4 fundusze strukturalne ue

Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r

skutki głosowania Wielkiej Brytanii za wyjściem z UE. Roczne przekazy pieniężne od Polaków mieszkających za granicą wynoszą około 4 mld euro, z czego duża część pochodzi z Wielkiej Brytanii. W dłuższej perspektywie Brexit może mieć wpływ na fundusze strukturalne UE, które odgrywają istotną rolę w rozwoju

ZBP: Termin wdrożenia projektu dot. przekształcenia OFE w IKE zbyt krótki

przepisy prawa, m. in.: Rozporządzenie ministra finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym oraz Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o

ING BSK: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną do min. 70 mld zł z 15 mld zł w br.

. 4% PKB w 2020. Odpowiada to wzrostowi potrzeb pożyczkowych netto do ok. 70 mld zł (z 15 mld zł, których się spodziewaliśmy wcześniej). Polska dostanie jednak 7,5mld euro z funduszy strukturalnych, a więc około 33 mld zł, co w dużym stopniu zabezpiecza pozycję płynnościową budżetu" - czytamy w

Ministerstwo Środowiska dalej błądzi w smogu

Ministerstwo Środowiska dalej błądzi w smogu

skorzystać 400 tys. osób rocznie, a nie 20 tys., jak dzieje się to dziś za sprawą decyzji Ministerstwa Środowiska. Już wcześniej KE informowała rząd, że „obecny program nie kwalifikuje się do uzyskania funduszy strukturalnych” i stanowi „ryzyko utraty reputacji dla Komisji, Banku Światowego

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m nieznacznie w styczniu

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła 4

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB sięgnie 4,5% w tym roku, a następnie spowolni do 4% w 2020 r. i do 3,5% w 2021 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanej w "Raporcie o inflacji"

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

publicznych i skupienie się ma stymulacji fiskalnej, reformę prawa pracy, zmiany w systemie podatkowym, rozbudowę polityki spójności i zaniechanie redukcji budżetu UE. W przypadku obszaru pobudzenia inwestycji w obszary strategiczne, PIE proponuje utworzenie Funduszu Inwestycji

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

ukształtowało się na poziomie 3,8 mld zł. Oznacza to znaczącą poprawę tego salda, w stosunku do zarejestrowanego w analogicznym kwartale 2016 r. Jest to konsekwencją większego napływu środków z funduszy strukturalnych UE, które w II kwartale br. wyniosły 4,3 mld zł. W porównaniu do II kwartału 2016 r. były one

Po Brexicie Wlk. Brytania musi nadal płacić Unii. Dużo straci, jeśli odmówi

Po Brexicie Wlk. Brytania musi nadal płacić Unii. Dużo straci, jeśli odmówi

mld euro. Fundusze UE po Brexicie: za UK nikt nie chce płacić Jak pisze Barker, zdania, co do tego, ile Wielka Brytania powinna oddać UE w ramach funduszy strukturalnych, są wśród krajów członkowskich podzielone. Ale jest zgoda co do tego, że żaden z krajów beneficjentów (a Polska jest największym, z

Przegląd prasy

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Szymański: Opowiadamy się za umieszczeniem Funduszu Odbudowy w kontekście wieloletnich ram finansowych UE

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

% w 2018 r. i po 6% w latach 2019-2020, podano także. "Według danych za 2016 r., stopa absorpcji funduszy strukturalnych (relacja wypłaconych środków do dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95%. Oznacza to, że płatności dla Polski

Komisarz UE ds. polityki regionalnej: Teraz inwestujcie w innowacje

Polskę od zewnętrznych źródeł energii. W projekcie nowego budżetu UE jest zasada, która pozwala wstrzymać wypłaty z funduszy strukturalnych dla krajów łamiących dyscyplinę budżetową. Czy to nie krzywdzące dla krajów, które bardzo korzystają z tych funduszy, skoro tylko nad nimi

