401

T-Mobile Polska miał 1,57 mld zł przychodów i 401 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - T-Mobile Polska miał 1 569 mln zł skonsolidowanych przychodów całkowitych (spadek o 0,2% r/r) i 401 mln zł skorygowanej EBITDA (spadek o 7% r/r) w I kw. 2018 r., podał operator. T-Mobile obsługiwał 10,509 mln klientów na koniec I kw. br

BZ WBK mógł mieć 401-451 mln zł zysku netto w IV kw. 2014 r. wg analityków

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Banku Zachodniego WBK mógł wynieść w IV kw. 2014 roku od 401 do 451 mln zł, przy konsensusie na poziomie 428 mln zł wobec 652 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews

MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 401 mln zł

Warszawa, 09.07.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje serii WZ0120 o wartości 351 mln zł oraz papiery serii WZ0124 o wartości 50 mln zł, podał resort. Popyt inwestorów wyniósł odpowiednio: 505 mln zł i 5

Megakonkurs w skarbówce

wielkopolskim 20 na 40, w warmińsko-mazurskim 10 na 16, w małopolskim 26 na 28, zaś w lubelskim 21... na 22. W sumie uzbierało się 201 urzędów (na 401 istniejących)! PiS próbował po swojemu usankcjonować tę sytuację. Choć obowiązek przeprowadzania konkursów na szefów urzędów i izb

Czy reforma emerytalna miała sens?

Witold Orłowski: Zapewniam pana, że nasza reforma emerytalna miała sens. Tyle tylko, że sens ten jest nieco inny, niż się powszechnie sądzi. Jeśli zapytać większość Polaków, czemu służyła reforma emerytalna, uzyska się zapewne jedną odpowiedź. Temu, by

Scope Fluidics zadebiutuje na NewConnect w środę

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Scope Fluidics zadebiutuje na NewConnect w środę 16 sierpnia, podała spółka. Kurs odniesienia wynosi 18 zł. Scope Fluidics będzie 401. spółką notowaną na NewConnect oraz 7. debiutem na tym

Akcjonariusze Asseco SEE zdecydowali o wypłacie 0,74 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 38 401 745,74 zł, tj. 0,74 zł na akcję z części zysku za 2019 r., jak i części kapitału rezerwowego, wynika z uchwał walnego zgromadzenia

Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

34 401 654,17 zł zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych" - czytamy w uchwałach podjętych na walnym zgromadzeniu. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r

BFG ustalił dla PKO BP 295,83 mln zł składki na fundusz restruktur. banków

; - czytamy w komunikacie. Koszty składek na BFG w grupie kapitałowej banku w I kwartale 2020 r., z uwzględnieniem obciążeń PKO Banku Hipotecznego, wynoszą 401 285 568,44 zł, podano także. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa

Asseco SEE rekomenduje 0,74 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

za rok obrotowy 2019 oraz kapitału rezerwowego) wynosi 38 401 745,74 zł" - czytamy w komunikacie. Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się

Jednostk. przychody Unimotu wzrosły wstępnie o 39% r/r do 560,15 mln zł w VII

w wysokości 560 153 tys. zł. Przychody uzyskane w lipcu 2020 r. są wyższe o 39% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (lipiec 2019 r.: 401 618 tys. zł). Wzrost przychodów wynika głównie z handlu ropą naftową oraz wzrostu wolumenów sprzedanego oleju napędowego i benzyn

GUS: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła o 0,1% r/r w XII

990, czyli o 18,4% więcej r/r. W grupie deweloperów w 2017 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 23,3% r/r do 105 401 mieszkań wobec spadku przed rokiem o 1,2%. (ISBnews)

PFR: 304,8 tys. firm otrzymało 55,2 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej

. Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach: 2 861 401" ? czytamy na stronie internetowej PFR. Za pośrednictwem banków PFR wypłacił 55 219,6 mln zł. Mikroprzedsiębiorstwa otrzymały z tej puli 16,6 mld zł, a małe i średnie firmy ? 38,6 mld zł

GUS: Produkcja samochodów osobowych spadła o 1,1% r/r w październiku

. GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wzrosła o 34,3% r/r do 21 581 sztuk w październiku 2018 r. W okresie styczeń-październik br. odnotowano wzrost o 19% do 168 401 sztuk. Produkcja pojazdów do transportu

Walne zgromadzenie Robyg zdecydowało o 0,38 zł dywidendy na akcję za 2018

dywidendy akcjonariuszowi spółki za rok obrotowy 2018, z terminem wypłaty do 28 czerwca 2019 r. Łączna wysokość dywidendy: 109 972 455,62 zł . Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,38 zł" - czytamy w komunikacie. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 289 401 199

Newag miał wstępnie 93,4 mln zł zysku netto w 2018 r.

