3 filary gospodarki rynkowej

Drżą mury Jerycha. Rosja masowo podnosi podatki i wprowadza nowe opłaty

Z daleka mury gospodarki Rosji ciągle rysują się okazale. Ale kiedy przyjrzeć im się bliżej, już widać rysy pękających fundamentów tej twierdzy.

Największy terminal kontenerowy Bałtyku kupiony przez Polski Fundusz Rozwoju

Największy terminal kontenerowy Bałtyku kupiony przez Polski Fundusz Rozwoju

Całościowy pakiet udziałów w największym, pojedynczym terminalu bałtyckim DCT Gdańsk, będącym jednym z filarów polskiej gospodarki morskiej, należy od wtorku w 30 proc. do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), w 40 proc. do singapurskiej grupy portowej PSA International (właściciela największego portu

Rusza program dla innowatorów Dobry pomysł w ramach Start in Poland

tematem się zajmować" - powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas uroczystości podpisania umowy pomiędzy PFR a Ministerstwem Rozwoju. W programie założono pozyskanie ok. 350 zgłoszeń."Szacujemy ze 1/3 trafi do pogłębionych analiz i następnie 35

PSEW: OZE jest bardziej odporne na kryzysy niż energetyka konwencjonalna

wyróżnia się na tle innych technologii wytwarzania pod względem generowania wartości dodanej dla gospodarki. Już dziś udział lokalnych dostawców i poddostawców sięga 52% w projektach lądowych. Po stworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju energetyki wynik ten może w poprawić osiągając niemal 2/3 udziału

500 zł na dziecko wzmocni konsumpcję w drugiej połowie roku

500 zł na dziecko wzmocni konsumpcję w drugiej połowie roku

Według "szybkiego" szacunku GUS tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w II kw. 2016 r. przyspieszyło do 3,1 proc. rok do roku z 3 proc. w I kw. 2016 r. Jest to wynik słabszy od oczekiwań rynkowych na poziomie 3,3 proc. Drugi szacunek PKB i jego struktura opublikowane

S&P podniósł perspektywę ratingu Polski do pozytywnej dzięki wzrostowi PKB

. Gospodarka Polski zyskuje dzięki systemowi płynnego kursu walutowego oraz lokalnemu rynkowi kapitałowemu, który zapewnia rządowi dostęp do źródeł finansowania w walucie krajowej o długich terminach zapadalności, podkreśla agencja. "Oczekujemy, że wzrost realnego PKB w Polsce

Dane o sprzedaży detal. wskazują na silny popyt konsumpc. w IV kw. wg analityków

. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w dalszym ciągu potwierdzają silną konsumpcję w polskiej gospodarce, która w najbliższych kwartałach pozostanie głównym filarem wzrostu PKB. W grudniu dynamika sprzedaży

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w sierpniu br. zanotowała dynamikę r/r (w cenach stałych) poniżej konsensusu rynkowego, choć analitycy oczekują, że perspektywy dla krajowej konsumpcji pozostają bardzo dobre w nadchodzących kwartałach pozostanie ona głównym

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

krajów UE. Warto także wspomnieć, że prognozy dynamiki PKB, formowane u progu 2019 r., oscylowały w okolicach 3.8%, a te wskazujące na 4.0%, były bardzo nieliczne. Filarem wzrostu polskiej gospodarki pozostał w 2019 r. popyt wewnętrzny. Wciąż solidnie rosła konsumpcja gospodarstw domowych, przy istotnie

Pomoc płynnościowa dla dużych przedsiębiorców - jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy

Pomoc płynnościowa dla dużych przedsiębiorców - jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy

. Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot. Szczegóły programów nie są jeszcze znane. Wsparcie ma być uruchomione w ciągu 2-3

Zatrudnienie będzie nadal rosło, a także presja na płacę wg analityków

Warszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Marcowe dane z rynku pracy potwierdzają pozytywne tendencje na rynku pracy. Według analityków, należy oczekiwać dalszej poprawy, jeżeli chodzi o liczbę nowo zatrudnionych w gospodarce przy jednocześnie rosnącej presji na wynagrodzenia

