374

Play miał 374 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2015, wzrost o 38,7% r/r

Warszawa, 27.08.2015 (ISBnews) - P4 - operator sieci Play - osiągnął w II kw. br. niemal 1,3 mld zł przychodów operacyjnych (wzrost o 23,1% r/r) i 374 mln zł skorygowanej EBITDA (wzrost o 38,7% r/r), poinformował prezes operatora Jorgen Bang-Jensen

Play miał 374 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2015, wzrost o 38,7% r/r

Warszawa, 27.08.2015 (ISBnews) - P4 - operator sieci Play - osiągnął w II kw. br. niemal 1,3 mld zł przychodów operacyjnych (wzrost o 23,1% r/r) i 374 mln zł skorygowanej EBITDA (wzrost o 38,7% r/r), poinformował prezes operatora Jorgen Bang-Jensen

Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mieć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mieć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zamawiający muszą przestrzegać zasad Prawa zamówień publicznych w tym zasady równego traktowania, która między innymi ogranicza możliwość ustalania warunków udziału w postępowaniu, które preferują lokalnych wykonawców . Konsekwencją powyższego jest brak możliwości

Wyniki BZ WBK i Millennium. Ciągle problem z odpisami na złe kredyty

W pierwszym kwartale zysk BZ WBK wzrósł o 19 proc., do 374 mln zł. Wynik był wyższy od oczekiwań analityków. To przede wszystkim wpływ połączenia z Kredyt Bankiem. Czwartkowe dane to pierwsze informacje finansowe opublikowane przez BZ WBK po przejęciu na początku tego roku

Firmy już nie zatrudniają

Z powodu spowolnienia gospodarczego firmy wyraźnie wstrzymują rekrutację nowych pracowników. Średnio w całym 2008 r. w sektorze przedsiębiorstw pracowało niemal 5,4 mln osób. Teraz jednak firmy coraz mocniej odczuwają silne spowolnienie gospodarcze. Według resortu pracy bezroboc

"DGP": Przetarg za miliony do unieważnienia

Celem przetargu była budowa platformy gromadzącej dane o pacjentach, receptach, wykonywanych usługach i placówkach medycznych, co miało zrewolucjonizować służbę zdrowia. Urząd dopatrzył się zmowy cenowej przy przetargu i zarzucił Centrum, że nie wykluczyło tych ofert, które mogł

MF: Polacy złożyli ponad 11,3 mln rocznych PIT-ów przez internet

Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Polacy złożyli 11 374 148 rocznych PIT-ów przez internet wobec 9 670 215 e-PIT-ów rok wcześniej, podało Ministerstwo Finansów. "Jak w latach poprzednich, również w 2018 r. padł nowy rekord złożonych

Szacunkowe przychody grupy ABC Data spadły r/r do 344 mln zł w styczniu

. wyniosły 374 mln zł. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

, poinformowano. "Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie pozostałe akcje spółki, posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 665 374 akcji zwykłych na okaziciela spółki, które stanowią 21,30% wszystkich akcji spółki i uprawniają do wykonywania 665 374 głosów

GPW zawiesiła notowania Indykpolu wz. z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji

przez akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 665 374 akcji zwykłych na okaziciela spółki, które stanowią 21,3% wszystkich akcji spółki i uprawniają do wykonywania 665 374 głosów, stanowiących 9,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Grupa kapitałowa Indykpol jest

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18zł/ szt.

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 2 542 374 akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka

Arctic Paper: Rottneros miało 79 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Rottneros AB - spółka zależna Arctic Paper - odnotowała 2 376 mln SEK przychodów, 374 mln SEK EBITDA i 194 mln SEK wyniku netto za 4 kwartały 2019 r., co odpowiada w złotym: 965 mln zł, 152 mln zł i 79 mln zł, podał Arctic

MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 208 mld zł

. "Do 23 września 2018 r. podpisano z beneficjentami 40 374 umowy o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 208 mld zł." - czytamy w komunikacie. Od uruchomienia programów do 23 września 2018 r. złożono 92 555 wniosków o dofinansowanie projektów na