Zysk netto: 93 401 EBITDA: 164 390 Przedmiotowe wyniki finansowe są przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i w związku z tym mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego, podano także

GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 20,4% r/r w listopadzie

czyli o 10,2% więcej r/r. Deweloperzy w listopadzie br. oddali 8 401 mieszkań, tj. o 28,8% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r., podał również GUS. W ciągu 11 miesięcy br. liczba ta wyniosła 68 932, czyli o 26,7% więcej r/r. (ISBnews)

Rawlplug zmienił rekomendację na niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

z dnia 18.03.2020 r. w sprawie podziału zysku [?] i proponuje, aby zysk netto spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w kwocie 24 401 942,94 zł przeznaczyć na: - pokrycie straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku połączenia

GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań wzrosła o 43,6% r/r w maju

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, wzrosła w maju br. o 43,6% r/r do 23 401, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,8%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ciągu pięciu miesięcy br. pozwolenia

BAH wypłaci warunkowo 0,26 zł na akcję zaliczki dywidendowej za 2018 r.

obrotowego. "Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona w dwóch transzach. Pierwsza transza zaliczki dywidendowej w kwocie 5 401 740,76 złotych , tj. w kwocie 0,13 na jedną akcję spółki zostanie wypłacona w dniu 28 grudnia 2018r. Druga transza zaliczki dywidendowej w kwocie 5 401

JW Construction: Liczba sprzedaży, rezerwacji wzrosła r/r do 426 lokali w I kw.

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Liczba zawartych przez spółki z grupy kapitałowej J.W. Construction Holding umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży lokali oraz płatnych rezerwacji wyniosła 426 sztuk w I kwartale 2018 r. wobec 401 sztuk rok wcześniej, podała spółka

Akcjonariusze BAH zdecydowali o wypłacie 14,54 mln zł dywidendy z zysku za 2018

została, na podstawie uchwały zarządu spółki nr 1 z dnia 20 listopada 2018 roku, wypłacona w postaci zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018, przy czym: I transza zaliczki w kwocie 5 401 740,76 zł, tj. w kwocie 0,13 zł na jedną akcję spółki została wypłacona w dniu 28 grudnia 2018

Bioton miał 87,49 mln zł straty netto, 97,53 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.

tys. zł, w których największy udział stanowiła sprzedaż form insulinowych w wysokości 51 401 tys. zł. W porównywalnym okresie 2018 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 82 280 tys. zł, w tym sprzedaż insulin stanowiła 61 524 tys. zł, co oznacza, że przychody pierwszym półroczu w 2019 r. były wyższa o

Orange Polska podtrzymało prognozę wzrostu r/r EBITDAaL w 2020 r.

. EBITDAaL na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 1 401 mln zł (według MSSF16) wobec 1 297 mln zł rok wcześniej (według MSSF16). Marża rentowności operacyjnej (EBITDAaL do przychodów) wzrosła o 1,5 pkt proc. do 24,9%. W prezentacji spółka podała, że w samym II kw. br. EBITDAaL wyniosła

MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 252 mld zł

września 2019 roku złożono 117 401 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 684,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 421,6 mld zł, tj. 125,2% funduszy na lata 2014-2020, podano także. " Wartość całkowitych wydatków

Średnie dzienne wydobycie Exillon wyniosło 14,9 tys. baryłek ropy w marcu

dziennie średnio 16 401 baryłek. Największe dzienne wydobycie w ub. miesiącu wynosiło 15 512 baryłek. Exillon Energy to notowany na warszawskiej GPW (od października 2012 r.) i londyńskiej LSE niezależny producent ropy naftowej prowadzący działalność w

ME chce zmian w radzie nadzorczej Enei podczas NWZ zwołanego na 28 grudnia

wpłynął zgłoszony przez akcjonariusza spółki na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. Minister Energii działając w imieniu Skarbu Państwa, wnioskując o umieszczenie w

