źródeł finansowania

Renata Dzikowska

Zasady szacowania wieloletnich zamówień finansowanych z różnych źródeł

Zasady szacowania wieloletnich zamówień finansowanych z różnych źródeł

To ważne zagadnienie szczególnie teraz, gdy różne projekty finansowane są z różnych źródeł. Jak wtedy oszacować wartości zamówienia?

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o cyfrowym radiu

Analizy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pokazują, że cyfryzacja radia to proces dużo bardziej skomplikowany niż cyfryzacja telewizji (przeprowadzona w 2013 r.). Przede wszystkim ze względu na liczbę przedsiębiorców działających w tym sektorze, ich znacznie mniejszy potencja

Beata Szydło chce opodatkować banki

mamy także konkretne źródła finansowania. Proponujemy, by jednym z takich źródeł był podatek bankowy. Po raz pierwszy z tą propozycją wyszliśmy wtedy, kiedy Platforma Obywatelska obciążała Polaków podwyższając VAT. Zaproponowaliśmy wówczas, by zamiast podwyżki VATu, wprowadzić właśnie podatek bankowy

Kampania wyborcza do samorządów za pieniądze urzędników

Kampania wyborcza do samorządów za pieniądze urzędników

Wstępny raport opublikował Instytut Spraw Publicznych. Przygotowało go ponad 30 wolontariuszy, którzy śledzili finansowanie kampanii w 15 miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Łodzi. Autorzy badali sposób pozyskiwania środków na kampanię, wsparcie otrzymywane przez

Samorządy potrzebują alternatywnego finansowania

zakresie. Chęć przeciwdziałania takiej konieczności skłania jednostki samorządu terytorialnego do poszukiwania alternatywnych form finansowania działalności - przyznali zgodnie eksperci zgromadzeni na konferencji Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014. Obligacje

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

źródeł finansowania. "Nowe przepisy będą dotyczyć kampanii finansowania społecznościowego nieprzekraczających 5 mln euro w okresie 12 miesięcy. Operacje na większą skalę regulować będzie dyrektywa o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) i rozporządzenie o prospekcie

Getin Holding pozyskał środki na działalność z innych źródeł zamiast z obligacji

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Getin Holding pozyskał środki na finansowanie bieżącej działalności z innych źródeł zamiast z planowanej wcześniej emisji obligacji skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych, podała spółka. "Getin

KGHM może rozważyć emisję obligacji

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź bierze pod uwagę emisję obligacji jako jedną z form dywersyfikacji źródeł finansowych i wydłużenia okresów finansowania, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol. "

BNP Paribas BP wprowadzi kredyt na działania w ramach Czystego Powietrza

. Kredyt pozwoli finansować m.in. prace termomodernizacyjne, wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz zakup urządzeń wspomagających efektywność energetyczną czy produkcję energii z odnawialnych źródeł, takich jak instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. "Chcemy maksymalnie

Publiczne Banki Rozwoju Mogą Napędzać Zrównoważone Finans [KOMENTARZ]

Publiczne Banki Rozwoju Mogą Napędzać Zrównoważone Finans [KOMENTARZ]

mogą odgrywać bardziej transformacyjną rolę w przeorientowaniu inwestycji z innych źródeł na zrównoważony rozwój. Większość członków Międzynarodowego Klubu Finansowania Rozwoju (globalna sieć 26 międzynarodowych, regionalnych i krajowych banków rozwoju) to regularni emitenci obligacji ekologicznych

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia porozumiał się z instytucjami finansowymi w sprawie kwalifikowania finansowania pozyskiwanego na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). W myśl porozumienia, zadłużenie zaciągane przez spółki celowe Taurona na

Obligacje KGHM o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały na Catalyst

. Podkreśliła, że dywersyfikacja źródeł finansowania, będąca częścią realizowanej obecnie strategii spółki, ma m.in. przygotować grupę na nadejście dekoniunktury. "Decyzja o zmianie modelu finansowanie była motywowana chęcią zwiększenia bezpieczeństwa finansowego. Mogliśmy

