396

W I półroczu Orbis wypracował 34 mln zł zysku netto

W pierwszym półroczu 2011 roku hotelarska grupa Orbis SA wypracowała prawie 34 mln zł zysku netto wobec 3 mln zł straty rok wcześniej, a przychody spadły do 394 z 396 mln, podała firma w środowym raporcie.

Sankcje działają. Największy rosyjski bank z zyskiem mniejszym o prawie 80 proc.

Sankcje działają. Największy rosyjski bank z zyskiem mniejszym o prawie 80 proc.

Sbierbank po raz pierwszy od roku opublikował wyniki zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania.  Kolosalny spadek i prognozy wzrostu Roczny zysk Sbierbanku wyniósł 270,5 mld rubli (3,57 mld dol.), co oznacza spadek o 78,3 proc. w porównaniu z 2021 r. i około 30 mld rubli (396 mln dol

UKE: Liczba przeniesionych numerów telefonów komórkowych to 396,1 tys. w III kw.

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 396 096 w III kwartale 2019 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Najwyższy dodatni bilans przenoszonych numerów zanotowały: Polkomtel (39,84 tys

GUS: Płace w firmach wzrosły o 6,2% r/r, zatrudnienie - o 2,6% w grudniu

). W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,2% i wyniosło 5 604,25 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym nie zmieniło się (w %) i wyniosło 6 396 tys. osób, podano w komunikacie. Konsensus rynkowy to 6,1% wzrostu r/r w przypadku

Akcjonariusze Stalexportu zdecydują 19 VI o 0,05 zł na akcję dywidendy za 2019

dywidendy ma wynieść 5 groszy na akcję. "Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady [...] postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10 396 725,91 zł [...] przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy" - czytamy w projekcie

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Monnari Trade zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i 396 § 1 Kodeksu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

--10:00: Polska - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, fin. wrzesień (konsensus r/r: 1,8%, poprzednio: 2%) --14:00: Polska - Bilans płatniczy, sierpień ( saldo rachunku bieżącego (EUR) konsensus: -396 mln, poprzednio: -809 mln) --14:30: USA

Akcjonariusze Stalexportu zdecydują 27 III o wypłacie 5 gr/akcję dywidendy

. "Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10 396 725,91 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy" - czytamy w projekcie uchwały. "Postanawia dokonać wypłaty

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 30,4 mln zł w czerwcu, spadek o 15% r/r

graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020). (ISBnews)

Spółka zależna LC Corp kupiła grunty we Wrocławiu za 11,68 mln zł

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - LC Corp Invest X, spółka zależna LC Corp S.A. nabył prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 14 396 m2 położonych we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej za łączną kwotę netto 11,68 mln zł, podała spółka. "

Echo sprzedało 61 mieszkań, przekazało 50 we wrześniu br.

896 umów zawartych w analogicznym okresie 2017 r.), natomiast przekazania: 396 szt. (wobec 447 mieszkań rok temu), czytamy w komunikacie. We wrześniu spółka podała, że jej celem jest sprzedaż 1 100 mieszkań i przekazanie 1 000 w br. Echo Investment

Akcjonariusze QubicGames zdecydują 31 VIII o niewypłacaniu dywidendy

. kwotę 219 818,98 zł na kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, c. kwotę 2 370 162,78 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały. QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r

Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydują 11 maja o niewypłacaniu dywidendy

przeznaczyć całość wypracowanego przez spółkę w 2017 r. zysku netto, to jest kwotę 1 396 tys. zł. na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projektach. PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi

Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok wynosi 7,17 mld zł

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok wynosi 7 174 mln zł wobec 6 580 mln zł rok wcześniej, podała spółka. W segmencie oprogramowanie i usługi własne portfel na 2019 r. wynosi 6 396 mln zł wobec 5 688 mln zł rok

MR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 121,8 mld zł

na całkowitą kwotę 396 mld zł. (ISBnews)

Stalexport Autostrady chce przeznaczyć 12,36 mln zł na dywidendę za 2019 r.

spółka. "Zarząd Stalexport Autostrady proponuje: 1) zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10 396 725,91 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy; 2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki w

