życie porozumienie

LOT porozumiał się ze związkami. Będą pensje dla pilotów i stewardes

LOT zaproponował związkom zawodowym miesięczne pensum dla pilotów i stewardes. Zgodziły się trzy z pięciu związków. O tym, czy porozumienie wejdzie w życie, dowiemy się 15 czerwca.

"Jestem szczęśliwa, chcę żyć". Udało się porozumieć z pacjentami całkowicie sparaliżowanymi i zamkniętymi w swoich ciałach

Umożliwił to specjalny interfejs mózg - komputer, który - jak przekonują naukowcy - może zrewolucjonizować życie osób z tzw. całkowitym syndromem zamknięcia, zupełnie unieruchomionych, bez możliwości kontaktu z otoczeniem.

Zbliżają się megasusze. Chyba że zaczniemy ograniczać emisje gazów cieplarnianych

Zbliżają się megasusze. Chyba że zaczniemy ograniczać emisje gazów cieplarnianych

- wprowadzenie w życie postanowień podpisanego przed rokiem porozumienia paryskiego, które ma sprawić, że globalne ocieplenie nie przekroczy 1,5 st. Porozumienie klimatyczne ratyfikowały 73 państwa oraz Unia Europejska odpowiedzialne łącznie za 59 proc. globalnych emisji dwutlenku węgla, co sprawia, że umowa

35 dni urlopu? "Inspiracja", na którą nie ma szans

35 dni urlopu? "Inspiracja", na którą nie ma szans

Eurostatu - "Health at Glance 2018" - wynika, że w 2016 roku stwierdzono duże różnice w oczekiwanej długości życia - w zależności od statusu socjoekonomicznego. I tak na Węgrzech, Słowacji, w Czechach i Polsce 30-letni mężczyzna po szkole zawodowej będzie przeciętnie żył aż o 10 lat krócej niż

Ukraina bliżej UE. Ale porozumienie handlowe przesunięte na 2016 rok

miała zacząć obowiązywać 1 listopada, ale Ukraina, Rosja i Unia Europejska porozumiały się w ostatni piątek, że najważniejsza, czyli handlowa, część tej umowy (DCFTA - Deep and Comprehensive Free Trade Area - w tłumaczeniu: głęboka i kompleksowa strefa wolnego handlu) wejdzie w życie z 14-miesięcznym

Będzie minimalna płaca 12 zł za godzinę? Jest porozumienie strony społecznej

oparciu o umowę o pracę - nie zaś śrubowaniem umów cywilnoprawnych. Po trzech latach od wejścia nowej ustawy w życie ma zostać przeprowadzony audyt dotyczący oddziaływania stawki minimalnej na rynek pracy. Zgodnie z początkowymi zapowiedziami resortu pracy projekt miał wejść w

AIG dalej się odchudza, by spłacić rządową pomoc

ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia na życie i zdrowotne. Umowa jest korzystna dla MetLife, który już jest największym ubezpieczycielem w USA i Meksyku - dzięki przejęciu Alico firma poprawi swoją pozycję w Europie i Japonii, która jest drugim co do wielkości rynkiem ubezpieczeń na życie na świecie

Kursy redukujące liczbę punktów karnych wrócą? Odpowiedź ministerstwa jest jednoznaczna

Kursy redukujące liczbę punktów karnych wrócą? Odpowiedź ministerstwa jest jednoznaczna

funkcjonują w polskim prawodawstwie od 11 lat. Zostało jednak wyraźnie zaznaczone, że "wejdą w życie z dniem określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu". A na taki komunikat w najbliższym czasie nie ma co

Kontrole trzeźwości w domu, a dla rodziców specjalne zasady. Jest definicja pracy zdalnej

Kontrole trzeźwości w domu, a dla rodziców specjalne zasady. Jest definicja pracy zdalnej

Te regulacje są zawarte w nowelizacji Kodeksu pracy, którą Sejm przyjął 1 grudnia, teraz nowelą zajmie się Senat. Zmiany mają wejść w życie od 1 marca 2023 r., a przepisy dotyczące badania trzeźwości  obowiązują już od stycznia 2023 r. Nowe przepisy są niezbędne, ponieważ prawo nie znało

PKP Cargo ma porozumienia ze związkami, będzie mogło skorzystać z FGŚP

w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku i obowiązywać będą przez okres 3 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie. 7 maja PKP Cargo podawało, że podpisało ramowe porozumienie z organizacjami związkowymi. Ramowe porozumienie miało stanowić

Składka OC znowu wzrośnie? Projekt ministerstwa uderzy kierowców po kieszeni

Składka OC znowu wzrośnie? Projekt ministerstwa uderzy kierowców po kieszeni

ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Obecnie ubezpieczyciele wnoszą opłaty na rzecz CEPiK-u w wysokości 1 euro od każdej polisy OC. Jeśli zmiany wejdą w życie, to opłata będzie w wysokości "nieprzekraczającej 1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej"

