3 tożsamości w zamówieniach publicznych

Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Zapraszamy Państwa na video-szkolenie, które odbędzie się 20.04.2022. Będzie poprowadzone przez Andrzeja Łukaszewicza - wieloletniego praktyka zajmującego się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych.

Komunikacja w przetargu ogłoszonym po 1 stycznia 2021r.

Wejście w życie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych[1] zmieni między innymi dopuszczalne formy komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia.

Łączne szacowanie wartości zamówień

Obowiązek łącznego szacowania zamówień ciąży na zamawiającym w przypadku, gdy zamówienia charakteryzuje tożsamość podmiotowa, przedmiotowa oraz czasowa.

Poznaj zasady ustalania wartości zamówień na wykonanie dokumentacji projektowych

Poznaj zasady ustalania wartości zamówień na wykonanie dokumentacji projektowych

; specjalności uprawnień wymaganych do wykonania usługi, czy przeznaczenie dokumentacji pod kątem specyfiki obiektu budowlanego, jego funkcji technicznych, itp.?  Odpowiedź: Najpierw należy uznać, że wskazane części stanowią jedno zamówienie publiczne : 1 − obiekty kubaturowe, 2 i 3 instalacje, 4

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

Jak oszacować zamówienia na usługi psychologiczne, gdy trudno przewidzieć dokładne zapotrzebowanie?

usługami świadczonymi przez innych specjalistów – brak tutaj bowiem tożsamości wykonawcy. Jeżeli beneficjent środków nie należy do kręgu zamawiających z art. 3 ust. 1 ustawy Pzp , wartość szacunkową zamówienia ustala dla pojedynczego projektu, niezależnie od tego czy tożsame zamówienia realizuje

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

nadzoru budowlanego. Czy ich wartości należy połączyć? Odpowiedź: Wartość wskazanych usług projektowych należy oszacować w szczególności zgodnie z art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 oraz art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp . Przy ocenie, które usługi projektowe należy zakwalifikować jako jedno zamówienie w

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

bardzo podobnymi do siebie); 2. tożsamość czasowa zamówienia (zamawiający określa pełen zakres przedmiotowych zamówień finansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej, np. rok budżetowy lub okres trwania projektu); 3

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

przypadku, opierająca się na następujących kryteriach *: 1) tożsamości przedmiotowej, 2) tożsamości podmiotowej, 3) tożsamości czasowej. Tożsamość przedmiotowa zamówienia zachodzi, jeżeli usługi

Jak chronić złoto XXI wieku? 7 porad, jak dbać o własne dane

Jak chronić złoto XXI wieku? 7 porad, jak dbać o własne dane

młodzi w wieku 18-24 lata (23 proc.), a najmniej przekonania mają ankietowani między 45. a 54. rokiem życia. Tylko co dziesiąty z nich "może z przekonaniem powiedzieć, że jego dane nigdy nie wyciekły". – Największym problemem dziś w cyberbezpieczeństwie jest przejmowanie tożsamości. Ponad

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpis zaufany nie zastępuje podpisu elektronicznego

Podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1]. Zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

czasowa zamówienia - czyli ocena, czy zamówienia będą zlecane i realizowane w tej samej perspektywie czasowej, obejmującej co do zasady jeden rok budżetowy lub będące objęte tą samą decyzją o dofinansowaniu. 3. Tożsamość podmiotowa (wykonawczej) zamówienia - czyli ocena, czy

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

stwierdziła jednak naruszenie art. 32 ustawy Pzp, poprzez celowe dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp. Uzasadniliśmy, że nie zachodzi tożsamość przedmiotowa zamówienia, gdyż każdy przedmiot (matematyka, plastyka, muzyka) porusza inne obszary wiedzy. Instytucja kontrolująca

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

telefonicznym ustaleniu terminu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w siedzibie Urzędu przy ul. Żwirki i Wigury 4a, pok. 336 lub telefonicznie pod nr (032) 32-48-254  w godz. 8.00-14.00. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest

Sumowanie wartości zamówień publicznych

Sumowanie wartości zamówień publicznych

(montaż studni wodomierzowych). W tej sytuacji, zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 ustawy Pzp , zamówienie którego przedmiotem są równocześnie dostawy niezbędne do wykonania robót traktuje się jako zamówienie na roboty budowlane. Opinia UZP Poniżej

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

. Są 3 tożsamości - jest jedno zamówienie Pomocne dla zamawiających w tym zakresie są opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych. Z opinii z 17 maja 2010 r. pt. "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze

Jakie sprawy trzeba załatwić u notariusza? Ile to kosztuje?