Akcjonariusze KGHM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

całości na kapitał zapasowy spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 zł na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wcześniej walne zgromadzenie odrzuciło projekt zgłoszony przez jednego z akcjonariuszy, zakładający wypłatę 200 mln zł

Akcjonariusze KGHM zdecydują 19 VI o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przekazać zysk, w kwocie 1 263 938 931,55 zł, w całości na kapitał zapasowy spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 zł na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1

Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przewidującą wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w wysokości 71 164 888,8 zł, co stanowi 1,2 zł na jedną akcję spółki. Dywidendą objęte są 59 304 074 akcje spółki. Spółka posiada 5 396 933 akcji własnych. [...] Spółka nie otrzymuje

GPW sprzeda pakiet Aquis Exchange za 12,39 mln GBP brutto 14 czerwca

przydział akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange Limited (Aquis), w której GPW posiadała 20,31% udziału w głosach i prawach majątkowych. Tym samym GPW w dniu 14 czerwca 2018 r. sprzeda akcje spółki Aquis po cenie 2,69 GBP za akcję, wobec czego wartość sprzedaży udziałów GPW w Aquis wyniesie 12 396 327

Przychody Unimotu wzrosły wstępnie o ponad 44% r/r do 396,37 mln zł w XII

, emitent osiągnął w grudniu 2019 r., w ujęciu jednostkowym, przychody w wysokości 396 373 tys. zł. Przychody uzyskane w grudniu 2019 r. są wyższe o ponad 44% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego (grudzień 2018 r.: 274 411 tys. zł)" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze PCC Intermodal zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

wypracowanego przez spółkę w 2017 r. zysku netto, to jest kwotę 1 396 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w uchwale. PCC Intermodal odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,16 mln zł

M. i M. Skotniccy ogłosili wezwanie na 31,4 mln akcji Pepees po 1,45 zł/szt.

Warszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - Maksymilian i Michał Skotniccy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 31 396 707 akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees, podał Dom Maklerski Banku BPS jako podmiot pośredniczący. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po

Sieć Play przejmuje Virgin Mobile

naszym kraju 396 tys. kart SIM. Z kolei z usług Play w grudniu korzystało 15,3 mln osób. Teraz transakcja czeka na akceptację prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przychody Grupy Orbis wzrosły wstępnie o 7,2% r/r do 406,1 mln zł w III kw. 2019

396 mln zł w III kw. i o 5% r/r do 1 062,1 mln zł w pierwszych trzech kwartałach roku. Frekwencja wzrosła w III kw. o 0,2 pkt proc. do 81%, zaś średnia cena za pokój (ARR) netto zwiększyła się o 5,9% r/r do 281 zł, podano w komunikacie. W okresie I

Michał Skotnicki złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Pepeesu

. Maksymilian i Michał Skotniccy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 31 396 707 akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees. Michał Skotnicki jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Podstawowa działalność grupy kapitałowej, której

MZ: 273 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 32 821

Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Mamy 273 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba zarażonych wzrosła do 32 821, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 1 396 osób. "

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

uchwały w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., w kwocie 1 263 938 931,55 zł, poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 zł na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych"

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

;Cena emisyjna akcji została określona w sposób opisany w raporcie bieżącym nr 16/2020 z 14 kwietnia 2020 i wynosi 1,18 zł za akcję" - czytamy także. Kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 29 743 396 akcji. Akcjonariusze obejmą akcje

ZWZ Neuki zdecydowało o 8,65 zł dywidendy na akcję i buy-backu do 200 tys. akcji

, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wydziela z kapitału zapasowego kwotę 90 000 000 zł i postanawia o jej przekazaniu na fundusz rezerwowy na nabycie akcji własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych" - czytamy dalej

Akcjonariusze Selvity zdecydują 26 V o emisji do 2,38 mln akcji bez pp

0,8 zł, z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 12 776 983,2 zł do kwoty nie większej niż 14 684 379,2 zł, to jest o kwotę nie wyższą niż 1 907 396 zł. [...] Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi poprzez

