4 elementy pkb

Reuters, is

Rząd przyjął wskaźniki makro na 2012. Szybciej niż zwykle

Rząd przyjął wskaźniki makro na 2012. Szybciej niż zwykle

Rząd przyjął we wtorek do prac nad przyszłorocznym budżetem założenia wzrostu PKB na poziomie 4 proc., a średniorocznej inflacji 2,8 proc. Założenia zostały przyjęte szybciej niż zazwyczaj, co jest elementem planu, który zakłada skierowanie budżetu do parlamentu jeszcze przed wakacjami

Firmy znowu uciekają do szarej strefy. Przed ZUS-em i fiskusem

Rosnące koszty w połączeniu z niepewnością co do przyszłości sprawiają, że firmy, szukając oszczędności, uciekają do szarej strefy. Według danych Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych wartość szarej strefy w Polsce wyniesie w 2023 roku blisko 750 mld zł.

Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc.

dla całej gospodarki za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych dla 54 sektorów. W scenariuszu Tarcza, zakładającym transfer 132 mld zł (prawie 6% PKB) z tarczy antykryzysowej do gospodarstw domowych i przy założeniu, że 3/4 jest konsumowane, spadek PKB jest ograniczony o

Nie PKB, ale IOR. Polscy ekonomiści chcą inaczej mierzyć rozwój gospodarczo-społeczny

Nie PKB, ale IOR. Polscy ekonomiści chcą inaczej mierzyć rozwój gospodarczo-społeczny

brexit. "Dlatego w całym 2019 roku prawdopodobne jest osiągnięcie wzrostu PKB na poziomie 4 proc. lub nawet trochę powyżej" - napisał w komentarzu minister. W sukurs idzie mu bank PKO BP, który ogłosił zmianę prognozy wzrostu na 2019 r. Według ekonomistów PKO wyniesie on 4,1 proc., wobec 

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

roku, czemu sprzyjać będzie wciąż ekspansywny policy-mix, który zapewni wzrost PKB na poziomie około 4%. Analitycy podkreślają, że głównym czynnikiem ryzyka prognoz pozostaje kwestia dalszego rozwoju epidemii koronawirusa. "Niewykluczona jej

Polacy "nie potrafią" w podatki? Płacimy mniej, niż myślimy

Polacy "nie potrafią" w podatki? Płacimy mniej, niż myślimy

myśl, że w przypadku państwa to zupełnie inna sprawa, bo przecież płacimy podatki, to nadmienię, że za zbędne stanowiska w firmach płacimy w cenach produktów.  Polska wydaje na administrację mniej niż średnia unijna. Nasze wydatki na ten cel w relacji do PKB stanowią 2,8 proc. Średnia dla UE to 4

Euler Hermes: Wzrost gospodarczy Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy Polski spowolni do poziomu 3,2% w całym 2020 roku, ale ze stopniowym ożywieniem w kolejnych kwartałach, ocenił starszy ekonomista Euler Hermes Manfred Stamer. "Realny PKB wzrósł o +4% w roku

Marzenia o motoryzacyjnej potędze. Czy samochody elektryczne rozpędzą polską gospodarkę?

Marzenia o motoryzacyjnej potędze. Czy samochody elektryczne rozpędzą polską gospodarkę?

zależności od tego, którą ścieżką podąży branża, perspektywa udziału w PKB może wynosić w 2030 r. od 2 do niemal 4 proc., a w 2050 r. od prawie 3 do niecałych 6 proc. Znaczenie gospodarcze sektora elektromobilności jest zdaniem ekspertów w dużej mierze uzależnione od stopnia zaangażowania administracji

GUS skorygował wzrost PKB za 2016 r. do 3%, za 2017 r. - bez zmian: 4,6%

szacowanych 2,9%. Korekty dotyczą także poszczególnych kwartałów. Wzrost PKB niewyrównany sezonowo w poszczególnych kwartałach 2017 r. wyniósł odpowiednio: 4,4% r/r w I kw. (wobec wcześniej szacowanych 4,1%), 4% r/r w II kw. (wobec 4%), 5,2% r/r w III kw

Dobre dane z rynku pracy w USA. 4% wzrostu PKB w Polsce!

tendencji. NBP podnosi prognozy wzrostu PKB dla Polski Narodowy Bank Polski po raz drugi w tym roku podniósł prognozy wzrostu PKB. O ile w marcu wzrost był ostrożny z 3,6% na 3,7% to teraz podniesiono od razu do 4%. Dotychczas o wartości tej wielu

Rynek walutowy czeka dziś na unijne dane o PKB

niewielkiego odchylenia od prognozy. Kilka elementów może korzystnie wpłynąć na PKB, w tym poprawiające się nastroje wśród europejskich konsumentów. Od marca tego roku sprzedaż detaliczna utrzymuje się na przyzwoitych poziomach, ale szczególnie ostatnie 4 miesiące były dobre, a sierpień, wrzesień i październik

ING BSK: Potrzeby pożyczkowe netto wzrosną do min. 70 mld zł z 15 mld zł w br.

