4 invest sp z o.o.

P.A. Nova ma umowę sprzedaży parku handlowego w Kamiennej Górze

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - P.A. Nova zawarła umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Kamienna Góra Sp. z o.o., będącej właścicielem parku handlowego w Kamiennej Górze za 1,23 mln euro, podała spółka. "Strony potwierdziły

Columbus Energy ma umowy nabycia projektów PV o łącznej mocy ok. 20 MW

; - umowa nabycia 51 udziałów, stanowiących 100% udziałów w spółce Sun Energy Invest sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) o mocach: do 1 MW (2 projekty) i do 4 MW (1 projekt) oraz posiada kluczowe prawa i decyzje administracyjne

P.A. Nova ma warunkowe umowy sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Sosnowcu

spółki PA Nova Invest 3 Sp. z o.o., łączny zysk z tytułu sprzedaży ww. udziałów stanowi równowartość 12,9 mln zł, dług netto grupy kapitałowej ulegnie zmniejszeniu o równowartość 26,1 mln zł, a suma środków finansowych netto uzyskanych ze sprzedaży udziałów i zwrotu pożyczek ze spółek będących

Komputronik: Cena w wezwaniu Marinera odpowiada wartości godziwej

notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. (ISBnews)

Zapisy w wezwaniu Marinera na akcje Komputronika przesunięte na 8 VI 7 VII

skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. (ISBnews)

Wezwanie Marinera Invest na akcje Komputronika nie doszło do skutku

Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach w dniu 13 kwietnia 2017 roku wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji emitenta nie doszło do skutku w związku z brakiem ziszczenia się warunku zawieszającego" - czytamy w komunikacie. Wzywający, działający w porozumieniu ze

Telewizja Polsat złożyła do UOKiK wniosek ws. przejącia Interii

toku. "Zgłaszana koncentracja polega na przejęciu przez Telewizja Polsat [...] wyłącznej kontroli nad spółkami Grupa Interia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (GIGO) oraz Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (GIKO

Kleba Invest ma umowę sprzedaży spółki zależnej - Prima Park Marki Sp. z o.o.

Marki Sp. z o.o. Prima Park Marki Sp. z o.o. jest właścicielem zabudowanej nieruchomości komercyjnej Park Handlowy Prima zlokalizowanej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 200 w Markach o łącznej powierzchni netto 4 736 m2" - czytamy w komunikacie. W lutym br. Kleba Invest

Marinera podniosła cenę w wezwaniu na akcje Komputronika do 7,18 zł z 6,5 zł

funkcjonowania spółki na rynku publicznym. Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także

Benefit Systems zrestrukturyzuje zadłużenia 3 spółek z segmentu fitness

nadzorcza spółki na wniosek zarządu spółki wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez spółkę restrukturyzacji zadłużenia wybranych spółek z tzw. segmentu "fitness", polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącą spółką w 100% zależnych od

Prezes Komputronika: Chcemy wycofać się z GPW m.in. przez trend boczny notowań

prowadzonym przez GPW. Wzywający - Marinera Invest, działający w porozumieniu ze swoimi wspólnikami - WB iTotal sp. z o.o. (kontrolowaną przez Wojciecha Buczkowskiego) oraz EKB sp. z o.o. (kontrolowaną przez małżeństwo Krzysztofa i Ewy Buczkowskich), wezwał do zapisywania się na

KNF złożyła zawiadomienie ws. wykorzystania informacji poufnej dot. akcji Ursusa

Auto 722 235 akcji Ursusa. Spółka POL-MOT Auto jest spółką zależną od POL-MOT Holding SA, dla której spółką dominującą jest INVEST-MOT Sp. z o.o. "Zgodnie z treścią ww. raportu, środki ze sprzedaży akcji miały w zamierzeniu służyć poprawie sytuacji finansowej w grupie

Zapisy w wezwaniu Marinera na sprzedaż 46,03% akcji Komputronika ruszają dziś

Komputronik S.A. ogłoszone zostało 13 kwietnia br. przez Marinera Invest sp. z o.o. Akcjonariusze większościowi zamierzają zwiększyć ilość posiadanych akcji do co najmniej 90% wszystkich akcji, które dają łącznie co najmniej 90% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. W przypadku osiągnięcia progu

