źródeł finansowania z ue

Tauron: Zmiana polityki EBI skłania do zwrotu w kierunku źródeł zeroemisyjnych

zwrotu w stronę źródeł zeroemisyjnych, uważa prezes Taurona Polskiej Energii Filip Grzegorczyk. "Decyzję EBI, który jest bankiem silnie powiązanym z instytucjami Unii Europejskiej, należy traktować jako instrument polityki prowadzonej przez UE. Potwierdza ona, że gaz jest

Kurtyka: MK przeznaczy 7,8 mld zł na ułatwianie zielonych inwestycji w tym roku

. Przypomniał, że Polska wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w formie systemu aukcyjnego. Od 2016 r. zakontraktowano moce - łącznie na 1,7 GW w instalacjach fotowoltaicznych i około 3,4 GW w farmach wiatrowych. Łączne wsparcie w tym okresie wyniosło ponad 38 mld zł, z czego 37 mld zł przeznaczono na nowe

Glapiński rozmawiał z Sasinem nt. stabilności systemu finansowego

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński poinformował, że spotkał się dziś z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem, aby rozmawiać na temat stabilności systemu finansowego. "

PGE GiEK: Koszty opłat z tytułu emisji CO2 to ponad 6 mld zł w 2020 r.

płacony przez spółkę, musi wygenerować źródło finansowania z majątku. Spółka chcąc sprostać wymaganiom narzuconym przez UE, realizuje wiele inwestycji dostosowawczych. Obecnie kontynuowane są prace o wartości 14 mld zł. Prezes podkreśliła, że PGE GiEK ma w aktywach energetyki

EBI: Lukę inwestycyjną dostrzega 23% firm w Polsce wobec 16% średniej UE

korzystają, częściej niż wskazuje na to średnia unijna, z wewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Tego typu finansowanie obejmuje 73% wszystkich inwestycji w Polsce względem średnio 62% inwestycji w UE. Dotyczy to większości firm w Polsce, niezależnie od ich wielkości i sektora

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

;Dzięki wsparciu z EFIS EBI oraz zależny od niego Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odpowiedzialny za finansowanie małych przedsiębiorstw, zapewniły wsparcie finansowe setkom tysięcy MŚP w wielu różnych sektorach we wszystkich państwach UE. Do przykładów należą projekty w dziedzinie zrównoważonego

MF: Eurogrupa uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa

. "Uważamy także, że to moment na znalezienie na poziomie unijnym nowych źródeł finansowania tych wyzwań, m.in. poprzez skuteczniejszą walkę z rajami podatkowymi i unikaniem opodatkowania, i by stało się to jednym z priorytetów UE" - dodał. Kolejnym elementem

NBP: Odporność krajowego systemu finansowego na materializację ryzyk wysoka

zgromadzonemu kapitałowi i niskiemu poziomowi dźwigni finansowej. "Średni, łączny współczynnik kapitałowy utrzymuje się powyżej 18%, przy wyższej niż w większości krajów UE średniej wadze ryzyka. Część z tego kapitału stanowi kapitał zgromadzony na pokrycie buforów kapitałowych

Niemcy boją się nowych sankcji USA wobec Nord Streamu 2. Gaz z Rosji filarem Zielonego Ładu UE?

Niemcy boją się nowych sankcji USA wobec Nord Streamu 2. Gaz z Rosji filarem Zielonego Ładu UE?

Rosja będzie próbowała dokończyć inwestycję, napisał "Handelsblatt", powołując się na anonimowe doniesienia z kręgów dyplomatycznych w Waszyngtonie. Nie jest jasne, czy są to doniesienia z ambasady Niemiec z USA, czy też z innych źródeł dyplomatycznych.  Sankcje zadziałały W grudniu

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

. 1. Dobra diagnoza - stanu budynków, identyfikacja wszystkich źródeł ciepła, rozpoznanie własnych zasobów. 2. Określenie celów oraz planu, w tym uwzględnienie kwestii CO2, co pozwoli wykorzystać je do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

będzie w stanie uiścić swojego wkładu, to pozostałe państwa będą musiały solidarnie wyłożyć za nie pieniądze – znowu tymczasowo i znowu z rezerwy. Byłaby to jednak ostateczność, po którą Komisją sięgnęłaby, gdyby nie udało się jej uruchomić awaryjnie finansowania krótkoterminowego na rynkach

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

chodzi o Kapitał Źródeł Finansowania. Warszawa ma najwyższy poziom PKB per capita i największe dochody budżetowe. Miasto uzyskuje najwyższe wśród 12 miast środki z UE. "W mijającej perspektywie finansowej UE Warszawa była wiodącym beneficjentem środków unijnych, podobnie

Ile płacimy za prąd? Hurtowo najwięcej w Europie, ale rząd tuszuje podwyżki i sztucznie obniża rachunki

Ile płacimy za prąd? Hurtowo najwięcej w Europie, ale rząd tuszuje podwyżki i sztucznie obniża rachunki

WiseEurope. Jak wynika bowiem z najnowszego raportu think tanku Ember, Polska ma najbrudniejszą energetykę w całej UE (pod względem emisji CO2 na jednostkę wytworzonej energii). W 2020 r. 17 proc. energii elektrycznej w Polsce pochodziło ze źródeł odnawialnych w porównaniu z pięciokrotnie większym udziałem

PIE: Polska nie osiągnie 30% udziału OZE w zużyciu energii przed 2026 r.

