źródeł wytwórczych

Gabriela Łazarczyk

Schetyna: "Odejdziemy od węgla do 2040 roku". Nikt nie kupi polskiego jogurtu z czarną kropką, wyprodukowanego przy użyciu brudnego prądu

Schetyna: "Odejdziemy od węgla do 2040 roku". Nikt nie kupi polskiego jogurtu z czarną kropką, wyprodukowanego przy użyciu brudnego prądu

- Nie jesteśmy wyspą ani tym bardziej oddzielną planetą. Załamanie klimatyczne na świecie obejmie nas tak samo jak innych. Musimy działać i musimy to traktować jako twarde zobowiązanie - podkreślił Grzegorz Schetyna podczas forum programowego KO. Zapowiedział, że do 2040 roku Polska odejdzie od użycia węgla w produkcji energii. Pilnie chce odblokowania inwestycji w farmy wiatrowe, decentralizacji źródeł wytwórczych i konkretnego planu działania dla regionów górniczych.

Tauron nabył pierwsze aktywo fotowoltaiczne - projektowaną farmę k/Choszczna

produkowała 6GWh (gigawatogodzin) rocznie i będzie działać od 2021 do 2045 roku, podano także. "Zwiększenie do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Taurona - to najważniejsze założenie aktualizacji kierunków strategicznych grupy. Nowe kierunki

Energa podłączyła do sieci ponad 12,5 tys. mikroinstalacji w II kw. 2020 r.

, tj. ponad trzy razy więcej niż w tym samym okresie rok temu. "Łączna moc zainstalowana pracujących w sieci Energi Operatora mikroinstalacji wynosi już około 342 MW. Większość z nich stanowi fotowoltaika. Poza fotowoltaiką, w tej kategorii źródeł wytwórczych, energię

NIK: Istnieje ryzyko braku pokrycia zapotrzebowania gospodarki na energię

inwestycji rodzą ryzyko braku pokrycia pełnych potrzeb gospodarki na energię elektryczną, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w raporcie o inwestycjach w moce wytwórcze energii elektrycznej w latach 2012-2018. "Dotychczasowa skala inwestycji w budowę i modernizację źródeł

Energa: 57% udziału OZE w wytwarzaniu na koniec roku to realny cel

odnawialnych źródeł w mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39%, a wolumen wyprodukowanej z wiatru energii ma szansę przekroczyć 500 GWh w 2021 r. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą

Energa Operator przyłączyła blisko 7 tys. mikroinstalacji w I kw. 2020 r.

. mikroinstalacji o mocy 245 MW, podała spółka. "Większość przydomowych źródeł wytwórczych stanowią instalacje fotowoltaiczne. Pozostałe to wiatraki, elektrownie wodne, a nawet elektrownie na biogaz" - czytamy w komunikacie. Energa podkreśliła, że w

Innowacje w energetyce. Przyszłość to wirtualne elektrownie

Innowacje w energetyce. Przyszłość to wirtualne elektrownie

wytwórczych. Kluczowym elementem systemu jest inteligentne oprogramowanie, którego funkcjonowanie zapewnia połączenie rozproszonych źródeł wytwórczych o często różnej specyfice w jeden sprawny układ, cechujący się efektywnością techniczną i ekonomiczną. VPP wykorzystuje technologię chmury, a także

Za dużo słońca, fotowoltaika gaśnie. Są komunikat URE i opcje pomocy

Za dużo słońca, fotowoltaika gaśnie. Są komunikat URE i opcje pomocy

instalacji przydomowych spowodował, że to nie prosument oraz możliwości wytwórcze jego mikroinstalacji decydują o tym, ile energii elektrycznej oraz w jakim okresie doby zdoła wytworzyć, a zapotrzebowanie (popyt) na energię w poszczególnych godzinach doby kształtowane przez lokalną społeczność odbiorców

URE sprawdzi dostosowanie do norm środowiskowych w ciepłownictwie

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wezwał przedsiębiorców z sektora ciepłownictwa do przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych, obok