. 4% PKB w 2020. Odpowiada to wzrostowi potrzeb pożyczkowych netto do ok. 70 mld zł (z 15 mld zł, których się spodziewaliśmy wcześniej). Polska dostanie jednak 7,5mld euro z funduszy strukturalnych, a więc około 33 mld zł, co w dużym stopniu zabezpiecza pozycję płynnościową budżetu" - czytamy w

PIE: Polska gospodarka jest zespolona z Unią Europejską

PIE: Polska gospodarka jest zespolona z Unią Europejską

euro. To jeden z elementów, który pozwoli naszemu krajowi odnotować jedną z niższych strat PKB wśród krajów europejskich w roku najsilniejszego uderzenia koronakryzysu.   Transformacja rolnictwa   W kontekście rolnictwa i obecności Polski w UE debata publiczna

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

dynamiki wzrostu PKB w Polsce do blisko 4% r/r w 2019 roku, z uwagi na stymulację fiskalną. GUS poinformował dziś, produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2018 roku o 4,9% r/r wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Luka CIT, pomimo znaczącego jej ograniczenia w ostatnich latach, wynosi obecnie około 1% PKB i nadal istnieje duży potencjał jej redukcji, wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). "Luka CIT jest

Przegląd prasy

zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami --Rząd chce przyjął w III kw. nowelę odraczającą powrót do 7% i 22% stawki VAT --Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków --Sprzedaż

Rząd przyjął uchwałę w sprawie WPFP na lata 2019-2022

elementem WPFP jest ?Program konwergencji. Aktualizacja 2019", który do końca kwietnia zostanie przedłożony Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin. "W 2019 r. oczekiwane jest stosunkowo łagodne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4%, w 2020 r. PKB wzrośnie realnie

Gatnar, RPP: Impuls fiskalny bez precedensu, koszt dla budżetu poniżej oczekiwań

. [?] To jest nowy czynnik, które będzie napędzał gospodarkę - produkcję, konsumpcję i usługi. Z tego powodu uważam, że w roku 2019 wzrost PKB pozostanie na poziomie pomiędzy 4 a 4,5%" - powiedział Gatnar w rozmowie z ISBnews. Zwrócił uwagę, że według analizy przedstawionej

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

trakcie drugiego czytania sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych Henryk Kowalczyk (PiS) stabilizacyjna reguła wydatkowa "przynosi też znakomite efekty [?] czyli malejący z roku na rok przez ostatnich pięć lat deficyt sektora finansów publicznych, malejący dług publiczny od ponad 55% w stosunku PKB

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

wewnętrzny. Był to efekt solidnego wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych oraz przyspieszenia inwestycji. W bieżącym roku, zdaniem większości ekonomistów, trudno będzie utrzymać dynamikę PKB na poziomie 4%, a część z nich spodziewa się znaczącego spadku poniżej 4%. Poniżej

Glapiński: Wzrost PKB spowolni do 3,5-4% w 2018 roku

procentowych NBP, roczne tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 3,4-4,7% w 2017 r. (wobec 3,4-4% w projekcji z marca 2017 r.), 2,5-4,5% w 2018 r. (wobec 2,4-4,5%) oraz 2,3-4,3% w 2019 r.( wobec 2,3-4,4%). (ISBnews)

GUS skorygował wzrost PKB za 2016 r. do 2,7% z 2,8%

3,1%). Wzrost r/r w 2015 r. ukształtował się odpowiednio na poziomie: 4,1% (wobec 4% publikowanych poprzednio), 3,4% (wobec 3,5%), 3,8% (wobec 3,9%) i 4,1% (wobec 4,3%). W ujęciu kwartalnym PKB wyrównany sezonowo wyniósł w kolejnych kwartałach 2016

Innowacje? Polska na 4. miejscu od końca w UE. Co nas trzyma w ogonie Europy?

cyfrowe, inwestycje funduszy wysokiego ryzyka, udział małych i średnich firm w innowacjach, liczbę patentów, eksport zaawansowanych technologii oraz wydatki na badania i rozwój. W Polsce w 2020 roku na badania i rozwój przeznaczono 1,39 proc. PKB, czyli ponad 32 mld złotych. Szwecja, zamieszkana

Wzrost PKB słabnie, w 2016 r. może ukształtować się poniżej 3% wg analityków

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Szybki szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za III kwartał 2016 r. okazał się znacznie niższy (2,5% r/r) od oczekiwań rynkowych na poziomie 2,8% r/r. Zdaniem ekonomistów, w IV kw. możliwe jest odbicie tempa wzrostu gospodarczego z uwagi na

KNF: Relacja aktywów sektora bankowego do PKB wzrosła do 89% w 2014 r.

banków mierzony tempem wzrostu aktywów, kredytów i depozytów, był istotnie wyższy niż tempo wzrostu nominalnej wartości PKB. W rezultacie odnotowano dalsze zwiększenie relacji sumy bilansowej oraz jej głównych elementów do PKB (aktywów z 85% do 89%, kredytów dla sektora niefinansowego z 50% do 52

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

. "W 3Q19 roczne tempo wzrostu PKB obniżyło się do 3,9% z 4,6% w 2Q19 i po raz pierwszy od 4Q16 było niższe niż 4%. Najniższy od blisko trzech lat wzrost gospodarczy potwierdza, że wchodzimy w fazę spowolnienia koniunktury. Wolniejszy niż w poprzednim kwartale wzrost gospodarczy to przede wszystkim

