11 956

Kto według rządu straci, a kto zyska na "Polskim ładzie"? A jak jest według pracodawców? LISTA

Zyski i straty z "Polskiego ładu" zależą od tego... kogo się zapyta. Jeśli rządu - zarobią prawie wszyscy. Jeśli ekspertów - jest inaczej. - Zarabiający na umowę o pracę od 8,5 tys. na rękę stracą. Drastyczny wzrost płaconych składek i podatków czeka osoby prowadzące działalność gospodarczą.

MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 1505 mln zł

mln zł. Popyt wyniósł łącznie 11 620 mln zł. Resort sprzedał obligacje serii OK1018 z terminem zapadalności w październiku 2018 r. o łącznej wartości 3 643 mln zł przy popycie 5 956 mln zł. Cena minimalna wyniosła 956,20 zł, a rentowność 1,665

MF zaoferuje obligacje za 1,5 mld zł na przetargu uzupełniającym

1 000 mln zł oraz serii DS0726 o wartości 500 mln zł, podano w komunikacie. Na dzisiejszym przetargu głównym ministerstwo sprzedało obligacje tych serii o łącznej wartości 7 506 mln zł wobec oferty wynoszącej 4 500 - 7 500 mln zł. Popyt wyniósł łącznie 11 620 mln zł

PEX PharmaSequence: Rynek apteczny spadł o 2,4% r/r do 2,64 mld zł w kwietniu

. zł, był to spadek o 3,3% względem analogicznego okresu 2017" - czytamy w raporcie. Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 593 mln zł i była mniejsza o blisko 19 mln zł (-3,1%), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 956 mln zł i zmalała o

Zysk netto ABC Daty wzrósł r/r do 25,98 mln zł w 2017 r.

rok wcześniej. W ub. tygodniu ABC Data podało, prezentując wstępne dane, że odnotowało 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 1 604 mln zł przychodów. Według wstępnych danych, w całym 2017 r. zysk netto skorygowany wyniósł 34 mln zł (zysk netto

Profi Credit: Co trzeci Polak odwiedza bank przynajmniej raz w miesiącu

, które najczęściej załatwiają w banku. W dalszej kolejności wyrabiamy kartę (20%) i zakładamy rachunek (17%), a najrzadziej spłacamy raty kredytów (15%) i zaciągamy zobowiązanie (11%), podano. "Wyniki tego badania potwierdzają, że w Polsce nadal ogromną popularnością

Udział eksportu art. rolno-spożywczych w eksporcie ogółem spadł do 13,2% w 2016

o 6,2% w porównaniu do 2015 roku. W 2015 roku wartość importu wyniosła 16 068 mln euro" - podał resort. Z państw UE sprowadzono towary rolno-spożywcze na kwotę 11 799 mln euro i w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku był to wzrost o 7,4% (2015 r. ? 10

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

pkt 2Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 - t.j. SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Dariusz Dudra Sędzia NSA Małgorzata Grzelak Sędzia del. WSA Tomasz