OT Logistics wdrożyło uzgodnione warunki dalszej współpracy z wierzycielami

; 3. weszło w życie porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G wyemitowanych przez emitenta z jedynym obligatariuszem obligacji G, na podstawie którego warunki emisji obligacji G zostały zmienione m.in. w ten sposób, że termin wykupu obligacji G został przesunięty z dnia 30 czerwca 2020

USTAWAz dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw1)

USTAWAz dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw1)

proporcjonalnej zmianie.". Art. 4. 1. Porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zawiera się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 2. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w ust. 1, sposób

Państwa grupy G7 porozumiały się w sprawie podatku od gigantów technologicznych

Państwa grupy G7 porozumiały się w sprawie podatku od gigantów technologicznych

. Ma to być krok w stronę inwestorów, którzy chcą wspierać firmy proekologiczne. Ten fragment porozumienia miał być kluczowym celem Wielkiej Brytanii. Kolejnym krokiem, który może nadać bieg wprowadzeniu podatku w życie na poziomie globalnym, będzie wspólny pakt jak największej liczby państw. Tylko

Unia wprowadzi minimalny podatek od firm. Polska ustępuje, a w tle miliardy euro dotacji

Unia wprowadzi minimalny podatek od firm. Polska ustępuje, a w tle miliardy euro dotacji

Europejskiej. Celem polskiego rządu było opodatkowanie gigantów cyfrowych i temu miała być podporządkowana cała strategia. - Zmiana dotycząca opodatkowania największych firm opiera się na dwóch filarach. Proponujemy powiązanie wejścia w życie obu filarów - tłumaczył wówczas wiceminister finansów Artur Soboń

Młodzi i ich długi. Czy rodzice powinni dokładać się do mieszkania i samochodu dorosłych dzieci?

Młodzi i ich długi. Czy rodzice powinni dokładać się do mieszkania i samochodu dorosłych dzieci?

inaczej rozmawia się z młodymi, którzy długo byli na utrzymaniu rodziców i dopiero zaczynają życie na własny rachunek. Pomoc rodziców 30 proc. badanych twierdzi, że rodzice powinni wspierać swoje dorosłe dzieci, dokładając się na przykład do zakupu mieszkania lub samochodu. Z tą opinią częściej zgadzają

PLL LOT podpisały porozumienie z trzema z pięciu związków zawodowych

od uziemienia samolotów wejdzie w życie od 1 lipca. W przeciwnym wypadku konieczne będzie zmniejszenie wymiaru etatów, podała spółka. "Porozumienie zaproponowane przez pracodawcę wprowadza miesięczne pensum, które w przypadku pilotów wynosi 20 godzin, a w przypadku

Rząd świętuje współpracę z firmami fotowoltaicznymi. A firmy szykują się na kryzys

Rząd świętuje współpracę z firmami fotowoltaicznymi. A firmy szykują się na kryzys

działających w tej gałęzi energetyki. Liczba gospodarstw domowych z zamontowanymi panelami słonecznymi sięga obecnie w Polsce niemal 700 tys. Tymczasem od 1 kwietnia 2022 roku wchodzi w życie przegłosowana niedawno przez PiS nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Niesie ona doniosłe zmiany

PGE Obrót i PGE Dystrybucja mają porozumienie ze związkami ws. płac 

równowagi finansowej spółek" - czytamy w komunikacie. Porozumienia weszły w życie 21 maja 2018 r. Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest

Chiny chcą dołączyć do paktu handlowego, który miał powstrzymać ich ekspansję

Chiny chcą dołączyć do paktu handlowego, który miał powstrzymać ich ekspansję

administracja jeszcze się waha w tej kwestii.  Podpisanie CPTPP w 2018 r. było ogromnym sukcesem dyplomatycznym Tokio. Weszło w życie z początkiem 2019 r. i obecnie skupia jedenaście gospodarek odpowiadających za 13,4 proc. światowego PKB. W skład "jedenastki" wchodzi: Australia, Brunei, Chile

Tauron i Rafako blisko ugody. Rozejm pomiędzy frakcjami Morawieckiego i Sasina?

Tauron i Rafako blisko ugody. Rozejm pomiędzy frakcjami Morawieckiego i Sasina?