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 27 mld euro w lutym

zakończonych w lutym 2019 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 335 mld euro, tj. 2,9% PKB strefy euro wobec 374 mld euro (3,3% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)

Kruk przydzielił obligacje serii AG1 na łącznie 30 mln zł, redukcja 8,66%

doszła do skutku i zostało przydzielonych 300 000 obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 30 000 000 zł. [...] W okresie subskrypcji 374 inwestorów skutecznie złożyło 391 zapisów na 328 460 obligacji. W wyniku proporcjonalnej

UKE: W II kw. przeniesiono 374,5 tys. numerów telefonów komórkowych

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 374 505 w II kwartale 2016 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Najwyższy dodatni bilans przenoszonych numerów zanotował Play (36,86 tys.), Orange

Enter Air ma umowę z DVB Bank na finansowanie 2 Boeingów, zawiesza plany SPO

. 374 mln zł wraz z odsetkami. W związku z pozyskaniem finansowania, spółka chce zawiesić plany dotyczące oferty publicznej akcji serii D. "Umowa została zawarta na okres 6 lat, kwota finansowania dla każdego z samolotów wynosi około 187 mln zł wraz z odsetkami, zaś

ZEW Kogeneracja miała 108,13 mln zł zysku netto, 135,3 mln zł EBIT w I kw. 2018

. Zysk operacyjny wyniósł 135,35 mln zł wobec 125,52 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 377,19 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 374 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r

Kruk przydzielił obligacje serii AG2 na łącznie 25 mln zł

stycznia 2019 roku (włącznie) do 5 lutego 2019 r. (włącznie), natomiast przydziału obligacji dokonano w dniu 6 lutego 2019 r. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 514 inwestorów skutecznie złożyło 597 zapisów na 260 374 obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła

Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. -191 mln euro we wrześniu wg analityków

ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A we wrześniu wyniósł (średnio) ok. 190,91 mln euro wobec 100 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 675 mln euro do deficytu do 374 mln euro nadwyżki. Według ekonomistów, we wrześniu br

Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. -191 mln euro we wrześniu wg analityków

C/A we wrześniu wyniósł (średnio) ok. 190,91 mln euro wobec 100 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 675 mln euro do deficytu do 374 mln euro nadwyżki. Według ekonomistów, we wrześniu br. odnotowaliśmy nadwyżkę w obrotach towarowych

Kasa Orlenu ważniejsza niż kieszeń Polaka. Rząd wziął prawo UE na przeczekanie

wysokości prawie 514 mln zł, siedem razy wyższy niż rok wcześniej, a jej zysk netto wyniósł niemal 374 mln zł, prawie 400 proc. więcej niż rok wcześniej.  Rząd PiS nie chce solidarności Unijne rozporządzenie zobowiązało państwa członkowskie UE, aby przyjęły i opublikowały przepisy w sprawie

Nowelizacja ustawy o COVID-19 w związku z nowym Pzp - jak zmieniać umowy na nowych zasadach?

Pytanie: Czy w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Pzp oraz nowelizacją art. 15r ustawy o COVID (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) istnieje możliwość odstąpienia od dochodzenia kar umownych lub zmiany umowy, którą zawarto na gruncie starej ustawy Pzp ? Artykuł 15r

"Pieniądze przyznano, choć ich nie przekazano". Firma po 10 dniach istnienia dostaje 55 mln zł z NCBR

do 20 grudnia 2022 r. ocenione zostały 374 wnioski, z czego: 117 projektów na łączną kwotę dofinansowania 801 404 486,13 zł zostało wybranych do dofinansowania, a 257 projektów nie zostało wybranych do dofinansowania. Kolejne firmy z listy NCBR, z którymi rozmawiałem, odmówiły komentowania sprawy

PFR: II i III etap wdrażania PPK obejmuje 68 tys. firm i 3,7 mln pracowników

wybrać instytucję finansującą, a do 10 listopada zawrzeć umowę z pracownikiem" - powiedział Borys na konferencji prasowej. Zaznaczył, że duża część firm średnich z II etapu wybrała już instytucje finansowe. "Już jest 11 374, czyli ponad

