zł. Od stycznia do marca zostały wydane 473 lokale. Łączny potencjał przekazań na II, III oraz IV kwartał tego roku wynosi jeszcze ponad 3 tys. lokali, co pozytywnie wpłynie na wskaźniki finansowe w następnych okresach sprawozdawczych. Sytuacja epidemiczna istotnie wpływa na

DM BDM podniósł wycenę Stalproduktu do 685,4 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

wydana przy cenie 473 zł za akcję. W piątek około godziny 12:24 kurs wynosił 489 zł, po wzroście o 0,82% wobec ostatniego zamknięcia. "Po słabszym odczycie wynikowym za II kw. 2017 nie zmieniamy istotnie naszych projekcji finansowych na lata 2018-2019. W średnim i dłuższym

Getin Holding: Idea Bank Ukraina miał 44,69 mln zł zysku netto w 2018 roku

); - należności od klientów: 3 364 473 tys. UAH (456 559 tys. zł); - suma bilansowa: 4 269 676 tys. UAH (579 395 tys. zł)" - czytamy w komunikacie. Idea Bank Ukraina w drodze decyzji jedynego akcjonariusza podjętej 27 marca 2019 r. postanowił o wypłacie

MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 848 mln zł

473 mln zł przy 1 928 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 993,51 zł. Z kolei obligacje serii DS1029 zapadające w październiku 2029 r., sprzedano w kwocie 1 003,131 mln zł przy 1 711,131 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 1 042,6 zł, a rentowność 2,257

PL Group wniosła działalność marek własnych do odrębnych spółek

inwestora, który poprzez wkład pieniężny w wysokości 473 tys. zł obejmie przyszłą emisję udziałów, w wyniku czego będzie posiadał 49% udziałów w spółce. Dodatkowo następstwem umowy z inwestorem będzie, w najbliższych dniach, podpisanie umowy najmu lokali przy ul. Łopuszańskiej, gdzie planujemy stworzyć

BESI podtrzymało rekomendację 'neutralnie” dla PZU i wycenę 500,0 zł

za akcję na poziomie 473 zł, zaś w piątek, ok. godz. 10 -tej kurs akcji wynosił 488,15 zł. Analitycy prognozują, że zysk netto PZU wyniósł 3,25 mld zł w 2014 roku i wzrośnie do 3,32 mld zł w 2015 roku, przy składce przypisanej brutto na poziomie odpowiednio: 16,49 mld zł i

Energa: Odpisy i rezerwy pomniejszą wynik netto o 1 021 mln zł za I poł. 2020 r.

skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwsze półrocze 2020 roku, zidentyfikowana została konieczność dokonania: a) odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Energa Elektrownie Ostrołęka SA - w wysokości 473

MZ: 267 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 38 457

. Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 1 581 osób, 86 747 było objętych kwarantanną, a 9 473 - nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas zmarło 1 588 osób. Wyzdrowiało 27 756. Od blisko czterech miesięcy obowiązuje stan epidemii

Jak kraj długi i szeroki - budowy hamują. "Nieruchomości będą dobrem nieosiągalnym"

oddali do użytkowania w listopadzie 8 473, o 792 więcej niż w październiku, kiedy gotowych było 7 681 inwestycji oraz o ponad 900 więcej niż w listopadzie 2021 r. Wśród oddanych inwestycji jest ta, którą realizowali Kamila i Paweł. Budowę zaczęli pod koniec 2019 r. Wydrenowała im, jak mówią

Kerdos utworzył odpis aktualizujący wartość Meng Drogerie

stowarzyszonych to -33 473 tys. zł. Skutki powyższej wyceny wpływają na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku finansowego oraz wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Kerdos Group w wysokości 33 473 tys. zł, podano. "Jednocześnie dokonano analizy i

Tarcza na Pomorzu Zachodnim. Ilu przedsiębiorców dostało wparcie? Wojewoda podaje liczby

: Kabel Technik Polska (2 mln zł), Bridgestone (1,4 mln zł), Ikea Industry (1,26 mln zł), Homanit Polska (1,19 mln zł) i NordGlass (999 tys. zł). - Największą kwotę otrzymały firmy ze Szczecina. To kwota ponad 473 mln dla ponad 2,4 tys. firm z liczbą ponad 21 tys. zatrudnionych. Kolejny jest Koszalin

GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła do 7% w I kw. 2016 r. (aktual.)