.  Ugoda wejdzie w życie po uzyskaniu zgód korporacyjnych przez władze spółek. Dodatkowo do 24 kwietnia Rafako musi zawrzeć z gwarantami porozumienie dotyczące bezzwłocznej wypłaty 240 mln zł dla Tauronu, a walne zgromadzenie Rafako musi w tym terminie podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału spółki

Arabia Saudyjska wyda fortunę na samoloty Boeinga. Rijad wkupuje się w łaski Waszyngtonu

Arabia Saudyjska wyda fortunę na samoloty Boeinga. Rijad wkupuje się w łaski Waszyngtonu

Saudyjskiej. Aby nie wpadła w ramiona Rosji i Chin Biden starał się również o zwiększenie wydobycia ropy naftowej przez Arabię Saudyjską, aby zapobiec wzrostowi cen tego surowca po wejściu w życie embargo UE za ropę i paliwa z Rosji. Jednak prezydenta USA czekało rozczarowanie, bo kilka tygodniu po spotkaniu

Shell rozstał się ze spółką zawiązaną razem z Gazpromem. Po miesiącach korowodów administracyjnych

wszystkich swoich przedstawicieli.  W tym czasie w Rosji weszła w życie nowelizacja ustawy o złożach, zgodnie z którą koncesje na eksploatacje złóż może posiadać jedynie spółka zarejestrowana w tym kraju. Nowe przepisy dotyczą także koncesji wydanych w przeszłości, tak jak w przypadku zarejestrowanej w

Prezydent podpisał nowelę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Po wejściu w życie ustawy, podstawowym dokumentem strategicznym odnoszącym się do rozwoju kraju stanie się średniookresowa strategia rozwoju kraju, która ma łączyć aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne" - podała Kancelaria w komunikacie

Wiemy, którym rocznikom nauczycieli rząd chce przywrócić wcześniejsze emerytury

nauczyciele urodzeni do końca 1977 r. Kto urodził się później, będzie musiał pracować dłużej. Prof. Marek Góra, twórca reformy emerytalnej z 1999 r., uważa, że jeśli zapowiadane zmiany wejdą w życie, będą bardzo szkodliwe. Przyznaje, że lepiej dać nauczycielom możliwość zarabiania godnych pieniędzy, niż

Od dziś wznowione loty do państw UE oprócz Wlk. Brytanii, Szwecji i Portugalii

Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które dzisiaj wchodzi w życie. W stosunku do samolotów pasażerskich w międzynarodowym ruchu lotniczym z pozostałych państw nadal obowiązuje zakaz lądowania na lotniskach i lądowiskach, wpisanych do rejestrów bądź ewidencji

Orange Polska ma porozumienie z MR i NFOŚiGW ws. programu 'Czyste Powietrze'

najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się w Polsce" - czytamy w treści porozumienia. "Polski rząd prowadzi prace mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i jego negatywnego wpływu na codzienne życie Polaków w ramach programu 'Czyste powietrze

Koniec rosyjskich paliw w Europie. Uzgodniono embargo i pułap cen

Od niedzieli 5 lutego UE jeszcze mocniej przykręciła śrubę rosyjskim nafciarzom. Wszedł w życie zakaz importu do Unii paliw i innych produktów naftowych z Rosji lub rosyjskiego pochodzenia. To wzmocnienie embargo na rosyjską ropę naftową dostarczaną drogą morską, które obowiązuje w UE już od dwóch

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację porozumienia paryskiego ws. zmian klimatu

. "W czwartek projekt został przyjęty przez Sejm i Senat, następnie trafi do podpisu Prezydenta. Porozumienie paryskie wejdzie w życie 4 listopada" ? czytamy w komunikacie. Do wejścia w życie porozumienia potrzebna ratyfikacja umowy przez 55 krajów odpowiadających za

Alior Bank ma umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów Ruchu za 1 zł 

, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie umowy inwestycyjnej, określającej warunki inwestycji powyższych podmiotów i objęcie akcji nowej emisji w kapitale zakładowym spółki, a także porozumienie akcjonariuszy, określające szczegółowo prawa i obowiązki stron jako

Siedmiu akcjonariuszy Polnordu zawarło porozumienie ws. zbywania akcji

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu: PKO Bank Polski, Neptun FIZAN, Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU FIO Parasolowy, PZU FIO Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny FIO Universum oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie zawarli porozumienie ws

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa ws. przejęcia Energi

jednostek wytwórczych, a także prawidłowego działania i niezawodności sieci dystrybucyjnej Energi, zgodnie z zatwierdzanymi przez prezesa URE planami rozwoju, podkreślono również. Porozumienie wejdzie w życie z dniem przeniesienia akcji Grupy Energa należących do Skarbu Państwa na

PZU SA i PZU Życie zwolnią maksymalnie 956 pracowników do 18 grudnia br. 

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA (PZU Życie) zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi, określające warunki zwolnień grupowych w okresie od 24 marca do 18 grudnia 2017 r

UOKiK zawarł porozumienie z 17 ubezpieczycielami ws. polis z UFK

obniżone. Zmiany dotyczą także seniorów. Warunki porozumień wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., podał Urząd. Porozumienia dotyczą klientów, którzy nie rozwiązali umowy z ubezpieczycielem oraz seniorów, którzy tę umowę zawarli po 1 stycznia 2008 r. i rozwiązali po 65. roku życia

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dot. stażu

wynagrodzenia, podano także. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem przepisów przejściowych, które wejdą w życie 1 września 2019 r. (ISBnews)