Komputronik: Zakończenie wezwania 7 lipca jest terminem ostatecznym

wysokie koszty funkcjonowania spółki na rynku publicznym. Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity

W wezwaniu na akcje Hutmena złożono 3 zapisy na łącznie 420,9 tys. akcji

wyniku ogłoszonego w dniu 2 października 2015 roku, przez Boryszew S.A. oraz spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej Boryszew, tj. spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę Impex - Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie

Marinera Invest ogłosiło wezwanie na 46,03% akcji Komputronika po 6,5 zł/ szt.

, przez spółkę EKB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, oraz Wojciech Buczkowski, przez spółkę WB iTOTAL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, posiadają wszystkie udziały (tj. 100%) w kapitale zakładowym wzywającego. Ewa i Krzysztof Buczkowscy, będący ? wspólnie z Wojciechem

Ghelamco Invest wyemitowało obligacje serii PPD wartości 50 mln zł

Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - Ghelamco Invest Sp. z o.o. przeprowadziło emisję obligacji na okaziciela serii PPD o wartości 50 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały wyemitowane w ramach II publicznego programu emisji, w tym obligacje serii PPD

Polski Tabor Szynowy i FPS udostępnią niedługo pierwsze pociągi Feniks

jedynie ewentualnego dostosowania do potrzeb finalnego użytkownika. Prototyp Feniksa przejechał bezawaryjnie ponad 4 tys. km, a jego eksploatacja pomiędzy remontami generalnymi zakłada przebieg na poziomie około 3,5 mln km, podano również. Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o

Vantage ma przedwstępną umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

położonego we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44 za cenę 28,7 mln zł netto, podał Vantage Development. "Ponadto w dniu 22 października 2018 roku spółka zależna emitenta - IPD Południe Sp. z o.o. zawarła z kupującym przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 6,4% udziału w lokalu

UOKiK przedłużył termin decyzji ws. przejęcia Dossche przez Cargill Polska

Invest z siedzibą w Belgii. Przejęcie nastąpi tylko nad Dossche sp. z o.o., zgodnie z warunkową umową sprzedaży, po wyłączeniu z transakcji spółek zależnych Dossche sp. z o.o. Po zakończeniu koncentracji wspólny przedsiębiorca będzie wytwarzać i dostarczać produkty tłuszczowe

TIG: Kvarko inwestuje w innowacyjną technologię produkcji szczepionek

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Kvarko, wspólny projekt Tech Invest Group (TIG), Startit Fund Sp. z o.o. oraz Venture FIZ z grupy Trigon TFI, podpisało umowę inwestycyjną dotyczącą projektu innowacyjnej technologii produkcji szczepionek LPS skierowanych przeciwko bakteriom

Boryszew ogłosił wezwanie na pozostałe ponad 4 mln akcji Hutmenu po 5 zł za szt.

. "Razem z akcjami już posiadanymi przez Boryszew S.A. oraz podmioty zależne wobec Boryszew S.A., spowoduje [to] osiągnięcie poziomu 100% głosów na walnym zgromadzeniu Hutmen. Podmiotem nabywającym akcje jest spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., będąca spółką zależną od Boryszew S.A." - czytamy w

UOKiK ma zastrzeżenia ws. przejęcia Dossche przez Cargill Polska

. Przejęcie nastąpi tylko nad Dossche sp. z o.o., zgodnie z warunkową umową sprzedaży, po wyłączeniu z transakcji spółek zależnych Dossche sp. z o.o. Po zakończeniu koncentracji wspólny przedsiębiorca będzie wytwarzać i dostarczać produkty tłuszczowe do pasz zwierzęcych,. (ISBnews)

Griffin RE chce nadal przejmować, może pozyskać kolejnego dużego inwestora

. We wtorek na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne wyemitowane przez Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. - spółkę z grupy Griffin Real Estate. Łączna wartość pierwszej emisji to 147 mln zł. Kolejna emisja nastąpi w II kwartale, podano w komunikacie. Griffin