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Najbardziej prawdopodobne jest osiągnięcie przez Polskę 30% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w latach 2026-2035, wynika z raportu "Foresight Polska 2035. Eksperci o przyszłości" przygotowanego przez

Forum Energii: Przy niespełnieniu celu OZE kluczowe będą rozmowy z KE w 2021 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - W związku z małym prawdopodobieństwem spełnienia przez Polskę celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., kluczowe będą rozmowy z Komisją Europejską w 2021 r., a ich celem powinno być

EFI i BGK mają umowę na 525 mln zł finansowania sektorów kultury i kreatywnego

kultury i kreatywnego dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Szacujemy, że w pierwszych trzech latach z gwarancji skorzysta około 3 tys. polskich firm. Program Kreatywna Europa daje realną szansę na rozwój branż, w których w Polsce pracuje 300 tys. osób. Podpisana dziś umowa jest kolejnym przykładem

Żonglerka i manipulacje w nowym programie drogowym PiS. Przekuć fiasko w historyczny sukces

Żonglerka i manipulacje w nowym programie drogowym PiS. Przekuć fiasko w historyczny sukces

się też wprost, że niektóre inwestycje drogowe mogą być finansowane z następnego budżetu UE na lata 2028-2034.  W praktyce oznacza to, że aż 80 mld zł ze 187 mld zł nowych inwestycji drogowych to wyłącznie rządowe obiecanki. To sprawia, że nie ma szans, aby do 2030 r. wybudować całą sieć

KE zatwierdza unijny zestaw narzędzi i określa dalsze działania ws. sieci 5G

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdza wspólny zestaw narzędzi ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z uruchomieniem sieci 5G, czyli sieci telefonii komórkowej

Czyste powietrze tylko na papierze. Flagowy program rządu się sypie

Czyste powietrze tylko na papierze. Flagowy program rządu się sypie

po 2020 r., gdy zacznie obowiązywać finansowanie programów operacyjnych w ramach nowej unijnej perspektywy na lata 2021-27. Program "Czyste powietrze" niezgodny z polityką UE Na spotkania z przedstawicielami rządu co kilka tygodni przyjeżdżają przedstawiciele Komisji Europejskiej i Banku

MIiR: Krajowa strategia rozwoju regionalnego trafiła do konslutacji

. Finansowanie na kolejnych 5 lat zostanie określone na podstawie danych, które pojawią się w przyszłości, na przykład o wielkości puli funduszy UE dla Polski na lata 2021-2027 i o sytuacji gospodarczej" - czytamy także. Przedsięwzięcia podejmowane na podstawie i zgodnie z KSRR

Ekologiczna licytacja kandydatów na prezydenta

energetycznym, ale podczas jednego z wieców już o tym napomknął. - Będziemy zmniejszali udział energii pochodzącej z węgla, będziemy zwiększali udział zielonej energii - ogłosił w czerwcu. Andrzej Duda: Będę wspierał inicjatywy na rzecz odnawialnych źródeł energii To stanowisko stoi w sprzeczności z tym

KE proponuje budżet UE w wysokości 1,11% DNB UE-27 na lata 2021-2027

mld euro (czyli 1,08% DNB) w środkach na płatności (w cenach z 2018 r.). Kwoty te uwzględniają włączenie do budżetu UE Europejskiego Funduszu Rozwoju, który jest głównym narzędziem UE służącym do finansowania współpracy na rzecz rozwoju z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku i jak dotychczas stanowi

mBank i Santander BP sfinansują projekt fotowoltaiki dla R.Power za 350 mln zł

. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę 128 elektrowni słonecznych o łącznej mocy 121 MWp, które wygrały ubiegłoroczne aukcje OZE. Transakcja stanowi największe jak dotąd finansowanie projektów solarnych w Polsce, a każdy z banków ma 50% udziału w transakcji. Wszystkie

Tauron uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny przy udziale nadmiarowej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w elektrowni w Łaziskach, podał Tauron Polska Energia

Europa przechodzi zieloną rewolucję, a Polska walczy o elektrownie węglowe. Ile tracimy, hamując rozwój OZE?