Farma wiatrowa Energi wygrała na aukcji OZE, zakontraktowała 1,245 mln MWh

. Jest to kolejna inwestycja Energi mająca na celu zwiększenie mocy wytwórczych w oparciu o odnawialne źródła energii. Obecnie już ponad 1/3 energii wytwarzanej w Grupie Energa pochodzi z OZE. W ramach aukcji Energa zakontraktowała 1 245 000 MWh na okres piętnastu lat, podano

Energa prowadzi przegląd realizowanej strategii rozwoju

działania na rozwój sieci dystrybucyjnych, przyłączanie nowych odbiorców i wyzwania związane z obsługą odnawialnych źródeł energii. "W zakresie wytwórczym nasze działania, stosownie do deklaracji naszego głównego udziałowca, będziemy kierunkować na aktywa zero- i

PSE: Zapotrzebowanie na moc wzrośnie do 35,2 GW w szczycie zimowym w 2035 r.

]. "W celu zagwarantowania w perspektywie kilku najbliższych lat bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej należy zapewnić terminowe oddawanie do eksploatacji realizowanych obecnie oraz zaplanowanych do realizacji źródeł wytwórczych JWCD, o sumarycznej mocy ok. 5,8 GW, a także utrzymanie w

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

. Transakcja z bankiem wspiera Zielony Zwrot Taurona, czyli długofalową strategię grupy, której celem jest zwiększenie do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Taurona, podkreślono. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej

MK skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy

wytwórczych, w tym w szczególności źródeł niskoemisyjnych, w projekcie ustawy ujęto: - przesunięcie rozpoczęcia poboru opłaty mocowej z dnia 1 października 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. - zmianę sposobu rozliczania opłaty mocowej na ryczałtową w

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

gorzej wygląda też perspektywa otrzymania pieniędzy z obecnego unijnego budżetu. Nasze analizy pokazują, że unijne pieniądze mogłyby być wykorzystane do rozwoju odnawialnych źródeł energii, mając jednocześnie pozytywne przełożenie na wzrost gospodarczy. Potrzeby inwestycyjne są ogromne, a i tak Polska

Tauron przyjął warunki nabycia 5 farm wiatrowych od in.ventus za 137 mln euro

, chcemy zwiększyć do ponad 65% udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w naszym miksie wytwórczym w perspektywie 2030 roku. Pierwszą inwestycją w tym kierunku jest przejęcie farm wiatrowych o mocy 180 MW. Dzięki tej transakcji podwoimy moce wytwórcze zainstalowane w elektrowniach wiatrowych"

Energa planuje capex na 1,28 mld zł w dystrybucji, 0,8 mld zł w wytwarzaniu

, wzmacniające potencjał wytwórczy grupy. W 2019 r. będą prowadzone prace projektowe oraz rozpoczną się prace budowlane związane z realizacją inwestycji w Elektrownię Ostrołęka C. Spółka planuje też inwestycje w utrzymanie pozostałych źródeł wytwarzania i dostosowanie ich do konkluzji

Tauron zakończył modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów

bilansowanie grupy źródeł wytwórczych i odbiorników energii elektrycznej. Polega to na dostosowaniu charakteru produkcji lub poboru energii elektrycznej do obserwowanych warunków rynkowych i sieciowych. Doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu zostaną wykorzystane do oceny

Konsultacje projektu polityki energetycznej potrwają do 15 stycznia

Tchórzewski podczas konferencji. Ministerstwo Energii zaprezentowało dziś projekt polityki energetycznej, który uwzględnia m.in. uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej w 2033 r., spełnienie celu 21% energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu do 2030 r., poprawę

MK: Aukcje OZE w 2021 r. przyczynią się do powstania 2 200 MW nowych mocy

Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Zaplanowane do przeprowadzenia w 2021 r. aukcje OZE przyczynią się do powstania blisko 2 200 MW nowych mocy wytwórczych, szacuje Ministerstwo Klimatu (MK), które przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i

Grupa Energa rozpoczyna projekt farmy fotowoltaicznej PV Gryf

rozwijać się w tym kierunku. W miksie wytwarzania Energa ma pełną paletę źródeł, wykorzystujących energię wody, wiatru i promieniowania słonecznego. W Grupie Energa moc zainstalowana we flocie wytwórczej bazującej na odnawialnych źródłach energii wynosi 38%. Jest to największy udział procentowy wśród

