źródłem przychodu

Piotr Szostak

2019 w mediach: redakcje będą walczyć z coraz lepszymi fałszywkami

2019 w mediach: redakcje będą walczyć z coraz lepszymi fałszywkami

Spodziewamy się regulacji gigantów internetowych. Dla prasy prenumeraty i subskrypcje stają się kluczowym źródłem przychodów. Sztuczna inteligencja coraz śmielej poczyna sobie się w newsroomach.

Mostostal Warszawa miał 0,79 mln zł straty netto, 10 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

co do wielkości segmentem był przemysł i energetyka (27,9%), a następnie infrastruktura (21,4%). "Zgodnie z założeniami strategii grupy kapitałowej, głównym źródłem przychodów ze sprzedaży w 2019 roku był rynek krajowy. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem

MLP Group miało 8,45 mln zł zysku netto, 2,81 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 69,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 84,17 mln zł w porównaniu z 67,47 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej grupy są przychody osiągane z czynszów z

Kantar: Ponad połowa bankowców patrzy na 2020 r. 'z nadzieją i optymizmem'

poprzedniego. Głównym źródłem wzrostu przychodów banków będzie w opinii badanych wzrost sprzedaż nowych produktów obecnym klientom. Za zyski banków będzie głównie odpowiadała redukcja kosztów. Oczekiwany jest znaczący wzrost liczby klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz wzrost aktywności na

Artifex Mundi miało 0,84 mln zł zysku netto, 0,69 mln zł zysku EBIT w III kw.

. Z kolei w okresie 9 miesięcy 2019 r. tytułem generującym najwyższe dochody pozostawał Bladebound. Zarówno w III kwartale jak i w okresie 9 miesięcy 2019 r. komercjalizacja gier HOPA pozostawała głównym źródłem przychodów Grupy, z odpowiednio 86,6% i 85,7% udziałem w przychodach ze sprzedaży gier

Wszystko ma swój koniec. Apple przestaje produkować iPoda

Wszystko ma swój koniec. Apple przestaje produkować iPoda

urządzenie służące jedynie do odtwarzania multimediów jest zaledwie produktem przejściowym. Smartfony przejęły funkcje wielu innych gadżetów.  Mimo sukcesu iPhone'a, który szybko stał się filarem firmy i głównym źródłem przychodów, Apple nie porzucił poprzedniego flagowego projektu i wciąż

Red Dev Studio chce stworzyć portfolio 10-15 gier niskobudżetowych

i rozliczania w każdym kolejnym miesiącu jednej nowej gry. W szacunkach z ostrożności przyjęto wartość najwyższą (20 tys. zł)" - podano także. Spółka podała także, że w chwili obecnej źródłem finansowania bieżącej jej działalności są przychody ze sprzedaży

Esotiq& Henderson miał 1,32 mln zł straty netto, 1,68 mln zł straty EBIT w I kw.

. "Do dnia 4 maja br., kiedy to wznowiły działalność salony uprzednio objęte zakazem sprzedaży wynikającym z sytuacji epidemiologicznej, głównym źródłem przychodów grupy był sklep internetowy oraz sprzedaż realizowana za pośrednictwem tej części stacjonarnych sklepów franczyzowych, których

EC Będzin miała 113,69 mln zł straty netto, 95,37 mln zł straty EBIT w 2019 r.

operacyjna wyniosła 95,37 mln zł wobec 23,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,66 mln zł w 2019 r. wobec 204,62 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 48,6 mln zł wobec 0,12

ATM Grupa miała 18,14 mln zł zysku netto, 6,55 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

6,55 mln zł wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,11 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 45,51 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna

EC Będzin miała 10,88 mln zł straty netto, 8,49 mln zł straty EBIT w III kw.

zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,63 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 48,26 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 18,29 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 0,82 mln zł zysku rok

BIEC: BOP wzrósł o 0,7 pkt w lutym, firmy ostrożnie planują wzrost zatrudnienia

planują wzrost zatrudnienia. "Rosnące koszty prowadzenia działalności, przeważające pod względem dynamiki nad tempem generowania przychodów nadal są źródłem obaw na rynku wakatów. Zbliżające się wybory prezydenckie także mogą stanowić źródło niepewności przy wypracowaniu

MLP Group miało 129,37 mln zł zysku netto, 180,02 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. Uwzględniając jednak przychody uzyskane z czynszów z najmu, które są głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej, w 2019 roku grupa osiągnęła 14% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku" - napisał prezes Radosław Krochta w liście do akcjonariuszy

