縪na m昕a

Justyna Sobolak

Skarb體ka nies硊sznie pobra砤 podatek od ma晨e駍twa. M昕owi odda砤 pieni眃ze, 縪nie nie

Skarb體ka nies硊sznie pobra砤 podatek od ma晨e駍twa. M昕owi odda砤 pieni眃ze, 縪nie nie

M笨 i 縪na zostali wprowadzeni w b潮d przez fiskusa. Nakazano im zap砤ci podatek od sprzedanego wsp髄nie mieszkania. Zap砤cili. Gdy okaza硂 si, 縠 nie musieli tego robi, m昕owi skarb體ka odda砤 pieni眃ze, a 縪nie nie.

Ulga meldunkowa. Ta sama sprawa, ten sam s眃. 痮na wygra砤, m笨 przegra

痮na i m笨 mieli przed s眃em w Olsztynie takie same sprawy. 痮na swoj wygra砤, m笨 przegra. Ma晨e駍two emeryt體 z Mazur kolejny raz mierzy si z prawnymi absurdami.

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie, pomagaj donosy np. m昕a na 縪n, siostry na brata

Pracodawca donosi na by砮go pracownika, m笨 na 縪n, siostra na brata, a ZUS kontroluje.

Uwaga, bubel. Podatkowy cios w 縪ny pracuj眂e w firmach m昕體. Rz眃 lekcewa縴 problem

Uwaga, bubel. Podatkowy cios w 縪ny pracuj眂e w firmach m昕體. Rz眃 lekcewa縴 problem

Najkr骳ej ujmuj眂, przez "Polski 砤d" przesta硂 si op砤ca ubezpieczanie 縪ny pracuj眂ej w firmie m昕a. Albo syna w firmie matki. Chodzi o osoby, kt髍e w firmach rodzinnych pomagaj w prowadzeniu dzia砤lno禼i. W  praktyce pokrzywdzonych mo縠 by kilkadziesi眛 tysi阠y os骲, z

痮na Staszka W. z Huawei zatrzymanego za szpiegostwo: "Wolno舵 mojego m昕a jest tylko kart przetargow dla zak砤manych polityk體"

痮na Staszka W. z Huawei zatrzymanego za szpiegostwo: "Wolno舵 mojego m昕a jest tylko kart przetargow dla zak砤manych polityk體"

"Mojemu m昕owi nie pozwolono korzysta z pomocy t硊macza przed s眃em i prokuratorem, pozbawiono go prawa do utrzymywania ze mn kontaktu telefonicznego, a tak縠 prawa do wyj禼ia z aresztu za kaucj" - pisze W. do "Wyborczej". Na pocz眛ku stycznia 2019 r. ABW

Czego nie wiemy o m昕u lub 縪nie? 1/5 ukrywa d硊gi

Czego nie wiemy o m昕u lub 縪nie? 1/5 ukrywa d硊gi

Kredytowej. – Zdarzy硂 mi si wzi辨 1500 z w firmie po縴czkowej i nie uprzedza砤m o tym m昕a. Chcia砤m zrobi sobie zabieg u chirurga estetycznego, by sp硑ci zmarszczki – opowiada 55-letnia pani Mariola. – Nie chcia砤m m體i o tym w domu, bo zaraz bym si nas硊cha砤, 縠 mo縩a si starze

Dyskryminacyjny pomys PiS: Je秎i masz 縪n, nie b阣zie mo縩a ci zwolni z pracy. Nie masz? Na bruk

Dyskryminacyjny pomys PiS: Je秎i masz 縪n, nie b阣zie mo縩a ci zwolni z pracy. Nie masz? Na bruk

pracy, a w przypadku ma晨e駍tw, by ta ochrona dotyczy砤 ojc體 ju w czasie ci笨y 縪ny – zapewnia砤 Barbara Socha. I wybuch砤 burza. Bo dlaczego przywileje daje si jednym (ojcom maj眂ym 縪n), a pomija innych (tych bez 縪ny). Zakaz zwalniania ojc體-m昕體. "To jest dyskryminacja" Dr

Kredyt 2 proc. jednak nie dla wszystkich. Minister Buda pokaza kolejne ostre obostrzenia

Kredyt 2 proc. jednak nie dla wszystkich. Minister Buda pokaza kolejne ostre obostrzenia

przed tym dniem nie posiada硑 prawa w砤sno禼i lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz (…) nie przys硊guje im sp蟪dzielcze prawo do tycz眂e lokalu mieszkalnego". To oznacza, 縠 z programu s wykluczone r體nie te osoby, kt髍ych 縪na, m笨 czy partner odziedziczyli mieszkanie cho鎎y

M笨, gdy tylko dostawa wyp砤t, pi i znika, a gdy si w ko馽u zjawia, dawa na dom i dzieci 400 z. Z pomoc przyszed kodeks

M笨, gdy tylko dostawa wyp砤t, pi i znika, a gdy si w ko馽u zjawia, dawa na dom i dzieci 400 z. Z pomoc przyszed kodeks

domaga przekazania na swoje konto pensji 縪ny. Ale takie sytuacje to rzadko舵. 痮na chc眂a przej辨 wynagrodzenie m昕a musi uzyska do tego nakaz s眃owy. Aby tak si sta硂, trzeba spe硁i dwa warunki: We wniosku do s眃u trzeba udowodni, 縠 m笨 „nie przyczynia si – w ca硂禼i lub w stopniu

Rozwodzisz si? Oszcz阣no禼iami emerytalnymi podzielisz si ze swoj (swoim) eks

Rozwodzisz si? Oszcz阣no禼iami emerytalnymi podzielisz si ze swoj (swoim) eks

Oboje pracowali, ale m笨 zarabia trzy razy wi阠ej ni 縪na. Oboje mieli konta w OFE. Po reformie w 2014 r. m笨 pozosta w OFE, a 縪na zdecydowa砤 si na subkonto w ZUS. Oboje oszcz阣zali w III filarze: m笨 w IKE, 縪na w IKZE, ale w pewnym momencie m笨 uzna, 縠 zamiast oszcz阣za na emerytur

Szukasz m昕a, 縪ny? Skorzystaj z serwisu randkowego [Pieni眃ze Ekstra]

Szukasz m昕a, 縪ny? Skorzystaj z serwisu randkowego [Pieni眃ze Ekstra]

randce spotka swoj obecn 縪n - opowiada Maciej Koper, prezes World Dating Company, firmy obs硊guj眂ej kilka portali randkowych dzia砤j眂ych zar體no w Polsce, jak i poza jej granicami. W Polsce dzia砤 ju oko硂 80 portali randkowych, w tym mniej wi阠ej dziesi赕 rentownych

Zarabia najni縮z pensj krajow. Ma niesp砤con chwil體k, ale komornik nie ma prawa zabra mu ani grosza

