1 usd in pln

Inflacja może spowolnić do poniżej 3% r/r na koniec tego roku wg analityków

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Inflacja konsumencka według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) znalazła się w kwietniu br. na poziomie zgodnym z konsensusem rynkowym i poniżej dopuszczalnego górnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pkt proc

Przegląd prasy

skrócenia kalendarza wyborczego -- Otwarcie 1 czerwca szpitali dotąd przeznaczonych dla chorych na koronawirusa może spowodować kolejną falę epidemii, uważają eksperci --Polska jest najhojniejsza jeśli chodzi o pomoc bezzwrotną dla firm wśród krajów

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

PLN/USD. Ponadto szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2017 r. wyniesie 64,8 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 67,5 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 52,3%" - czytamy w komunikacie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom, podała spółka. Źródło: ISBnews CD Projekt : Skumulowane przychody ze sprzedaży gry "Wiedźmin 3" na platformie Steam w okresie od 1 października 2018 r. do dziś przekroczyły 50 mln USD, podał CD Projekt. Źródło: ISBnews

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

). Wzrostowi inflacji PPI sprzyjała większa niż przed miesiącem skala osłabienia PLN do USD w ujęciu rocznym. Skala tego wpływu była mitygowana przez spadki cen głównych surowców na rynkach światowych. Dzisiejsze dane nie zmieniają perspektyw krajowej polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę komunikację RPP, w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

oprogramowania skutecznie konkurują na zagranicznych rynkach. Osiągają spektakularne sukcesy, a ich współpraca z zagranicznymi klientami trwa nawet po 20 lat. Szacuje się, że ich łączne roczne obroty kształtują się na poziomie ok. 1 mld PLN. Firmy te notują wzrosty przekraczające nawet 30 proc. (r/r), a

Przegląd prasy

--Od końca stycznia para EUR/PLN znajduje się w trendzie spadkowym --Grupa Lotos przekroczyła zakładany w strategii udział w rynku handlowym --Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r do 4,5 USD/b w lutym --Przychody grupy

Dynamika wzrostu PKB w III kw. br. może być zbliżona do II kw. wg analityków

surowców metalicznych, jak również ropy naftowej utrzymywały się w lipcu na względnie niskich poziomach, przy nieco większej skali osłabienia PLN do USD niż w czerwcu. Dane nie zmieniają perspektyw krajowej polityki pieniężnej. W scenariuszu bazowym niezmiennie zakładamy, że stopy procentowe NBP pozostaną

Inflacja może silnie wyhamować od początku 2021 roku wg analityków

się skończy i skończą się wakacje, skończy się presja kosztowa na ceny i górę weźmie popyt. To przemawia za scenariuszem spadków inflacji w następnych miesiącach" - analitycy mBanku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dla Polskich firm do zwiększenia swojej konkurencyjności nie tylko w kraju, ale także na terenie całej Unii Europejskiej, uważa Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Od 1 sierpnia udzielający

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

/2019 (1 kwietnia - 30 czerwca 2019) wobec 5,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Sare : Odnotowało w przybliżeniu 715 tys. zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2019 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Rok wcześniej

Dane za lipiec sugerują spowolnienie wzrostu PKB w III kw. wg analityków

przez kurs USD-PLN, który był na zbliżonym poziomie jak w lipcu 2017 r. Dzisiejsze dane nie mają istotnego wpływu na perspektywy polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę utrzymujące się mocno ?gołębie" nastawienie większości członków RPP, wspierane przez cały czas umiarkowany poziom inflacji

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

% r/r miesiąc wcześniej. Zgodnie z oczekiwaniami ostatnie miesiące przynoszą wzrost presji na wzrost cen producentów. W czerwcu wyraźnie wyższe niż przed rokiem były ceny głównych surowców, a efekt ten nie był łagodzony przez kurs USD-PLN, który był na zbliżonym poziomie jak w czerwcu 2017 r

Inflacja utrzyma się w okolicach 2% w I kw. 2018 wg analityków

poziomie 1,8% r/r wobec 2,0% r/r w 2017 ." - ekonomista BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Inflacja CPI wyhamowała w listopadzie do 2,1% r/r (rewizja z 2,0% r/r), po

