życie spadkobiercom

Katarzyna Klukowska

Jak sporządzić testament? A jak przejąć spadek zapisany w testamencie?

Jak sporządzić testament? A jak przejąć spadek zapisany w testamencie?

Coraz więcej osób już za życia chce decydować, co stanie się z ich majątkiem po śmierci. Do tego służy testament, który ma pierwszeństwo przed ustawą, określającą krąg spadkobierców.

Spadkobiercy Hemingwaya otworzą sieć hoteli nawiązujących do życia pisarza

Należąca do rodziny i spadkobierców Ernesta Hemingwaya spółka Hemingway Ltd ogłosiła plan utworzenia sieci luksusowych hoteli i kurortów mających nawiązywać do życia i twórczości znanego pisarza

5 spraw do załatwienia na wypadek śmierci

Porządkowanie ważnych spraw za życia ułatwi spadkobiercom załatwianie formalności po śmierci osoby bliskiej.

Spadek odziedziczony ustawowo. Co robimy - wyjaśniamy krok po kroku

Spadek odziedziczony ustawowo. Co robimy - wyjaśniamy krok po kroku

Jeśli zmarły zostawił ważny testament, to ma on pierwszeństwo przed ustawą. Spadkobiercami będą ci, których testator wskazał w ostatniej woli. Jeżeli zmarły nie sporządził testamentu, nastąpi dziedziczenie ustawowe. W takiej sytuacji spadkodawca nie musi podejmować żadnych działań za życia. Zrobi

Będzie kredyt hipoteczny na mieszkanie, którego...nie trzeba spłacać

. W dodatku - jak przyznaje resort finansów - odsetek emerytów w społeczeństwie szybko rośnie, a równocześnie żyjemy coraz dłużej. Rozwiązania, które zaproponowało ministerstwo, mają więc zapewnić emerytom zastrzyk gotówki w sytuacji, gdy wypłacane im świadczenia są zbyt niskie. Co ważne, ma to być

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

również w przypadku śmierci kredytobiorcy po ustalonym w umowie terminie uregulowania płatności. Jeżeli zabezpieczeniem kredytu była cesja z ubezpieczenia na życie, to bank występuje do ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. W sytuacji, gdy kwota pokrywa tylko część kredytu, resztę

Co się dzieje, gdy zaginie testament?

Co się dzieje, gdy zaginie testament?

również testament sporządzony własnoręcznie. Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale może być przydatna. Wpisanie testamentu notarialnego do rejestru nic nie kosztuje, a za życia testatora nikt poza nim nie może przeczytać dokumentu. Po jego śmierci spadkobiercy dowiedzą się, gdzie szukać testamentu. Aby

Prawo spadkowe. Szykują się zmiany. Jakie?

Prawo spadkowe. Szykują się zmiany. Jakie?

dziedziczenia sąd może uznać osobę, która: dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności spadkodawcy albo rażącej obrazy jego czci; podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodziła mu w dokonaniu jednej

Prawo spadkowe po nowemu. Czy warto spisać testament?

Prawo spadkowe po nowemu. Czy warto spisać testament?

Notarialnego Rejestru Testamentów. Dotyczy to także testamentów odręcznych. Mamy wtedy pewność, że testament nie zginie ani nie zostanie zniszczony, a po naszej śmierci nie będzie problemów z jego odnalezieniem i wcieleniem w życie naszej ostatniej woli.

Dziedziczenie ustawowe krok po kroku. Przydatne przykłady

Dziedziczenie ustawowe krok po kroku. Przydatne przykłady

ustawowych, wypis aktu zgonu spadkodawcy (albo prawomocne orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu). 5. Zrzeczenia się dziedzictwa i prawa do zachowku Spadkobierca może się zrzec prawa do spadku jeszcze za życia spadkodawcy. Uwaga! Musi to zrobić przed notariuszem, w formie aktu

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

czynności wykonuje pod swoim imieniem, ale na cudzy rachunek, bowiem ostatecznie cały majątek trafia do spadkobierców. Uwaga! Jeżeli działalność gospodarcza osiąga większe rozmiary, to jeszcze za życia jej właściciela można rozważyć jej przekształcenie w spółkę kapitałową - akcyjną lub z ograniczoną

Dlaczego warto spisać ostatnią wolę?

Dlaczego warto spisać ostatnią wolę?

wydziedziczyć. Ma do tego prawo, gdy: dana osoba wbrew jego woli uporczywie łamie zasady współżycia społecznego (np. jest narkomanem, alkoholikiem, przestępcą, nie dba o rodzinę), dopuściła się względem spadkodawcy albo najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada 2018 r. Daje ona możliwość powołania osoby, która będzie tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem i kontynuować jego działalność po śmierci przedsiębiorcy, m.in. wypłacać wynagrodzenia, rozliczać się z ZUS i fiskusem czy dokonywać operacji bankowych

Jak wypłacić pieniądze z konta osoby zmarłej. Kto i kiedy może to zrobić?

Jak wypłacić pieniądze z konta osoby zmarłej. Kto i kiedy może to zrobić?