wjeżdżają do Polski m.in. z Rosji. W tym roku ilość sprowadzanego m.in. do elektrowni węgla prawdopodobnie podwoi się w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tymczasem doświadczenia UE dowodzą, że zwiększanie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne krajów

Tchórzewski: Propozycje pakietu zimowego to naruszenie praw członków UE

przyjęcie zaproponowanych przepisów w obecnym kształcie oznacza wyeliminowanie z europejskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych, ze względu na odcięcie od źródeł finansowania. W przypadku Polski eliminacja wytwarzania energii elektrycznej produkowanej w oparciu o węgiel

Pestycydy stały się plagą. I kosztują fortunę

więc ograniczenia produkcji i eksportu szkodliwych pestycydów z Unii Europejskiej do innych krajów. Jeśli składniki są zatwierdzone w jednym z krajów OECD, to firmy z UE mogą produkować i eksportować zawierające je pestycydy - nawet jeżeli naukowo udowodniono, że są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub

Miliard rocznie na rekompensaty dla przemysłu. Za co?

tego roku import produktów z blachy wzrósł o 51 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.  Do UE trafiają towary z zewnątrz, więc rodzime zakłady nie mają zbytu.  Komisja Europejska w maju rozpoczęła przegląd istniejących środków ochronnych, ale branża domaga się wzmocnienia ich

NBP: Banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej dla firm w I kw. 

finansowanie inwestycji, wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego, zapotrzebowania na finansowanie związane z fuzjami i przejęciami oraz na finansowanie związane z restrukturyzacją długu. W opinii niektórych banków do wzrostu popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa przyczyniły

KE nie będzie popierać Nord Stream 2

energetycznej. - UE będzie wspierała tylko te projekty, które są zgodne z podstawowymi zasadami unii energetycznej, włączając w to unijną strategię bezpieczeństwa energetycznego. Dywersyfikacja źródeł energii, dostawców i dróg dostaw jest kluczowa dla zapewnienia bezpiecznych i

BGK pozyskał kolejne środki na program gwarancji de minimis

udzielanego zgodnie z zasadami obowiązującymi w bankach kredytujących. Produkt ten trafi do tych przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy mają problem z dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania lub szukają wygodnej i taniej formy zabezpieczenia kredytu. "Projekt finansowany

Po materiale TVN w sprawie "kłamstwa vatowskiego" ostro odpowiada Morawiecki. Kto ma tu rację? Będzie komisja sejmowa?

udało się odzyskać tylko 3 mld zł, podczas gdy nielegalne zyski przestępców w tym okresie oszacowano na 200 do ponad 500 mld zł. W porównaniu z innymi krajami UE wypadamy blado. Według badań Europolu w latach 2010-14 w państwach UE zostało czasowo zajętych lub zamrożonych ok. 2,2 proc. aktywów

Kowalczyk: Następne spotkanie z KE nt. 'Czystego powietrza' w przyszłym tygodniu

, nieuzasadnione są doniesienia medialne, że zostały wstrzymane środki unijne na ten cel - negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej UE jeszcze się nie rozpoczęły. Wkrótce ustalimy wraz z przedstawicielami konkretne założenia finansowe" - dodał. Wczorajsza "Gazeta

Wszystko co musisz wiedzieć, by pozyskać fundusze unijne dla swojej firmy

Jedną z najważniejszych korzyści z członkostwa Polski w UE jest możliwość pozyskiwania unijnych funduszy. Od 2004 r. Polska otrzymała już ponad 180 miliardów euro. To pieniądze przeznaczane nie tylko na drogi, oczyszczalnie ścieków czy dopłaty dla rolników. Fundusze europejskie okazały się

CUPT: 93% dofinansowania na transport z POIiŚ będzie rozdysponowane do końca br.

plany wyprzedzają cele [założone] na poziomie krajowym" - zapowiedział także Gorgol. Szef CUPT-u podsumował także sytuację w wykorzystaniu pozostałych źródeł finansowania unijnego na inwestycje transportowe. W ramach puli z Programu Polska

Gdzie wpompowano miliard złotych z węglowej fanaberii ministra? "To nie koniec kosztów"

przygotować i zbudować trzeci blok węglowy w Ostrołęce powstała w 2009 roku. Polska potrzebuje nowych źródeł energii, bo zaniedbywana przez lata energetyka będzie mieć w przyszłości kłopoty z pokryciem rosnącego zapotrzebowania na prąd. Okazuje się jednak, że decyzja ta nie była najrozsądniejsza. We

Koniec rajów podatkowych? Joe Biden zaskakuje

diametralnej zmianie wraz z przejęciem władzy przez Joego Bidena. Jedno z głównych źródeł finansowania zapowiedzianych przez niego na początku 2021 r. programów: po-covidowego wsparcia gospodarki i infrastrukturalnego mają stanowić zwiększone wpływy podatkowe od firm, przede wszystkim największych korporacji