IBnGR: 2/3 Polaków oszczędzałoby w III filarze, ale przy dopłatach do składki

miesięcznie w takim systemie, podał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Obecnie prawie 40% pracujących Polaków w ogóle nie myśli o tym, co czeka ich na emeryturze, a zaledwie 32% myśli o tym przynajmniej od czasu do czasu. Spośród osób, które rzeczywiście myślą o swojej

Konsumpcja będzie wspierać wzrost gospodarki, ale dynamika słabsza wg analityków

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Czerwcowa dynamika sprzedaży detalicznej nominalnie (w cenach bieżących) znalazła się powyżej konsensusu rynkowego. Analitycy podtrzymują, że konsumpcja prywatna nadal pozostanie głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w tym roku, choć jej

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Sprzedaż detaliczna w maju br. zanotowała dynamikę r/r poniżej konsensusu rynkowego m.in z uwagi na niską bazę odniesienia z roku poprzedniego, jednakże analitycy oczekują utrzymania się wysokiego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej wspieranego

Wzrost PKB w całym roku raczej nie przekroczy 3,5% wg analityków

Warszawa, 12.08.2016 (ISBnews) - Wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za II kwartał 2016 r. okazał się znacznie niższy od oczekiwań rynkowych. Zdaniem ekonomistów, w drugiej połowie roku nastąpi mocniejsze odbicie w górę, ale całoroczny wynik będzie jednak wyraźnie

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

) świadczenia społeczne podniosą tempo dochodów o około 1/3 w 2kw i 2poł19. W czerwcu dynamika sprzedaży detalicznej obniżyła się do 3,7%r/r (w ujęciu realnym) z 5,6%r/r w poprzednim miesiącu. W odróżnieniu od danych dotyczących produkcji, taki wynik był zbieżny z naszymi prognozami oraz rynkowym konsensusem

Zatrudnienie i płace będą rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Zarówno dynamika zatrudnienia, jak i płac były zbliżone do oczekiwań rynkowych. Zdaniem analityków, na rynku pracy nastąpiła stabilizacja, ale w najbliższym miesiącach należy oczekiwać wzrostu zatrudnienia przy umiarkowanej presji płacowej

ZUS wyśle nam listy z wyliczoną emeryturą, "wiele osób może przeżyć szok"

ZUS wyśle nam listy z wyliczoną emeryturą, "wiele osób może przeżyć szok"

- Wiele osób może przeżyć szok, gdy zobaczy, jak niskie świadczenie będzie pobierać - ostrzega Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. - Oczywiście największe rozczarowanie przeżyją osoby, które niewiele zarabiały i miały przerwy w pracy. Ale również

Dane za II wskazują na przyspieszenie konsumpcji do ok. 5% w I kw. wg analityków

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Lutowa dynamika sprzedaży detalicznej była zbliżona do tej sprzed miesiąca, choć nieco poniżej konsensusu rynkowego. Analitycy wskazują, że tempo wzrostu konsumpcji prywatnej przyspieszyło do 5% lub powyżej 5% w I kw. 2018 wobec 4,9% w IV kw

Dane o zatrudnieniu i płacach pozwalają liczy na silną konsumpcję wg analityków

powinna stać się filarem wzrostu gospodarczego w tym roku, uważają analitycy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym wzrosło o 3,2% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,2% r/r. Konsensus

Rynek pracy pozostaje stabilny, będzie wsparciem dla konsumpcji wg analityków

w całej gospodarce ok. 16 mln osób" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. "W styczniu płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 4,3% r/r, co było zgodne z oczekiwaniami, a zatrudnienie wzrosło aż o 4,5% r/r, znacząco przewyższając nasze i rynkowe

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

wyhamowania dynamiki spadku inwestycji w gospodarce. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła we wrześniu br. o 6,3% r/r wobec 7,8% r/r w sierpniu, a zatem zaskakująco nisko w porównaniu do naszej optymistycznej prognozy (8,2% r/r), ale i bardziej zachowawczego konsensusu rynkowego (7,4% r/r). Głównym

Dane o produkcji za marzec sugerują spowolnienie PKB w I kw wg analityków

realny wzrost był zbliżony do zanotowanego w czwartym kwartale ub.r., tj. 4.4%r/r. A to oznacza nadal silny wzrost konsumpcji, głównego filara naszej gospodarki. Skoro dynamika PKB w czwartym kwartale poprzedniego roku została zrewidowana przez GUS w górę, do 4.3%r/r z 3.9%r/r, może okazać się