Steinhoff: Rynek mocy to najlepsza odpowiedź na ryzyko niestabilności systemu

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Rynek mocy to jedyne racjonalne rozwiązanie i najlepsza odpowiedź na ryzyko niestabilności systemu, wynikające z charakterystyki obecnych źródeł wytwórczych, uważa były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff

Kubów z ME: Inwestycje w 10 GW offshore mogą pochłonąć ok. 100 mld zł

. projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW

Tauron pracuje nad ultraszybkim systemem prognozowania produkcji energii z OZE

warunków pogodowych przez rozproszone terytorialnie sensory optyczne oraz wykorzystaniu numerycznych prognoz pogody" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Wraz ze wzrostem mocy wytwórczych opartych na OZE rośnie potrzeba wdrażania nowoczesnych

Sejmowa komisja przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE dot. aukcji w 2019 r.

. Natomiast istniejące moce wytwórcze z OZE, prognozowana produkcja z instalacji które wygrały przeprowadzone dotychczas aukcje oraz planowane wolumeny dla aukcji jakie zostaną przeprowadzone w bieżącym roku dadzą wynik o łącznej mocy instalacji na poziomie 13 657 MW z odnawialnych źródeł energii

ME zaprezentuje w poniedziałek politykę energetyczną po konsultacjach

. [?] Materiał został przerobiony, uzupełniony" - dodał wiceminister. Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii

Tauron przedstawi aktualizację strategii w zw. z PEP po I kw. 2019 r.

kształtowania miksu wytwórczego, a jej efekty przedstawi po I kw. 2019 r., zapowiedziano także. Według zaprezentowanego dziś projektu PEP podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski do roku 2040 roku będzie węgiel stanowiący w 2030 roku 60% miksu energetycznego. Energetyka węglowa

Energa uruchomiła farmę wiatrową w Przykonie o mocy 31 MW

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Energa uruchomiła farmę wiatrową na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim o mocy 31 MW, z zakontraktowanym już odbiorem energii do 2034 roku, podała spółka. Udział odnawialnych źródeł w mocach

PGE: Ponad 90% węgla na potrzeby grupy w 2020 roku będzie pochodziło z Polski

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Ponad 90% zakontraktowanego na 2020 rok węgla kamiennego na potrzeby jednostek wytwórczych Grupy PGE będzie pochodziło z Polski, podała spółka. W 2020 r. Grupa PGE znacząco ograniczyła zakupy węgla z importu. Węgiel

Energa: Produkcja energii spadła o 6% r/r w IV kw. 2017 r.

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa spadła o 6% r/r do 1 160 GWh w IV kw. 2017 r. W całym 2017 r. produkcji energii wzrosła o 8% r/r do 4 280 GWh, podała spółka. "Aktywa wytwórcze w Grupie Energa

Moody's prognozuje hurtowe ceny energii w Polsce na 180-230 zł/MWh do 2022 r.

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Polska prawdopodobnie osiągnie cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej do 2020 r., ale może nie osiągnąć celu, jakim jest pokrycie co najmniej 15% końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych (OZE), wynika z

Bezpieczeństwo energetyczne. Czy samochody elektryczne pomogą elektrowniom?

inteligentnych lokalnych systemach energetycznych. Być może dużą rolę odegrają w nich samochody elektryczne. Bezpieczeństwo energetyczne. Smart Grid w Smart City Idea Smart City zakłada m.in., że energia dla współczesnych aglomeracji ma w jak największym stopniu pochodzić z odnawialnych, ekologicznych źródeł

BOŚ Bank i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

związanych z ochroną środowiska, dodano w informacji. "Grupa Enea rozwija się w sposób zrównoważony. Poprzez inwestycje w nowoczesne źródła wytwórcze oraz modernizację posiadanych aktywów systematycznie redukujemy emisję CO2. Zwiększamy również produkcję z odnawialnych źródeł

Potencjalni inwestorzy prowadzą due diligence Taurona Ciepło

spółki wchodzą zakłady: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład Tauron Ciepło - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

do 2 mld zł. W lutym grupa zawarła z bankiem Santander umowę, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej

Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

: - regulowanym i stabilnym segmencie Dystrybucji, - rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych, - konwencjonalnych aktywach wytwórczych otrzymujących wsparcie, - sprzedaży produktów oraz usług energetycznych i okołoenergetycznych

Energa zrealizuje projekt wodorowy mogący wpłynąć na efektywność OZE

, podała spółka. Instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność odnawialnych źródeł energii, a także na zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych - 5,7 mln zł

PGE Dystrybucja ma 23 mln zł dofinansowania do budowy linii Nowy Żmigród-Iwonicz

- powiat jasielski i krośnieński" ? czytamy w komunikacie. Inwestycja ma zwiększyć możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania

Energa Obrót ma siódmą ugodę z farmą wiatrową ws. praw majątkowych

wszystkich pozwanych farm wiatrowych" - czytamy dalej. We wrześniu 2017 r. Energa podała, że Energa-Obrót zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Tauron przeznaczy 5-6 mld zł na inwestycje w OZE do 2025 roku

Polska Energia zaakceptowała wczoraj aktualizację kierunków strategicznych spółki, będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron z 10% w 2018 r

Energa: Produkcja energii wzrosła o 31% r/r w II kw. 2017 r.

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa wzrosła o 31% r/r do 1 039 GWh w II kw. 2017 r. W całym I półroczu produkcji energii wzrosła o 14% r/r do 2 062 GWh, podała spółka. "Aktywa wytwórcze w Grupie

Energa nie będzie wnioskować do URE o podwyżkę taryfy na ten rok

roku" - powiedział Kościelniak dziennikarzom. Dodał, że spółka analizuje kwestię taryf na kolejny rok. "Zmagamy się z wysokimi cenami węgla uprawnień do emisji CO2 i praw majątkowych odnawialnych źródeł energii" - powiedział

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa ws. przejęcia Energi

. PKN Orlen zobowiązał się również, że po przejęciu kontroli nad Energą, wykonane zostaną zobowiązania spółek z jej grupy, dotyczące m.in. utrzymania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie

IJ: Rozwój corporate PPA w Polsce wymaga stabilnych i transparentnych regulacji

znacznie zwiększyłoby atrakcyjność umów PPA oraz stanowiłoby asumpt do inwestowania we własne źródła wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach energii przez przedsiębiorstwa. Jednocześnie proponowane jest wdrożenie programów wspierających rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, przykładowo finansujących

Energa ma 8 ugód ws. praw majątkowych, stara się o zmianę decyzji ws. 12 umów

ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

spółkę Elektrownia Ostrołęka, podkreślono. "Chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji energetycznej w Polsce. Dlatego w naszej strategii stawiamy na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. W wielu krajach elektrownie gazowe są

Tauron dostosuje EW Lubachów do pracy w układzie wirtualnej elektrowni

zdalne sterowanie i autonomiczne bilansowanie grupy źródeł wytwórczych i odbiorników energii elektrycznej. Rozwiązanie to zabezpiecza przed atakiem z zewnątrz. Pozwala także przejść, w szczególnych sytuacjach, w tryb pracy autonomicznej i w pełni samodzielnie sterować urządzeniami na obiekcie

PGE miała wstępnie ok. 432 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

netto na dzień 31 marca 2020 r. wyniosło około 13 962 mln zł. "Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2020 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 15,4 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,2 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych

Energa zaktualizuje w tym roku strategię i kierunki rozwoju

będzie także utrzymanie wysokiego udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie wytwórczym spółki. "Dużą wartość widzimy w stopniowej ewolucji w kierunku zwiększania mocy wytwórczych w grupie i zdynamizowaniu inwestycji w tym obszarze. Chcemy to osiągnąć m.in. dzięki

Energa zbuduje farmę wiatrową o mocy ponad 30 MW w gminie Przykona

terenów po kopalni węgla brunatnego. "Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z fundamentów silnej pozycji, jaką Grupa Energa zajmuje w polskim sektorze energetycznym. Od dawna szczycimy się umiejętnym łączeniem celów biznesowych z dbałością o środowisko, a Farma

