źródło ciepła

Jak obniżyć koszty ogrzewania domu lub mieszkania?

W polskich sklepach można już kupić urządzenie grzewcze, łączące tradycyjne źródło ciepła ze źródłem energii odnawialnej, np. z powietrzną pompą ciepła. Może ono pomóc obniżyć koszty ogrzewania mieszkania lub domu

Zielone grzanie "Made in Poland". Na które urządzenia dostaniesz dotację?

Pompy ciepła, kotły na pellet czy kondensacyjne - rząd proponuje wsparcie dla ekologicznych źródeł ogrzewania w "Czystym powietrzu". A polscy producenci przekonują, że ekologicznie nie oznacza "zagranicznie", bo w ofercie mają coraz więcej nowoczesnych urządzeń.

Ogrzewasz dom albo szklarnię? Nie zapomnij o ważnej deklaracji

Ogrzewasz dom albo szklarnię? Nie zapomnij o ważnej deklaracji

posiadających źródła ciepła lub spalania paliw, takie jak np. miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła, piec gazowy, piec na węgiel itd. W przypadku domu jednorodzinnego obowiązek spoczywa na właścicielu, w przypadku budynku wielorodzinnego taką deklarację musi złożyć jego zarządca. Jeśli jednak w budynku

Tauron Blok CCGT elektrociepłowni w Stalowej Woli o mocy 450 MW rozpoczął pracę

rezerwowe źródło ciepła, na które składają się kotłownia oraz instalacje pomocnicze i łączące kotłownię z instalacjami budowanego bloku gazowo-parowego, podano także. "Elektrociepłownia w Stalowej Woli zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i to w sposób spełniający

EPEC i Energa Kogeneracja podpisały nową umowę na dostawy ciepła dla Elbląga

. Zgodnie z zawartą umową, Energa Kogeneracja ma zagwarantowaną ciągłość odbioru wytwarzanego ciepła przez miejską sieć ciepłowniczą. EKO sfinansuje też tymczasowe źródło zasilania systemu ciepłowniczego oraz zrealizuje swój plan inwestycyjny. Zakłada on budowę do końca 2021 roku kotłowni rezerwowo

Grupa Enea wybuduje nowe źródło kogeneracyjne w Pile za ponad 48 mln zł

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - MEC Piła - spółka z Grupy Enea - wybuduje w Pile nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Inwestycja o wartości ponad 48 mln zł znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Fundusz

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

spółki w Elblągu. Docelowo będzie to jedno z głównych źródeł produkcji ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, wspólnie z kogeneracyjnym układem silników gazowych oraz optymalizowanym obecnie blokiem biomasowym BB20p. Szacunkowe koszty realizacji programu inwestycyjnego w Elblągu to ok. 250

Kopciuch czy kaloryfer? Miasta rozwijają sieć ciepłowniczą, jest też szansa dla wsi

Kopciuch czy kaloryfer? Miasta rozwijają sieć ciepłowniczą, jest też szansa dla wsi

proc. Nic dziwnego - bardziej opłaca się produkować ciepło dla większej rzeszy mieszkańców i dystrybuować na gęsto zabudowanym terenie. - W dużych miastach ceny ciepła systemowego dla odbiorców są atrakcyjne przez efekt skali. Do ich obniżenia przyczynia się też produkcja ciepła w tzw. kogeneracji

EC Będzin zainteresowana rozmowami z Tauronem nt. nowego bloku kogeneracyjnego

2019, ani w następnym wielkich inwestycji, chyba że usiądziemy do stołu z Tauronem i na naszym terenie będzie można postawić dodatkowe źródło kogeneracyjne pod kątem zapotrzebowania na ciepło z rynku obsługiwanego przez Tauron Ciepło" ? powiedział Kwiatkowski w rozmowie z ISBnews

Tauron: Modernizowany blok w Elektrowni Łagisza będzie dostarczał także ciepło

źródło w Łagiszy będzie mogło dostarczać ciepło już w 2019 roku, podano także. "Projekt prowadzony w Elektrowni Łagisza to jeden z efektów zarządzania procesowego w grupie Tauron. Spółki z grupy współpracują w zakresie bezpiecznych, stabilnych i pewnych dostaw ciepła

Grupa Enea wybuduje w Pile źródło kogeneracyjne o mocy 8,32 MWt i 8,72 MWe

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - MEC Piła z Grupy Enea planuje wybudować nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Wartość inwestycji to 48 mln zł. "Instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć

