źródła dochodów budżetu państwa

Andrzej Kublik

Gazowa skarbonka Putina w rozsypce

Gazowa skarbonka Putina w rozsypce

W tym roku eksport Gazpromu skurczył się już prawie o połowę. A sprzedaż gazu w Europie była dotąd głównym źródłem dochodów rosyjskiego koncernu.

Rząd kombinuje, jak ocalić Orlen przed podatkiem od wojennych zysków

Unia Europejska nie pozwala rządowi premiera Mateusza Morawieckiego zwolnić Orlenu z opłaty solidarnościowej od zysków ze sprzedaży paliw po cenach wywindowanych przez napaść Rosji na Ukrainę. Ale rząd PiS nie kwapi się do ściągnięcia tej daniny.

Yeti Sasina. Jak wicepremier zagrał kursem akcji Orlenu

Yeti Sasina. Jak wicepremier zagrał kursem akcji Orlenu

2022 r., w tym od spółek energetycznych".  - To będzie podatek - taka jest moja propozycja, mam nadzieję, że rząd to przyjmie - 50-proc., bardzo wysoki podatek, który da budżetowi państwa ponad 13 mld zł - zapowiedział w niedzielę wieczorem Sasin w TVP 1, nagłaśniając swoją inicjatywę. A i

Ile dać Rosji zarobić na ropie? Polska przykręca śrubę, ale są też hojni dla Kremla

Ile dać Rosji zarobić na ropie? Polska przykręca śrubę, ale są też hojni dla Kremla

naftową ma zapobiec wzrostowi cen "czarnego złota" na świecie po wejściu w życie unijnego embargo. A jednocześnie chodzi o ograniczenie dochodów Rosji z eksportu ropy naftowej, głównego źródła wpływów do budżetu, wykorzystywanego na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej w agresji przeciw

Maląg: Koszt wypłat świadczeń 500+ wyniósł dotychczas łącznie 114 mld zł

1 lipca 2019 roku świadczenie to obejmuje wszystkie dzieci, niezależnie od kryterium dochodowego. Innym świadczeniem dla rodzin są wyprawki szkolne dla uczniów (w wysokości 300 zł, można o nie wnioskować od jutra) to dla budżetu państwa koszt 4,26 mld zł w latach 2018-2020

Skiba z MF: Nie ma miejsca na dodatkowe wydatki zgodne z regułą wydatkową

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Obecnie nie ma miejsca na dodatkowe wydatki budżetowe, ponieważ rząd chce respektować regułę wydatkową, poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba. Przyznał, że możliwości wydatkowe wzrosłyby, gdyby pojawiły się nowe źródła dochodów, jednak

Ulga na dziecko. Czy samotne matki i rozwodnicy tracą do niej prawo przez "Polski ład"?

Ulga na dziecko. Czy samotne matki i rozwodnicy tracą do niej prawo przez "Polski ład"?

podatkowej. - Wyjątkiem są przychody opodatkowane w formie ryczałtu z najmu lub dzierżawy - nie wykluczają możliwości skorzystania z ulgi, ale dochodów pochodzących z tego źródła nie należy rozliczać łącznie z dochodami rozliczanymi z uwzględnieniem ulgi – tłumaczą eksperci firmy Grant Thornton

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

średnioroczny ubytek dochodów samorządów z tytułu wprowadzonych zmian ustawowych na poziomie 1,4 mld zł {14,17 mld zł w najbliższych 10 latach}, przy jednoczesnym wzroście dochodów do budżetu państwa o ponad 16 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat. Zatem zmiany przepisów podatkowych odbywają się z korzyścią dla

Strajk nauczycieli. Rząd już wie, że nie ustąpi w negocjacjach. Tak wynika z planów Ministerstwa Finansów

Strajk nauczycieli. Rząd już wie, że nie ustąpi w negocjacjach. Tak wynika z planów Ministerstwa Finansów

który rocznie mogą wzrosnąć wydatki w budżecie. Zgodnie z regułą (opierającą się na szacunkach wzrostu PKB i inflacji) nowe wydatki w tegorocznym budżecie muszą się zamknąć w kwocie 40 mld zł. Wszelkie pozycje, których koszty wykraczają poza tę granicę, muszą mieć pokrycie w postaci podanego źródła