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 54,6 pkt w I kw.

dalej. Bieżące wskazania barometru uległy poprawie głównie za sprawą poprawy skłonności gospodarstw domowych do ponoszenia poważnych wydatków i ich finansowania ze środków pochodzących z kredytu. Składowa ta podlega silnym wahaniom w ostatnim okresie i przed kwartałem

Mabion chce uzyskać dopuszczenie MabionCD20 w EMA bezpośrednio w dużej skali

podjął też decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania dłużnego, które umożliwi skuteczną realizację nowej strategii rejestracji leku MabionCD20 w EMA. Ponadto spółka nie wyklucza poszukiwania i korzystania również z innych źródeł finansowania takich jak granty, dotacje z

Schetyna: "Odejdziemy od węgla do 2040 roku". Nikt nie kupi polskiego jogurtu z czarną kropką, wyprodukowanego przy użyciu brudnego prądu

węglowych źródeł wytwórczych jest u kresu swojej eksploatacji i będzie musiała zostać zamknięta. Coraz więcej węgla sprowadzamy, a nie jest on już dziś rozwiązaniem konkurencyjnym ekonomicznie, bo technologie OZE są coraz tańsze. - Rozwiązania w energetyce mamy z lat 50. ubiegłego stulecia. Ja bym

FOR Balcerowicza delikatnie chwali KO, gani Konfederację, PiS i Lewicę

wynosił ok 49 proc. PKB, podczas gdy dług UE - 80 proc.), chce także zakazać zadłużania się kraju w warunkach dobrej koniunktury. Niestety, nie wskazuje źródeł finansowania własnego programu.

Rząd da dopłaty do aut? Motoryzacja prosi o pomoc. Cyklon idzie przez salony sprzedaży aut

z dobrze poinformowanych źródeł dowiedzieliśmy się, że takie propozycje do rozważenia Ministerstwo Rozwoju ma otrzymać pod koniec kwietnia. W grę wchodzić mają rabaty dla nabywców nowych aut, na przykład takie jak premie "za odwraczanie" (Abwrackpraemie), które podczas globalnego kryzysu

BGK średnioterminowo zamierza wesprzeć inwestycje polskich firm kwotą 6 mld zł

projektów inwestycyjnych polskich firm - w średnim horyzoncie przewiduje udzielenie kredytów w wysokości blisko 6 mld zł, a do roku 2020 planuje wypełnić lukę dłużnego finansowania dużych przedsiębiorstw w wysokości 16 mld zł" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z założeniami do

EBI udzielił BOŚ 75 mln euro pożyczki na wsparcie inwestycji proekologicznych

z BOŚ - bankiem wyspecjalizowanym w finansowaniu proekologicznych i przyjaznych dla środowiska przedsięwzięć w Polsce" - powiedział wiceprezes EBI Vazil Hudák, cytowany w komunikacie. "Zaangażowanie Banku Ochrony Środowiska w obszarze inwestycji

Zgłoszenia do polskiej edycji programu CEE-Released przyjmowane do 6 czerwca

wyboru i pozyskania finansowania z różnych źródeł ? od aniołów biznesu i funduszy Venture Capital przez fundusze PE, granty UE aż po inwestorów z Giełdy Papierów Wartościowych. 2. Możliwość zbudowania międzynarodowej sieci kontaktów potencjalnych klientów oraz inwestorów i

Atom w odwrocie? Jeszcze się z nim przeprosimy - zapowiadają eksperci. I to mimo iż Europa woli wspierać OZE

: energia słoneczna stała się w tym czasie tańsza o 88 proc., wiatrowa o 69 proc., a koszt produkcji energii jądrowej wzrósł o 23 proc. Zgodnie z prognozami Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) w 2040 roku koszty produkcji energii z OZE będą dwukrotnie niższe niż energii jądrowej z nowych źródeł (50 dol

Kosztowny rachunek za spaliny z silników Diesla. EPHA: Leczenie chorych w Polsce kosztowało w 2016 r. nawet 4,6 mld euro

Zanieczyszczenie powietrza to jeden z głównych problemów dla zdrowia ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu złej jakości powietrza w Unii Europejskiej przedwcześnie umierać może nawet 400 tys. ludzi rocznie. A w Europie jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza są

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

Walutowego wynika, że można z optymizmem spoglądać na perspektywę kolejnych pięciu lat rozwoju gospodarczego w Europie i Polsce. Pomimo, że widoczne jest ochłodzenie nastrojów analityków, a średnia dla UE jest nieco niższa i wynosi 2,2%, to prognozy we wszystkich krajach wskazują na dalszy nieprzerwany

