źródła prawa zamówień publicznych

Marek Okniński

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''.

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres kryteriów stosowanych do oceny równoważności.

Zakup tonerów w orzecznictwie KIO

W konsekwencji orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, dbając o zapewnienie zasad uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na dostarczenie tuszy/tonerów istotnie wpływa na ograniczenie zakupu nowych materiałów eksploatacyjnych (nie regenerowanych).

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

Ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje złożenia oferty samodzielnie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą a także w ramach spółki cywilnej w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznyc h zawartymi w art. 82 ust. 1

Pzp - nowelizacja ustawy

Pzp - nowelizacja ustawy

2016 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie. Prawo zamówień publicznych [PDF] Znowelizowana ustawa Pzp 2016 [PDF]

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

towarów pod kątem potencjalnego naruszenia przepisów sankcyjnych. Konsekwencje bezpośrednie, z którymi przedsiębiorcy muszą się liczyć w przypadku naruszenia prawa, obejmują kilka instancji, m.in.: nałożenie kary finansowej w wysokości do 20 mln zł, wpis spółki na listę sankcyjną, wykluczenie spółki z

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

możliwość wskazania i użycia znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia . Więcej na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy o finansach publicznych nie określają, choćby w sposób ramowy, procedur jakie powinny być zachowane przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 - określenie odpowiednich zasad należy do wyłącznej

Zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności

publicznego, który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności, warunków  udziału w postępowaniu

Od września nawet kominiarz będzie mógł skontrolować, czym palimy w piecu

Od września nawet kominiarz będzie mógł skontrolować, czym palimy w piecu

skorzystania z e-usług. Za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej będzie można zamówić inwentaryzację lub przegląd przewodów kominowych. E-usługi skierowane mają być również do pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców – kominiarzy i osób z odpowiednimi uprawnieniami

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą. Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,uwzględniającego zmiany, które weszły w życie

Minimum 3 lata więzienia i do 20 mln zł kary za złamanie sankcji. Ale przedsiębiorcy boją się nowego prawa

Minimum 3 lata więzienia i do 20 mln zł kary za złamanie sankcji. Ale przedsiębiorcy boją się nowego prawa

zamówienia publiczne, zakaz wjazdu na teren Polski osób, które znajdą się liście sankcyjnej. Lista sankcyjna ma być prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz publikowana w środkach informacji publicznej i internecie. Za niewykonanie sankcji grozić będą zarówno kary

Pzp - nowelizacja ustawy

Pzp - nowelizacja ustawy

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi źródła prawa. Agora S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do tekstu ustawy zamieszczonego w serwisie. Prawo

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

petrodolarami. Osinowy kołek w imperialne plany Kremla Według ich ocen to ponownie zachwieje gospodarką Rosji, która w listopadzie zaczęła się stabilizować po wcześniejszych wstrząsach, a sprzyjał temu wzrost zamówień publicznych.  Analitycy banku centralnego Rosji wskazali jednak, że cześć problemów

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

dodatku archiwalna. Co więcej, w myśl art. 87 Konstytucji RP, opinia UZP nie stanowi źródła prawa. Uwaga! Zamówienie z wolnej ręki jest trybem niekonkurencyjnym, którego zastosowanie jest możliwe tylko i wyłącznie po ścisłym zaistnieniu przesłanek

PiS wprowadza rewolucję na rynku pracy. Przymusowy urlop i zwolnienie z pracy mailem. Ciemna strona "tarczy antykryzysowej 3.0"

PiS wprowadza rewolucję na rynku pracy. Przymusowy urlop i zwolnienie z pracy mailem. Ciemna strona "tarczy antykryzysowej 3.0"

zadłużania się samorządów, poluzowaniu przepisów związanych z zamówieniami publicznymi i dopłacie do odsetek dla firm. Teraz się okazuje, że pani minister pominęła rozwiązania dla rządu niewygodne. Tymczasem nowa, licząca 48 artykułów "tarcza" oznacza rewolucję na rynku pracy. I to rewolucję, która

PiS chce mieć informacje o majątkach Polaków, aby móc je przejąć. Oto dwa projekty, które mają mu w tym pomóc

