354

Art. 354 KK

Art. 354 KK

CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby

KIR rozliczyła ponad 137 mln transakcji na kwotę 354 mld zł we wrześniu

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) rozliczyła we wrześniu 137,6 mln transakcji o wartości ponad 354 mld zł. W porównaniu do września 2014 r. liczba transakcji zwiększyła się o 1,6 mln, a ich wartość o 14 mld zł, podała Izba

Rozdział XLIII - Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby

Art. 354 KK CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko... Art. 355 KK CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko...

Echo Investment sprzedało 69 mieszkania i przekazało 93 w sierpniu

umów zawartych w analogicznym okresie 2018 r.), natomiast przekazania: 230 szt. (wobec 354 mieszkań rok temu), podano w komunikacie. Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 28 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Kopeksu zdecydują o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 66 354 022,37 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca

Indeks WIG20 spadł o 0,12% na zamknięciu w poniedziałek

. Z kolei indeks WIG spadł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,08% i osiągnął 60 859,28 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 354 mln zł, a największe zanotował PKN Orlen ? 35 mln zł. Na GPW w poniedziałek wzrosły ceny akcji 151 spółek, 198 spadły, a

GUS: Produkcja gazu ziemnego wzrosła o 15,6% r/r, ropy naft. spadła o 0,8% w V

naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) spadła w maju 2019 r. o 0,8% r/r, a jednocześnie wzrosła o 1,4% m/m do 76,4 tys. ton. W okresie styczeń-maj 2019 r. odnotowano wzrost produkcji gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) o 6,5% r/r do 2 354 hm3

Echo sprzeda 18,1 mln akcji Echo Polska Properties za ok. 20,82 mln euro

. Przewidywana data rozliczenia sprzedaży akcji (w tym otrzymania ceny za akcje) to nie później niż 7 czerwca 2018 r., czytamy w komunikacie. "W związku ze sprzedażą akcji, pozostałe 32 574 354 akcje EPP posiadane przez spółkę będą dalej klasyfikowane przez emitenta w

Creepy Jar złożył prospekt w związku z przejściem na główny rynek GPW

okaziciela serii A, 147 082 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 32 354 akcji zwykłych na okaziciela serii C (prospektem zostały objęte wszystkie istniejące akcje emitenta - wszystkie te akcje są obecnie notowane na rynku NewConnect; na postawie prospektu nie będzie przeprowadzana żadna oferta akcji

PAIH wspiera 14 projektów dot. elektromobilności, mogą dać 3,3 tys. miejsc pracy

wartości 6,81 mld euro i 33 354 potencjalnych miejscach pracy. (ISBnews)

POPiHN: Liczba stacji paliw spadła do 7 432 na koniec I kw. 2020

), podano także w zestawieniu. Według danych organizacji, liczba stacji koncernów zagranicznych wyniosła 1 551 na koniec I kwartału wobec 1 543 na koniec grudnia 2019 r. Największe sieci posiadały: BP (578 stacji na koniec I kw.), Shell (415) oraz CircleK (dawniej Statoil - 354

Rekordowe zyski deweloperów. Nie przeszkodziła wojna, ani inflacja

Rekordowe zyski deweloperów. Nie przeszkodziła wojna, ani inflacja

Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Zobacz także: Dobre wieści ze składów budowlanych. Taka sytuacja może jednak nie potrwać długo Najlepsze wyniki odnotowali Dom Development, Robyg i Atal z zarobkiem „na czysto" od 354 do ponad 400 mln zł. – Po rocznej przerwie na

Lokum Deweloper wybrał Elektrotim na prace we Wrocławiu za 12 mln zł netto

i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Kopeksu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

netto Kopex S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 66 354 022,37 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób do rozliczenia pozostaną straty z lat ubiegłych w kwocie 15.710.818,37 zł" - czytamy w uchwale. W