Wojenny strach sparaliżował rynek nieruchomości

wykonywania eksmisji na czas trwania stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego (zobacz artykuł 15 zzu. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. - Dz.U. 2020 poz. 374). Wspomniany zakaz eksmisyjny, który może obowiązywać jeszcze dość długo, wpływa nie tylko na relacje wynajmujących oraz najemców. Doniesienia

Ile traci frankowicz, nie idąc do sądu? Lepiej iść za radą Kaczyńskiego

? Wyliczenia przygotowała na podstawie konkretnego kredytu jednego z jej klientów. Frankowicz zdecydował się złożyć pozew przeciwko bankowi, który udzielił mu kredytu w 2008 roku. Przed laty zaciągnął on kredyt na 300 tys. zł, a obecnie wysokość zadłużenia wynosi już 374 837,23 zł. Comiesięczna rata to teraz

Alior Bank: Docelowe synergie z połączenia z częścią BPH wzrosną do 381 mln zł

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Po zakończeniu integracji z wydzieloną częścią Banku BPH, Alior Bank podał, że docelowe synergie wyniosą 381 mln zł do 2019 r. w stosunku do wcześniejszego oszacowania na poziomie 374 mln zł. Całkowite koszty integracji okazały się o 62 mln zł

BAH: Szacunkowa wartość odpisów aktualizac. za 2019 r. to łącznie 80,27 mln zł

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok o kwotę 27 575 tys. zł do kwoty 13 344 tys. zł oraz pomniejszy kapitał własny emitenta w ramach jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok o kwotę 11 374 tys. zł do kwoty 61 462 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Ponadto

B.Handlowy: Informacje ws. wypowiedzenia kredytu ZM Kania częściowo nieprawdziwe

. W konsekwencji spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez bank. Według wyliczeń banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec banku z tytułu umowy wynosi 90 374 941,82 zł

ZM Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej od Banku Handlowego

z tytułu umowy wynosi 90 374 941,82 zł" - czytamy w komunikacie. "O wypowiedzeniu w całości, wraz z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia, umowy ramowej Nr DWPZSF/SFTRF/ZMK/005/17 dotyczącej dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych z dnia 11

Spółka Marvipolu pozyskała kredyt na projekt magazynowy pod Warszawą

kwocie do 11 374 000 zł" - czytamy w komunikacie. Transza budowlana zostanie przeznaczona przez kredytobiorcę przede wszystkim na zapłatę kosztów i wydatków związanych z realizacją projektu, refinansowanie przez kredytobiorcę kosztów i wydatków zapłaconych przez

GUS: Produkcja samochodów osobowych wzrosła o 32,8% r/r w sierpniu

podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wzrosła o 77,1% r/r do 9 328 sztuk w sierpniu 2016 r. W okresie styczeń-sierpień br. odnotowano wzrost o 5,1% do 80 374 sztuk. Produkcja pojazdów do transportu publicznego w

BMW Serii 3 to wciąż klasa sama w sobie [PIERWSZA JAZDA]

- wrażenia zza kierownicy Zwarta, sportowa sylwetka, 19-calowe obręcze i pakiet M wysyłają jasny komunikat… to auto jest szybkie. A gdy w testowanym M340i xDrive odpaliłam silnik o mocy 374 KM, od razu dostałam dźwiękowe potwierdzenie swoich przypuszczeń (dodatkowo podkręcone przez funkcję BMW

Alior: Docelowy poziom synergii z połączenia z BPH będzie wyższy o 70 mln zł

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Docelowy poziom synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH będzie wyższy od pierwotnie zakładanego o 70 mln zł i sięgnie 374 mln zł, podał Alior Bank. "O 70 mln zł wyższe niż uprzednio zakładano będą

"Odmrażanie gospodarki" przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów

Pesa przegrała przed sądem w Krakowie. Nie dostarczy pociągów

Newag, który złożył ofertę na kwotę ok. 374 mln zł. KIO przyznała rację Newagowi. Pesa złożyła w grudniu skargę przed sądem, który ją oddalił.