Millennium Leasing udzieliło PKP Cargo ramowego finansowania na 150 mln zł

inwestycyjnego spółki. Wynegocjowana z Millennium Leasing sp. z o.o. umowa ramowa daje nam możliwość elastycznego finansowania aktywów trwałych. Jednocześnie zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element dywersyfikacji dostępnych dla PKP Cargo S.A. źródeł finansowania" - powiedział członek zarządu ds

PKN Orlen ma umowę na kredyt do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał umowę na obrotowy kredyt odnawialny na kwotę do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków, podała spółka. Środki przeznaczone zostaną m.in. na działania inwestycyjne, w tym rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania

Polenergia ma umowę na do 44,5 mln zł kredytów z ING BSK na farmy fotowoltaiczne

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Polenergia Farma Wiatrowa 17 - spółka zależna Polenergii - zawarła z ING Bankiem Śląskim umowę kredytu dotyczącą finansowania terminowego w kwocie do 40 mln zł oraz kredytu na obsługę podatku od towarów i usług w kwocie do 4,5 mln zł

mLeasing wprowadził finansowanie paneli fotowoltaicznych dla przedsiębiorców MŚP

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - mLeasing wprowadził finansowanie paneli fotowoltaicznych - oferta jest skierowana do przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które chcą obniżyć rachunki za prąd i korzystać z odnawialnych źródeł energii (OZE), podała

KE wyłoniła ponad 100 projektów przełomowych, otrzymają łącznie 344 mln euro

, wiążąca decyzja zostanie podjęta dopiero po sfinalizowaniu dotacji i przygotowania kapitału. Oprócz tego 573 start-upy i MŚP zostały niezależnie ocenione jako spełniające wszystkie kryteria finansowania EIC i otrzymają tzw. Pieczęć Doskonałości oraz wsparcie dostępu do innych źródeł finansowania

Cyfrowy Polsat podjął działania związane z pozyskaniem finansowania do 1 mld zł

obligacji denominowanych w PLN o wartości nominalnej do 1 mld zł. Spółka rozważa pozyskanie obu źródeł finansowania lub jednego z nich w zależności od warunków rynkowych i dalszych decyzji zarządu" - czytamy w komunikacie. Działania będą zmierzały do oszacowania możliwych

Polenergia oczekuje 418 mln zł wyniku EBITDA w 2024 r. 

fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 MW, z czego 186 MW dotyczy projektów lądowych farm wiatrowych, które już uzyskały wsparcie w ostatnich aukcjach. Polenergia podała, że przyszłe możliwości rozwoju wymagać będą finansowania zewnętrznego, uzależnionego od decyzji dot. offshore'u i

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

odnawialne źródła energii (OZE), podał Tauron. Kolejne inwestycje Taurona w OZE będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 mln zł każda. Według wstępnych założeń, współfinansowane w ramach programu PFR Green Hub będą projekty dotyczące inwestycji w lądowe farmy

Saski Partners: Fundusze specialty finance coraz bardziej zainteresowane Polską

; - wskazał Olszewski. "Będzie to kapitał droższy niż finansowanie bankowe, bo najczęściej ma charakter podporządkowany. Dzięki niemu możliwe jest zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub zrealizowania przedsięwzięcia, które sfinansowanie z innych źródeł nie byłoby

EBOR zainwestuje 15 mln euro w fundusz private equity Avia Capital I

czasie wyzwań" - powiedziała dyrektor ds. funduszy kapitałowych w EBOR Anne Fossemalle, cytowana w komunikacie. "Inwestycja banku wesprze rozwój alternatywnych źródeł finansowania MŚP w Polsce" - dodał dyrektor EBOR w Polsce i Europie Środkowej Grzegorz Zieliński

Tauron: Zmiana polityki EBI skłania do zwrotu w kierunku źródeł zeroemisyjnych

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Decyzja Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o zaprzestaniu finansowania inwestycji energetycznym związanych ze spalaniem gazu ziemnego w 2021 r. potwierdza, że gaz ma być w Unii Europejskiej paliwem przejściowym i skłania do mocniejszego