EC Będzin miał 15,44 mln zł straty netto, 13,81 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,89 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 25,38 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 7,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu

"Polski ład". Jak zarabiając milion złotych skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

"Polski ład". Jak zarabiając milion złotych skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

uzyskiwanych z innych źródeł". Co z tego wynika? Według rządu osoby zarabiające w ten sposób setki tysięcy złotych to klasa średnia... "Polski ład" a umowa zlecenia. Co się zmienia? W Polsce jest ok. 1,7 mln osób, których głównym źródłem przychodów w ciągu roku jest  „działalność

Quercus TFI miało 5,54 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBITDA w I poł.

ujęta w przychodach" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. W pierwszym półroczu 2020 r. łączne przychody z tytułu zarządzania funduszami Quercus wyniosły 24 432 tys. zł, a z tytułu zarządzania portfelami instrumentów finansowych 184 tys. zł. Źródłem największych przychodów

ZBP: 62% bankowców pozytywnie ocenia perspektywy na 2019 r. 

2018. Głównym źródłem wzrostu przychodów banków będzie w opinii badanych wzrost sprzedaży nowych produktów obecnym klientom. Za zyski banków będzie głównie odpowiadała redukcja kosztów. Oczekiwany jest znaczący wzrost liczby klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz wzrost aktywności na

EC Będzin miała 2,82 mln zł zysku netto, 22,79 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 207,05 mln zł w 2018 r. wobec 204,76 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 0,12 mln zł wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej

ATM Grupa miała 7,49 mln zł zysku netto, 8,69 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

. Zysk operacyjny wyniósł 8,69 mln zł wobec 7,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji sięgnęły 55,21 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 58,27 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy

4fun Media miało 0,17 mln zł straty netto, 0,75 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

internetowych na łącznym poziomie 1 689 tysięcy złotych), co było możliwe dzięki postępującej dywersyfikacji źródeł przychodu oraz inwestycji w nowe segmenty działalności" - czytamy w raporcie. Głównym źródłem przychodów w okresie trzech miesięcy 2019 roku była sprzedaż reklam

Selvita może osiągnąć 40% wzrostu przychodów w segmencie usług w całym 2019 r.  

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Selvita widzi dużą szansę na osiągnięcie 40-proc. dynamiki wzrostu przychodów w usługach w 2019 roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka podtrzymuje plan utrzymania dynamiki powyżej 30% rocznie w kolejnych latach

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 4,8% r/r do 76,9 mld zł w I poł.

uzyskanego w I półroczu 2018 roku, a strata netto wyniosła 17,5 mld zł i zmniejszyła się o 3,9%. Zysk netto wykazało 72,5% ogółu przedsiębiorstw, a uzyskane przez nie przychody stanowiły 83,7% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 81,6% przed rokiem)" - czytamy w

EC Będzin szacuje przychody z aukcji na rynku mocy na 10,9 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., spółka zależna Elektrociepłowni Będzin, zaoferowała w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy, który przyniesie szacunkowo 10,89 mln zł przychodów, podała spółka

Google wzywa Apple'a do naprawienia swoich SMS-ów. "Tu nie chodzi o kolor wiadomości"

Według Google'a to nie kolor bąbelków w iMessage jest źródłem jego apelu do Apple'a, aby otworzył się na resztę świata i zmienił standard wysyłania wiadomości ze swoich telefonów. „Przyszedł czas, aby Apple naprawił wysyłanie wiadomości", brzmi wezwanie na stronie Android.com, pod którym

EC Będzin miała 8,03 mln zł zysku netto, 13,91 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

. Zysk operacyjny wyniósł 13,91 mln zł wobec 13,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,25 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 68,47 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła

MK przesłało do konsultacji projekt noweli dot. wsparcia elektromobilności

działalności. Saldo tego konta ustalane w taryfach operatorów uwzględniać będzie różnice w osiąganych przez nich przychodach w stosunku do wysokości przychodów, które były planowane na etapie sporządzania taryfy. Obecnie, po zakończeniu okresu, w którym stosowana była taryfa

UKE: Liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadła do 4,8 mln w 2017 r.