Portfel zamówień Grupy Asseco Poland na br. wynosi 8 786 mln zł

Asseco Poland wynosi 1 325 mln zł (wobec 1 374 mln zł rok wcześniej), segment Formula Systems - 5 154 mln zł (wobec odpowiednio: 4 985 mln zł), a segment Asseco International - 2 307 mln zł (wobec 1 936 mln zł), podano także. Portfel zamówień na oprogramowanie i usługi własne

Pechowa budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej za 500 mln. Firma wybrana, ale pozostałe złożyły odwołanie

znacznie wyższą, niż zakłada budżet. Zamawiający, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, maksymalnie chce wydać na inwestycję 374 mln zł. A najtańsza oferta (złożyło ją Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie S.A.) opiewała na kwotę ponad 490 mln zł.  Firmy się odwołują

Energa zanotowała wstępnie 426 mln zł EBITDA w III kw. br.

operacyjne za III kwartał 2018 roku: EBITDA Grupy 426 mln zł, w tym: EBITDA Segmentu Dystrybucja: 374 mln zł, EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 66 mln zł, EBITDA Segmentu Sprzedaż: -7 mln zł" - czytamy

Dąbrowski z ME: Import ropy naftowej z Rosji wyniósł 9,96 mln ton w I półr.

Kataru, 8 374 GWh z Niemiec, 1 894 GWh z Norwegii, podano także w materiale. (ISBnews)

Sprzedaż cukru Astarty spadła o 53% r/r do 52,56 tys. ton w IV kw. 2018 r.

pszenicy w IV kw. 2018 r., tj. o 7% mniej niż rok wcześniej. Średnia cena pszenicy wzrosła o 32% do 5 555 UAH/t, podano w komunikacie. Sprzedaż kukurydzy wzrosła o 61% r/r do 158 374 ton, a średnia cena wzrosła o 22% i wyniosła 4 752 UAH/t. Sprzedaż

Kilkuset nowych bezrobotnych w Bielsku-Białej, a firmy szykują się do zwolnień grupowych

Bielsku-Białej. Dla kogo praca? Pracę w zeszłym miesiącu podjęło 314 osób znajdujących się w ewidencji bezrobotnych. Niestety, jak podkreślają bielscy urzędnicy, efekty koronawirusa widać również w nowych ofertach. W maju zgłoszono 374 wolne miejsca pracy, czyli o 22 mniej niż w kwietniu. Najmniej nowych

Czy mogę wykorzystać pożyczkę 5 tys. zł na opłacenie składek ZUS? Prawnicy Czytelnikom - odc. 36

nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 374) stanowi, iż środki uzyskane jako pożyczka mają być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwie obowiązek opłacania składek ZUS jest kosztem prowadzenia działalności gospodarczej

Akcjonariusze Wirtualnej Polski zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

zgromadzenie spółki Wirtuana Polska postanawia zysk netto spółki wykazany w w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 w kwocie 4 374 871, 43 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwałach walnego. Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,09 zł na akcję dywidendy

wypłacona akcjonariuszom w dniu 10 maja 2018 roku. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 172 484 374, wskazano również. PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest

PFR: Tarcza finansowa zapewni subwencje dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568); * Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało

Asseco SEE miało 23,55 mln zł zysku netto, 28,38 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

EBIT oraz 374 tys. euro EBITDA" - czytamy także. Zysk operacyjny wyniósł 28,38 mln zł wobec 21,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 230,99 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 178,82 mln zł rok wcześniej

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567)[1], która istotnie zmieniła między innymi procedury zmiany postanowień realizowanej  umowy o zamówienie publiczne, obecnie proponowane jest dokonanie zmian

Koronawirus. Lawina wniosków do ZUS-u. Już prawie 30 tysięcy!

wpłynęło ok. 30 tys. takich wniosków. Składane są elektronicznie (15 085) i na papierze (14 374). Olbrzymim zainteresowaniem cieszą się te o zwolnienie z płacenia składek (22 383). Tą formą pomocy objęte są firmy zatrudniające do dziewięciu osób i samozatrudnieni z przychodem do 15 681

Grupa Muszkieterów otworzyła 63. stację paliw, planuje kilka kolejnych w br.