Chiny bronią swojej fotowoltaiki. Panele zdrożeją? Europa chce budować własne gigafabryki

miejsca pracy i PKB. Ale są to raczej firmy niskich technologii, głównie instalatorskie i takie, które składają elementy fotowoltaiki. Wyjątkiem jest Saule, który produkuje pod Wrocławiem ogniwa perowskitowe. Jest to bardzo mała skala, np. do etykiet cenowych, które mogłyby wyświetlać

Propozycje fiskalne PiS nie powinny zwiększyć deficytu pow. 3% PKB wg analityków

- spowolnienia wzrostu PKB ogółem. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Zapowiedziana stymulacja fiskalna zmniejsza prawdopodobieństwo spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce poniżej 4% i tym samym ogranicza pole dla

PIE: Gdyby odmrożenie turystyki nastąpiło od sierpnia, PKB spadnie o 72,2 mld zł

tworzeniu krajowego PKB wyniósł w 2018 r. 4%, a łączne wydatki krajowych i zagranicznych turystów poniesione w Polsce wyniosły 62,2 mld zł. Bezpośrednia wartość dodana wygenerowana przez branżę turystyczną wyniosła w 2018 r. 1,3% PKB. Średnia dla państw OECD to 4,4% Wśród państw członkowskich UE objętych

Rosyjską gospodarkę miała zabić inflacja i sankcje. Nic z tego. Kiedy Putinowi skończą się pieniądze na wojnę?

produkowanych w Rosji przy użyciu importowanych części, mocno wzrosły. Choć nadal są dostępne, trafiają do Rosji okrężną drogą przez państwa trzecie. Wreszcie trzeci element – usługi oferowane przez państwo. Czyli m.in. dostawa wody, elektryczności, transport. Zgodnie z zapowiedziami podwyżka cen gazu

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

uwzględnia nie tylko Niemcy, ale wszystkie państwa Unii Europejskiej. Polska przesunęła się bliżej Niemiec o 1,5 pkt proc. PKB PPP per capita, ale w ogólnoeuropejskim rankingu zajmujemy odległe 21. miejsce. Tak jak w poprzednich edycjach raportu, także i tym razem badaliśmy trzy parametry ? trzy największe

Arak z PIE: Dynamika wzrostu gospodarczego spowolni do ok. 4% r/r w 2019

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Dynamika wzrostu gospodarczego PKB sięgnie ok. 4% r/r w 2019 roku, uważa dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) Piotr Arak. "Dynamika wzrostu gospodarczego sięgnie ok. 4% r/r PKB w 2019 roku. Nikt nie

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

brutto na środki trwałe wzrosły o 8,1% r/r, jednak stopa inwestycji za ostatnie 4 kwartały wyniosła zaledwie 17,7%. Spodziewamy się, że najbliższe kwartały przyniosą wyhamowanie rocznego tempa wzrostu PKB, a w całym roku oczekujemy wzrostu PKB w okolicach 4,2%" - starszy ekonomista Banku Pekao Adam

PKO BP: Polska gospodarka spowolni umiarkowanie co uchroni ją przed przegrzaniem

hamowało. Spodziewamy się tempa wzrostu PKB w tym roku na poziomie ok. 5%, w przyszłym w okolicach 4%, a w 2020 roku - 3%, gdy światowa gospodarka będzie znacząco zwalniać. Tym, co Polskę chroni w realnej gospodarce, to poprawa sytuacji fiskalnej" - powiedział główny ekonomista Piotr Bujak podczas

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

krajowy z dominującym wkładem konsumpcji (2,9pp z 5,1% wzrostu PKB). Poprawił się wkład eksportu netto (+0,5pp z 5,1% wzrostu PKB) a to dzięki odbiciu w niemieckim i polskim przemyśle w 2kw18 po słabym 1kw18.Najważniejszym elementem w strukturze danych jest duże rozczarowanie po stronie inwestycji

Paweł Borys dla Wyborcza.biz: Rząd wesprze energetykę dopiero, gdy ta będzie mieć problemy

spowolnienie oczywiście będzie widać. Szacuje się, że PKB w trzecim kwartale rósł w tempie ok. 3-4 proc. versus 8 proc. w pierwszym kwartale, ale wydaje się teraz, że uda nam się uniknąć recesji. Wzrost gospodarczy w przyszłym roku będzie dodatni, na poziomie ok. 1 proc. Wiele europejskich krajów nie uniknie

Przegląd prasy

technologie silników spalinowych --Moody's podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski na poziomie 4,4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r. Dziennik Gazeta Prawna --Ustawa prądowa zamrażająca ceny nie wszystkim pomaga - niektórym

Polexit. Przepis na gospodarczą katastrofę

regionami mniej i bardziej rozwiniętymi, otrzymaliśmy z Brukseli 131,23 mld euro. W tym czasie do kasy Unii wpłaciliśmy 65,62 mld euro, co oznacza, że na czysto zyskaliśmy (uwzględniając zwrot niewykorzystanych środków) 137,96 mld euro. W relacji do PKB było to średnio 2,1 proc., a skumulowany napływ netto

Morawiecki żartuje z Tuska, ale przyznaje: rządowy program nie wypalił, a węgla zabraknie

politycznych wieców oklaskami. Jednocześnie premier twierdził, że stan finansów państwa jest na tyle dobry, że pomaga łagodzić skutki drożyzny. – W 2009, 2010, 2011 roku deficyt budżetowy był rekordowy i sięgał około 8 proc. całego PKB – dodawał Morawiecki. Zapomniał jednak dodać, że wzrost cen

Rynek pracy w 2022 roku był trudny. Jak zapowiada się 2023?

Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) stopa bezrobocia wynosiła 2,9 proc., współczynnik aktywności zawodowej 57,8 proc., a wskaźnik zatrudnienia 56,1 proc. Spowolnienie PKB w trzecim kwartale 2022 roku było słabsze, niż zakładano, co pokazuje, że gospodarka nie załamuje się jeszcze, ale eksperci

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Przyjęto, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4% oraz 3,7%. Podobnie, jak miało to miejsce w 2018 r., oczekiwany jest dalszy wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w

Premier Morawiecki obiecuje: "Płace będą rosły szybciej niż ceny". Ekonomiści komentują

wzrostu gospodarczego.  - Już teraz, po drugim kwartale tego roku, poziom naszego wzrostu gospodarczego jest wyższy niż przed pandemią. To oznacza, że nasze plany rozwoju mogą ponownie nabierać tempa - twierdził. Podkreślił też, że oprócz informacji o PKB, wzroście zatrudnienia, eksporcie

Ten wykres pokazuje, jak premier Morawiecki na konferencji prasowej manipuluje danymi

, skoro według danych resortu finansów było to 180,9 mld zł? Tajemnica. Jedna z wielu. Czerwona linia - to luka w VAT. Ona spada i się stabilizuje w 2018, 2019 i 2020 roku. Przy czym luka przedstawiona jest jako procent PKB. Z wykresu wynika, że wynosi około 10-11 proc. PKB "Chyba błąd. Musiałaby

Wzrost PKB w Polsce 4%? Polski dług wciąż rośnie.

Wzrost gospodarczy w Polsce niekoniecznie 4% Zdaniem Leszka Skiby, wiceministra finansów w rządzie, wzrost gospodarczy w tym roku może wzrosnąć o więcej niż zakładane 3,6% aczkolwiek poziom 4% będzie trudny do osiągnięcia. Głównym motorem napędzającym

PwC: Polska na 30. miejscu w OECD pod względem aktywności zawodowej osób 55+

. Zgodnie z szacunkami ekspertów firmy doradczej PwC, zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB nawet o 66 mld USD. "Miejsce Polski w końcówce zestawienia dla całego OECD

PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 proc. Wzrost gospodarczy był najsłabszy od trzech lat, ale nieco lepszy, niż się spodziewano

;Wyborczej”. Zdaniem Jankowiaka rząd swoimi decyzjami dodatkowo pogłębia ten trend. Jesienią tego roku w Polsce zostanie obniżony wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Liczy się jakość wzrostu a nie dynamika?   Rząd rok temu zapowiadał, że tempo wzrostu PKB wyniesie 4 proc. w

Transatlantycka kłótnia o dotacje. Mówią o walce z drożyzną, a bardziej chronią swoich

dwie części programu Build Back Better miały mniej szczęścia. Niektóre ich elementy znalazły się w innych ustawach lub zostały włączone do ustawy Build Back Better Act, która przeszła przez kontrolowaną przez Demokratów Izbę Reprezentantów, ale została zablokowana w Senacie, gdyż sprzeciwili jej się

Ekonomista Polskiej Rady Biznesu: W 2022 r. wzrost cen będzie jeszcze szybszy

powinniśmy się o to martwić, zwłaszcza jeśli czeka nas czwarta fala pandemii? - Obecnie nie widzę żadnego związku pomiędzy wysokością stóp procentowych a wzrostem gospodarczym. Biorąc pod uwagę inwestycje, które są najważniejszym elementem wzrostu PKB, trudno zakładać, że podwyżka stóp mogłaby zaszkodzić

Inflacja przyspiesza, a rząd chce dalej stymulować gospodarkę - tak działają cięcia podatków i tarcze antyinflacyjne. "To błąd"

odbudowy. Szacujemy, że ta stymulacja w 2022 r. wyniesie około 4-5 proc. PKB. To bardzo dużo na tle tego, że w popandemicznym 2021 r. wyniesie ona około 3-4 proc. To nie jest spójne z sygnałami, które wysyła gospodarka. Jeśli inflacja już dobija do 8 proc., to jasne jest, że trzeba wyhamować

Złoty czeka na dane o polskim PKB

ostatniego posiedzenia FOMC, zdecydują dziś o losach złotego. Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje dane o PKB o godzinie 10:00. Należy oczekiwać, że gospodarka wyhamowała w okresie kwiecień-czerwiec do 3,7-3,8 proc. w relacji rocznej z poziomu 4 proc. w I kwartale roku. Tym