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

absorpcji funduszy strukturalnych UE w kolejnych latach perspektywy dla wzrostu popytu inwestycyjnego pozostaną korzystne. Rosnący fundusz płac będzie sprzyjał poprawie sytuacji finansowej gospodarstw domowych, lecz wpływ transferów z programu "Rodzina 500+" na dynamikę konsumpcji będzie stopniowo

Dudek: Nie będzie 13. i 14. emerytury [WYWIAD]

Dudek: Nie będzie 13. i 14. emerytury [WYWIAD]

będzie on najwyższy w całej UE. I to mimo że startowaliśmy z niższym poziomem długu publicznego! Ale tylko ok. połowy tego deficytu to efekt programów antycovidowych. Tymczasem np. w Niemczech impuls fiskalny według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyniósł 8 proc. PKB, a deficyt u naszych

"Zwycięstwo nie za wszelką cenę". Ekonomiści biją na alarm w związku z kosztownymi obietnicami rządu i łamaniem zasad

"Zwycięstwo nie za wszelką cenę". Ekonomiści biją na alarm w związku z kosztownymi obietnicami rządu i łamaniem zasad

podkreślają, mówienie o doskonałej kondycji finansów publicznych jest złudzeniem, bo w tak sprzyjających warunkach gospodarczych 2018 r. powinien być rokiem z nadwyżką budżetową, a nie z ponad 10-mld dziurą. "W rezultacie, mimo jednego z najlepszych wyników wzrostu PKB w ostatnich latach w UE

Trzeci kraj Unii na kroplówce

specjalnego funduszu. Zaciąga pożyczkę na rynkach i przekazuje pieniądze potrzebującemu państwu. Na ostatnim szczycie UE przywódcy zdecydowali o zwiększeniu limitu tego funduszu z 25 do 50 mld euro. Formalnie nie zostało to jeszcze zrobione, Komisja przymierza się do zmiany przepisów. Dzięki pożyczce rumuński

4 tys. zł płacy minimalnej. Plusy i minusy się równoważą

4 tys. zł płacy minimalnej. Plusy i minusy się równoważą

Już w 2024 roku płaca minimalna ma wynosić 4 tys. zł brutto - zapowiedział podczas sobotniej konwencji prezes Jarosław Kaczyński. To duży wzrost, zważywszy na to, że w tym roku wynosi zaledwie 2250 zł brutto. Żeby dojść do obiecanego przez PiS poziomu, minimalne wynagrodzenie w 2020 roku - zamiast

Przegląd prasy

konkurs dla miast na zielono-niebieską infrastrukturę --PFR: 213,3 tys. firm otrzymało 41 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 10 i 24 czerwca --MF planuje

Szeroko otwarte wrota do krainy cudów. Czyli co ekonomiści wiedzą o zadłużaniu, a czego się domyślają

Szeroko otwarte wrota do krainy cudów. Czyli co ekonomiści wiedzą o zadłużaniu, a czego się domyślają

Kristalina Georgiewa, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Georgiewa uważa, że Stany Zjednoczone mają przestrzeń fiskalną, aby w większym niż dotychczas wymiarze stymulować gospodarkę wydatkami rządu. Według szefowej Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde prognozy wzrostu

Wydawać, wydawać i jeszcze raz wydawać. Byle z głową

Leszek Baj: Które z nowych krajów UE najlepiej sobie radzą z wydawaniem unijnych pieniędzy? Jakiś czas temu Polsce nie szło najlepiej. Dalia Grybauskaite*: Na koniec sierpnia nowe kraje UE średnio wydały około 53 proc. z funduszy strukturalnych

5-2 zamiast 3+2. Posłowie PiS zapowiadają zmiany ważne dla studentów

Ukrainie. Ich dyplomy nie byłyby też uznawane w Polsce. Ograniczyłoby to znacznie mobilność polskiej nauki; + Rezygnacja z międzynarodowych standardów nauczania zmniejszyłaby porównywalność jakości polskich dyplomów. Byłyby mniej wiarygodne; + Moglibyśmy stracić część funduszy strukturalnych UE