KE zaproponowała dla Polski 11,2 mld euro pożyczek w ramach instrumentu SURE

ustanawiające SURE 19 maja 2020 r. Wkład każdego państwa członkowskiego w ogólną kwotę gwarancji ma odpowiadać jego udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto Unii Europejskiej w oparciu o budżet UE na 2020 r. (ISBnews)

Rosyjscy nafciarze już mają problemy. Putin każe spalać w Rosji więcej paliw, gazu i węgla

Rosyjscy nafciarze już mają problemy. Putin każe spalać w Rosji więcej paliw, gazu i węgla

Unia Europejska ciągle nie może uzgodnić embarga na rosyjską ropę naftową, aby odciąć Kreml od głównego źródła finansowania budżetu Rosji i jej machiny wojennej. Ale po napaści Rosji na Ukrainę coraz więcej zachodnich firm wycofuje się ze współpracy z nafciarzami z Rosji i od kilku tygodni trwa już

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

Bolesne braki w edukacji, za mało inwestycji, lekceważenie pieniędzy unijnych - Bank Światowy punktuje błędy rządu Morawieckiego

wartość PKB Polski na głowę mieszkańca mogłaby wynieść blisko 110 proc. unijnej piętnastki do roku 2050. To relatywnie bardzo wysoki poziom, bo odwołujemy się do najbogatszych państw Unii. Z inwestycjami od dawna mamy problem. Premier Morawiecki obiecywał, gdy wchodził do rządu wiele lat temu, że udział

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

(wobec szacowanych 0,7% PKB w ub.r.), zaś deficyt budżetu państwa według metodologii krajowej pogłębi się do 1,3% PKB (z 0,5% PKB szacowanych na ub.r.). "Zakładamy, że w 2019 sektor obciążą koszty związane z rozszerzeniem 500+ i 13. emeryturą, podczas gdy ciężar kosztów

Niedogrzane mieszkania. Seniorzy powinni zamienić się na lokale?

Niedogrzane mieszkania. Seniorzy powinni zamienić się na lokale?

wytypowano 96, które reprezentują "Polskę w pigułce" - mają różne poglądy społeczne i polityczne, mieszkają w różnych miastach i wsiach, różnią się dochodami. Ale wszystkich łączy jedno - zmagają się, tak jak każdy z nas, z nowym wymiarem ubóstwa energetycznego. Ta prawie setka osób wraz z

30 lat zaniedbań energetycznych w 5 prostych punktach

30 lat zaniedbań energetycznych w 5 prostych punktach

Słowacja. Źródła odnawialne Gdyby w latach 2016-22 rozwój energetyki wiatrowej na lądzie utrzymał tempo z lat 2014-16, to moc zainstalowana w tej technologii sięgałaby obecnie co najmniej 11 GW (obecnie to nieco ponad 7 GW). Wydawanie pieniędzy W 2021 r. do budżetu państwa wpłynęło ok. 25 mld złotych

Dodatek węglowy w Senacie. Poprawki? Kryterium dochodowe i pomoc dla tych, którzy nie ogrzewają węglem

Dodatek węglowy w Senacie. Poprawki? Kryterium dochodowe i pomoc dla tych, którzy nie ogrzewają węglem

Polacy czekają na 3 tys. zł przelewu od państwa. W założeniach mają być to pieniądze wydane na węgiel, ale w praktyce każdy zrobi z nimi, co chce. Nic dziwnego, że osoby, którym dodatek przysługuje, nie mogą się doczekać wypłat. Kwota 3 tys. zł na rękę to więcej niż wynosi pensja minimalna

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

. "Poza czynnikami makroekonomicznymi na poziom dochodów w 2021 r. pozytywny wpływ będzie miało planowane wprowadzenie dalszych zmian uszczelniających podatek dochodowy od osób prawnych, tj. CIT (wprowadzenie podatku u źródła, wprowadzenie do porządku prawnego przepisów regulujących skutki w podatku

MF: Nowela budżetu 2015 na rządzie we wtorek, deficyt większy o 3-4 mld zł w br.

złożony Radzie Ministrów w połowie grudnia, poinformował także resort. Według opublikowanych wcześniej szacunkowych danych, w budżecie państwa na koniec października br. odnotowano 34,49 mld zł deficytu (czyli 74,8% planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok). Dochody

Czy ponad 115 mld zł oszczędności Polaków w OFE rząd przejmie na walkę z kryzysem?

