4 fundusze strukturalne dla polski

Zagraniczni eksperci bezlitośnie oceniają politykę gospodarczą PiS

Nie tylko pomysły czysto ekonomiczne, ale także zmiany w sądownictwie zostały mocno skrytykowane w najnowszym raporcie agencji Moody's. Prognozy dla Polski opublikował także Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Aktualizacja programu konwerg.: Wzrost PKB wyniesie 4% w 2019 r., 3,7% w 2020 r.

;. "Podsumowując, oczekuje się, że tempo wzrostu realnego PKB w 2019 r. osiągnie 4% r/r. W 2020 r. nieznacznie zmaleje, osiągając 3,7% r/r. W horyzoncie prognozy oczekiwany jest wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z wykorzystaniem funduszy z perspektywy finansowej UE na lata 2014-20

ING BSK: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną do min. 70 mld zł z 15 mld zł w br.

. 4% PKB w 2020. Odpowiada to wzrostowi potrzeb pożyczkowych netto do ok. 70 mld zł (z 15 mld zł, których się spodziewaliśmy wcześniej). Polska dostanie jednak 7,5mld euro z funduszy strukturalnych, a więc około 33 mld zł, co w dużym stopniu zabezpiecza pozycję płynnościową budżetu" - czytamy w

ZBP: Termin wdrożenia projektu dot. przekształcenia OFE w IKE zbyt krótki

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Związek Banków Polskich (ZBP) uważa, że termin wejścia w życie 1 listopada 2019 r. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) jest

MF i UKNF rozpoczęły projekt rozwoju fintechu w Polsce przy wsparciu KE i EBOR

resort. Projekt będzie realizowany przy wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Komisji Europejskiej (KE) i finansowany z funduszy Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych KE. Resort finansów i UKNF dostrzegają dynamicznie zwiększający się wpływ

Mieszkanie prawem, choć towarem. Jaka jest prawda o rynku nieruchomości i cenach mieszkań

Mieszkanie prawem, choć towarem. Jaka jest prawda o rynku nieruchomości i cenach mieszkań

tego, czy nasze dochody będą rosły przynajmniej tak szybko jak ceny mieszkań. To szok, ale musimy patrzeć na punkt wyjścia. A ten jest taki, że mieliśmy w Polsce wyjątkową sytuację, jeśli chodzi rynek mieszkań i ich dostępność. Polska była jednym z najbardziej dostępnych dla młodych ludzi rynków

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m nieznacznie w styczniu

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła 4

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,3%

spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,6% w 2017 r. i 3,1% w 2018 r. Na 2019 r. OECD prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,2%. "Oczekujemy, że wzrost PKB przekroczy 4% w 2017 r., ale nieco spowolni w latach 2018-2019. Siłą napędową wzrostu jest popyt krajowy

Popłoch w PiS po liście Komisji Europejskiej

Popłoch w PiS po liście Komisji Europejskiej

, podpisano jedynie 7500 umów (...) Postęp jest bardzo powolny i wynika z braku odpowiedniego koordynatora działań po stronie Polski. (...) Bez znaczących zmian i pełnego zaangażowania strony polskiej nie będziemy w stanie stworzyć programu dla mieszkańców przed rozpoczęciem sezonu grzewczego w tym roku

Kolejni ekonomiści podnoszą prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Komisja Europejska: 4,2 proc.

Kolejni ekonomiści podnoszą prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Komisja Europejska: 4,2 proc.

. Powodem korekty prognozy Moody's (z 3,2 do 4,3 proc.) były wyższy od spodziewanego wzrost PKB w drugim kwartale oraz dobre wyniki fiskalne. W październiku natomiast prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski z 3,3 do 4 proc. podwyższył Bank Światowy. – Wzrost gospodarczy na poziomie 4 proc., deficyt

PIE rekomenduje m.in. budowę zapasów strategicznych w obronie przed pandemią

to wydarzenie bez precedensu w ostatnich dekadach. Widać to m.in. w reakcjach i działaniach podjętych w poszczególnych krajach. Łącznie kraje G20 i Polska zaplanowały przeznaczenie ponad 4 bln USD na stymulację fiskalną i to już w pierwszej fazie zmagań z koronawirusem. Polski pakiet fiskalny wynosi

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

protekcjonizmu" mógłby mieć negatywne skutki dla eksportu i inwestycji. Organizacja prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 5,2% w 2018 r. i 4% w 2019 r. W poprzedniej edycji, w maju br., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2018 r

OECD: Konsumpcja nadal będzie napędzać wzrost w Polsce; podwyżki stóp w 2019 r.

protekcjonizmu" mógłby mieć negatywne skutki dla eksportu i inwestycji. Organizacja prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 5,2% w 2018 r. i 4% w 2019 r. W poprzedniej edycji, w maju br., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2018 r