ARP ma umowę z Bankiem Pekao ws. obsługi płatności w ramach pożyczek

przedsiębiorstwa i stanowi uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników służą przede wszystkim temu, by utrzymać stan zatrudnienia i sprawnie kontynuować prowadzoną

Fundusze norweskie wesprą na ok. 44 mln zł elektrownie wodne i geotermię głęboką

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił dwa kolejne nabory wniosków na dofinansowanie małych elektrowni wodnych (do 2 MW) oraz budowę geotermalnych źródeł ciepła i przeznaczy ponad 44 mln zł (10 mln euro

Modus Group ma 10 mln euro pożyczki z mBanku na projekty fotowoltaiczne w Polsce

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Modus Group podpisał z mBankiem umowę na 10 mln euro pożyczki na finansowanie projektów fotowoltaicznych w Polsce, podała spółka. Środki mają pozwolić na zrealizowanie projektów o mocy 20 MW, które korzystać będą z systemu aukcyjnego

Alior Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł

obligacji jest Europejski Fundusz Inwestycyjny. Transakcja została zaaranżowana wspólnie przez UniCredit Bank AG oraz ING Bank N.V." - czytamy w komunikacie. Bank podał, że zrealizowana sekurytyzacja pozwoli na dywersyfikację źródeł finansowania przez spółkę leasingową i

Tauron ma 500 mln zł kredytu konsorcjalnego na cele inne niż nowe proj. węglowe

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł, podała spółka. Środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych z wyłączeniem finansowania wszelkich nowych projektów związanych z

Tauron ustanowił program emisji obligacji do wartości maksymalnie 2 mld zł

środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na: _i_ finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów odnawialnych źródeł energii (OZE), _ii_ finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej grupy związanej z OZE lub

ZM Henryk Kania znacząco ograniczają produkcję; możliwe całkowite wstrzymanie

środków pieniężnych oraz uzyskania dodatkowego finansowania w postaci środków obrotowych poziom produkcji powinien sukcesywnie powrócić do poprzednich wolumenów" - czytamy w komunikacie. Ograniczenie produkcji związane jest m.in. z ograniczonym dostępem spółki do kapitału

Polwax odstąpił tymczasowo od emisji akcji serii E, rozważy opcje strategiczne

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Polwaksu zdecydował o tymczasowym odstąpieniu od procedury dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i o rozpoczęciu przeglądu innych opcji pozyskania źródeł finansowania lub innych opcji strategicznych

MAE jest gotowa wesprzeć Polskę w wyborze modelu finans. i techonologii jądrowej

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) jest gotowa wspierać Polskę w wyborze modelu finansowania i technologii przyszłej elektrowni jądrowej, poinformował dyrektor wykonawczy Fatih Birol. "To państwa i ich

Energa zrealizuje projekt wodorowy mogący wpłynąć na efektywność OZE

, podała spółka. Instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność odnawialnych źródeł energii, a także na zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych - 5,7 mln zł

Gorenje rozważa drugą emisję obligacji, subskrypcja zakończyłaby się w maju

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Gorenje rozważa emisję obligacji w celu dywersyfikacji źródeł finansowania i refinansowania długoterminowego zadłużenia, poinformowała spółka. Subskybcja ma zakończyć się do połowy maja br., podano także. "Gorenje

EBOR udzieli 280 mln zł kredytów na polskie projekty OZE grupy Qair

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli kredytów na łącznie 280 mln zł (równowartość ok. 63 mln euro) pięciu spółkom celowym należącym do Qair i RGreen Invest, rozwijającym portfel projektów odnawialnych źródeł energii w Polsce, podała

LC Corp zdecydował o programie emisji obligacji na maks. 400 mln zł

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - LC Corp podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i zawarł z mBankiem umowę programu, podała spółka. Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności

PCM negocjuje z bankami warunki programu obligacji na maks. 500 mln zł

zabezpieczonych obligacji do łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 500 mln zł, poinformowała spółka. "Przedmiotem współpracy z ww. bankami ma być ustanowienie programu emisji w celu: a. dywersyfikacji źródeł finansowania poprzez wcześniejszą

