3m wartość akcji

Dekpol wyemituje obligacje serii F do maks. 70 mln zł na finansowanie inwestycji

jednej obligacji w wysokości 1 000 zł oraz łącznej wartości nominalnej wszystkich emitowanych obligacji w wysokości 70 mln zł" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę ustaloną z funduszami, a termin wykupu

Archicom pozyskał z emisji obligacji 50 mln zł

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) - Archicom pozyskał 50 mln zł z prywatnej emisji obligacji skierowanej do inwestorów finansowych, podała spółka. "Spółka wyemitowała 4-letnie papiery o zmiennym oprocentowaniu WIBOR 3M powiększonym o 2,9% marży

Dekpol przydzielił funduszom Pioneera obligacje serii E4 o wartości 10 mln zł

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Dekpol przydzielił 10 tys. zabezpieczonych obligacji serii E4 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Fundusz Inwestycyjny do portfeli inwestycyjnych jego

Rubicon Partners wyemituje obligacje serii I i J o łącznej wart. 26,9 mln zł

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Rubicon Partners wyemituje obligacje serii I o wartości nominalnej 20,3 mln zł oraz obligacje serii J o wartości nominalnej 6,3 mln zł, podała spółka. Obie serie zostaną przydzielone 14 kwietnia. "Obligacje są

GetBack dokonał przydziału obligacji serii PP1 o łącznej wartości 60 mln zł

, podano także. Od 18 kwietnia 2017 r. GetBack S.A. oferował 3-letnie obligacje serii PP1, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 20,95% kw/kw w II kw. br.

raportu AMRON-SARFIN. Liczba nowych umów była większa o 10,5% r/r, ale ich wartość wzrosła o 19,67%. "W II kw. 2019 r. wartość akcji kredytowej okazała się wyższa od dotychczasowych prognoz i osiągnęła poziom 16,5 mld zł. Podobny wynik notowany był ostatnio w 2008 r. Bardzo

Bankowe eldorado. Zyski rosną mimo pandemii i frankowego tsunami

Bankowe eldorado. Zyski rosną mimo pandemii i frankowego tsunami

września 12,2 tys. indywidualnych postępowań sądowych w sprawie franków. Łączna wartość roszczeń to 3 mld zł. Wyjątkiem był PKO BP, który w trzecim kwartale nie zawiązywał już rezerw na franki. To dlatego, że już wcześniej odłożył na to pieniądze, a teraz wystartował z programem oferowania ugód

PKO Bank Hipoteczny wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny, jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce, wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł, podała spółka. Termin zapadalności listów ustalono na 30 września 2024 roku. "PKO Bank

GetBack rozpoczyna dziś zapisy na obligacje serii PP3 o wartości do 40 mln zł 

obligacje serii PP3 emitowane przez GetBack, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,2% marży w skali roku będą przyjmowane od 12 do 20 czerwca. "Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 400 000. Odsetki będą

GetBack pozyskał 40 mln zł z emisji obligacji serii PP4

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - GetBack zebrał zapisy na obligacje serii PP4 o wartości ponad 40 mln zł i zdecydował o skróceniu zapisów w dziewiątym dniu oferty, podała spółka. "Emisja obligacji serii PP4, w ramach której pozyskaliśmy 40 mln zł

Dekpol przydzielił Pioneer FIO obligacje serii E3 o wartości 10 mln zł

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Dekpol przydzielił zabezpieczone obligacje serii E3 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł na rzecz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty i subfunduszy Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Pieniężny i Pioneer Pieniężny Plus, podała spółka

GetBack skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje serii PP5 do 11 X

października oferował 3,5-letnie obligacje serii PP5, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,0% marży w skali roku. "Powodzenie emisji w opinii zarządu jest dużym sukcesem spółki. Z jednej strony udało nam się

Best zapowiada redukcję zapisów na obligacje z ostatnich 2 dni subskrypcji

. Publiczna oferta obligacji serii R1 obejmuje 500 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w kwietniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%. Daje to

Vantage Dev. przydzielił obligacje z dwóch emisji o łącznej wartości 65 mln zł

Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Vantage Development przydzielił w trybie oferty prywatnej 500 tys. obligacji na okaziciela serii O o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł oraz 150 tys. obligacji serii O1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje

Best wyemituje do 300 tys. obligacji serii Q1 o wartości nom. do 30 mln zł

; - obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji; - obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,40% w skali roku; - odsetki będą płatne w