Ministerstwo Środowiska dalej błądzi w smogu

Ministerstwo Środowiska dalej błądzi w smogu

skorzystać 400 tys. osób rocznie, a nie 20 tys., jak dzieje się to dziś za sprawą decyzji Ministerstwa Środowiska. Już wcześniej KE informowała rząd, że „obecny program nie kwalifikuje się do uzyskania funduszy strukturalnych” i stanowi „ryzyko utraty reputacji dla Komisji, Banku Światowego

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

;. W raporcie z marca 2019 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4% w 2019 r., 3,7% w 2020 r. i 3,5% w 2021 r. "W horyzoncie projekcji tempo wzrostu krajowego PKB będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni się utrzymujące się osłabienie

Rząd przyjął uchwałę w sprawie WPFP na lata 2019-2022

Polsce utrzymuje się poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego" - czytamy w komunikacie. W horyzoncie WPFP planowana jest dalsza redukcja deficytu, który bez efektów jednorazowych w 2020 roku wyniesie 0,9% PKB, a deficyt strukturalny, tj. uwzględniający cykl

Państwo zachęca banki, by pożyczały mu pieniądze. Inwestorzy zagraniczni wracają, ale długu mają coraz mniej

Państwo zachęca banki, by pożyczały mu pieniądze. Inwestorzy zagraniczni wracają, ale długu mają coraz mniej

inwestorzy zagraniczni (fundusze inwestycyjne, banki i inne instytucje finansowe). Zagranica wraca, ale długu ma coraz mniej Teraz ich udział w finansowaniu polskiego zadłużenia spada. Na koniec 2016 r. zmniejszył się o 4 pkt proc., do poziomu 53 proc. Wartość nominalna długu będącego w posiadaniu inwestorów

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 951 mln euro deficytu w II kw.

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2017 r. zanotowano deficyt w wysokości 951 mln euro wobec 1 659 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 739 mln euro nadwyżki w II kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski

BGK otworzył przedstawicielstwo we Frankfurcie, w Londynie - w II półr.

branże, które mają największe szanse na podbicie rynku niemieckiego to sektor meblarski, budowlany czy elektryczny. Podkreślił, że potencjał współpracy polsko-niemieckiej jest naprawdę ogromny. Zwrócił uwagę, że nie tylko Niemcy są dla Polski najważniejszym partnerem handlowym

MFW ostrzega Polskę: Zacisnąć pasa i zmniejszyć dziurę w budżecie

MFW ostrzega Polskę: Zacisnąć pasa i zmniejszyć dziurę w budżecie

konwergencji w latach 2018-19 Polska powinna obniżyć deficyt strukturalny (różnica pomiędzy wydatkami i dochodami pomniejszona o to, co wydajemy na obsługę zadłużenia) do 2 proc. PKB, aby stworzyć bufor bezpieczeństwa na gorsze czasy. W 2023 r. deficyt zgodnie z zaleceniami Funduszu powinien wynosić już tylko

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów duże (uzup.)

. Jeśli chodzi o perspektywy dla Polski, nasz bank jest bardzo optymistyczny. Jesteśmy największym kredytodawcą dla dużych firm i widzimy dużo optymizmu. Ale jeśli zdrapie się wierzchnią warstwę, pojawia się kilka wyzwań związanych nie tyle z cyklem koniunkturalnym, co z kwestiami strukturalnymi"

Polish Economic Forum: Pomimo Brexitu, szanse dla młodych talentów nadal duże

Michał Mrożek podkreślił, że na zmianach korzysta też Polska - np. w Krakowie powstało centrum usług wspólnych HSBC, obsługujące 29 krajów. Jeśli chodzi o perspektywy dla Polski, nasz bank jest bardzo optymistyczny. Jesteśmy największym kredytodawcą dla dużych firm i widzimy

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

% w 2018 r. i po 6% w latach 2019-2020, podano także. "Według danych za 2016 r., stopa absorpcji funduszy strukturalnych (relacja wypłaconych środków do dostępnego budżetu) w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła 95%. Oznacza to, że płatności dla Polski

Kreatywna księgowość, czyli jak naprawdę mają się nasze finanse publiczne i dlaczego KE nas chwali [SPRAWDZAMY]

przy bardzo istotnych założeniach: że Polska utrzyma niski poziom deficytu strukturalnego oraz będzie przestrzegać reguł budżetowych. A z tym PiS ma problem. Kiedy trzeba było upchnąć gdzieś nowe wydatki, to wtedy z obozu rządowego dochodziły głosy, że stabilizacyjna reguła wydatkowa to przeżytek

