1 hektar przeliczeniowy

Marcin Czyżewski

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rolnicy i ich rodziny mają swój system ubezpieczenia społecznego, który jest obsługiwany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Iluzoryczna troska o biednych plus fantazje PiS o sprawiedliwości społecznej. Kto zyska, a kto straci na "Polskim ładzie"?

Całe zamieszanie wokół "Polskiego ładu" pokazuje, że PiS nowy system podatkowy tworzy na trytytki i kawałki drutu. Wróć. Trytytki to przy tym symbol solidności.

PiS ma nowy pomysł na znalezienie pieniędzy na ochronę zdrowia. Kto za to zapłaci i ile?

Tym razem na ochronę zdrowia dorzucić więcej mieliby wszyscy - nie tylko bogaci. Ile ubyłoby z naszych pensji?

Rząd dołoży rolnikom z akcyzy na paliwo. Zwroty dostaną też hodowcy bydła

Rząd dołoży rolnikom z akcyzy na paliwo. Zwroty dostaną też hodowcy bydła

oleju napędowego na każdy hektar obsiewanego areału. Stawka zwracanej kwoty podatku ma być ustalana do 31 grudnia kolejnego roku. W projekcie ustawy założono, że zwracana kwota podatku akcyzowego wyniesie 1 zł od litra oleju napędowego. Dodatkowo o zwrot akcyzy będą się mogli ubiegać hodowcy bydła

Szokująca analiza. Kto zarobi na "Polskim ładzie"? Odpowiedź brzmi: emeryci, a nie osoby biedne

Szokująca analiza. Kto zarobi na "Polskim ładzie"? Odpowiedź brzmi: emeryci, a nie osoby biedne

niskie składki zdrowotne płacą dziś rolnicy, obecnie jest to np. 1 zł za każdą ubezpieczoną osobę od hektara przeliczeniowego. I co? Rząd, owszem, zastanawiał się, czy bogatszym rolnikom można podnieść składkę na ubezpieczenie zdrowotne lub tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, wykluczyć z KRUS

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

lepsza klasa gleby, tym więcej hektarów przeliczeniowych liczy gospodarstwo. I odwrotnie, im gorsza klasa gruntów, tym mniejsza ich powierzchnia w hektarach przeliczeniowych. Na przykład ktoś może mieć pół hektara fizycznego gruntów, który w przeliczeniu na hektary przeliczeniowe (hap) wynosi 1 hap. W

Jak się starać o renty rodzinne i socjalne

Jak się starać o renty rodzinne i socjalne

pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania, - zaświadczenie określające powierzchnię użytków rolnych, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych. Renty rodzinne i socjalne. 30 dni na decyzję Wniosek możemy złożyć

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

urzędu gminy. I kolejny warunek - ubezpieczenie społeczne w KRUS obowiązuje wówczas, gdy działalność rolnicza jest prowadzona w gospodarstwie o powierzchni powyżej 1 hektara przeliczeniowego lub w dziale specjalnym (z wykazu działów - w załączniku do ustawy o ubezpieczeniu

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

. Podatek rolny to średnio 85 zł rocznie za hektar. Z grubsza do budżetów gminnych trafia z niego 1 mld zł rocznie. A w tym roku budżet dopłaci do ubezpieczenia zdrowotnego dla rolników 1,87 mld zł... - Ta sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, niżby się wydawało. Podatek

Podlicz sobie Unię, czyli poradnik o tym jak zarobić na ziemi

użytkowanej rolniczo. A działka pod miastem? Już o tym pisaliśmy - jeśli nie jest odrolniona i ma więcej niż 1 hektar, dopłaty dostaniesz. Zaoraj pole raz do roku. Albo pozwól z niego korzystać sąsiadowi ze wsi. Czy opłaca się mieszczuchowi kupić ziemię

Skorzystaj na Unii: ziemia

? Każdemu, kto jest właścicielem gospodarstwa o powierzchni od 1 hektara. Jeżeli rolnik wydzierżawił ziemię sąsiadowi, dopłaty dostanie nie on, lecz sąsiad (ale pod warunkiem, że ma pisemną umowę dzierżawną potwierdzoną w urzędzie gminy). Uwaga! Jeśli nie masz uregulowanych

Przedsiębiorcy nie płacą ZUS, bo 'koszty pracy są zabójcze'

? (Na rolnika. Ogłoszenie brzmi: "Posiadanie pola ornego o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego pozwala na ubezpieczenie w KRUS. Polecamy dla: osób wykonujących wolne zawody, nieubezpieczonych z innych źródeł, pracujących za granicą, pracujących na" umowy śmieciowe ", pracujących w

Gospodarstwo w spadku? Sprawdź, czy masz prawo do dziedziczenia

wiek 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i nie wykonywały stałej pracy, która stanowiłaby dla nich główne źródło utrzymania, lub zostały zaliczone do I lub II grupy inwalidzkiej. Szczególny tryb dziedziczenia dotyczył gospodarstw o powierzchni przekraczającej 1 hektar

KRUS posiadaczy ziemskich

utrzymującej się głównie z rolnictwa. Tymczasem jedna trzecia ubezpieczonych w KRUS ma gospodarstwa nieprzekraczające 2 ha przeliczeniowych, a 200 tys. ubezpieczonych - o obszarze poniżej 1 ha. Pominąwszy nieliczną wśród nich grupę rolników prowadzących tzw. działy produkcji specjalnej (intensywna uprawa czy