Skobel z ME: Rozbudowa EC Chwałowice może zastąpić uciepłownienie El. Rybnik

rentowności projektu, a najefektywniejszym wariantem z perspektywy potencjalnego inwestora jak i wysokości cen ciepła dla mieszkańców miasta Rybnik jest rozbudowa istniejącej EC Chwałowice o układ kogeneracyjny o mocy około 20 MWt, jako źródła podstawowego, oraz modernizacja i dostosowanie istniejących kotłów

Dotacje na wymianę kopciucha Ile można dostać i skąd

Dotacje na wymianę kopciucha Ile można dostać i skąd

tys. zł gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 37 tys. zł z fotowoltaiką. Wariant 2. Inwestycja nie obejmuje wymiany kopciucha na nowe źródło ciepła, ale dotyczy (możliwy będzie więcej niż jeden element z wymienionych) zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem

EC Stalowa Wola ma umowę z GE GS na serwis turbiny gazowej

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) podpisała 12-letnią umowę z GE GS na serwis turbiny gazowej w budowanym bloku gazowo-parowym o mocy 450 MW, podał Tauron. Inwestycja dostarczy źródło ciepła dla ok. 60 tys. okolicznych mieszkańców. Zakładana

Likwidując "ubóstwo energetyczne", zlikwidujemy smog. Tylko jak to zrobić?

Likwidując "ubóstwo energetyczne", zlikwidujemy smog. Tylko jak to zrobić?

powinni swoje domy wyremontować (poprawić termoizolację) i wymienić źródło ciepła. Problem w tym, że gaz jest drogi, więc autorzy raportu proponują kotły na pellet albo ogrzewanie elektryczne z zasobnikami wody o dużej pojemności, które mogą magazynować tanią energię (pozaszczytową, taryfa G12

PGE Energia Ciepła planuje inwestycje na ponad 800 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - PGE Energia Ciepła ? spółka zależna PGE Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ? planuje zrealizować ponad 800 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r., przede wszystkim na prace modernizacyjne i odtworzeniowe, a w sumie do 2023 r. wyda ponad 5 mld

PGE GiEK: Koszty opłat z tytułu emisji CO2 to ponad 6 mld zł w 2020 r.

są szansą na dalsze funkcjonowanie całego sektora energetyki konwencjonalnej" - powiedziała także prezes. Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł

NFOŚiGW rozdysponuje 300 mln zł w ramach programu dot. projektów geotermalnych

wnioski od 15 kwietnia do 30 września 2020 r. "Program 'Udostępnianie wód termalnych w Polsce' będzie pomagał realizować przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia do wykorzystania pozyskanego ciepła lub energii do

MŚ: Zmiany w Programie 'Czyste Powietrze' weszły w życie

, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 "Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych". Jeżeli w istniejącym budynku nie następuje wymiana źródła ciepła, a wyposażony jest on w źródło ciepła typu: węzeł

Orlen Południe zmodernizował elektrociepłownię kosztem prawie 80 mln zł

gaz ziemny. "Realizacja inwestycji w nowe źródło ciepła umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji już nie tylko z węgla, ale też z przyjaznego środowisku gazu ziemnego. W ten sposób ograniczona zostanie aż o ok. 30% emisja

MK: Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze na nowych zasadach od 15 V

komunikacie. Zgodnie z nowymi zapisami w programie Czyste Powietrze, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła - wtedy można dostać

Fortum rozpoczęło montaż kotła wielopaliwowego dla elektrociepłowni w Zabrzu

z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym firmy Amec Foster Wheeler. Źródło ciepła będzie dostosowane do spalania węgla, paliwa alternatywnego (RDF ? Refuse Derived Fuel) i biomasy, z możliwością stosowania miksu tych paliw. Kocioł zostanie też wyposażony w nowoczesny kompleksowy system oczyszczania spalin

Gaz zamiast węgla do ogrzewania domu. PGNiG zyska na walce ze smogiem

; i rządowych dopłat do wymiany źródeł ciepła - nie ma wątpliwości Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót. Ten wynik to w jego ocenie sukces. Nie da się jednak ukryć, że eliminacja przestarzałych pieców węglowych z polskich domostw będących głównymi winowajcami smogu nie idzie tak sprawnie, jakbyśmy sobie

Myślicie, że jeszcze nie wprowadzono obostrzeń dla niezaszczepionych? Przeczytajcie historię pani D.

jej szarlotką, a kiedy sami zostaną dziadkami, będą starali się być dla wnuków tacy, jaka ona była dla nich. Ciepła, kochająca, wybaczająca. Szczepionka jest przepustką W większości szpitali w Polsce odwiedzin nie ma. Trwa pandemia, goście odwiedzający bliskich mogą przynieść ze sobą oprócz krzyżówek