Presja inflacyjna będzie ograniczona do końca 2017 r. wg analityków

-sierpień w USD i o ok. 9% w PLN. Jednocześnie do spadku przeciętnego poziomu cen przyczyniła się tańsza żywność. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w sierpniu spadły o 0,6% m/m, przez co roczna inflacja w tej kategorii obniżyła się symbolicznie do 4,3% r/r wobec 4,4% r/r w lipcu. Wyższe ceny paliw

Październikowe dane wskazują na dalszy solidny wzrost PKB w IV kw. wg analityków

światowych towarzyszyło silniejsze niż we wrześniu umocnienie PLN do USD w ujęciu rocznym, co przełożyło się na niewielki spadek inflacji PPI w październiku. Podsumowując, dzisiejszy pakiet danych potwierdza kontynuację solidnego wzrostu krajowej gospodarki u progu 4Q17 i tym samym wzmacnia ?jastrzębią"

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

grudnia 2016 r. wskaźnik CPI osiągnął poziom poniżej dolnej granicy odchyleń inflacji od celu (+/-1 pkt proc.). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 1,4% w ujęciu rocznym w lutym 2018 r. (wobec 1,9% r/r w styczniu). W stosunku do

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

przemysłowym zwiększyły się o 1,6% r/r, a ceny w górnictwie i wydobywaniu o 18,0% r/r, wobec odpowiednio 1,2% r/r i 18,6% r/r miesiąc wcześniej. Wzrost cen producentów był zbliżony do naszych oczekiwań. Umocnienie PLN do USD złagodziło presję ze strony wzrostu cen surowców na światowych rynkach" - starszy

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

w ujęciu rocznym, który jednak jest częściowo niwelowany przez równoległe umocnienie PLN do USD. Dzisiejsze dane nie mają większego wpływu na perspektywy polityki pieniężnej. Obecna ?gołębia" retoryka większości członków RPP, a także wspierające ją ostatnie niskie odczyty inflacji, sugerują

Dane za XII wskazują na kontynuację wysokiej dynamiki PKB w IV kw. wg analityków

). Niski odczyt inflacji producenckiej w ujęciu rocznym był wynikiem wysokiej bazy statystycznej, istotnego umocnienia PLN do USD w ujęciu r/r oraz niższych niż przed rokiem cen głównych surowców. Dzisiejsza publikacja danych ze sfery realnej uzupełnia obraz polskiej gospodarki w 4Q17. Uwzględniając

Dane za XI wskazują na wzrost PKB w IV kw. zbliżony do III kw. wg analityków

% r/r). Na spadek inflacji producenckiej w ujęciu rocznym oddziaływała w naszej ocenie wyraźnie wyższa baza statystyczna, istotne umocnienie PLN do USD w ujęciu r/r oraz nieznacznie tylko wyższe niż przed rokiem ceny głównych surowców. Podsumowując, listopadowy pakiet danych z gospodarki realnej

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

się o 2,6% r/r, a ceny w górnictwie i wydobywaniu o 19,5% r/r, wobec odpowiednio 2,6% r/r i 19,0% r/r (po rewizji) miesiąc wcześniej. Wzrost cen producentów był nieco wyższy od naszych oczekiwań. Ceny producentów wzrosły pomimo silniejszego niż w sierpniu umocnienia PLN do USD, co może sygnalizować

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Opublikowane dziś dane wskazują, że 2018 r. rozpoczął się dla polskiej gospodarki bardzo solidnie i co więcej znacznie lepiej niż

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

prognoz rynkowych (4,5% r/r). Ceny w górnictwie wzrosły o 27,0% r/r, a ceny w przetwórstwie przemysłowym o 3,6% r/r. Wolniejszy wzrost cen producenckich był pochodną spadków cen metali na światowych rynkach i umocnienia PLN do USD" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś

Sierpniowe dane przemawiają za wzrostem PKB rzędu 4,5% w III kw. wg analityków

odpowiednio 1,6% r/r i 18,2% r/r (po rewizji) miesiąc wcześniej. Wzrost cen producentów nieznacznie niższy od naszych oczekiwań. Umocnienie PLN do USD nie było w stanie ograniczyć presji ze strony wzrostu cen surowców na światowych rynkach na przyspieszenie inflacji cen producentów. W kontekście polityki

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) - Polsat Cyfrowy z Polkomtelem chcą mieć 1 mln klientów smartDOM-u w tym roku, Comarch i Qumak optymistycznie o wynikach w 2015, Grupa AB chce wzmacniać pozycję w regionie, Roman Durka przechodzi do Sygnity, Qumak zapowiada pozew o 65 mln zł za e