Zmiany wycen zwiększą wynik brutto LC Corp za I kw. o 18,25 mln zł

spółce LC Corp Invest XI sp. z o.o. w kwocie brutto 4 929 tys. zł. Kwota ta zwiększy jednostkowy wynik finansowy za I kwartał 2018 roku. "Przychody te pozostają bez wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy LC Corp. S.A." - podano także

MPiT: Spadek Polski w rankingu Doing Business 2020 to sytuacja jednorazowa

rodzaju spółek (sp. z o.o.), bada jak konstruowany jest określony rodzaj budynku o konkretnych parametrach, a co również bardzo istotne, przygląda się sytuacji tylko w jednym mieście danej gospodarki (w przypadku Polski - Warszawie). Metodologia Doing Business nie daje więc pełnego odzwierciedlenia

Przegląd informacji ze spółek

- nabyła 100% udziałów Migmed Centrum Medyczne Sp. z o.o., podała spółka. Andrzej Kojro został prezesem Enea Operator, podała spółka. Nowy prezes obejmie obowiązki 11 lipca br. Akcje serii A i B spółki Tower Investments zadebiutują na rynku NewConnect

Przegląd informacji ze spółek

crowdfundingowej emisji akcji na produkcję gier mobilnych. Ponadto nie wyklucza w przyszłości kolejnych emisji akcji w ramach kampanii crowdfundingowych, poinformował ISBtech prezes Premium Fund, CEO Mousetrap Games Sp. z o.o. Edward Mężyk. Kandydat na lek OncoArendi Therapeutics (OATD

Przegląd informacji ze spółek

Invest NV (Ghelamco Invest Belgia) rozważa przeprowadzenie w Polsce emisji obligacji w ramach programu o wartości do 250 mln euro, poinformował Ghelamco Invest sp. z o.o. Spółka nie bierze pod uwagę możliwości rozpoczęcia projektów inwestycyjnych na terenie Polski. Przychody

Przegląd informacji ze spółek

zastrzeżeniem ewentualnych korekt, podała instytucja. Akcjonariusze Orion Investment zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 2,06 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,9 zł na akcję, podała spółka. Colian sp. z o.o. oraz Barry

Przegląd informacji ze spółek

Europa - MEDIA, Sub-Programme, Development of European Video Games otrzyma dofinansowanie do wysokości 150 tys. euro na realizację projektu pn."H2O ", podała spółka. Unibep podpisał z Home Invest Poborzańska I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dwie umowy na realizację

Przegląd informacji ze spółek

Inwestycyjnych (TFI) od GE Capital, podał Altus. Budimex podpisał umowę ze spółką LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 21 Sp. k. na realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu zespołu biurowo-usługowego "Retro Office House" wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną

Przegląd informacji ze spółek

pierwszych inicjatyw planowane jest na przestrzeni najbliższych miesięcy. Podpisany dziś przez Santander Bank Polska, Santander Securities oraz Santander Finanse Sp. z o.o plan podziału Santander Securities zakłada przeniesienie działalności maklerskiej do Santander Biuro

Przegląd informacji ze spółek

mln zł, czyli 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Erbud zawarł z LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 5 warunkową umowę o wybudowanie budynków wielorodzinnych we Wrocławiu przy ul. Tęczowej, podał Erbud. Wartość umowy netto 28,85 mln zł. Ghelamco

Przegląd prasy

. --Ghelamco Invest NV (Ghelamco Invest Belgia) rozważa przeprowadzenie w Polsce emisji obligacji w ramach programu o wartości do 250 mln euro, poinformował Ghelamco Invest sp. z o.o. Spółka nie bierze pod uwagę możliwości rozpoczęcia projektów inwestycyjnych na terenie Polski

Przegląd informacji ze spółek

Genetycznych Sp. z o.o., właścicielu serwisu Zdrowegeny.pl, inwestorowi branżowemu - Diagnostyka Sp. z o.o, podało MCI. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) liczy na utrzymanie lub lekką poprawę w 2018 roku poziomu przypisu składki brutto osiągniętej przez grupę w ub. roku, choć

Przegląd informacji ze spółek

. Całkowita wartość transakcji sprzedaży Optimum Distribution Sp. z o.o. oraz Optimum Distribution CZ&SK s.r.o. przez Grupę EMF na rzecz Orbico wynosi 82 mln zł, na co składa się cena nabycia w wysokości 32 mln zł i spłata długu w wysokości 50 mln zł, podała spółka. Gra "Green