Osiem scenariuszy Unii Europejskiej dla Grecji

pożyczka od jednego lub więcej państw Unii, wraz z długą listą obowiązków dla Grecji - mówi "Gazecie" Jean Pisani-Ferry, szef think tanku Breugel. - Tak samo robi MFW. 3. Wcześniejsza wypłata funduszy strukturalnych. Wypłatę całych funduszy strukturalnych na lata 2007

Fundusze unijne: wydaliśmy 4 mld zł więcej niż planowaliśmy

. prognozę zwrotu kasy z budżetu UE, Polska umacnia się na pozycji państwa, które w całej Unii najsprawniej wydaje fundusze strukturalne i spójnościowe. Już w październiku - gdy rząd nie był jeszcze pewien, czy uda się przekroczyć prognozę na 2010 r. - Polska wysforowała się przed

Trwa wyścig z czasem do miliardów z funduszy UE

21,86 mld zł, czyli 69,8 proc. całej dostępnej kwoty - taką część unijnych funduszy pomocowych (strukturalnych i spójnościowych) zostało wydanych w Polsce do końca 2007 r. - To dobry wynik - zapewnia wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński, choć przyznaje, że jeszcze

Ładnie nas Unia po(d)budowała

. Same tylko fundusze strukturalne spowodowały, że w Polsce powstało 319 tys. nowych miejsc pracy (z czego 3/4 to trwałe miejsca pracy). Za unijne pieniądze zbudowano lub zmodernizowano 2480 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 2262 km nowych sieci kanalizacyjnych. Pieniądze z funduszy ZPORR

Grecy ponoszą ofiary trudne do zniesienia? Inni ponosili większe, żeby ich ratować

W maju 2010 r. kraje strefy euro zrzuciły się na Fundusz Pomocy dla Grecji (Greek Loan Facility), który wraz z pieniędzmi Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego uratował zadłużony kraj przed bankructwem (w sumie w różnych transzach kosztowało to

Energetyczna unia Donalda Tuska

. 3 Unia wspólnie powinna sfinansować niezbędne inwestycje - zbiorniki do magazynowania gazu, rurociągi, połączenia międzysystemowe w krajach najbardziej uzależnionych od rosyjskiego gazu. 4 Unia energetyczna pomogłaby w pełni wykorzystać istniejące zasoby paliw kopalnych UE

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

-covidową odpowiedzią na poziomie nowych funduszy UE (2021-2023). W ocenie wiceprezesa, Bank Pekao to instytucja, która jest jedną z najlepiej przygotowanych w sektorze i ma odpowiednie narzędzia do tego, żeby zmierzyć się z kryzysem. "Po bardzo

Fundusze strukturalne: wciąż potrzebne wpisy do internetowej bazy danych

dniach pojawiły się informacje, że w kolejnym budżecie UE (na lata 2007-13) Polska może dostać nawet 52 mld euro funduszy strukturalnych i spójnościowych (to prawie 240 mld zł, licząc po dzisiejszym kursie!) - na wagę złota są wszystkie pomysły. Co równie ważne, wśród wpisów

Zasiłek - ni pies, ni wydra, czyli kłopot polskiego bezrobotnego

Spośród krajów UE mamy jeden z najniższych i najtrudniej dostępnych zasiłków dla bezrobotnych. OPZZ zaapelował pod koniec lipca do premier Ewy Kopacz o jego podwyższenie. Powołuje się przy tym na Europejską Kartę Społeczną, z której wynika, że zasiłek musi pokrywać podstawowe

Zaoszczędzimy pieniądze i ochronimy klimat

rozmaite projekty w ramach funduszy strukturalnych. Czy unijne pieniądze nie powinny iść także na takie inicjatywy? Ludzie widzieliby, jak Unia pomaga osiągać wyznaczone przez siebie cele. W "mapie drogowej" gospodarki niskoemisyjnej Komisja proponuje obniżenie emisji o

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

, przy dużym spadku inwestycji majątkowych samorządów. W najbliższych kwartałach tendencja ta pogłębi się: inwestycje publiczne będą hamowały, ze względu na zaawansowaną fazę wykorzystania funduszy strukturalnych. Po stronie wartości dodanej nadal hamuje wzrost w przemyśle (3,4% r/r vs 4,4% r/r

Chińskie załamanie giełdowe. Co dalej?