Energia ze słońca i ziemi

jest zestaw kolektorów słonecznych współpracujących z zasobnikiem ciepłej wody do mycia. W okresie od wiosny do jesieni kolektory dostarczają większość energii niezbędnej do ogrzania wody, zaś w zimne i pochmurne dni górną część zasobnika ciepłej wody podgrzewa dodatkowe źródło ciepła, np. kocioł

Ciepły dom. Najpierw izolacja, później ogrzewanie

materiałów, czyli przede wszystkim współczynnik przewodzenia ciepła. Od stycznia tego roku właściciele lub współwłaściciele budynków mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, odliczając od podstawy podatku wydatki na wykonanie izolacji termicznej domu, w tym na materiały budowlane, urządzenia i usługi

PGNiG Termika rozpoczęło budowę elektrociepłowni gazowej w Przemyślu

produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 11,05 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej. "To bardzo ważna inwestycja zarówno dla Przemyśla, jak i grupy kapitałowej PGNiG

Tauron zsynchronizował Zakład Wytwarzania Tychy z systemem krajowym

mln zł. Będzie on stanowił podstawowe źródło dostaw ciepła dla miasta Tychy, przypomina spółka. Generalnym wykonawcą nowo budowanego bloku jest Elektrobudowa. Prace budowlane rozpoczęto w grudniu 2013 r. i zrealizowano je zgodnie z zakładanym harmonogramem

Geothermal Energy Resources ma list intencyjny na budowę elektrociepłowni w Kole

Geothermal Energy Piotr Długosz. Planowana elektrociepłownia da miastu nowe, ekologiczne źródło ciepła, które zapewni ok. 220 tys. GJ rocznie, co pokryje ok. 90% rocznego zapotrzebowania miasta na ciepło grzewcze i ciepłą wodę, podano także. Geothermal

Tauron: EC Stalowa Wola ma umowę na dokończenie inwestycji do końca 2019 r.

zł (w tym rezerwa na ryzyka prawne i montażowe oraz rezerwowe źródło ciepła nie ujęte w pierwotnym zakresie projektu)" - czytamy dalej. Po wyborze EPCM planowana jest kontraktacja wykonawców i realizacja prac w ramach poszczególnych pakietów technologicznych oraz

PGNiG rusza z programem dopłat do kotła gazowego dla gospodarstw domowych

dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe, a także zakupić i zainstalować jako źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym, podkreśliła spółka. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w

Polski paradoks: dzieci na wsi są bardziej narażone na raka i inne choroby niż w mieście

. Najwyższą symulowaną oszczędność uzyska właściciel typowej dla czasów PRL-u „kostki”, czyli piętrowego domu z płaskim dachem. O ile, poza termomodernizacją, dokona wymiany źródła ogrzewania na pompę ciepła zasilaną prądem wyprodukowanym w przydomowej minielektrowni fotowoltaicznej. &ndash

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

GIEŁDA, EMISJE, M&A LiveChat Software : Podtrzymuje swoją politykę dywidendową i ma zamiar przeznaczać na dywidendę maksymalną kwotę na jaką pozwalają przepisy, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Źródło: ISBnews Cateringoo : Zamknął rundę

Polska największym palaczem węgla w UE. Pierwszy raz wyprzedziła Niemcy

produkcji energii w UE w pierwszym, naznaczonym pandemią koronawirusa półroczu 2020. Zebrał je i przeanalizował brytyjski think tank Ember, który akcentuje przełomową zmianę w jej strukturze. Jest to pierwsze w historii Wspólnoty półrocze, w którym więcej prądu i ciepła pochodziło ze źródeł odnawialnych niż

Tauron przedstawi aktualizację strategii w zw. z PEP po I kw. 2019 r.

, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

szerokiej rzeszy inżynierów, naukowców, instytucji czy pasjonatów i wypracowanie efektywnych rozwiązań dla dwóch wyzwań, przedstawionych przez spółkę, podał Ciech. Pierwszym jest zagospodarowanie wapna posodowego, drugim - odzysk ciepła w procesie sodowym. Źródło: ISBnews Silvair

Co Polska zrobi z miliardami euro z Krajowego Planu Odbudowy? Relacja z wysłuchań publicznych

program "Czyste powietrze". - 90 proc. źródeł ciepła na wsi to kopciuchy. Wyzwania są ogromne. Trzeba przywrócić gminom dostęp do funduszy ochrony środowiska, tak, by dostosowały programy do potrzeb - tłumaczył.  Według niego należy pomóc mieszkańcom w instalacji paneli na dachach i