Rozliczamy Waldemara Budę, czyli trója na zachętę

bez pozwolenia budowlanego. Przepisy wejść mają w życie od w nowym roku (choć nie bez kłopotów), przy okazji pochwalić trzeba tu również scyfryzowanie urzędowego procesu budowy domu. Ciekawą propozycją jest też 2-procentowy kredyt (powyżej dopłaca państwo) dla kupujących pierwsze mieszkanie i

Trakcja: Weszła w życie dokumentacja ws. finansowania długoterminowego

porozumienie w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 roku, pomiędzy spółką, podmiotami powiązanymi oraz ubezpieczycielami, w związku z czym, aneks do porozumienia wszedł w życie. "Na podstawie aneksu do

USA zawieszają karne cła na stal i aluminium. UE uwalnia motocykle Harleya, bourbon i dżinsy Levis

rocznie. Miały być nałożone na dalszy import z USA o wartości 3,6 mld euro, a decyzja ta miała wejść w życie początkowo od czerwca 2021 r., czyli po wyborach prezydenckich w USA. Ale gdy w wyścigu do Białego Domu Trumpa pokonał Joe Biden, UE przesunęła do 1 grudnia rozszerzenie odwetu.  Zawieszenie

Ile szef powinien ci zwrócić pieniędzy za pracę zdalną? Czy zwrot dotyczy prądu i wody?

uzgodnione i zaakceptowane przez naszego szefa. Komu nie można odmówić pracy zdalnej? A czy pracodawca może nam odmówić wykonywania pracy zdalnej? Nie może, gdy wniosek o taką pracę złożony jest przez: pracownicę w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, pracownika

Energa: Wydano polecenia zawieszenia prac przy budowie Ostrołęki C

Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW z dnia 12 lipca 2018 r. polecenia zawieszenia wykonywania całości prac związanych z kontraktem, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku; - przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez spółkę wykonawcy umowy - przebudowa

Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie z tyt. utraty prawa do deputatu węgl.

, otrzymywali bezpłatny węgiel na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień i innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, które, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń, utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy. Do grona osób uprawnionych zaliczono

Ile dać Rosji zarobić na ropie? Polska przykręca śrubę, ale są też hojni dla Kremla

.  Embargo połączone z pułapem Przepisy te zaczną obowiązywać od 5 grudnia, czyli tego samego dnia, kiedy wejdzie w życie unijne embargo na import tankowcami rosyjskiej ropy naftowej. Połączenie tych terminów nie jest przypadkowe. Wprowadzenie ceny maksymalnej (pułapu cenowego) na rosyjską ropę

Atomowy sojusz Polski z USA. Budowa polskiej elektrowni atomowej miałaby się zacząć w połowie dekady

, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.  Umowa została zawarta na 30 lat i wejdzie w życie po wymianie przez Polskę i USA not dyplomatycznych potwierdzających spełnienie wstępnych warunków porozumienia. Zgodnie z umową w ciągu najbliższych 18 miesięcy rządy Polski i USA mają

Rząd planuje powołanie pełnomocnika ds. gospodarki wodorowej

sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodorowej. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i już weszło w życie. Do zadań pełnomocnika należeć będzie także inicjowanie i wspieranie działań mających na celu popularyzację

Sygnity ma porozumienie z BGK ws. rozwiązania umowy na system CSB

w życie z chwilą prawomocnego uchylenia przez sąd zabezpieczenia, które spółka uzyskała w toku prowadzonych z BGK rozmów i umorzenia postępowania w jego przedmiocie" - czytamy w komunikacie. "W związku z zawarciem porozumienia zarząd spółki przewiduje, jako

Zielone światło dla pierwszego "małego atomu" w USA. Kto się w Polsce ucieszył?

amerykańskiego urzędu wejdzie w życie 21 lutego i od tego dnia będzie można wykorzystywać w USA projekt firmy NuScale do budowy elektrowni atomowych.  - To ostateczne potwierdzenie, że ten projekt reaktora został zaakceptowany do użytku na terenie USA i nie można go podważać na drodze prawnej w

PGE GiEK ma porozumienie ze związkami kończące kwestie sporne w El. Bełchatów

; - czytamy w komunikacie. Porozumienie weszło w życie w momencie jego podpisania. "U wszystkich pracodawców PGE GiEK, czyli we wszystkich oddziałach naszej spółki, jak i w spółkach nadzorowanych, na bieżąco prowadzony jest konstruktywny dialog strony

TFI Energia ma porozumienie z Altus TFI dot. zarządzania częścią portfela

wynagrodzenia. Porozumienie weszło w życie dniem 5 września 2018 r." - czytamy w komunikacie. Altus podał, że na podstawie przedmiotowej umowy zarządzał aktywami o wartości 808 963 730,68 zł (wg. stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. ). Altus TFI jest