. osób w poprzednich trzech miesiącach. Natomiast liczba osób biernych zawodowo zwiększyła w I kw. do 13 495 tys. osób z 13 473 tys. osób kwartał wcześniej. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kwartale 56,1% wobec 56,5% w poprzednich trzech miesiącach, zaś wskaźnik

GUS: Produkcja samochodów osobowych spadła o 0,5% r/r w 2014 r.

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Produkcja samochodów osobowych spadła o 0,5% r/r do 473 tys. sztuk w 2014 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W 2013 r. odnotowano spadek o 12,0% r/r do 475 tys. sztuk. GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych

MF sprzedało na przetargu obligacje za 4 mld zł, popyt sięgnął 13,1 mld zł

994,61 zł. Sprzedaż papierów serii WS0428, zapadających w kwietniu 2028 r., wyniosła 473 mln zł przy 1 017 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 942,22 zł, a rentowność 3,430%. Z kolei obligacje serii WZ0528, zapadające w maju 2028 r., sprzedano w

Wyniki testów PGE wykazały utratę wartości bilansowej wys. ok. 807 mln zł w 2017

wysokości ok. 807 mln zł, poinformowała spółka. Odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r. "W szczególności utrata wartości bilansowej dotyczy Elektrowni Szczecin (473 mln zł) oraz wybranych

Alior rekomenduje zdjęcie z obrad NWZ 30 XI uchwał ws. emisji warrantów i akcji

transakcji (?) dotyczącej zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży 18 318 473 akcji banku, stanowiących 25,26% kapitału zakładowego banku pomiędzy Alior Lux S.a.r.l. & Co. S.C.A. i Alior Polska, a PZU" ? czytamy w komunikacie. Sprzedaż akcji banku zrealizowana zostanie w 3

PGZ: Jelcz ma umowę na dostawę pojazdów dla armii za maksymalnie 784,2 mln zł

Jelcz. Kontrakt ma być realizowany w latach 2019-2022. Umowa obejmuje zakup 473 sztuk pojazdów w ramach zamówienia gwarantowanego oraz 415 samochodów w ramach opcji. Zamówienie obejmuje również pakiet logistyczny i szkoleniowy. Łączna wartości umowy wynosi 784,18 mln zł, w tym

Atal wprowadził do sprzedaży 212 lokali w Alei Pokoju 83 w Krakowie

. Obecnie działamy już w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce, ale to tutaj sprzedajemy najwięcej mieszkań. Bardzo dobrze znamy potrzeby klientów z Małopolski, dlatego od stycznia do sierpnia br. zakontraktowaliśmy tu aż 473 lokale, co stanowi ponad 25% wyniku ogólnokrajowego" - powiedział

Gino Rossi: Odpisy i rezerwy obniżą wynik netto za 2018 r. o ok. 24 mln zł

S.A. w kwocie 5 254 003 zł 2) odpis na utratę wartości środków trwałych w kwocie 5 979 635 zł 3) odpisów aktualizujących wartość należności w kwocie 6 520 158 zł 4) odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 6 473 736

Pekabex miał 30,5 mln zł zysku netto, 55,45 mln zł EBITDA w 2019 r.

zł wobec 67,47 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk z działalności operacyjnej w 2019 roku wyniósł 39 396 tys. zł, co w porównaniu do zysku osiągniętego w 2017 roku (34 972 tys. zł) oznacza wzrost o 12,65%, a w porównaniu do zysku z roku 2018 - spadek o 41,61% (67 473 tys

Aktywa Altus TFI wzrosły m/m do 15,37 mld zł na koniec maja br.