PKB ma szansę co najmniej powtórzyć wzrost z ub.r. w 2016 r. wg analityków

"Według wstępnych danych GUS tempo wzrostu PKB w 2015 r. wyniosło 3,6%, wobec 3.3% w 2014 r. To wynik zgodny z naszymi przewidywaniami, który sugeruje, że dynamika PKB w ostatnim kwartale roku przyspieszyła do ok. 3,8% r/r (choć błąd szacunku jest spory i równie dobrze mogło to być ok. 4% r/r). Na

Franki dalej w dół. Dobre dane z Japonii

wzrostu dla Polski cały czas rosną, zatem jest to element wspierający złotego. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym warto zwrócić uwagę na: 14:00 - Niemcy - inflacja konsumencka, 14:30 - USA - wzrost PKB

Apel ekonomistów o przejrzystość finansów państwa

-19, ale bez zagrożenia dla średniookresowej stabilności, jednocześnie przyjmując zobowiązanie do przestrzegania paktu stabilności i wzrostu, czyli unijnych reguł budżetowych. Analogicznie należy postąpić w Polsce. Klauzula wyjścia jest integralnym elementem polskich reguł fiskalnych. Nie ma jednak

Brzeziński: PiS rządzi dzięki 500 plus. Dało im w 2019 roku nawet 10 posłów. Dlatego przed wyborami będzie 700 plus

to świetnie. Jak już się okazało, że reforma jest powszechnie krytykowana i negatywnie się odbija na sondażach, to politycznie wykonał skok do przodu. Wyrzucili najbardziej niepopularne elementy, jak ulga dla kasy średniej. A te najbardziej korzystne rozwiązania docisnęli do dechy. W rezultacie

Eksport powoli staje na nogi? To dobrze wróży PKB

ekonomista Raiffeisen Banku. - Dane oznaczają, że saldo wymiany z zagranicą, które są jednym z elementów PKB było lepsze, niż nam się wydawało. Można być bardziej optymistycznym odnośnie do tempa wzrostu PKB w trzecim kwartale 2009. Jest szansa, by był to wzrost PKB powyżej 1,5

MR liczy, że Program Budowy Kapitału przyspieszy wzrost PKB o 0,4 pkt rocznie

długim terminie, 16,5 mln oszczędzających w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków, uzyskanie ponad 120 mld zł (blisko 5% PKB) napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy po 10 latach funkcjonowania Programu przy składce 4%, oraz 208 mld zł

"Zwycięstwo nie za wszelką cenę". Ekonomiści biją na alarm w związku z kosztownymi obietnicami rządu i łamaniem zasad

podkreślają, mówienie o doskonałej kondycji finansów publicznych jest złudzeniem, bo w tak sprzyjających warunkach gospodarczych 2018 r. powinien być rokiem z nadwyżką budżetową, a nie z ponad 10-mld dziurą. "W rezultacie, mimo jednego z najlepszych wyników wzrostu PKB w ostatnich latach w UE

Przegląd prasy

IV kwartale --Borys z PFR: Nasza strategia na 2019-2021 zakłada 24 mld zł inwestycji, 4-6% ROE --XTPL chce podwyższyć kapitał w drodze emisji do 65 tys. akcji bez pp --Borys z PFR: OZE stanowią istotny element naszej

Work Service: Ok. 60% Ukraińćów pracujących w Polsce rozważa pracę w Niemczech

miałoby negatywne przełożenie na tempo wzrostu PKB. Dotychczas wiele osób przekonywało, że przy ewentualnej konkurencji z niemieckim rynkiem pracy, naszymi atutami będzie bliskość geograficzna i językowa. Niestety, nasze badania pokazują, że te elementy znajdują się na końcu listy powodów, dla których

Rząd nowelizuje budżet. Dochody wyższe nawet o 80 mld zł. Będą potężne wydatki. PiS szykuje się na wybory?

przez właśnie dodatkowe środki – 4 mld zł – wyjaśniał Morawiecki. To ruch wyprzedzający. „Polski ład", rządowy projekt zmian w podatkach, który niebawem będzie głosowany w Sejmie, zakłada zabranie samorządom w ciągu 10 lat aż 132 mld zł. Podkreślają one, że jest to mordowanie

Nawet Kret się zatkał... Problemy w światowej gospodarce nie skończą się szybko

. dynamiki PKB, co jest swoistym rekordem. A kiedy firmy idą na zakupy, ceny materiałów rosną tym bardziej. Ponadto muszą te zapasy gdzieś składować, a to znów podwyższa koszty… Na koniec zostaje konsument, który odkrywa, że jego portfel chudnie, bo w takich warunkach wysoka inflacja to element &bdquo

Gospodarka bierze oddech. Płace budżetówki zamrożone do 2017 r.