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcje

wartości nominalnej do 14,5 mln zł. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 500 tys.zł" - czytamy w komunikacie. Oprocentowanie jest zmienne oparte o WIBOR 3M powiększone o marżę, która może wzrosnąć w przypadku, w którym spółka nie będzie dokonywać

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 22,26% r/r w I kw.

posługiwaliśmy się pojęciem 'organicznego poziomu akcji kredytowej' w Polsce. Niezależnie od faktu, czy kolejne rządy uruchamiały jakiś program mieszkaniowy, czy też nie, sektor bankowy generował każdego roku ok. 180 tys. kredytów o wartości ok. 40 mld zł. Trudno w tej chwili oceniać, jak długo potrwa bieżące

Zapisy na obligacje serii PP1 GetBack zostały skrócone po przekroczeniu oferty

18 kwietnia 2017 r. GetBack S.A. oferował 3-letnie obligacje serii PP1, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP1 w ramach programu pierwszej

Jupiter wyemitował obligacje za 45 mln zł i wykupił papiery tej samej wartości

Warszawa, 19.12.2014 (ISBnews) - Jupiter wyemitował roczne obligacje zabezpieczone serii I o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł w celu refinansowania obligacji serii H, podała spółka. Jednocześnie Jupiter poinformował też o wykupieniu papierów serii H o tej samej wartości

Tower Inv. chce przejść na GPW z NC w III kw., przygotowuje politykę dywidendy

obligacji, a także przygotowanie polityki dywidendowej. "W III kwartale br. chcemy przenieść notowania na parkiet główny. Na tym etapie nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy przenosinom będzie towarzyszyła emisja akcji. Nie wykluczamy takiej opcji, uzależniamy ją od wyceny

GetBack wyczerpał pulę 40 mln zł obligacji serii PP3 w trzecim dniu zapisów

. Od 12 czerwca br. GetBack oferował 3,5-letnie obligacje serii PP3, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,2% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP3 w ramach programu publicznej oferty

GetBack chce pozyskać do 25 mln zł w ramach emisji obligacji serii PP5

;Od 9 do 17 października 2017 r. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP5 emitowane przez GetBack S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 250 000

Przegląd informacji ze spółek

akcje serii G o wartości nominalnej do 97 939,4 zł zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 19 września br. Prime Bit Games, w ramach realizacji umowy ramowej z Fintech, zawarł dwie umowy na realizację gier mobilnych, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. Potrwają one do 1 kwietnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,2% w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 p.p.), podała spółka

Kredyt hipoteczny. Co robić, kiedy KNF zaostrza kryteria, a stopy idą w górę jak na drożdżach?

. wkładzie własnym. W przypadku kredytu ze zmiennym oprocentowaniem to bowiem marża banku wraz ze wskaźnikiem WIBOR 3M decydują o wysokości oprocentowania. WIBOR to koszt pieniądza na rynku międzybankowym, po którym banki pożyczają sobie pieniądze. Zwykle jest on zbliżony do wysokości stopy referencyjnej

Przegląd informacji ze spółek

szacunkami - poprawi przepływy operacyjne o około 5 mln zł rocznie. Wartość transakcji to 15,5 mln zł. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) określiła 18 stycznia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela

GetBack chce pozyskać do 40 mln zł w ramach emisji obligacji serii PP4

lipca do 04 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP4 emitowane przez GetBack S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,0% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 400 000. Odsetki

ZBP nadal liczy, że wartość kredytów hipotecznych przekroczy 40 mld zł w 2017 r.

mieszkaniowych o wartości 10,95 mld zł - odpowiednio o 8,03% i 6,3% mniej niż w II kwartale. Tym samym nie udało się przewyższyć spektakularnych wyników odnotowanych po pierwszych dwóch kwartałach, niemniej rozmiar akcji kredytowej w III kwartale 2017 r. nadal pozostawał na stosunkowo wysokim poziomie i znacznie

Uniserv-Piecbud przydzielił inwestorom obligacje o wartości 10 mln zł

Warszawa, 20.04.2017 (ISBnews) - Grupa Uniserv-Piecbud przydzieliła 268 inwestorom obligacje o łącznej wartości 10 mln zł, podała spółka. "Grupa Uniserv-Piecbud świadcząca kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów

Oferta obligacji detal. serii L3 Bestu o wartości nom. 50 mln zł ruszy we wtorek

. Przeprowadzona w lutym tego roku emisja miała wartość 40 mln zł. Okres subskrypcji został skrócony do 2 dni, a ponad 1000 inwestorów wyraziło chęć kupna papierów o wartości 112 mln zł. W efekcie zapisy skończyły się dużą redukcją. Po lutowej emisji obligacji spółka przeprowadziła w marcu emisję akcji w wysokości