Intermarché oraz supermarketami typu "dom i ogród" Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie 374 supermarkety Intermarché i Bricomarché. W centrali grupy w podpoznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest

mDom Maklerski obniżył cenę docelową LPP do 6,3 tys. zł, nadal zaleca 'sprzedaj'

pod uwagę, podtrzymujemy rekomendację sprzedaj obniżając cenę docelową do 6 300 zł/ akcję"- czytamy w raporcie. Analitycy prognozują, że zysk netto LPP wyniesie 374 mln zł w bieżącym roku i wzrośnie do 494 mln zł w kolejnym, przy przychodach na poziomie odpowiednio 5

Dom Development zwiększył sprzedaż r/r do 640 lokali netto w III kwartale

: Żoliborz Artystyczny (162 lokale), Oaza we Wrocławiu (103), Palladium (79), Wilno (54) oraz Saska (41)" - czytamy w komunikacie. W III kw. 2014 roku spółka sprzedała netto 495 mieszkań i przekazała 374 mieszkania. Wówczas na wynik finansowy spółki wpłynęły głównie

NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro we IX, konsensus: -191 mln euro

). Według jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A we wrześniu wyniósł (średnio) ok. 190,91 mln euro wobec 100 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 675 mln euro do deficytu do 374 mln euro nadwyżki. "Saldo rachunku

Enter Air odebrał pierwszego Boeinga 737 MAX 8

samolotów wynosi 374 mln zł, podano także. "Boeing 737 MAX 8 wykorzystuje wszystkie sprawdzone rozwiązania wcześniejszych wersji Boeingów 737. Inżynierowie amerykańskiego producenta wyposażyli samolot w nowe, wydajne silniki, poprawili aerodynamikę, zastosowali lżejsze i

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 7,02 mld zł na koniec października

wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 118 374 691,82 zł. Ponadto Altus zwraca uwagę na fakt, że zgodnie informacją z dnia 31 października z dniem 2 listopada 2018 r. nastąpiło rozwiązanie umów o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi subfunduszy

Samar: Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 152,9% r/r w październiku

. "W ciągu dziesięciu miesięcy tego roku w Polsce zarejestrowano 374 autobusy turystyczne, o 0,27% mniej niż przed rokiem. Na czele zestawienia w tym segmencie uplasował się Mercedes (98 szt., -30% r/r). Na drugim miejscu znalazła się Setra (54 szt., -20,59% r/r), a na trzecim ? VDL (52 szt., +4% r/r

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do 5,7 m/m do x pkt w VIII

jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 374 wywiadów w okresie 1-17 sierpnia 2017 r. (w tym 90 metodą CATI). (ISBNews)

Polacy zmieniają OFE jak rękawiczki

one sięgnąć pół miliarda złotych. Dla porównania - rok temu było to 374 mln zł.

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o wypłacie 1,20 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 15,37 mln zł, co daje 1,20 zł na jedną akcję, podała spółka. "Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona została kwota 15 374 230,80 zł

Akcjonariusze Protektora zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

walne zgromadzenie Protektor podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej wysokości 4 374 968,- zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje kwotę 23 groszy. Źródłem wypłaconej dywidendy jest: a) cały zysk spółki za rok 2016, to jest kwota 4

JLL: Polska skupiła ok. 50% wartości transakcji inwestycyjnych w CEE w I półr.

. zawarto ok. 60 transakcji, a rynek biurowy dominował zarówno pod względem ich wartości, jak i liczby. W podziale na sektory, 1,67 mld euro przypadło na biura, 430 mln euro na nieruchomości handlowe, 374 mln euro na sektor magazynowy, 135 mln euro na hotele, 47 mln euro na sektor mieszkaniowy i 60 mln euro

PZU rekomenduje wypłatę 2,5 zł dywidendy na akcję za 2017 rok

-100% wypracowanego zysku netto. PZU odnotowało 2 910 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1 935 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 4 233 mln zł wobec 2 374 mln zł zysku rok

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do wartości odzyskiwalnej wynoszącej 37 mln zł 5. odpisu w kwocie 374 mln zł pomniejszającego wartość firmy z tytułu nabycia Banku Pekao S.A. określoną zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do wartości