. Wygaśnięcie pełnomocnictwa Jeśli posiadacz konta udzielił jeszcze za życia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem, to wraz z jego śmiercią pełnomocnictwo wygasa. Wypłata pieniędzy z rachunku dokonana przez dotychczas uprawnionego do dysponowania rachunkiem na mocy pełnomocnictwa, bez poinformowania banku o

Samochód w spadku. Jakich formalności trzeba dopełnić?

Samochód w spadku. Jakich formalności trzeba dopełnić?

ojcowiznę i podzielić się pieniędzmi.W przypadku dziedziczenia ustawowego do spadku zalicza się darowizny , które spadkodawca rozdał za życia. Do spadku nie dolicza się drobnych darowizn (np. komplet ręcznie haftowanej pościeli) ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia

Rządowa pułapka przy dziedziczeniu składek OFE. Spadkobiercy zapłacą podwójny haracz

Rządowa pułapka przy dziedziczeniu składek OFE. Spadkobiercy zapłacą podwójny haracz

ja dziękuję za takie oddanie pieniędzy – mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH. Wybór Polaków To już pewne: OFE zostaną zlikwidowane jeszcze przed wakacjami. Rząd przyjął ustawę likwidującą otwarte fundusze emerytalne. Wejdzie w życie już 1 czerwca

Zachowek. Komu przysługuje i kto się może ubiegać?

Zachowek. Komu przysługuje i kto się może ubiegać?

, powodowany tym, że zbyt mocno angażowała się ona w życie rodziny. Niedługo później synowie pani Ireny oraz ich żony zginęli w wypadku samochodowym. Wkrótce potem zmarła także pani Irena, zostawiając testament, w którym cały majątek zapisała jednemu z wnuków. Domagając się zachowku, pozostałe wnuczęta (w tym

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

przedsiębiorstwem w spadku może wykonywać zarządca sukcesyjny, o ile doszło do jego powołania. Taką możliwość wprowadziła ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada 2018 r. Daje opcję powołania osoby, która będzie tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem i

Testament. Jak wydziedziczyć bliskich? [PORADNIK]

Testament. Jak wydziedziczyć bliskich? [PORADNIK]

życia ustawowych spadkobierców, np. nie chcieć zostawiać majątku osobom, które są uzależnione od alkoholu, hazardu lub działają w organizacjach neofaszystowskich. Testament daje spadkodawcy możliwość wyrażenia swej woli i wyjaśnienia, dlaczego jednemu spadkobiercy zostawia większy majątek niż innemu

Tajemnica św. Jadwigi, czyli jak Adam Glapiński został feministą

Tajemnica św. Jadwigi, czyli jak Adam Glapiński został feministą

spadkobiercy odmawiają z nami kontaktu, a po odpowiedź na nasze pytania odsyłają nas do NBP, ponieważ - ich zdaniem - bank centralny ma na ten temat wiedzę.  Być może niektórzy spadkobiercy żyli w przekonaniu, że prawa autorskie ma bank centralny, bo taką umowę podpisał Andrzej Heidrich przed śmiercią

Ojciec był hulaką i kobieciarzem, porzucił córkę, teraz chce pieniędzy. Alimenty na rodziców i współmałżonków

Ojciec był hulaką i kobieciarzem, porzucił córkę, teraz chce pieniędzy. Alimenty na rodziców i współmałżonków

, który porzucił swoje dzieci i nigdy się nimi nie interesował, czy też osoba, która wyrządziła dzieciom krzywdę, nie powinni liczyć na przyznanie alimentów od dorosłych potomków – podkreśla Karolina Świąder. Nawet jeżeli pan Stanisław nie ma środków do życia i możliwości utrzymania się, to znęcanie

Nowe przepisy ratujące biznes przed likwidacją. Kto może uciec pod skrzydła fundacji?

Nowe przepisy ratujące biznes przed likwidacją. Kto może uciec pod skrzydła fundacji?

właścicieli nie zawsze garną się bowiem do kontynuowania rodzinnych tradycji, bo mają inny pomysł na życie. „Panie, mój syn jest idiotą, chce zostać fotografem" – tak jeden z wieloletnich przedsiębiorców w branży handlowej tłumaczył mi powód, dla którego wciąż nie przekazał działalności w

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

spadków zmieniła nowelizacja kodeksu cywilnego, która weszła w życie 18 października 2015 r. Jeżeli spadkobierca nie złoży deklaracji, że przyjmuje spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, automatycznie oznacza to, że odpowiada za długi tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Spadkobierca

Otrzymasz spadek po zmarłym? Uważaj, żeby nie odziedziczyć długów

zdziwienie, gdy zaczęła dostawać wezwania do spłaty długów zmarłego. Na wniosek jednego z wierzycieli komornik wszczął nawet postępowanie egzekucyjne. Na odrzucenie spadku było już za późno, więc pani Zofia do końca życia będzie spłacać długi brata. Oczywiście także dzisiaj spadkobierca może przyjąć spadek