Rynku Pieniężnego, ? 1 099 473 387,75 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, ? 4 063 492 065,77 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli

Akcjonariusze Asseco CE zdecydowali o wypłacie 1,08 euro dywidendy na akcję

473 345,68 euro z zysku za 2013 r. "Całkowita kwota dywidendy do podziału między akcjonariuszy to 23 068 000 euro, tj. 1,08 euro na akcję" ? czytamy dalej. Dzień dywidendy wyznaczono na 5 kwietnia a dzień wypłaty dywidendy na 28 kwietnia

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

500 mln zł w latach 2018-2019 (2017r.: 473 mln zł), kiedy Płock zaciągnie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finansowanie swojego programu inwestycyjnego. Zdaniem Fitch, wskaźnik spłaty długu pozostanie na bezpiecznym poziomie około pięciu lat, w porównaniu do średniej zapadalności

Moc systemów fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 192,82 MW na koniec 2016 r.

fotowoltaiki w Polsce na koniec ubiegłego roku miały się złożyć 473 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 99,1 MW posiadające koncesję Urzędu Regulacji Energetyki, a także ponad 17 tys. systemów PV o mocy 93,72 MW przyłączonych do sieci na zgłoszenie" - czytamy na portalu. W

PZPM: W październiku zarejestrowano łącznie 2578 pojazdów pow. 3,5t i autobusów

." - czytamy w komunikacie. Od początku 2015 r. zarejestrowano 19 473 pojazdy użytkowe o DMC pow. 3,5t. Samochodów ciężarowych przybyło od początku roku 18 130 (+26% r/r), a autobusów 1 343 szt. (+10,7% r/r), podano również. W październiku

MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 807 mln zł

, zapadających w kwietniu 2028 r., wyniosła 473 mln zł przy 1 017 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 942,22 zł, a rentowność 3,430%. Z kolei obligacje serii WZ0528, zapadające w maju 2028 r., sprzedano w kwocie 220 mln zł przy 803 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 964,20 zł

MF zaoferuje obligacje za 800 mln zł na przetargu uzupełniającym

, zapadających w kwietniu 2028 r., wyniosła 473 mln zł przy 1 017 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 942,22 zł, a rentowność 3,430%. Z kolei obligacje serii WZ0528, zapadające w maju 2028 r., sprzedano w kwocie 220 mln zł przy 803 mln zł popytu. Cena minimalna wyniosła 964,20 zł

Ronson spodziewa się wzrostu przekazań do ponad 900 lokali w całym roku

inwestycji: II etapu osiedla Moko, III etapu Espresso oraz II etapu Kamienicy Jeżyce obejmujących łącznie 473 lokali, z czego 362 były już sprzedane na koniec trzeciego kwartału br. Mimo że większość lokali wybudowanych w ramach III etapu Espresso oraz II etapu Kamienice Jeżyce zostanie przekazanych klientom

Kruk miał 62,16 mln zł straty netto, 7,04 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

konsekwencje w Polsce i w krajach, w których Grupa Kruk prowadzi działalność, będą mieć negatywny wpływ na wartość spłat w kolejnych miesiącach 2020 roku. W konsekwencji Grupa dokonała negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, w kwocie -125 473 tys. zł, która bezpośrednio przełożyła się na wynik

EBI: Lukę inwestycyjną dostrzega 23% firm w Polsce wobec 16% średniej UE

pomocą telefonicznych wywiadów z 473 firmami w Polsce pomiędzy kwietniem a lipcem 2018 roku. (ISBnews)

JLL: Transakcje na rynku magazynów z szansą na 1 mld euro obrotu w 2016 r.

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych w segmencie magazynowym w Polsce może w tym roku osiągnąć poziom nawet 1 mld euro wobec 473 mln euro w 2015 r., poinformował dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych w JLL

Atal zadebiutuje w poniedziałek na rynku głównym GPW

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Atal zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej giełdy w poniedziałek, 15 czerwca. Będzie 473. spółką notowaną na tym rynku oraz 9. debiutem w 2015 r., podała GPW. Wartość IPO wyniosła 143 mln zł. Kurs odniesienia to 22

Karpiński: Przejęcie akcji Aliora przez PZU to element repolonizacji sektora

umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,25% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. (ISBnews)