Zarabia najni縮z pensj krajow. Ma niesp砤con chwil體k, ale komornik nie ma prawa zabra mu ani grosza

wskazano m.in. mo縧iwo舵 wszcz阠ia post阷owania egzekucyjnego i 禼i眊anie d硊gu z niekt髍ych element體 maj眛ku wsp髄nego d硊縩ika i jego m昕a lub 縪ny, nawet gdy maj podpisan rozdzielno舵 maj眛kow. Mo縧iwa b阣zie egzekucja d硊gu z rachunku bankowego prowadzonego przez SKOK oraz z rachunk體 papier體

Tajemnicza sp蟪ka sp砤ca Grono. A 縪na chce 50 proc. udzia丑w m昕a

. To jednak nie koniec problem體 Grona. Gabriela Sobczuk - 縪na jednego ze wsp蟪za硂縴cieli, Wojciecha Sobczuka - jest w砤秐ie w trakcie post阷owania rozwodowego. Jak sama twierdzi, od pocz眛ku istnienia firmy bra砤 udzia w jej rozwoju (jest m.in tw髍c nazwy Grono.net oraz wielu funkcjonalno禼i

Kobiety i m昕czy糿i na zakupach. Jak polskie pary decyduj o domowym bud縠cie

Kobiety i m昕czy糿i na zakupach. Jak polskie pary decyduj o domowym bud縠cie

W domu Anny i Zbigniewa, ma晨e駍twa z trzydziestoletnim sta縠m, bud縠t jest wsp髄ny. Jednak to Anna decyduje, czym zape硁i lod體k. - Ja gotuj i lepiej wiem, co trzeba kupi na obiad. Czasem w weekend jedziemy z m昕em na wi阫sze zakupy i wtedy wsp髄nie zape硁iamy koszyk w supermarkecie - wyja秐ia

Sza na piwo bezalkoholowe w Polsce. Czy nieletni i alkoholicy mog je pi?

Sza na piwo bezalkoholowe w Polsce. Czy nieletni i alkoholicy mog je pi?

osobom niepe硁oletnim. T硊maczy硑 to kwestiami etycznymi i moralnymi. Odpowiedzieli秏y, 縠 zgodnie z prawem nie mo縩a odm體i 12- czy 13-latkowi sprzeda縴 piwa bezalkoholowego - m體i Brz髗ka. - Mieli秏y te pytania od 縪n niepij眂ych od dawna alkoholik體, kt髍zy teraz regularnie si阦aj po piwa

Tajemnica lekarska to cz阺to fikcja. Jak szpitale strzeg naszych danych?

Tajemnica lekarska to cz阺to fikcja. Jak szpitale strzeg naszych danych?

chorobach mog zainteresowa pracodawc, firm ubezpieczeniow, porzuconego m昕a czy 縪n. Jedni mog je zdobywa przez niedyskretnych lekarzy, inni przez haker體. Zapewne us硑szymy o wielostopniowych systemach zabezpiecze chroni眂ych dane na platformie. Te jednak nigdy nie s doskona砮. Poza tym dane mog

Rozw骴? Dobrze, ale... Oddaj sk砤dki, kochanie!

Rozw骴? Dobrze, ale... Oddaj sk砤dki, kochanie!

- Dzi cz阺to dochodzi do kuriozalnych sytuacji - uzasadnia pomys Jacek Kucharczyk, szef ISP. - Pracuj眂y m笨 co miesi眂 odk砤da sobie na kontach w ZUS i OFE sk砤dki. Dzi阫i temu ma pewn emerytur. 痮na nie pracuje zawodowo, ale od rana do wieczora zajmuje si wychowywaniem

Komu si nale縴 renta rodzinna

Komu si nale縴 renta rodzinna

styczniu 2014 r. Mia 52 lata. Do 秏ierci pracowa w wydziale remontowym warszawskiej sp蟪dzielni mieszkaniowej. Zostawi niepracuj眂 縪n, kt髍a wyst眕i砤 o rent. W lutym 2014 r. ZUS wys砤 kobiecie decyzj, 縠 renta jej si nale縴. Dlaczego? Bo jej m笨 mia prawo do renty z tytu硊 niezdolno禼i do pracy

Komornik: D硊縩icy nas nienawidz, ale nie mo縠my im wsp蟪czu

Komornik: D硊縩icy nas nienawidz, ale nie mo縠my im wsp蟪czu

. D硊縩icy chowaj si przed nami na r罂ne sposoby. Mia砮m kiedy tak sytuacj, 縠 siedz w domu z m昕em d硊縩iczki, rozmawiamy, ja notuj, a tu nagle otwiera si wersalka i wychodzi jego 縪na, t硊macz眂, 縠 ju d硊縠j nie mog砤 tam le縠, bo by si udusi砤. Pr骲uje si te nas

Jak dzia砤j chi駍kie mury z ulicy Twardej?

;, a pracownik detalu, kt髍y ma 縪n w hurcie, niepokoi si: "W jaki spos骲 powinienem zbudowa mur w 縴ciu prywatnym?". Nasz przewodnik to Wojciech Jabczy駍ki, rzecznik Grupy TP. Wielu element體 chi駍kich mur體, kt髍e powsta硑 w biurowcu tej firmy, mieszcz眂ym si

Smartfony b阣 bardziej zintegrowane z autem

Kierowca, kt髍y za k蟪kiem bawi si smartfonem, jest r體nie niebezpieczny jak ten, kt髍y wsiada za kierownic po kilku piwach. Dowodz tego badania. Z drugiej strony coraz trudniej nam rozstawa si ze smartfonem, gdy wsiadamy do samochodu. W pami阠i t

Rewolucja w emeryturach. Wdowa b阣zie mog砤 dosta swoje 秝iadczenie i po硂w emerytury m昕a

Rewolucja w emeryturach. Wdowa b阣zie mog砤 dosta swoje 秝iadczenie i po硂w emerytury m昕a

lat. Pieni眃ze wyp砤cane s od momentu, kiedy uko馽zy 50 lat. Do縴wotnio. Dosta je mo縠 te m笨 po 縪nie, ale takie przypadki to margines. Je秎i natomiast kobieta pobiera ju swoj emerytur, to mo縠 po 秏ierci m昕a przej舵 na jego 秝iadczenie i dostawa 85 proc. tego, co nale縜硂 si m昕owi. Lewica

Kazimierz Marcinkiewicz ma pretensje, 縠 s眃 ka縠 mu utrzymywa by潮 縪n. A co m體i prawo?

Kazimierz Marcinkiewicz ma pretensje, 縠 s眃 ka縠 mu utrzymywa by潮 縪n. A co m體i prawo?

nie szuka. Wszelkie pr骲y rozmowy o pieni眃zach ko馽z si awantur. Czytaj te: Paradoks 2023 roku. B阣zie praca, ale b阣zie te bieda M笨 wni髎 o oddalenie pow骴ztwa. Przekonywa, 縠 wyprowadzi si z domu, poniewa 縪na 糽e go traktowa砤. Obecnie mieszka z matk. Pracy nie unika, podejmuje si

Najbogatsze Polki. Co dziesi眛a jest z Ma硂polski. Jakim maj眛kiem dysponuj?