łączy. Na drugim miejscu znalazła się technologia ISDN (14%). "Głównym źródłem przychodów z tytułu świadczenia usług telefonii stacjonarnej pozostają opłaty abonamentowe. W 2017 r. stanowiły one ponad 76% wszystkich wpływów z tego segmentu rynku. Połączenia generowały z

Vantage Dev. miał 9,76 mln zł zysku netto, 13,27 mln zł zysku EBIT w II kw.

przychodów z przekazanych lokali za cały 2019 rok. Sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych w okresie objętym raportem była głównym źródłem przychodów grupy, odpowiadając za 79% przychodów" - czytamy w raporcie. "Przychody z nieruchomości inwestycyjnych pracujących

Arteria miała 0,48 mln zł zysku netto, 1,15 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

1,15 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,02 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 41,33 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów w raportowanym okresie była sprzedaż prowadzona w

EC Będzin miała 4,11 mln zł straty netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w III kw.

straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,26 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 38,41 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2018 r. spółka miała 0,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 9,71 mln zł zysku rok

Nafciarze utuczyli się na wojnie. Rekordowe zyski za 2022 rok

i gazu po napaści Rosji na Ukrainę. Popyt na te paliwa nie zmalał i przychody Shella w zeszłym roku wyniosły 381 mld dol., aż 45 proc. więcej niż rok wcześniej. Częścią tych astronomicznych zysków koncern podzieli się z akcjonariuszami. Dywidendę za ostatni kwartał 2022 r. Shell zwiększy o 15 proc

Zysk netto LC Corp spadł r/r do 80,24 mln zł w 2017 r.

mln zł wobec 203,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 706,19 mln zł w 2017 r. wobec 547,04 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy w 2017 r. była sprzedaż lokali mieszkalnych i

EC Będzin miała 1,64 mln zł straty netto, 0,05 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,38 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 41,05 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2018 r. spółka miała 4,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 17,26 mln zł zysku rok wcześniej

Zysk netto 4Fun Media wzrósł r/r do 3,49 mln zł w I poł. 2017 r.

sprzedaży reklam telewizyjnych (o 18%) oraz znacząco wyższym niż przed rokiem przychodom agencji reklamowej (145%)" - czytamy w raporcie. Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej w I półroczu 2017 roku pozostawała reklama telewizyjna, stanowiąca 53% całości sprzedaży

Kino Polska TV: Przychody Stopklatki wzrosły wstępnie o 9% r/r w II kw.

. zanotowała stratę netto w wysokości 0,06 mln zł wobec straty na poziomie 1,7 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r. Podstawowym źródłem przychodów Stopklatki są wpływy z reklam, wskazano również. Wyniki spółki Stopklatka są konsolidowane w wynikach finansowych Kino Polska TV od III kw

PIE: Ograniczenie szarej strefy o 1 pkt to 63,9-127,8 mld zł wpływów w 2018-2023

ważnym źródłem finansowania inwestycji publicznych. Mimo coraz sprawniej działającego aparatu podatkowego można się spodziewać, że wzrost przychodów SFP, pochodzący z tytułu ograniczania działalności poza oficjalnym obiegiem, będzie coraz trudniejszy. Jednym z możliwych sposobów wzrostu skuteczności

Co się stanie z najpopularniejszą przeglądarką w 2023 r.? Jej twórca nie może się zdecydować

? Reklamy są jednak często podstawowym źródłem utrzymania serwisów internetowych, a wtyczki blokujące wyświetlanie reklam bezpośrednio uderzają w przychody serwisów. Dlatego wiele stron zachęca lub czasem wręcz zmusza do wyłączenia blokad reklam, aby móc oglądać zamieszczane treści. Google postanowił wyjść

4Fun Media miało 0,73 mln zł zysku netto, 1,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018

jednoczesnym spadku przychodów pochodzących z reklam telewizyjnych (odpowiednio o 16%)" - czytamy w raporcie. Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej 4fun Media S.A. w okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku pozostawała ciągle reklama telewizyjna, stanowiąca 38,1% całości

ATM Grupa miała 4,8 mln zł zysku netto, 6,63 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży usług w wysokości 152,35 mln zł w porównaniu z 174,51 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja

Polska jak drugie Niemcy. Lewica proponuje nowy system podatkowy

państwa zwiększyłyby się o ok. 5,25 mld zł. CIT według Nowej Lewicy: rodzinne firmy zapłacą niższe podatki A co z przedsiębiorcami? Przypomnijmy, że podatnicy dzielą się na "małych" i "dużych". Ci pierwsi to firmy, których przychody ze sprzedaży nie przekraczają 2 mln euro