Kwieciński z MR: Wartość projektów z dofinansowaniem UE przekroczyła 201 mld zł

. Wnioskodawcy ubiegający się o fundusze UE złożyli dotąd 63 875 aplikacji, których łączna wartość to ponad 396 mld zł. Natomiast wnioskowane dofinansowanie z UE przekracza 245 mld zł, podał też resort. (ISBnews)

Kruk wygrał przetarg na wierzytelności we Włoszech warte nom. 930 mln euro

portfela wierzytelności, wynosi ok. 930 mln euro (3 996 396 000 zł wg kursu średniego NBP z dnia 27 września 2016 roku)" - czytamy w komunikacie. Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku

Pfleiderer Group rekomenduje wypłatę 1,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. Spółka posiada 5 396 933 akcji własnych i zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych spółka nie otrzymuje dywidendy jako posiadacz powyższych akcji własnych, podano także. Grupa Pfleiderer to

Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydują 24 IV o niewypłacaniu dywidendy

; 19 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto w wysokości 5 100 752,52 zł za rok obrotowy 2017 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w projekcie. Mostostal Warszawa odnotował 2,52 mln zł

GUS: Produkcja benzyny wzrosła o 1,4% r/r, oleju napęd. spadła o 3,8% w 2016 r.

. Z kolei produkcja olejów opałowych w 2016 r. spadła o 5,2% r/r do 4,13 mln ton. W samym grudniu produkcja benzyny silnikowej wzrosła o 3,1% r/r do 396 tys. ton (wzrost o 11,4% m/m), olejów napędowych zwiększyła się o 8,5% r/r do 971 tys. ton (spadek o 1,9% m/m), zaś olejów

NWZ TIM upoważni zarząd do dysponowania 57,5 mln zł z funduszu dywidendowego

z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zwołane na 5 października. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie TIM SA działając zgodnie z art. 349 par. 2 oraz 396 par.5 ksh niniejszym upoważnia zarząd TIM SA do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w

Inflacja też już na kolei. PKP Intercity podwyższa ceny

w 2. klasie za 119 zł i w 1. klasie za 159 zł.  Natomiast Multiprzejazd Max obejmuje wszystkie pociągi PKP Intercity. Bilet na podróże w 2. klasie kosztuje 239 zł, a w 1. klasie – 396 zł.  Zlikwidowana zostaje za to oferta biletów weekendowych. Intercity tłumaczy, że jej celem było

ARR: Eksport wieprzowiny wzrósł wolumenowo o 8% r/r, wołowiny o 2% w I-VI 2016

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Polski eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych wzrósł o 8% r/r do 396 tys. w okresie styczeń-lipiec 2016 r., wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. W tym samym czasie

Akcjonariusze PKP Cargo zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

93 967 095 zł wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia przeznaczyć w następujący sposób: 1) kwotę 7 517 367,6 zł zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na zasilenie kapitału zapasowego

Akcjonariusze PKP Cargo zdecydują 13 VI o niewypłacaniu dywidendy

2017 roku zysk netto w wysokości 93 967 095,00 wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, postanawia przeznaczyć w następujący sposób: 1) kwotę 7 517 367,60 zł zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na zasilenie

PKP Cargo rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.

przeznaczyć zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych na kapitał zapasowy, - kwotę 86 449 727,4 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w komunikacie. W związku z realizacją strategii konsekwentnego zwiększania udziału w rynku

Akcjonariusze Cognoru zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

kapitału zakładowego stosownie do treści przepisu art. 396 §1 kodeksu spółek handlowych" ? czytamy w uchwale. Dzień dywidendy ustalono na 27 marca 2018 r. a termin wypłaty dywidendy na 4 kwietnia 2018 r. Jednostkowy zysk netto Cognor Holding w

Wikana miała 12 tys. zł zysku netto, 1,79 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

się projekty deweloperskie z łączną liczbą 334 lokali, z czego 320 znajdowało się w budowie. Przychody z najmu (segment najem powierzchni) w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. wyniosły 3 396 tys. zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. grupa kapitałowa osiągnęła z segmentu energii

UOKiK zwrócił zgłoszenie Michała Skotnickiego ws. kontroli nad Pepeesem

w komunikacie. W związku powyższym wzywający uznają warunek prawny określony w pkt. 29 wezwania za niezastrzeżony, podano także. 8 stycznia br. Maksymilian i Michał Skotniccy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 31 396 707 akcji

GUS: Obrót nieruchomościami zmniejszył się o 6,4% r/r do 102,2 mld zł w 2017 r.