Nazywana jest "Kr髄ow Zakopanego". Ma砱orzata Chechli駍ka posiada trzy hotele w stolicy Tatr: pi阠iogwiazdkowy Litwor, czterogwiazdkowy Hotel Belvedere oraz trzygwiazdkowy Czarny Potok. Kontroluje 40 proc. udzia丑w w sp蟪ce Trip. Bizneswoman z Krup體ek posiada r體nie czterogwiazdkowy k

Na rynku nie ma sentyment體

Dominika Wielowieyska: Czy na pocz眛ku ma晨e駍twa ustalili禼ie, 縠 m笨 utrzymuje dom, a pani nim zarz眃za i zajmuje si dzie鎚i? To taki krakowski, konserwatywny model rodziny. Iwona Beaupré: - Nie. Um體ili秏y si, 縠 kto pierwszy chwyci wiatr

Kobiety dostan 25 proc. emerytury zmar砮go m昕a. Nowy pomys na reform systemu

. Dosta je mo縠 te m笨 po 縪nie, ale takie przypadki to margines. Je秎i natomiast kobieta pobiera ju swoj emerytur, to mo縠 po 秏ierci m昕a przej舵 na jego 秝iadczenie i dostawa 85 proc. tego, co nale縜硂 si m昕owi. Pomys KO ma polega na zwi阫szeniu 秝iadczenia po m昕u. Emeryt nadal decydowa砨y

Banki pomog ofiarom. Oby zwyk硑m Polakom te

si, 縠 bank mo縠, na zasadzie wyj眛ku, zezwoli na zaliczkowe wyp砤cenie z rachunku zmar砮j osoby pewnej cz甓ci pieni阣zy, o ile bank ma pewno舵, 縠 osoba pobieraj眂a pieni眃ze znajdzie si w秗骴 spadkobierc體. Czyli np. kto ma na koncie 100.000 z i nagle zginie w wypadku, a jego nie pracuj眂a 縪na

W ko馽u aplikacja randkowa na miar trzeciej dekady XXI wieku!

Instagram albumu z "dobrymi momentami", tak Tinder jest parodi randkowania.Nawet je秎i nie uda wam si znale兼 m昕a, 縪ny czy kochanki/kochanka poprzez Schmooze, to mo縠 przynajmniej b阣zie weso硂. 

Rozw骴 z partnerem. A co, je秎i oznacza r體nie rozw骴 z firm?

spadku, dochody z najmu panie駍kiego mieszkania 縪ny czy kawalerskiego pawilonu handlowego m昕a; * 秗odki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego ka縟ego z ma晨onk體; * przedmioty domowe s硊勘ce do u縴tku obojgu ma晨onkom, r體nie wtedy, gdy zosta硑 odziedziczone lub

"Zdarza si, 縠 縪na po odchowaniu dzieci nie chce wraca do pracy. To przemoc ekonomiczna wzgl阣em partnera"

? Albo kiedy 縪na ukrywa przed m昕em faktyczn cen ubranek dla dziecka? Gra ma晨e駍ka czy przemoc? A je秎i przemoc, to jego wzgl阣em niej czy na odwr髏? Definicja przemocy ekonomicznej nie ma 禼is硑ch ram, wi阠 nie wska縠 nam "od/do", kiedy w naszej relacji pojawiaj si nadu縴cia. Co wi阠ej

Chcia硑 sprzeda samoch骴, wynaj辨 mieszanie, a... znalaz硑 m昕體 w serwisie og硂szeniowym

2014 roku wzi阬i秏y 秎ub. Cz阺to opowiadamy histori naszego poznania. Znajomi si dziwi, a my odpowiadamy, 縠 zwykli ludzie na Gumtree szukaj mieszkania do wynaj阠ia, a zwariowani - m昕a/縪ny. Wtedy kategoria "Wyznania" by砤 du縪 bardziej popularna ni w p蠹niejszym czasie. Jak zobaczy砤m

Rozdzielno舵 maj眛kowa. Razem czy oddzielnie?

1. Wsp髄no舵 maj眛kowa W ma晨e駍twie z ustawow wsp髄no禼i maj眛kow wyst阷uj dwa rodzaje maj眛k體: – maj眛ek wsp髄ny, – maj眛ek osobisty – osobny 縪ny i osobny m昕a. Na maj眛ek osobisty ka縟ego z ma晨onk體 sk砤da si to, co ka縟e z nich zgromadzi硂 przed 秎ubem lub np

Kobiet maj kontrol nad rodzinnymi bud縠tami. Ju ponad po硂wa z nich jest ministrami domowych finans體

, to te sukces 秗odowisk feministycznych, kt髍e stale pi阾nuj przemoc w zwi眤kach. A przecie brak mo縧iwo禼i kontrolowania finans體 rodziny lub ca砶owite uzale縩ienie finansowe od m昕a czy partnera to w砤秐ie przemoc - ekonomiczna. Najcz甓ciej ulegaj jej kobiety, kt髍e 縴j w tradycyjnym

Jakie zmiany w emeryturach od 2023 roku? Waloryzacja b阣zie rekordowa, b阣zie kilka prezent體

brutto miesi阠znie – nale縴 si wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a mia砤 co najmniej 45 lat. Pieni眃ze wyp砤cane s od momentu, kiedy uko馽zy 50 lat. Do縴wotnio. Dosta je mo縠 te m笨 po 縪nie, ale takie przypadki to margines. Je秎i natomiast kobieta pobiera ju swoj emerytur, to mo縠 po

Polacy 勘daj krwi. Wszystkie grzechy systemu maj dzi twarz Mamy Ginekolog

po硂縩ictwa, mimo 縠 „Mam Ginekolog" tytu硂wa砤 si od 2015 roku. To w砤秐ie wtedy 32-letnia w體czas Nicole Sochacki-W骿cicka za硂縴砤 na Instagramie profil, kt髍emu zawdzi阠za nieprawdopodobn rozpoznawalno舵. Rok p蠹niej wraz z m昕em Jakubem otworzy砤 sklep internetowy Roger Publishing, w

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o 秝iadczenie - nie wystarczy by ma晨e駍twem

, c髍ka robi砤 wszystko, aby sk丑ci ma晨e駍two. Uda硂 si. Bezpo秗edni przyczyn konfliktu by fakt przepisania na c髍k mieszkania bez zapytania 縪ny o zdanie. Ponadto pan Henryk regularnie przekazywa c髍ce pieni眃ze. S眃 ustali, 縠 po sporz眃zeniu aktu darowizny relacje mi阣zy m昕em i 縪n si

Rozw骴. Jak dosta alimenty od eksma晨onka? Jak podzieli maj眛ek obci笨ony kredytem? Jak uzgodni opiek nad dzie鎚i?