EBI: Niewielka świadomość szans, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu

dziedzinie klimatu mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę (dla porównania odsetek ten wynosi 21% w Europie i zaledwie 11% w Chinach), podano również. EBI konsekwentnie występuje w roli jednego z największych na świecie źródeł finansowania na potrzeby przeciwdziałania zmianie

PGE Ventures zainwestował w startup PySENSE

LTE450 plasuje nas w europejskiej czołówce inteligentnych, bezprzewodowych rozwiązań nie tylko na potrzeby łączności dyspozytorskiej, ale też m.in. automatyzacji sieci, co upraszcza integrację przyłączanych do sieci odnawialnych źródeł energii z funkcjonującym systemem energetycznym. Jest to zarazem

PwC: Inicjatywa Trójmorze może wesprzeć rozwój transportu w regionie CEE

dofinansowane z funduszy UE z nowej perspektywy po 2020 roku - to jest podstawa implementacji idei Trójmorza, która może też liczyć na finansowanie ze strony USA. Administracja USA jest zainteresowana współpracą w zakresie infrastruktury i daje szansę firmom amerykańskim na inwestycje nie tylko w obszarze

Kluza: Równolegle z OZE należy rozwijać systemy bilansujące wytwarzanie energii

ogromnych inwestycji w same farmy wiatrowe, ale także w infrastrukturę przesyłową. Dyskusja o budowie elektrowni atomowej bez wskazania źródeł finansowania jest rozważaniem czysto teoretycznym" - wskazał prezes Fundacji Przyjazny Kraj Tomasz Prusek. Sebastian Kawczyński z

BGK i rumuński EximBank ogłosiły założenie Funduszu Inwest. Inicjatywy Trójmorza

(Luxembourg) jako bank-depozytariusza. Zasoby funduszu będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

notyfikacji w KE pierwszej w UE ulgi w opłacie mocowej, podano dalej. " Konsekwentnie realizujemy pakiet od ponad roku. Dzięki tym działaniom, w Polsce po raz pierwszy od kilku dekad pojawiają się nowe inwestycje energochłonne, wraz z dynamicznym rozwojem produkcji baterii do

Adamczyk: Powinniśmy być optymistami w kwestii finansowania inwestycji na kolei

punktu obecnie przygotowywanych inwestycji kolejowych. Ja nie spotkałem się z opiniami, że grozi nam zapaść. Wręcz przeciwnie, z Brukseli i źródeł 'okołobrukselskich' dociera informacja, że finansowanie powinno być na tym samym poziomie. Są też optymiści, którzy twierdzą, że Unia Europejska szczególnie

NFOŚiGW przeznacza ok. 10 mld zł na poprawę jakości powietrza

niskich źródeł, powinny w pełni przejąć jednostki samorządu terytorialnego (z centralnym wsparciem w zakresie regulacyjno-legislacyjnym)" - powiedział prezes Funduszu Kazimierz Kujda, cytowany w komunikacie. NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą I oś unijnego Programu

Za 9 mld mogliśmy być zieloni. Ale rząd wyda je na zamrożenie cen energii

. moglibyśmy też zainstalować ok. 1 mln pomp ciepła do ogrzewania domów i ciepłej wody. Pompy to jedno z dotowanych przez UE źródeł ogrzewania. – Pompa do budynku to koszt ok. 30 tys. zł z montażem. Przy 30 proc dotacji otrzymujemy 9 tys. zł. Czyli 9 mld starczyłoby na instalację miliona pomp &ndash

Przegląd prasy

Komisji Europejskiej, UE może tracić 5 mld euro rocznie na zaniżaniu wartości przesyłek z krajów trzecich (głównie Chin i USA) Puls Biznesu -- mBank zwiększy pulę pieniędzy na kredyty dla firm z branży odnawialnych źródeł energii. W grudniu 2018 r

Przegląd prasy

Dalekiego Wschodu może być u nas otwarta już za rok Gazeta Wyborcza --Milion rolników jest rolnikami tylko z nazwy, dochody czerpią z pozarolniczych źródeł, chociaż są ubezpieczeni w KRUS-ie i korzystają z płatności bezpośrednich z UE

BGK kupił od PKO BP udziały w funduszu Marguerite I

największym projektem zrealizowanym dotychczas w Polsce w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Całkowity koszt budowy instalacji wyniósł 832 mln zł. W konstrukcji finansowania tej inwestycji, oprócz środków z Marguerite, wykorzystano także finansowanie dłużne, udzielone przez konsorcjum banków z m.in

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

– Zasady przyznawania danej ulgi lub dotacji, a co za tym idzie zakres podmiotów uprawnionych, wynikają z dokumentu regulującego finansowanie, np. z ustawy, rozporządzenia czy uchwały – wyjaśnia mec. Renata Robaszewska z kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni w Warszawie

IDM: Pogarszająca się kondycja branży maklerskiej ryzykiem dla rynku kapitał.