Odważna i realistyczna transformacja energetyczna

wiatr i słońce stanowiły zdecydowaną większość wszystkich nowych mocy wytwórczych, to nadal stanowią one zaledwie 4 proc. dzisiejszego miksu energetycznego. W związku z tym, że światowe potrzeby energetyczne stale rosną, utrzymanie globalnego bezpieczeństwa energetycznego będzie wymagało, aby ropa

Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE

. Obecnie przeszło 30% miksu wytwórczego Energi stanowi energia elektryczna ze źródeł OZE. Koncern jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni sięgnęła 444 MW. Spółka nadal rozbudowuje swoje instalacje wiatrowe na lądzie, rozwija

EBOR chce sfinansować budowę 500 MW mocy wytwórczych OZE do 2018 r.

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) planuje sfinansować budowę 500 MW mocy wytwórczych w energetyce odnawialnej w Polsce do końca 2018 r. W tym celu przyjął zintegrowane wsparcie dla sektora odnawialnych źródeł energii (OZE), podała

Energa ma ugodę z szóstą farmą wiatrową ws. praw majątkowych

Energa-Obrót zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia

Moody's: Ceny hurtowe energii w Polsce w przedziale 240-280 zł za MWh do 2022 r.

. Agencja oceniła, że hurtowe ceny energii w Polsce będą się wahać w granicach 240-280 zł (55-65 euro) za MWh do 2022 roku, w porównaniu do 180-230 zł za MWh w roku 2018. Wzrost jest odzwierciedleniem zwyżki cen uprawnień do emisji oraz spodziewanego wzrostu mocy wytwórczych w

Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje w IV kwartale 2019 r.

kompleksowy wspierają i realizują założenia krajowego planu zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym. Zwiększamy bowiem potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł rozproszonych i produkcji zielonej energii w północno-zachodniej Polsce" - powiedział Kowalik, cytowany w

Tauron ma 500 mln zł kredytu konsorcjalnego na cele inne niż nowe proj. węglowe

, powiększoną o marżę uzależnioną m.in. od stopnia wykorzystania kredytu oraz wypełnienia proekologicznych warunków umownych, tj. redukcji emisyjności oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej grupy, podano także. Tauron Polska Energia jest spółką

Ani węgla, ani atomu. Nowoczesna ma plan na energetykę za 550 mld zł

do 2033 roku, budowę turbin wiatrowych na Bałtyku o mocy 4,6 GW do 2030 roku i zwiększenie potencjału fotowoltaiki przy jednoczesnej marginalizacji znaczenia wiatraków na lądzie. W 2040 roku nadal 35 proc. źródeł wytwórczych będzie wykorzystywać węgiel. – To zupełnie sprzeczne z globalnymi

Energa zakończyła modernizację elektrowni wodnej na Drawie w Borowie

usprawnienie eksploatacji. Dzięki temu w kolejnych latach zdecydowanie polepszy się wskaźnik dyspozycyjności działania obiektu. Modernizacja pozwoliła na zwiększenie produkcji z OZE, a tym samym podniesienie udziału mocy z odnawialnych źródeł w miksie wytwórczym grupy. "Dzięki

PGE miała 432 mln zł zysku netto, 1,8 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

handlową koncentracji na kliencie wysokomarżowym). Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,8 PJ (spadek o 5% ze względu na wyższe temperatury). "Grupa PGE konsekwentnie dywersyfikuje swoje portfolio wytwórcze w kierunku źródeł odnawialnych i paliwa gazowego, będącego paliwem

PGNiG Termika ma porozumienie ws. rozwoju jednostek wytwórczych w Przemyślu

miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacja inwestycji przyczyni się także do poprawy jakości powietrza w mieście" - czytamy w komunikacie. W ramach przedsięwzięcia PGNiG Termika zmodernizuje Ciepłownię Zasanie oraz zbuduje nową jednostkę wytwórczą - elektrociepłownię gazową o

Enefit ma umowy na łączny wolumen obrotu energią na poziomie 858 GWh

energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie na rynkach międzynarodowych. W pierwszym roku działalności Enefit zakontraktował łącznie 362 GWh. Umowy podpisano z farmami wiatrowymi, biogazowniami i farmami