Echo sprzeda 10 mln akcji Echo Polska Properties za ok. 11,5 mln euro

. Przewidywana data rozliczenia sprzedaży akcji (w tym otrzymanie ceny za akcje) to nie później niż 13 czerwca 2018 r., czytamy w komunikacie. "W związku ze sprzedażą akcji, pozostałe 22 574 354 akcji EPP posiadane przez spółkę będą dalej klasyfikowane przez emitenta w

Fortuna: W ramach wezwania sprzedano 68 504 akcji

Investments Limited ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. w związku z planowanym nabyciem akcji w spółce uprawniających wzywającego do 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortuny. Fortbet chciał skupić 354 785 akcji (0,68% kapitału) Fortuny

Elektrotim rekomenduje wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

akcję. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

KNF: Wynik finansowy netto TFI spadł r/r do 353,4 mln zł w I-III kw. 2016 r.

Warszawa, 22.11.2016 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 353,4 mln zł po trzech kwartałach 2016 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 354 mld zł na koniec września. Rok wcześniej

Grupa Elektrobudowy miała wstępnie 17,2 mln zł zysku netto w I półr. 2017 r.

półrocze 2017 roku: Elektrobudowa: Zamówienia 354 mln zł; Przychody ze sprzedaży 337,1 mln zł; Zysk netto 19,1 mln zł; Grupa kapitałowa Elektrobudowa: Przychody ze sprzedaży 356,1 mln zł; Zysk netto 17,2 mln zł; Zysk netto przypadający akcjonariuszom

JHM Development miało 17,92 mln zł zysku netto, 26,05 mln zł zysku EBIT w 2019r.

w trakcie realizacji - 666 mieszkań w budowie), wysoką kontraktację lokali - 354 umowy przedwstępne i deweloperskie wobec 298 rok wcześniej oraz wzrost przychodów z działalności spółki Marywilska 44 o 4,3%. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 9,1 mln zł

Akcjonariusze Trakcji zdecydowali o emisji akcji serii B i C

nie mniejszą niż 18 635 294,40 zł i nie większą niż 28 235 294,4 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 59 754 932,80 zł i nie wyższej niż 69 354 932,8 zł; 2) podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1), zostanie dokonane poprzez emisję 10 279 909 akcji

Impexmetal miał wstępnie 186 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r.

;Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej Impexmetal za rok 2018 (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2017 roku): - przychody ze sprzedaży: 3 300 mln zł (3 353 mln zł), - zysk brutto na sprzedaży: 354 mln zł (328 mln zł

Spółka Erbudu ma cztery umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznych

4. Inwestor : Elektrownia PV Łaszczewiec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, 02-566 Całkowita wartość kontraktu netto: 1 354 791,00 zł Przedmiot kontraktu: budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Bukowina Bobrzańska

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1400 mln euro w XII, konsensus: -1072 mln euro

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 400 mln euro wobec 240 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 1 354 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych wzrosły o 8,8% r/r w styczniu

danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), podał IBRM Samar. "W styczniu 2019 roku w Polsce zarejestrowane zostały 6 354 nowe samochody dostawcze o DMC do 6 ton. To wynik o 22,85% mniejszy niż w grudniu ubiegłego roku, ale o 10,66% wyższy, gdy zestawimy go

Nestle wybrał Elektrotim na prace w Nowej Wsi Wrocławskiej za 11,35 mln zł netto

specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

PORR Polska Construction ma umowę na remont linii kol. Poznań-Piła za 485 mln zł

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - PORR Polska Construction podpisał z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na modernizację linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła za 485 mln zł, podała spółka. Termin realizacji wyznaczono 32 miesiące od rozpoczęcia prac budowlanych

MPL Balice odstąpił od umów z Qumak i nałożył 14,8 mln zł kar umownych

realizacji przez Qumak, wskazano także. ?Jednocześnie MPL Balice w związku z odstąpieniem od ww. umów z przyczyn leżących po stronie spółki, nałożyła na Qumak kary umowne w wysokości 13 723 287,1 zł na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2013 roku oraz w wysokości 1 131 354 zł na