Warimpex miał 61,47 mln euro zysku netto, 44,73 mln euro zysku EBIT w 2019 r.

wyników przyczyniły się w istotnej mierze transakcje sprzedaży nieruchomości ? przede wszystkim obu hoteli w Paryżu, poza tym zyski bilansowe oraz ukończenie realizacji biurowców w Polsce, które w 2019 roku były źródłem stabilnych przepływów pieniężnych. W efekcie przychody ze sprzedaży wypracowane przez

PGZ: Autosan opracuje autobus elektryczny z zewnętrznym źródłem napędu

zewnętrznym źródłem napędu to znakomita wiadomość dla Autosanu. Umożliwi to zaprojektowanie autobusu gwarantującego nie tylko większy zasięg i pojemność, ale również bezpieczeństwo pasażerów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że poprzez sanocką spółkę Polska Grupa Zbrojeniowa zwiększa swoje kompetencje w segmencie

Zysk netto ATM Grupy spadł r/r do 3,69 mln zł w I kw. 2017 r.

4,44 mln zł wobec 4,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,59 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 40,45 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna i

Zysk netto Mostostal Warszawa wzrósł r/r do 6,47 mln zł w II kw. 2017 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,81 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 570,1 mln zł w porównaniu z 733 mln zł rok wcześniej. "Zgodnie z założeniami strategii grupy kapitałowej głównym źródłem przychodów ze

Najbogatszy człowiek świata prosi autora horrorów o 20 dolarów. Albo chociaż o 8

zostać jedynie konta znanych osób – to system feudalny. „Władza dla ludu! Weryfikacja za 8 dolarów miesięcznie" – dodał. Zwolnienia i "Naczelny Dureń" Wprowadzenie opłat za zweryfikowane konta to tylko jeden z pomysłów na zwiększenie przychodów Twittera. Pierwszym

EC Będzin szacuje przychody z rynku mocy na 12-13,2 mln zł w 2021 r.

. "Spółka zależna oferowała tzw. obowiązek mocowy w aukcji głównej na rok dostaw 2021. Według szacunków spółki zależnej, przychody z rynku mocy dla tej spółki mogą wynosić w 2021 r. od 12,02 mln zł do 13,22 mln zł" - czytamy w komunikacie. Spółka zastrzega, że

Zysk netto ATM Grupy spadł r/r do 6,72 mln zł w III kw. 2016 r.

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 121,7 mln zł w porównaniu z 121,54 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest

Kościński zdradza szczegóły nowej ulgi podatkowej chroniącej klasę średnią. "Aberracja"

Tadeusz Kościński, minister finansów, w Programie 1 Polskiego Radia potwierdził, że resort pracuje nad nową ulgą dla klasy średniej, która ma zneutralizować możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Jak będzie wyglądała nowa ulga? Granicą rocznych przychodów pozwalającą na korzystanie z

AC SA miało 39,01 mln zł zysku netto, 49,56 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

historii wartość 39 mln zł i był wyższy od zysku netto 2017 r. o 8,3 mln zł. Wzrost ten nastąpił przy wzroście przychodów ze sprzedaży o 22,1% w stosunku do roku ubiegłego. Źródłem wzrostu sprzedaży była głównie sprzedaż eksportowa w podstawowym obszarze działalności ? sekwencyjnych instalacjach gazowych

Portfel zamówień Qumaka miał wartość 241 mln zł na początku listopada

. Spółka podkreśla, że niezmiennie ważnym źródłem jej przychodu są wysoko zaawansowane technologicznie rozwiązania budynkowe, które dostarczyły 14% przychodu oraz rozwiązania dla Data Center (18% przychodu). Zauważalne jest rosnące znaczenie usług kompleksowego wsparcia i serwisu, które odpowiadają za 11

Ten Square Games miało 10,36 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

41,6% oraz Azja 11%. Głównym źródłem przychodówprzychody ze sprzedaży związane z mikropłatnościami: 95,7%, wyświetlane reklam w grze: 2,5 %, oraz umowy licencyjne: 1,8%, podano także. "Pierwszy kwartał 2019 to powrót gry 'Fishing Clash' na ścieżkę wzrostową w związku

Elektrociepłownia Będzin miała 6,57 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,47 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 61,48 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,44 mln zł wobec 0,92 mln zł zysku rok wcześniej

Polnord miał 26,89 mln zł straty netto z działalności kont. w I poł. 2019 r.