Przegląd prasy

--Ferrum miało wstępnie 7,41 mln zł straty netto, 5,49 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --ZUS przekazał do OFE 190,1 mln zł --Skanska w Polsce kontynuuje działalność wykonawczą w czasie pandemii --KE zatwierdziła polski program

MFW chwali nas za PKB, gani za podatek bankowy i demografię

misji w Ministerstwie Finansów. Jednak na konferencji prasowej , wbrew wcześniejszym zwyczajom, nie było żadnego przedstawiciela resortu. Zobacz też: Temat dnia "Gazety Wyborczej": Jak decyzje polityczne wpłyną na perspektywy gospodarcze dla Polski? Aleksandra

Giełda w Atenach ostro w górę, w Niemczech też. Będzie porozumienie?

zyskują też waluty krajów z rynków wschodzących, do których zaliczana jest także Polska. O 10.46 za jednego dolara trzeba było zapłacić 3,67 zł, za euro 4,16 zł, czyli po ok. 0,3 proc. mniej niż wczoraj. Z kolei kurs franka szwajcarskiego spadł poniżej psychologicznego poziomu 4 zł - do 3,99 zł

Przegląd prasy

obligacje za 3-6 mld zł na jedynym przetargu sprzedaży w lipcu --Erbud podpisał umowę na budynek w Warszawie za 23,3 mln zł netto --NBP: Zadłużenie zagr. Polski spadło kw/kw do 299,34 mld euro na koniec I kw. --Microsoft: 44

Po Brexicie Wlk. Brytania musi nadal płacić Unii. Dużo straci, jeśli odmówi

mld euro. Fundusze UE po Brexicie: za UK nikt nie chce płacić Jak pisze Barker, zdania, co do tego, ile Wielka Brytania powinna oddać UE w ramach funduszy strukturalnych, są wśród krajów członkowskich podzielone. Ale jest zgoda co do tego, że żaden z krajów beneficjentów (a Polska jest największym, z

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

". W lipcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4% w 2017 r. oraz 3,5% w 2018 r. i 3,3% w 2019 r. "Zgodnie z bieżącą projekcją dynamika PKB w II połowie 2017 r. utrzyma się na wysokim poziomie

Oceniamy rząd Beaty Szydło. Przyspieszenie tylko na papierze, główna bolączka: brak inwestycji

, zwłaszcza młodych pracowników mających wysokie kwalifikacje, jest jednym z większych zagrożeń dla dalszego rozwoju Polski. Nadzieje na przyrost dzietności dzięki programowi 500 plus na razie się nie spełniły. Prognozy demograficzne dla Polski są zastraszające, a emigracja może sprawić, że rzeczywistość

Tesco rozważa sprzedaż sklepów w Polsce. Kilkutysięczne zwolnienia, zamykane sklepy

Jedna z największych sieci handlowych w Polsce – ciągle numer pięć na rynku – ma poważne problemy. Wprawdzie dla Tesco nasz kraj to ciągle największy rynek w Europie Środkowej, ale jednocześnie od lat jest kulą u nogi, która psuje wyniki całego koncernu. Sieć podała w środę wyniki za

4 tys. zł płacy minimalnej. Plusy i minusy się równoważą

dla nich opiekę czy opłacić dojazdy. Wzrost płacy minimalnej może zaktywizować tych, którzy podjęli decyzję o bierności zawodowej. Mączyńska w skokowym wzroście płacy minimalnej widzi też inną szansę: - Pracodawcy będą musieli poszukiwać pracooszczędnych technologii. I dobrze, bo Polska pod tym

Dudek: Nie będzie 13. i 14. emerytury [WYWIAD]

ustabilizuje się na poziomie 4 proc. PKB. Czyli 100 mld zł. A chciałbym przypomnieć, że zgodnie z celami unijnymi nasz limit dla deficytu strukturalnego to1 proc. PKB. Gdzie my mamy zmieścić nowe inwestycje? Ponadto MFW zachęca do zwiększenia inwestycji, ale efekty mnożnikowe nie są pewnikiem i zależą od

Komisarz UE ds. polityki regionalnej: Teraz inwestujcie w innowacje

Polskę od zewnętrznych źródeł energii. W projekcie nowego budżetu UE jest zasada, która pozwala wstrzymać wypłaty z funduszy strukturalnych dla krajów łamiących dyscyplinę budżetową. Czy to nie krzywdzące dla krajów, które bardzo korzystają z tych funduszy, skoro tylko nad nimi

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ludzkich błędów. Źródło: ISBnews Finansowanie : Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zachęca kraje wschodnioeuropejskie do wnioskowania o więcej finansowania dla badań i innowacji, a nie tylko wykorzystywania funduszy strukturalnych i rolnych, poinformował prezes EBI Werner Hoyer