Serinus miał 5,61 mln USD straty netto, 1,84 mln USD straty EBIT w I-III kw.

miesięcy zakończonym 30 września 2019 r. dzienny poziom wydobycia zwiększył się o 811 boe/d (227%), z 357 boe/d w analogicznym okresie 2018 r., osiągając wielkość 1168 boe/d, na którą złożyło się wydobycie na poziomie 814 boe/d w Rumunii i 354 boe/d w Tunezji; w okresie trzech miesięcy do 30 września 2019

Pure Biologics ma umowę z NCBR na dofinasowanie projektu AptaMLN

Technologii. Udział spółki w realizowanym projekcie jako partnera konsorcjum wynosi 60%, podano. "Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 354 428,75 zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 2 072 126,75 zł. Budżet etapów

Zeus z grupy Elektrotimu podpisał umowy o wartości 12 mln zł z MON

przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

BGKN chce mieć w realizacji 69 inwestycji w ramach Mieszkania+ do końca 2018 r.

miał 69 inwestycji z łączną liczbą 29 354 mieszkań i szacowaną wartością 8,7 mld zł" - powiedział Barszcz podczas konferencji prasowej. Poinformował także, że inwestycje obecnie analizowane przez BGKN to 406 projektów na ok. 117 tys. mieszkań, o wartości ok. 33,7 mld zł

Polwax miał 4,96 mln zł zysku netto, 9,06 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

sprzedaży wyrobów parafinowych w I półroczu 2019 roku wyniosła 18 638 ton, z czego 7 387 ton stanowiła sprzedaż eksportowa. Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w analogicznym okresie 2018 roku wyniosła 27 554 tony, z czego 7 354 tony stanowiła sprzedaż eksportowa, podano także

Elektrotim ma umowę z KGHM na prace za 9,29 mln zł

sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Creepy Jar zadebiutuje na NewConnect 6 sierpnia

354 akcji serii C sprzedawanych po 65 zł w publicznej emisji pod koniec 2017 roku. Z oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł, podano w komunikacie. "Mamy nadzieję, że pierwsze notowanie naszych akcji przyniesie inwestorom, którzy wzięli udział w publicznej emisji akcji

Sonka zadebiutuje na NewConnect w II połowie roku

. spółka osiągnęła 354 tys. zł zysku - trzy razy więcej niż rok wcześniej. Firma zamierza kontynuować tempo wzrostu w związku z bogatym planem wydawniczym na ten i następny rok. 18 lipca do sprzedaży trafi DLC do gry '911 Operator' - 'Search & Rescue'. Dzień później na rynku pojawi się 'Astro Bears' - nowa

Fortbet ogłosił wezwanie na 0,68% akcji Fortuny z GPW po cenie 29,8 zł/ sztuka

. "Na dzień ogłoszenia niniejszego wezwania wzywający jako podmiot nabywający akcje zamierza nabyć w ramach wezwania 354 785 akcji uprawniających do wykonywania 354 785 głosów na walnym zgromadzeniu spółki reprezentujących 0,68% kapitału zakładowego spółki oraz 0,68% ogólnej liczby głosów na walnym

Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 16,2% r/r do 678 mln zł w maju

w maju. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 7,7% r/r do 354 mln zł, poinformowano w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 29,4% r/r, osiągając przychody w wysokości 287 mln zł. Największe

Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydują 28 VI o 1,25 zł dywidendy na akcję za 2017

;Przeznacza się zysk netto za rok 2017 w kwocie 354 792 505,28 zł w następujący sposób: 1. na pokrycie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych w kwocie 52 377 430,82 zł, 2. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 123 994 355,00 zł, co stanowi

Grupa Azoty rekomenduje wypłatę 1,25 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