We wtorek rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-17. O wielu elementach tego planu już pisaliśmy w "Wyborczej" . Program zakłada więc, że wzrost gospodarczy w Polsce w tym roku przyspieszy do 3,3 proc. z 1,6 proc

"Polski ład" strąca do szarej strefy. To już się dzieje

kosztował branżę 4 mld zł. Teraz jako przykład beneficjentów "Polskiego ładu" podaje się fryzjerów. To rażąca demagogia – podkreśla Łenczyński. Przypomina też o dodatkowych kosztach: obowiązku dostosowywania stanowisk w związku z COVID-19, obowiązku posiadania kasy online oraz o gwałtownym

Kurs franka do złotego na najniższym poziomie od kwietnia

ostatnio z Europy. - Jednak tu wspólne elementy się kończą. O ile bowiem w przypadku forinta wzrost popytu ma mocne podstawy, chociażby w postaci oczekiwanej poprawy wskaźników makroekonomicznych dla węgierskiej gospodarki czy spodziewanej w niedalekiej przyszłości podwyżki

Święta bez gazu. Były minister skarbu bije na alarm [TYLKO U NAS]

element to fotowoltaika, bo to najprostsze i najszybsze rozwiązanie. Drugi element to długoletnie, np. na 10 lat, umowy na zakup energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. PPA (Power Purchase Agreement) to sprawdzony model dla "zazielenienia" produkcji i obniżania cen energii. Taka energia

Turystyka biznesowa. Fenomen targów

spotkań generuje nawet 1 proc. polskiego PKB. Obok konferencji, sympozjów i kongresów, lwią część tej liczby stanowią właśnie targi. Tylko w tym roku zorganizowano 853 takie wydarzenia w Polsce. Choć według Polskiej Izby Przemysłu Targowego – 202. Coraz częściej bowiem do targów zalicza się także

Kaczyński: Nie planujemy podnoszenia podatków, chcemy ok. 4% wzrostu PKB

przyznał, że nie wiadomo, czy projekt ten da się zrealizować. Kaczyński wskazał także, że należy walczyć o wzrost PKB na poziomie ok. 4%. "Nie mamy żadnego planu podwyższenia podatków! Mówię wyłącznie o tym, by obowiązujące podatki po prostu płacono. Problemem jest nie tylko

Ebury: Kurs EUR/PLN wyniesie 4,2 na koniec tego i przyszłego roku

podkreślają, że krajowa gospodarka ma się znacznie lepiej niż jeszcze w ubiegłym roku. Świadczy o tym m.in. wzrost PKB, który w I kwartale wyniósł 4% r/r, w II kwartale - 3,9%. "Motorem napędowym PKB pozostaje konsumpcja, której obecna dynamika jest najwyższa od 2012 r

Przegląd prasy

ma planów podnoszenie kapitału w spółkach energetycznych w br. --Mennica sprzedała do tej pory 3/4 mieszkań w Mennica Residence w Warszawie --Produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła o 6,3% r/r we wrześniu --Wzrost PKB w

Deloitte/ DNB: Największym wyzwaniem dla Polski jest wzrost produktywności

% oznaczałoby to lukę inwestycji i oszczędności na poziomie 4% PKB rocznie. Jest to wciąż wysoki deficyt kapitału, który może zachwiać równowagę makroekonomiczną Polski. "Gospodarka Niemiec będzie rosła w tempie 1% w najbliższych latach, nie będzie skoku. Aby dogonić Niemcy

IBnGR: Szara strefa wytworzy 19,7% PKB w 2016 r.

. Według prognozy Instytutu, tempo wzrostu PKB zmniejszy się z poziomu prawie 4% w czwartym kwartale ubiegłego roku do 3,3% w czwartym kwartale 2016 roku. "Pogorszenie koniunktury makroekonomicznej i związany z tym spadek popytu w wielu sektorach gospodarki powoduje

NTB: Popyt na nasze produkty rośnie w czasie pandemii, kontynuujemy crowdfunding

konsekwentnie go realizować. Branża budowlana bardzo szybko zaadaptowała się do nowych warunków potężnego kryzysu, który dotyka całą gospodarkę, i nie zwalnia tempa. Na budowach i w zakładach produkcyjnych natychmiastowo zostały wprowadzone specjalne środki zapobiegawcze. Wytwarza ok. 10% PKB, zatrudnia setki

Kiedy stopy procentowe w USA pójdą w górę?

W piątek poznaliśmy dane o PKB dla Czechów i Włoch. Nasi południowi sąsiedzi rosną o 0,1% szybciej od oczekiwań osiągając imponujące tempo 4% wzrostu. Nie jest jednak tak dobrze, jak mogłoby się wydawać, gdyż w ostatnim kwartale wzrost był zerowy. Wynik i tak był lepszy od

Jak GUS policzył te 0,8 proc. wzrostu PKB?

tych danych. Radosław Bodys*: Raport o PKB za I kw. jest zastanawiający zarówno pod względem spójności statystycznej, jak i ekonomicznej. Zacznijmy od tego, że GUS pomylił się początkowo i pokazał nieprawidłowy wpływ poszczególnych elementów wzrostu, m.in. inwestycji

Glapiński: Projekcja CPI bez wpływu na moje oczekiwania dot. poziomu stóp proc.

;. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 4,4-5,2% w 2018 r. (wobec 4-5,2% w projekcji z lipca 2018 r.), 2,7-4,4% w 2019 r. (wobec 2,8-4,7%) oraz 2,3-4,2% w 2020 r. (wobec 2,4-4,4%). "Jest rzeczą

Atomowe przyspieszenie i wejście Koreańczyków. Polityczna walka o elektrownię jądrową przypomina grę w trzy kubki

polskiej elektrowni atomowej, która ma powstać w okolicach wsi Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo w województwie pomorskim.  - Po 4-5 latach bardzo intensywnej pracy zdecydowaliśmy się na technologię amerykańską w tej pierwszej lokalizacji, która zostaje wskazana w północnej Polsce - powiedział

Kryzys z innej bajki. Następne załamanie gospodarcze będzie "do niczego niepodobne"

temperaturami Kalifornii spowodowały one ogromne pożary lasów.  Efekt? Z dnia na dzień przeciwko firmie wpłynęło 750 pozwów na łączną sumę 30 mld dol. Wartość firmy spadła z 25 do 4 mld dol. PG&E musiało ogłosić bankructwo. Amerykańska firma to zatem pierwsza wielka ofiara pożarów, które przez zmiany

Inflacja będzie oscylować w okolicach 3,5% r/r na przełomie roku wg analityków

jeżeli wszystkie zakładane zmiany regulacyjne się zmaterializują (prawo wodne, ceny prądu, podatek handlowy, akcyza na alkohol, tytoń i wyroby pochodne oraz wzrost opłat za wywóz śmieci) inflacja CPI może nawet zbliżyć się lub przejściowo przekroczyć 4% r/r. Większość

Niemieccy związkowcy chcą czterodniowego tygodnia pracy. Sposób na utrzymanie miejsc pracy?

zapowiedział, że już wkrótce - podczas nadchodzących negocjacji pracodawców i związków zawodowych - IG Metall zaproponuje skrócenie tygodnia pracy do czterech dni w tygodniu. Zmiany miałyby dotyczyć przemysłu motoryzacyjnego, metalurgicznego i elektronicznego - w sumie aż 4 mln pracowników i pracownic

IBnGR prognozuje wzrost PKB na 3,6% w 2016 r. i 3,1% w 2017 r.

sytuacji gospodarczej w Polsce, kontrowersjami wokół istotnych elementów polityki gospodarczej rządu oraz negatywnymi ocenami sytuacji w Polsce formułowanymi przez opiniotwórcze organizacje międzynarodowe. Według prognozy IBnGR, średni kurs euro w 2016 roku wyniesie 4,3 zł, a dolara 4 zł. W roku 2017 kursy

Pomoc byłym więźniom to fikcja. Prawie połowa z nich w ciągu roku wraca na złą drogę

adaptacji w społeczeństwie. Samorządom NIK rekomenduje m.in. opracowanie zindywidualizowanych planów pomocy dla takich osób. Wedle szacunków cytowanych przez NIK przestępczość kosztuje nas co najmniej 4 proc. PKB, choć może to być nawet trzy razy więcej. Kluczowy dla opuszczających więzienne mury jest

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

czynnika tego zabraknie, a ponadto budownictwo boryka się z coraz większymi problemami kadrowymi i kosztowymi. Prognozujemy wyhamowanie aktywności gospodarczej w czwartym kwartale br. i dynamikę PKB poniżej 5.0%r/r." - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "

Rząd w Wielkiej Brytanii. Jak PKO BP przewalutuje kredyty? Komentarz walutowy z dnia 30.06.2017

klientom propozycję zmiany kredytów z CHF na PLN. Warunkiem wstrzymującym całą operacje są rozporządzenia Ministra Finansów. Mowa o zwolnieniu kredytobiorców z podatku dochodowego (spadek wartości kredytu mógł być uważany był za dochód i podlegał opodatkowaniu). Drugim ważnym elementem, a dla banku

Co obiecał w gospodarce i kiedy kłamał Mateusz Morawiecki [SPRAWDZAMY]

podatkowych nierówności dochodowe w Polsce są o ile nie najwyższe, o tyle jednymi z najwyższych w Europie. Exposé Morawieckiego. Będą wielkie inwestycje Morawiecki zapowiada podniesienie stopy inwestycji z 20 do 25 proc. wartości naszego PKB. To do tej pory kompletnie nie wyszło - co podkreślali

Jak COVID-19 i "nowa normalność" zmieniają Polaka klienta? 9 lekcji z pandemii

branży e-handlu, bo z jednej strony kupowanie online stało się elementem codzienności, z drugiej jednak – większość klientów oczekuje, że „po drugiej stronie” szybko znajdzie się ktoś, kto kompetentnie rozwiąże ich problem. Dla wielu biznesów może to być wkrótce szokiem, bo na obsłudze

Ponad 90 proc. mniej lotów z powodu koronawirusa. Polskie lotniska proszą rząd o pomoc

;kontrakt za ponad 280 mln zł na budowę terminalu pasażerskiego w Radomiu" - zauważa warszawska "Wyborcza" . Polskie lotniska regionalne zatrudniają bezpośrednio ok. 30 tys., a pośrednio ok. 80 tys. osób. Ich wpływ na gospodarkę jest szacowany na poziomie ok. 4 proc. PKB. KORONAWIRUS W WOJ