Polenergia wg nowej strategii chce mieć projekty o mocy 821 MW do 2024 r.

lądowych farm wiatrowych, które już uzyskały wsparcie w ostatnich aukcjach. Zgodnie z nową strategią, aby skutecznie zbilansować portfel wytwórczy, Polenergia będzie rozwijała zaawansowane technologie gazowe realizując inwestycje w bloki kogeneracyjne zasilające odbiorców

Tobiszowski z ME: Węgiel to ok. 60% w miksie energetycznym planowanym na 2030 r.

średnioroczna sprawność wynosi mniej niż 35%, nowymi, wysokosprawnymi jednostkami opartymi o krajowe zasoby energetyczne. Dodał, że aby zapobiec niedoborom mocy wytwórczych energii elektrycznej wdrożone zostaną mechanizmy wspierające rozwój i modernizację konwencjonalnych źródeł wytwórczych w postaci rynku mocy

Tchórzewski: Mamy nadzieję na konsensus wokół OZE i energetyki rozproszonej

2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do

Enel X/KPMG: Udział DSR w rynku mocy może być bardziej korzystny niż zakładano

również wpływ zmian, jakie zajdą na rynku energii w latach 2021-2024, w szczególności w zakresie wielkości rezerw mocy. Autorzy raportu wskazują, że możemy spodziewać się, że przyrost mocy wytwórczych będzie wyższy niż prognozowany wzrost zapotrzebowania. Zgodnie z prezentowanymi wcześniej prognozami

PKN Orlen jest zainteresowany projektem w Ostrołęce tylko w technologii gazowej

. "PKN Orlen stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. Deklaruje wstępną gotowość do zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym" - czytamy w komunikacie

Enefit chce pozyskać nowe projekty OZE, jest zainteresowany corporate PPA

zainteresowana budową źródeł OZE u partnerów biznesowych i sprzedażą energii na zasadach corporate PPA. "Poszukujemy projektów do realizacji i w niektórych przypadkach rozmowy są zaawansowane. W tej chwili, po aukcjach, jest to rynek, na którym bardzo dużo się dzieje. Patrzymy na

Fryzjerzy i kwiaciarnie płącą coraz więcej za prąd. A to dopiero początek

utrzymywania wysokoemisyjnych źródeł energii, czyli - inaczej mówiąc - odejścia od węgla. PiS zaniedbywał rozwój odnawialnych źródeł energii. Aż 80 proc. energii wytwarzamy z węgla i emitujemy 300 mln ton CO2 rocznie. Emisja każdej tony, zgodnie z unijnym systemem ETS, sporo nas kosztuje. Dwa lata temu w

Seria awarii w polskich elektrowniach. Czy grozi nam blackout?

, np. remontami - on wynosi 6,2 GW. W sumie to 14,1 GW mocy. Moc całego systemu energetycznego to 58,4 GW, z tego 20,3 GW to odnawialne źródła energii. Czyli z 44,3 GW źródeł konwencjonalnych (węgiel i gaz) pracuje tylko 30,2 GW. Czy to wystarczy? - Pomimo awarii bloku nr 7 elektrowni Jaworzno 2 system

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

wytwórczym Grupy Tauron w perspektywie 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, ma pozwolić na obniżenie emisyjności grupy w perspektywie 2025 r., o ponad 20%, a w perspektywie 2030 r. o ponad 50%. Do 2025 r. zaplanowane

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

zwiększa produkcję ze źródeł odnawialnych. W pierwszym półroczu 2019 r. wzrost ten wyniósł ponad 12%. Grupa przywiązuje dużą wagę do ekonomicznie racjonalnego zaprojektowania transformacji mocy wytwórczych w kierunku odnawialnych źródeł energii, a więc zmiany swojego miksu energetycznego. Do końca roku

Energa zmodernizowała elektrownię wodną w Gałąźni Małej

). "Modernizacja kolejnej elektrowni wodnej wpisuje się w nasze działania mające na celu wytwarzanie coraz więcej ekologicznej energii z OZE. Niedawno przeprowadziliśmy kompleksową modernizację malowniczej elektrowni w Borowie zwiększając jej moc. Dbamy o nasze aktywa wytwórcze, także o te wiekowe

Energa planuje capex w dystrybucji na 1,3 mld zł, w wytwarzaniu 0,3 mld zł w br.