. Przy rozpadzie ma晨e駍twa nie ma stopniowania winy – albo kto jest winny, albo nie. Winien zap砤ci alimenty Rozwody z orzeczeniem wy潮cznej winy m昕a lub 縪ny potrafi si ci眊n辨 latami, s wyniszczaj眂e i kosztowne, ale maj jedn zalet: ma晨onek niewinny mo縠 si domaga od winnego aliment體

Rewolucyjny wyrok S眃u Najwy縮zego. Tysi眂e kobiet nie dostan renty wdowiej po ma晨onku

konfliktu by硂 to, 縠 m昕czyzna bez pytania 縪ny przepisa na c髍k mieszkanie, a opr骳z tego regularnie przekazywa jej pieni眃ze. Po sporz眃zeniu aktu darowizny na rzecz c髍ki relacje mi阣zy ma晨onkami si popsu硑. Pani Beata zamieszka砤 w osobnym pokoju i „zaprzesta砤 wykonywania obowi眤k體

Jak uniewa縩i 秎ub ko禼ielny? Poradnik krok po kroku

ni 16, a kobieta – 14 lat, impotencja, jedno z ma晨onk體 ma ju 縪n lub m昕a, 秝i阠enia kap砤駍kie m昕czyzny, uprowadzenie, jedno z ma晨onk體 doprowadzi硂 do 秏ierci poprzedniej 縪ny lub m昕a, aby ponownie wzi辨 秎ub, zbyt bliskie pokrewie駍two, adopcja , gdy m昕czyzna po秎ubia swoj

Renty wdowie. Kobiety dostan 25 proc. emerytury zmar砮go m昕a - nowy pomys na reform systemu

rodzinna - dzi to 秗ednio 2256 z brutto miesi阠znie - nale縴 si wdowie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a mia砤 45 lat. Pieni眃ze wyp砤cane s od momentu, kiedy uko馽zy 50 lat. Do縴wotnio. Dosta je mo縠 te m笨 po 縪nie, ale takie przypadki to margines. Je秎i natomiast kobieta pobiera ju swoj emerytur, to

Alimenty na wsp蟪ma晨onka. Komu i ile trzeba p砤ci?

ma晨onek uprawniony do 秝iadczenia nie zawrze nowego zwi眤ku ma晨e駍kiego. Wtedy obowi眤ki zwi眤ane z utrzymaniem rodziny przejmie nowy ma晨onek. Nie ma natomiast znaczenia to, 縠 ma晨onek zobowi眤any do p砤cenia aliment體 ponownie si o縠ni lub wyjdzie za m笨. Nowa 縪na nie zwalnia z obowi眤ku p砤cenia

Rozw骴 Bezos體 mo縠 by najdro縮zy w historii

Jeff Bezos, za硂縴ciel Amazona i najbogatszy cz硂wiek na 秝iecie, rozwodzi si ze swoj 縪n MacKenzie. “Po d硊gim okresie pe硁ego mi硂禼i odkrywania 縴cia i separacji podj阬i秏y decyzj o rozwodzie i pozostaniu przyjaci蟪mi" - poinformowa砤 para na Twitterze w 秗od, trzy dni przed 55

Klasa 秗ednia zaciska pasa. "Trzy lata temu byli秏y na rodzinnych wakacjach w Hiszpanii, a dzi oszcz阣zamy na ma秎e"

COVID-em. Potem moja siostra urodzi砤 bli糿iaki, a brat m昕a straci prac i d硊go nie m骻 znale兼 nowej. Wtedy rodzice po obydwu stronach przestali nam tak bardzo pomaga.  Przemek: – Ostatnio przy砤pa砮m 縪n na cerowaniu moich T-shirt體 i skarpetek. Powiedzia砤, 縠 w tym

Eksmisja emerytowanej wyk砤dowczyni i jej c髍ki wstrzymana w ostatniej chwili. Ale to nie koniec dramatu

nie chcia jej wyrzuci - zastanawia si pani Ewa.   Mieszkanie z lokatorkami Pocz眛kowo by硑 m笨 pani Ewy dochodzi swoich roszcze do舵 niemrawo, nie naciska na komornika. A tu nagle w 2007 r. sprzeda mieszkanie Ziemis砤wowi Adamowi Trzeszczkowskiemu, cho by砤 縪na oraz c髍ka

Sprzedawali skromne sukienki dla bardzo zamo縩ych katoliczek. Mieli upa舵. S眃 w砤秐ie odrzuci wniosek

Thermomiksie. Dlaczego oszaleli秏y na punkcie robotogarnka? Jak powsta硂 Marie Zélie? Zi阾arski, lat 35 (rocznik 1988), sko馽zy elektronik. Do swoich do秝iadcze zalicza m.in. bycie fotografem (robi z du縴m powodzeniem zdj阠ia 秎ubne), bycie m昕em 縪ny Anny oraz ojcem (ma pi阠ioro dzieci). To wpisa

Jak si stara o renty rodzinne i socjalne

wychowanie i utrzymanie przed osi眊ni阠iem pe硁oletno禼i wnukom, rodze駍twu i innym dzieciom, - 縪nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤 niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuk體 lub rodze駍twa uprawnionych do renty rodzinnej po zmar硑m m昕u (kt髍e nie uko馽zy硑

Na rozw骴 trzeba poczeka rok d硊縠j ni przed pandemi. uby i rozwody w cieniu koronawirusa

pandemii i problemach, jakie dopad硑 firm m昕a - wyja秐ia 縪na. 24 godziny na dob razem Jednym to zaszkodzi硂, innym nawet pomog硂. Obostrzenia, lockdown, praca zdalna i wsp髄na izolacja sta硑 si dla wielu ma晨e駍tw testem na trwa硂舵 wi陑i ma晨e駍kiej. Nie wszyscy go zdali. Ci, kt髍ym si to nie uda硂

Dlaczego Agata Duda powinna zarabia? Bo nie jest w砤sno禼i m昕a lub spo砮cze駍twa

okr眊硑m niczym zero szacunkiem po opozycyjnej stronie barykady, a g丑wnym wobec niej zarzutem jest jej nieustaj眂e milczenie i... brak krytyki dzia砤 jej m昕a. A skoro pierwsz dam jest Duda, nie nale縴 jej si nic. Nie mam poj阠ia, dlaczego mia砤bym oczekiwa od 縪ny prezydenta, 縠 przedstawi odmienny

Finanse w zwi眤ku. "M笨 wydziela mi pieni眃ze na jedzenie dla dzieci"

縠 my sobie potem nie robimy awantur, 縠 kto zam體i najdro縮zego drinka w barze albo postawi kolejk nieznajomym. Ka縟y ponosi konsekwencje finansowe tylko swoich decyzji.  Kiedy 縪na zarabia wi阠ej Agata, 50 lat, od 15 lat w zwi眤ku ma晨e駍kim. – Kiedy pozna砤m m昕a, byli秏y na

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytowa mieszkanie za niespe硁a 2 tys. z d硊gu