Szeroko otwarte wrota do krainy cudów. Czyli co ekonomiści wiedzą o zadłużaniu, a czego się domyślają

Portugalii 130,8 proc., na Cyprze 119,5 proc., we Francji 116,5 proc., w Hiszpanii 114,1 proc., w  Belgii 113,2 proc. Unijnymi prymusami pozostają: Estonia, której dług wynosi 18,5 proc. PKB, Bułgaria 25,3 proc., Luksemburg 26,1 proc., Szwecja 38,4 proc. Polska wciąż jest w niezłej sytuacji, ale po

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

projekty w zakresie AI w branży medycznej, handlowej, systemów zabezpieczeń i fotowoltaiki, poinformował ISBnews IT Solution Sales Manager Huawei Polska Tomasz Frender. Uważa, że AI jest technologią przyszłości m.in. dla rolnictwa. Źródło: ISBtech Emitel : Przeprowadził drugi

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Przyjęto, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4% oraz 3,7%. Podobnie, jak miało to miejsce w 2018 r., oczekiwany jest dalszy wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w

5-2 zamiast 3+2. Posłowie PiS zapowiadają zmiany ważne dla studentów

Ukrainie. Ich dyplomy nie byłyby też uznawane w Polsce. Ograniczyłoby to znacznie mobilność polskiej nauki; + Rezygnacja z międzynarodowych standardów nauczania zmniejszyłaby porównywalność jakości polskich dyplomów. Byłyby mniej wiarygodne; + Moglibyśmy stracić część funduszy strukturalnych UE

Zolkiewicz Inwestycji w Wartość FIZ: Wyceny na GPW są atrakcyjne długoterminowo

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Wyceny na polskim rynku są bardzo atrakcyjne dla długoterminowych inwestorów, ale póki co wyobraźnię inwestorów z GPW zdominowały spółki z branży gier, ocenił w rozmowie z ISBnews Piotr Żółkiewicz, zarządzający funduszem Zolkiewicz & Partners

Przegląd prasy

--KE proponuje dla Polski ramach Funduszu Transformacji do 8 mld euro --Kruk planuje przedstawić rekomendację ws. podziału zysku w sierpniu --CD Projekt mógłby rozważyć dual listing, ale w dalszej przyszłości --Energa ma 8

Odszedł po 23 latach pracy w resorcie finansów. I zdradza PiS-owskie triki z budżetem

specjalizują się w tej tematyce. Nawet rozwodnienie reguły może wywołać reakcję Komisji Europejskiej i badanie, czy na pewno nie została naruszona. Komisja już zauważyła omijanie zakresu reguły w ostatnim „Country Report” dla Polski. Myślę więc, że będzie się temu przyglądać.  Po co w

Fundusze unijne: wydaliśmy 4 mld zł więcej niż planowaliśmy

Polska może bronić tezy, że fundusze europejskie są korzystne dla gospodarki. - W 2009 i 2010 r. fundusze europejskie pomogły utrzymać się polskiej gospodarce na powierzchni. Ale nie tylko nam one służą: znaczną część produktów i usług wykorzystanych w inwestycjach

"Zwycięstwo nie za wszelką cenę". Ekonomiści biją na alarm w związku z kosztownymi obietnicami rządu i łamaniem zasad

, wynik sektora w Polsce należy do najgorszych" - piszą. Dalej eksperci podkreślają, że propozycje zwiększenia wydatków budżetowych przy jednoczesnym ograniczaniu dochodów fiskusa (chodzi m.in. o planowaną obniżkę PIT - prawie niezauważalną dla zwykłego pracownika, a jednocześnie mocno uderzającą w

Prof. Sławiński: Nie da się zwalczyć inflacji bez schłodzenia gospodarki ani za pomocą realnie ujemnych stóp procentowych

skora do wykupywania obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego? To z tych obligacji były finansowane tarcze antyinflacyjne, a zadłużenia wynikającego z wydatków, których nie widać w deficycie. – QE to ważny instrument polityki pieniężnej i to RPP powinna decydować o jego

13 mld zł dla Śląska i zachodniej Małopolski

wartości 300 mld euro. - Brakuje nam dziś produktywnych inwestycji w gospodarce - mówił w Katowicach. Pierwszym polskim projektem, który może skorzystać ze środków z tego funduszu, jest tzw. pakiet interwencyjny wspierający regiony pogrążone w strukturalnym kryzysie. - Ta ustawa ma modernizować tereny, na

Przegląd prasy

-- Zeznania roczne wypełnione przez fiskusa to potencjalnie mniej pieniędzu z 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego -- Opel myśli o kolejnych inwestycjach w Polsce, ponieważ zakład w Gliwicach jest bardzo konkurencyjny Parkiet