wobec 7,62 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 58,95 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 139,98 mln zł rok wcześniej. Głównym źródłem przychodów grupy, stanowiącym 91%, jest sprzedaż

Fiskus w "Polskim ładzie" po cichu przyciął możliwości amortyzacji aut. Własny samochód w firmie jest mniej opłacalny

, aby podatnik musiał aktualizować wartość samochodu. Czy jest to na przykład pół roku, czy może krócej. Nie jest też precyzyjnie określone, co może być źródłem informacji o wartości rynkowej. – Można przyjąć, że jest to np. wartość auta określona w polisie ubezpieczeniowej czy cena, jaka wynika z

"Polski ład" zmienia zasady rozliczania kosztów firmowych. "Uderzą w małe firmy rodzinne i uczciwych przedsiębiorców"

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma możliwość rozliczenia wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Te wydatki to koszty firmowe służące uzyskaniu przychodu lub zabezpieczające jego źródła. Powinny być więc związane z prowadzoną działalnością. Ustawa o podatku dochodowym wskazuje

PIT-u, PIT-u 2023. Ruszyły rozliczenia podatkowe - komu dopłata, komu wypłata? Takiego bałaganu nie było już dawno

między innymi podatnicy z jednym źródłem przychodu, czyli pracownicy otrzymujący wynagrodzenie od 3,2 tys. zł do 10,3 tys. zł oraz powyżej 12,8 tys. zł" – kalkuluje  ministerstwo. 4 tys. zł  - zwrot 208 zł 5 tys. zł - zwrot 471 zł 6 tys. zł - zwrot 603 zł 7 tys. zł - zwrot- 464 zł 8

Przychody w segmencie modowym HubStyle wzrosły r/r do 11,6 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Przychody ze sprzedaży w segmencie odzieżowym HubStyle wyniosły w 2016 r. 11,6 mln zł, co oznacza trzykrotny wzrost r/r, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży ogółem wzrosły w ub.r. o ok. 59% r/r do 21,3 mln zł

Nowy iPhone 13 gotowy do debiutu. To już dziś! Uwierzysz w te wszystkie "naj, naj, naj"?

tekstami i doniesieniami o tym, jaki ma być iPhone 14, którego Apple pokaże - być może - we wrześniu 2022 r. Istny szał.  Apple jest uzależniony od iPhone'a Z jednej strony jest to dziwne, a z drugiej - trudno znaleźć równie dochodowy produkt na rynku. Prognozy mówią, że przychody Apple'a w tym roku

Zysk netto MLP Group spadł r/r do 19,88 mln zł w I poł. 2017 r.

wyniósł 18,76 mln zł wobec 49,16 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,55 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 43,42 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów z działalności podstawowej Grupy są przychody

Zysk netto Kino Polska wyniósł 4,02 mln zł w II kw. 2017 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,03 mln zł w porównaniu z 56,13 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów Grupy (59% udział) była działalność kanałów filmowych

Torpol czeka na kolejne przetargi PKP PLK, spodziewa się wzrostu portfela

%. "W tym roku na pewno ponad 1 mld zł musimy sprzedać, tak wynika z harmonogramu zadań. Myślę, że I kwartał potwierdzi, że idzie to w miarę planowo" - wskazał Grabowski. Prezes poinformował, że w najbliższych okresach głównym źródłem przychodów będzie największy

Stelmet miał 9,56 mln zł zysku netto w I poł. r. obr. 2019/2020

15,64 mln zł wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 37,5 mln zł (wzrost o 24% r/r). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247,15 mln zł w I poł. roku obrotowego wobec 263,32 mln zł rok wcześniej. Głównym źródłem przychodów

MedApp miał 0,54 mln zł straty netto, 0,45 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 16 tys. zł w I kw. 2020 r. wobec 2 tys. zł rok wcześniej. Głównym źródłem przychodów uzyskanych przez MedApp w I kwartale br. jest współpraca z międzynarodowym koncernem Johnson & Johnson, w ramach której kontrahent wykorzystuje oprogramowanie

Zysk netto Stelmetu wzrósł r/r do 25,6 mln zł w II kw. r. fin. 2016/2017

spadek przychodów w obszarze drewnianej architektury ogrodowej o blisko 8%, przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży pelletu o ponad 18%. Udział DAO w łącznych przychodach wyniósł ponad 78%, a pelletu niemal 16%. Źródłem pozostałych przychodów była głównie sprzedaż produktu ubocznego (kora