GetBack wyemituje obligacje do 60 mln zł w ramach pierwszej publicznej emisji 

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - GetBack rozpoczyna program publicznej emisji obligacji o łącznej wartości 300 mln zł i w ramach pierwszej serii emisji chce pozyskać do 60 mln zł. Zapisy potrwają od 18 do 27 kwietnia, przydział planowany jest na ok. 10 maja. Środki zostaną

Inwestorzy instytucjonalni zapisali się na wszystkie obligacje serii K4 Bestu

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - Best zakończył budowę książki popytu na pięcioletnie obligacje serii K4 o łącznej wartości 20 mln zł. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 100 zł, a zapisy i przydział obligacji nastąpią 6 marca, poinformowała spółka

Bank Pocztowy zwiększył zysk netto o 2,1% r/r w I półr. dzięki obniżce kosztów

grupy zostało zrealizowane w niesprzyjających warunkach zewnętrznych w tym przede wszystkim przy wyraźnie niższych poziomach rynkowych stóp procentowych (średni WIBOR 3M obniżył się do 1,7% z 2,7%), co znalazło swoje odzwierciedlenie w niższej marży odsetkowej grupy - do 3,6% z 3,8

Dobre czasy dla Polski mogą jeszcze potrwać. Czy grożą nam obniżki ratingów? Czy wyceny akcji polskich spółek są za wysokie?

wycenach akcji, które jednak są już zbliżone do wartości godziwej. Gdybym dziś chciał ulokować część oszczędności w którejś z głównych walut – euro lub dolarze – to którą by mi pani poleciła? Która będzie silniejsza w perspektywie najbliższych miesięcy lub lat? Różnica pomiędzy nadspodziewanie

Przegląd informacji ze spółek

Gnich. PKO Bank Hipoteczny wyemituje 27 lipca listy zastawne o wartości 500 mln zł, z terminem zapadalności ustalonym na 25 lipca 2025 roku, podał bank. Marża wysokości 62 pb ponad WIBOR 3M została ustalona 24 lipca w procesie budowy księgi popytu

Przegląd informacji ze spółek

Gino Rossi odnotowało 11,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom z działalności kontynuowanej w III kw. 2018 r. wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zmiany kursu euro oraz wartości godziwej

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Best spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji - serii K1 o wartości 45 mln zł, podała spółka. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%. Grupa Cyfrowy Polsat realizuje

Przegląd informacji ze spółek

Student Depot Foxtrot umowę na realizację inwestycji domu studenta Akademik Foxtrot w Warszawie, podał Erbud. Wartość kontraktu to 39,5 mln zł. Danwood Holding zawiesił pierwotną ofertę publiczną akcji z powodu ceny zgłoszonej przez inwestorów instytucjonalnych w procesie

PKO BP zastosuje 1-proc. spread do 30 VI i uwzględni ujemny LIBOR

. ?Klientów przewidujących problemy w terminowej spłacie kredytu bank zachęca do bezpośredniego kontaktu w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Bank nie podejmuje też obecnie żadnych działań mających na celu ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w przypadku, gdy zadłużenie przewyższa wartość kredytu

Przegląd informacji ze spółek

komunikacie. PKO Bank Hipoteczny zakończył budowę księgi popytu na drugą benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności 5 lat plus 1 dzień. Marża ponad WIBOR 3M ustalona w ramach procesu budowy księgi popytu wynosi 0,59 p.p., podał bank

Przegląd prasy

niepracujących osiągnął wartość 5,8% wobec 5,9% na koniec czerwca 2017 r. i 5,8% na koniec grudnia ub. roku, podał bank. --Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. w pełni pokrytych zdematerializowanych akcji własnych, podała spółka. Celem skupu jest dalsza odsprzedaż akcji

BZ WBK uwzględni ujemny LIBOR, zastosuje 1-proc. spread do 30 VI

kredytów i pożyczek hipotecznych w CHF dla Klientów indywidualnych bank konsekwentnie stosuje zasady ustalania oprocentowania zgodnie z zapisami w umowach kredytowych, to jest jako sumę stawki referencyjnej LIBOR (3M lub 6M) i marży banku" - czytamy w komunikacie. "Bank Zachodni WBK podjął także

Przegląd informacji ze spółek

trybie oferty prywatnej 500 tys. obligacji na okaziciela serii O o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł oraz 150 tys. obligacji serii O1 o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje są oprocentowane na WIBOR 3M + 4,15 pkt proc. marży, a ich termin wykupu to 3,5 roku od dnia