PiS chce mieć informacje o majątkach Polaków, aby móc je przejąć. Oto dwa projekty, które mają mu w tym pomóc

legalnego źródła. Hinc przekonuje, że wiedza na przykład o tym, ile pieniędzy zgromadziły przedsiębiorstwa jest informacją wrażliwą, która może nierzadko zadecydować o ich być lub nie być. Ma zwłaszcza znacznie, gdy starają się o zamówienia publiczne i konkurują z przedsiębiorstwami z udziałem skarbu

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

trzecich, co określone zostało w art. 26 pkt. 2b Prawa zamówień publicznych. Natomiast w przypadku warunków przedmiotowych zobowiązany jest potwierdzić spełnianie warunków przez sam przedmiot zamówienia, w tym przypadku próbkę. Zamawiający nie ocenia źródła pochodzenia próbki, tylko fakt czy pod względem

Reprezentacja spółki cywilnej w postępowaniu o zamówienie publiczne

Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podstawą uczestnictwa spółki cywilnej w postępowaniu o zamówienie

KE: Nowa strategia zakłada m.in. likwidację barier w jednolitym rynku

cyrkulacyjna. Przyjęcie do połowy 2020 r. działań, zmierzających do wyeliminowania zakłóceń wywoływanych na jednolitym rynku przez dotacje zagraniczne, a także do uregulowania dostępu podmiotów spoza UE do unijnych zamówień publicznych i unijnego finansowania

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

(...)”. Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej na Portal ZP

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wszystkich użytkowników. 6. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w ust. 5, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia

Święta bez gazu. Były minister skarbu bije na alarm [TYLKO U NAS]

zrekompensować wzrost opłat CO2, może by należało obniżyć ceny CO2? Premier Mateusz Morawiecki na łamach „Financial Timesa" proponuje urzędową obniżkę do 30 euro za tonę. - Proponuję spojrzeć na ten problem z innej - bardziej realnej - perspektywy. Sięgnijmy do źródła problemu. Otóż wysokie ceny

Co robić, by dogonić bogaty Zachód? Jest sposób, by w 30 lat w Polsce żyło się jak w Niemczech

regulacjach i wydatkach budżetowych. Państwowe firmy mają łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych i w razie problemów mogą liczyć na ratunek ze strony państwa – bezpośredni lub regulacyjny. Po przejęciu Alior Banku i Pekao SA państwo kontroluje ok. 40 proc. aktywów sektora bankowego. Spośród krajów

PiS zaplanował po cichu gigantyczne ułatwienia przy zwalnianiu z pracy. Teraz kłamie i udaje, że to nie jego pomysły

"Tarczę antykryzysową 3.0" od ponad tygodnia zapowiadała i reklamowała na konferencjach prasowych minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zapewniała, że będą większe możliwości zadłużania się samorządów, poluzowanie przepisów związanych z zamówieniami publicznymi i dopłaty do odsetek przy

Ogromne straty z powodu małej sprzedaży biletów. Kto uratuje krakowską komunikację po pandemii?

samorządów są słuszne, ich realizacja wydaje się wątpliwa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie spieszył się z pomocą finansową dla samorządów i nic nie wskazuje na to, by miało się to prędko zmienić. Dotąd takie miasta jak Kraków traciły na centralnych decyzjach o zerowym podatku PIT czy obietnicach

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

postępowania karnego, Kodeksu postępowania cywilnego) oraz prawa o ustroju sądów powszechnych i prawa budowlanego nie powinna być dokonywana w tej ustawie i je z tej ustawy usunął. Przyjął również szereg poprawek doprecyzowujących. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. 5. Jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Art. 35. 1. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące

Śmieciarze protestują przeciw zmianom w zamówieniach publicznych

zamówieniach publicznych ich argumenty nie zostały uznane. Tym razem problemu nie widzą członkowie sejmowej podkomisji. Przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych wprowadza możliwość dokonywania tzw. zamówień in-house, czyli bezprzetargowego zlecania