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

, jak możesz przekazać majątek bliskim jeszcze za życia Kredyt po zmarłym Zobowiązanie finansowe przechodzi na spadkobierców, chyba że odrzucą spadek. Ale wtedy długi przechodzą na ich dzieci. Jeśli są już pełnoletnie, one również powinny odrzucić spadek. Jeśli nie są, mogą to w ich imieniu zrobić

Mieszkanie w spadku. Czy lokale zakładowe, komunalne i spółdzielcze można odziedziczyć?

przysługiwało takie prawo, nic się nie należy. Gdy umiera jeden z małżonków, którym wspólnie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, prawo to nie wygasa, ale z mocy prawa przejmuje je w całości ten małżonek, który pozostał przy życiu – jest to szczególny rodzaj następstwa prawnego &ndash

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

spowodowanie wypadku drogowego (uchwała Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów z dn. 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III CZP 74/13), zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (np. naprawy lub remontu), a także koszty związane z kosztami leczenia i opieki w ostatnich latach życia

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

Ustawa o sukcesji weszła w życie pod koniec 2018 roku. Co zmienia? Dotychczas śmierć przedsiębiorcy powodowała, że „umierała” też firma. Co prawda spadkobiercy przejmowali majątek zmarłego przedsiębiorcy (maszyny, budynki), ale wygasało wiele kluczowych dla funkcjonowania

Jakie korzyści daje umowa dożywocia?

, jednakże perspektywy zawodowe sprawiły, że podjęła decyzję o wyjeździe za granicę. Pani Zofia zgodziła się zamienić osobiste świadczenia siostrzenicy na dożywotnią rentę, na tyle wysoką, by mogła pozwolić sobie na spokojne życie i dodatkowo opłacenie pomocy. Umowa dożywocia a zachowek Warto wiedzieć, że

Komu należy się zachowek? Kogo można wydziedziczyć?

w jak najlepszych stosunkach. Ot, choćby z jednym z dzieci. Tym, które już za życia zdążył wspomóc – kupił mieszkanie, pomógł je wyposażyć, dorzucił samochód, wyprawił wesele, płacił za studia za granicą... To dziecko ułożyło już sobie życie, jest samodzielne, świetnie sobie radzi, ma dobrą

Jak napisać i zabezpieczyć testament

Jeśli nie rozporządzimy naszym majątkiem za życia, po naszej śmierci zostanie on podzielony między spadkobierców zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dojdzie wtedy do tzw. dziedziczenia ustawowego, które nie zawsze jest zgodne z zamysłem spadkodawcy. Dlatego warto pomyśleć o testamencie. Jak

Kiedy i jak można podważyć testament? Co grozi za zniszczenie lub sfałszowanie ostatniej woli?

mogą też powodować błędy popełnione przy jego sporządzaniu, np. brak podpisu spadkodawcy pod testamentem czy spisanie wspólnego testamentu przez małżonków. CZYTAJ TAKŻE: Nie jest łatwo dostać spadek. 10 historii z życia wziętych Nawet 2 lata więzienia za niszczenie lub sfałszowanie testamentu Jeśli

Emilewicz: Ustawa o sukcesji firm wejdzie w życie 25 listopada br.

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Ustawa o zarządzie sukcesyjnym, która daje jednoosobowym firmom szansę na rozwój w rękach kolejnego pokolenia, wchodzi w życie już w niedzielę, 25 listopada br., poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Ustawa

Jeden brat jest milionerem, drugi ma ogromne długi. Należy im się taki sam zachowek

najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci (chodzi np. o przypadki pobicia, nieuprawnionego oskarżania o przestępstwa); - uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (np. wyjechał za granicę na kilka lat i nie informuje

Firma "nie umrze" wraz ze śmiercią właściciela. Będzie sposób na to, by nie wygasały kontrakty i umowy

Za ustawą głosowało 425 posłów, nikt nie był przeciw. Na nowe prawo od lat czekali polscy przedsiębiorcy. - Każdy dzień opóźnienia jego wejścia w życie powoduje, że kolejne firmy upadają - przyznaje Dariusz Bednarski partner zarządzający w firmie doradczej Grant Thornton. Czytaj też: Jak nie zabić

7 problemów finansowych, które trzeba załatwić po śmierci bliskiego

dziedziczenie. Może się zdarzyć, że do kredytu przypisane było ubezpieczenie na życie (na wypadek śmierci). W takiej sytuacji kredyt przynajmniej w części zostanie spłacony z tego ubezpieczenia. To dobra wiadomość dla spadkobiercy. Jeśli jednak ubezpieczenie pokrywa tylko część kredytu, reszta pozostanie do

Samochód albo mieszkanie w darowiźnie? Sprawdź, jak możesz przekazać majątek bliskim jeszcze za życia

i spoza niej. Także dla obcych. Różnica jest taka, że do masy spadkowej wlicza się wszelkie darowizny przekazane za życia spadkobiercom i osobom uprawnionym do spadku, natomiast w pozostałych przypadkach liczą się darowizny udzielone do 10 lat wstecz. Wartość darowizny dolicza się do wartości