. W obszarze nieruchomości lokalowych wartość transakcji wzrosła o 10,2% r/r do 50,12 mld zł, przy 204 396 transakcjach (+6,3% r/r). W nieruchomościach zabudowanych (nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, zabudowane nieruchomości rolne, nieruchomości zabudowane budynkami pełniącymi inne

LPP miało wstępnie 420 mln zł EBIT przy 2366 mln zł przychodów w IV kw. 2018 r.

; - czytamy w komunikacie. W całym 2018 r. Grupa LPP uzyskała, według wstępnych danych: ? Przychody ze sprzedaży: 8 040 mln zł (wzrost o 14% r/r), ? Zysk brutto na sprzedaży: 4 396 mln zł (wzrost o 18% r/r

Energa: Produkcja energii wzrosła o 31% r/r w II kw. 2017 r.

do 2 399 TJ w całym I półroczu. Wolumen dystrybucji energii pozostał na zbliżonym poziomie r/r i wyniósł 5 396 GWh w II kw. oraz 11 019 GWh w I poł. 2017 r. Sprzedaż energii wyniosła 5 760 GWh w II kw., o 5% więcej niż rok wcześniej. W I półroczu

IMS wypłaci maksymalną dywidendę określoną w uchwale ZWZ

, że wysokość wypłacanej dywidendy stanowić będzie maksymalną wartość określoną w uchwale ZWZ, podano także. "Na wypłatę dywidendy przeznaczony został cały zysk netto IMS za 2015 rok w kwocie 6 396 206,19 zł oraz kwota 1 308 770,58 zł z utworzonego wcześniej kapitału

Energa miała wstępnie 535 mln zł skonsolidowanej EBITDA w II kw. 2017 r.

rozliczeniem nabycia akcji spółki Polimex ? Mostostal S.A. w wysokości 47 mln zł, podano także. Ponadto produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła w II kw. 1 039 GWh, dystrybucja energii elektrycznej: 5 396 GWh, a sprzedaż energii elektrycznej (detal): 5 047 GWh

Pekabex miał 30,5 mln zł zysku netto, 55,45 mln zł EBITDA w 2019 r.

zł wobec 67,47 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk z działalności operacyjnej w 2019 roku wyniósł 39 396 tys. zł, co w porównaniu do zysku osiągniętego w 2017 roku (34 972 tys. zł) oznacza wzrost o 12,65%, a w porównaniu do zysku z roku 2018 - spadek o 41,61% (67 473 tys

Projekt budżetu 2020: Deficyt budżetu wyniesie 11,99 mld zł w 2019 r.

środków europejskich: - łączną kwotę dochodów w wysokości 69 716 396 tys. zł, - łączną kwotę wydatków w wysokości 85 281 687 tys. zł oraz - deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15 565 291 tys. zł, podano także

Mercor zakłada utrzymanie ROE na poziomie 13% w strategii na lata 2020-2023

Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019

FRRF: 48% Polaków ocenia negatywnie przepisy dot. kredytów w ramach tarczy

. Drugi kwartał 2020 r. przyniósł załamanie na rynku pożyczek pozabankowych - analizowane firmy pożyczkowe udzieliły około 396 tys. pożyczek o łącznej wartości 914,9 mln zł, co oznacza spadek o 48% w ujęciu liczbowym oraz o 64% pod względem wartości udzielonego finansowania w porównaniu do analogicznego

Przedsprzedaż mieszkań Inpro wzrosła o 28% r/r do 462 w I-X 2015 r.