). "W 2017 roku planowane jest zgłoszenie do aukcji OZE nowych projektów oraz migracja do systemu aukcyjnego niektórych istniejących źródeł wytwórczych energii z OZE. Ponoszenie pozostałych nakładów wynika z konieczności modernizacji istniejącego majątku" ? czytamy dalej

Energa OZE ma przedwstępną umowę zakupu budowanej farmy fotowoltaicznej na 8 MWe

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Energa OZE podpisała przedwstępną umowę na przejęcie spółki PV Wielbark, będącej właścicielem budowanej farmy fotowoltaicznej w Borkach Wielbarskich, podała spółka. Po zrealizowaniu tej inwestycji, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w

Energa ma ugodę z kolejną farmą wiatrową ws. praw majątkowych

pozwanych farm wiatrowych" - czytamy dalej. We wrześniu 2017 r. spółka podała, że Energa-Obrót zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i

Energa: Produkcja energii spadła o 18% r/r w II kw. 2018 r.

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa spadła o 18% r/r do 849 GWh w II kw. 2017 r. W I poł br. produkcja energii spadła o 8% r/r do 1 888 GWh, podała spółka. "Aktywa wytwórcze w grupie w I półroczu

Energa: Moc zainstalowana obiektów OZE wzrośnie o 7% w 2020 roku

farmą. To kolejny krok do dalszego zwiększania udziału OZE w miksie wytwórczym Grupy Energa, poinformowano. "W Polsce zajmujemy silną pozycję w obszarze 'czystej energii' i chcemy ją jeszcze bardziej umacniać. Koreluje to z założeniami strategii Grupy Energa

Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

strategicznych, czyli zwiększenia do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym i redukcji emisji CO2 o 50% w perspektywie 2030 roku. Zakup farm wiatrowych należących do in.ventus to okazja nabycia aktywów w obszarze, w którym możliwości akwizycyjne są ograniczone" - dodał prezes

NIK: Moc funkcjonujących źródeł energii elektr. o 10 GW powyżej zapotrzebowania

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - W Polsce w latach 2009?2014 - bieżące dostawy energii elektrycznej zabezpieczone były na poziomie adekwatnym do zapotrzebowania, ocenia Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Moc obecnie funkcjonujących źródeł wytwórczych zainstalowanych w Krajowym

PGNiG Termika zamierza aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych

, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz modernizację istniejących źródeł przy zastosowaniu niskoemisyjnych technologii" - czytamy w raporcie rocznym. W 2020 r. kontynuowanie będą prace związane z realizacją inwestycji, m.in.: bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań

Tchórzewski: Chcemy, by rząd przyjął politykę energetyczną w okolicach wakacji

Europejskiej do końca 2019 r. Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie

Energa Operator przyłączyła 18 tys. mikroinstalacji w 2019 r.

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Energa Operator przyłączyła rekordowe 18 tys. mikroinstalacji w 2019 r., podała spółka. "Rok 2019 był dla Energi Operatora rekordowy pod względem nowych przyłączonych odnawialnych źródeł energii. W zarządzanej

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

dywersyfikację kierunków i źródeł dostaw. Kierunek "Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej" przewiduje, że Polska będzie dążyć do pokrycia zapotrzebowania na moc własnymi zasobami. "Wykorzystanie węgla przez

Energa: Cena w wezwaniu PKN Orlen odpowiada wartości godziwej

planuje realizację strategicznych inwestycji rozwojowych, takich jak rozwój odnawialnych źródeł energii czy digitalizacja produkcji, pozwalających na dalsze zwiększenie innowacyjności i rentowności spółek. Mając na uwadze powyższe, zarząd uważa, że wzywający zamierza rozwijać dotychczasową działalność

Projekt ustawy o rynku mocy został skierowany do Sejmu

strony z przewidywanego wzrostu zapotrzebowania szczytowego na moc i energię elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji. "Pokrycie zapotrzebowania odbiorców wymagałoby odtworzenia źródeł wytwarzania energii

