3 us gdańsk

Przegląd prasy

akcję --LPP otrzymało decyzję US dot. ponad 16,4 mln zł dodatkowego podatku za 2012 r. --Akcjonariusze Ferro zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję --Grupa AB pozyskała 75 mln zł z emisji obligacji

Przegląd informacji ze spółek

Autostrady A2. Sąd zasądził wypłacenie spółce kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie, podał Polimex. Boryszew, Impexmetal, SPV Boryszew 3, Impex ? Invest i SPV

Przegląd prasy

Katowicach --EY: Co czwarta firma z sektora B+R skorzystała ze wsparcia innowacyjności --Monnari planuje 5 otwarć w br. oraz powiększenie sieci o 3-4 tys. m2 w 2017 --KRD: Czas oczekiwania na zapłatę faktur spadł po raz pierwszy

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka. Polnord otrzymał protokół z kontroli podatkowej, prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Gdańsku (US), z którego wynika, że na spółkę może zostać nałożone zobowiązanie do zapłaty tytułem zaległego podatku za lipiec 2011 r. kwoty 9,88 mln zł wraz z odsetkami

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pokazują dane analizowane przez Deutsche Bank Research, w Stanach Zjednoczonych jedynie 10 proc. klientów deklaruje chęć płacenia 6 USD lub więcej miesięcznie za możliwość korzystania z 5G. Wyjątek stanowią Chiny, gdzie 2/3 konsumentów wyraziło chęć inwestycji w tę technologię pod warunkiem, że umożliwi

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Sieci FTTx : Długość sieci optycznej w Polsce wyniosła prawie 420 tys. km na koniec 2015 r., tj. wzrosła o 30% w ciągu roku, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews Cloud computing : Ponad 1/3 dużych przedsiębiorstw w Polsce (34%) korzysta z rozwiązań