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

kontynuację inwestycji ze zmianą założeń technologicznych z technologii węglowej na technologię opartą na paliwie gazowym. PKN Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu budowy elektrowni Ostrołęka oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. Porozumienie

LC Corp przeprowadził emisję obligacji na łączną kwotę 60 mln zł

jednej obligacji to 1000 zł, czytamy w komunikacie. W październiku 2018 r. LC Corp podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i zawarł z mBankiem umowę programu. Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja

Johnson Matthey ma 135 mln euro kredytu na nową fabrykę od EBOR i KfW IPEX-Banku

samochodów elektrycznych. "Łączone finansowanie składa się z 90 mln euro kredytu EBOR-u i 45 mln euro kredytu z KfW IPEX-Banku" - czytamy w komunikacie. Johnson Matthey będzie w fabryce w Koninie produkował materiały katodowe wykorzystywane w

Elemental Holding zacznie przegląd opcji strategicznych, możliwe nowe segmenty

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Elemental Holding zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w celu wejścia w nowe segmenty działalności, realizacji kolejnych inwestycji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Rozważane jest rozszerzenie działalności w zakresie

GUS: Nakłady na innowacje w firmach przemysłowych spadły o 16,5% r/r w 2018 r.

rozwojową (57,7%) oraz na inwestycje (22,9%)"- czytamy w komunikacie. W strukturze nakładów na działalność innowacyjną według źródeł finansowania, w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usługowych największy był udział środków własnych (odpowiednio 75,5% i 88,1%); znacznie

MK planuje utrzymanie obowiązku OZE w roku 2021 na poziomie tegorocznym

wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej, wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. Projekt dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Tauron podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na pięć lat o wartości 750 mln zł, podała spółka. Kredyt posłuży na finansowanie wydatków związanych z energetyką odnawialną, inwestycjami w sieci dystrybucyjne oraz refinansowaniem

PKN Orlen jest zainteresowany projektem w Ostrołęce tylko w technologii gazowej

. "PKN Orlen stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. Deklaruje wstępną gotowość do zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym" - czytamy w komunikacie

Bank Pekao uruchamia linię kredytową na instalacje fotowoltaiczne

dbając o zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie jej konsumpcji. Bank Pekao od lat jest bankiem finansującym znaczącą część inwestycji sektora energetycznego w Polsce. W coraz większym stopniu i coraz częściej finansujemy projekty z zakresu zielonej energii i efektywności

Comperia.pl zdecydowała o przeprowadzeniu przeglądu wariantów rozwoju

finansowania ze środków własnych jak i ze źródeł zewnętrznych (w tym poprzez pozyskanie środków z podwyższenia kapitału zakładowego spółki)" - czytamy w komunikacie. Intencją zarządu spółki jest zakończenie przeglądu i podjęcie konkretnych decyzji w możliwie krótkim czasie

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

natychmiastowej wymagalności; kredytobiorca, który w sposób transparentny komunikuje swoje problemy (najlepiej z wyprzedzeniem) i umiejętnie prowadzi rozmowy dotyczące czasowej lub trwałej modyfikacji warunków finansowania ma większe szanse osiągnięcia swoich celów; w przypadku korzystania z różnych źródeł

Glapiński rozmawiał z Sasinem nt. stabilności systemu finansowego

systemu finansowego. Grudzień 2019" NBP stwierdził, że odporność krajowego systemu finansowego na materializację zidentyfikowanych źródeł ryzyka pozostaje wysoka. W raporcie wskazano, że obniżona rentowność polskich banków, zwłaszcza mniejszych instytucji, rodzi wyzwania

Nowa polityka kredytowa EBI wykluczy finansowanie paliw kopalnych od końca 2021

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Zgodnie z przyjętą nową polityką kredytowania energetyki Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaprzestanie finansowania inwestycji związanych ze spalaniem paliw kopalnych od końca 2021 r., podała instytucja. Grupa EBI wesprze inwestycje w