;Zarząd Grupy Azoty [...] podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczeniu osiągniętego zysku netto w roku obrotowym 2017 w kwocie 354 792 505,28 zł w następujący sposób: - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 123 994 355 zł, co

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują 7 czerwca o 1,24 zł dywidendy na akcję

rezerwowego na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję. Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 355 mln zł na koniec lipca

, wyniosła 354 999 711,20 zł na koniec lipca, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 369 474 834,17 zł. "Na powyższą sumę aktywów składały się: - 60 592 986,98 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus

Zysk netto Elektrotimu spadł r/r do 1,02 mln zł w III kw. 2016 r.

się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 6,6% r/r w maju

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 42 354 szt. w maju br., co oznacza wzrost o 6,6% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). W okresie styczeń-maj 2018 r

Sejm skierował projekt ustawy dot. rynku mocy do dalszych prac

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Sejm odrzucił w bloku głosowań wniosek o odrzucenie w I czytaniu projektu ustawy o rynku mocy. Oznacza to, że ustawa będzie dalej procedowana w parlamencie. Za wnioskiem opowiedziało się 163 posłów, 354 było przeciw, a

Poczta Polska od 2016 r. zwiększyła zatrudnienie o ponad 2,5 tys. pracowników

. Obecnie na ww. najpilniej poszukiwanych stanowiskach po okresie próbnym oferowane jest wynagrodzenie w wysokości minimum 2300 - 2500 zł brutto (wraz z premią miesięczną za jakość pracy), a także dodatkowa premia za wyniki (do 354 zł brutto kwartalnie). Osoby, które przepracują w firmie minimum rok

Guardian Glass zainwestuje co najmniej 400 mln zł w nowy zakład w KSSE

na 354 tys. w całej Unii. Oznacza to, że dwa na trzy nowe stanowiska przy produkcji powstały u nas" - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie. Nowy zakład ma zwiększyć produkcję szkła typu float, przeznaczonego głównie na cele budowlane

PGE miała wstępnie 1,7 mld zł zysku netto, 5,14 mld zł EBITDA w I-III kw. 2018

Dystrybucja: 1 892 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 459 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 354 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 697 mln zł (czyli 91 gr

Budimex sfinalizował sprzedaż Elektromontażu-Poznań i BI 'Grunwald'

uprawniających do wykonywania 5 351 890 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. 98,96% głosów na tym zgromadzeniu, za łączną cenę wynoszącą 64 990 tys. zł na rzecz spółki PG Energetyka. [...] Na mocy Umów BIG Budimex sprzedał 354 224 740 akcji spółki Biuro Inwestycji 'Grunwald' [...] stanowiących udział 98,96% w

TechPoranek. WeWork ze stratą 1,25 mld dol. w trzecim kwartale

wszedł do kolejnych 16 miast. Łącznie firma jest już obecna w 127 metropoliach na świecie (w 33 krajach). Liczba biurek, które oferuje konsumentom, wzrosła o rekordowe 115 tys., do poziomu 719 tys. Jeszcze rok temu WeWork oferował “tylko” 354 tys. biurek. Zawarte zobowiązania sprawiają

Biedronka planuje powiększyć sieć o 70-80 sklepów netto w tym roku

ub.r. 724 mln euro. Plan inwestycyjny dla Biedronki opiewał w ub.r. na 354 mln euro (tj. 49% wydatków inwestycyjnych całej grupy) i obejmował 121 otwarć sklepów, 226 modernizacji oraz nowe centrum dystrybucyjne zainaugurowane w październiku. W 2016 r. capex Biedronki wyniósł

ARP warunkowo potwierdza możliwość dokonania inwestycji w Trakcję PRKiI

zostanie podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 41 119 638,4 zł o kwotę nie mniejszą niż 18 635 294,4 zł i nie większą niż 28 235 294,4 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 59 754 932,8 zł i nie wyższą niż 69 354 932,8 zł, poprzez emisję 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości

Projekt konsorcjum z Pure Biologics rekomendowany do dofinansowania z NCBR

pod kątem pełnych badań przedklinicznych i dalej klinicznych lub poszukiwanie partnera do wspólnego dalszego rozwoju cząsteczki" - czytamy dalej. Całkowita wartość projektu wynosi 2 354 428,75 zł, a rekomendowana kwota dofinansowania z funduszy unijnych 2 072 126,75 zł

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 351,8 mln zł na koniec sierpnia

częścią, wyniosła 351 758 972,38 zł na koniec sierpnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 354 999 711,2 zł. "Na powyższą sumę aktywów składały się: - 57 488 335,31 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w

Zysk netto Emperii Holding spadł r/r do 6,42 mln zł w I kw. 2017 r.

wyniósł 7,41 mln zł wobec 9,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 600,35 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 586,72 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2017 roku wyniosły 600 354 tys. zł

DM Vestor obniżył rekomendację mBanku do 'sprzedaj', podniósł wycenę do 317 zł

rekomendacji kurs akcji mBanku wynosił 354 zł. W piątek około godziny 10:15 za akcję płacono 348 zł, po spadku o 2,32% od ostatniego zamknięcia. "Po wzroście kursu o 13% od początku roku, o 9 pkt proc. powyżej indeksu WIG Banki uważamy, że obecna wycena mBanku nie pozostawia już

Creepy Jar przydzielił wszystkie akcje nowej emisji, pozyskał 2,1 mln zł

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Creepy Jar dokonał przydziału 32 354 akcji nowej emisji serii C, poinformowała spółka. Z publicznej oferty spółka pozyskała 2,1 mln zł. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 38,5%. W transzy inwestorów instytucjonalnych sprzedano 30 973 akcji

Oferta Strabagu ze spółką Elektrotimu najkorzystniejsza na prace w Łasku

skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Maxima Grupe ogłosiło przymusowy wykup 2,87% akcji Emperii po 100 zł/szt.

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Maxima Grupe ogłosiło zamiar nabycia 354 531 akcji Emperii Holding (2,87% kapitału) w drodze przymusowego wykupu po cenie 100 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący - Dom Maklerski mBanku. W związku z ogłoszeniem zamiaru squeeze-outu, GPW

Tesla ma kolejny kwartał na plusie. I zbuduje nową fabrykę aut w Teksasie

dol. ze sprzedaży innym koncernom praw do emisji CO2, podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. wpływy Tesli z tego tytułu wyniosły 354 mln dol.  Elektryczne auta Tesli nie emitują CO2 i dzięki temu firma Muska może sprzedawać prawa do emisji tego gazu koncernom, których auta

Impel miał 2,07 mln zł zysku netto, 25,49 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

mln zł wobec 4,04 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 8,36 mln zł wobec 8,68 mln zł zysku rok wcześniej. Wskaźnik EBITDA w I kwartale 2019 roku ukształtował się na poziomie 25 494 tys. zł, co oznacza jego wzrost o 4 354 tys. zł, tj. 20,6

URE: Prawie 502,8 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca sierpnia

wg stanu na koniec lipca 2015 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 354 827, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 67 100, co stanowi wzrost o 23,3%" - czytamy w komunikacie. W sumie w okresie styczeń 2015 r. - sierpień 2015 r. operatorzy dostarczyli 42,07 mln MWh

PEX PharmaSequence: Rynek apteczny spadł o 0,3% r/r do 3,1 mld zł w marcu

wrosła dla leków pełnopłatnych. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła 684 mln zł i była większa o 21,2 mln zł (+3,2%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 1 074 mln zł i spadła o 15,7 mln zł (-1,5%), a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 354 mln zł i zmniejszyła się o