, które dzięki temu ruchowi zyskały od 4 do 5 proc. Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB: Chińska gospodarka ma ogromne znaczenie w skali globalnej. W ubiegłym roku wygenerowała więcej światowego wzrostu niż USA i UE razem wzięte. Jednak ten

Koniec strukturalnych negocjacji

. Nadto w ramach tzw. funduszy spójności (na duże projekty) Polska może otrzymać 4 mld 179 mln euro. Dodatkowo jest jeszcze specjalny fundusz pomocy technicznej oraz chyba najważniejszy element funduszy strukturalnych - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR

Czy zadłużona Portugalia podzieli los Grecji?

Dwutygodniową misję w Lizbonie rozpoczynają dziś przedstawiciele tzw. Trojki (Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Ocenią, jak Portugalia radzi sobie ze zwalczaniem kryzysu zadłużeniowego, który zmusił kraj do ubiegania się

Minister finansów: Terapia szokowa? Ależ skąd

Rozmowa z Jackiem Rostowskim, ministrem finansów Renata Grochal, Agata Nowakowska: Przed wyborami premier mówił, że nie będzie reform ''godzących w ludzi''. Pan - że Polska będzie miała w przyszłym roku 4-proc. wzrost gospodarczy. Po wyborach Donald

Ogrzewasz dom, nie zatruwasz środowiska, a jeszcze masz własny prąd

oraz rządy poszczególnych państw. Pierwsze widoczne zmiany na rynku energetyki pojawiły się dopiero dzięki wprowadzeniu technologii wiatrowych i fotowoltaicznych. Działanie elektrowni takiego typu zależy jednak od warunków pogodowych. Strukturalnie energetyczny świat stoi w miejscu, ponieważ

Masz daleko do dużego miasta? Twój region dostanie więcej pieniędzy

Nowa "Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego" - dokument, który zadecyduje o tym, jak Polska podzieli unijne fundusze strukturalne w latach 2010-20 - jest już gotowa. Uzgodniona z samorządami wojewódzkimi, za 2-3 tygodnie - jak mówi Elżbieta Bieńkowska, minister

Niemiecko-francuski plan dla euro wywindował indeksy

- zastrzegał wczoraj rzecznik Angeli Merkel. Szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy przesunął wczoraj o blisko tydzień szczyt UE oraz eurolandu (na 23 października), by przywódcy strefy mieli więcej czasu na wykucie kompromisu w sprawie banków. Spór idzie o rolę funduszu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

niektóre z problemów, wynika z dokumentu Komisji Europejskiej "Ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen sytuacji na mocy rozporządzenia". Źródło: ISBnews

Poranny komentarz rynkowy XTB - szczyt bez perspektyw

? W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o medialnych ?negocjacjach? pomiędzy Merkel i Hollande, które naszym zdaniem dobrze nie wróżyły procesowi decyzyjnemu na szczycie UE. Mogło się wydawać, iż rozmowy ?wielkiej czwórki? (Merkel, Hollande, Monti i Rajoy) w Rzymie doprowadziły do wyjaśnienia rozbieżności i

Piątka na kryzys: Grecy krwawią. Jakie będą konsekwencje?

rozwiązany w sposób przyzwoity, to umocni to strefę euro. Choćby dlatego, że będziemy lepiej rozpoznawać potencjalnie groźne zjawiska i zawczasu im przeciwdziałać. Przykład grecki już raz poprawił działanie UE. Kraj ten marnotrawił fundusze unijne i stał się symbolem złego ich wykorzystywania. Ale dzięki