Atomowy sojusz Polski z USA. Budowa polskiej elektrowni atomowej miałaby się zacząć w połowie dekady

wspólnie opracować raport w sprawie wprowadzenia w Polsce energetyki nuklearnej oraz modelu finansowania inwestycji - z udziałem Stanów Zjednoczonych. "To będzie podstawą do długoterminowego zaangażowania USA, a dla rządu Polski do podjęcia ostatecznych decyzji w sprawie przyspieszenia budowy

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

struktury kredytu. Nasz bank poważnie angażuje się w procesy ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest więc dla nas sprawą priorytetową. Jestem przekonany, że finansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju sektora

PGE GiEK: Koszty opłat z tytułu emisji CO2 to ponad 6 mld zł w 2020 r.

płacony przez spółkę, musi wygenerować źródło finansowania z majątku. Spółka chcąc sprostać wymaganiom narzuconym przez UE, realizuje wiele inwestycji dostosowawczych. Obecnie kontynuowane są prace o wartości 14 mld zł. Prezes podkreśliła, że PGE GiEK ma w aktywach energetyki

Kopyrski z Pekao:Coraz więcej firm zgłasza zapotrzebowanie na finans. inwestycji

korporacyjnym kluczową rolą banków będzie doradztwo strategiczne w zakresie pozyskiwania finansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych. "To, co widzimy w tej chwili to znaczący przyrost transakcji, które analizujemy. Biorąc pod uwagę pozycję banku i to, co widzimy możemy

"Lex TVN": PiS bierze przykład z Węgier, Turcji i Nikaragui

– zwłaszcza pod groźbą niekorzystnych regulacji – mogą chętniej pozbywać się mało rentownych tytułów i stacji, za które państwowe spółki są gotowe płacić zaporowe ceny. Dlatego media muszą szukać innych źródeł finansowania, np. w modelu non profit – zwracając się do darczyńców i

Prezes Banku Pekao: Chcemy mocniej finansować zieloną energetykę i eksporterów

zaskoczony tym, jak mocno nam performuje dział finansowania eksportu. Już teraz jesteśmy w stanie wspierać firmy w kilkudziesięciu krajach świata przy wsparciu KUKE. Zarabiamy na tym, mamy tu świetne ROE. Policzyliśmy sobie, że gdyby nie nasze wsparcie, nie byłoby eksportu polskich usług i towarów wartych

Ignitis Group ma 60 mln euro kredytu z EBI na pierwszą farmę wiatrową w Polsce

. Kredyt pokryje około 47% kosztów inwestycyjnych projektu. Finansowanie EBI wspiera Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), będący głównym filarem Planu Inwestycyjnego dla Europy, którego strategicznymi partnerami są Komisja Europejska oraz EBI, podano także

Polenergia pozyskała 480 mln zł finansowania na budowę farmy wiatrowej Dębsk

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 480 mln zł na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW, podała spółka. Rekordowa w historii grupy inwestycja zapewni blisko 50-proc. wzrost mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych

KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych

Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) ogłosiła dziś zaproszenie do składania wniosków w ramach funduszu innowacyjnego, dotyczących przełomowych technologii w dziedzinach energii ze źródeł odnawialnych, energochłonnych sektorów przemysłu, magazynowania energii

Luneos i Resalta utworzyły JV w celu realizacji projektów w Polsce

ogromny potencjał w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Z niecierpliwością czekamy na wspólne wyzwania z Luneos" - powiedział prezes Resalty Luka Komazec, cytowany w komunikacie. Wspólne przedsięwzięcie Luneosa i Resalty połączy mocne

CDRL wyemitował obligacje serii B wart. 8,9 mln zł

miała być dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności. CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia

mBank zwiększył pulę środków na projekty OZE do 1 mld zł

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - mBank zdecydował o zwiększeniu puli środków dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) do 1 mld zł z przyznanych dotychczas 500 mln zł, podał bank. "Finansowanie dotyczy inwestycji realizowanych w

Polenergia przygotuje fotowoltaikę do aukcji OZE, możliwy udział farm wiatrowych

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Polenergia nie wyklucza udziału w mającej się odbyć w tym roku aukcji na energię ze źródeł odnawialnych (OZE) dla farm wiatrowych i przygotowuje do udziału w tych aukcjach projekty elektrowni fotowoltaicznych o mocy 12 MW, podała spółka