Jakie sprawy trzeba załatwić u notariusza? Ile to kosztuje?

. W sytuacji, gdy umowa przedwstępna ma formę aktu notarialnego, to przed sądem można bezwarunkowo żądać zawarcia umowy właściwej. Uwaga! Umowa z podpisem notarialnie poświadczonym nie ma nic wspólnego z aktem notarialnym. Notariusz jedynie potwierdza tożsamość osób, które składają podpisy pod

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

. 5 ust. 1, 1a, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl

Informatyk w cenie karty płatniczej - polisa od kradzieży danych i hejtu. Gdzie są haczyki?

Informatyk w cenie karty płatniczej - polisa od kradzieży danych i hejtu. Gdzie są haczyki?

pięciu polis o zbiorczej nazwie Cyber Pomoc (do ubezpieczenia można, ale nie trzeba przystępować). To zaskakujący w wielu punktach miks Z jednej strony obejmuje zdarzenia, przed którymi bank powinien chronić klientów dlatego, że jest bankiem, a więc instytucją zaufania publicznego. Z drugiej &ndash

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

zarzut nierównego traktowania wykonawców. Dlatego warto rozwiać pewne mity dotyczące tego podpisu i pokazać jego przydatność (nie tylko w zamówieniach publicznych). Czym jest podpis elektroniczny? Na początek kilka definicji. Zgodnie z art. 3 ustawy o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kradzieży danych i zakłócania pracy publicznych systemów prowadzą działania dezinformacyjne, które mają na celu podważenie zaufania do państwowych instytucji. W ostatnich tygodniach miało miejsce m.in. kilka dużych cyberataków na placówki zdrowia. Tymczasem aż 75% polskich szpitali nie przestrzega wymogów

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

zarzut nierównego traktowania wykonawców. Dlatego warto rozwiać pewne mity dotyczące tego podpisu i pokazać jego przydatność (nie tylko w zamówieniach publicznych). Czym jest podpis elektroniczny? Na początek kilka definicji. Zgodnie z art. 3 ustawy o

Przegląd informacji ze spółek

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podała spółka. (ISBnews)

MC: Cyfryzacja ma dać do 80% relacji z administracją przez internet w 5 lat

innymi resortami i partnerami biznesowymi [?]. Program przewiduje m.in. cyfryzację kluczowych usług publicznych, zwiększenie obrotu bezgotówkowego i wdrożenie inicjatywy tożsamości elektronicznej (eID)" - czytamy w komunikacie. Program na tym etapie formułuje postulaty

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

roboty budowane polegające na budowie 3 placów zabaw, wartość przedmiotu ustal łącznie dla wszystkich części i tym samym przeprowadź postępowanie lub postępowania w trybach określonych w ustawie Pzp. Robót nie musisz jednak zlecać w jednej procedurze. Po oszacowaniu wartości zamówienia określ progi, w

Józef Kruk w czasie, gdy był u rehabilitanta, stracił z konta 1,1 mln zł. To samo może przydarzyć się tobie

sposób zamówić również 'kolekcjonerskie' prawo jazdy, także zagraniczne Ich posiadanie jest legalne. Posługiwanie się nimi już nie. Kradzież tożsamości to nowy rodzaj przekrętu. Potrafi być wyjątkowo bolesny dla ofiary, a przy jego wykonaniu używa się luk w systemach bankowych i operatorów komórkowych

Co zrobić ze starymi ubraniami? Można zrobić dobry uczynek, dostać "kilka groszy" albo sporo zarobić?

, garniturów i obuwia, ale za to ma duże zapotrzebowanie na ręczniki. na akcję „Wymiana ciepła”. To inicjatywa na skalę ogólnopolską, która polega na tworzeniu punktów pozostawiania niepotrzebnej odzieży w miejscach publicznych. Do punktu wymiany ciepła można donieść każde (w szczególności ciepłe

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

Występujące równolegle prywatnoprawne i publicznoprawne aspekty zamówień publicznych do 30 000 euro wymagają więc ujęcia problematyki w dwóch perspektywach: określonych przez reguły prawa cywilnego wymogów związanych z kontraktowym charakterem zobowiązań oraz określonych przez