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Dlaczego warto sporządzić testament u notariusza?

jest łatwo dostać spadek. 10 historii z życia wziętych Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) bezpłatny za wpis Na szczęście to się zmieniło – rejenci uruchomili Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Przy spisywaniu testamentu notariusz pyta spadkodawcę, czy chce, aby informacja o tym, że spisał

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

muszą mieć więcej problemów niż tego dobra wynikającego ze spadku. Dzisiaj życie jeszcze bardziej się skomplikowało, jako obywatele zaciągamy więcej różnego rodzaju zobowiązań, jesteśmy aktywni. Ta aktywność spowodowała, że zarówno doktryna, jak i, co jest bardzo ważne, Sąd Najwyższy zaczęli dostrzegać

Będą zmiany przepisów w razie śmierci przedsiębiorcy

przedsiębiorcy. Omawiane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Z założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej powstanie projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu. Autorem

"Na mleczarza" - nowy sposób wyłudzania roszczeń? Niespodzianka w księgach wieczystych

. Na przykład ustanawiając kuratorów dla właścicieli i spadkobierców nieruchomości, którzy wedle metryki aktu urodzenia miel grubo ponad 100 lat i – jak się okazało – już nie żyli. Tymczasem sędziowie nie próbowali tego zweryfikować. Inny głośny przykład nieruchomościowego absurdu to

Zasiłki, domy modułowe i mieszkania. Ukraina zachęci obywateli do powrotu?

Wojna w Ukrainie trwa już ponad dwa miesiące. Inwazja rosyjska zmieniła życie milionów Ukraińców, pozostawiając ich bez środków do życia i dachu nad głową. Choć państwo nadal mierzy się z rosyjską agresją, cały czas pracuje nad programami, które będą wsparciem dla wszystkich obywateli

MF: najwięcej wątpliwości dot. tzw. kont uśpionych budzą obowiązki wobec gmin

finansów Tadeusz Kościński. Minister przedstawił senackiej Komisji Finansów Publicznych ocenę funkcjonowania nowelizacji prawa bankowego w tym zakresie. Przepisy nakładały taki obowiązek po upływie trzech lat od wejścia w życie ustawy. Nowelizacja

Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Kłopoty zaczynają się, gdy zasądzona kwota przekracza 500 zł

Funduszu Alimentacyjnego. Organizacje pozarządowe szacują jednak, że w Polsce żyje ponad 600 tys. dzieci, które nie dostają zasądzonych alimentów. Kto odziedziczy te długi po niesolidnych rodzicach Nieściągalne alimenty Rodzeństwo Marta i Jakub ojca nie widzieli od 17 lat. Kiedy ona i brat byli jeszcze

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

akt poświadczający dziedziczenie. Może się zdarzyć, że do kredytu przypisane było ubezpieczenie na życie (na wypadek śmierci). W takiej sytuacji kredyt, przynajmniej w części, zostanie spłacony z tego ubezpieczenia. To oczywiście dobra wiadomość dla spadkobiercy. Jeśli

Od 25 listopada firma "nie umrze" wraz ze śmiercią właściciela. Kto przejmie firmy polskich bohaterów transformacji?

. Efekt? Co miesiąc z ewidencji gospodarczej wykreślany jest z tego powodu 800 firm. Koncesje i umowy zachowane Rząd zapewnia, że te problemy skończą się raz na zawsze od 25 listopada. Tego dnia wchodzi bowiem w życie przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju ustawa o sukcesji. &ndash

Jak działa notarialny rejestr testamentów. Co to jest testament notarialny

testament nie zostanie odnaleziony to tak, jakby go nigdy nie było. Na koniec listopada tego roku w Notarialnym Rejestrze Testamentów było zarejestrowanych ok. 190 tys. dokumentów. Wpis testamentu sporządzonego przez notariusza do rejestru nic nie kosztuje. Za życia testatora, nikt poza nim samym, nie może

Pan Jerzy przepijał wszystkie pieniądze i terroryzował rodzinę, teraz jest bezdomny. Jego dzieci muszą płacić mu alimenty?

Radcowie Prawni w Warszawie, zasadniczo dopóki rodzic, który zaciągnął długi, żyje, jego dzieci nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania. Mogą ją ponosić po śmierci rodzica i nabyciu spadku po nim. Od tej zasady są wyjątki. Jeżeli dorosłe dzieci mieszkają razem z rodzicem w wynajętym mieszkaniu, to

Jak uniknąć długów w spadku

Wielu z nas śni o bajecznych spadkach. O tym, że dziedziczą piękne posiadłości, wielkie jachty, sportowe samochody, drogą biżuterię. Życie bywa jednak brutalne. Zamiast wartego bajońskie sumy majątku można odziedziczyć długi, które często przekraczają wartość spadku. Dodatkowym

Zadłużony spadek

wyborze dziedziczenia bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Projekt jest już w fazie uzgodnień społecznych. Zapewne wkrótce zajmie się nim rząd. Potem projekt trafi do Sejmu. Ma wejść w życie trzy miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. SPADEK MOŻNA ODRZUCIĆ