zł straty na działalności podstawowej. W I kwartale br. strata ta wyniosła niemal 66 mln zł, a w analogicznym okresie ubiegłego roku 37 mln zł. O ile we wcześniejszych okresach branża zmuszona do poszukiwania innych źródeł przychodów, przy regulacyjnych ograniczeniach, nadrabiała straty zyskiem z

PKP PLK i Morski Port Police mają umowę ws. prac projektowych torów do portu

kolejowej. Dokładny termin rozpoczęcia prac jest uzależniony od pozyskania źródeł finansowania, podsumowano w informacji. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO

Adamczyk: Wznawiamy debatę o budowie kolei dużych prędkości w Polsce

rząd powinien realizować, w jakim zakresie, w jakiej perspektywie czasowej i z jakich źródeł finansowania - z tego względu, że mówimy o bardzo dużej inwestycji o wartości minimum 50 mld zł" - powiedział także Słowik. Dotychczasowe koncepcje budowy KDP w Polsce zakładały

MPiT: Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych wchodzi dziś w życie

KE pierwszej w UE ulgi w opłacie mocowej. "Konsekwentnie realizujemy pakiet od ponad roku. Dzięki tym działaniom, w Polsce po raz pierwszy od kilku dekad pojawiają się nowe inwestycje energochłonne, wraz z dynamicznym rozwojem produkcji baterii do samochodów"

Rząd przyjął projekt budżetu na 2018 r. z 3,8% wzrostu PKB, 41,5 mld zł deficytu

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2018, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% w przyszłym roku wobec 3,6% oczekiwanych w tym roku oraz z deficytem budżetu centralnego nie przekraczającym 41,5 mld zł

Zjeść Unię i mieć Unię, czyli logika Morawieckiego

Politico napisanym z okazji piętnastolecia polskiej obecności w Unii, w którym Morawiecki przedstawił swoją wizję przyszłości Wspólnoty, polski premier postuluje, żeby jednym ze sposobów finansowania badań nad innowacyjnością w UE była likwidacja luki w podatkach CIT i VAT na terenie Unii. Premier

Polska ostatnim miłośnikiem energii węglowej w Europie. W elektrowni Ostrołęka powstanie kolejny blok

Państwowe koncerny Enea i Energa podpisały w czwartek kontrakt na budowę trzeciego bloku węglowego elektrowni w Ostrołęce z konsorcjum firm GE Power i Alstom Power Systems. Zobowiązały się wpłacić generalnemu wykonawcy 240 mln zł, czyli 4 proc. wartości gigantycznej inwestycji, na jej przygotowanie

EBI udzielił 100 mln euro kredytu PKP PLK na modernizację 71 km linii kolejowej

EBI konkurencyjnym warunkom finansowania, PLK będzie mogła skorzystać z niższych kosztów finansowania oraz długiego okresu spłaty kredytu. "EBI wspiera największy w historii program inwestycyjny na kolei. PLK korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł finansowania

Synektik oczekuje wysokiego wzrostu wyników w 2018 r., może wypłacić dywidendę 

zapaści finansowania z dotacji wyraźnie zmienia się na lepsze. Środki z UE ruszyły, wypełnia się portfolio na ten rok i to są spore projekty. W IV kw. 2017 roku pojawiły się pieniądze i Synektik w pipeline dysponuje już zamówieniami na pierwszy i drugi kwartał bieżącego roku, gdzie źródłem finansowania

Polska jest outsiderem na europejskiej mapie innowacyjności

przeprowadzonego na ponad 60 podmiotach z całej Polski wynika, że nasi przedsiębiorcy oczekują zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej poprzez przynajmniej częściowe finansowanie ze źródeł zewnętrznych. - Polska ma do dyspozycji 10 mld euro z

GM wykłada pieniądze dla Opla

GM poinformował, że już w styczniu zapłacił Oplowi za usługi konstrukcji aut, chociaż dotąd przekazywał taką zapłatę ratami w kwietniu i lipcu. Wcześniejsza wypłata całej sumy ma pomóc w finansowaniu działalności Opla "dopóki firma nie uzyska bardziej stałych źródeł

EIM: PEP 2040 powinna w większym stopniu uwzględnić inwestycje w sieci

efektywności energetycznej daje ten sam skutek, co budowa nowych źródeł wytwarzania energii. EIM uważa, że działania w tym zakresie powinny zostać ujęte w PEP 2040 w postaci konkretnego planu, z harmonogramem realizacji poszczególnych priorytetów, chociażby ramowym. W PEP 2040

EBOR uruchomił program efektywności energetycznej PolREFF wart 200 mln euro

oddziałach Banku Zachodniego WBK. Kredyty mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji przynoszących poprawę komfortu mieszkania przez podniesienie efektywności energetycznej budynków, np. poprzez wymianę lub modernizację okien i drzwi, systemów ogrzewania, w tym wymiany źródeł