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

oczekiwań okazała się natomiast, pomimo wysokiej dynamiki sprzedaży detalicznej w okresie styczeń-marzec br., dynamika konsumpcji gospodarstw domowych. Nie zmienia to jednak faktu, że konsumpcja pozostała filarem polskiej gospodarki w pierwszym kwartale, a sprzyjał jej rynek pracy, w tym rosnące

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

wzrosły o 11,3% (wobec wzrostu o o 3,3% kwartał wcześniej). Choć inwestycje stały się znaczącym czynnikiem wzrostu po raz pierwszy od trzech lat, główną siłą napędową gospodarki pozostaje konsumpcja prywatna. Dynamika inwestycji okazała się zgodna z oczekiwaniami, także

Produkcja i sprzedaż detaliczna będzie coraz lepsza wg analityków

Warszawa, 17.03.2016 (ISBnews) - Rynek oczekiwał nieco gorszych dynamik wzrostu produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w lutym, szczególnie po słabszych odczytach ze stycznia. Dane wskazują jednak, że gospodarka rozwija się stabilnie, a kolejne miesiące powinny

Minister Tchórzewski: OZE zbyt kosztowne, trzeba pomóc górnictwu

za filar polskiej gospodarki. - Zaangażowanie programu wsparcia dla energetyki konwencjonalnej jest bardzo ważne. Trzeba zachęcić do inwestowania - mówił Tchórzewski i przywoływał rozmowy z górnikami, którzy w prywatnych rozmowach tłumaczyli, że w ich regionie nie ma innej

Zakaz reklamy OFE był słuszny

decyzje niosące trudne do przewidzenia skutki dla finansów publicznych. W OFE zdecydowało się pozostać ok. 2,5 mln osób, co oznacza ubytek składki w ZUS w kwocie niemal 3 mld zł w tym roku i znacznie więcej w 2016 r. Gdyby nie zakazano reklamy, to do OFE mogłoby zapisać się dużo

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

, która powinna pozostać głównym filarem wzrostu gospodarczego w tym roku. W kolejnych miesiącach oczekujemy nieznacznego przyśpieszenia wzrostu zatrudnienia oraz powrotu tempa wzrostu płac w okolice 3-4%. Naszym zdaniem sytuacja na rynku pracy ulega stopniowej poprawie, ale presja płacowa pozostaje

Dane o PKB za 2014 r. nie zatrzymają cyklu obniżek stóp procentowych - analitycy

popytu krajowego na wzrost PKB przy ujemnym wpływie popytu zagranicznego. Zdaniem ekonomistów, dane szacunkowe wskazują, że w ostatnim kwartał ubiegłego roku polska gospodarka rozwijała się nieco powyżej 3%. Dane o PKB, jak i jego struktura wskazują, że mamy do czynienia ze

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wdrożona w 88% firm, a 13% pracodawców wskazało, że część ich pracowników przebywa na kwarantannie, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Konfederację Lewiatan. Źródło: ISBnews Inwestycje : Filar inwestycji publicznych w ramach tarczy antykryzysowej obejmuje 30 mld zł celem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 3-7 lutego br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Legislacja : Rada Ministrów przyjęła

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,3%. Konsensus rynkowy wynosił 8,4% wzrostu w ujęciu rocznym. "Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu była wyższa niż przed rokiem o 7,1%" - podał też GUS. Zdaniem analityków mógł zaskakiwać spadek sprzedaży

Zatrudnienie i płace będą nadal rosły wspierając konsumpcję wg analityków

poprawie, ale presja płacowa pozostaje umiarkowana. Rynek pracy w połączeniu z niskim poziomem cen jest nadal wsparciem dla konsumpcji i wiele wskazuje na to, że może ona pozostać filarem wzrostu gospodarczego w tym roku. W kolejnych miesiącach analitycy oczekują sezonowego przyśpieszenia wzrostu

Dane o sprzedaży zawiodły, ale przemysł utrzymał trend wzrostowy wg analityków

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Dane dotyczące sierpniowej produkcji przemysłowej znalazły się nieznacznie poniżej oczekiwań rynkowych i pozostaje ona nadal w trendzie wzrostowym. Dużym rozczarowaniem okazały się jednak dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Zdaniem ekonomistów