, zaś narastająco po dziesięciu miesiącach liczba przekazań wyniosła 396 lokali, czyli ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, podano także. Firma Inpro powstała w 1987 roku. Działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym

Przychody Grupy Baltona wzrosły o 24% r/r do 33,7 mln zł w grudniu

%; - skonsolidowane przychody grupy kapitałowej za okres styczeń - grudzień 2016 wyniosły 396 709 tys. zł i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 8%" - czytamy w komunikacie. Wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w sklepach travel

DM Navigator: Sprzedaż deweloperów z Catalyst spadła o 34,8% r/r w II kw.

zakupione lokale na wynajem do klientów detalicznych. "W II kw. 2020 r. analizowane przez nas podmioty przekazały zaledwie 2 396 mieszkań w porównaniu z 3 518 lokalami w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza spadek o 31,9%. Dane wyraźnie pokazują, iż komunikowane

Wielton miał 69,37 mln zł zysku netto, 129,8 mln zł EBITDA w 2018 r.

Wielton sprzedały w sumie 18 396 naczep, przyczep i zabudów, czyli o 21,8% więcej niż w poprzednim roku" - napisał prezes Mariusz Golec w liście do akcjonariuszy. Zaznaczył, że dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na rekordowe przychody. "

Właściciel Coffeedesk zwiększył przychody o 34% do 14,99 mln zł w I kwartale

kwotę do 2 016 000 zł, której pozyskanie przyspieszy rozwój Coffeedesk. Inwestorzy obejmą akcje spółki, ale mogą też liczyć na łyk benefitów dla kawoszy, od kuponów zniżkowych szkoleń online, po unikatową kawę, wypaloną specjalnie dla inwestorów. Minimalna wartość inwestycji to 396

PKO BP 'z optymizmem' patrzy na wyniki III kw. 2016 r.

zwiększył się o 17,2% w skali kwartału do 3 147 mln zł. Koszty działania zwiększyły się w ujęciu kwartalnym o 2,6% do 1 396 mln zł w II kw. Wartość odpisów zwiększyła się o 4,7% kw/kw do 400 mln zł w II kw. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora

Echo zwiększyło sprzedaż do 335 mieszkań w III kw., pewne celu 1,3 tys. w 2017

roku Echo i spółki zależne sprzedały umowami przedwstępnymi 885 mieszkań (wobec 503 mieszkań sprzedanych od I do III kwartału 2016 r.) i zawarły 396 umów ostatecznych sprzedaży mieszkania (wobec 386 umów ostatecznych zawartych rok wcześniej). Echo zabezpiecza rozwój segmentu

Akcjonariusze Verbicom zdecydowali o wypłacie 0,05 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Verbicom zdecydowali o wypłacie 396 tys. zł dywidendy z 2,75 mln zł jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2015 r., czyli 0,05 zł na akcję, podała spółka. Dywidenda wypłacona będzie po raz piąty z

Graj Legalnie: Obroty legalnego rynku bukmacherskiego sięgną 5,86 mld zł w 2019r

Legalnie". ?W 2018 roku obroty licencjonowanych bukmacherów w Polsce sięgną ok. 5,1 mld zł, czyli ok. 55% więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że budżet państwa tytułem podatku od gier zostanie zasilony kwotą 612 mln zł (wobec 396 mln zł rok wcześniej). Prognoza na 2019 r

Największy kontenerowiec świata zawinie do Gdańska

świecie. Był to MSC Oscar. Początkowo mówiło się, że może operować na trasie do Gdańska. Ostatecznie tak się jednak nie stało. Teraz armator zdecydował się skierować na połączenie z Chin do Europy bliźniaczą jednostkę MSC Maya (w sumie MSC ma cztery takie statki). Ma ona 396 m długości i aż 19,2 tys. TEU

KRD: Zaległe zadłużenie spółek z NewConnect spadło o ponad 1 mln zł w 6 miesięcy

założenia przeznaczonym dla nowo powstałych, młodych i perspektywicznych firm, notowanych było w sumie 396 spółek krajowych oraz kilka zagranicznych. Spośród rodzimych firm notowanych na "małej giełdzie" dłużnikami jest 58. To oznacza wyrównanie rekordu z pilotażowego badania, które zostało

Provident: Polacy wydadzą średnio 3 400 zł na letnie wakacje

komunikacie. Wakacyjne wydatki są obciążeniem dla domowego budżetu. Średnio Polacy planują przeznaczyć na letni wypoczynek ok. 3 396 zł. To niemal o 670 zł więcej niż rok wcześniej. Najwięcej na wyjazd wydadzą osoby w wieku 40-59 lat, bo ponad 4 000 zł. Natomiast najmniejszym