Stelmet miał 2,62 mln zł zysku netto, 10,7 mln zł EBITDA w I kw. 2019/2020

, pierwszy kwartał roku obrotowego, czyli okres od 1 października do 31 grudnia, ma tradycyjnie najmniejszy udział w całorocznych wynikach operacyjnych. Największym źródłem przychodów niezmiennie jest sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO), które oferowane są w ponad 20 krajach, przypomina

DM Noble Securities obniżył wycenę Trakcji do 8,5 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

realna. Głównym źródłem pogorszenia wyników jest istotny spadek rentowności w spółce litewskiej oraz presja na marże na rynku polskim. Większej poprawy wyników oczekujemy dopiero w 2019 roku" - czytamy w raporcie. Analitycy prognozują, że zysk netto spółki spadnie do 17

FPF: W wyniku epidemii rynek fitness może stracić do 2,25 mld zł w 2020 r.

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Przychody rynku fitness w tym roku mogą się zmniejszyć o ponad połowę, czyli o 2,25 mld zł, w wyniku epidemii COVID-19, wynika z raportu "Klub nieczynny do odwołania", opracowanego przez Federację Pracodawców Fitness (FPF). Zwłaszcza

Nowa tarcza antykryzysowa obciąży finanse publ. na ok. 2,62 mld zł w 2020 r.

przygotowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Źródłem finansowania nowych rozwiązań ma być: budżet państwa (900 mln zł z części: sprawy wewnętrzne, obrona narodowa i transport), Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (900 mln zł) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (822,1 mln zł

PKO BP udostępni pomoc finansową PFR poprzez iPKO lub iPKO biznes

COVID-19 zaskoczyła cały świat i doprowadziła do spadku aktywności gospodarczej w skali nie widzianej od pokoleń. Po pierwszym etapie walki z wirusem, przechodzimy do kolejnego - poszukiwania stabilizacji w nowych warunkach. Dla gospodarki, ważnym źródłem stabilizacji będzie Tarcza Finansowa PFR o

Archicom ma umowę przedwstępną kupna działki w Poznaniu pod ok. 1,3 tys. lokali

użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli planowane jest nie później niż do 15 stycznia 2020 r. Źródłem finansowania zakupu nieruchomości będą środki własne Archicom Polska. Zapłata ceny nastąpi poprzez zapłatę

LPP miało 362 mln zł straty netto, 17,6 mln zł EBITDA w I kw. r.obr. 2020/2021

sprzedaż internetowa stała się dla wielu klientów jedynym możliwym kanałem zakupów, a przez to dla grupy kapitałowej głównym źródłem przychodów w tym okresie. Aby dostosować się do nowej sytuacji po zamknięciu sklepów stacjonarnych grupa skierowała intensywne działania na rozwój sprzedaży internetowej. Aby

Infor PL został jedynym właścicielem spółki Infor Biznes

. gazetaprawna.pl, dziennik.pl i forsal.pl, poinformował Infor PL. "Grupa serwisów internetowych Infor Biznes odgrywa czołową rolę w kategorii biznes, finanse, prawo. 'Dziennik Gazeta Prawna' ma silną pozycję na rynku, jest cenionym niezależnym źródłem informacji, dzięki czemu ma

Największy bubel prawny ostatnich dni: lista sankcyjna. Zamknęła firmę, której połowa załogi to Ukraińcy

do końca zrozumiałe są też podawane przez MSWiA powody wpisania na listę.  Sieć sklepów sportowych Go Sport znalazła się tam, bo jak wyliczał resort, "nałożenie sankcji na spółkę GO Sport Polska sp. z o. o. przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy, a tym samym pośrednio

Arteria miała 1,29 mln zł zysku netto, 8,43 mln zł EBITDA w I-III kw. 2018

zmian jakie zaszły w otoczeniu gospodarczym, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług na rzecz spółek z sektora państwowego, przychody spółki utrzymują się na stabilnym poziomie i przez kolejny kwartał notują lekki trend wzrostowy. Głównym źródłem przychodów w raportowanym okresie była tradycyjnie

Strata netto Agory zwiększyła się r/r do 14,53 mln zł w III kw. 2016 r.

udziałem w kolejnych procesach koncesyjnych na budowę nowoczesnych wiat przystankowych. Przebudowujemy też biznesowy model działalności prasowej spółki, w którym coraz istotniejszym źródłem przychodów stają się wpływy ze sprzedaży treści, zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej. Dlatego