Pięć pytań o "piątkę Kaczyńskiego". Posłowie chcieli być przyjaciółmi zwierząt, zafundowali sobie klincz

wprowadzane zakazy spowodowałyby przeniesienie produkcji do innych krajów, a zaszkodziły ludziom w Polsce. Do tego termin 30 dni vacatio legis jest skandaliczny. - Takie działanie jest wyrazem pogardy dla praworządności i dla ludzi. To sztandarowy przykład, jak nie powinno się uchwalać prawa - mówi

Wysyłając wykonawcom wyjaśnienia do siwz uważaj, aby nie ujawnić źródła zapytania

obowiązku wynikającego z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autor jest aplikantem radcowskim

Przemysł 4.0 to nie tylko nowe technologie. "Prezesowi nie trzeba kłaniać się w pas"

Dovista. Dzisiaj w Wędkowach zlokalizowana jest prawie połowa całej produkcji grupy. Firma przyhamowała przez pandemię koronawirusa? - Marzec 2020 r. to była panika. Jednej czwartej załogi nie było w pracy, co było bardzo trudne, bo zamówienia realizujemy w krótkich terminach. Nawet doba przestoju w

Arrinera, Izera, a może Syrena? Czy polskie auto elektryczne kiedykolwiek wyjedzie na ulice?

się w trakcie oferty publicznej spółki Arrinera, która ze sprzedaży swoich nowych akcji chciała zebrać pieniądze na zakup części do produkcji swoich supersamochodów na indywidualne zamówienia.  Na dodatek tę promocję - nagłośnioną przez telewizję publiczną i media bliskie PiS - Morawiecki i

Przegląd informacji ze spółek

Deweloper, zawarła z dwiema spółkami niepowiązanymi z grupą kapitałową Lokum Deweloper (GK LD), a powiązanymi ze sobą kapitałowo, w ramach jednej biznesowej transakcji i na takich samych warunkach dwie przedwstępne umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu

Jak rozumieć kwotę jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W obu przepisach użyto dwa inne zwroty: "kwota, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" i

Dobry odczyt PMI wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w I kw. wg analityków

amerykański jako główne źródła wzrostu nowych zamówień. Naszym zdaniem utrzymujący się szybki wzrost zamówień eksportowych jest efektem nasilającego się ożywienia w globalnej wymianie handlowej. Wsparciem dla takiej oceny są odnotowane w lutym wysokie składowe dla nowych zamówień w eksporcie w Chinach (53,8

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

często cena - choćby np. na usługi bankowe czy ubezpieczeniowe. Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ] Zakres zamówień, które będą mogły być udzielane z wykorzystaniem wyłącznie najniższej

Przegląd informacji ze spółek

., opiewająca na 13,2 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez firmę Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji i dotyczącym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, w Krakowie przy ul. Bagrowej 3 o łącznej powierzchni około

Jak działa minimalna stawka godzinowa? ZUS w Płocku chce nadal zatrudnić ochronę za 5,30 zł

niezatrudniająca żadnego pracownika. PZP Ochrona podobnie jak „S” interweniuje – ale nie w sprawie wypłacania minimalnej stawki, a sięga do źródła problemu: zamówień publicznych. To w nich – i w nieświadomości zamawiających – leży problem. Instytucje rozpisując przetarg na ochronę czy

Nowa zimna wojna. Joe Biden nie zrezygnuje z pojedynku o globalną hegemonię i miliardy dolarów [EL PAIS]

pierwszej fazie umowy handlowej, takich jak ochrona własności intelektualnej, ale zdolność do realizacji celów w zakresie zamówień publicznych zanika" - podkreśla wiosenny raport Rhodium Group na temat Chin. Jest to żyzny grunt dla Stanów Zjednoczonych do podjęcia kolejnych kroków karnych lub

Przegląd informacji ze spółek

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ ), poinformowała spółka. Amica proponuje wyznaczenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na 10 lipca 2017 roku oraz termin jej wypłaty na 19 lipca 2017 roku, wynika z uzupełnionych projektów uchwał na walne

Przegląd informacji ze spółek

docelowego, o kwotę 6 mln zł, tj. z kwoty 34,54 mln zł do kwoty 40, 54 mln zł w drodze emisji 2 mln nowych akcji serii B, o wartości nominalnej 3 zł każda, podała spółka. Zarząd zdecydował o wyłączeniu prawa poboru akcji serii B. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK

Firmy nie chcą inwestować. Boją się tąpnięcia w gospodarce, lawiny kosztów i pomysłów rządu

modelowym przykładem branży, której rozwój zastopowały regulacje, jest energetyka, a konkretnie odnawialne źródła energii. Prawo dotyczące np. farm wiatrowych zmieniano wielokrotnie na przestrzeni zaledwie kilku lat – mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Inny

Jak wykonawca może uzasadnić konieczność utajnienia informacji?

ofert, że referencje i dane dotyczące ich wystawców nie mogą być udostępniane. Podstawa prawna: art. 8, art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze. zm.); art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Rząd Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w Sejmie

Prawa i Sprawiedliwości (PiS), wstrzymało się 18 posłów - głównie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Poniżej najważniejsze fragmenty wczorajszego expose premier Szydło: "Polacy, tak jak inni Europejczycy, pragną dziś bezpieczeństwa. Dlatego

Przegląd prasy

dla elektrociepłowni w Zabrzu --T-Systems i Strabag gotowe do przetargu na system poboru opłat drog. w Polsce --Oferta publiczna akcji serii B Ekoplastu rozpoczęła się dziś --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA

Przegląd informacji ze spółek

inwestor. Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła w listopadzie br. o 16% r/r i wyniosła 23,4 mln zł, podała spółka. Arrinera rozpoczyna publiczną emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru do 10,1 mln zł netto. Środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

transakcji (term sheet) w sprawie połączenia, podała spółka. Źródło:ISBnews XTPL : Podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji od 68 tys. do 78 tys. akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała

Przegląd prasy

radzi czekać do zimy, drugi chwali dzielenie się zyskiem --Przez dwa lata resort finansów ani razu nie nałożył na firmy tzw. klauzuli obejścia prawa, którą miał zwalczać agresywną optymalizację podatkową --W czerwcu Litwa przyjęła nową, zieloną

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

praktyczny poradnik Internetu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Serwis udostępnia m.in. bezpłatną bazę przetargów publicznych, oferty pracy w Polsce i za granicą, porady z prawa pracy, podatków i rachunkowości, komentarze gospodarcze i finansowe, kursy walut, bezpłatne wzory dokumentów i formularzy

Zamówienia publiczne 2011: budowlany odwrót

, opracowane w oparciu o ogłoszenia przetargowe publikowane w serwisie www.Przetargi.eGospodarka.pl , pokazują, że w ostatnim miesiącu 2011 roku liczba ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spadła względem miesiąca poprzedniego o ponad 16

Rządzący Europą i USA chłoszczą wielkie korporacje, które uchylają się od płacenia części podatków

Europie - "agresywnie zmniejszają" podatki. "Podwójny irlandzki" działa dobrze zwłaszcza tam, gdzie zarabia się na własności intelektualnej, m.in. na prawach autorskich, tantiemach, honorariach patentowych, reklamach... Firma A płaci za te prawa spółce B, co

Boniek twarzą świata myślącego mamoną

karać, a kogo nie, pomijam nawet cyniczne kiwanie polskiego prawa przez Bońka - mogę sobie wręcz wyobrazić, że nie istnieją u nas żadne ograniczenia reklamy zakładów sportowych. I co z tego? Wątpliwości wcale wówczas nie nikną. Badania przeprowadzone przez brytyjski NatCen

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Dlatego FPP postuluje rozbudowę Publicznego Portalu Informacji o Prawie i publikację w nim na bieżąco ujednoliconych tekstów wszystkich obowiązujących aktów prawnych wraz z możliwością porównywania

Najgorętszy debiut giełdowy ostatnich lat, prawa do akcji PGE po 25,95 zł

giełdowy ostatnich lat Drobni inwestorzy, mimo że dostali więcej papierów, niż początkowo zamierzał przydzielić im zarząd PGE, musieli zadowolić się tylko niespełna czterema akcjami na każde 100 zamówionych (redukcja zapisów wyniosła 96,5 proc.). To też rekord publicznej oferty