Spółka zależna MLP Group kupiła nieruchomość w Niemczech za 3,4 mln euro brutto

lotnisku Berlin-Schönefeld), o powierzchni 49 661 m2, za cenę 3 401 778,50 euro plus VAT, podało MLP Group. "Kupujący zamierza na opisanej powyżej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny MLP Business Park Berlin I - małe moduły magazynowo-logistyczne z częścią

BGK: Co trzecia firma z segmentu MŚP zredukowała zatrudnienie podczas pandemii

Indicator. Próbę stanowiły przedsiębiorstwa z sektora MŚP zatrudniające do 249 pracowników, z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych; wielkość próby w poszczególnych falach to: I fala: N=400, II fala: N=401, III fala: N=400. Wielkość próby w podziale na liczbę pracowników: mikro (N=280), małe

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 54% r/r do 129 mln zł w II kw. br.

. Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kruk w II kw. 2019 r. wyniosły 447 mln zł wobec 401 mln zł w II kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 11% r/r, podano w komunikacie. W I poł. 2019 r. wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk wyniosła 3 288

GUS: Produkcja gazu ziemnego wzrosła o 1,7% r/r, ropy naft. spadła o 7,5% w VII

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Produkcja gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) wzrosła o 1,7% r/r do 401 hm3 w lipcu 2017 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m wzrosła o 3,2%. Produkcja olejów ropy naftowej i

Konsorcjum z Bumechem wykona prace dla PGG za 40 mln zł netto

pokładzie 401/1 w polu S na poziomie 500 m dla KWK "Murcki - Staszic", podał Bumech. Wartość przedmiotu umowy wynosi 49 194 000 zł brutto (39 995 121,95 zł netto). Termin realizacji umowy wynosi 24 miesiące od przekazania frontu robót. "

Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o wypłacie 0,19 zł dywidendy na akcję

ostateczną dywidendę pieniężną w wysokości 0,1 zł na jedną akcję zwykłą (tj. w łącznej wysokości 16 401 081,30 zł)" ? czytamy w komunikacie. Dniem dywidendy ustalono 3 sierpnia 2017 r. zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na 10 sierpnia 2017 r

Aktualna łączna kwota roszczeń PFRON wobec Grupy Impel wynosi 34,4 mln zł

wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu 2 216 118 zł tytułem nienależnie pobranego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, podała spółka. Obecnie łączna kwota roszczeń PFRON wobec spółek Grupy Impel wynosi 34 401 723 zł

Przychody CCC wzrosły o ok. 34,1% r/r do ok. 200 mln zł w lutym

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za luty 2017 wyniosły ok. 200 mln zł i były wyższe o 34,1% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka. Przychody za okres styczeń-luty br. wyniosły ponad 401 mln zł i były wyższe o 24% niż rok

Trakcja ma umowy na prace przy Szczecińskiej Kolei Metrop. za 481,2 mln zł netto

realizacji robót w okresie nie dłuższym niż 25 miesięcy od daty podpisania umowy), 2. zadanie B pn. 'Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401' (wartość netto 105,5 mln zł; termin realizacji robót w okresie nie dłuższym niż 22

Motorówki do wynajęcia wracają na Odrę. Nowe zasady zminimalizują ryzyko związane z epidemią

. Na motorówce jednocześnie przebywać mogą jedynie trzy osoby. Zalecane są wcześniejsze rezerwacje telefoniczne pod numerem: 734 401 410. Kto może wypożyczyć motorówkę na Odrze? – Przypominamy, że z uwagi na niewielki silnik wypożyczenie motorówki nie wymaga patentu motorowodnego. Dorosła

Średnie dzienne wydobycie Exillon wyniosło 16,40 tys. baryłek w marcu

Warszawa, 10.04.2015 (ISBnews) - Średnie dzienne wydobycie Exillon Energy wyniosło 16 401 baryłek ropy w marcu, podała spółka. Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w marcu wynosiło 3 095 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 13 306 baryłek

Bricks Acquisitions ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Robygiem

. Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 289 401 199 akcji spółki Robyg, w związku z planowanym nabyciem 100% akcji spółki po cenie 3,55 zł za sztukę. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje - 2 stycznia 2018

WeWork wybiera się na giełdę

świecie, a później - w formie miesięcznego członkostwa - podnajmuje w nich poszczególne biurka. Jego oferta skierowana jest przede wszystkim do start-upów i freelancerów. W Polsce firma ma już cztery punkty w Warszawie. Pod koniec ubiegłego roku miała łącznie 401 tys. członków swojej społeczności w 425