Przegląd informacji ze spółek

Limited na sprzedaż, za cenę 6 mln USD, 50% udziałów MJ Bioton Life Sciences Limited z siedzibą w Nikozji, będącej jednostką dominującą w stosunku do MJ Biopharm Pvt Limited w Indiach, poinformowała spółka. Spółka zależna Wirtualnej Polski - WP1 sp. z o.o zawarła umowę z EmiTel

Przegląd informacji ze spółek

podpisał umowę sprzedaży spółki zależnej - Prima Park Marki Sp. z o.o. na rzecz inwestora zewnętrznego, podała spółka. Kerdos Group zdecydowało o zmianie formy prawnej Meng, w której posiada 49,79% udziałów na spółkę akcyjna oraz o powołaniu prezesa Kerdos Group Kamila

Przegląd informacji ze spółek

. Invest Team cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości Awbudu z opcją likwidacji majątku, podał Awbud. Spółka oczekuje umorzenia postępowania. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 4 Sp. K. - spółka zależna Lokum Deweloper - uzyskała ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIB

Przegląd informacji ze spółek

. Ronson planuje utrzymanie tempa sprzedaży na poziomie ok. 800 lokali w 2017 r. (wobec 821 w 2016 r.) i zwiększenie liczby przekazań do prawie 1000 lokali (przy 781 przekazanych w ub.r.), poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. podjął

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Ronson Development spółka z o.o. - City 5 sp. komandytowa zawarła z osobą prawną przyrzeczoną (ostateczną) umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu, w dzielnicy Grunwald, wykonując zobowiązania zawarte w

Przegląd informacji ze spółek

obrotu na rynku regulowanym do końca tego roku. Erne Ventures objął udziały w spółce Telehorse Sp. z o.o. w wysokości 49% kapitału zakładowego w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 300 000 zł, podała spółka. Planowane jest przekształcenie spółki w akcyjną oraz wprowadzenie

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszy tej spółki w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew. PZU Zdrowie przejęło lokalnego lidera ochrony zdrowia z Kielc - sieć Artimed NZOZ Sp. z o.o., nabywając 100% udziałów spółki. Artimed prowadzi działalność w trzech lokalizacjach, podało PZU

Przegląd informacji ze spółek

. Rada wierzycieli Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji podjęła decyzję o przedstawieniu propozycji układowych, przewidujących zaspokojenie wierzycieli poprzez sprzedaż całości przedsiębiorstwa Hawe Telekom, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Bumech prognozuje, że

Przegląd prasy

--Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. podjął decyzję o przeprowadzeniu w pierwszym kwartale 2019 r. publicznej oferty do 50 000 obligacji serii PL, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, emitowanych w ramach ustanowionego przez spółkę VII programu emisji obligacji --Rada nadzorcza

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

najkorzystniejsza na budowę obwodnicy Olsztyna Oferta konsorcjum Intercor Sp. z o.o. z Zawiercia oraz Most Sp. z o.o. z Sopotu, warta 387,5 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 o długości 10

Przegląd informacji ze spółek

, sfinalizowały zakup 9 klubów fitness od Platinium Wellness za łączną cenę 38,57 mln zł, podała spółka. Screen Network - spółka zależna 4fun Media zawarł umowę z Bithell Holdings Limited, na mocy której dokonał zakupu 100% udziałów spółki PRN Polska Sp. z o.o. za maksymalnie 4,975 mln

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. podjął decyzję o przeprowadzeniu w pierwszym kwartale 2019 r. publicznej oferty do 50 000 obligacji serii PL, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, emitowanych w ramach ustanowionego przez spółkę VII programu emisji obligacji, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

kolejnych dwóch aplikacji: Manage Pipeline i Branch Manager, również opartych o IBM MobileFirst na iOS. Ich wdrożenie jest planowane na początek 2017 roku. Neuca otrzymała zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) na przejęcie kontroli nad Intra sp. z o.o., podała