;opowiadaj Wyborcza.biz histori obrony przed licytacj i wyrzuceniem na bruk. W砤禼icielk mieszkania, a zatem i d硊縩iczk jest pani Agnieszka. M笨, z zawodu taks體karz, mieszka „przy 縪nie". Z biegiem lat sta si jej pe硁omocnikiem. Ich potyczki ze sp蟪dzielni mieszkaniow,  a

Po rozwodzie. Podzia wsp髄nego dorobku ma晨onk體 [PORADNIK]

dla ca砮j rodziny. Nieruchomo舵 by砤by w砤sno禼i m昕a i nie podlega砤by podzia硂wi w czasie rozwodu. Sprawa staje si trudniejsza, gdy pieni眃ze si wymiesza硑, np. mieszkanie zosta硂 kupione z pieni阣zy m昕a z dodatkiem kredytu albo darowizny rodzic體 縪ny. S眃 zacznie od okre秎enia wielko禼i

Morawiecki z砤pa we frankow sie tysi眂e Polak體 [FRAGMENT KSI’KI]

zosta硑 publicznie zdemaskowane w programie, o ironio, pa駍twowej telewizji. „Premier jest moralnie odpowiedzialny za 秏ier mojego m昕a i za to, 縠 od dziewi阠iu lat jako 縪na samob骿cy, kt髍y w banku BZ WBK sp砤ca kredyt denominowany we frankach szwajcarskich, walcz z nim w s眃zie. Mateusz

Kto odci笨y kobiety z prac domowych? M昕czy糿i czy raczej zmywarka?

pracy, tym wi阠ej czasu 縪na po秝i阠a na prace domowe. Jednak gdy to 縪na pracuje coraz d硊縠j, aktywno舵 m昕a w domu ju niekoniecznie ro秐ie (McFarlane i in., 2000). Z kolei wed硊g innego badania, kiedy kobieta rezygnuje z cz甓ci etatu, automatycznie wzrasta jej zaanga縪wanie w domu. W przypadku

Wsp髄ne 縴cie, ale oddzielne konta bankowe. Polacy odchodz od tradycyjnego modelu ma晨e駍kich finans體

縪ny czy m昕a i ich formalnego potwierdzenia, to egzekucja d硊gu z maj眛ku wsp髄nego nie wchodzi w gr. Za d硊g powinien wtedy odpowiada w granicach swojego maj眛ku osobistego ma晨onek, kt髍y si zad硊縴 – dodaje.  Ile on/ona ma zask髍niak體? Jak si okazuje, to pytanie cz阺to zadaj

Drwi z 縪ny i jej "秗edniowiecznych" przekona, zdradza. S眃 rozwodu nie udzieli

Po orzeczeniu przez s眃 rozwodu ma晨e駍two przestaje istnie, a mi阣zy rozwiedzionymi ma晨onkami powstaje (o ile nie by硂 jej wcze秐iej) rozdzielno舵 maj眛kowa. Rozw骴 Rozw骴 mo縠 zosta orzeczony z winy 縪ny, m昕a lub obu stron. Na zgodne 勘danie obojga ma晨onk體 s眃 mo縠 zaniecha ustalania, kto

Polak cwaniak chce wzi辨 wakacje kredytowe dwa razy. Czy to si mo縠 uda? [PYTAMY BANKI]

hipoteczne zaci眊ni阾e w dw骳h bankach. W jaki spos骲? Do Wyborcza.biz dochodz sygna硑 od naszych czytelnik體, 縠 klienci pr骲uj kombinowa i sk砤da wnioski w dw骳h bankach, np. 縪na na jeden kredyt hipoteczny w jednym banku, a m笨 w drugim banku. I to mimo 縠 oba kredyty brali razem, wi阠 przys硊guj im

Kto dziedziczy maj眛ek, gdy zmar硑 nie zostawi testamentu? Rozwi眤ujemy trudne przypadki spadkowe

testamentu, do dziedziczenia ustawowego po niej dopuszczeni b阣 m笨 i jedyny brat. Przyk砤dowy wz髍 pisma - testament (pobierz w PDF) Przyk砤d 5. Zmar ojciec pana Marka z Katowic. Pan Marek ma dwie siostry. Ich rodzice wzi阬i rozw骴, ojciec za硂縴 now rodzin i przysposobi c髍k swojej drugiej 縪ny. W

TechPoranek. Jeff i MacKenzie Bezosowie oficjalnie po najdro縮zym rozwodzie w historii

1. Bezosowie dziel si maj眛kiem. Jeff Bezos, za硂縴ciel Amazona i najbogatszy cz硂wiek na 秝iecie, w styczniu og硂si, 縠 rozwodzi si ze swoj 縪n MacKenzie. “Po d硊gim okresie pe硁ego mi硂禼i odkrywania 縴cia i separacji podj阬i秏y decyzj o rozwodzie i pozostaniu przyjaci蟪mi"

Minister Anna Moskwa nad zatrut Odr. S眃ne dni by砮j podw砤dnej Obajtka

秗odowiskiem wodnym w Wodach Polskich.  I wtedy okaza硂 si, 縠 ten wywodz眂y si z Lublina mened縠r jest prywatnie m昕em Anny Moskwy. Grzegorz Furgo, by硑 pose Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, oceni, 縠 to rodzi konflikt interes體. "Jak w obecnej sytuacji 縪na b阣zie ocenia dzia砤nia

Samotni rodzice trac na zmianach w "Polskim 砤dzie". "To jawna dyskryminacja"

rodzic體. 痽jemy w pa駍twie, w kt髍ym m笨 dostanie ulg na doros潮 縪n, kt髍a mo縠 si sama utrzyma, w kt髍ym bezdzietne ma晨e駍two lub ma晨e駍two z doros硑mi dzie鎚i dostanie ulg podatkow, natomiast na dziecko, kt髍e nie mo縠 samo na siebie zarobi, samotny rodzic ulgi nie dostanie" &ndash

Podatki od darowizn. Jakie gro勘 kary za niezg硂szenie darowizny do urz阣u skarbowego?

wynosi kwota wolna mi阣zy osobami obcymi, to narzeczona b阣zie zmuszona zap砤ci swoisty „podatek od mi硂禼i" – czyli odpowiedni procent od kwoty nadwy縦i ponad 4902 z, bo zgodnie z prawem przysz硑 m笨 jest dla niej osob obc, czyli znajduj眂 si w III grupie podatkowej. Mieszkanie

Pieni眃ze z PPK nie przepadaj, chyba 縠... na rzecz by砮go ma晨onka. Wyja秐iamy, co si z nimi dzieje w razie 秏ierci lub rozwodu

mo縠my wskaza w ZUS lub w OFE w dowolnym momencie. Mo縠 to by 縪na, m笨, dziecko, kuzyn, ale te osoba niespokrewniona, np. kolega. Osobie uposa縪nej ZUS przelewa w ca硂禼i pieni眃ze na konto bankowe. - Wystarczy si zg硂si do swojej plac體ki ZUS i zapyta, czy rzeczywi禼ie zmar硑 mia subkonto