T-Bull wchodzi w segment premium gier mobilnych z nową produkcją: 'InfiniteCorp'

portfolio. "Eksplorujemy nowe pola, które mogą być kolejnym źródłem przychodów z olbrzymim potencjałem. Udowadniamy, że zależy nam na jakości" - wskazał Fijałkowski. "'InfiniteCorp' wchodzi w najbliższym czasie w fazę pre-orderów i pre

Strata netto EC Będzin zwiększyła się r/r do 7,55 mln zł w III kw. 2017 r.

operacyjna wyniosła 4,38 mln zł wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,41 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 35,97 mln zł rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 9,71 mln zł skonsolidowanego

Blok Taurona o mocy 910 MW zyskał synchronizację z siecią elektroenergetyczną

, cytowany w komunikacie. Nowy blok Taurona będzie stabilnym źródłem energii, w którą zaopatrzy nawet 2,5 mln gospodarstw domowych. Będzie to jedna z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. W porównaniu z istniejącymi blokami klasy 120 MW sprawność nowego bloku będzie

"Czarna Wdowa" pokazała, że można. Zarobiła w streamingu niemal tyle, co w kinach

pozostałych krajach, natomiast reszta, czyli około 60 mln dol. pochodzi ze streamingu, który jest nowym źródłem przychodów dla producentów kinowych hitów. To ciekawe wyniki, bo serwis Disney+ nie jest jeszcze dostępny w każdym kraju. Nie ma go choćby w Polsce, choć wiadomo, że pojawi się u nas jeszcze w tym

Awaria Facebooka. Konkurencja nie przespała momentu, miliony osób szukało alternatyw. Kto zyskał?

funkcjonują już pokolenia, które nie pamiętają internetu bez social mediów. I dla nich mogło to być szokiem.  Dlaczego Facebook przestał działać? Przedstawiciele koncernu poinformowali, że awarię systemów spowodowały błędne zmiany w konfiguracji routerów. "Nasi inżynierowie ustalili, że źródłem

Medicalgorithmics miało 1,4 mln zł zysku netto, 1,36 mln zł zysku EBIT w II kw.

. "Głównym źródłem przychodów grupy jest sprzedaż usług diagnostycznych przy wykorzystaniu autorskiego rozwiązania, systemu PocketECG służącego do zdalnego monitorowania zaburzeń pracy serca. W omawianym okresie 98% przychodów ogółem stanowiły przychody ze sprzedaży usług, a 2% przychody ze sprzedaży

Michael/Ström pozytywnie ocenia zdolność obsługi zadłużenia przez Dekpol

. Analitycy oczekują mocnego wzrostu przekazań lokali aktami ostatecznymi w 2017 i br. "Spodziewamy się mocnego wzrostu przekazań lokali aktami ostatecznymi w 2017 i 2018 r. Spółka informowała, że w kolejnych okresach ma rozpoznać ok. 200 mln zł przychodów z tytułu sprzedaży ok

MLP Group miało 92,39 mln zł zysku netto, 151,09 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

obrotów wpływ miało zwiększenie skali działania oraz rozliczenie umowy deweloperskiej dotyczącej dokończenia budowy i komercjalizacji parku MLP Bieruń sprzedanego przez MLP Group w 2015 roku. Uwzględniając jedynie przychody uzyskane z czynszów z najmu, które są głównym źródłem przychodów z działalności

Prezydent podpisał ustawę ws. 40 mln zł pomocy dla kół gospodyń wiejskich

. kół gospodyń wiejskich działających na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ustawodawca przyjął założenie, że źródłem finansowania ustawy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej" - czytamy w informacji

Grupa Lotos przedłużyła umowę kredytową na refinansowanie zapasów

2018 r. okres kredytowania zostanie przedłużony o kolejne 12 miesięcy przy zachowaniu jego aktualnego limitu tj. 400 mln USD. "Jest to już kolejna prolongata kredytu udzielonego pierwotnie od 20 grudnia 2007 roku, który z jednej strony jest relatywnie niedrogim źródłem

Koniec rajów podatkowych? Joe Biden zaskakuje

gigantów, czyli firm takich, jak Google, Amazon czy Facebook. Specyficzny modus operandi tego typu przedsiębiorstw polegający na gospodarczej działalności bez fizycznej obecności - gdzie podstawowym zasobem i źródłem zysku są dane - pozwala im na płacenie podatków w innych jurysdykcjach od tych, gdzie