Przegląd informacji ze spółek

- Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A. uległo uprawomocnieniu, podał Rank Progress. Liczba klientów sieci Play wzrosła do 12,68 mln na koniec marca 2015 roku, poinformował prezes P4 - operatora sieci - Jorgen Bang Jensen. Operator zanotował "solidne" wzrosty wyników

Praga-Północ i Targówek - dzielnice odkrywane przez firmy deweloperskie

Średnia dla Targówka to ok. 6,6 tys. zł za m kw. W tych okolicach lokują się m.in. ceny mieszkań w inwestycji spółki Łodygowa sp. z o.o. przy Łodygowej, ok. 200 m od skrzyżowania z Radzymińską. W inwestycji przy Łodygowej powstanie 113 mieszkań. Zaprojektowany przez pracownię 4 a.m. budynek ma być gotowy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

do zarządzania wydajnością Internetu. Źródło: spółka Tech Invest Group : Wspólnie z Startit Fund Sp. z o.o. i Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (utworzony i zarządzany przez Trigon TFI) będą wspólnie realizować projekt w ramach programu BRIdge Alfa. Projekt uzyskał

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w spółce REDE sp. z o.o. Cena nabycia udziałów REDE została określona na poziomie 2 mln zł. Kwota 1 mln zł została rozliczona w dniu zawarcia przedmiotowej umowy, natomiast pozostała kwota w wysokości 1 mln zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 6 marca 2020 roku. REDE to wrocławski dostawca usług

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, podała spółka. Cenę emisyjną akcji serii B ustalono na 13,9 zł za sztukę. Źródło: ISBnews Kvarko : Wspólny projekt Tech Invest Group (TIG), Startit Fund Sp. z o.o. oraz Venture FIZ z grupy Trigon TFI - poszukuje innowacyjnych projektów life science i technologicznych, na które

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, poinformował ISBtech prezes Premium Fund, CEO Mousetrap Games Sp. z o.o. Edward Mężyk. Źródło: ISBnews JR Holding ASI : Chce pod koniec tego roku rozpocząć przygotowania do przeniesienia notowań, aby w przyszłym roku zadebiutować na rynku głównym GPW, poinformował ISBtech prezes

Przegląd informacji ze spółek

serii E, podał urząd. Budimex podpisał umowę z LC Corp Invest XVII sp. z o.o. Projekt 20 Sp. k. na budowę drugiego etapu zespołu biurowo-usługowego "Roździeńskiego" w Katowicach, podała spółka. Wartość umowy to 61,5 mln zł netto. Analitycy

Gigantyczne inwestycje zmieniają nasze wybrzeże [FOT]

handlowy SABE Investments Sp. z o.o. W trzecim etapie planowana jest budowa kolejnej części mieszkalnej. Inwestycję realizuje Marina Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należącą do grupy SABE. Firma deweloperska SABE Investments Sp. z o.o. od 12 lat działa na warszawskim rynku mieszkaniowym. W

Przegląd informacji ze spółek

FlyTech UAV - spółce z portfela funduszu IFINI, co oznacza zapewnienie aktywnego wsparcia w budowaniu relacji branżowych - zarówno na poziome operacyjnym, jak i strategicznym. Mostostal Zabrze zawarł z firmą Aero Gearbox International Poland Sp. z o.o. umowę na budowę hali

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zapowiedziana. Źródło: ISBtech Surfland Systemy Komputerowe : Zwiększył w II kw. 2020 r. przychody netto ze sprzedaży do poziomu 1,069 tys. zł. Spółka zawarła term sheet w sprawie połączenia z VRScreens Sp. z o.o. Źródło: ISBtech ESL : 7 września

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji : Spółka zależna Mediatela, złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, aktualizacje propozycji układowych dłużnika, które zakładają

Przegląd informacji ze spółek

mobilne za pośrednictwem Arts Alliance, podano także. Campa Sp. z o.o. złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Mediatel, będącej

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

torów przeznaczą ponad 8 mld zł wobec ok. 7 mld zł w 2014 r., poinformował wiceminister infrastruktury i rozwoju Sławomir Żałobka. Mirbud wybuduje dla Rank Progress Galerię Aviator w Mielcu za 56 mln zł Progress V Sp. z o.o. , spółka zależna Rank