PiS podatkami dyskryminuje matki. Zw砤szcza samotne. A urodzenie dziecka oznacza wymierne straty

;Polski 砤d" to wizja sprawiedliwego pa駍twa Jak to wygl眃a, je秎i chodzi o sprawiedliwo舵 spo砮czn, pokazuje na przyk砤dzie dw骳h rodzin dr Jowita Pustu, radca prawny i doradca podatkowy. Przyk砤d ten zaprezentowa砤 na konferencji Krajowej Izby Doradc體 Podatkowych.  Filip ma 縪n Mart i

Skarb ukryty w ZUS, o kt髍ym wie niewielu Polak體. Czasem chodzi o dziesi眛ki tysi阠y z硂tych

w砤禼iciel m骻 wskaza osob uposa縪n, czyli uprawnion do dziedziczenia tych pieni阣zy. Takiego upowa縩ionego mo縠my wskaza w ZUS lub w OFE w dowolnym momencie. Mo縠 to by 縪na, m笨, dziecko, kuzyn, ale te osoba niespokrewniona, np. kolega. Osobie uposa縪nej ZUS przelewa w ca硂禼i pieni眃ze na konto

Jak dosta emerytur, nawet je秎i nigdy si nie pracowa硂?

dochodu. 痮na zmar砮go zapewnia砤 z kolei, 縠 m笨 nie pracowa, bo z powodu du縠go bezrobocia nie m骻 znale兼 pracy. Przekonywa砤 wi阠, 縠 bezrobocie powinno si uzna za wymagan do szczeg髄nego 秝iadczenia „nadzwyczajn okoliczno舵". ZUS to nie przekona硂. – W tej sprawie 

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

zdrowotnego: swoje dziecko, dziecko m昕a lub 縪ny, dziecko przysposobione, swojego wnuka, dziecko obce, dla kt髍ego jest si opiekunem prawnym, dziecko obce, dla kt髍ego jest si rodzin zast阷cz lub kt髍e przebywa w rodzinnym domu dziecka prowadzonym przez ubezpieczonego, swojego m昕a lub 縪n, wst阷nych

Rozliczenie PIT 2022. Kupi砮 pomp ciep砤? Uwa縜j na podatkowe pu砤pki

dotycz眂e termoizolacji, a ulga ma sk砤nia do modernizacji leciwych nieruchomo禼i. Dobra wiadomo舵 jest taka, 縠 ulga jest na podatnika, a nie na dom. Czyli je秎i dom to wsp蟪w砤sno舵 m昕a i 縪ny, to ka縟e z nich mo縠 odliczy wydatki na sum 53 tys. z. O ile oczywi禼ie ka縟y z ma晨onk體 osi眊a

Sprzedawali skromne sukienki dla zamo縩ych katoliczek. Dlaczego bankrutuj?

swoich do秝iadcze zalicza m.in bycie fotografem (robi z du縴m powodzeniem zdj阠ia 秎ubne), bycie m昕em 縪ny Anny oraz ojcem (ma pi阠ioro dzieci). To wpisa w serwisie LinkedIn tam, gdzie inni opisuj swoje miejsca pracy. Patrz na zdj阠ie. Szeroki zawadiacki u秏iech, br骴ka.  „Ceny

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu si nale勘?

ucz (ta zasada dotyczy r體nie dzieci drugiego ma晨onka oraz dzieci przysposobionych). Je縠li dziecko uko馽zy硂 25 lat, b阣眂 na ostatnim roku studi體 w szkole wy縮zej, prawo do renty przed硊縜 si do zako馽zenia tego roku studi體; – 縪nie, je秎i w chwili 秏ierci m昕a uko馽zy砤 50 lat lub by砤

Pracujemy na dwa lub trzy etaty. "Jedna pensja nie wystarczy"

wraca p蠹nym wieczorem. Aby mie nieco wi阠ej czasu dla siebie i rodziny, korepetycji udziela w domu. Ma tak napi阾y grafik, 縠 nie przyjmuje nowych zlece. Praca do rana do wieczora. Weekendy w grafiku s zaj阾e Jej m笨 Jacek jest nauczycielem WF-u w innej sto砮cznej podstaw體ce. Po pracy w szkole

M笨 podrobi podpis na umowie kredytowej. Bank 禼iga j mimo, 縠 s眃 stwierdzi fa硈zerstwo

. Do oddzia硊 banku uda si w jej zast阷stwie ukochany m笨. Z硂縴 wniosek o wsp髄ny kredyt, poda wszystkie potrzebne dane osobowe (swoje i 縪ny), przyni髎 swoje za秝iadczenie o dochodach i um體i si na podpisanie umowy. Przyszed sam, m體i眂 pracownicy banku, 縠 縪na w砤秐ie mia砤 wypadek i 縠

D硊縩ik podarowa dom 縪nie i podpisa z ni rozdzielno舵 maj眛kow, 縠by uciec przed wierzycielem. Ale komornik go przechytrzy

osobistymi. Je縠li zobowi眤anie zaci眊n背 jeden z ma晨onk體, ale za wiedz i zgod drugiego, wtedy odpowiada maj眛kiem osobistym, ale te wsp髄nym, kt髍ego oboje ma晨onkowie dorobili si w trakcie zwi眤ku. Je秎i za m笨 narobi d硊g體, ale 縪na nic o tym nie wiedzia砤, wtedy zaj阠iu podlega tylko jego

Morawiecki zagra va banque, czyli czego lepiej nie uczy si od premiera o obligacjach

jest wytrawnym graczem. Dlaczego zainwestowa 4,6 mln z w obligacje? Premier nie odpowiada na pytania. Racjonalnym z punktu widzenia finans體 gospodarstwa domowego (bez rozdzielno禼i maj眛kowej) pomys砮m by硂by, gdyby m笨 zainwestowa 97 proc. swojego maj眛ku w obligacje, a 縪na inwestowa砤 i

Do秝iadczenie sp蟪ki cywilnej - czy mo縩a wykaza prace realizowane na rzecz wsp髄nika?