Przegląd informacji ze spółek

będzie wynosić 4,49 euro za sztukę i będzie dostępna w sklepie PlayStation Store. Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu "

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

usług w chmurze publicznej (25%). Źródło: spółka HR : Gotowość do przebranżowienia czy zmiany pracy wykazuje aż 2/3 polskich pracowników (dane Randstad i Pracuj.pl). Z analizy blisko 4 tys. zgłoszeń od kandydatów, który wyrazili chęć udziału w szkoleniach Kodilla.com wynika

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia "Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów" w ramach realizacji projektu "Nowoczesna Policja dla

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

delivery wyniosła 6,6 mld zł, z czego e-delivery stanowi 1,3 mld zł. W 2020 roku rynek zamówień online będzie wart 1,7 mld zł, czyli jego wartość wzrośnie o 30 procent w stosunku do 2019 r. Rynek zamówień jedzenia online rośnie dynamicznie nawet w tempie do 50% rocznie. ?Szacujemy, że za pięć lat połowa

Przegląd prasy

planuje wydanie min. 3 gier na Nintendo Switch w II/III kw. br. --Grupa Skarbiec wspiera zakup testów i innych materiałów na walkę z koronawirusem --KRD: Zaległości branży przemysłowej wynoszą 896,5 mln zł --MedApp rozpoczął

Przegląd informacji ze spółek

Polska Miedź. KGHM zapowiedział, że niezwłocznie podejmie prace na obszarze tej koncesji. Oferta Rafako została wybrana przez Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II (w organizacji) jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym w przedmiocie budowy siedziby muzeum

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

adresem. Jednak w dobie pandemii już 34% polskich przedsiębiorstw ma kłopoty z otrzymywaniem na czas zamówionych produktów od podwykonawców, podał DHL Express Polska, powołując się na dane Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Problemy dotykają nie tylko biznesu, ale i indywidualnych konsumentów, dlatego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ramach publicznej emisji akcji zamierza przeprowadzić budowę księgi popytu w dniach od 24 czerwca do 2 lipca, zapisy w transzy detalicznej będą prowadzone od 24 czerwca do 1 lipca, a w transzy instytucjonalnych potrwają od 3 do 8 lipca, podała spółka. Celem spółki jest pozyskanie od 15 do 17 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;, wynika z najnowszego badania zrealizowanego przez współpracujące agencje eventowe: Everitum i KIKE Events. Źródło: spółki IT : Globalne zamówienia publiczne w sektorze IT w 2020 roku mimo pandemii utrzymają się na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego ? Gartner. Źródło:Trigon

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

2020 r. Komisji Europejskiej wskazuje że Polska zajmuje 23. miejsce na 28 państw członkowskich (awans o dwa oczka w stosunku do roku ubiegłego). Naszym największym atutem, wg KE, są mobilne usługi szerokopasmowe oraz poziom cyfrowych usług publicznych. Nasze miejsce w rankingu obniża niski poziom

Kolejny objaw koronawirusa - kryzys zaufania. Twarde lądowanie biznesów współdzielonych

Surfowanie po sieci, nieograniczony przepływ towarów, usług, kapitału i osób, płynna tożsamość etniczna i genderowa. Metafory opisujące nasz świat przed COVID-19 w coraz szerszym zakresie nawiązywały do płynności, nieograniczonego strumienia nowości i pokonywania barier. Cywilizacja nabrała

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zamówień publicznych mają obowiązek odbierania e-faktur za pośrednictwem PEF, niezależnie od wartości zamówienia (od 1 kwietnia br. dotyczyło to tylko zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro). Źródło:ISBnews Płace w IT: Mediana wzrostu wynagrodzeń doświadczonych specjalistów IT

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Internet : Do 2022 roku 60% populacji Polski będzie korzystać z Internetu. Od 2017 do 2022 roku ruch IP wzrośnie w Polsce 3-krotnie (średnio o 23% rocznie), osiągając 2,7 eksabajta danych miesięcznie (980 petabajtów w 2017 roku). W 2017 roku przesył danych pochodzących z urządzeń mobilnych stanowił 14

Cena biletu na pociąg z czerwonymi dolarami. Ekspert: umowa inwestycyjna Unii z Chinami oznacza pozostanie w grze między mocarstwami

podpisało umowę o wolnym handlu, w wyniku której w 2021 r. powstanie największa na świecie strefa wolnego handlu, znosząca 2/3 ceł. Państwa członkowskie Unii same nie mogą wiele zdziałać z takim potężnym partnerem jak Chiny, dlatego potrzeba było silniejszego podmiotu, takiego jak Unia Europejska. Dzięki