Czy ponad 115 mld zł oszczędności Polaków w OFE rząd przejmie na walkę z kryzysem?

Rząd Mateusza Morawieckiego ukrywa rzeczywistą sytuację finansów publicznych. Dopiero we wtorek wieczorem - grubo ponad dwa tygodnie później niż zazwyczaj - opublikowano dane o lutowej sytuacji budżetu. Lutowego, czyli jeszcze przed uderzeniem koronawirusa. Deficyt, mimo że dochody z

mBank: Zrównoważenie budżetu może oznaczać zacieśnienie polityki fiskalnej

jest fakt, że przynajmniej od strony wpływów odbywa się ono kosztem podmiotów o wysokiej krańcowej stopie oszczędności (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe z górnych centyli rozkładu dochodów). Wreszcie, zerowy deficyt budżetu państwa nie oznacza automatycznie braku potrzeb pożyczkowych netto

MF szacuje deficyt budżetu centralnego na 29,5 mld zł za 2014 r. - prasa

podkreśla gazeta, po listopadzie budżet był w lepszej sytuacji, niż przewidywał plan. Deficyt wynosił 24,8 mld zł i był niemal o połowę niższy niż całoroczny limit. Resort finansów nie ma jeszcze szczegółowych wyliczeń dotyczących dochodów i wydatków za ubiegły rok. Według źródła, na które powołuje się

Fitch: Pakiet PiS grozi wzrostem deficytu general gov't do ok. 3% PKB w 2020

. Inne potencjalne źródła finansowania w 2019 r. obejmują wpłatę z zysku Narodowego Banku Polskiego (choć nie została ona zaplanowana w budżecie państwa) oraz z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który odnotował nadwyżkę w 2018 r., wskazała agencja. "W przypadku braku

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

proponowanego aktu normatywnego wpływać będą zarówno na dochody, jak i wydatki jednostek sektora finansów publicznych, tj. budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Resort szacuje, że w ciągu 10 lat obowiązywania ustaw do budżetu państwa wpłynie łącznie 7 476,7 mln zł, a do budżetów JST wpłynie 2

Konferencja Pawła Szałamachy. Z budżetem wszystko dobrze, ale...

budżetu z podatków. - Następuje wyraźna odbudowa dochodów podatkowych - stwierdził minister. Resort finansów wylicza, że dochody z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT, są wyższe niż przed rokiem o 7,9 proc., czyli o 4,5 mld zł. Do kasy państwa wpłynęło z

Wewnętrzne raje podatkowe, czyli jak Unia okrada samą siebie

kuriozalna sytuacja. Ile więc tracimy przez istnienie wewnętrznych rajów podatkowych w UE? - Z samych tylko dochodów z CIT pozostałym państwom ubywa rocznie ponad 60 mld euro. Dla porównania, budżet polityki spójności UE na lata 2014-2020 wynosił 350 mld euro, czyli około 50 mld średnio na rok. To mniej niż

Wiemy, jak rząd ma zamiar spiąć przyszłoroczny budżet. Magiczne sztuczki, sterydy i królik z kapelusza

zmniejszyć wydatki albo znaleźć inne źródło dochodu. - Rezygnacja z prognozowanych dochodów wymaga korekty po stronie wydatków lub wskazania innego źródła dochodów, o ile maksymalny dopuszczalny regułą wydatkową limit wydatków ma zostać zachowany – potwierdza ekonomista Janusz Jankowiak. Potwierdza to

Nowy projekt uszczelnienia CIT zakłada ok. 27,5 mld zł dodatk. dochodów w 10 lat

skierowany do konsultacji społecznych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, które ma dać budżetowi państwa i jednostek samorządu centralnego łącznie ok. 27,5 mld zł w ciągu 10 lat

Resort finansów: Deficyt budżetowy w 2016 r. był poniżej planu i wyniósł 46,3 mld zł

Dochody budżetu w 2016 r. wyniosły 314,6 mld zł (100,3 proc. planu), wydatki były na poziomie 360,9 mld zł (o 2,1 proc. niższe niż wynosił plan). Wyższe wpływy z PIT Zdaniem cytowanego przez PAP wiceministra finansów Leszka Skiby pozytywna dynamika dochodów podatkowych wynika z większego, niż