MIR dofinansuje budowę mostu na Sole w ramach programu 'Mosty dla Regionów'

tymczasowej przeprawy oraz budowę nowego mostu na Sole wraz z przebudową odcinków dróg prowadzących do mostu - drogi wojewódzkiej 948 i dróg powiatowych 4480S i 1456S. Cały koszt przygotowania dokumentacji wynosi ok. 502 tys. zł, z czego ponad 401 tys. zł powiat otrzyma z budżetu państwa. Natomiast szacunkowy

Ovostar zwiększył produkcję jaj r/r do 793 mln sztuk w I poł. 2020

czego wyeksportowano 1 218 ton, czyli 73% (I półrocze 2019 r.: 714 ton, 69%). Ilość sprzedanych płynnych produktów jajecznych wyniosła 6 401 ton (I połowa 2019 r.: 7 035 ton), z czego sprzedaż eksportowa wyniosła 2 467 ton, tj. 39% (I połowa 2019 r.: 3 481 ton, tj. 49%)" - czytamy dalej

Sąd oddalił wniosek ORSS o wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego

(ORSS), spółki zależnej Hawe, w części dotyczącej wpisu w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 401 650,00 zł, podało Hawe. "W uzasadnieniu powyższego postanowienia sąd wskazał, że w chwili podejmowania uchwały o podwyższeniu kapitału

Globalworth przydzieliło akcje w ofercie prywatnej, pozyskało 450 mln euro

541 401 akcji zostało przydzielonych Growthpoint Properties International (PTY) Ltd; oraz 191 082 803 akcji zostało przydzielonych Globalworth Holding B.V., po cenie sprzedaży za akcję w kwocie 1,57 euro" - czytamy w komunikacie. Łączna liczba akcji wyemitowanych w

Burza w USA po wycieku zeznań podatkowych. Bezos, Musk i Soros mieli nie płacić podatków

inwestycji zamiast z pensji oraz odpowiednią optymalizację podatkową, z wyprowadzaniem dochodów za granicę USA włącznie. Korzystając z danych zebranych przez magazyn Forbes, ProPublica stwierdza, że majątek 25 najbogatszych Amerykanów w latach 2014-2018 łącznie wzrósł o 401 mld dol. A mieli

NN OFE chce zwiększenia kwoty dywidendy Grupy Kęty do 229 mln zł za 2018 r.

557,5 zł, podały Kęty. "Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że otrzymał od akcjonariusza spółki - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zgłoszenie w trybie art. 401 §4 KSH projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego

BAH rekomenduje przeznaczenie 14,54 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę

sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2018: - I transza zaliczki na poczet przyszłej dywidendy w kwocie 5 401 740,76 zł tj. 0,13 zł na jedną akcję spółki została wypłacona w dniu 28 grudnia 2018 r., - II

T-Mobile Polska: Dodatkowe opłaty pomogą ograniczyć negatywny wpływ RLAH

całkowitego ich skompensowania" ? wskazał także prezes. T-Mobile podał dziś, że jego skorygowana EBITDA za I kw. 2018 roku wyniosła 401 mln zł, co oznacza spadek o 7%. Na wynik EBITDA wpłynął wzrost kosztów obsługi usług roamingowych klientów T-Mobile, co jest efektem

PGNiG miało wstępnie 1,57 mld zysku netto, 2,67 mld zł EBITDA w I kw. 2018 r.

przez segment Poszukiwania i Wydobycia, 179 mln zł w segmencie Obrót i Magazynowanie, 763 mln zł w Dystrybucji i 401 mln zł w Wytwarzaniu. Publikacja raportu okresowego za I kwartał 2018 r. nastąpi w 23 maja br., podano także. PGNiG jest obecne na

Introl miał wstępnie 1,4 mln zł zysku netto w 2018 r.