EuroRating podniósł perspektywę ratingu CCC do stabilnej

dotychczasowego finansowania do końca kwietnia przyszłego roku. Obie te umowy uwarunkowane były jednak powodzeniem planowanej emisji nowych akcji. Skuteczne jej przeprowadzenie oznacza zatem również wejście w życie porozumień z wierzycielami i zapewnienie spółce kontynuacji finansowania dłużnego" - czytamy

Porozumienie Gowina przechodzi do ataku. Nie chce głosować za podatkiem od niezależnych mediów

. Stoimy wobec wyboru: życie albo śmierć”. Zaproponował wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata. Efekt? Wybory korespondencyjne okazały się fiaskiem, ale Gowin podał się do dymisji. Na stanowisku wicepremiera zastąpiła go wiceprezes partii Jadwiga Emilewicz. Powrócił do rządu dopiero w

Spadek odziedziczony ustawowo. Co robimy - wyjaśniamy krok po kroku

sporządza akt poświadczenia dziedziczenia i rejestruje go w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, po czym od razu wchodzi on w życie. Grupy dziedziczenia ustawowego Grupa I: małżonek i dzieci; Grupa II: małżonek i rodzice; Grupa III: małżonek i rodzeństwo; Grupa IV: dziadkowie; Grupa V: pasierbowie

Prezes PGE: Porozumienie ws. wewnętrznego rynku mocy UE przed końcem roku

limitów emisyjności dla kontraktów na dostawę mocy zawieranych po dacie wejścia w życie rozporządzenia oraz ochrony całego okresu realizacji kontraktów, które zostaną zawarte w ramach trzech aukcji do końca tego roku" - powiedział Baranowski w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną"

Libet osiągnął nowe porozumienie z bankami ws. umowy restrukturyzacyjnej

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Libet zawarł aneks do umowy restrukturyzacyjnej z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą ING Banki Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank, podała spółka. Nowe porozumienie niezwłocznie wchodzi w życie i

PZU i PFR mają porozumienie akcjonariuszy dot. nabycia akcji Banku Pekao

odrębny raport bieżący w tym zakresie" - zapowiedziało także PZU. Porozumienie akcjonariuszy wchodzi w życie z dniem realizacji pierwszego etapu nabycia przez strony akcji Banku Pekao, w ramach którego strony bezpośrednio i pośrednio nabędą akcje reprezentujące ok. 30

Pracodawca z alkomatem zapuka do drzwi? Kontrola trzeźwości pracowników możliwa już od 21 lutego

podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków, pracodawca może zwrócić się do policji o sprawdzenie tego. Nowela Kodeksu pracy wprowadza także dodatkową możliwość - kontrolę trzeźwości, gdy jest to "niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub

Są spore zmiany w uldze na dzieci. Ile można rozliczyć w PIT? Uwaga, rozwodnicy na celowniku

nie wszystkie są oczywiste. Ale po krok po kroku.  Ulga na dziecko. Warunek pierwszy. Jak zarabiasz na życie? Z ulgi na dziecko nie możesz skorzystać, jeśli jesteś na ryczałcie, karcie podatkowej bądź podatku liniowym. Ale, ale. - Jeżeli oprócz ww. dochodów (przychodów) uzyskujesz w roku

OT Logistics ma porozumienia ws. przesunięcia spłaty kredytów i obligacji

spełniły się warunki zawieszające wejścia w życie zmian do warunków emisji obligacji H przewidzianych w uchwale nr 3 oraz w uchwale nr 4 zgromadzenia obligatariuszy obligacji H podjętych 29 maja 2020 r., przewidziane w paragrafie 2 każdej uchwał. Grupa OT Logistics świadczy

Spółki Taurona mają porozumienie, dzięki któremu rozwiążą 350 mln zł rezerw

konsensusu" - skomentował prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Zmiany wejdą w życie z chwilą wpisu do rejestru zakładowych układów pracy, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy. W kwietniu Tauron Wydobycie podpisał ze

Vantage Development i Rank Progress zrealizują wspólną inwestycję we Wrocławiu

. terminie" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że w przypadku wejścia w życie umowy, w celu zapewnienia SPV środków niezbędnych do nabycia nieruchomości, Vantage Development przekaże na rzecz SPV środki w wysokości 88 mln zł w terminach określonych w porozumieniu, jednak

Prezydent podpisał nowelę Prawa ochrony środowiska dot. jakości powietrza

wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Oznacza to, że zakazane będzie wprowadzanie na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innych krajach Unii Europejskiej, w Turcji lub zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie

PAIH: Unijna umowa o wolnym handlu szansą na poprawę salda Polski z Singapurem

, znajdziemy w nim postanowienia o ochronie własności intelektualnej, zamówień publicznych, konkurencji, a nawet zrównoważonego rozwoju" - powiedziała szefowa ZBH. Państwa członkowskie UE zatwierdziły dzisiaj umowę handlową z Singapurem. Oznacza to, że umowa wejdzie w życie 21