BGŻ BNP Paribas ma umowę z EBI na środki na transformację energetyczną

klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną to zobowiązanie banku w ramach Strategii CSR. Bank od wielu lat konsekwentnie rozwija działalność w zakresie finansowania efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Zawarta z EBI umowa jest kolejną inicjatywą BGŻ BNP Paribas z zakresu

BNP Paribas udzieli ok. 630 mln zł finans. polskich projektów OZE grupy Qair

. To również element długoterminowej, ponad pięcioletniej strategii Qair w Polsce" - dodał prezes Qair Jean-Marc Bouchet. Qair to producent energii posiadający aktywa o mocy 220 MW - wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Projekty grupy znajdujące się w fazie finansowania i

Work Service rozmawia z instytucjami o refinansowaniu części zadłużenia

zadłużenia oraz pozyskania alternatywnych źródeł finansowania. Od kilku lat Work Service ogranicza swoje zadłużenie poprzez dezinwestycje, dążąc jednocześnie do umocnienia wiodącej pozycji rynkowej Work Service w branży usług personalnych w Polsce. W

CDRL ustanowił program emisji obligacji do maks. 40 mln zł

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - CDRL podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 40 mln zł.Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności, podała spółka. "W ramach

Trwa TBB.Connect. Pandemia nie zatrzyma zielonej transformacji energetycznej

transformację, jest dostępność finansowania i poziom inwestycji. Podkreślają oni jednocześnie znaczenie, jakie ma dla nich wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu. Dla powodzenia transformacji ważna będzie też gotowość odbiorców do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Zdaniem prawie połowy respondentów jej brak

Alior Bank pozyskał środki od EBI na wsparcie termomodernizacji budynków

lata bank będzie mógł tym samym zwiększyć efektywność i zakres finansowania tego typu inwestycji, podał Alior. "Umowa podpisana między Alior Bankiem a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym obowiązuje od 1. marca br. Zgodnie z jej zapisami środki z programu ELENA (European

KGHM Polska Miedź ma umowę z BGK na uruchomienie kredytu w wys. do 450 mln USD

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie kredytu do kwoty 450 mln USD, podała spółka. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Umowa

Sasin: Elektrownia Ostrołęka C na pewno powstanie, do uzgodnienia paliwo

sytuacji w Europie [?] szukać alternatywnych źródeł energii" - powiedział Sasin w rozmowie z Telewizją wPolsce. Przypomniał też, że zainteresowanie zakupem Energi wyraził PKN Orlen. "Jeśli do zakupu dojdzie, to nowy inwestor będzie miał prawo

Kurtyka: W ramach 'Czystego Powietrza' udzielono dotąd 2,2 mld zł finansowania

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Dotychczas w ramach programu "Czyste Powietrze" złożono ponad 142 tys. wniosków i podjęto niemal 111 tys. uchwał o udzieleniu finansowania na kwotę blisko 2,2 mld zł. Ponadto, szacunkowy wynik za ostatni rok podatkowy wskazuje, że

Nakłady inwestycyjne grupy Pelion sięgną ok. 120 mln zł w br.

jak i hurtowym" - czytamy w raporcie. Inwestycje w roku 2017 będą finansowane z własnych i obcych źródeł finansowania, podano także. W roku 2016 nakłady inwestycyjne w grupie Pelion wyniosły 59,6 mln zł, z tego na inwestycje rzeczowe grupa

EKG: Zaangażowanie Polski w zieloną energię opłaci się w przyszłości

Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Ich zdaniem, niezbędna jest ścisła i długofalowa współpraca instytucji rządowych, wytwórców energii oraz podmiotów z rynku finansowego, które ostatecznie będą finansować sporą część tych inwestycji. Agencja ISBnews jest głównym

KPMG zakończył cykl konferencji online KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii

tego wydarzenia. "Poruszono najbardziej aktualne tematy dotyczące: wsparcia w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych; źródeł finansowania i dotacji; wyzwań procesowo-technologicznych oraz restrukturyzacji firmy lub jej upadłości. Wirtualne konferencje okazały się