710 tys. zł, zysk brutto ze sprzedaży: 80 156 tys. zł, EBITDA: 18 401 tys. zł, zysk netto: 1 438 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Introl podał, że na wyniki osiągnięte w 2018 r. wpłynęły m.in.: strata osiągnięta przez spółkę Smart In Sp. z o.o. Sp. k. w wysokości 22,6

JW Construction rozpozna w przychodach grupy za I kw. br. 140 lokali 

w I kwartale 2017 r. umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (tzn. dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji przez wszystkie spółki z grupy kapitałowej emitenta wyniosła 401 sztuk" - czytamy

Orange Polska miał 52 mln zł zysku netto, 109 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 632 mln zł w porównaniu z 5 537 mln zł rok wcześniej. EBITDAaL na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 1 401 mln zł (według MSSF16) wobec 1 297 mln zł rok wcześniej

Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej KGHM 

nad działalnością spółki, podano w komunikacie. "Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. uprawniony akcjonariusz spółki ? Skarb Państwa reprezentowany przez ministra energii, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu

Grupa Erbudu zrealizuje Farmę Wiatrową Radzyń Chełmiński za 43,7 mln zł netto

Warszawa, 19.12.2014 (ISBnews) ? Grupa Erbudu zawarła z GB Radzyń 401 umowę na wykonanie robót budowlano-projektowych dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Radzyń Chełmiński, podała spółka. Całkowita wartość umowy wynosi 43,7 mln zł netto. ?Emitent

Samar: Import aut używanych spadł o 3,1% r/r do 75,13 tys. sztuk w styczniu

755 sztuk), Volkswagen Golf (2 401 sztuk) oraz Opel Astra (2 039 sztuk). Trzy wymienione modele stanowią ponad 10% tegorocznego importu. Według szacunków IBRM Samar, w 2019 roku import samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony powinien utrzymać się na zbliżonym

Pojechałam samochodem elektrycznym z Warszawy do Zakopanego. Świat pędzi do przodu, ja stoję... przy ładowarce. I wcale mi to nie przeszkadza

działa i czy nie jest zajęta. Być może m.in. dzięki temu nie skończyłam na lawecie, ale o tym później. W dzień wyjazdu z samego rana pojechałam pod ładowarkę i naładowałam auto do pełna. W drogę ruszyłam o 14.10, mając 99 proc. baterii i zasięg 401 km. Po wpisaniu celu podróży w nawigację samochód sam

Cel sprzedażowy Lokum Deweloper na 2019 r. wynosi 800 lokali

wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji" - czytamy w komunikacie. Dla porównania w IV kwartale 2017 roku grupa odnotowała: 1. sprzedaż w ilości 401 lokali, 2. 457

Robyg: Cena w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki

401 199 akcji spółki Robyg, w związku z planowanym nabyciem 100% akcji spółki po cenie 3,55 zł za sztukę. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje - 2 stycznia 2018 r., termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje - 2 lutego 2018 r. Robyg to deweloper realizujący

Bricks Acquisitions Limited złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Robyga

deweloperską w tym w szczególności polegającą na budowie i sprzedaży mieszkań oraz innych nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, w Polsce)" - czytamy w komunikacie. 1 grudnia br. Bricks Acquisitions Limited ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 289 401 199

Bricks Acquisitions Limited ogłosił wezwanie na 100% akcji Robyg po 3,55 zł/szt.

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 289 401 199 akcji spółki Robyg, w związku z planowanym nabyciem 100% akcji spółki po cenie 3,55 zł za sztukę

Wikana miała 0,83 mln zł straty netto, 0,65 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

. wyniosły 4 777 tys. zł. W okresie od 1 stycznia do 30 września br. grupa kapitałowa osiągnęła z segmentu energii odnawialnej przychody w wysokości 3 401 tys. zł. W wyniku powyższego grupa kapitałowa wypracowała w okresie sprawozdawczym 68 517 tys. zł przychodów względem 35 808 tys. zł w okresie

Ovostar zmniejszył produkcję jaj r/r do 1 202 mln sztuk w kw. I-III 2018 r.

cena sprzedaży jaj wzrosła o 34% w ujęciu rok do roku i wyniosła 1,789 UAH. W okresie sprawozdawczym przetworzono 401 mln jaj (+6% r/r). Wolumen sprzedaży przetworów suszonych wyniósł 2 157 ton (wzrost o 4% r/r), z czego na eksport przypadło 73%. Średnia cena przetworów

Programowanie z ChatGPT. Poradnik dla absolutnych nowicjuszy

, wyświetlił pole do wpisania miasta, dla którego ma wyświetlić aktualną pogodę, a po wpisaniu nazwy wyświetlił komunikat: „Nie udało się pobrać danych pogodowych: 401 Client Error: Unauthorized for url: http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=warszawa&appid=d79b87b6f2c0c945ad3bdea911c162da

PZU zażądało umieszczenia w porządku ZWZ Alior Banku punktu dot. zmian w RN

spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej banku wraz z projektem uchwał, zgłoszonych na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 i 12 statutu Alior Bank SA" - czytamy w

JW Construction: Planowo realizujemy cel 1,5-1,7 tys. sprzedanych mieszkań w br.