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym

Trudna droga ku chmurom obliczeniowym

wewnątrz niej, natomiast usługi chmury publicznej przydają się tam, gdzie informacje można bezpiecznie wypuścić na zewnątrz. Wiesz, ile wydajesz Jednak prawo i obawy to niejedyna przeszkoda. Wiele firm pozostaje przy starych rozwiązaniach tylko dlatego

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Całkowity portfel zamówień wynosi obecnie prawie 5,8 mld zł i jest o 7% wyższy niż rok wcześniej, poinformowali przedstawiciele spółki. Portfel w oprogramowaniu i usługach własnych wynosi z kolei 4,77 mld zł, co oznacza wzrost o 8% r/r. "Kontynuujemy współpracę z kluczowymi

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

dzieło - 20 proc. Przykład Jeśli np. dostaniesz za opublikowanie tekstu w magazynie 300 zł, to kosztem jest 150 zł (prawa autorskie), reszta to dochód do opodatkowania. Koszty 2011 i 2012 Roczny

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

emisyjnego spółki w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji i praw do akcji serii E, podała spółka. Jednocześnie podtrzymała, że debiut na GPW planowany jest

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

kwartał z rzędu. Nakłady na środki trwałe spały o 7,7% r/r po spadku o 5,0% r/r w Q2. W trzecim kwartale do spadku inwestycji samorządowych i publicznych przedsiębiorstw dołączył też sektor prywatny, co pokazuje, że słaby sentyment inwestycyjny w gospodarce ma szeroki zakres. W Q3 mieliśmy do czynienia z

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

istotnych regulacjach w obszarach szczególnie wrażliwych - takich jak np. ochrona zdrowia, środowiska, produkcja farmaceutyków czy zamówienia publiczne i usługi. Negocjowanie TTIP dotyka zatem również kwestii politycznej, jak te aspekty powinny być uregulowane w naszym społeczeństwie. W tym obszarze

Dane za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB do ok. 2-2,5% w IV kw. wg analityków

inwestycji prym wiodą branże o wysokiej współzależności od inwestycji samorządowych / unijnych / sektora publicznego (dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, wytwarzanie i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz , parę wodną i gorącą wodę), źródła potencjalnej dalszej słabości inwestycji w III

Dobre długi samorządów? Są największym inwestorem w Polsce

, Hel, Ożarów i Wilczęta. Ministerstwo Finansów z niepokojem patrzy na szybko rosnące zadłużanie się samorządów, bo ich dług liczy się do deficytu sektora finansów publicznych. Ten ma przekroczyć w tym roku 112 mld zł, mimo że planowano go na prawie 80 mld zł. I mimo że także

Gazowy szczyt w Sopocie

robić to także w przyszłości. Nie może być co do tego wątpliwości - powiedział Putin po rozmowach z premierem Donaldem Tuskiem. Ale na razie rosyjska gotowość zmonopolizowania importu energii budzi w Polsce wątpliwości, bo od początku roku nie dostajemy gazu zamówionego od RosUkrEnergo (RUE

Polityka spójności to nie fanaberie ubogich

. Jeśli chodzi o błędy i nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z UE, w 99,5 proc. dotyczy to przede wszystkim zamówień publicznych i wymogów związanych z ochroną środowiska z powodu niedostosowania naszej legislacji do prawa unijnego. W sytuacji, kiedy polityka spójności postrzegana jest jako "

Niepewność 2009 - o swoich planach mówią prezesi największych polskich firm

Przychody (do września 2008) - 702 mln zł To będzie rok pełen wyzwań dla sektora bankowego. Priorytetem będzie płynność i ryzyko kredytowe. Nie powtórzy się rekordowy przyrost depozytów bankowych o prawie 100 mld zł z 2008 r. Kryzys pokazuje, że pozyskiwanie środków za granicą i

Szydło ujawniła program gospodarczy PiS. Podatek na hipermarkety i banki, niższy wiek emerytalny i dodatki na dzieci

będziemy uważnie słuchać opozycji - skwitowała Szydło. - Rząd szczególnie musi słyszeć głos przedsiębiorców. Symbolem państwa nie może być komornik - mówiła. Wymieniła konkretne propozycje skierowane do przedsiębiorców: 40 proc. środków z zamówień publicznych ma trafiać do małych