Ogrzewasz dom albo szklarnię? Nie zapomnij o ważnej deklaracji

. Utworzenie ewidencji zostało skorelowane z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym rządowym programie Stop Smog. CEEB z założenia ma stać się miejscem, gdzie znaleźć można informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. – Każde takie działanie jest dobre, bo nie dość, że pozwala

MK: Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze na nowych zasadach od 15 V

dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe. Będziemy

Kurtyka: MK przeznaczy 7,8 mld zł na ułatwianie zielonych inwestycji w tym roku

. Przypomniał, że Polska wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w formie systemu aukcyjnego. Od 2016 r. zakontraktowano moce - łącznie na 1,7 GW w instalacjach fotowoltaicznych i około 3,4 GW w farmach wiatrowych. Łączne wsparcie w tym okresie wyniosło ponad 38 mld zł, z czego 37 mld zł przeznaczono na nowe

CI Games prognozuje przychody z dystrybucji cyfrowej na 3,26 mln zł w IV kw. br.

finansowania na koniec okresu prognozy" - czytamy także. W ocenie zarządu spółki, do realizacji prezentowanej prognozy nie jest wymagane pozyskanie środków pieniężnych ze źródeł zewnętrznych ponad to, które zostało udzielone spółce przez mBank w formie kredytu

JSW pracuje nad kompleksowym, długoterminowym refinansowaniem

konferencji prasowej. "Chcemy bronić się przed zmiennością rynkową. Aktualny poziom gotówki nie jest jeszcze komfortowy bez refinansowania. Pracujemy więc nad długoterminowym finansowaniem z rożnych źródeł na nawet na ponad 10 lat. Tak więc [celem jest] zrefinansowanie długu, a

Apollo Capital chce pozyskać kapitał na wsparcie polskich startupów w USA

cenie i pozyskać kapitał z innych źródeł. Być może poprzez pozyskanie inwestora strategicznego. Na otwarcie hubu w USA i sfinansowanie ekspansji kilku najlepszych polskich startupów do Stanów Zjednoczonych potrzebujemy od 1 do 2 mln zł" - powiedział Dymecki w rozmowie z ISBnews

Tauron ma umowę kredytu na 6,07 mld zł zastępującą program emisji obligacji

będącymi stroną umowy kredytu oraz z BNP Paribas Bank Polska S.A., który będzie kontynuował finansowanie Taurona w ramach programu obligacji, utrzymując zaangażowanie wynikające z objętych dotychczas obligacji, których termin wykupu ustalony w warunkach emisji przypada maksymalnie do końca 2020 r., podano

BGK: Wydatki KFD na rozwój infrastruktury drogowej wyniosą 11,7 mld zł w 2019 r.

, wnoszonej przez producentów i importerów paliw silnikowych to jedno z podstawowych, stałych źródeł zasilania funduszu. Ważnymi źródłami zasilania KFD są wpływy z opłat za przejazd, środki unijne, a także finansowanie zewnętrzne pozyskiwane przez BGK w formie kredytów zaciąganych głównie w Europejskim Banku

PKP IC jest spokojne o finansową stronę strategii taborowej na 7 mld zł

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - PKP Intercity czuje się dobrze przygotowane od strony finansowej do realizacji wartego ponad 7 mld zł programu taborowego do 2023 r., poinformował członek zarządu Artur Resmer. Wśród możliwych źródeł finansowania widzi m.in. obligacje hybrydowe

SFS: 35,2% firm przemysłowych z sektora MŚP zwiększyło automatyzację

wykorzystała prawdopodobnie do utrzymania bieżącej płynności. Teraz, po częściowym odmrożeniu gospodarki, gdy przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowej rzeczywistości, będą potrzebowali łatwo dostępnych źródeł finansowania na niezbędne inwestycje. Leasing, dzięki swojej elastyczności, zapewne pozostanie w

DNB Bank Polska i EBI udzieliły po 82 mln zł kredytu na farmy PV (wyjaśnienie)

ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest więc dla nas sprawą priorytetową. Jestem przekonany, że finansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju sektora zielonej energii w Polsce" - skomentował prezes banku Artur

BOŚ Bank i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

emisji CO2. Wspólne działania będą wspierały osiągnięcie przez Polskę poziomu 15% produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w roku 2020 oraz poziomu 32% w 2030 r. BOŚ oraz BOŚ Eko Profit w ramach prowadzonej działalności oferują preferencyjne modele finansowania przedsięwzięć

Polwax: Nowa strategia przewiduje ponad 17 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.

produkcji parafin w jednym zakładzie produkcyjnym. - Kontynuowanie współpracy z dużymi odbiorcami zniczy i świec. - Utrzymanie stabilności w zakresie finansowania działalności operacyjnej poprzez restrukturyzację bieżącego zadłużenia

Prezes PFR: Transformacja energetyczna wymaga ok. 150 mld zł finans. dłużnego

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Polska potrzebuje ok. 300 mld zł inwestycji, by przejść transformację energetyczną. Blisko połowa tych potrzeb będzie finansowana w formie dłużnej - w formie kredytów lub emisji obligacji w perspektywie 10 lat, poinformował prezes Polskiego

Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

warunkach emisji obligacji danej serii. Intencją emitenta przy ustanowieniu programu jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania grupy kapitałowej spółki w warunkach zwiększonej niepewności rynkowej związanej z COVID-19. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, w tym na rynkach

Elektrobudowa miała wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. br.

ograniczonego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania istotnie ogranicza to możliwości realizacyjne (zakres podzlecanych robót), a w skrajnych przypadkach oznacza przesunięcia sprzedaży już zrealizowanych usług do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców" - czytamy dalej

P&G zobowiązał się do osiągnięcia neutralności emisyjnej w ciągu 10 lat

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Procter & Gamble (P&G) zobowiązał się, że do 2030 r. ograniczy emisję gazów cieplarnianych o 50%, a 100% energii kupowanej do zasilania zakładów produkcyjnych będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, podała firma

Szef Kancelarii Premiera: Nie będzie nowelizacji budżetu w tym roku

nowelizacji nie będzie, ale to jest domena pani minister finansów, która jest wybitnym ekspertem i profesjonalistką. W związku z tym najlepiej będzie, jeżeli - tak jak już wspomniałem - w ciągu najbliższych dni te propozycje i szczegóły dotyczące również źródeł finansowania i sposobu finansowania wszystkich

BIK: Liczba zapytań firm pożyczkowych spadła o 64,7% r/r w tygodniu 6-12 IV

, zaznaczono. "U źródeł obecnego załamania na rynku pożyczkowym leżą przyczyny zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej. Trzeba pamiętać, że część firm pożyczkowych działa w tradycyjnym modelu sprzedaży bezpośredniej. Lockdown spowodował w związku z tym zamrożenie tej

EBI udostępni w Polsce ok. 398 mln zł finansowania na OZE i efektywność energet.

Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), jako menadżer funduszu funduszy, prowadzi działania w kierunku wyłonienia pośredników finansowych dla programów finansowania dłużnego odnawialnych źródeł energii (OZE) ? o wartości ok. 91 mln zł - i działań na

KE ma nowe przepisy poprawiające dostęp MŚP do rynków kapitałowych

małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania rynkowego jest niezwykle istotnym elementem projektu unii rynków kapitałowych. Obecnie, spośród 20 mln MŚP w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Chcemy to zmienić. Proponujemy przepisy, którą ułatwią MŚP dostęp do szerokiego wachlarza źródeł

BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły 6,82 mld zł finansowania w 2019 r.

pozyskaniu lub utrzymaniu źródeł finansowania. Aktualne wskazania Barometru ZPF/IRG SGH obrazują pozytywne nastroje gospodarstw domowych w odniesieniu do planów wydatkowych i finansowania ich kredytem konsumenckim, jednak nie oznacza to wprost, że koniunktura w sektorze instytucji pożyczkowych w roku 2020