Firmy już nie "umierają" wraz ze śmiercią właściciela. Działa 7 tys. zarządców sukcesyjnych

, będą utrzymane kontrakty cywilnoprawne (umowy-zlecenia i o dzieło) oraz umowy o pracę. Utrzymane będą też decyzje administracyjne. Czyli nadal będą obowiązywały koncesje i zezwolenia, które wydali urzędnicy za życia założyciela firmy. Zarząd sukcesyjny będzie mógł trwać dwa lata, przy czym sąd będzie

Jak przekazać firmę w spadku

Jakie zmiany zakłada projekt? Kiedy wejdą w życie? Dziś, gdy umiera przedsiębiorca, umiera też jego biznes: wszystkie umowy, które podpisał za życia, tracą ważność, wygasają koncesje, licencje i pozwolenia. Spadkobiercy zmarłego nie mogą się posługiwać numerem NIP ani REGON, bo były przypisane do

Da się jeszcze kupić tanio mieszkanie? Flipperzy: okazje były, są i będą

. Z premedytacją chcą sprzedać mieszkanie, żeby uprzykrzyć życie swojej drugiej połówce – mówi Paweł. Opowiada historię z Podkarpacia. Kobieta chciała sprzedać połowę domu. – Jej było piętro, męża parter. Powiedziała, że chciałaby za swoją część 200 tys. zł. Zapytałem o szczegóły. Od słowa

MPiT liczy, że kolejne zmiany dot.sukcesji wejdą w życie od 2020 r.

z przedsiębiorstwem wzorowana na procedurze przenoszenia decyzji wydanych na zmarłego przedsiębiorcę). Ustawa dotycząca sukcesji firm jednoosobowych weszła w życie 25 listopada 2018 r. Według danych resortu, aktywnych jest 2 mln przedsiębiorstw jednoosobowych, z czego 228

Reforma OFE - historia prawdziwa

, która w trakcie kariery zawodowej została pobrana jako składka emerytalna i trafiła do OFE, nie zostanie zmarnowana, ale stanie się podstawą obliczenia wysokości emerytury. Wyliczony kapitał emerytalny zostanie podzielony przez średnie dalsze trwanie życia, w wyniku czego ustalona zostanie wysokość

Firma przeżyje po śmierci właściciela. Rząd szykuje ustawę o sukcesji, biznes chce fundacji rodzinnych

przeprowadzonego przez Instytut Biznesu Rodzinnego wynika, że 70 proc. właścicieli firm rodzinnych chce przekazać biznes swoim następcom, ale tego nie robi. Dlaczego? Bo nie mogą ich znaleźć! Dzieci właścicieli nie zawsze garną się bowiem do kontynuowania rodzinnych tradycji, bo mają inny pomysł na życie. &bdquo

Jak nie zabić firmy po śmierci właściciela? Trudny temat sukcesji

- Ta ustawa powinna jak najszybciej wejść w życie. Czeka na nią tysiące polskich firm. Każdy dzień opóźnienia powoduje, że kolejne firmy upadają - przyznaje Dariusz Bednarski, partner zarządzający w firmie doradczej Grant Thornton. Czytaj też: Rząd postanowił ulżyć firmom. Składka na ZUS będzie

Jak napisać i zabezpieczyć testament? Kogo można wydziedziczyć?

zostały wyliczone w kodeksie cywilnym i są to: – zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego; – spadkobierca dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; – uporczywie

Kiedy musimy spłacić długi otrzymane w spadku?

bliski nie miał zaległości w opłatach. Spadek spoza najbliższej rodziny Jeśli spadkobiercą jest osoba spoza najbliższej rodziny, przyjęcie spadku może oznaczać poważne wydatki. I to wcale nie te związane ze spłatą długów zmarłego, a opłatami w urzędzie skarbowym. Przykład. Anna i Ludwik żyli w

Nawet 4 tys. zł miesięcznie dodatkowo na emeryturze, do końca życia. Co w zamian?

spłaty hipoteki i przejęcia własności mają spadkobiercy. Jeśli nie będą zainteresowani nieruchomością, stanie się ona własnością banku. Napisz do nas: Interwencje@wyborcza.biz Odwrócona hipoteka tylko na papierze – Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym weszła w życie w grudniu 2015 roku. O

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

Dziś, gdy umiera przedsiębiorca, umiera też jego biznes – tracą ważność wszystkie umowy, które podpisał za życia, wygasają koncesje, licencje i pozwolenia. Spadkobiercy zmarłego nie mogą się posługiwać numerem NIP ani REGON, bo były przypisane do konkretnej osoby – zmarłego

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

założenia nie służą do tego, by w nich zamieszkiwać. Czytaj też: Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego Długi spadkowe Zdarza się, że razem ze schedą przejmujemy długi, których za życia narobił spadkodawca. Mogą to być kredyty, pożyczki, niezapłacone faktury

Firma nie musi umrzeć wraz ze śmiercią właściciela. Co zrobić, aby firma rodzinna przetrwała na rynku?