Deficyt budżetu wystrzelił. Ale zgodnie z planem Ministerstwa Finansów

przed rokiem wyglądają dochody z podatków pośrednich VAT i akcyzy, głównego źródła budżetowych pieniędzy. Po lutym 2014 r. kasa państwa miała z nich 34,3 mld zł, teraz - 31,1 mld zł. To spadek o prawie 10 proc. Być może na dochodach budżetu odbija się rosyjskie embargo na

Czy Polska będzie spłacać długi Grecji? Wyjaśniamy, jak naprawdę ma działać Fundusz Odbudowy

w 2058 r.   Czytaj też: Kto spłaci unijny fundusz odbudowy? Papiery wartościowe Unii będą mieć zabezpieczenie w unijnym budżecie. Na niego oczywiście składają się państwa członkowskie - w blisko 70 proc., reszta to przychody własne UE (np. opłaty celne). Jednak składka do unijnego budżetu

Paweł Szamałacha podsumowuje. Więcej VAT-u płynie do budżetu

dochodów podatkowych - stwierdził minister. Resort finansów wylicza, że dochody z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT, są wyższe niż przed rokiem o 7,9 proc., czyli o 4,5 mld zł. Do kasy państwa wpłynęło tu 63,2 mld zł. Z akcyzy budżet dostał 31,1 mld zł

Rządowa misja specjalna: ostre cięcie zużycia węgla. Są obawy o jesień

ponad 500 tys. wniosków. Z całą pewnością ten sezon będzie rekordowy dla ekip budowlanych, które docieplają domy. Dla wielu robotników to może być szansa na utrzymanie dochodów, bo na budowach jest zastój – deweloperzy przestają budować, bo ludzie nie dostają kredytów hipotecznych. Ale

Przedwyborcza gra PiS. Czy możliwy jest budżet bez deficytu?

O tym, że przyszłoroczny budżet ma być bez deficytu, donoszą  „Rzeczpospolita” i „ Dziennik Gazeta Prawna ”. Więcej szczegółów na temat tego, jak wygląda plan wydatków i dochodów na przyszły rok, jest w tym drugim. Według „DGP” rząd nie wprowadzi szeregu

Deficyt postraszył. Ministerstwo Finansów uspokaja

jest zwłaszcza z dochodami z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT. Przed rokiem na koniec października dochody budżetu z podatków pośrednich, czyli łącznie VAT i akcyzy, sięgały 85 proc. planu na cały rok. Na koniec października 2012 r. do kasy państwa wpłynęło z tego źródła nieco

Co trzeba wiedzieć o chwilówkach? Jak bezpiecznie wziąć szybką minipożyczkę?

zazwyczaj wymagają banki, to 500-800 zł po odliczeniu kosztów utrzymania, zobowiązań wobec innych banków, alimentów itp. Analizują też źródła utrzymania klienta. I wcale nie jest żartem powiedzenie, że banki kochają emerytów. Dlaczego? Bo mają stały dochód i łatwo egzekwować od nich zaległości. Wysokość

"Polski ład". Wielkie zmiany dla wynajmujących mieszkania. Ostatnia chwila na remont oraz amortyzację. Uwaga! Rząd zmienił zdanie

opodatkowania dochodów z najmu lub dzierżawy były zasady ogólne według skali podatkowej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych był fakultatywną formą opodatkowania". Co to da? Zdaniem gabinetu Morawieckiego dodatkowe pieniądze do budżetu bo właściciele wynajmowanych mieszkań nie będą mogli odliczać

Obecna recesja to koniec czasów łatwego wzrostu [WYWIAD]

rekordowe zyski i mają nadwyżki finansowe. Z drugiej strony „beneficjentem" obecnej sytuacji jest budżet państwa – Ministerstwo Finansów ogłasza, że jest on wykonywany z nadwyżką. Nadmierne wydatki budżetu centralnego są często wskazywane jako źródło inflacji. Tymczasem rząd działa dość

Dziura w kasie państwa większa od planu. Ale spokojnie

państwa niższą od planu. Ów plan Ministerstwo Finansów zapisuje co roku w "Harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa". Po czterech miesiącach tego roku dziura w kasie państwa miała 16,7 mld zł. Dokładnie tyle co miesiąc wcześniej. Sporo poniżej planu na ten moment, czyli 20,2 mld zł. Do

Rząd w poszukiwaniu pieniędzy oskładkuje wszystkie umowy-zlecenia. A to nie koniec nowych danin

Rząd właśnie przyznał, że tegoroczna dziura w budżecie państwa wyniesie aż 109,3 mld zł, a w przyszłym roku - aż 83 mld zł. To sprawia, że na wszystkie hojne pomysły rządu jak obniżenie wieku emerytalnego czy 13.  i 14. emerytura trzeba znaleźć dodatkowe źródła  finansowania.  PiS

ING: Działania z APK obniżą deficyt general government do 1,2-1,5% PKB w 2020r.