. "Cel sprzedaży 1 500 - 1 700 mieszkań w tym roku realizujemy zgodnie z planem" - powiedziała Ostrowska dziennikarzom. W I kw. br. spółka znalazła nabywców na 401 lokali, tj. o 17% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego

Grupa Lotos planuje otworzyć 11 kolejnych barów Subway w I połowie 2019 r.

latach 2017-2022 strategii rozwoju, podkreślono. "Aktualnie oferta gastronomiczna oferowana pod marką własną - Cafe Punkt - dostępna jest w sieci Lotos na 401 stacjach, w tym na 106 stacjach franczyzowych. Lotos współpracuje z siecią Subway wszędzie tam, gdzie widzi

WeWork idzie na giełdę. To będzie największy debiut od czasu Ubera

nieruchomości w prestiżowych lokalizacjach miast na całym świecie i zarabia na wynajmowaniu w nich biurek. Jego oferta skierowana jest przede wszystkim do start-upów i freelancerów. W Polsce firma ma już cztery punkty w Warszawie. Pod koniec ubiegłego roku firma miała łącznie 401 tys. członków

Spread greckiego długu największy w historii euro

wtorek. Oznacza to, że koszt ubezpieczenia długu Grecji o wartości 10 mln euro wynosi obecnie 401 tys. 200 euro.

Sejm za dodatkowym postojowym i zwolnieniem z ZUS dla niektórych branż

ponad 24 tys. podmiotów na łączną kwotę 150,9 mln zł, a z prawa do dodatkowego zwolnienia z ZUS ponad 29 tys. firm na kwotę ponad 401 mln zł. (ISBnews)

PARP: Blisko 6,4 tys. firm ubiega się o pomoc UE na walkę ze skutkami COVID-19

oceniają wnioski na bieżąco, pierwszą listę cząstkową opublikowaliśmy zaledwie tydzień po starcie naboru. W ostatni piątek 31 lipca br. ogłosiliśmy kolejną szóstą już listę przedsiębiorstw, które zakwalifikowały się do otrzymania bezzwrotnego wsparcia. Tym razem rozpatrzono 401 wniosków pozytywnie i 82

BGK: 9,2% MŚP zredukowało zatrudnienie w VI wobec 13,1% na przełomie V/VI

poszczególnych falach to: I fala: N=400, II fala: N=401, III fala: N=400, IV fala= 404, V fala= 403.Wielkość próby w podziale na liczbę pracowników: mikro (N=280), małe (N=80) i średnie (N=40). Badania przeprowadzono w dniach: 14-24 kwietnia, 27 kwietnia - 8 maja, 11-22 maja, 25 maja - 5 czerwca, 15-26 czerwca

BGK: 13,1% MŚP zredukowało zatrudnienie na przełomie V/ VI wobec 17,3% w IV

. Badanie zostało przeprowadzone (techniką CATI) na zlecenie BGK przez CM Indicator. Próbę stanowiły przedsiębiorstwa z sektora MŚP zatrudniające do 249 pracowników, z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych; wielkość próby w poszczególnych falach to: I fala: N=400, II fala: N=401, III fala: N

Globalworth Poland RE zostanie wycofane przez właściciela z GPW

emitowaną w ramach emisji prywatnej; oraz - umowy pomiędzy GREIL i Growthpoint Properties International Proprietary Ltd na podstawie której GREIL nabędzie (za pośrednictwem swojej spółki zależnej: Globalworth Holding B.V. 95 541 401 akcji GPRE należących do Growthpoint po cenie

Akcjonariusze NWR zdecydowali o rozwiązaniu spółki

ramach art 84(1)(b) ustawy o niewypłacalności 1986. Za rozwiązaniem spółki głosowało 3 604 401 477 akcjonariuszy, 24 841 750 głosowało przeciw uchwale. Liczba głosów ogółem wyniosła 3 629 243 227" - czytamy w uchwale. Na likwidatora spółki wyznaczeni zostali Mark Skelton i

Fundusze w akcjonariacie Robyga nie sprzedadzą akcji w wezwaniu po 3,55 zł

zobowiązań, dodano. Bricks Acquisitions Limited, podmiot pośrednio należący do Goldman Sachs Group, ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 289 401 199 akcji spółki Robyg, w związku z planowanym nabyciem 100% akcji spółki po cenie 3,55 zł za sztukę. Termin rozpoczęcia

Enea miała wstępnie 423 mln zł zysku netto, 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.