Ładnie nas Unia po(d)budowała

. Same tylko fundusze strukturalne spowodowały, że w Polsce powstało 319 tys. nowych miejsc pracy (z czego 3/4 to trwałe miejsca pracy). Za unijne pieniądze zbudowano lub zmodernizowano 2480 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz 2262 km nowych sieci kanalizacyjnych. Pieniądze z funduszy ZPORR

Wydawać, wydawać i jeszcze raz wydawać. Byle z głową

uwagę pieniądze z Funduszu Spójności, z którego realizowane są duże projekty o charakterze ogólnokrajowym, wydatkowanie nie jest już tak duże - średnio 18 proc., w przypadku Polski 11 proc. Trzeba pamiętać, że w przypadku funduszy strukturalnych obowiązuje zasada n+2, która zmusza do wydania pieniędzy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

skuteczniejszych polityk społeczno-gospodarczych, stwierdzili naukowcy i przedstawiciele ministerstw podczas seminarium zorganizowanego przez Instytut Badań Strukturalnych (IBS). Źródło:ISBnews Legislacja : Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie programu "GovTech Polska"

Przegląd prasy

. Podatnicy już nie będą musieli o to wnioskować --Blisko 20 mld euro mniej unijnych funduszy strukturalnych dostanie Polska w nowym unijnym budżecie. Nie będzie też pieniędzy na rozwój wsi --Sieci aptek nie zgadzają się z zarzutem, że unikają wnoszenia

Środki z PROW mają zostać wydane do ostatniej złotówki

budżet PROW to 17,2 mld euro. Agencja wypłaciła z tej kwoty ponad 15,5 mld zł. - W pierwszym półroczu na polską wieś wpłynęło 11 mld zł, w tym w ramach PROW - ok. 4 mld zł - mówi Kołodziej, podając, że Polska, jeśli chodzi o wielkość wypłat pieniędzy unijnych, zajmuje pierwsze miejsce. Wypłaciła ponad

Brexit. Czy przyspieszy repolonizację banków?

rewizja budżetu unijnego może być szybka. Polska może być najbardziej poszkodowana, bo na lata 2014-20 wywalczyła prawie 90 mld euro funduszy. Dla porównania: do Rumunii ma popłynąć 30 mld euro, na Węgry i do Czech - 25 mld euro, a na Słowację - 15 mld euro. Co gorsza to właśnie fundusze unijne zajmują

Doganiamy Unię Europejską dzięki euro

Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. - Macie szansę bez precedensu, dotacje mogą wygenerować co roku dodatkowe 4 proc. PKB. Zaznaczył, że choć widać poprawę w wydawaniu dotacji z funduszy strukturalnych i Polska nie powinna ich stracić, to wydawanie pomocy z

Sześć dowodów na to, że nasza gospodarka jest w rozkwicie. I sześć, że chyli się ku upadkowi

kwartale. W całym roku ma to być dobrze ponad 3 proc.  Gorzej, że zgodnie z długoterminową prognozą ekonomistów, z którymi rozmawialiśmy, polska gospodarka będzie rosła w tempie 2-3 proc. To przez strukturalne słabości, takie jak niskie oszczędności krajowe czy pogarszająca się sytuacja demograficzna

Przegląd prasy

powołała Janusza Niedzielę na szefa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej --PCA udzieliło 68 nowych akredytacji w 2016, głównie dla laboratoriów badawczych --Murapol celuje w przedsprzedaż 4 tys. mieszkań w 2017 r. --Premier

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

metody, do których należy outsourcing IT, przyspieszający cyfrową transformację firm" - powiedział. Jerzy Suliba, leader Proservia Polska. Integrated Solutions : Mariusz Chochołek, dotychczasowy dyrektor działu dostarczania rozwiązań dla biznesu w Orange Polska zastąpił

Trwa wyścig z czasem do miliardów z funduszy UE

21,86 mld zł, czyli 69,8 proc. całej dostępnej kwoty - taką część unijnych funduszy pomocowych (strukturalnych i spójnościowych) zostało wydanych w Polsce do końca 2007 r. - To dobry wynik - zapewnia wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński, choć przyznaje, że jeszcze

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Aby wzmocnić głos krajowych firm IT, reprezentujących strategiczny dla Polski sektor gospodarki, powołana została Organizacja Pracodawców Usług IT (ang. Software Development Association Poland - SoDA). Związek postuluje m.in. powołanie współpracującej z biznesem i przez niego współfinansowanej

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

konsolidację sektora. "Polski rząd wprowadził wiele narzędzi, które mają pomóc przedsiębiorcom i klientom indywidualnym przejść przez okres kryzysu gospodarczego wywołanego lockdownem, z którym mamy jeszcze do czynienia. Wzrost kosztów ryzyka na pewno nie będzie tak duży, jak