ECC Games liczy na większy sukces 'Drift21' dzięki współpracy z 505 Games

oraz ponad 1,5 mln zł zysku netto, co w porównaniu do poprzedniego okresu jest wynikiem lepszym o przeszło 200%. Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży produktów był tytuł 'Car Mechanic Simulator', który wygenerował 1,9 mln zł przychodów - 0,9 mln zł na urządzeniach mobilnych i 1 mln zł na konsoli

Selvita prowadzi rozmowy ws. akwizycji z 5 podmiotami, chce sfinalizować 1 w br.

spółka pozyskała 90,6 mln zł. Większość środków pochodzących z emisji (ok. 70 mln. zł) zostanie przeznaczona na akwizycje europejskich CRO, a pozostała część na dalszy rozwój organiczny Selvity. Plan inwestycyjny zakłada, że kolejnym źródłem ma być finansowanie dłużne, w tym

Bankowy Netflix wchodzi do Polski. Aion to nowy bank Wojciecha Sobieraja

platformy Aion Globalne Inwestycje z dopasowanym, indywidualnym poziomem ryzyka. Jest to bezpieczne rozwiązanie – tym bardziej że nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za kupno, sprzedaż czy zarządzanie. Naszym jedynym źródłem przychodu jest stała, comiesięczna opłata - dodaje Karol Sadaj

1C Entertainment zakłada kontynuowanie polityki dywidendowej na GPW

jest pozostanie spółką dywidendową. Szczegóły polityki dywidendowej przedstawimy w prospekcie emisyjnym " ? powiedział ISBnews Baryshnikov. Podkreślił, że grupa działa w rozwojowych segmentach. Obszar dystrybucji, jest stabilnym źródłem dochodów, a kolejne segmenty

1c Entertainment: Na GPW chcemy przyspieszyć wzrost grupy

generuje wysokie przychody, i posiada również atrakcyjny model rozgrywki, który będzie cieszył się uznaniem możliwie szerokiej społeczności graczy. ?Mamy przewagi nad innymi firmami z branży, które są często uzależnione od jednej - dwóch gier. My mamy 3 uzupełniające się, dobrze

Zysk netto 11bit studios spadł r/r do 1,46 mln zł w II kw. 2017 r.

przychodach ze sprzedaży w wysokości 8,89 mln zł w porównaniu z 12,72 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 0,27 mln zł wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej. "Głównym źródłem przychodów 11 bit

EC Będzin miała 14,35 mln zł zysku netto, 39,8 mln zł EBIT w 2017 r.

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 204,76 mln zł w 2017 r. wobec 190,47 mln zł rok wcześniej. "Miniony rok był dla nas bardzo udany, zarówno pod względem osiągniętych wyników jak również pod kątem wzrostu

Facebook rozmawia z mediami o opłatach licencyjnych. Na początek za tytuły i zajawki materiałów

szybko upadł. Już teraz Facebook płaci wydawcom za licencjonowanie treści, które są publikowane w zakładce Filmy w Watch. Prowadzi także program Instant Articles, w ramach którego publikuje wybrane newsy i materiały wybranych wydawców w zamian za dzielenie się przychodami z reklam. Facebook dzieli i

Zysk netto LC Corp spadł r/r do 42,74 mln zł w I poł. 2017 r.

raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 35,39 mln zł wobec 160,48 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354,46 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 295,92 mln zł rok wcześniej. "Głównym źródłem

PGNiG szacuje zasoby złoża Mirocin na ok. 1 mld m3

eksploatację surowca. "Konsekwentnie realizujemy strategiczny plan zwiększenia wydobycia gazu ziemnego na Podkarpaciu. Eksploatacja krajowych złóż pozostaje najbardziej efektywnym kosztowo źródłem pozyskaniu gazu, a jednocześnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

wzrośnie do 42 MWt oraz ciepłownia Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o mocy 40 MWt. Ich produkcja uzupełniona zostanie przez rozwiązanie tymczasowe - mobilną instalację ciepłowniczą o mocy 40 MWt, podkreślono. Źródłem wspierającym system ciepłowniczy Elbląga będzie

Wyśledzić to, co smaczne. Czyli śledzie, jakich jeszcze nie jedliście

internetowej, stacjonarnej oraz z dystrybucji śledzi do sklepów specjalistycznych, delikatesowych oraz do restauracji. Okresowo pojawia się czwarte źródło przychodów, czyli eventy. Połowę przychodów stanowią zamówienia składane przez klientów przez internet. – E-commerce jest wiodącym źródłem naszych