PiS dostaje rachunek za wybory. Musi znaleźć pieniądze na realizację obietnic wyborczych. Będzie bolało

w kolejnym roku - 2021 - ma już być wypłacana nie tylko 13., ale też 14. emerytura. A to oznacza wydatek ok. 20 mld zł. 2. Nie ma w nim również obiecanych pod koniec września zmian w daninach dla małych firm ("piątka Morawieckiego" dla firm). To 4-5 mld zł rocznie. I tak np. firmy, które

Przegląd prasy

--BFG udzielił 101,9 mln zł wsparcia Pekao na restrukturyzację SKOK Kopernik --Tomasz Józefacki złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Benefit Systems --Pozbud wyemitował 4-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł

Słabnące waluty wieszczą globalny kryzys. Turcja, Argentyna, a teraz RPA. Kto następny?

politycznych - stwierdzi analityk Saxo Banku. Turcja tonie, ale trzyma jeszcze głowę nad wodą Podobnie wygląda sytuacja w Turcji, z wyjątkiem jednego ważnego elementu: Erdogan walczy z kryzysem tureckiej waluty, współdziałając z Rosją i Iranem - dużymi graczami w tym regionie, jednak bynajmniej nie

Coca-Cola/Deloitte: Aktywizacja zawod. kobiet może dać max. 180,7 mld zł do 2025

Deloitte na zlecenie firmy Coca-Cola. Jak wynika z raportu, wskaźnik aktywności zawodowej kobiet w Polsce wynosi obecnie 61,4%. Oznacza to, że aż 4 na 10 Polek w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie szuka pracy. "Jak pokazuje symulacja, którą

Rząd szuka następców CD Projekt i Techlandu. Chce "gier kulturowych"

 2,23 mld zł. Nie bierze się to znikąd. W Polsce działa ok. 330 firm zajmujących się tworzeniem gier wideo, w tym 18 jest notowanych na giełdzie. Łącznie ten sektor daje pracę ponad 4 tys. osób. "Polska branża gier wideo rozwija się więc obecnie bardzo dynamicznie, generując znaczące wpływy do

Przegląd prasy

Polsce może sięgnąć 2,5 GW w 2020 r. i 7,8 GW w 2025 r. --Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021 --Ardanowski: Nie ma żadnych powodów do znaczącego wzrostu cen żywności --Unimot

W USA coraz mniej nieznanych. 70-letnie obligacje Austrii

Sytuacja w USA coraz bardziej klarowna Sondaże wyborcze wciąż dają przewagę Hillary Clinton przed Donaldem Trumpem. Rynki uspakajają się będąc coraz bardziej przekonane, że wynik wyborów jest już przesądzony. Drugim ważnym elementem kształtującym

Przegląd prasy

certyfikaty funduszu stabilizacyjnego na ok. 400 mln zł --Borys z PFR: Możliwe zbieranie wniosków o pomoc od dużych firm przed decyzją KE --Wzrost PKB w USA wyniósł -4,8% kw/kw w I kw. 2020 r. wg wst. danych --Borys z PFR: Możemy

Złoty nadal silny, dzięki ustawie frankowej i optymizmowi na rynkach akcji

frankowej ? elementu stanowiącego w oczach inwestorów zagranicznych jeden z głównych czynników ryzyka dla polskiej gospodarki. Ustawa oddaliła również ryzyko obniżki ratingu Polski, co wcześniej zniechęcało część uczestników rynku od inwestycji w naszym kraju. Nie bez znaczenia dla notowań jest również

Prezes ING BSK: Zyski 'zdrowych' banków będą rosły szybciej niż suma bilansowa

podejmują one działalności inwestycyjnej. Dla nich najistotniejszym elementem jest przewidywalność. Jeżeli stworzymy warunki do przewidywalności i wesprzemy je, to nie będzie problemu z finansowaniem inwestycji. Nie możemy nadal zakładać tak silnych impulsów wzrostu PKB generowanych przez wzrost konsumpcji

Amerykanie zarabiają coraz lepiej. Także dzięki reformie podatkowej Trumpa

Gospodarka USA rozwija się już dziewiąty rok z rzędu po wyjściu z kryzysu końca zeszłej dekady. Według wstępnych danych w 2017 roku PKB Stanów Zjednoczonych zwiększyło się o 2,3 proc. po skromnym wzroście o 1,5 proc. rok wcześniej. O tym, że gospodarka USA przyspiesza, świadczą najnowsze dane z

BCC proponuje uprościć kryteria wspierania inwestorów

poprzez inwestycje, 4. stymulacja innowacyjności w polskich MŚP, 5. wyrównywanie międzyregionalnej luki rozwojowej. "Wydaje się, że taka liczba postawionych celów może niepotrzebnie rozpraszać stosunkowo skromne fundusze

Trumpa wojny celne i niespełnione obietnice

gotówki oraz 8 proc. dla innych aktywów (np. papierów wartościowych).  Donald Trump zapowiadał, że dzięki tej uldze amerykańskie firmy mogą ściągnąć do USA nawet 4 bln dol. Nie sprawdziło się. Według agencji Bloomberga, do końca zeszłego roku amerykańskie firmy ściągnęły ze swoich zagranicznych