Zysk netto TVN w III kwartale wzrósł do 58 mln zł

Skonsolidowane przychody TVN wzrosły w trzecim kwartale do blisko 428 milionów złotych z niemal 354 milionów w roku ubiegłym. Analitycy spodziewali się średnio 435 milionów. TVN w trzecim kwartale miał 3,7 miliona złotych straty operacyjnej wobec 74

PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 13% r/r w marcu

miejscu niezachwianie był Schmitz Cargobull, który wydał 759 szt. (+14,5%). Na drugim, też bez zmiany, był Krone z liczbą 511 nowych pojazdów wprowadzonych do użytkowania (+23,7%). Trzeci na liście ostatni miesiąc zakończył Wielton, który wydał 354 pojazdy przy blisko 18% spadku. Za nim Koegel

MZ: 314 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 31 015

ciągu ostatniej doby ponad 23 tys. Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 1 849 osób, 93 722 było objętych kwarantanną, a 17 354 - nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas zmarło 1 316 osób. Wyzdrowiało 15 317 osób. Od blisko

Oferty Zeus z grupy Elektrotim o wartości 12 mln zł wybrane w przetargu MON

przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 4,56 mld zł na koniec lutego

niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ? 1 229 354 311,85 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ? 3 136 861 329,97 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management

Digitree Group miała 0,56 mln zł straty netto, 4,04 mln zł EBITDA w 2019 r.

zauważyć stabilny poziom skonsolidowanych przychodów (13 966 641 w I kwartale, 14 791 756 w II kwartale, 13 867 429 w III kwartale i szacunkowo 14 366 528 w IV kwartale). Szacunkowa EBITDA w IV kwartale 2019 r., która wyniosła 1 354 749 zł, była wyższa niż osiągnięta w pozostałych kwartałach 2019 roku (533

PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 4,6% r/r do 3,11 mld zł w marcu

sprzedaży odręcznej wyniosła ponad 1 354 mln zł i wzrosła o 10,4% r/r, podano w materiale. "Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w marcu br. wyniosła 25,2% i była o 0,1 pkt proc. większa od marży w analogicznym okresie 2017r. Względem lutego średnia marża w aptece

Strata netto TXM wyniosła 12,2 mln zł w I poł. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

także. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 14,67 mln zł wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej. Na dzień 30 czerwca 2017 r. ogółem powierzchnia sieci sklepów Grupy TXM wyniosła: ok. 86,6 tys. m 2 (354 sklepów własnych) na

Grupa Kęty prognozuje 294 mln zł zysku netto w 2020 r.

w okresie 2015-2020 nie przekroczą zaplanowanego pułapu w kwocie 1 354 mln zł" - podsumowano. Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów

Ryanair wraca na Lotnisko Chopina w Warszawie. Polecisz do Wrocławia i Gdańska

strony 4 października, trzeba zapłacić aż 354 zł. Ale decydując się na zakup biletów na lot w obie strony na 5 grudnia, zapłacimy tylko 42 zł. Przewoźnik w ramach swojej najtańszej taryfy - "standardowej" - pozwala bezpłatnie wnieść na pokład bagaż podręczny do 10 kg i o maksymalnych wymiarach

Konsorcjum Elektrotimu ma umowę na prace dla PSE za 9,5 mln zł netto

. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii Poznań-Piła

nowej perspektywy" - powiedział członek zarządu ds. realizacji inwestycji Marcin Mochocki, cytowany w komunikacie. Zadanie pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD ? Chodzież ? Piła Główna" finansowane będzie z Wielkopolskiego Regionalnego

GTC ma wiążącą umowę z Cinema City na kino w Galerii Wilanów w Warszawie

. ? Cinema City, największy operator kinowy w Polsce, jest częścią Cineworld Group, drugiego największego operatora kinowego w Europie. Cinema City Poland prowadzi 33 multipleksy z ponad 354 salami kinowymi, w tym 5 salami typu IMAX, 3 salami 4DX a także salami typu VIP. Spółka prowadzi także centra edukacji