Wieloletni Plan Finansowy wskazuje też wiarygodne źródła dodatkowych dochodów budżetowych. Najważniejszym z nich będzie likwidacja OFE. ZUS otrzyma tą drogą co najmniej 3,5 mld zł dodatkowych składek rocznie (nie licząc jednorazowej opłaty przejściowej). Zakładane wpływy (1,2 mld zł) powinna też przynieść

Będzie nowelizacja budżetu 2015. Deficyt w górę!

jako źródła dochodów to najważniejsze wyzwanie stojące przez nowym kierownictwem Ministerstwa Finansów. Będą temu służyły zmiany ustawowe (w tym wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego), konsolidacja administracji skarbowej poprzez połączenie urzędów celnych i skarbowych oraz wyposażenie jej w

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

państwa, a pożyczek – Fundusz Pracy. Od 2020 roku najlepiej zarabiający Polacy zapłacą dodatkową składkę (tzw. danina solidarnościowa na rzecz osób niepełnosprawnych). Rząd szacuje, że nowa opłata będzie dotyczyć ok. 25 tys. osób. Każda osoba, której roczny dochód przekracza 1 mln zł, czyli ok. 87

Uszczelnianie Unii. Polski raport w Davos o miliardach euro wyciekających ze Wspólnoty

unikaniem opodatkowania”, przygotowany pod kierownictwem Jakuba Sawulskiego, który został zaprezentowany dziś z okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Dokument wskazuje, że przez unijne raje podatkowe wszystkie państwa tracą rocznie aż 170 mld euro. To ogromna suma. Obecny budżet UE zamyka się

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat

urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej 4 dzieci. Konsultacje mają potrwać do 3 października 2018 r. Świadczenia takie obciążą budżet państwa łączną kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat "Projekt określa kryteria przyznawania prawa do tego świadczenia oraz zasady

Czeka nas radykalny wzrost podatków i cięcie wydatków siekierą. Od kiedy?

oddać. Z kolei 60 proc. pożyczek zostanie umorzonych. Te 60 mld zł wypłaci państwo (gwarant obligacji PFR). Aby to z kolei zrobić, resort finansów co zrobi? Ano wypuści kolejne obligacje. Proste? Proste. To jednak nie koniec zakupów NBP. Budżet potrzebuje płynności, więc bank skupuje rządowe papiery

500 plus. Czyżby Trzaskowski zauważył, że król jest nagi?

Kaczyński oskarżał Trzaskowskiego o dywersję i o to, że „prowadzi operację, która zmierza do tego, żeby nie wypłacać 500 plus". Dzień później nastąpiła riposta. W czasie porannej rozmowy w TVN 24 prezydent Warszawy spytał publicznie „czy są przewidziane w budżecie państwa pieniądze

Pompy ciepła nie tylko dla orłów. 7 dylematów i podpowiedzi u progu zimy

Pompy ciepła do niedawna interesowały jedynie grupkę entuzjastów. Ale w tym roku takie urządzenie to najlepsza tarcza antyinflacyjna przed podwyżkami cen węgla i gazu, która może uchronić domowy budżet, ale też po prostu zapewni nam ciepło, gdy węgla zabraknie. Polacy głosują nogami

NIK: Podatek bankowy nie wpłynął negatywnie na stabilność instytucji finansowych

. "Dochody uzyskane w 2016 r. (od marca do grudnia) wyniosły nieco ponad 3,5 mld zł, tj. blisko 64% prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2016 (tj. 1,1% dochodów budżetu państwa). Według Ministerstwa Finansów zjawisko różnicy między planowanymi a rzeczywistymi wpływami z podatku towarzyszy