Z powodu wysokich cen prądu lokomotywy elektryczne zostały zastąpione przez spalinowe. Polsce też to grozi?

polskiej polityki energetycznej opartej na węglu. W 2017 r. 72 proc. mocy wytwórczych stanowiły jednostki węglowe, a w budowie są kolejne. Jednocześnie udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym nie wzrastał. Jak zaznacza Jakub Majewski z fundacji ProKolej, ceny energii czy paliwa i

Enea zakłada wzrost EBITDA o 35% w 2025 r. i 39% w 2030 r. wobec 2018 r.

elektrycznej na poziomie 22% do 2025 roku oraz 33% w 2030 roku; 3. udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych na poziomie 22% w 2025 roku oraz 41% w 2030 roku w całkowitej produkcji energii elektrycznej GK ENEA, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 60% w

Forum Energii zaleca rynek lokalizacyjny jako model zmian rynku energii w Polsce

odnawialnych źródeł energii, ani do coraz bardziej elastycznego popytu. Nie da bodźców cenowych dla inwestycji, ale też powoduje, że nie korzystamy z najtańszych zasobów. "Rynek lokalizacyjny to rynek hurtowy, który działa nie tylko w oparciu o koszt produkcji, przesyłu, ale w

Dąbrowski z ME: Rząd może przyjąć politykę energetyczną 'jak najszybciej'

podczas panelu na Kongresie Powerpol. Zaprezentowany przez Ministerstwo Energii pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii

Tauron ustanowił program emisji obligacji do wartości maksymalnie 2 mld zł

" - czytamy w komunikacie. Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy Tauron, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w jej strukturze wytwórczej, podkreślono. "W szczególności

PGE GiEK ogłosiła przetarg na budowę bloków gazowych w Dolnej Odrze

wyłącznie węglem, poprzez ultranowoczesne bloki gazowe, a docelowo maksymalne wykorzystanie również potencjału odnawialnych źródeł energii, głównie fotowoltaiki, to kierunek, w którym zmierzamy nie tylko na Pomorzu Zachodnim" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie

Ciech zaczął przygotowania do projektu w obszarze energetyki za 250-300 mln zł

rozważana jest budowa nowych źródeł wytwórczych zasilanych paliwem gazowym. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 250-300 mln zł. "Celem planowanych inwestycji w spółce zależnej jest zwiększenie sprawności i dyspozycyjności obszaru energetyki, która przełoży się między

Skobel z ME: Prace nad PEP zakończymy w I kw. 2019 r.

odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł

Polacy włączają swoje nowe pompy ciepła, a rachunki rosną. Znamy koszt ogrzewania po podwyżce VAT

niezbędne są nowe źródła wytwórcze, w tym zwłaszcza jednostki dyspozycyjne (czyli takie, które działają niezależnie od kaprysów pogody). Dlatego wycofywanie sterowalnych źródeł powinno być skorelowane z oddawaniem do pracy nowych źródeł o ekwiwalentnej mocy. Czyli innymi słowy - nie możemy wyłączyć

Energa: Część energetyczna stopnia na Wiśle w Siarzewie to koszt ok. 900 mln zł

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Część energetyczna projektu budowy stopnia na Wiśle w Siarzewie to koszt ok. 900 mln zł, a wśród źródeł finansowania znajdą się zarówno środki Energi, jak i z programu unijnego, poinformował wiceprezes Energi Jacek Kościelniak

Projekt PEP przewiduje spadek udziału węgla do 60% w 2030 r.

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 r. przewiduje spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. "Rozbudowa mocy wytwórczych jest

Energa przeznaczy ponad 10 mld zł na inwestycje w sieć dystrybucyjną do 2025 r.

rozbudowa sieci w związku z rosnącymi przepływami oraz przyłączaniem źródeł energii (ok. 1 mld zł), modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu spełnienia wymogów jakościowych i zapewnienia niezawodności dostaw (ok. 4,2 mld zł), inteligentne opomiarowanie (0,8 mld zł). "Czyli