Work Service: Ponad 1/3 Polaków na miejsce emigracji wybrałaby Niemcy

sąsiada zatrudnienie znajduje 354 tys. rodaków. 1 maja br. mija 5 lat od otwarcia niemieckiego rynku pracy dla polskich pracowników, przypomina Work Service. (ISBnews)

Strata netto TXM wyniosła 36,62 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

zaprosić klientów do 354 sklepów w Polsce oraz 7 na Słowacji i 40 w Rumunii, a także do sklepu on-line www.txm.pl. Powierzchnie handlowe w zależności od lokalizacji wynoszą od 118 do 534 m2. Średnia powierzchnia pojedynczej lokalizacji na koniec 2017 roku wyniosła 265 m2 . W 2017 roku otwierane były

Prezes Jeronimo Martins: Lwią część środków będziemy inwestować w Biedronkę

poniżej 50% tegorocznych nakładów inwestycyjnych grupy (300-350 mln euro) zostanie przeznaczone na rozwój Biedronki. Całość wydatków grupy na inwestycje ma w tym roku sięgnąć 700-750 mln euro. W 2017 r. capex Biedronki wyniósł 354 mln euro i stanowił 49% wydatków całej grupy (w

Atal sprzedał 1762 lokale w I-III kw. br., czyli więcej niż w całym 2015 r.

oferty dewelopera, o 182 więcej niż analogicznym okresie roku ubiegłego (399), podano również. "Najwięcej umów deweloperskich podpisano w Krakowie (623), następnie w Warszawie (434), Wrocławiu (354), Łodzi (150) i Katowicach (200). Atal pod koniec sierpnia włączył do

Creepy Jar ustalił cenę emisyjną na 65 zł, rozpoczyna zapisy

Jar - warszawskiego, niezależnego producenta gier z gatunku survival simulation. W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych jest 32 354 sztuk akcji nowej emisji serii C. Inwestorzy instytucjonalni obejmą akcje istniejące serii A" - czytamy w komunikacie. Oferującym

Elektrotim ma notę księgową na 1,96 mln zł od Wojskowego Zarządu Infrastruktury

. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r. (ISBnews)

Zysk netto LC Corp spadł r/r do 42,74 mln zł w I poł. 2017 r.

zakończonym 30 czerwca 2017 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 354 457 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 42 742 tys. zł. Główne czynniki i zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki finansowe Grupy LC Corp w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku to w szczególności

AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 2,48 mln pojazdów w ub.r.

. "Przeciętny używany samochód był oferowany przez polskich właścicieli w ubiegłym roku za 21 172 zł i miał około 12 lat oraz niemal 170 tys. km przebiegu. Najwięcej ofert sprzedaży używanych samochodów pojawiło się w województwie mazowieckim (354 501), a najmniej w województwie opolskim (44 834

NWZ Projprzemu zdecyduje 28 IX o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału

, 6) zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h., 7) uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału

W marcu oprócz waloryzacji emeryci i renciści dostaną dodatkowe pieniądze. Nawet 100-300 zł brutto

. Ostatnia partia blisko 354 tys. PIT-ów została wysłana 12 lutego. Oznacza to, że dotrą one do adresatów najpóźniej do 15 lutego. Najwięcej, bo 8,3 mln deklaracji PIT, otrzymają emeryci i renciści. Każdy, kto co najmniej od grudnia pobierał świadczenie z ZUS, dostał PIT-40A. Natomiast PIT-11A otrzymały

Praca 2021: oczekiwania a rzeczywistość

na oferty godzinowe oraz miesięczne w każdym z województw oraz w całej Polsce. Analiza danych zgromadzonych od kwietnia 2020 roku, na próbie 36 909 ofert oraz ponad 57 354 wyszukiwań. Raport dostępny: bit.ly/RaportLMCPolska * Rafał Glogier-Osiński, dyrektor generalny LMC Polska, twórcy aplikacji

Trakcja ma umowę na prace na linii do Terespola za ok. 417 mln zł netto

wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E20 Siedlce ? Terespol dla zadania pn. Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce ? Terespol, etap III ? LCS Terespol" finansowany jest z instrumentu unijnego CEF. Koszt zadania: 417 593 693,56 zł (netto). Dofinansowanie unijne wynosi 354 929 166,48

PAIH: Wartość projektów inwestycyjnych wzrosła o 17% do 2,13 mld euro w 2018 r.