Parlament Europejski zatwierdził ograniczenia emisji CO2 dla sam. ciężarowych

poseł-sprawozdawca Bas Eickhout, cytowany w komunikacie. Rada Unii Europejskiej (ministrowie z państw członkowskich) będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst porozumienia, zanim przepisy będą mogły wejść w życie. Pojazdy ciężarowe odpowiadają za 27

Bez kart, Netflixa i wycieczek? Przez sankcje Moskwa cofa się w czasie. Teraz Rosjanie rzucili się na odkurzacze i laptopy

zaledwie 24 godziny od uruchomienia sankcji ze strony USA, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. A to dopiero początek, bo jeszcze nie wszystkie weszły w życie. Przedstawiciele europejskich krajów w końcu doszli do porozumienia w sprawie odłączenia Rosji od systemu finansowego SWIFT. To jedna z

Senat przyjął nowelę o polityce rozwoju, wzmacniając rolę zarządu województwa

planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Zmiany te mają wejść w życie dopiero po roku 2025. Nowelizacja umożliwia także przygotowanie strategii rozwoju gminy lub też strategii rozwoju ponadlokalnego. W drugim etapie - perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego i

Policjanci grożą buntem. Chcą od rządu podwyżek

W 2018 r. policjanci masowo brali zwolnienia lekarskie, a PiS się wystraszył i podpisał z mundurowymi porozumienia. Obiecał w nim spełnić wszystkie ich postulaty. - Tyle że do dziś część obietnic nie weszła w życie. A minęły już trzy lata. Jak długo mamy jeszcze czekać - mówią policjanci. W piątek

Polska i Dania podpisały umowę w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich

, że oba państwa, tak szybko jak to możliwe, zakończą swoje wewnętrzne procedury, konieczne do tego, aby umowa weszła w życie" - dodał polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Porozumienie dotyczy rozgraniczenia wyłącznych stref ekonomicznych na Morzu

Orlen pod nadzorem zaufanej Kaczyńskiego. Zagadkowa misja Janiny Goss

działaczy PiS starszego pokolenia. Nie wycofała się z działalności Porozumienia Centrum, gdy ta partia spadła na margines życia politycznego. A potem brała udział w tworzeniu PiS.  "Nie zabiega o zaszczyty, bo nie musi. Ma nieograniczony dostęp do prezesa i aż dwa numery jego prywatnych komórek

Wartość umowy Mostostalu Zabrze na prace w Jaworznie obniży się do 45,8 mln zł

. Ostateczne rozliczenie powykonawcze nastąpi według dostarczonej ilości ton konstrukcji stalowej i uzgodnionych cen jednostkowych" - czytamy w komunikacie. Porozumienie wejdzie w życie pod łącznymi warunkami zawieszającymi, obejmującymi uzyskanie stosownych zgód od

PKN Orlen podpisał porozumienie ze związkami ws. odpraw

. Porozumienie wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy związkowe oraz zarząd PKN Orlen, podano również. Niezależnie od wynegocjowanego porozumienia strony uzgodniły także, że wraz z jego wejściem pracodawca utrzyma dodatkowe 7 dni wolnych dla pracowników w obszarze

Ferrum zawarło porozumienie z CZH ws. regulacji zobowiązań

czynności" - czytamy w komunikacie. Porozumienie wejdzie w życie po ustanowieniu przez Ferrum dodatkowych zabezpieczeń na aktywach, podano także. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na

Oligarchowie miękną, biznes wyprowadza się z Rosji, sankcje działają. Ale czy to wystarczy?

wojnie wypowiedział się 1 marca Oleg Tińkow , rosyjski miliarder, były właściciel kolarskiej grupy i założyciel banku Tinkoff. Pozując do fotografii z dziećmi i partnerką napisał, że "Fundacja Rodziny Tinkoff ratuje życie ludziom z nowotworami. Kupujemy sprzęt, szkolimy pielęgniarki i

Umowa z wierzycielami Sygnity dot. zasad spłaty zadłużenia nie weszła w życie

zadłużenia finansowego spółki" - czytamy w komunikacie. "W ocenie zarządu, emitent dochował należytej staranności w trakcie prowadzonych rozmów, podejmując wszelkie działania niezbędne do uzyskania porozumienia z wierzycielami. Nie wejście w życie umowy na tym etapie

Parlament Europejski i państwa UE porozumiały się wstępnie ws. rynku mocy

plenarnemu, jak również Radzie, do zaakceptowania. Regulacje wejdą w życie 20 dni po publikacji. Państwa członkowskie będą musiały zaimplementować przepisy Dyrektywy do 31 grudnia 2020 r." - podsumowano. (ISBnews)

Embargo i limit cen ropy kosztują Rosję 160 mln euro dziennie - raport CREA

wejdzie w życie także embargo na paliwa z Rosji. CREA szacuje, że zwiększy to straty eksportowe Rosji do 280 mln euro dziennie.  Także w tym przypadku wraz z unijnym embargiem ma być wprowadzony pułap cen na paliwa z Rosji.  W środę dziennik "The Wall Street Journal" napisał, że w tym