"Czyste powietrze" niezgodne z prawem UE? Dopłaty antysmogowe wciąż niepewne

Od wczoraj właściciele domów jednorodzinnych znów mogą składać wnioski o dofinansowanie działań antysmogowych w ramach programu „Czyste powietrze”. Na wymianę pieca na węgiel np. na ogrzewanie gazowe albo pompę ciepła połączoną z wymianą okien, drzwi, dachu i ociepleniem budynku można

PGNiG, PGG, JSW i Tauron podpisały list intencyjny ws. programu Geo-Metan

skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w silnikach gazowych. PGG w ramach dalszej współpracy zainteresowana jest również wzrostem efektywności odmetanowania poprzez zastosowanie technologii wiercenia otworów kierunkowych, wykonywanych z wyrobisk dołowych nad planowane rejony eksploatacyjne"

Unijna kasa na smog wisi na włosku. Polexit to utracone miliardy euro. Wiele miliardów

powietrze”, który zakłada likwidację ponad 3 mln dymiących i trujących pieców na węgiel w ciągu dziesięciu lat. Dodatkowo UE chce też wesprzeć termomodernizację domów, czyli docieplanie okien, ścian, drzwi i dachów, by poprawić efektywność energetyczną budynków i zmniejszyć zużycie energii i ciepła

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

prezes Mariusz Ciepły. W ujęciu m/m odnotowano wzrost o o 326 klientów netto. Źródło: ISBnews Hawe : Złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, podała spółka. Źródło: ISBnews Netflix : Serwis rozpoczął działalność na polskim

Europa gotowa na atak Gazpromu

spodziewa się jej podpisania.  Gazem rządzi pogoda Zgromadzenie rekordów zapasów gazu w UE ułatwiła wyjątkowo ciepła poprzednia zima. Dzięki temu na koniec marca w europejskich magazynach było o 22 proc. więcej gazu niż przed rokiem. Wyjątkowo ciepła ostatnia zima była też w Azji. I dlatego już na

Fortum wybrało inżyniera kontraktu dla sieci ciepłowniczej Zabrze-Bytom

ma docelowo służyć jako podstawowe źródło ciepła dla obu miast. Aby było to możliwe, konieczne jest wybudowanie odcinka sieci ciepłowniczej o długości około 10 km, który połączy istniejącą w Bytomiu infrastrukturę ciepłowniczą z powstającą w Zabrzu nowoczesną elektrociepłownią. Liczymy na dalszą

Tłumy chętnych na dopłaty z programu "Czyste powietrze". W pilotażu 180 mln zł do podziału

Pełna termomodernizacja domu kosztuje 30-50 tys. zł, a nowe źródło ciepła to kolejnych kilka tysięcy. Ale chętnych na zabezpieczenie ścian, wymianę okien czy drzwi nie brakuje, bo rząd obiecał dopłaty tzw. ubogim energetycznie (tym, których nie stać na ogrzanie domu do komfortowej temperatury

10 lat kariery energooszczędnej żarówki w UE. Oszczędności jednej rodziny - 1330 euro

światło. Na produkcję ciepła w żarówce marnowało się 90-95 proc. pobieranej energii. Unia za priorytet  uznała tymczasem powstrzymanie rosnącej konsumpcji prądu. Przyczyna jest oczywista - im więcej zużywamy prądu, tym więcej dwutlenku węgla trafia do atmosfery. A CO2 odpowiada za wzrost średniej

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

(MC) udostępniło projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmiany ustaw sektorowych, podał resort. Źródło: ISBnews Ebankowość : Dwie trzecie (65%) posiadaczy urządzeń mobilnych w Polsce deklaruje, że skorzystało chociaż raz z bankowości mobilnej, wynika z badania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

debiutem na Nasdaq lub NYSE, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Spółka celuje w osiągnięcie poziomu 1 tys. klientów pozyskiwanych miesięcznie. Źródło: ISBnews Asbis : Oczekuje, że realizacji prognozy zysku netto za bieżący rok w okolicy górnych widełek, czyli 6 mln USD

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

trzeciej badanej firmie liderem cyfrowej transformacji jest przedstawiciel ścisłego zarządu firmy. Źródło: ISBnews E-grocery : Około 45% Polaków, planując świąteczne wydatki, będzie się kierować przede wszystkim ceną, starając się kupić możliwie najtaniej wszystkie potrzebne

Jan Szyszko chce przewiercić Polskę w poszukiwaniu gorących źródeł

Jan Szyszko, który w rządzie PiS pełni funkcję ministra środowiska, zachwalał w Sejmie energię płynącą z wnętrza ziemi. Do zalet takiego „ciepła” Polaków nie trzeba przekonywać. Kilkanaście parków wodnych zasilanych ciepłą wodą pochodzącą z głębokich na 2 kilometry odwiertów odwiedza