Za potrzebą do wychodka, pranie w miednicy. Ponad milion mieszkań w Polsce bez łazienki

się 4101 mieszkań bez toalet (473 budynki). W Lublinie w całym zasobie 368 najemców korzysta z WC poza lokalem i 516 korzysta z WC poza budynkiem. – Te dane mogą jednak nie odzwierciedlać stanu faktycznego z uwagi na to, że najemcy często bez powiadamiania nas lub administracji dokonują

PZU rozliczy transakcję nabycia 9,96% akcji Alior Banku 12 października

Banku tj. spółką Alior Lux S.? r.l. & Co. S.C.A. oraz spółką Alior Polska sp. z o.o, na mocy której PZU SA nabędzie łącznie 18 318 473 akcji Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stanowiących około 25,25% kapitału zakładowego banku oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu banku

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują 16 maja o 1 zł dywidendy na akcję

dywidendy. 2. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego spółki kwotę 2 473 709,03 zł i przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy. W związku z §1 powyżej, zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala kwotę w

PZU zawarło przedwstępną umowę zakupu ok. 25,25% Alior Banku za 1,635 mld zł

[powtórzenie] Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - PZU zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,25% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł, poinformował prezes Andrzej Klesyk. Cena za jedną nabywaną akcję

PZU rozliczyło transakcję nabycia trzeciej transzy, tj. 5,26% akcji Alior Bank

zakładowego banku. PZU poinformowało pod koniec maja 2015 r., że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Sprzedaż BAH wzrosła o 125% r/r do 416 samochodów w sierpniu

oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego wyniosła 78 mln zł (+113% r/r); ytd: 473 mln zł (+23% r/r)" - czytamy dalej. "Bardzo szybkie tempo wzrostu wolumenu sprzedaży pokazuje, że polski rynek ma olbrzymi potencjał, jeśli

UKE: Liczba przeniesionych numerów telefonów kom. to 715,07 tys. w III i IV kw.

III i IV kw. 2015 r. najwięcej numerów przeniesiono do sieci zarządzanej przez P4 (Play) - 297 473, przy czym odeszło z tej sieci 132 315 numerów (bilans: +165 158), podał Urząd. Na drugim miejscu pod względem liczby przeniesień (brutto) uplasowało się Orange Polska z 185

Deloitte: Liczba polskich firm wśród top-500 regionu wzrosła do 182

; - czytamy w komunikacie. Przychody wszystkich spółek z zestawienia wyniosły łącznie 685 mld euro, co oznacza wzrost o 1,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przychody kwalifikujące spółkę do tegorocznej listy 500 największych firm regionu wyniosły 473 mln euro (przychody ostatniej

PZU nabyło 7,24 mln akcji Aliora, stanowiących ok. 9,96% kapitału

. PZU poinformowało pod koniec maja br., że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. W październiku br. została rozliczona pierwsza transza zakupu niecałych 10% akcji Aliora. PZU planuje rozliczenie kolejnej

GUS: Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych spadła o 10,9% r/r w I kw.

2018 r. wydano 10 473 pozwoleń na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wobec 10 038 w I kw. 2017 r.), podał też GUS. (ISBnews)

KRD: Dłużnik z małego miasta ma średnio 15,8 tys. długu

mężczyźni i to także oni mają wyższe długi ? 18 473 zł, podczas gdy u kobiet jest to ?zaledwie" 11 144 zł, podano. "W bazie danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej jest 528,5 tys. dłużników, pochodzących z małych miast, co stanowi aż 11% ich

Kurs PDA Atalu bez zmian wobec kursu odniesienia na debiucie na GPW

kursu odniesienia. Atal jest 473. spółką notowaną na tym rynku oraz 9. debiutem w 2015 r. Wartość IPO wyniosła 143 mln zł. Wartość spółki (wg kursu odniesienia) to 851,72 mln zł (po rejestracji serii E). Na początku czerwca

PZU chce nabywać kolejne banki, możliwa następna transakcja w tym roku

nadzieje, że w tym roku przeprowadzimy jeszcze jedną transakcję zakupu banku." - podsumował. PZU poinformowało dziś, że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,25% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną

PZU chce nabywać kolejne banki, możliwa następna transakcja w tym roku

transakcję zakupu banku." - podsumował. PZU poinformowało dziś, że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,25% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł

Deloitte: 63% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

strategicznego w ostatnich czterech edycjach badania stale wzrasta, podsumowano. Deloitte zapytał o opinię 1 473 dyrektorów finansowych z 20 krajów Europy, w tym z Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Islandii, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Portugalii

Obroty ogółem na rynku głównym GPW wzrosły o 8,6% r/r do 18 mld zł w kwietniu

euro). Łączna kapitalizacja 473 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec kwietnia tego roku 1 348,0 mld zł (334,2 mld euro). Łączna kapitalizacja na koniec kwietnia 2014r wynosiła 910,9 mld zł (216,9 mld euro), podała także GPW

ARR: Eksport wieprzowiny wzrósł wolumenowo o 8% r/r, wołowiny o 2% w I-VI 2016

krajowego eksportu produktów wieprzowych ukształtowała się na poziomie 768 mln euro i była o 9% większa niż przed rokiem. Do Polski sprowadzono (w ekwiwalencie tusz) 473 tys. ton produktów wieprzowych o wartości 862 mln euro. Było to odpowiednio o 1% i o 2% mniej niż w tym samym okresie 2015 r."

Kurs PDA Idea Banku wzrósł o 4,17% na debiucie na rynku głównym GPW

. Idea Bank jest 473. spółką notowaną na tym rynku oraz 5. debiutem w 2015 r. Wartość IPO wyniosła 254,18 mln zł. Kurs odniesienia to 24 zł. Wartość instrumentów wprowadzanych docelowo wynosi 1 856,4 mln zł. Idea Bank przydzielił 10 590 884 akcji serii M z 20 mln objętych

Idea Bank zadebiutuje w czwartek na rynku głównym GPW

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Idea Bank zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej giełdy w czwartek, 16 kwietnia. Będzie 473. spółką notowaną na tym rynku oraz 5. debiutem w 2015 r., podała GPW. Wartość IPO wyniosła 254,18 mln zł. Kurs odniesienia

PZU nabędzie kolejne 7,24 mln akcji Aliora, stanowiących ok. 9,96% kapitału

. PZU poinformowało pod koniec maja br., że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. W październiku br. została rozliczona pierwsza transza zakupu niecałych 10% akcji Aliora. PZU planuje rozliczenie kolejnej

Ipopema miała 0,81 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

portfelami) zanotowała w I kw. 2019 r. przychody w wysokości 12 473 tys. zł (52,5% skonsolidowanych przychodów), co w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. oznacza wzrost o 75,6% (7 103 tys. zł). "Wyższe przychody Ipooema TFI zawdzięcza przede wszystkim opłatom zmiennym z

Introl miał 1,25 mln zł zysku netto, 1,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

. Na zmianę poziomu pozostałych przychodów (wzrost o 287 tys. zł r/r do 2 821 tys. zł) i pozostałych kosztów (spadek o 541 tys. zł r/r do 1 348 tys. zł), per saldo wynik na pozostałej działalności 1 473 tys. zł (wzrost o 828 tys. zł) największy wpływ miały zmiana poziomu

PZPM: Liczba nowych rejestracji aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 24,7% r/r w X

rejestracji zwiększyła się o 15,9% r/r i wyniosła 445 473. "Wzrost wypracowały zarówno samochody osobowe (+18,1%), jak i dostawcze, które w tym roku zmagają się ze spowolnieniem, ale po bardzo dynamicznym październiku wypracowały nieznaczny plus 1%. Ogólnie korzystne oceny

BESI obniżyło rekomendację dla PZU do 'neutralnie' i wycenę do 500 zł

. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję na poziomie 473 zł, zaś w poniedziałęk, ok. godz. 10-ej kurs akcji wynosił 473,75 zł, po spadku o 0,22% wobec ostatniego zamknięcia. "Obniżenie rekomendacji z 'kupuj' (cena docelowa 530 zł) następuje po gwałtownym wzroście ceny

PZU złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Alior Bankiem

. PZU poinformowało pod koniec maja br., że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. PZU zapowiadało, że transakcja ma wyłącznie charakter finansowy, ale