Świąteczna ugoda USA z Chinami. Wzrosty na giełdach

jeszcze uzgodnienia. Więcej importu za niższe cła Zgodnie z porozumieniem USA zrezygnują z wprowadzenia karnych ceł na import towarów z Chin o wartości 160 mld dol. rocznie. Zgodnie z pierwotnym planem te cła miały wejść w życie w ostatnią sobotę.  Ponadto Stany Zjednoczone obniżą o połowę, do 7,5

Rafako porozumiało się Polimeksem ws. rozwiązania umowy na prace w Jaworznie

w Elektrowni Jaworzno III, podało Rafako. "Porozumienie wchodzi w życie pod warunkiem uzyskania przez E003B7 odpowiednich zgód od gwarantów (tj. PKO BP SA, PZU SA, BGK oraz mBank), Rafako oraz inwestora, w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego

Biden zostawił nas na lodzie z Nord Streamem 2 [Komentarz]

Stream 2 W porozumieniu Bidena z Merkel jest też mowa o unijnych sankcjach na Rosję za wykorzystywanie energii jako narzędzia nacisku. Ale wprowadzanie sankcji przez UE zawsze się ciągnie i zanim wejdą w życie, mieszkańcy państwa pozbawionego gazu przez Rosję mogą już wymarznąć.  Gdy gaz już

Totalny chaos. Minister przesuwa lekarzom egzamin, dzień później zmienia zdanie

. - To są cztery miesiące wyjęte z życia, żony czy mężowie chodzący na paluszkach, robiący nam setki kaw i herbat i poświęcający własne życie zawodowe. To jest kilka tygodni urlopu wypoczynkowego, który bierzemy nie na odpoczynek na wakacjach, ale na naukę. W tym czasie koledzy i koleżanki z oddziału

Samochód na czas wojny? Ukraińcy wybierają SUV-y i... Passata z Polski

większość używanych samochodów będzie kupowana w cenie 2-5 tys. dolarów. Samochody na wojnie mają raczej krótki żywot. Wykorzystywane przez oddziały auta nie są przecież opancerzone, więc w przypadku ostrzału żołnierze uciekają, ratując swoje życie, a samochodu "giną" na drodze.  I

Stop dla węgla z Rosji. Unijne embargo uderzy w rosyjskie kopalnie

W środę 10 sierpnia weszło w życie embargo na węgiel z Rosji, przyjęte przez Unię Europejską w kwietniu.  Zakaz obejmuje dostawy, import i tranzyt przez państwa UE wszystkich odmian węgla z Rosji.  Także od środy embargo na rosyjski węgiel wprowadziła Wielka Brytania.  Cios w

Naftowy pakt Polski z Niemcami. Minister Moskwa wytargowała dla Obajtka rafinerię?

dostawach energii.   Czytaj także: Nadchodzi embargo na ropę z Rosji. Niemcy je poprą dzięki pomocy Polski Chodzi o to, że od najbliższego poniedziałku w UE wchodzi w życie embargo na ropę naftową z Rosji. Nie obejmie ono dostaw rosyjskiej ropy naftowej rurociągami, co wymusił na UE premier

Buzek: Zmiany w dyrektywie gazowej powinny wejśc w życie do czerwca

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Zmiany w dyrektywie gazowej powinny wejść w życie najpóźniej w czerwcu br., poinformował przewodniczący Komisji Przemysłu i Energii Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Dzięki zmianom, gazociągi z państw trzecich nieukończone do tego czasu będą

PE nie zatwierdzi obecnego porozumienia Rady ws. dystrybucji nowych środków

cięcia w programach, zwiększenie wkładu państw członkowskich lub utworzenie nowych zasobów własnych. Parlament Europejski chce, aby prawnie wiążąca śródokresowa rewizja WRF weszła w życie najpóźniej do końca 2024 roku. Podkreśla, że musi ona dotyczyć min.: pułapów na okres 2025

Komisja Budżetowa PE apeluje o plan awaryjny budżetu UE na 2021 r.

kryzysu zdrowotnego w perspektywie długoterminowej, tym bardziej pilne jest, aby Komisja Europejska zaproponowała plan awaryjny, który wszedłby w życie 1 stycznia 2021 r." - czytamy w komunikacie. Przewodniczący i koordynatorzy Komisji Budżetowej zaznaczyli, że jest to tym

Polska kontra najwięksi. Biden i przywódcy krajów G-7 poprą globalny podatek od korporacji. My jesteśmy przeciw

do wprowadzenia w życie nowego podatku jest jednak dosyć daleka. Sukcesem byłoby przyjęcie propozycji grupy G-7 zarówno przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak i członków grupy najsilniejszych gospodarek świata G-20, m.in. Chiny i Rosję. Biden przeszedł do ataku Prezydentura Joego Bidena