/kurs體 (odpowiadaj眂ych takiej samej tematyce co dana cz甓) w liczbie co najmniej 3 w okresie ostatnich 3 lat – zgodnie z wykazem us硊g stanowi眂ym za潮cznik nr 3 do og硂szenia”.  Wykonawca (b阣眂y sp蟪k cywiln m昕a i 縪ny – przyk砤dowo Jan Nowak i Anna Nowak, firma szkoleniowa

Zakaz handlu uszczelniony - prezydent podpisa. Kiedy koniec zakup體 w niedziel? 痑bka i Biedronka maj nowy pomys

zatrudniona w plac體ce handlowej u przedsi阞iorcy. Czyli je秎i 縪na pomaga m昕owi – odp砤tnie – od poniedzia砶u do soboty w sklepie, to w niedziel musi on j wyrzuci i poprosi o pomoc kogo innego z rodziny. Co ciekawe, 縪na i m笨 mog pomaga, ale wed硊g nowelizacji partner i partnerka ju nie

Da si jeszcze kupi tanio mieszkanie? Flipperzy: okazje by硑, s i b阣

cwaniak體, kt髍zy chc sprzeda mieszkanie nienale勘ce do nich, to gros zapyta otrzymuj od eksma晨onk體, kt髍zy s wsp蟪w砤禼icielami mieszkania b眃 w砤禼icielami i chc pozby si lokalu, w kt髍ym zamieszkuje by砤 縪na czy by硑 m笨, czasem nawet z dzie鎚i. Traktuj eksa i dzieci jako dzikich lokator體

Prawo spadkowe. Szykuj si zmiany. Jakie?

spadek przypadnie pasierbom, czyli dzieciom wsp蟪ma晨onka; gdy i tych brakuje, trafi do gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub do skarbu pa駍twa. Przyk砤d. 20-letnia Weronika zgin瓿a w wypadku samochodowym. Nie mia砤 m昕a ani dzieci. Pozostawi砤 po sobie kilkadziesi眛 tysi阠y z硂tych

Izraelczyk z zespo砮m stresu pourazowego zatrzymany w Krakowie za medyczn marihuan

). Policjanci nie mieli postanowienia prokuratorskiego o przeszukaniu, ale to mo縩a nawet uzyska wstecz. 痮na Aviego t硊maczy砤, 縠 maj w domu susz medycznej marihuany, bo jej m笨 jest w trakcie terapii. Pokazali recepty, faktury zakupu z apteki, za秝iadczenia lekarskie 潮cznie z diagnoz i histori choroby

Rz眃owa pu砤pka przy dziedziczeniu sk砤dek OFE. Spadkobiercy zap砤c podw骿ny haracz

czym polega? Ot罂 je秎i kto wybierze IKE, ale umrze mi阣zy 3 a 28 stycznia 2022 r., to jego spadkobiercy (縪na, m笨, dzieci, ale te dowolnie wskazana osoba) b阣 musieli zap砤ci podw骿n op砤t. Jak to mo縧iwe? – W ustawie zapisano, 縠 3 stycznia 2022 r. od os骲, kt髍e wybior IKE, b阣zie

Reforma emerytalna PiS uderzy w tysi眂e kobiet wd體. Zarabia硑 niewiele, dostan ma硂

prze縴je dzi阫i emeryturze m昕a. A gdy m笨 umrze, po prostu przejd na jego 秝iadczenie. Tyle 縠 rz眃 w砤秐ie te emerytury wdowie po cichu obni縜. To oznacza dramat dla tysi阠y Polek - dodaje. Ni縮ze wyliczenie emerytury O co chodzi? Problem wynika z reformy OFE. Oszcz阣no禼i w otwartych funduszach

To ju koniec ze sklepami - plac體kami pocztowymi. Senat popar projekt PiS

nieodp砤tnie) ma晨onek, dzieci, dzieci ma晨onka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha, ojczym, rodze駍two, wnuki oraz dziadkowie. Szejnfeld chcia si dowiedzie, jaka jest r罂nica mi阣zy 縪n lub c髍k przedsi阞iorcy od poniedzia砶u do pi眛ku, a 縪n lub c髍k przedsi阞iorcy w niedziel. Bo je秎i jedna

Jak odziedziczy pieni眃ze z OFE, ZUS i PPK? ednia wyp砤ta to 13 tys. z

subkonta ka縟y jego w砤禼iciel m骻 wskaza osob uposa縪n, czyli uprawnion do dziedziczenia tych pieni阣zy. Takiego upowa縩ionego mo縠my wskaza w ZUS lub w OFE w dowolnym momencie. Mo縠 to by 縪na, m笨, dziecko, kuzyn, ale i obca osoba, np. kolega. Je秎i nikogo nie wska縠my, pieni眃ze z subkonta

G髍niczy zwi眤kowcy to s w砤禼iwie politycy. "Od jednego us硑sza砮m, 縠 liczy si sk髍a, fura i kom髍a"

, 縠 strac prac i b阣 na utrzymaniu 縪ny, cho i to si zmienia. W rodzinach g髍niczych zdarzaj si zwi眤ki nieu秝i阠one sakramentem ma晨e駍twa. To dziwne? – Gdy 30 lat temu zaczyna砮m badania w Jankowicach, by硂 jasne, 縠 g髍nicza rodzina to 縪na, m笨, dzieci. Nie by硂 odst阷stw. Podczas

Podatnicy dop砤c do likwidacji OFE. Z ustawy znikn背 zapis o emeryturze minimalnej

jeszcze jeden aspekt likwidacji OFE i konieczno禼i wyboru ZUS czy IKE+. - Wyb髍 „IKE czy ZUS” b阣zie mia znaczenie dla os骲, kt髍e po 秏ierci obecnego cz硂nka OFE (IKE r體nie) b阣 pobiera rent rodzinn – t硊maczy Wojciechowski. Do renty rodzinnej uprawnieni s 縪na/m笨 oraz dzieci

Prezydent chcia pokaza zainteresowanie finansami zwyk硑ch ludzi. Ale co nie wysz硂

ubezpieczeniowym funduszem kapita硂wym ze sk砤dk jednorazow, a potem zachorowa na demencj i zapomnia o ubezpieczeniu. Rodzina patchworkowa, w kt髍ej druga 縪na jest w konflikcie z dzie鎚i z pierwszego ma晨e駍twa, a m笨 wbrew jej woli kupi polis i uposa縴 dzieci. Nie秎ubna c髍ka, kt髍 m笨 ukrywa przed 縪n

Metoda "na Ukrai馽a", czyli jak za darmo wyremontowa mieszkanie lub dosta hulajnog

;przyj辨 dwie lub trzy osoby - opowiada.  - Grzegorz bardzo si zaanga縪wa emocjonalnie w to wszystko, mo縠 nawet za bardzo - m體i Justyna, jego 縪na. - Z drugiego wyjazdu wr骳i ca硑 roztrz阺iony, by pewien, 縠 obok niego umar硂 kilkumiesi阠zne niemowl. Na szcz甓cie te informacje si nie

Tymczasowe rozwi眤anie zrewolucjonizowa硂 rynek pracy. "Nie dam sobie wm體i, 縠 tryb zdalny to benefit"

pora縦 jako m笨, ojciec i w砤禼iciel psa. Pracownikiem te w sumie m骻砨ym by lepszym. - Tu przed pandemi wzi阬i秏y do domu psa - kontynuuje Mariusz. - Mia by tymczasowo, ale przez ca砶owity lockdown sprawa ze znalezieniem mu rodziny si przeci眊a砤. Poza tym by jedynym pretekstem do cz阺tego