ZBP: Średnie i małe firmy najczęściej finansują się kredytem bankowym

stosunkowo niewielka część przedsiębiorstw w finansowaniu swojej działalności posiłkuje się środkami Unii Europejskiej. 8% mikro i małych przedsiębiorstw oraz 17% średniej wielkości firm deklaruje, że kiedykolwiek skorzystała ze środków funduszy UE. Wśród tych, którzy skorzystali z możliwości finansowania z

MR: Są umowy na ok. 1 mld zł dofinansowania dla Wschodniej Magistrali Kolejowej

zł, w tym blisko 1 mld zł dofinansowania ze środków UE. Wszystkie pięć odcinków jest częścią tzw. Wschodniej Magistrali Kolejowej. "Wraz z podpisaną w grudniu umową na odcinek Lublin - Stalowa Wola/ Rozwadów, to w sumie już ponad 2 mld zł (w tym 1,36 mld zł EFRR) na

Expose Mateusza Marawieckiego. Motoryzacja, infrastruktura i drogi - wiele sloganów, konkretów mało

zatem rząd zamierza finansować dodatkowe wypłaty dla emerytów? Kontynuować pożyczanie na ten cel pieniędzy z funduszy przewidzianych dla niepełnosprawnych?  Samochodowy problem w expose Morawieckiego Kolejny przykład takiej niespójności w zapowiedziach Morawieckiego można dostrzec w kwestiach

W Unii nie ma klimatu do budowy Nord Stream 2. Buzek: Rosja chce budować, nawet jeśli oznacza to wygłodzenie własnego kraju

źródeł dostaw gazu, dostawców i tras dostaw. Nie ma też uzasadnienia komercyjnego, bo istniejące już gazociągi z Rosji do Niemiec pracują tylko na pół gwizdka. Ponadto budowa kolejnego bałtyckiego gazociągu z Rosji do Niemiec zagraża przyszłości tranzytu rosyjskiego surowca przez Ukrainę, a także państwa

Nord Stream 2 - rosyjski klin w Europę i wspólnotę transatlantycką. Jak inwestycja Gazpromu dzieli sojuszników

Stream 2 zostanie zbudowany, „nie da to dostępu do nowych źródeł dostaw i jeszcze bardziej zwiększy moce przesyłu [gazu] z Rosji do UE, chociaż teraz są one wykorzystywane tylko w 50 proc.". – Dywersyfikacja źródeł energii, dostawców i dróg dostaw jest kluczowa dla zapewnienia

Emilewicz: W przyszłym roku osiągniemy już wzrost PKB o blisko 4 proc. Będziemy jechać szybciej niż nasi zachodni partnerzy

identyfikacji wszystkich źródeł ciepła, abyśmy wiedzieli, ile tak naprawdę mamy do wymiany kotłów na paliwo stałe oraz jaka jest efektywność energetyczna domów jednorodzinnych w Polsce. Pracując w tej chwili nad projektami, które chcielibyśmy finansować z Funduszu Odbudowy UE, chcielibyśmy przyspieszyć i w tym

Rząd ogłasza strategię rozwoju sztucznej inteligencji. SI będzie naprawiać CEPiK

konkretnie będą potrzebne. Ale to nie znaczy, że zapomnieliśmy o tym elemencie. Wręcz przeciwnie – tyle że skupiamy się na wypracowaniu nowych, przyjaznych źródeł i systemów finansowania. Zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i krajowych. Planujemy m.in. powstanie specjalnej instytucji

Ataki w Europie uderzają w Funta

członkostwa w UE jest ważna m.in. z tego powodu, że Wielka Brytania wciąż boryka się z jednym z najwyższych deficytów na rachunku obrotów bieżących w relacji do PKB wśród krajów rozwiniętych. Natomiast wyjście z Unii spowodowałoby znaczna utratę źródeł jego finansowania, co oczywiście byłoby bardzo

"Zwycięstwo nie za wszelką cenę". Ekonomiści biją na alarm w związku z kosztownymi obietnicami rządu i łamaniem zasad

skutków budżetowych nowych propozycji rządu. Koszt nowej piątki wynosi ok. 41 mld zł. Szacunek ten nie jest kontrowersyjny i z dokładnością +/- 2-3 mld zł jest akceptowany przez wszystkie zainteresowane strony" - czytamy w apelu. "Kluczowe jest zatem wskazanie trwałych źródeł finansowania tego

Europa dociska Rosję

. akcji, mają być w Unii odcięte od finansowania długoterminowego (ponad 90 dni). Nie będą mogły sprzedawać w Europie ani swoich akcji, ani obligacji. Ze źródeł dyplomatycznych wiemy, że specjalny zespół ekspertów UE dopilnuje, by rosyjskie banki nie obchodziły tego zakazu