Globalny podatek od wielkich korporacji. Polska zyska ok. 800 mln euro, jeśli wyrzuci do kosza inny podatek

przywódców państw G20, gdzie ta kwestia ma zostać zamknięta, żeby można było wypracować rozwiązania instytucjonalne w pierwszym kwartale przyszłego roku. Regulacje wejdą w życie od 2023 r. "Zostaniemy oszukani - i to koncertowo!" Nie wszyscy jednak przyklasnęli na piątkowe porozumienie. "

Kierowców poruszyła informacja o "progach na autostradach". GDDKiA pośpiesznie wyjaśnia, gdzie się pojawią

priorytetem, informowano w lutym tego roku. GDDKiA od czerwca 2020 r. współpracuje z powołanym do życia przez generalnych wykonawców realizujących inwestycje w Polsce Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 17 lutego, na spotkaniu przedstawicieli tego porozumienia, zaproponowano rozszerzenie zakresu

Sejm przyjął część poprawek do noweli o polityce rozwoju

lokalnym. Zmiany te mają wejść w życie dopiero po roku 2025. Przepisy umożliwią także przygotowanie strategii rozwoju gminy lub też strategii rozwoju ponadlokalnego. W drugim etapie perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego na poziomie gminy oraz na poziomie

Work Service zawarł warunkowe porozumienia z obligatariuszami

;Work Service International" sp. z o. o. jako podmioty, które pod warunkiem wejścia w życie porozumienia, będą ustanawiać zabezpieczenia obligacji serii W, nowej serii X, nowej serii Z oraz nowej serii SHB, wymieniono w informacji. "Najważniejszymi warunkami

Zmiany w pracy zdalnej. Pracodawcy mogą nie chcieć jej oferować

w życie zmian w prawie pracy wypłacanie ryczałtu bądź ekwiwalentu będzie obowiązkiem każdego pracodawcy. Określenie zasad ustalania ryczałtu może stanowić wyzwanie organizacyjne i proceduralne dla wielu przedsiębiorstw. Przed pracodawcami więc kolejne zmiany i konieczność dostosowania regulacji

Za pracę zdalną będzie zwrot kosztów. A szef sprawdzi trzeźwość pracownika

Nowe przepisy znajdą się w nowelizacji Kodeksu pracy. Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Teraz projekt trafi do Sejmu. Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Kontrola trzeźwości pracownika W znowelizowanym Kodeksie pracy

Mundurowi organizują wielką akcję przeciwko Lewicy. "Sprzedali nas"

w swoim apelu. Zdaniem obecnych władz ustawa dezubekizacyjna ma przywrócić sprawiedliwość i ukarać oprawców systemu totalitarnego. Problem w tym, że ukarała tysiące osób, które w wolnej Polsce narażały życie, łapiąc przestępców i rozbijając najgroźniejsze gangi. Nie ma znaczenia, że po weryfikacji

Grupa Kopex ma porozumienie z bankami finansującymi

restrukturyzacji Grupy Kopex, terminy wymagalności kredytów zostaną automatycznie wydłużone do 30 listopada 2016 r. W treści porozumienia ustalono, między innymi, że: a) termin spłaty kredytów, których termin wymagalności przypada pomiędzy dniem wejścia w życie

Jak zmienić pracownikowi umowę, warunki wynagrodzenia i czas pracy? Czy można się nie zgodzić?

pracowników chronionych przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Jeśli od strony formalnej wypowiedzenie jest dopuszczalne, nowe warunki pracy i płacy wchodzą w życie dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. Dodatkowo pracownik może przed upływem połowy tego okresu odmówić

Szwed z MRPiPS: Ograniczenia w handlu w niedziele nie zagrożą miejscom pracy

Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Wejście w życie ustawy o zakazie handlu w niedziele nie spowoduje zwolnień pracowników w sektorze handlowym, uważa wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. "Obecnie branża handlowa

PZU liczy na finalizację przejęcia Falck Centra Medyczne w II kw. 2019 r.

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oczekuje, że w II kwartale br. zakończy przejęcie 100% udziałów w spółce Falck Centra Medyczne, poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac. "W pierwszym kwartale ogłosiliśmy

Hofman z MR: Projekty rozporządzeń ws. przyłączania prosumentów 'lada tydzień'

wydanie rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie w sierpniu ub.r. Wiodącym resortem dla tej kwestii jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale te rozporządzenia są wydawane w porozumieniu z ministrem rozwoju. Wspólnie pracujemy nad przygotowaniem finalnych projektów

TDJ: Liczymy na porozumienie wierzycieli Kopeksu

. Uzgodnienie porozumienia pomiędzy sobą przez wszystkie banki jest warunkiem koniecznym jego wejścia w życie. "Zarząd TDJ SA wyraża nadzieję, że banki zaangażowane w finansowanie Grupy Kopex znajdą akceptowalne dla każdego z nich rozwiązanie, umożliwiające restrukturyzację