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Sprawiedliwości (MS) umowę na świadczenie usługi eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego, podał Comp. Wartość przedmiotowej umowy wynosi 96,62 mln zł. Źródło: ISBnews Astronika : Zbudowany przez spółkę mechanizm do pomiaru strumienia ciepła z wnętrza planety, zwany

Przeglad informacji ze spółek

spółka. MEC Piła z Grupy Enea planuje wybudować nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Wartość inwestycji to 48 mln zł. Gino Rossi złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na

Polska będzie produkować energię z odchodów

W Polsce żyje 5,7 mln sztuk bydła i 10 mln świń. Olbrzymia liczba zwierząt zostawia po sobie gigantyczną ilość odchodów. Mogą one służyć do użyźniania pól, ale też do produkcji ciepła i prądu w biogazowni. Odchody to odnawialne źródło energii

Ceny ropy sięgają dna, a nawet niżej. Surowiec wart mniej niż zero

poniedziałek agencja Interfax, powołując się na dobrze poinformowane źródło.  W efekcie wydobycie ropy naftowej w Rosji, które w kwietniu do czasu podpisania umowy z OPEC wynosiło średnio 11,25 mln baryłek dziennie, tydzień po podpisaniu tej umowy wzrosło do 11,27 mln baryłek.  Rosja zalewa też

Zygmunt Solorz-Żak negocjował przejęcie ZE PAK przez Eneę - prasa

sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rodzaju rewolucyjnego narzędzia w dziedzinie rozszerzonej rzeczywistości. W jakiejś perspektywie każdy będzie zapewne zarządzał przez telefon bądź tablet ciepłem czy oświetleniem, np. zwiększał ogrzewanie przed powrotem do domu" ? zaznacza Szymon Wegner, dyrektor kreatywny Delivr. Źródło: spółka

PGE Energia Odnawialna zbuduje z Grupą Azoty Siarkopol farmę fotowoltaiczną

ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma

Budimex: Zaawansowanie budowy Muzeum Historii Polski wynosi 7%

. Podczas odwiertów gruntowych powstanie 30 sond o głębokości ok. 160 m, które będą stanowiły źródło ciepła i chłodu. "Budowa przebiega mimo różnych trudności bardzo sprawnie. Wierzę, że zakończymy kontrakt w terminie. Współpraca z inwestorem jest bardzo dobra - to służy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

akcję wypłacone przez spółkę z zysku za rok finansowy 2014/2015, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Źródło: ISBnews LiveChat Software : Chce podwoić liczbę klientów, która sięgnęła z początkiem lutego ponad 13,7 tys. i w tym celu rozwija program partnerski, poinformował

Buduj ekologicznie. Dostaniesz tańszy kredyt

. Całą gamą kredytów proekologicznych może pochwalić się BOŚ. On też kusi, ale nie prowizją, a niższą marżą. Co proponuje? Np. kredyty na mieszkanie, które znajduje się w budynku posiadającym odnawialne źródło energii. Mogą to być kolektory słoneczne, pompy ciepła czy ogniwa fotowoltaiczne. Taki kredyt

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki z dniem 21 lutego, podała giełda. Źródło: ISBnews LiveChat Software : W ub.tyg. akcjonariusze Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz oraz Maciej Jarzębowski, zdecydowali o procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu (procedura ABB

PGNiG da po 1 tys. zł na wymianę kopciuchów na piece gazowe

źródło ciepła. Czytaj także: Sieci budowlane wciskają ludziom piece kopciuchy bez ostrzeżenia o truciu i nakazie wymiany Walka ze smogiem nie jest tania Zanieczyszczonego powietrza mamy coraz więcej. Na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej aż 33 znajdują się właśnie w

Przegląd prasy

o OZE m.in. dot. aukcji w 2019 r. --PGE Energia Ciepła ma umowę z GE Power na modernizację turbiny w Gorzowie Wlkp. --ME: Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej --Konsorcjum Budimeksu ma umowę

Amazon co roku niszczy miliony niesprzedanych produktów: MacBooki, iPady, odkurzacze

, odkurzacze, czasami MacBooki i iPady, a innego dnia 20 tys. masek na twarz, służących w ochronie przeciw COVID-owi, ciągle w opakowaniach. Źródło telewizji ocenia, że połowa wszystkich przedmiotów jest ciągle nieotwarta, w fabrycznych opakowaniach. Druga połowa to zwroty od klientów, zazwyczaj również w

Polska żarówka prezydenta Dudy czy unijny LED? Sprawdzamy, ile kosztuje światło i czy używanie żarówek energooszczędnych ma sens

ozdobę. Czytaj też: Wielka zrzutka na prowęglową politykę PiS. Przez drożejący prąd zapłacimy więcej za wodę, bilety i żywność Cztery razy więcej światła Sprzedaży tradycyjnych lamp żarowych, które do świecenia wykorzystują zaledwie 5-10 proc. pobieranej energii (reszta marnuje się na emisję ciepła

Klęska opłaty recyklingowej. Polacy kochają foliówki

; zaznacza. Podkreśla, że zanim nowy program zaczął obowiązywać, wymieniający źródło ciepła mogli jednocześnie korzystać z dopłat samorządowych i rządowych. – Dziś zwyczajnie dostają mniej pieniędzy – kwituje.