Dane za XII wskazują na płytsze spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

/r (wcześniej ocenialiśmy, że był lekko poniżej 2% r/r). W ostatnim kwartale 2016 najprawdopodobniej miał miejsce dołek mini-cyklu gospodarczego i w kolejnych kwartałach spodziewamy się stopniowego ożywienia gospodarki. Inflacja PPI wzrosła w grudniu do 3% r/r, najwyżej od sierpnia 2012, głównie pod

Dane z rynku pracy mogą być jeszcze lepsze, będą wspierać PKB wg analityków

"Rynek pracy pozostaje wsparciem dla konsumpcji, która jest filarem wzrostu gospodarczego i tendencja ta powinna utrzymać się także w kolejnych miesiącach. Presja płacowa będzie stopniowo narastać, choć w umiarkowanym tempie" - ekonomiści Banku Millennium Dane te

Sprzedaż detaliczna w Polsce weszła na ścieżkę wzrostową wg analityków

obejmujących towary, których zwykle nie kupuje się będąc w trudnej sytuacji, np. samochody. Pierwsze dane z realnej sfery gospodarki w tym kwartale wspierają tezę o utrzymywaniu się wzrostu produktu krajowego brutto na poziomie wyraźnie powyżej 3 proc. rdr." - główny ekonomista Banku Gospodarstwa

Polska Firma Przyszłości. Co napędza lubelską gospodarkę?

", jeden z filarów lubelskiej gospodarki od 2013 r., są częścią Grupy Azoty z siedzibą w Tarnowie. Podczas ostatniej kampanii wyborczej politycy PiS grzmieli, że przez tę konsolidację puławska firma straciła niezależność. W rezultacie najważniejsze decyzje zaczęły zapadać w Tarnowie. Jednak już po

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 3-7 sierpnia br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Telekomunikacja : Wartość

Zatrudnienie i płace w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

zwiększenia poziomu zatrudnienia. Pracodawcy wskazują największe zapotrzebowanie na pracowników niższego szczebla. 2/3 firm będzie otwierać rekrutację na tego typu stanowiska. Obok wzrastającej liczby miejsc pracy, polscy pracownicy zatrudnieni w firmach zatrudniających powyżej 9 osób, mogą cieszyć się z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

gospodarki, społeczeństwa i rozwój usług publicznych. Jak wynika z raportu, Stary Kontynent jest światowym prymusem i najlepiej przygotowuje się do wdrożenia SI. W pierwszej 10. zestawienia opracowanego przez Oxford Insights jest aż 6 europejskich państw. Gdy wpiszemy w wyszukiwarkę frazę ?sztuczna

Pogorszenie danych o produkcji i sprzedaży może być przejściowe wg analityków

lipcu. Z kolei sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wrosła o 2% r/r w lipcu 2016 r., a w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 0,5%. Prognozy ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wahały się od 3% do 5,3% wzrostu, przy średniej na poziomie 3,88% wzrostu. Analitycy

Stratedzy Microsoftu mieli rację. Zakup Nokii był dobrym pomysłem

sprzed roku. Były też lepsze o ponad miliard od średniej prognoz analityków rynkowych. Koniec z pudełkami. Teraz chmura Microsoft to firma, która dzisiaj, nieco upraszczając, opiera swój biznes na dwóch filarach. Mniej więcej połowa jej przychodów

Płace będą nadal rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

obciążona najmniejszą niepewnością. Szacujemy, że w 3Q15 spożycie gospodarstw domowych rosło w tempie ok. 3% r/r. Największe ryzyka dla tempa wzrostu PKB widzimy obecnie po stronie inwestycji oraz handlu zagranicznego. Dzisiejsze dane nie zmieniają obrazu gospodarki i tym samym perspektyw dla polityki

Sprzedaż detaliczna po słabym marcu będzie się poprawiać wg analityków

się zatem zjawiskiem przejściowym, gdyż nie znajduje potwierdzenia w innych danych z polskiej gospodarki. W średnim okresie istnieją przesłanki do wzrostu konsumpcji, która w naszej ocenie pozostanie w tym oku głównym filarem wzrostu gospodarczego" ? analitycy Banku Millennium