PZU nabędzie kolejne 3,83 mln akcji Aliora, stanowiących ok. 5,26% kapitału

Alior Banku, stanowiących około 5,26% kapitału zakładowego. PZU poinformowało pod koniec maja br., że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. W październiku br. została rozliczona

Opóźnienie a zwłoka

niezależnie od przyczyn powstania tego opóźnienia. Zastrzeżenie takie jest dopuszczalne na podstawie przepisu art. 473 § 1 k.c., zgodnie z którym dłużnik ( wykonawca ) może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za

FAMMU/FAPA: Eksport cukru spadł o 12% ilościowo i 19% wartościowo w I-X 2015 r.

rolnictwa. Jednocześnie import cukru do Polski spadł o 40% do 109 tys. ton, a jego wartość zmniejszyła się o 50% do 49,2 mln euro. "Głównym odbiorcą polskiego cukru w omawianym okresie były kraje unijne, gdzie trafiło 69% wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 473 euro/t

Przychody Grupy Redan spadły o ok. 7% r/r do ok. 56 mln zł w październiku

ok. 473 mln zł i była niższa o ok. 3% r/r. "Na rynku modowym sprzedaż towarów w październiku 2018 r. wyniosła ok. 25 mln zł i była wyższa o ok. 2%, porównując do października poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sektora modowego wyniosła ok. 193 mln zł i

Akcjonariusze PBKM zdecydują 23 listopada o emisji do 946,96 tys. akcji serii L

kapitale zakładowym spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 2 381 527,0 złotych o kwotę nie niższą niż 0,5 zł, ale nie wyższą niż 473 482 zł, do kwoty nie niższej niż 2 381 527,5 zł 50 gr, ale nie

Prezes PZU liczy na zakup Banku BPH do końca tego roku

przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. PZU zapowiadało, że transakcja ma wyłącznie charakter finansowy, ale ubezpieczyciel chce być konsolidatorem rynku bankowego

Cudzoziemcy wydają w Polsce coraz więcej. Ukraińcy średnio prawie całą pensję

granicę 88 proc. to Rosjanie. Ukraińcy wydają coraz więcej W przeliczeniu na głowę to jednak nie Niemcy i inni obcokrajowcy wjeżdżający do Polski przez zachodnią granicę wydają najwięcej. Statystycznie zostawili w naszym kraju 473 zł, ale osoby przekraczające granicę polsko-ukraińską aż 721 zł. W

PZU ma zgodę Komitetu Antymonopolowego Ukrainy na przejęcie Alior Banku

banku tj. spółką Alior Lux S.? r.l. & Co. S.C.A. oraz spółką Alior Polska sp. z o.o. na mocy której, po spełnieniu warunków w niej wskazanych, PZU SA nabędzie łącznie 18 318 473 akcji banku, stanowiących około 25,25% kapitału zakładowego banku oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu banku

MZ: 136 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych wzrosła do 5 341

zajmują się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem. Planowane jest dodawanie do tej sieci nowych szpitali. Z danych MZ wynika, że obecnie w kraju przeprowadzanych jest 7 tys. testów na dobę. Według danych MZ, hospitalizowanych było 2 473 osoby

PZU może kupić kolejny bank jeszcze w tym roku

początku sierpnia PZU otrzymał zgodę Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Alior Banku. PZU poinformowało pod koniec maja br., że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną

PZU ma zgodę UOKiK na przejęcie Alior Banku

r. PZU poinformowało pod koniec maja br., że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. PZU zapowiadało, że transakcja ma wyłącznie

Prezes PZU: Banki od 6. do 20. miejsca nie mają szansy przetrwać

nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 89,25 zł. PZU zapowiadało, że transakcja ma wyłącznie charakter finansowy, ale ubezpieczyciel chce być konsolidatorem rynku bankowego

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 12% r/r do 14,7 mld zł w lipcu

natomiast spadek o 19,8% do poziomu 11,4 TWh" - wymieniono w informacji. Kapitalizacja 424 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec lipca 2018 r. 602,28 mld zł (140,79 mld euro). Łączna kapitalizacja 473 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 41,4% r/r do 17,74 mld zł w czerwcu

poziomu 9,2 TWh odnotowano na rynku terminowym" - wymieniono w informacji. Kapitalizacja 424 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec czerwca 2018 r. 569,33 mld zł (130,53 mld euro). Łączna kapitalizacja 473 spółek krajowych i zagranicznych notowanych

NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 12,2% r/r do 208,6 mld zł w III kw.

debetowych wyniosła 33,9 mln szt. i zwiększyła się o 473 tys. (wzrost o 1%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (13,8%), których łączna liczba wyniosła w Polsce 5,82 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni III kwartału 2019 r. zmniejszyła się o 9 tys. (spadek o

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 5,5% r/r do 26,1 mld euro w I-X

mld euro i był o 12% większy r/r. Znaczącymi odbiorcami spośród tej grupy państw były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 473 mln euro oraz Arabia Saudyjska (237 mln euro), Izrael (203 mln euro), Chiny (174 mln euro) i Norwegia (158 mln euro), wskazano w materiale

Alior Bank i PZU pracują nad wspólną ofertą, synergie to 'kilkadziesiąt' mln zł

;kilkudziesięciu milionów" złotych. PZU poinformowało pod koniec maja br., że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. W październiku br. została rozliczona pierwsza transza zakupu

PZU ma zgodę KNF na nabycie akcji Alior Banku

koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję i sytuację konsumentów. PZU poinformowało pod koniec maja br., że zawarło przedwstępną umowę nabycia łącznie 18 318 473 akcji Alior Banku, stanowiących ok. 25,26% kapitału zakładowego, za 1,635 mld zł. Cena za jedną

PGE miała 1,7 mld zł zysku netto, 4,4 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

wyniósł ponad 2 106 mln zł oraz segment Dystrybucji z wynikiem 1 211 mln zł. Segment Ciepłownictwa zakończył pierwsze półrocze wynikiem 772 mln zł. Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 473 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 310 mln zł, podano także. "Na wyniki

Atal: Widzimy możliwość zwiększania udziału w rynku, pomoże kapitał z GPW

marżowość" - podsumował prezes. Atal jest 473. spółką notowaną na tym rynku oraz 9. debiutem w 2015 r. Wartość IPO wyniosła 143 mln zł. Wartość spółki (wg kursu odniesienia) to 851,72 mln zł (po rejestracji serii E). Na

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 10 V o wypłacie 10,5 zł dywidendy na akcję

. Walne zdecyduje o tym, by z kwoty 473 214 497,95 zł obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 468 214 497,95 zł oraz kwotę 5 000 000,00 zł wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r

LPP otworzy w tym roku łącznie 89 sklepów, w tym 32 w Polsce (aktual.)

liczbą 1716. Tym samym spółka zwiększy łączną powierzchnię sklepów wszystkich swoich 6 marek o 11-13%, tj. o ok. 90 tys. m2. W latach 2017 i 2018 planuje wzrost powierzchni o 15%. Na koniec roku liczba sklepów w poszczególnych markach wzrośnie: Reserved z 449 do 473, Cropp z

LPP otworzy w tym roku łącznie 89 sklepów, w tym 32 w Polsce

marek o 11-13%, tj. o ok. 90 tys. m2. W latach 2017 i 2018 planuje wzrost powierzchni o 15%. Na koniec roku liczba sklepów w poszczególnych markach wzrośnie: Reserved z 449 do 473, Cropp z 372 do 382, House z 319 do 329, Mohito z 280 do 289, SiNSAY z 170 do 196 i Tallinder do

Brytyjczycy rzucają wyzwanie światu. Oto Britannia - najbardziej luksusowy wycieczkowiec świata. Ochrzciła go sama królowa

gimnastyczne Budowa statku pochłonęła 473 mln funtów, czyli 2,7 mld zł. To prawie 800 mln zł więcej, niż wyniosła budowa Stadionu Narodowego w Warszawie A ile kosztuje rejs Brytannią? Luksus jest drogi. Najtańsza jedna noc na statku kosztuje ponad 2 tys. zł. Dwutygodniowy rejs po Karaibach to koszt blisko 20