zachowane Rząd zapewnia jednak, że te problemy to już przeszłość. Pod koniec 2018 roku weszła bowiem w życie przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju ustawa o sukcesji. – Naszym celem jest, by firma nie umierała wraz ze śmiercią swojego właściciela, tylko mogła dalej rozwijać się w

Prezydent podpisał nowelę o PIT i CIT wprowadzającą m.in. stawkę 9% CIT

)" - czytamy dalej. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 11 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (ISBnews)

Haładyj: Projekt ustawy o sukcesji w firmach jesienią wejdzie pod obrady rządu

Warszawa, 21.08.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy dotyczący usprawnienia sukcesji w firmach rodzinnych zostanie przyjęty jesienią przez Radę Ministrów, a później przez parlament i ma realne szansę na wejście w życie od 1 stycznia 2018 r., wynika z wypowiedzi wiceministra rozwoju

Duża Ustawa Reprywatyzacyjna będzie skutkować 10-15 mld zł wydatków z budżetu

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Wejście w życie tzw. Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej może skutkować wydatkami budżetu państwa w wysokości od 10 do 15 mld zł, podano w uzasadnieniu do projektu, który został skierowany do "szerokich konsultacji"

Banki poszukają spadkobierców. Nawet 8 mld zł leży na uśpionych kontach

pieniądze na koncie, to nie wiedzą, w którym banku, w którym SKOK-u czy w której firmie ubezpieczeniowej. Chodzi o rachunki, których posiadacze już nie żyją, a spadkobiercy nie wiedzą o pozostawionych w bankach środkach. Zmiany prawne mają umożliwić pełną realizację prawa do

Ministerstwo Finansów uderza w firmy rodzinne. Sukcesja nie będzie opłacalna

. Czyli nadal będą obowiązywały koncesje i zezwolenia, które wydali urzędnicy za życia założyciela firmy. Problemy z sukcesją mogą mieć tysiące osób.  Według tegorocznych badań Instytutu Biznesu Rodzinnego i GUS firm uważających się za rodzinne w Polsce jest 828 tys. (36 proc. wszystkich firm

"Rz": Spadek także dla dziadków i ciotek

konsekwencji także na wujów i ciotki - gdy ci odejdą wcześniej - czy na pasierbów, ma sprawić, że spadek zostanie w rodzinie. "Rzeczpospolita" dodaje, że nowe zasady będą miały zastosowanie tylko do spraw, które się rozpoczną po wejściu w życie zmienionych przepisów. Spory

Kto dziedziczy majątek, gdy zmarły nie zostawił testamentu? Rozwiązujemy trudne przypadki spadkowe

Poniżej trudne historie spadkowe wzięte z życia. Przykład 1. Zmarł ojciec pani Lucyny. Nie zdążył napisać testamentu. W księdze wieczystej figuruje jako jedyny właściciel działki w Beskidach, na której stoi dom, stodoła i szopa. Ojciec miał siostrę, drugą żonę i z nią jeszcze jedno dziecko. Zarówno

Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku wskazanego przez spadkodawcę?

. Po rozwodzie dziewczynki zostały przy mężu. Choć pani Joanna zabiegała o kontakty z nimi, nie chciały matki widzieć. Minęły lata. Pani Joanna ułożyła sobie życie. Znalazła pracę, kupiła mieszkanie do remontu. Związała się z wdowcem z dwoma synami. Zamieszkali razem, choć ślubu nie mieli. Wspólnie

Czym są darowizny z poleceniem, zastrzeżeniem warunku lub terminu?

możliwość mieszkania w nim do końca jego życia, opiekę i pochówek (zgodnie z art. 908 §3 k.c. dożywocie można też zastrzec na rzecz osoby bliskiej zbywcy np. dziadek przekazuje mieszkanie wnukowi, ale uprawnienia mieszkania i opieki mają być realizowane względem niego i babci), przy darowiźnie ze

FFR: MF koryguje niekorzystne przepisy podatkowe dla firm rodzinnych

. Według FFR to pozytywna zmiana wobec uchwalonych w październiku nowelizacji. "Należy zwrócić uwagę, że ograniczenie amortyzacji w zakresie majątku darowanego dotyczyć będzie nie tylko darowizn dokonanych po wejście w życie zmian, ale również darowizn dokonanych przed 1

Umiesz liczyć? Licz na siebie

opowieści, jak to dzięki dożywotniej rencie seniorzy mogą prowadzić dostatnie życie. Np. 65-latek za mieszkanie warte 400 tys. zł może liczyć na miesięczny zastrzyk gotówki w wysokości ok. 680 zł (kobieta w tym samym wieku dostanie o jedną piątą mniej, bo kobiety statystycznie żyją dłużej od mężczyzn

Nad Niemcami i Koreą Południową unosi się widmo "bolszewizmu"

mln euro), imponuje nam Dania (gdzie dzieci płacą 15 proc. podatek od spadku), marzy nam się edukacja jak w Finlandii (najbliższa rodzina płaci podatek spadkowy do 19 proc., a dalsza do 33 proc.), wygodne życie w Holandii (10-40 proc.). W Wielkiej Brytanii – kraju zalanym przez milion marzących