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

LiveChat Software : Ma 13 167 klientów na 1 grudnia, wzrost o o 423 firmy m/m i o 3 865 r/r, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Źródło: ISBnews Hawe : Strony umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom nadal uważają jej postanowienia za w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

szybko będzie też rósł obszar inteligentnych samochodów, cyfrowych ofert sklepowych oraz inteligentnych budynków" - czytamy w raporcie. Źródło: ISBnews Ruch w sieci : Według najnowszych prognoz zawartych w 10. edycji corocznego badania Cisco

Huawei uruchomił superkomputer Orzeł w Centrum Innowacji w Poznaniu

Liquid Cooling. Dzięki temu aż 80% ciepła jest odprowadzana za pośrednictwem zamkniętego i energooszczędnego systemu" - powiedział Dziarczykowski dziennikarzom podczas uroczystości. Wskazał, że w efekcie Orzeł jest jednym z najbardziej energooszczędnych systemów, jaki

Lęk przed powrotem z home office'u. "Od czasu do czasu odpisałam na e-maila i to wszystko. Niestety, trzeba było wrócić do biura"

podróżowania i przenieśli swoje biura do ciepłych kurortów. Osób, które polubiły nowy system pracy, wcale nie jest mało. Z badania firmy badawczej Deloitte przeprowadzonego w lutym tego roku wynika, że prawie 60 proc. pracowników w Polsce oczekuje, że po pandemii nadal częściej będzie pracować zdalnie. &ndash

Jak wybrać klimatyzator? Liczymy koszty, wskazujemy pułapki

skuteczność nie jest wysoka. Odebrane przez urządzenie ciepło trzeba odprowadzić na zewnątrz przewodem elastycznym przez uchylone okno lub drzwi balkonowe, przez które w tym czasie napływa gorące powietrze z zewnątrz. Wadą jest też głośna praca takich urządzeń – zwraca uwagę Beata Zielińska, analityk

Przegląd informacji ze spółek

nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Inwestycja o wartości ponad 48 mln zł znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i otrzymała dofinansowanie. AC

Dania szykuje na giełdę Dong Energy - potentata elektrowni wiatrowych

akcjonariuszem duńskiej firmy. Dong Energy handluje gazem, ale w ostatnich latach firma skupiła się na rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Wiatraki za drogie dla Danii Obecnie ponad połowa prądu i ciepła wytwarzanego przez Dong

Dopłata do energooszczędnych domów

celów obliczeniowych przyjął trzy warianty ogrzewania: (kocioł na paliwo stałe (węgiel kamienny orzech) jako główne źródło ciepła oraz bojler gazowy do podgrzewania wody użytkowej; (kocioł na gaz wysokometanowy do celów grzewczych oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej; (kocioł na olej opałowy do

UE daje pół miliarda złotych na gminne spółdzielnie "z prądem". Energia odnawialna zamiast drogiego węgla

. Biogazownia to instalacja, w której wszelkiego rodzaju bioodpady (oprócz zwierzęcych, pozostałości z produkcji owocowo-warzywnej) fermentują, aby pozyskano z nich metan. Dzięki spalaniu tego gazu powstają prąd i ciepło. To popularne źródło energii w krajach, w których są wielkie gospodarstwa rolne, np. w USA

Podłoga z drewna jest piękna i wytrzymała

powinniśmy pamiętać, aby kupować drewno egzotyczne z certyfikowanego źródła. Deska lita czy warstwowa Wybierając podłogę z drewna, musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ma to być posadzka lita czy warstwowa. Każda drewniana podłoga jest ciepła w dotyku, nie

Pierwsza oferta wynajmu gniazdek wi-fi. Zdalne sterowanie domową elektroniką

. Ciepła woda w kranie Gniazdka wi-fi nie mają zbyt wielu opcji, a ich działanie jest proste. Gdy podłączymy inteligentne gniazdo z naszą siecią bezprzewodową, to na smartfonie będziemy je mogli zdalnie włączać lub wyłączać (trzeba ściągnąć tylko bezpłatną aplikację). Po co