Wed硊g PiS-u m昕czyzna ma pracowa, a kobieta zajmowa si dzie鎚i

pieni眃ze wydawa na zakupy, czynsz czy wakacje dla ca砮j rodziny niepracuj眂y zawodowo m笨 zajmuj眂y si wychowaniem dzieci (w przeciwie駍twie do niepracuj眂ej zawodowo 縪ny prowadz眂ej dom) nie dostanie od pa駍twa ani grosza na staro舵. Jak rz眃 t硊maczy takie podej禼ie? "Rodzicielskie 秝iadczenie

Restauratorzy oddadz cz甓 obrotu dla chorego kolegi po fachu. "Mamy problemy finansowe, ale tu chodzi o ludzkie 縴cie"

W po硂wie lutego Agata Engel-Bernatowicz, 縪na Rafa砤 „Berna” Bernatowicza, szefa kuchni i artysty rzemie秎nika, otrzyma砤 telefon ze szpitala w Bia硑mstoku. – M笨 jest w ci昕kim stanie, przygotujcie si na najgorsze – us硑sza砤 w s硊chawce. „Najgorsze” uda硂 si

Dodatek w阦lowy. "Pieni笨ki kochane, kiedy was dostan"? Trzy absurdy rz眃owej dop砤ty

wiadomo, czy to dziura, czy celowy zapis). Chodzi o sytuacj, gdy w jednym domu s dwa gospodarstwa domowe, innymi s硂wy, dwie rodziny, kt髍e gospodaruj niezale縩ie - maj oddzielne bud縠ty. Na parterze te禼iowie, na pi阾rze m笨, 縪na i dzieci. Zgodnie z ustaw w takim domu 縴j dwa gospodarstwa domowe

Ojciec by hulak i kobieciarzem, porzuci c髍k, teraz chce pieni阣zy. Alimenty na rodzic體 i wsp蟪ma晨onk體

odpowiedzialno禼i za d硊gi, rodzice powinni uzyska zgod s眃u rodzinnego. Kiedy trzeba p砤ci alimenty by砮j 縪nie lub by砮mu m昕owi?  Typowymi sytuacjami, w kt髍ych s one przyznawane, s rozw骴 lub separacja . – W trakcie trwania ma晨e駍twa m笨 i 縪na s oczywi禼ie zobowi眤ani do wzajemnego

"Pan Nikt" ekstradowany do Polski. Od 15 lat trwa dramat tureckiego biznesmena w polskich s眃ach, a wyroku nie ma

ubezpieczenie zdrowotne i m笨 wreszcie si leczy. Dostali秏y pozwolenie na pobyt w Niemczech. Zacz阬i秏y 縴 jak ludzie - opowiada 縪na przedsi阞iorcy. Polatowie byli ju po trzydziestce. Chcieli mie dziecko. – Bez pieni阣zy, pracy, mieszkania nie by硂 to dotychczas mo縧iwe – dodaje kobieta. Nie

Polka - 縪na, matka i minister finans體, czyli wojna p砪i o wydatki

badawczy SW Research metod CAWI na reprezentatywnej grupie 1005 Polak體 pod koniec lutego 2018 r. Jedna trzecia ankietowanych kobiet wskazuje m昕a lub partnera jako osob, kt髍a utrzymuje rodzin. Mniej wi阠ej tyle samo twierdzi, 縠 utrzymanie domu jest na ich g硂wie. Panowie maj inne zdanie: ponad

Talia na wymiar A4. Operacje plastyczne w Chinach przekroczy硑 "cienk czerwon lini"

縪nie milionowe odszkodowanie za "wprowadzenie w b潮d m昕a" co do swojego wygl眃u. – Kiedy spotyka砤m si z Chi馽zykiem. Gdy po kilku randkach zbli縴 si do mnie, my秎a砤m, 縠 chce mnie poca硂wa. A on wyszepta: czy mog dotkn辨 twojego nosa? – wspomina Joanna, Polka

"Emeryt ma mie tylko na jedzenie, po co mu wi阠ej". "Polski 砤d" oburza naszych czytelnik體

gospodarcz. W moim przypadku d硊縮za praca by砤 秝iadomym wyborem. D笨y砮m do osi眊ni阠ia takiej emerytury jak otrzymywana p砤ca netto. Dlaczego? Ot罂 tak si 縴cie potoczy硂, 縠 na utrzymaniu mam rodzin, tj. niepracuj眂 縪n i dwoje niepe硁oletnich dzieci (dw骿ka pozosta硑ch jest ju samodzielna

Pisz listy do premiera i prezydenta. "Dlaczego nasze rodziny s lekcewa縪ne przez ministra Gr骲arczyka?"

Urz阣em Morskim odpady rybne . Uda硂 si z kilkoma wiadrami, reszta nie dojecha砤, samochody zatrzyma砤 policja. M體i, 縠 s desperatami.  Teraz spraw wzi瓿y w swoje r阠e matki, 縪ny, siostry i c髍ki armator體 kutr體. Napisa硑 dwa listy - jeden do premiera Mateusza Morawieckiego, a drugi do

Uchod糲y z niepe硁osprawno禼iami. PESEL potrzebny, by otrzyma wsparcie

podj辨 prac i pozosta w Polsce, rozpocz瓿a si w 秗od, 16 marca. PESEL daje prawo do 秝iadcze PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz r罂nych innych 秝iadcze. PESEL otrzyma mog osoby, kt髍e s obywatelem lub obywatelk Ukrainy, a tak縠 ich 縪ny i m昕owie, a w przypadku osoby posiadaj眂ej

Ostatni proces o czary. Sprytna wr罂ka wy硊dzi砤 od rolniczej rodziny 0,5 mln z

24 sierpnia 2012 r. w komendzie policji w Sok蟪ce na Podlasiu stawia si Jerzy. Maj阾ny, pracowity, korpulentny i z w眘em. Ma hektary i firm – sprzedaje maszyny rolnicze. M體i: Wr罂ka omota砤 moj 縪n. Og砤sza si, 縠 niby uzdrawia ludzi, a to zwyk砤 oszustka jest. 痮na jej wszystkie nasze

Specustawa o pomocy Ukrai馽om ju obowi眤uje. Reguluje, kto i jak ma si zarejestrowa

takie ograniczenia, kieruje si "wzgl阣ami bezpiecze駍twa pa駍twa i porz眃ku publicznego, ochron lokalnych rynk體 pracy oraz zasad komplementarno禼i zatrudnienia cudzoziemc體 w stosunku do obywateli polskich". Specustaw obj阠i s te ma晨onkowie Ukrai馽體 innej narodowo禼i. Wa縩e, by m笨

B硑skotliwa odpowied s阣ziego Mitery

. Dopytywa si o moralne kwalifikacje do orzekania s阣ziego Tomasza Szmydta. Po zwolnieniu z funkcji dyrektora dzia硊 prawnego KRS wr骳i do Wojew骴zkiego S眃u Administracyjnego w Warszawie i na czwartek mia wyznaczona rozpraw. Prywatnie Szmydt jest jeszcze m昕em (rozw骴 w toku) osoby, kt髍a ujawni砤