Enea miała wstępnie 99 mln zł straty netto,1,82 mld zł zysku EBITDA w I poł. br.

wyniosły 3 051 mln zł, EBITDA: -64 mln zł, zysk/strata przed opodatkowaniem: -411 mln zł, zysk/ strata netto okresu sprawozdawczego: -374 mln zł. "Ponadto Enea zwraca uwagę, że wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea

Emperia: Sprzedaż Stokrotki wzrosła o ok. 2% r/r w lutym

towarów za okres styczeń-luty wyniosły 374 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku o 3,3%, podano w komunikacie. Na porównywalnej bazie sklepów (LFL) w lutym 2017 roku sprzedaż towarów w sklepach własnych Stokrotki spadła o około 2,7% w porównaniu

Bricomarché zamierza zakończyć 2018 rok liczbą 160 działających sklepów

supermarketami spożywczymi Intermarché oraz supermarketami typu "dom i ogród" Bricomarché. Sieć handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie 374 supermarkety Intermarché i Bricomarché. W centrali grupy w podpoznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz

Alior Bank: Docelowe synergie z połączenia z częścią BPH rok wcześniej, w 2018r.

niższe od pierwotnie zakładanych, a docelowy poziom synergii został podwyższony, z pierwotnie zakładanych 374 mln do 381 mln zł. Ponadto zostaną one w takiej kwocie osiągnięte już w 2018 roku, czyli rok wcześniej niż planowano" - napisał Chyczewski w liście dołączonym do raportu rocznego

Sąd ogłosił upadłość ZM Henryk Kania, zatwierdził sprzedaż ZCP na rzecz Cedrobu

oraz współwłasności części nieruchomości stanowiącej podwórze i fragment dojazdu do budynku przy ul. Piastowskiej od strony ul. Piekarskiej o oszacowanej wartości rynkowej 1 717 600 zł, a dla warunków likwidacyjnej sprzedaży 1 374 100 zł; b) prawa własności działki gruntu

Sejm przyjął uchwałę ws. sposobu ratyfikacji umowy CETA z Kanadą

, przeciwko - 165, a wstrzymało się 3. Przepadła natomiast poprawka, zgłoszona przez przedstawiciela Kukiz'15, by przyjęcie tej umowy poprzedzało referendum w tej sprawie. Za poprawką głosowało 47 posłów, 374 było przeciw, a wstrzymało się 3. Podczas

GUS: Eksport w USD do Rosji spadł o 3,3% r/r w I-IV

w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,2 pkt proc. i wyniósł 1,6%, w imporcie o 0,1 pkt proc. stanowiąc 0,9%" - czytamy dalej w komunikacie. Dodatnie saldo wyniosło 1 801 mln zł (458,8 mln USD, 413,8 mln euro) wobec 1 584,6 mln zł (420,9 mln USD, 374 mln

W Europie przybyło prawie 5 GW mocy wiatrowych. Polska na ostatnim miejscu

ich łączna moc nie przebiła wyniku z I półrocza 2018 roku, który wyniósł 3,3 GW. Poprawił się za to wynik offshore'u, czyli energetyki wiatrowej na morzu, przekraczając 1,9 GW. W rozwoju tej technologii Wielka Brytania nie miała sobie równych, budując 931 MW. 374 MW dołożyła Dania, uważana

Alior Bank: Efekty synergii dot. BPH to 167 mln zł w 2017 i 351 mln zł w 2018 r.

stwierdzić, iż po uwzględnieniu docelowych efektów synergii poziom ROE wyniósłby po pierwszej połowie roku 2017 powyżej 10%" - napisał Chyczewski w liście dołączonym do raportu półrocznego. Docelowe synergie na 2019 r. planowane są w wysokości 374 mln zł, podano w raporcie

mBank ma pożyczkę podporządkowaną wys. 250 mln CHF celem zwiększenia Tier II

od obligacji narosłych do dnia wykupu w łącznej wysokości 1 167 447,51 CHF (4 226 743,71 zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.). Średnia jednostkowa cena wykupu wyniosła 10 046 697,90 CHF (36 374 069,75 zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.)" - czytamy w komunikacie