. "Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za 2019 rok: - Przychody ze sprzedaży netto: 15 796 mln zł, - Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 16 401 mln zł, - EBITDA: 3 410 mln zł

Talanx podtrzymuje prognozę ok. 750 mln euro zysku netto w 2016 r.

strategiczne, szczególnie w liniach przemysłowych i w detalu w Niemczech. W konsekwencji Grupa podtrzymuje prognozę na rok finansowy 2016. Talanx wciąż chce osiągnąć zysk netto Grupy w wysokości ok. 750 mln eur" - czytamy w komunikacie. W I poł. 2016 r. spółka miała 401 mln euro

Zysk netto Talanx wzrósł r/r do 179 mln euro w II kw. 2016 r.

mln euro wobec 372 mln euro zysku rok wcześniej. Składka przypisana brutto sięgnęła 7 432 mln euro w II kw. 2016 r. wobec 7 387 mln euro rok wcześniej. W I poł. 2016 r. spółka miała 401 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego

MZ:117 nowych potwierdzonych przypadków COViD, liczba zarażonych wzrosła do 7049

. Na dobę przeprowadzanych jest średnio od 7 do 12 tys. testów. Jednocześnie rozpoczyna się produkcja polskiego testu na koronawirusa. Według danych MZ, hospitalizowanych było 2 401 osób, 144 875 objętych kwarantanną i 28 655 - nadzorem epidemiologicznym

Zysk netto PGE wyniósł szacunkowo ok. 2,96 mld zł w I-III kw. 2017 r.

wyniósł wówczas 0,64 zł. Skonsolidowany zysk EBITDA po 9 miesiącach 2017 roku wyniósł około 6 108 mln zł (wobec 4 786 mln zł rok wcześniej, jak podał rzecznik), w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 3 401 mln zł (wobec odpowiednio: 2 446

Nie kupisz już książki w małej księgarni, wkrótce rodzinne placówki staną się tylko wspomnieniem

2021 roku zamknięta została w tym mieście również księgarnia rolniczo-podróżnicza.  Od początku pandemii, czyli od marca 2020 do lutego 2022 roku, z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń ubyło 401 placówek, w tym 227 księgarń niezależnych i 174 księgarnie sieciowe. W bazie jest ich aktualnie 1738

MZ: 15 nowych potwierdzonych przypadków, liczba zarażonych COViD wzrosła do 649

przypadków COViD zanotowano też w: Niderlandach (4 217) i Austrii (3 582), Belgii (3 401) i Norwegii (2 385). Wśród państw Europy Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia wzrosła w Czechach - do 1 120, w Słowenii do 414 osób, w Rumunii - do 433 osób i w

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

;     Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 179 ust. 1 Prawa zamówień publicznych [2] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt: KIO 401/19

Interpretacja rozszerzająca interesu do wniesienia odwołania

;    Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 179 ust. 1 Prawa zamówień publicznych [2] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt: KIO 401/19

Polnord miał 3,31 mln zł zysku netto w 2017 r.; EBIT: 21,85 mln zł

ujęciu rok do roku oznacza wzrost o 66%. Nasza oferta na koniec 2017 r. wyniosła 1 401 lokali, co wobec stanu na koniec 2016 r. oznacza wzrost o 28%" - przypomniał także prezes. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 16,14 mln zł wobec 37,84 mln zł straty rok

Robyg kupuje nieruchomość w Gdańsku za 12,2 mln euro na ok. 2,5 tys. mieszkań

wartość pożyczek udzielonych kupującemu przez spółkę i spółki z Grupy Kapitałowej Robyg w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 65 972 960 zł. Wartość ewidencyjna nabytej nieruchomości wynosi 53 401 220 zł, podano również. Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i

GUS: Wynik finansowy netto firm leasingowych wyniósł 731 mln zł w 2016 r.