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

ukształtowała się dość istotnie poniżej prognoz naszych oraz oczekiwań rynkowych, to bynajmniej nie można w tym przypadku mówić o negatywnym zaskoczeniu w aspekcie cyklicznej sytuacji na rynku pracy. (?) Oczekując stabilnego wzrostu krajowej gospodarki w trakcie 2015 r. (na poziomie ok 3,0% r/r), sygnałów

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Transformacja cyfrowa : Cyfrowa rewolucja przemysłowa może przynieść polskiej gospodarce łącznie 4,8 mld USD, szacują eksperci Siemens Finance. Warunkiem jest wdrożenie i sfinansowanie konkretnych inwestycji w czterech kluczowych obszarach przemysłu: maszynowym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Katowicach. Wymusi to jednak powstawanie nowych specjalizacji, ale także bardziej szerokie i uniwersalne myślenie o pracy i jej organizację. Źródło: ISBnews Przemysł 4.0 : Filarem Unii Europejskiej powinien być rozwój Przemysłu 4.0, natomiast jeśli państwa członkowskie Unii skupią

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

Warszawa, 13.05.2016 (ISBnews) - Wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za I kwartał 2016 r. okazał się znacznie niższy od oczekiwań rynkowych. Jednak, zdaniem ekonomistów, po słabszym początku roku kolejne kwartały powinny przynieść znaczące przyspieszenie wzrostu

Fundamenty pod bezpieczną przyszłość

ich środki mogłyby służyć do poprawy warunków życia innych. Takie rozwiązanie ma sens nie tylko ekonomiczny, ale również społeczny. System bez ryzyka Związek Banków Polskich zlecił Instytutowi Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) analizę skutków

PIT 2016: Jak zapłacić niższy podatek?

odpisu do 3 tys. zł. Oczywiście o ile przekaże w ciągu roku darowizny w co najmniej takiej wysokości. Może też przekazać więcej, ale odliczy w PIT maksymalnie wspomniane w naszych przykładach 1,5 tys. czy 3 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać o warunkach ulgi. Darowiznę pieniężną

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

inwestycji zanotowano w I kw. 2010 r.), będący wynikiem głównie ograniczonych nakładów przedsiębiorstw, jest negatywnym sygnałem na przyszłość. Dynamika konsumpcji gospodarstw domowych nadal pozostaje jedynym filarem wzrostu gospodarczego i, obok programów socjalnych, jest

Konsumpcja nadal będzie wspierać PKB, inwestycje się poprawią wg analityków

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Produktu Krajowego Brutto (PKB) za I kwartał 2016 r. okazał się znacznie niższy od oczekiwań rynkowych. Jednak, zdaniem ekonomistów, po słabszym początku roku kolejne kwartały powinny przynieść znaczące przyspieszenie wzrostu PKB m.in. dzięki

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

treści korzysta co drugi polski internauta w wieku 15-75 lat, wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Łączne straty polskiej gospodarki z tytułu piractwa internetowego w 2016 roku wyniosły ponad 3 mld zł, a straty Skarbu Państwa to ok

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

. Barbara Dolniak (Nowoczesna) Środki pieniężne - 180 tys. zł. Nieruchomości - dom o powierzchni ok. 200 m kw., wartość 700 tys. zł, współwłasność 3/4   - zabudowana działka gruntu o pow. 2718 m kw

"Panama Papers" i wszyscy ludzie Putina. Śledztwo "Suddeutsche Zeitung" i ICIJ

Banku Rossija. W 2010 r. rosyjska agencja ujawniła, że w jego portfelu jest ponad 3 proc. akcji. W 2014 r. wiolonczelista powiedział "New York Timesowi", że "kilka lat temu" potrzebował pieniędzy i zgodnie z umową dostał udziały. Nie wiadomo, co miał zrobić, żeby je dostać. W

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

wynikające z zapisu tej samej kwoty na koncie zarządzanym przez ZUS i PTE nie zmienia się. To kreatywna księgowość, sztuczka, która nic w realnej gospodarce nie naprawia, a może wręcz zaszkodzić, gdyż (o czym dalej) grozi spadkiem oszczędności sektora prywatnego i środków przeznaczanych na inwestycje. Taka