Vistal ma umowę z Metrostavem na mosty na S7 za 49,9 mln zł

ona nasz portfel zamówień, który na początku tego roku miał wartość ponad 374 mln zł. To kolejny kontrakt na budowę mostów realizowany w ramach przedsięwzięć modernizujących infrastrukturę drogową północnej Polski - w grudniu 2015 roku podpisaliśmy z Budimexem wartą 71,6 mln zł brutto umowę na

Akcjonariusze Erbudu zdecydują 28 IV o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję

akcjonariuszy przeznaczyło kwotę w wysokości 15 374 230,80 zł co stanowi po 1,20 zł dywidendy na każdą akcję" - czytamy w projektach uchwał. Jako dzień dywidendy zarząd proponuje ustalić 17 maja, a jako dzień wypłaty dywidendy 2 lipca 2016 r. Wniosek

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustawHasła tematyczne: Ubezpieczenie społeczneSkarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUSTreść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzjęPowołane przepisy: Dz.U. 2020 poz. 374 art. 31 z

PlayWay planuje 9 premier gier do końca sierpnia

do wydania gier (ilości zapisanych obecnie graczy w sklepie Steam, w usłudze Wishlist): 'Hard West' - 175 279; '911 Operator' - 130 374; 'Car Mechanic Simulator 2015' - 112,097; 'Agony' (przed premierą) - 103 887; 'The Way' - 41 208" - czytamy również. W ramach gier

ARR: Eksport zbóż spadł o 23% r/r do 2,1 mln ton w lipcu-listopadzie 2015 r.

. Wartość importu ziarna zbóż i przetworów zbożowych była natomiast o 6% większa od uzyskanej rok wcześniej i wyniosła 374 mln euro. Saldo handlu zagranicznego zbożami i przetworami zbożowymi ukształtowało się na poziomie 641 mln euro wobec 693 mln euro rok wcześniej, podsumowała

Bricomarché uruchomiło pierwszy skład budowlany w Śremie, planuje kolejne

handlowa Grupy Muszkieterów liczy obecnie 374 supermarkety Intermarché i Bricomarché. W centrali grupy w podpoznańskim Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie 15 800 osób. Wyznaczaniem kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka

ZUS odmawia wypłaty. Czy postojowe może przepaść? Prawnicy Czytelnikom, odc. 49

jest przez przepisy art. 15 zq – 15 zr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, dalej jako „tarcza

Ronson planuje sprzedaż na poziomie 800 lokali i ok. 1000 przekazań w 2017 r.

wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 365,4 mln zł wobec 338,6 mln zł w 2015 r., co oznacza wzrost o 8%. Wzrost ten wynika z wyższej średniej ceny lokali sprzedanych w ciągu ubiegłego roku do około 445 tys. zł, w porównaniu ze średnią ceną w 2015 r. wynoszącą około 374 tys. zł

Polak na zasiłku wciąż będzie pracował. Jego sąsiad - nie [WYNIKI BADAŃ]

dotychczasowy system rent i emerytur, łączny koszt wyniósłby 374 mld zł. *Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) - teoretyczny model, w którym każdy obywatel i każda obywatelka bez żadnych warunków dostaje co miesiąc stałą kwotę pieniędzy. W założeniach BDP ma m.in. zapewniać bezpieczeństwo i w ten sposób

GDDKiA: Wśród wybranych wykonawców S5 m.in. Impresa Pizzarotti, Trakcja i Mirbud

? Dworzysko ( 23,3 km ) - Impresa Pizzarotti (374 722 113,70 zł) - odc. Dworzysko ? Aleksandrowo ( 22,4 km) - Impresa Pizzarotti (409 760 779,95 zł) - odc. Aleksandrowo ? Tryszczyn (14,7 km) - konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor

Finlandia dała pierwsze zezwolenie na budowę gazociągu Nord Stream 2. A Ukraina apeluje do świata: Zatrzymajcie Gazprom!