Centrum obliczeniowe i nowy budynek wydziału mat-fiz dla białostockiej Alma Mater

Józef Rogowski, prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku, nie ukrywa satysfakcji z projektu: - Naprawdę nie wiem, skąd się wziął pogląd, że fundusze strukturalne są raczej tylko dla samorządów. O tym, żeby tę inwestycję sfinansować właśnie z nich, pomyśleliśmy

Europa zarażona przez Grecję? Finanse publiczne w katastrofalnym stanie

przekracza 7 proc., kraje, których zadłużenie sięga 100 proc. PKB, nie są w stanie same obsługiwać długu. Poza Grecją dwa inne kraje - Portugalia i Irlandia - były zmuszone poprosić o wsparcie z Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Irlandia otrzymała pożyczki w wysokości 85 mld euro, a

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

stabilności finansów publicznych krajów UE, co może zmienić punkt widzenia w przypadku dyskusji o kryteriach wejścia w strefę euro. Jak poprawić efektywność otwartych funduszy emerytalnych? Podstawowym zadaniem każdego systemu emerytalnego jest zapewnienie

KRUS posiadaczy ziemskich

1996 r., a następnie wzrastała. W roku 2007 mieliśmy o 200 tys. więcej ubezpieczonych w KRUS niż w 1996 r. Dlaczego nie zrealizowano założeń przyjętych przy tworzeniu KRUS, że 30 proc. funduszu emerytalno-rentowego będzie pochodziło ze składek, a 70 proc. z dotacji budżetowej? Od wielu lat udział

Czarna lista barier dla przedsiębiorców 2008

STRUKTURALNYCH Rok 2008 był pierwszym, w którym mogliśmy obserwować i oceniać funkcjonowanie systemu wdrażania funduszy europejskich na lata 2007-2013. Pomimo uruchomienia pierwszych naborów i konkursów 1,5 roku od formalnego rozpoczęcia obecnej perspektywy finansowej, system wciąż

Pierestrojka w Brukseli

Europejskiej, której celem jest nadzór nad działaniami rządów w sferze fiskalnej, makroekonomicznej oraz nad reformami strukturalnymi w krajach członkowskich. Pierwsza konferencja miała miejsce 12 stycznia w Brukseli. Na kolejnych, zwoływanych co pół roku, państwa członkowskie będą przedstawiały plany

Rekiny krążą wokół Platformy Noego

wszystkim rozdawać pieniądze. Związkowcy oraz PiS twierdzą, że oszczędzał pan na biednych, np. ścinając o ponad 3 mld zł pieniądze na aktywną walkę z bezrobociem. - Z powodu kryzysu Fundusz Pracy miał o 3,5-4 mld zł zwiększone środki w latach 2009-10

Kryzys prawie za nami. I co dalej?

przed bankructwem, jak tylko poprosić o międzynarodową pomoc. Dostały wartą 20 mld euro pożyczkę od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Unii Europejskiej i Banku Światowego. Ale warunki tej pożyczki były bardzo twarde - dalsze zaciskanie pasa. - Gdyby nie przymus zewnętrzny

Polska informatyzacja jak dziobanie motyką

pieniędzy z funduszy strukturalnych. Od 1989 roku nie było w Polsce żadnej poważnej debaty publicznej o zasadniczych kierunkach modernizacji państwa. Kolejne rządy przejmują państwo i działają podobnie jak poprzednicy - informatyzują po swojemu administrację, a kwestię rozwoju cywilizacyjnego kraju zrzucają

Fundusze z UE. Czas się niepokoić

mld zł. Można nas trzymać za słowo. Poprosiliśmy resort o świeże dane. Wynika z nich, że do 24 czerwca w całej Polsce - w ramach wszystkich części funduszy strukturalnych - wydano 3,2 mld zł (jeśli liczyć wyłącznie pieniądze unijne) albo 3,9 mld zł - jeśli liczyć także wkład