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o greckiej tragedii, a boisz się zapytać

największy partner handlowy. A niemiecka gospodarka, obciążona daniną dla Grecji, może się też wolniej rozwijać. Poza tym część pieniędzy na pożyczki dla Grecji pójdzie prawdopodobnie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z których polskie firmy czerpią obecnie całymi garściami. Funduszy do podziału

NIK krytykuje unijną "chwilówkę"

zaliczki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 4,65 mld zł. Takiego źródła pokrycia potrzeb pożyczkowych nie przewidywał jednak art. 98 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - ocenia NIK. I dodaje, że wykorzystanie unijnych euro do łatania budżetu jest sprzeczne także z art. 202 ust. 1

Ogrzewasz dom, nie zatruwasz środowiska, a jeszcze masz własny prąd

oddawanych do sieci. Inwestycja w mikrosiłownię zwróci się więc w ciągu 4-5 lat, a następnie będzie przynosiła już tylko zyski. Polska na czele wyścigu Pomysł na mikrosiłownię ORC (Organic Rankine Cycle) nie jest nowy, prace nad nią rozpoczęły się już w 2009 roku, właśnie w IMP PAN w Gdańsku. Instytut

Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 banków, podtrzymał dla 5 kolejnych

Warszawa, 24.11.2016 (ISBnews) - Warszawa, 24.11.2016 (ISBnews) - Haitong Bank podniósł rekomendacje dla 4 polskich banków PKO BP, Pekao, Alior Banku oraz Getin Noble Banku, wynika z raportu datowanego na 23 listopada. Jednocześnie analitycy podtrzymali rekomendacje dla 5

Fundusze strukturalne: wciąż potrzebne wpisy do internetowej bazy danych

dniach pojawiły się informacje, że w kolejnym budżecie UE (na lata 2007-13) Polska może dostać nawet 52 mld euro funduszy strukturalnych i spójnościowych (to prawie 240 mld zł, licząc po dzisiejszym kursie!) - na wagę złota są wszystkie pomysły. Co równie ważne, wśród wpisów

Premier Portugalii: Nie powtórzymy drogi Grecji

Portugalia, gospodarki wielu krajów były za mało elastyczne. Trzeba było dziesięciu kolejnych lat, żeby to zrozumieć. Dla Polski ważne jest, by uniknąć popełniania podobnych błędów. Wchodząc do strefy euro, trzeba bardzo dokładnie zbadać przyszłe koszty. Trzeba też dobrze wybrać

Zasiłek - ni pies, ni wydra, czyli kłopot polskiego bezrobotnego

pasywne polityki rynku pracy - wcześniejsze emerytury i zasiłki dla bezrobotnych - wydajemy ok. 0,3 proc. PKB, podczas gdy średnia europejska wynosi 1,2 proc. PKB. Ale i pod względem strukturalnym polski system kuleje: - Nasz zasiłek nie spełnia ani funkcji przejściowej osłony

Zatrudnienie będzie nadal rosło, a także presja na płacę wg analityków

przyśpieszyć do ok. 4-5% r/r" - analitycy Banku Zachodniego WBK. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Jako udany można określić pierwszy kwartał na polskim rynku pracy, a potwierdziły to opublikowane dziś marcowe

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

reklamę online w Polsce wzrosły o 14% r/r do ponad 3 mld zł w I-III kw. 2018 r., wynika z badania IAB AdEx, realizowanego przez IAB Polska wspólnie z PwC. Źródło: ISBnews Gospodarka : Innowacyjność polskiej gospodarki pozostaje niska, a ostatnie zmiany prawne rozwiązują tylko

Koniec strukturalnych negocjacji

. Nadto w ramach tzw. funduszy spójności (na duże projekty) Polska może otrzymać 4 mld 179 mln euro. Dodatkowo jest jeszcze specjalny fundusz pomocy technicznej oraz chyba najważniejszy element funduszy strukturalnych - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR

Gra w bezrobotnego. Żeby uzyskać pomoc urzędu pracy, uczą się testów na pamięć i zdają po kilka razy

że powinniśmy walczyć z najtrudniejszym u nas bezrobociem strukturalnym, to instrumenty dopasowaliśmy do średniego bezrobocia. W 2016 roku na aktywizację bezrobotnych przeznaczono 6 z 12,2 mld z Funduszu Pracy. Spośród 1,5 mln bezrobotnych w Polsce, 37 tys. zostało przypisanych do profilu I, 1 mln

Ekskluzywne pomnażanie

złotych. W ubiegłym roku można było kupić obligacje np. PKP, PBG (firma z branży budowlanej) czy spółki Multikino. W tym roku emisję obligacji zapowiedziały takie giganty jak Polska Grupa Energetyczna czy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Inwestycją dla grubszych portfeli

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

; - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Polska gospodarka rosła w trzecim kwartale br. w tempie 3.9%r/r wobec wzrostu o 4.6%r/r w drugim kwartale oraz 4.8%r/r w pierwszym

Minister finansów: Terapia szokowa? Ależ skąd

Rozmowa z Jackiem Rostowskim, ministrem finansów Renata Grochal, Agata Nowakowska: Przed wyborami premier mówił, że nie będzie reform ''godzących w ludzi''. Pan - że Polska będzie miała w przyszłym roku 4-proc. wzrost gospodarczy. Po wyborach Donald

Czy warto zainwestować w złoto?