IMS skupi 396,3 tys. akcji własnych w ramach buy-backu

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - IMS skupi w ramach czwartej transzy skupu akcji własnych 396 349 akcji, płacąc po 3,6 zł za sztukę, podała spółka. Oznacza to, że nie będzie redukcji ofert zbycia akcji, bo spółka mogła w ramach tej transzy kupić do 400 tys. swoich walorów

SMT zakończyło buy-back przed terminem po skupieniu 0,235% walorów

rozpoczęcia okresu zamkniętego, który będzie trwał do czasu wyczerpania upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie spółki" - czytamy w komunikacie. W ramach skupu SMT nabyło 27 396 sztuk akcji własnych stanowiących 0,235% kapitału zakładowego i dających prawo do 0,235

Energa rekomenduje wypłatę 0,19 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

że, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczenia na niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki nie osiągnie on jednej trzeciej kapitału zakładowego (w przypadku Energa jest to kwota 1 507 204 294,96 zł

Połączenie wykonawców startujących w tym samym przetargu

norm prawa unijnego regulujących procedury udzielania zamówień publicznych. Następnie Trybunał przypomniał, że we wcześniejszym orzeczeniu w sprawie C-396/14 MT Højgaard i Züblin orzekł, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie procedury negocjacyjnej, w przypadku rozwiązania wybranego w

ARR: Eksport zbóż wzrósł wolumenowo o 14% r/r w lipcu-sierpniu 2015 r.

zmalał o 12% r/r do ok. 600 tys. ton zbóż. "Eksport pszenicy ukształtował się na poziomie 385 tys. ton wobec 396 tys. ton w tym samym okresie poprzedniego sezonu (spadek o 3%). Zwiększył się natomiast wywóz pozostałych zbóż podstawowych, w tym m.in. żyta do 132 tys. ton (o

Akcjonariusze IMS zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

netto IMS za 2015 rok (w kwocie 6 396 206,19 zł), pozostała część natomiast zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie. Z uwagi na trwający proces zbywania przez spółkę akcji własnych, ostateczna liczba

Sprzedaż BAH wzrosła o 66% r/r do 285 samochodów w maju

samochodów marki Land Rover (+16% r/r) i 132 samochodów marki Jaguar (+230% r/r). Giełdowy importer i dystrybutor samochodów Jaguar Land Rover od początku roku dostarczył dilerom 1 396 aut, wobec 1 006 aut w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza wzrost o 39% rok do roku" ? czytamy w komunikacie

PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 15% r/r w kwietniu

od stycznia do kwietnia br. niezachwianie jest Schmitz Cargobull, który wydał 2 079 szt., więcej o 9% pojazdów niż w takim samym czasie w 2017 r. Na drugim miejscu jest Krone (1 665 szt.) - ze stratą 25 szt. w skali roku (-1,5%). Na trzeciej pozycji jest również niezagrożony - Wielton. Wydał 1 396

Forte miało 7,27 mln zł zysku netto, 15,9 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

I kwartale roku 2017 r. - 257 396 tys. zł - 88%). Liderami na rynkach eksportowych są rynki krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Francja oraz Hiszpania. Sprzedaż na rynku polskim wyniosła 36 254 tys. zł (12%) wobec 36 263 tys. zł (12%) w analogicznym okresie roku 2017 i

Cena akcji w ofercie publicznej Ten Square Games ustalona na 46 zł 

. "Akcjonariusze sprzedający w porozumieniu z oferującym ustalili ostateczną liczbę akcji oferowanych dla poszczególnych inwestorów na: 396 000 akcji oferowanych oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych; 1 647 750 akcji oferowanych oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych"

ARR: Eksport wieprzowiny spadł, wołowiny b.z., a drobiu wzrósł r/r w I-VIII

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Polski eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych spadł o 13% r/r do 396 tys. ton w okresie styczeń-sierpień br., natomiast import wzrósł o 1% r/r do 535 tys. ton, wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie

Global Cosmed: Wynik za 2017 r. obciążą odpisy aktualizacyjne na 57,23 mln zł

kwotą odpisów w kwocie 57 229 tys. zł. "Przeprowadzone wyceny wskazują utratę wartości następujących aktywów: - Wartość firmy w kwocie 56 396 tys. zł. rozpoznana w związku z objęciem kontroli nad spółką Global Cosmed Group S.A. Z szacunków

Polacy coraz częściej latają. W I kwartale roku Ryanair zdobył najwięcej pasażerów, LOT tuż za tanimi liniami

przybyło w Polsce 829 tys. pasażerów rok do roku. Najbardziej przyczyniły się do tego linie Ryanair, które od stycznia do marca miały o 227 tys. więcej pasażerów (łącznie 2 mln 396 tys.). Niewiele mniej osób obsłużyły Polskie Linie Lotnicze LOT (wzrost o 224 tys.), ale nadal mają mniejszy udział w polskim

Akcjonariusze SMT zgodzili się na buy-back kosztem min. 66 mln zł

. Akcjonariusze udzielili także upoważnienia zarządowi do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych. Ponadto NWZ, w związku z nabyciem do 12 lutego 2016 r. 27 396 akcji własnych spółki, nabytych zgodnie z uchwałą z 18 czerwca 2015 r., co stanowi 0,235% kapitału zakładowego i daje

Akcjonariusze TelForceOne zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

ustalić dzień dywidendy na dzień 25 września 2015 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 7 października 2015 roku. 2) Odpis na kapitał zapasowy 2 396 187,02 zł" - czytamy w uchwale. TelforceOne odnotował 6,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Akcjonariusze Robyga zdecydowali o wypłacie 0,11 zł dywidendy na akcję

880,00 zł akcjonariusze postanowili przeznaczyć na obowiązkowy kapitał zapasowy zgodnie z 396 § 1 KSH (1 200 694,00 zł ), zaś na pozostały kapitał zapasowy kwotę 542 186,00 zł. Robyg odnotował 46,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 28,76 mln zł zysku rok

Biomed-Lublin dokona odpisów aktualizacyjnych na 16,4 mln zł za 2016 r.

nieruchomości uznanych za inwestycyjne oraz aktualizacji wartości zapasów, czego efektem jest ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 16 396 507 zł, poinformowała spółka. "W sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2016, zostaną ujęte następujące

Ronson może wprowadzić do sprzedaży 10 inwestycji na ponad 1200 lokali w 2015 r.

obejmujących łącznie 396 lokali oraz rozpoczął realizację sześciu inwestycji z łącznie 759 lokalami. Na koniec grudnia 2014 r. oferta Ronsona sięgała 854 mieszkań. Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2014 r. sprzedał 711 mieszkań, tj. o 24

PZPM: Liczba nowych rejestracji aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 24,7% r/r w X

październiku wyniosło 25,6% r/r (+8 262 szt.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba rejestracji wzrosła o 9,2% (+3 396 szt.), podano także. "Nabywcy indywidualni zarejestrowali 10,6 tys. szt. - to więcej o 13,1% niż przed rokiem i więcej niż przed miesiącem o 6,1%. Ich

Boom motoryzacyjny przyspiesza. W tym roku Polacy kupią ponad pół miliona nowych aut

osobowych. W październiku zarejestrowano po raz pierwszy 40,5 tys. takich pojazdów, prawie 26 proc. więcej niż przed rokiem. A łącznie od stycznia ich rejestracje wyniosły 396 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 18 proc. w ujęciu rocznym. Lwią część tych pojazdów kupili przedsiębiorcy, korzystając z odliczeń

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 24,7% r/r w X

wcześniej oraz o 9,23% (3 425 szt.) więcej niż we wrześniu 2017 roku. Dane skumulowane wykazują wzrost sprzedaży. W sumie dotychczas w 2017 roku zarejestrowano w Polsce 396 063 samochody osobowe, o 18,13% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (60 783 szt

Spółka Bumechu wykona prace dla Bogdanki za ok. 11,62 mln zł netto

. Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu drugiej umowy wynosi 1 717 640,88 zł brutto (1 396 456 zł netto) i także wynika z szacunkowego zakresu robót. Zamawiający zobowiązany jest zlecić prace o łącznej wartości nie niższej niż 50 % maksymalnego wynagrodzenia wynikającego z umowy

BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na 7,2 mld zł w 2018 r. (aktualizacja)

także. Najwięcej osób niespłacających w terminie pożyczek zamieszkuje województwa: śląskie (53 537 osób), mazowieckie (44 222 osób) oraz dolnośląskie (35 069 osób) Na Śląsku najwyższa jest także łączna wartość zadłużenia pożyczkowego, która wynosi prawie 396 mln zł. Na drugim

BIG InfoMonitor: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na 7,2 mld zł w 2018 r.

także łączna wartość zadłużenia pożyczkowego, która wynosi prawie 396 mln zł. Na drugim miejscu plasuje się Mazowsze z długiem względem firm pożyczkowych na kwotę ponad 292 mln zł oraz Wielkopolska - ponad 226 mln zł zaległości z tytułu umowy pożyczki, podano dalej. (ISBnews)

Przegląd prasy

zagr. strefy euro wyniosła 2,9 mld euro w IV --Immofinanz przygotowuje się do ewentualnej emisji akcji lub obligacji zamiennych --MZ: 396 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 29 788 --Wolf Theiss: Zasada

MZ: 108 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 27 668

Brytanii, ponad 34 tys. we Włoszech. Znaczącą poprawę (bądź wyleczenie) odnotowano u ponad 3,3 mln pacjentów na świecie, w tym u ponad 524 tys. pacjentów w Stanach Zjednoczonych, u ponad 396 tys. pacjentów w Brazylii, u ponad 241 tys. pacjentów w Rosji, u ponad 170 tys. pacjentów

PZPM: Liczba rejestracji przyczep i naczep wzrosła o 16% r/r w październiku

Krone - zarejestrował 3 448 sztuk (+8%). Jego udział wynosi 21,5%. Na drugiej pozycji znalazł się Schmitz Cargobull z liczbą 3 396 nowych rejestracji - od pierwszego miejsca dzielą go 52 szt.. Po ostatnim miesiącu wzmocnił swój udział w tej części rynku do 21,1%. Wielton jest najbardziej dynamiczny w

KGHM miało 363 mln zł zysku netto, 1225 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2018 r.

kapitałowa KGHM zwiększyła przychody o 590 mln zł r/r (+12%), zmiana dotyczy przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+396 mln zł) oraz KGHM International (+137 mln zł.), podano w komunikacie. "Wyniki grupy kapitałowej są satysfakcjonujące. W Polsce zwiększenie przychodów

Co z bramkami na korkującej się autostradzie A4? Bez opłat będą korki?

sierpnia. Jak będą wyglądały objazdy po zamknięciu węzła Brzeg: Dla łącznic południowych na węźle Brzeg z kierunku Wrocławia » trasa objazdu do Brzegu: węzeł Brzezimierz (woj. dolnośląskie) - droga wojewódzka 396 - droga

Inflacja zjada historyczny wzrost średniej krajowej

wyższe o 2,6 proc. niż rok wcześniej. W firmach 9+ pracowało wtedy 6 mln 396 tys. osób. Tu jednak znowu trzy uwagi. Pierwsza: jeśli podwyżka płacy minimalnej wpłynie na firmy, to przede wszystkim te mniej płacące – czyli mikrofirmy, których GUS nie uwzględnia. Po drugie dane nie zawierają także

4Fun Media miał 1,35 mln zł zysku netto, 2,39 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

zysku operacyjnego z poziomu 1 029 tys. zł w 2017 roku do 1 729 tys. zł w roku bieżącym, co oznacza wzrost na poziomie 68%. W raportowanym okresie rentowność operacyjna wzrosła do 15 % tj. o 4 pkt proc. Wskaźnik EBITDA w raportowanym okresie wyniósł 2 396 tysiące złotych i był wyższy niż w trakcie 3

Ronson kupi działki w Warszawie i Poznaniu za do 50 mln zł w 2015 r.

łącznie ponad 1200 lokali. W 2014 r. Ronson zakończył budowę trzech projektów obejmujących łącznie 396 lokali oraz rozpoczął realizację sześciu inwestycji z łącznie 759 lokalami. Na koniec grudnia 2014 r. oferta Ronsona sięgała 854 mieszkań. Ronson to spółka deweloperska