Przegląd informacji ze spółek

uplasował 24 kwietnia br. listy zastawne o wartości 500 mln zł, o terminie zapadalności ustalonym na 18 maja 2022 roku oraz z marżą ponad WIBOR 3M w wysokości 69 pb, podał PKO Bank Polski. Rada ds. prywatyzacji Czarnogóry anulowała przetargi na zakup udziałów w spółkach Luka Bar

Templeton AM TFI oferuje polskim klientom 3 lokalne subfundusze

będzie oferował klientom w Polsce 3 subfundusze. Pierwszy z nich to Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich. Celem tego funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości aktywów poprzez inwestowanie co najmniej 50% aktywów w zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek o różnej

Rynek walutowy czeka na dane o PKB za 2015 r.

poniedziałek na koniec dnia. Dolar testował poziom 4,13 zł wobec 4,1214 zł dzień wcześniej. Szwajcarski frank podrożał natomiast o pół grosza do 4,0812 zł. Złoty, podobnie jak inne waluty regionu, traci rano na wartości na fali wzrostu awersji do ryzyka, co ma swe bezpośrednie źródła w spadkach cen ropy i fali

Bank Millennium: Jakość portfela kredytów hipotecznych nie pogorszy się znacząco

skorzystają ze stosunkowo niskiego poziomu stawki referencyjnej, co zneutralizuje znaczną część efektu walutowego. Spodziewany wzrost raty wyniesie ok. 3% w porównaniu z grudniem 2014 r. (przy użyciu CHF LIBOR 3M na poziomie -0,85% i kursu CHF/PLN na poziomie 4,11). Obecny poziom

Przegląd informacji ze spółek

Dom Maklerski BDM, poinformowała spółka. Wartość oferty pięcioletnich obligacji wynosi 65 mln zł, a zmienne szacowane oprocentowanie to WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,15 pkt proc., podano także. a planami otwarcia 140 nowych restauracji w w 2016 r. oraz

PKO BP poprawił zysk przy wysokiej efektywności i spadku kosztów ryzyka w 2014r.

) pogorszył się do 47,1% z 43,2% przed rokiem, podał bank w raporcie rocznym. Marża odsetkowa PKO BP wyniosła 3,6% w ub.r. wobec 3,7% rok wcześniej. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości obniżył się w tym czasie do 6,9% z 8,2% rok wcześniej. Wynik

Przegląd prasy

komunikacie. --PKO Bank Hipoteczny zakończył budowę księgi popytu na drugą benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności 5 lat plus 1 dzień. Marża ponad WIBOR 3M ustalona w ramach procesu budowy księgi popytu wynosi 0,59 p.p., podał bank

Akcje i złoty rosną w siłę. Negatywnie zaskoczyły PBG i PGE

rynkowe stopy procentowe (stawka Euribor 3M zaczęła nawet przybierać wartości poniżej benchmarkowej stopy ECB), obserwujemy także wyraźną poprawę płynności na rynku międzybankowym - ocenia Szymon Zajkowski i Bartosz Sawicki z DM TMS Brokers. Bank BGŻ miał 128,10 mln zł zysku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zajął pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości pobierania oraz średniej szybkości wysyłania danych. T-Mobile tym razem wyprzedził Orange w klasyfikacji najniższej wartości ping. Źródło: spółka Telekomunikacja : W okresie od stycznia do czerwca tego roku, konsumenci na

OF: Decyzja RPP korzystna dla posiadaczy kredytów w złotych

oznacza wzrost wartości udzielonych kredytów przeliczonych na złote, a to z kolei oznacza konieczność powiększenia pasywów, a więc akcji depozytowej, która jest jedynym i najtańszym źródłem pozyskiwania kapitału. Ostatni wzrost kursów walut może oznaczać dla części banków konieczność ponowienia wysiłków

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

(KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz E, podała KNF. Źródło: ISBnews Asseco Business Solutions: Odnotowało 8,92 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2016 r. wobec

Dobre wyniki, ale niepewne perspektywy amerykańskich firm

. Indeks amerykańskich blue chipów pogrążały taniejące o 5,4 proc. papiery firmy 3M, która zrewidowała w dół prognozy rocznych wyników finansowych. Indeks S&P 500 spadał o 0,4 proc., do poziomu 1332 punktów. Istotna strefa wsparcia znajduje się kilkanaście punktów powyżej okrągłego poziomu 1300 punktów