Polsce, i to nie tylko dla finansowych krezusów. Czytaj też: Jak przytulić 3,7 miliarda dolarów, czyli niewiniątka z funduszy hedgingowych Najwięcej miejsca poświęcimy inwestowaniu w złoto, bo to ostatnio najpopularniejszy metal szlachetny - ceny

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę Wirtualna Polska Holding w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, E oraz praw do akcji

Minister finansów szykuje Polskę na kryzys

wiadomo, co będzie z Grecją i Włochami, i jaki wpływ zawirowania mogą mieć na sytuację ekonomiczną Polski. - Nasza gospodarka jest silna, ale sytuacja w Europie Zachodniej prędzej czy później na nią wpłynie - przestrzegł. Przygotowanie budżetu w trzech wariantach ma pozwolić na

Energetyczna unia Donalda Tuska

Powoływał się na precedens, jakim jest Europejska Wspólnota Energii Atomowej dokonująca zakupów uranu dla wszystkich krajów europejskich. Pomysł polskiego premiera spotkał się z dużym zainteresowaniem europejskich mediów i umiarkowanym polityków. Pomija on fakt, że UE od

Chińskie załamanie giełdowe. Co dalej?

krach, który zmieni zasady funkcjonowania globalnej gospodarki. Jednak prawdopodobieństwo wystąpienia takiego skrajnie czarnego scenariusza dla posiadaczy akcji i jednostek funduszy inwestycyjnych oceniam na nie więcej niż 10 proc. W tej chwili takiej sytuacji nie oczekuję

Ekonomista Goldman Sachs: Trzeba rozruszać południe Europy [WYWIAD]

. Wszyscy liczą na to, że największa gospodarka strefy euro pomoże innym krajom wyjść z kryzysu. Także Polska, której jedna czwarta eksportu trafia do Niemiec. To realne? - Jeśli globalna gospodarka będzie rosła w tempie 3-4 proc., to nie widzę powodu, żeby gospodarka Niemiec nie

Jak bankructwo Grecji wpłynie na portfele Polaków?

tego powodu przewróciły. Poza tym w Polsce obowiązują państwowe gwarancje dla depozytów (do 150 tys. euro), takie same dla wszystkich banków. Grecka katastrofa nie ma więc nic wspólnego z polskimi bankami. Nie ma też związku - przynajmniej dopóki nie upadnie strefa euro - między wydarzeniami w Grecji a

Zatrudnienie i płace w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

rynkowych oraz naszej prognozy. W relacji miesięcznej zatrudnienie zwiększyło się o ponad 8 tys. miejsc pracy. Dla porównania przed rokiem zmniejszyło się o 0,1 tys. Dzisiejsze dane potwierdzają zatem bardzo dobrą sytuację na polskim rynku pracy. Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyhamowała w

Masz daleko do dużego miasta? Twój region dostanie więcej pieniędzy

Nowa "Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego" - dokument, który zadecyduje o tym, jak Polska podzieli unijne fundusze strukturalne w latach 2010-20 - jest już gotowa. Uzgodniona z samorządami wojewódzkimi, za 2-3 tygodnie - jak mówi Elżbieta Bieńkowska, minister

Premier Portugalii: Nie musimy iść grecką drogą

nie spodobają się reformy i ludzie tak jak w Grecji wyjdą na ulice?- Wynik majowych wyborów pokazał, że poparcie dla reform jest większe, niż się wydawało. Partie, które obecnie rządzą Portugalią i wdrażają reformy strukturalne, w gruncie rzeczy mają podobną wizję zmian jak członkowie tzw. trojki

Piątka na kryzys: Grecy krwawią. Jakie będą konsekwencje?

widzieliśmy - w USA wycofano 50 mld dol. z funduszy, o których wiadomo, że mają w swych portfelach aktywa europejskich banków zaangażowanych w pożyczki dla Grecji. Gdy upadł Lehman Brothers, wycofano 400 mld dol., więc na razie mamy jedną ósmą paniki sprzed trzech lat. Czarnego