Zmiany dla pracowników w razie śmierci pracodawcy

obowiązki ciążące na pracodawcy związane z zabezpieczeniem społecznym pracowników , czyli obowiązki płatnika składek. Omawiane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r

Dostałeś w spadku masę długów? Sprawdź, co możesz zrobić w takiej sytuacji

Fakt, że nasz bliski zamiast majątku pozostawił nam do spłacenia kredyty czy pożyczki, zwykle bywa szokiem. Zwłaszcza, jeśli wydaje się nam, że przez cały życie radził sobie świetnie. Tymczasem powodów, dla których mógł popaść w tarapaty finansowe, nie brakuje. Szczególnie w

Rząd przyjął projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

opłaty za media (np. prąd, wodę, gaz) nie mogą podlegać egzekucji na pokrycie długów spółdzielni, podano także. Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (ISBnews)

Spadek z długiem oznacza kłopoty

telewizor... Za pieniądze z pożyczek jeździła też na wczasy. Uzbierało się tego kilkanaście tysięcy złotych. Niczego nieświadoma pani Krystyna myślała, że wszystkie te dobra jej matka fundowała sobie z oszczędności całego życia... Teraz to do jej mieszkania pukają wierzyciele. To pani Krystyna musi ich

Co po likwidacji OFE: ZUS czy nowe IKE? Jak wybrać mniejsze zło [TEST]

jest dożywotnia emerytura (która może być wyższa albo niższa od sumy wpłaconych składek, w zależności od tego, ile będziemy żyć), czy możliwość jednorazowej wypłaty po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz możliwość przekazania oszczędności emerytalnych spadkobiercom (to jest możliwe tylko w nowym IKE

Odziedziczyłeś mieszkanie i chcesz je sprzedać? Już wkrótce nie zapłacisz podatku

. i nie zapłaci podatku, bo lokal był w posiadaniu małżonków wymagane pięć lat, a córka mieszkała przez ten czas razem z nimi. Czytaj także:  Rejestry, które ułatwiają życie dziedziczącym. Jak potwierdzić dziedziczenie? Gdzie szukać testamentu? Wdowcy i rozwodnicy też skorzystają na nowych

Gospodarstwo rolne w spadku? Może być problem

szkół" czy "trwała niezdolność do pracy") nie było zdefiniowanych wprost w ustawie, lecz w rozporządzeniu Rady Ministrów. Do wejścia w życie nowelizacji kodeksu cywilnego z 1990 r. zasada selekcji spadkobierców powoływanych do dziedziczenia gospodarstwa rolnego

Dostałeś majątek w spadku? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić

testamentu do rejestru jest dobrowolne. I jak przekonują notariusze, nie jest czasochłonne, zajmuje mniej więcej pięć minut. Rejestr ułatwia życie Poszukiwanie w rejestrze ostatniej woli spadkobiercy jest możliwe dopiero po jego śmierci, po okazaniu aktu

Odwracanie hipoteki. Komu się to opłaca?

? Przede wszystkim będzie mógł - tak samo jak w wariancie z rentą dożywotnią - mieszkać do końca życia w mieszkaniu objętym umową z bankiem. Niezależnie od tego, że pieniądze z odwróconego kredytu bank będzie wypłacał tylko przez określony czas (np. przez 15 lat), własność mieszkania przejmie dopiero po

Opowieści o pisarzu Lemie, czyli biznesowe spojrzenie na dorobek wielkiego pisarza

ciągu sekundy udostępni na ekranie telewizora. Lem zmarł 15 lat temu, kiedy świat coraz głębiej wchodził w epokę internetu i mediów społecznościowych. Jeszcze pod koniec życia pisarza powstały Facebook i Twitter, ale narodzin Instagramu nie doczekał. To nie przeszkadza mu być pośmiertnie autorytetem

Zamiast raty za laptopa operator ściągnął całość zadłużenia

, kto jest spadkobiercą po teściowej, operator ściągnął z konta całą należność, czyli 1229 zł (ostatnią wystawioną fakturę i pełną cenę laptopa). Dlaczego całość, a nie tylko należną ratę? Tego nie wiadomo, ale podejrzenie jest takie, że operator, który wiedział już, że abonentka nie żyje, chciał jak

Gospodarstwo w spadku? Sprawdź, czy masz prawo do dziedziczenia

było zdefiniowanych wprost w ustawie, lecz w rozporządzeniu Rady Ministrów. Do wejścia w życie nowelizacji kodeksu cywilnego z 1990 r. zasada selekcji spadkobierców powoływanych do dziedziczenia gospodarstwa rolnego dotyczyła zarówno dziedziczenia ustawowego (gdzie, kto, po