ciągu całego 2016 r. zawarły 401 tys. nowych umów leasingu na 558 tys. środków (przedmiotów) oddanych w leasing o wartości 51 mld zł. Wartość aktywów 73 firm (20 firm, w których działalność leasingowa była jedynym rodzajem działalności oraz 53 z leasingiem jako dominującym rodzajem działalności

PZPM: Liczba rejestracji autobusów używanych spadła o 8,1% r/r do 273 w maju

zarejestrowanych 514 szt. (+28 szt. / +5,8%), podano także. "Kolejnym segmentem, który ciągnie import są autobusy międzymiastowe z wynikiem 401 rejestracji (-11 szt. / -2,7%). Dobrze też prezentują się pojazdy miejskie z rezultatem 135 szt. od początku roku (+6 szt. / +4,7%). Na

Skarb Państwa chce zmiany statutu i składu rady nadzorczej PZU

spółki, podało PZU w komunikacie. "(...) Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego spółki ? zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek

Marvipol sprzedał 430 mieszkań w Central Park Ursynów w 2015 r.

Warszawa, 12.01.2016 (ISBnews) - Marvipol sprzedał 430 lokali w warszawskim projekcie Central Park Ursynów w ubiegłym roku wobec 401 lokali w 2014 r., podała spółka. "Gotowy etap CPU 1A inwestycji jest już wyprzedany w blisko 95%, w zaplanowanym

CCC miało wstępnie 202 mln zł zysku netto w II kw. 2018 z uwzgl. MSSF16

wstępne dane. Grupa miała 401 mln zł skonsolidowanej EBITDA (wobec 202 mln zł rok wcześniej) - 269 mln zł bez uwzględnienia MSSF 16) i , podano w komunikacie. Skonsolidowane przychody w II kw. br. wyniosły 1 332 mln zł (wobec 1 126 mln zł w II kw. 2017

Boxy ogłoszeniowe - oferta specjalna

Opole 77 401 20 48 Anna.Plaskon-Sokolowska@opole.agora.pl Płock 24 267 10 21 Rafal.Rakowski@plock.agora.pl Poznań

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 3% r/r do 282 mln zł w II kw. br.

wygranych przez grupę w Polsce w marcu, o łącznej wartości nominalnej 728 mln zł" - czytamy w komunikacie. Kruk podał także, że wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę wyniosła 401 mln zł w II kw. (wzrost o 19% r/r). W całym I półroczu 2018 roku spłaty

Kryptowaluty, mieszkania i obligacje. Poseł też człowiek, inflacja zjada mu oszczędności

Lubnauer. Wybrała trzy fundusze, w których ulokowała łącznie 1,3 mln zł. Na koncie ma jeszcze 401 tys. zł. Rok wcześniej w dwóch funduszach miała zamrożone 612 tys. zł. Posłów, którzy zdecydowali się na tę formę inwestycji, jest wielu. To choćby Jerzy Materna (765 tys. zł), Jacek Świat (400 tys. zł

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,1% r/r do 10,6 mld zł w I-VIII 2019

dużych przedsiębiorstw (wzrost o 3,2 mld zł)" - czytamy dalej. Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 6,66% r/r do 1 157 mld zł na koniec sierpnia br. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 748 mld zł (+7,09% r/r), a przedsiębiorstw - 401 mld zł (+5,86

Marvipol wprowadził do oferty 239 lokali w III etapie Riviera Park w Warszawie

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Marvipol Development uruchomił sprzedaż 239 lokali w III etapie inwestycji Riviera Park na warszawskiej Białołęce, podała spółka. W dwóch poprzednich etapach osiedla Marvipol sprzedał do tej pory ponad 60% z 401 mieszkań

Zysk netto Dino Polska wzrósł r/r do 213,6 mln zł w 2017 r.

i dźwigni operacyjnej pozwoliły na dalszą poprawę rentowności prowadzonego biznesu. Wynik EBITDA zwiększył się w 2017 r. o 39% do 401 mln zł" - napisał także prezes. Łączna wartość inwestycji, które Dino zrealizowało w 2017 r. wyniosła 457 mln zł i była o 20% większa

401

rok 401 / CDI

IV wiek ? V wiek ? VI wiek
399 ? 400 ? 401 ? 402 ? 403  

więcej o 401 na pl.wikipedia.org