ABC prądu ze słońca. Jak się przygotować do zamontowania własnych paneli fotowoltaicznych

, bo wtedy prądu będziemy produkować za mało, ale też nie może być za duża - zapłacimy więcej, a i tak nie będziemy całego prądu zużywać na własne potrzeby. O co chodzi? Gdy mamy własne źródło prądu ze słońca, spada nam zużycie prądu z sieci, bo produkuje go nasza własna elektrownia. Ale produkuje

Jest decyzja o zakazie palenia węglem. Kraków odetchnie

biednych, którzy nie dla przyjemności, ale z przyczyn ekonomicznych stosują takie źródło ciepła - stwierdziła Krystyna Nosel z Krakowskiego Alarmu Stop Zakazowi. Robert Galara z Polskiej Izby Ekologii zrzeszającej... producentów kotłów na paliwa stałe apelował

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, lub produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, lub obrót paliwami gazowymi i gazem z zagranicą, lub wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja ciepła, lub przeładunek w portach śródlądowych, lub

Dom samowystarczalny to nie mrzonka

izolacji, dobre okna oraz wentylacja mechaniczna, który pozwala na wymianę zużytego powietrza z wnętrza domu bez utraty ciepła (ponadto zapobiega powstawaniu wilgoci). Zdaniem tego eksperta inwestycja w lepszy pod względem termicznym dom to raptem 200 zł na m kw. Jeśli przyjmiemy

Minister Grabowski powalczy ze smogiem. Chce ograniczenia ruchu aut

przestarzałe kotły węglowe na nowoczes-ne źródło ciepła. Walce z niską emisją poświęcone są też inne programy narodowego funduszu - "Gazela", "Prosument" czy "Lemur". Według danych krakowskiego Instytutu Ekonomii Środowiska co najmniej 3 mln domów ma

Polacy znów pokochali wakacje w Turcji. Ale dziś sytuacja w Turcji jest bardziej niebezpieczna niż przed rokiem

wartości. Staniały zakupy i bilety wstępów. Jeśli do tego doliczyć słoneczną pogodę, ciepłe morze oraz bogatą (i często bardziej ekskluzywną niż hiszpańska czy portugalska) bazę hotelową, Polaków do Turcji nie trzeba przekonywać. Turcja – bezpiecznie czy nie? A Turcja czerpie pokaźne dochody z

Skok PiS na gazociągi

weźmie kilkadziesiąt milionów złotych rocznie więcej niż policzyłby Gaz-System, jak przekazał nam pragnący zachować anonimowość rozmówca z branży gazowej. „Na koniec dnia rachunek PSG zapłacą Warszawiacy w taryfie za ciepło” - stwierdziło to źródło. Zwróciliśmy się do Gaz-Systemu o

Igrzyska w Tokio w cieniu pandemii. Najdroższe w historii, a nie wiadomo nawet, czy się odbędą

serdak „by ciepło myślał o Zakopanem” (złośliwi twierdzą, że Zakopane przegrało swoją szansę, kiedy to na prezentacji polskiej kandydatury znany satyryk sparodiował Samarancha na jego oczach).  MKOl oczywiście na każdym kroku odwołuje się do idei olimpizmu. Sztafeta z ogniem olimpijskim

Elektrociepłownia droższa niż nowy most - 1 mld zł

, którzy - jeśli zapadnie decyzja o budowie bloku - będą mogli podpisać kontrakty na dostawę surowca. Produkcja prądu i ciepła z wykorzystaniem biomasy ma też inną zaletę - pozwala sprzedawać zielone i czerwone certyfikaty. Te pierwsze potwierdzają, że energia pochodzi z

Jak tanio utrzymać dom? Sprawdzone sposoby na niskie rachunki

. Pierwszej lekcji udzieliła ekipa remontowa. Kiedy tylko objęła dom we władanie, przeprogramowała piec: temperaturę w pomieszczeniach, ciepłą wodę - wszystko "na maksa". Panowie (mieszkańcy bloków) lubili ciepło i papierosy. Więc otwierali okna mimo dziesięciostopniowego mrozu. W takich warunkach

Grupa Tauron wyemitowała na rynku niemieckim obligacje o wartości 158 mln euro

spółkę sektora energetycznego z Europy Środkowo-Wschodniej, a jej sukces otwiera Tauronowi nowe, atrakcyjne źródło finansowania w przyszłości" - skomentował prezes Tauron Polska Energia Dariusz Lubera, cytowany w komunikacie. Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych

Przegląd prasy

dywidendy --ZE PAK wypowiedział umowę z MPEC Konin, analizuje nowe źródło ciepła --OPTeam sprzedał ok. 75% akcji PeP na rzecz Innova za łącznie 112,5 mln zł --Akcjonariusze Selvity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Bruksela szykuje nowy podatek od CO2

, ciepłownie, duże zakłady przemysłowe wydzielające CO2. Dostają od państw limity dwutlenku węgla. Jeśli je przekroczą, muszą dokupić prawa do emisji na rynku. Jednak w 2013 r. system się zmieni - nie będzie darmowych limitów, wszystkie prawa do emisji trzeba będzie kupować na aukcjach. Ceny ciepła w Polsce

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

roku, zaś kontynuowany będzie do końca 2015 roku. Źródło: ISBnews LiveChat Software : Liczba klientów przekroczyła 10 tys., co oznacza realizację, w zakładanym terminie, jednego ze swoich strategicznych celów, poinformował prezes Mariusz Ciepły

TERAZ, KUR..., MY! "Dobra zmiana" w spółkach skarbu państwa: ENERGA

. To jest bardzo energochłonne, bo tak chłodzenie, jak i grzanie to jest duże zużycie energii. (...) Gruntowy wymiennik ciepła załatwiłby nam problem klimatyzacji po bardzo niskich kosztach. Nie mielibyśmy tego dyskomfortu. Ktoś, kto przyjdzie tutaj tylko na jedno posiedzenie komisji i wyjdzie z Sejmu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Marcin Kotlarek. Źródło: ISBnews LiveChat: Spółka chce uzyskać 30 tys. stałych użytkowników Livechat Software w 2016 r. oraz 30 mln dolarów rocznych obrotów, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Według niego, uzyskanie takiego poziomu wyników pozwoli

Jak dobrać lampę LED do mieszkania? Czym różnią się od żarówek?

oddawania barw Ra=100. Zatem lampy LED posiadające wysoki współczynnik CRI (Ra) wierniej oddają naturalne kolory otoczenia i przedmiotów. Ponadto warto zwrócić uwagę na barwę światła, która wyrażona jest w kelwinach (K). Jako oznaczenie barwy ciepłej przyjmuje się wartości poniżej

Czy polskie miasta muszą nas truć. Jak poprawić powietrze i zdrowie

taniej o rozbudowę sieci ciepłowniczej czy gazociągów, które zapewnią źródło ciepła. W mniejszych miastach skala takich inwestycji byłaby wielokrotnie większa. Jest też interes mieszkańców. Palą oni węglem dlatego, że to najtańsza forma ogrzewania. Tylko miejska sieć

KRD: Długi branży gastronomicznej sięgają 273,8 mln zł

gotowanie. Napędza ją także rosnąca gospodarka, coraz większe wynagrodzenia, jak również dodatkowe źródło dochodów w postaci 500+. Duża konkurencyjność w branży jest korzystna dla klientów, ale niekoniecznie dla właścicieli restauracji. Tłok w branży zmusza ich często do balansowania na granicy opłacalności

Polska przedsiębiorcza i cyfrowa, ale bez konkretów [PO EXPOSÉ]

przedsiębiorców, to fakt że premier Szydło poświęciła im co najmniej kilka zdań - wskazując przedsiębiorczość oraz małe i średnie firmy jako potencjalne źródło mocnego rozwoju naszego kraju. Zapowiedzi premier, że polskie firmy mają rosnąć i zdobywać Europę mogą świadczyć o zmianie podejścia polskiej prawicy do

Wrocław w 10 najbardziej zanieczyszczonych miast

budynku) może być sfinansowany zaś zarówno przez jedną, jak i przez drugą firmę - zależnie od tego, z którą będzie chciała podpisać umowę. W przypadku Fortum korzyścią jest jedna umowa na przesył i dostarczanie ciepła. Zaś w przypadku wyboru Kogeneracji, zyski są finansowe

Polacy bliżej wytwarzania prądu na własne potrzeby

zarabia sama na siebie - wyjaśnia prezes tego banku Mariusz Klimczak. I dodaje, że kluczowym rozwiązaniem jest zastosowanie instalacji fotowoltaicznej (dodatkowo domy musiałyby być wyposażone w urządzenia pozwalające oszczędzać energię, np. kolektor słoneczny do podgrzewania wody, pompę ciepła

Jak powstają lekarskie rękawiczki

Na podeszwie stopy dorosłego człowieka jest ponad 100 tys. gruczołów potowych. Dziennie mogą wyprodukować 250 ml potu. Tak usuwany jest nadmiar ciepła z organizmu. Ale - jak ze wszystkim - co za dużo, to niezdrowo. A w tym przypadku na dodatek - cuchnąco Ofiary modnych diet