Polska energetyka ostrzega przed propozycjami Brukseli w sprawie węgla. Uzależnią nas od gazu

pozwoliłaby uzyskać finansowanie na budowę nowych elektrowni. W Polsce są one niezbędne, bo ze starości i przez nowe przepisy o ochronie środowiska trzeba będzie pozamykać elektrownie o łącznej mocy od 3,6 GW do prawie 10 GW w ciągu kilku najbliższych lat. 10 GW to jedna czwarta

MŚ: Rząd przyjął 'Politykę ekologiczną państwa 2030'

' jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Wzmacnia działania rządu polegające na budowie innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Uchwała zostanie opublikowana w Monitorze Polskim najpóźniej 6 września"

KNF: Wyjście Wlk. Brytanii z UE zagrożeniem dla sektora bankowego

Warszawa, 25.07.2016 (ISBnews) - Otoczenie makroekonomiczne sprzyja stabilnemu rozwojowi sektora bankowego, choć środowisko niskich stóp procentowe stanowi dla banków wyzwanie. Szczególnie negatywny wpływ na sektor może mieć ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z UE, co może

Przegląd prasy

ograniczenie podróży z krajów trzecich do UE --MF odwołało przetarg zamiany obligacji z uwagi na sytuację rynkową --RPP obniżyła stopy proc. - główną referencyjną o 50 pb do 1% --Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie

Unia bierze się za "plastikową zupę". Kraje członkowskie UE ustalają zakaz sprzedaży jednorazowych talerzyków, sztućców i słomek

, choć dotychczas inwestowali ogromne środki w jego upowszechnienie jako jedną z rekomendowanych przez UE metod walki z wszędobylskimi śmieciami. „To całkowicie sprzeczne z rozwojem branży PET w ostatnich latach. Produkty takie jak tacki czy butelki PET mają coraz wyższą zawartość materiałów

W kogo i jak mocno uderzy podatek handlowy? Jest zaskoczenie [SPRAWDZAMY]

Morawieckiego - na program 500 plus dla niepełnosprawnych. Dostanie je pół miliona dorosłych osób całkowicie niezdolnych do pracy, które oprócz renty socjalnej nie mają innych stałych źródeł utrzymania (program będzie w sumie kosztował 3 mld zł, część środków będzie też pochodzić z obowiązującego od stycznia

Są szanse na kompromis w sprawie unijnego budżetu

.), liczy, że nowa próba skończy się szybkim sukcesem. Ambasadorzy krajów UE (w tym Wlk. Brytanii) już bowiem wstępnie porozumieli się w sprawie - ważnego dla europosłów - postulatu elastyczności budżetu w nadzwyczajnych sytuacjach oraz finansowania projektu badawczego ITER

PKP: Inwestycje w ramach Magistrali Wschodniej będą kosztowały ponad 6,5 mld zł

, podały PKP SA. "Prace inwestycyjne w ciągu Magistrali Wschodniej planowane w perspektywie finansowej 2014-2020 i będą finansowane z kilku źródeł. Są nimi CEF [instrument 'Łącząc Europę'], środki krajowe oraz 3 programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska

Karać za jazdę autem, by dać fory kolei? Kierowcy to już skarbonka budżetu

silnikowe oraz na samochody osobowe. To danina, która w lwiej części spada na transport drogowy. Do tego dochodzą wpływy z podatku VAT. Ministerstwo Finansów nie ujawnia, ile budżet zyskuje na podatku VAT od paliw silnikowych – ale czasem wskazuje, że to jedno z głównych źródeł wpływu tego podatku

Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 maja 2008 r. sygn

Antyłupkowy raport za pieniądze UE? Były takie zamiary

Ekologiczna organizacja Przyjaciele Ziemi chce antyłupkowy raport finansować z grantu KE związanego m.in. z rozwojem Afryki - zaalarmował europoseł Bogusław Sonik. Organizacja informuje, że porzuciła ten pomysł. Brukselska organizacja pozarządowa

Premier w Tychach: Musimy zbudować unię energetyczną

kryzysów dostaw, możliwość większego niż dziś finansowania instalacji energetycznych umożliwiających taką solidarność. Chodzi o inwestycje szczególnie we wschodniej części UE. Kolejnym mechanizmem powinny być wspólne zakupy źródeł energii przez Unię Europejską. Jednorodny, potężny zamawiający sprawi, że

Gminy z długami, bo inwestowały. Teraz się boją

68 mld zł. Jest ono o 5 proc. mniejsze niż w tym samym okresie w 2015 r. - Z kredytów finansujemy wyłącznie inwestycje. Nie przejadamy tych pieniędzy - zapewnia skarbnik Wrocławia Marcin Urban, a Monika Chylaszek, rzecznik krakowskiego magistratu, mówi: - Z finansami