500 zł za informacje o kontach zmarłego

otwarte konto albo lokatę. Banki będą też zobowiązane - gdy dowiedzą się o śmierci klienta - zawiadomić osobę wskazaną przez tego klienta za życia (w tzw. zapisie na wypadek śmierci) i wypłacić jej pieniądze. Jest jedno "ale". Nawet po wejściu w życie ustawy centralny rejestr nie obejmie

Różnice między testamentem a darowizną [PORADNIK]

obawiać, że wnuczka, gdy już przejmie lokal, w którym mieszka, uprzykrzy jej życie albo odda ją do domu opieki. Babcia może próbować odwołać darowiznę. Nie jest to jednak takie proste. Odwołanie darowizny jest możliwe, jeśli obdarowany dopuści się względem darczyńcy tzw. rażącej niewdzięczności. Kiedy

Nie jest łatwo dostać spadek. 10 historii z życia wziętych

zabezpieczyć za życia matki? Co się stanie, jeśli matka umrze i nie spisze testamentu? Co z majątku rodziców przysługuje według prawa Teresie, a co drugiemu mężowi matki? ODPOWIEDŹ: Mieszkanie zostało kupione przez oboje rodziców pani Teresy. Po śmierci ojca spadek odziedziczyły pani Teresa i jej matka. Z

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

projektem brak oświadczenia spadkobiercy będzie równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To dobra wiadomość, bo eliminuje ryzyko przypadkowego przyjęcia długów w spadku. Niestety, jeszcze nie wiadomo, kiedy projekt wejdzie w życie.

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

emeryturą) trafia do ZUS (co roku 1/10 kapitału). Te środki również są dopisywane do subkont. Jeśli pomysł ZUS wejdzie w życie, Zakład będzie stopniowo przejmował pieniądze. Jeżeli umrzemy przed przejściem na emeryturę, nasza rodzina straci prawo do składek na subkoncie. Resort

Zachowek dla pominiętych i wydziedziczenie

świadczenia. DAROWIZNA A ZACHOWEK Wpływ - i to dwojaki - na wysokość zachowku mają darowizny. Z jednej strony mogą go zwiększyć, z drugiej - zmniejszyć. Ten pierwszy przypadek ma miejsce w sytuacji, gdy spadkodawca dokonywał darowizn za życia na rzecz

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

. Darowizn na wypadek śmierci nie widać Niestety, nie wiadomo, czy i kiedy może wejść w życie kolejna ważna zmiana zasad dziedziczenia. Przed ostatnimi wyborami parlament nie zdążył uchwalić ustawy wprowadzającej do polskiego prawa o dziedziczeniu darowizn na wypadek śmierci, choć

Jakie składki emerytalne odziedziczymy po bliskim zmarłym? [PORADNIK]

od wypracowanej przez panią Ewę emerytury, będzie ona mogła dalej pobierać rentę po mężu. Rentę rodzinną można bowiem pobierać do końca życia. Gdy pani Ewa się na to zdecyduje, nie będzie miała żadnego prawa do swoich składek z OFE. Składki odziedziczą spadkobiercy pani Ewy dopiero po jej śmierci

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która zawiera korzystne dla lokatorów rozwiązania. Weszły w życie 15 sierpnia. Ustawa dodała przepis wyłączający spod weryfikacji dochodów dotychczasowych (tzn. osób posiadających umowę najmu w dniu 21 kwietnia 2019 r.) lokatorów zamieniających

Jak odziedziczyć spadek: ustawowo czy testamentowo? Jakich błędów nie popełnić pisząc testament?

rodzeństwem, a także dziadków i pasierbów weszły w życie w czerwcu 2009 r. Wcześniej – gdy rodzice dziedziczyli na równi z rodzeństwem – dochodziło do sytuacji, które były uważane przez rodziców za niesprawiedliwe. Na przykład w sprawie dotyczącej podziału spadku między matkę i bratanicę zmarłego

Trwa emerytalna łapanka - możesz dostać 1700 zł ulgi. Ale gdzie odłożymy więcej na emeryturę? Mamy wyliczenia

, czyli relacja pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia, w wielu przypadkach wyniesie poniżej 30 proc. pensji. Z IKE, IKZE czy rozwiązań ubezpieczeniowych, takich jak polisa na życie i dożycie można korzystać niezależnie od wprowadzanych właśnie pracowniczych planów kapitałowych (PPK), które

Dziedziczysz spadek z dzieckiem? Odzyskanie pieniędzy może nie być łatwe

środków do życia, bo po spłacie rat kredytowych nie pozostaje mi praktycznie nic na życie" - dodaje. Czytelniczka żaliła się Wyborcza.biz, że bank nie odpowiada na jej pisma, a infolinia jest niedostępnym sposobem komunikacji z bankiem, bo nie jest ona jego klientem. Bank

Rząd grzebie się z odwróconą hipoteką

dożywotniej. Dla spółek dobry klient to taki, który nie żyje długo. W tym przypadku nieruchomości nie mogą bowiem odzyskać spadkobiercy, bo z chwilą zawarcia umowy staje się ona własnością spółki. Jednak zarówno odwrócona hipoteka, jak i renta dożywotnia to dla emerytów żaden cymes