Polacy łupią ubezpieczycieli

. Dlaczego tak dużo? Samochody miały być opancerzone i wyposażone we wszystkie cuda techniki, bo podobno zamówiono je dla polskich służb specjalnych. Szybko się jednak okazało, że wypadek z BMW był najbardziej zuchwałą próbą wyłudzenia w historii Polski. Wykrył ją Robert Dąbrowski, szef komisji ds

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

szybkozbywalnych (FMCG) był e-commerce. Według ekspertów GfK Polonia, udział e-commerce w sprzedaży FMCG ogółem może wzrosnąć do 2-3% w ciągu 2-3 lat wobec 1% w 2019 r. i 1,3% w I kw. 2020 r. Źródło: ISBnews HR : Strach przed utratą pracy w wyniku wdrożenia w firmie automatyzacji i/lub

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

rynek aplikacja żappka zgromadziła ponad 3 mln użytkowników. Zainteresowanie narzędziem w ostatnich miesiącach dynamicznie rosło, a nowe funkcjonalności, m.in. możliwość zamawiania produktów w ramach usługi ?Zamów i odbierz" czy płatności bezdotykowe Żappka Pay, zostały wdrożone w czasie pandemii

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

starsze niż 2 lata (4/5 respondentów). Prawie 2/3 respondentów (62%) ma łącznie (nieużywane i w użytku) 3 smartfony. Źródło:ISBnews Innowacje : Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z izraelską agencją Israel Innovation Authority ogłosiły 7. konkurs na wspólne projekty

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(wzrost o 20 300 r/r), korzystających z 3 117 900 usług (RGU) na koniec II kw. 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews 7Levels : Odnotował 54,4 tys.zł jednostkowej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 275,46 tys.zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Kradzież samochodu wspierana elektroniką. Jak kradną auta?

. - W miejscach publicznych nie powinniśmy rozstawać się z kluczykami. Najlepiej mieć je przy sobie, w przedniej kieszeni spodni lub wewnętrznej marynarki - radzi podinspektor Grzegorz Wojda, zastępca naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową. A oto prostsza

Bunt przeciw wieżowcom, czyli berlińska lekcja dla Warszawy

Wschodniego, w tym samym czasie powinien już stać przy nim Alexander A - dziecko rosyjskiej firmy MonArch. 150 m wysokości i luksusowe mieszkania na specjalne zamówienie. "Ten projekt przemówi do każdego, kto chce stać się częścią miasta nieustannie rosnącego w siłę" - deklaruje w wywiadach Urlich

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

medycznej, podał KIR. Źródło:ISBnews COIG : Spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn"

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

r. Źródło: spółka Cyfryzacja : Program "Od papierowej do cyfrowej Polski", przygotowywany przez Ministerstwa Rozwoju, Cyfryzacji oraz Zdrowia zakłada m.in., że w perspektywie 3 do 5 lat, połowa obywateli 80% swoich relacji z administracją mogła prowadzić przez

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zamówienie gwarantuje przyjazd auta wyposażonego w przesłonę ochronną oddzielającą kierowcę od pasażera: od marca FREE NOW w Polsce wyposażyło już 3 tys. kierowców w przesłony ochronne, co stanowi 80% obecnie aktywnej floty; jednocześnie kontynuuje proces wyposażania kierowców w przesłony ochronne. Celem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ISBnews członek zarządu ds. finansów Michał Smółka. Źródło: ISBnews Legimi : Szacuje, że w ciągu najbliższych trzech lat krajowy rynek e-booków, po który sięga zaledwie 3-4% Polaków znacznie zmniejszy dystans względem zachodnich rynków, na których odsetek ten wynosi ponad 25

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

; Wiedźmin 3: Dziki Gon trafił już w tłoczni. Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 13 - 17 kwietnia br. BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Wirtualna Polska Holding : Spodziewana wartość

Spektakularne wpadki e-banków

banku PBK, by gromadzić dane o kartach kredytowych jego klientów. Po tygodniu poszukiwań udało się ustalić tożsamość hakera. Zatrzymano 17-letniego Marka W., ucznia jednego z warszawskich liceów. Chłopak poznał co najmniej dwa numery kart, za pomocą których próbował dokonać zakupów na czyjeś konto