prawo wykorzystania wód fińskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, aby ułożyć tam odcinek Nord Stream 2 o długości 374 km. Pod koniec stycznia Gazprom dostał zezwolenie władz Niemiec na ułożenie i eksploatację Nord Streamu 2 na niemieckich wodach terytorialnych, a w marcu władze Niemiec wydały taką zgodę w

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,26 mld zł po II kw. 2019

najwyższy wzrost firm z problemami - o 951, na drugiej pozycji znalazło się budownictwo - wzrost o 894 oraz handel - o 545 firm więcej. Sporo firm przybyło także w branży edukacyjnej (443), przemyśle (374) oraz w sektorze wspomagającym działalność gospodarczą (359)" - czytamy

Introl miał 0,41 mln zł zysku netto, 4,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,98 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 98,61 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w III kwartale 2018 r. 113 982 tys. zł i były o 15 374 tys. zł, tj. o 15,6% wyższe od

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,01 zł dywidendy na akcję

w komunikacie. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 15 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2015 r. "Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 172 484 374" ? podano także. W ujęciu

Czy muszę płacić składki na ZUS? Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych? Jak działa tarcza antykryzysowa? Wyjaśniamy wątpliwości

, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). Stan prawny na dzień: 5 kwietnia 2020 r. (r.pr. Maciej Maliszewski) ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Czyli nawet jeśli jakaś firma kwalifikuje się wg ZUS do złożenia wniosku o pomoc, to 15 marca firma

Akcjonariusze Protektora zdecydują 26 czerwca o wypłacie 4,37 mln zł dywidendy

zgromadzenie spółki postanowiło zysk netto spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok 2014 w wysokości 5 661 097,33 zł, podzielić w niżej wskazany sposób: 1) 77,3% zysku tj. kwotę 4 374 968,00 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) wprowadza upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, na mocy którego mogą zostać wstrzymane administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych na

Kaczyński zapowiada czystkę w resorcie finansów, szukając winnych niepowodzeń "Polskiego ładu". Szuka piątej kolumny

rynku pracy o jak najlepszych kandydatów, proponuje się podwyższenie minimalnego mnożnika do poziomu 1,83 kwoty bazowej, co wynosi 3 718,49 zł brutto i dotyczy około 1,5 tys. osób w skali kraju" - podaje w komunikacie resort finansów.  Funkcjonariusze KAS dostaną po 374 złote podwyżki

ARR: Eksport zbóż spadł o 21% r/r do 4,1 mln ton w lipcu-marcu

)"- czytamy dalej. Wartość importu ziarna zbóż i przetworów zbożowych była o 6% większa r/r i wyniosła 374 mln euro. Saldo handlu zagranicznego ziarnem zbóż było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 3,1 mln ton wobec 4,4 mln ton rok wcześniej

URE: Ponad 385 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca października

końca XII 2013 r. o 28 073, co stanowi wzrost o 30,3%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec października 2014 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 263 993, a więc zwiększyła się od końca XII 2013 r. o 128 374, co stanowi wzrost o 94,7%., podał także Urząd

Mąż został zwolniony z powodu koronawirusa. Czy należy mu się odprawa? Prawnicy czytelnikom, odc. 84

. poz. 374) (tzw. tarcza 4.0) w § 15gd obniżyła jednak maksymalną wysokość ustawowych odpraw w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia

Eurocash miał 52,25 mln zł zysku netto, 102,34 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

wyniosła 419 mln zł wobec 246 mln zł rok wcześniej. EBITDA znormalizowana (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) dla całej Grupy Eurocash w 2018 r. wyniosła 374 mln zł, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z 2017 r. W 2018 r. przychody segmentu hurtowego Grupy Eurocash sięgnęły

Zysk netto Inter RAO wzrósł r/r do 18,82 mln euro w 2015 r.

2015 r. wobec 210,36 mln euro rok wcześniej. "Wolumen handlu energią elektryczną przez Grupę był nieco niższy niż przed rokiem i wyniósł 4 273 GWh wobec 4 374 GWh w 2014 r. Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce wzrósł natomiast 5-krotnie i wyniósł 254 GWh wobec 51