- wg stanu na styczeń br. - obsługuje 175 projektów o łącznej wartości 6,81 mld euro i 33 354 potencjalnych miejscach pracy. Według kraju pochodzenia inwestora, są to projekty z USA (48), Niemiec (23), Chin (14), Korei Płd (11), Japonii (11), Wielkiej Brytanii (8). Pod

ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 8,3% r/r w 2015 r.

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Liczba nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wyniosła 354 975 szt. w 2015 r., co oznacza wzrost o 8,3% r/r, podało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA). W całej Unii Europejskiej (z

MZ: 506 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 30 701

(ponad 354 tys.). Wirus pojawił się w końcu ub. roku w Chinach (gdzie od tamtego czasu zachorowało ponad 84 tys. osób), w ostatnich dniach pojawiają się doniesienia o kolejnym źródle zakażeń w Chinach i wprowadzeniu obostrzeń, m.in. zamknięciu szkół

Emeryci zadłużeni na kilka miliardów. Co mogą zrobić w starciu z komornikiem i wierzycielami?

Gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że polscy emeryci nie mają problemów z długami. Według danych KRD na koniec stycznia w rejestrze wciąż było 354 836 zadłużonych emerytów, a ich łączne zadłużenie wynosiło aż 6,37 mld zł. Średnie zadłużenie jednego emeryta to 17 954,79 zł. Więcej do oddania mają emerytki niż

PGE miała 416 mln zł zysku netto, 1 466 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

kwartałach 2018 r. miał segment energetyki konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 2,4 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,9 mld zł. Segment obrotu wygenerował 459 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 354 mln zł

Sąd oddalił skargę CUW na orzeczenie KIO ws. przetargu na obsługę administracji

przetargowego oraz braku podstaw do unieważnienia wyboru oferty spółki. "Zamawiający ma tym samym obowiązek zawarcia umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia z emitentem. Wartość wynagrodzenia ze złożonej oferty emitenta wynosi 33 354 539,54 zł" - czytamy dalej

Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

tym zakresie trzeba kierować się dorobkiem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO). Wskazać można m.in. wyrok KIO z 11 marca 2014 r. (sygn. akt KIO 354/14) - stosownie do wyrażonego w nim stanowiska wolno poprawić niezgodność oferty z treścią siwz na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, jeśli korekta

Grecja wraca na rynki

obsługi długu, jak i spadek PKB. Zadłużenie nominalne jest na podobnym poziomie co pod koniec 2010 roku i zdecydowanie niżej niż na przełomie 2011 i 2012 roku. Grecja jest w sytuacji gdzie spłata długu jest bardzo trudna, aczkolwiek możliwa. Nie mniej, bez odrobienia strat w PKB, które spadło z 354

Zapisy na obligacje Polnordu warte do 50 mln zł rozpoczną się 8 czerwca

. roku spółka sprzedała 1250 mieszkań, a w tym roku planuje sprzedaż na poziomie 1500 mieszkań. W I kw. spółka sprzedała 354 mieszkania, co ocenia jako bardzo dobry wynik. W maju Polnord sprzedał 111 mieszkań. Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane

Repolonizować od Niemców. Pekao gra o mBank, a ma własne problemy

największych podmiotów sektora bankowego zajmuje piąte miejsce, minimalnie ustępując ING Bankowi Śląskiemu. Jego aktywa to ok. 150 mld zł, a zysk netto za trzeci kwartał ubiegłego roku wyniósł niemal 354 mln zł.