Niemiecko-francuski plan dla euro wywindował indeksy

znacjonalizuje za 4 mld euro, luksemburski oddział kupi firma rodziny rządzącej z Kataru, a we Francji wciąż trwają negocjacje o przejęciu działalności Dexii przez dwa tamtejsze banki. Ponadto Belgia weźmie na siebie 60 proc. z 90 mld euro gwarancji Brukseli, Paryża i Luksemburga dla ryzykownych aktywów Dexii

Wielkie reformy albo... małe - pytanie o strategię przyszłego rządu

z deficytem poniżej 3 proc. PKB w przyszłym roku opiera się na optymistycznym założeniu wzrostu PKB o 4 proc. Fitch prognozuje dla Polski 3,3 proc. Jeżeli więc rząd poważnie podchodzi do swojego planu, będzie to zapewne wymagało od niego dalszych cięć w wydatkach - napisała w poniedziałek w

Centrum obliczeniowe i nowy budynek wydziału mat-fiz dla białostockiej Alma Mater

Józef Rogowski, prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku, nie ukrywa satysfakcji z projektu: - Naprawdę nie wiem, skąd się wziął pogląd, że fundusze strukturalne są raczej tylko dla samorządów. O tym, żeby tę inwestycję sfinansować właśnie z nich, pomyśleliśmy

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

pierwsze . Ministrowi Finansów ciąży problem szybko narastającego długu publicznego i realne zagrożenie przekroczenia już w roku 2010 przewidzianego w Ustawie o Finansach Publicznych progu 55proc PKB, co, jeśli się stanie, nałoży na Polski rząd trudny obowiązek gwałtownego równoważenia finansów publicznych

Światowa gospodarka szuka odpowiedzialnych za kryzys

budżetem państwa nadwerężonym przez kryzys. Węgry uchwaliły już podatek, który zapewni budżetowi 200 mld forintów. Pobierany ma być od aktywów zgromadzonych przez banki. W Polsce SLD i PiS chcą zebrać od banków przynajmniej 3-4 mld zł (podobnie - od aktywów), które załatałyby dziurę w budżecie, a rząd

KRUS posiadaczy ziemskich

gruntownej zmianie powinna jednak ulec zasada dostępu do KRUS dla nowych członków. Minimum dostępu to np. prowadzenie gospodarstwa, które może wykazać się roczną produkcją o wartości przynajmniej 4 ESU (Europejskich Jednostek Wielkości, 4 ESU to ok. 20 tys. zł rocznie). Niektórzy specjaliści mówią nieśmiało

Kryzys? Dzięki niemu Niemcy zaoszczędzą miliardy euro

pracowników. Niemieccy pracodawcy muszą więc przyciągać coraz więcej osób z zagranicy, także z Polski. Hiszpańscy inżynierowie, którzy nie mają szans na zatrudnienie u siebie w kraju, przyjeżdżają teraz do pracy do Niemiec. Niemcy przeżywają boom na rynku budowlanym. To po części zasługa bardzo luźnej

Grupa trzymająca budżet

2009 r. sieć placówek ma liczyć 62 oddziały. Docelowo bank chce osiągnąć 4 proc. udziału w swoim segmencie rynku, a jego fundusze własne (łącznie z pożyczką od ICF) wyniosą 150 mln zł. Preferencje przedsiębiorców Gdańska firma Qualifact Badania

Zaoszczędzimy pieniądze i ochronimy klimat

niebezpieczna dla naszego kraju. Węgiel jako paliwo dla elektrowni będzie w UE wypierany przez gaz, który emituje o połowę mniej CO2. Tymczasem węgiel mamy własny, a gaz na razie musimy importować. Polski rząd, choć oficjalnie deklaruje, że ochrona klimatu będzie priorytetem naszej prezydencji, próbuje

Zostań milionerem! Jak znaleźć na to kasę w domowym budżecie?

określonej kwoty do miesiąc, kwartał lub raz w roku, a w zamian dostajesz zniżkę w prowizjach pobieranych przez towarzystwo funduszy. Jedynym problemem dla osoby nie obeznanej z rynkiem finansowym może być wybór funduszu, w którym będzie oszczędzała w ramach planu. Ale bez przesady - każdy fundusz ma swój

Rostowski: Albo solidarność, albo rozpad Europy

, jak Polska i kilka innych krajów sugerowało, to być może bylibyśmy teraz w znacznie lepszej pozycji. Kluczowe jest też obniżenie oprocentowania pożyczek dla ratowanych krajów, co zostało przyjęte w lipcu. Niemcy wpadli na dobry pomysł włączenia

Czarna lista barier dla przedsiębiorców 2008

nieuzasadnione. W 2008 roku intensywnie pracowano w UE nad rewizją dyrektywy w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS), której zapisy będą miały poważne skutki dla polskiej gospodarki. Polska brała aktywny udział w pracach nad ostatecznym kształtem dyrektywy i