O czym rząd nie mówi? Sprawdzamy 10 projektów "Polskiego ładu", które miały być pokazane do 10. września

;Polski ład" zapłaci. Związek Miast Polskich: „Przesłany wcześniej Stronie Samorządowej do opiniowania projekt legislacyjny dotyczący „Polskiego Ładu" ma skutkować, wg załączonej Oceny Skutków Regulacji (OSR), drastycznym obniżeniem wpływów z podstawowego źródła dochodów własnych

Janusz Lewandowski: Europodatek na ratowanie eurobudżetu

domaga się radykalnego zmniejszenia strumienia pieniędzy, który z budżetów narodowych płynie do kasy w Brukseli, wprowadzenie nowego, dodatkowego źródła dochodów unijnych ma zdaniem Lewandowskiego uratować to, co dla Polski (i innych nowych krajów UE) jest najważniejsze - duży budżet Unii

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

31 lipca na 31 października. Poza tym wprowadzili przepis uzupełniający, likwidujący Fundusz z dniem przekazania środków do budżetu państwa. Senatorowie zgłosili także szereg poprawek związanych z restrukturyzacją kredytów, wprowadzając do ustawy rozwiązania umożliwiające

Finansowe czary-mary

resort. Owszem, wpływy z podatków są wyższe niż przed rokiem, ale w budżecie brakuje pieniędzy z nowych podatków. Po raz pierwszy w marcu w kasie państwa pojawiły się pieniądze z podatku bankowego, za luty. Na razie jest ich jednak mało i jeśli będą płynęły w tym tempie, to do zaplanowanych z tego źródła

Chodzi o śmierć tradycyjnej pracy, nie o "prawo do niepracowania" [POLEMIKA]

niepewności, bo w każdej chwili mogą się stać zbędni.  Na całym świecie nad rozwiązaniem tych problemów głowią się tabuny ekonomistów. Czy praca robotów, co już dawno sugerował np. Bill Gates, powinna być opodatkowana, tak jak ludzi (bo inaczej budżety państw i ich systemy emerytalne mogą się zawalić ze

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

(licząc od 2018 r.) dochody sektora finansów publicznych z tytułu uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych wzrosną o ok. 17 mld zł, z czego 16 mld zł trafi do budżetu państwa, a 1 mld zł do budżetów jednostek samorządu terytorialnego" - czytamy dalej. W

Ceny ropy pikują. Koronawirus niszczy sojusz Rosji z OPEC

zmniejszenie wydobycia ropy naftowej w Rosji mogłoby się przełożyć na spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego, a także na zmniejszenie dochodów budżetu Rosji. To zaś mogłoby postawić pod znakiem zapytania zwiększenie wydatków socjalnych, obiecane w styczniu Rosjanom przez prezydenta Władimira Putina. 

Nierówności w Polsce nie maleją!

miara nierówności - dla dochodów w Polsce obniżył się z 35,6 w 2005 do 30,9 w 2012 roku. Szczególnie duży spadek nierówności miał nastąpić w latach 2005-07, kiedy to Gini obniżył się do poziomu 32,2. Niestety, inne, bardziej wiarygodne w tej kwestii źródła danych pokazują, że do takiego spadku

Rząd chce ściąć deficyt general gov't do 0,7% PKB w 2021 - program konwergencji

wydatków budżetu państwa, które wynikają ze stabilizującej reguły wydatkowej, podczas gdy niewykonanie wydatków budżetu państwa w 2017 r. wyniosło 0,4% PKB, a w latach 2011-2017 średnio 0,6% PKB. Po drugie, w prognozie długu publicznego założono stały kurs walutowy. Po trzecie, dla potrzeb przedstawionej w

Eksperci apelują o powrót do prac nad Refundacyjnym Trybem Rozwojowym

), przeciwnikami RTR są firmy, które w Polsce nie inwestują. "Tymczasem ta branża naprawdę przynosi nam realne korzyści gospodarcze. Różnica między kwotą odprowadzaną przez krajowy przemysł do budżetu państwa a wydatkami NFZ na refundację produkowanych przez nas leków wynosi równowartość środków

Nabici w ruletkę. Kasyna w pandemii

zapanowało nerwowe poruszenie – przecież nie mogli pójść na home office i pracować zdalnie. Siedząc w domu tracili zarobki, bo chociaż nadal otrzymywali podstawę, na napiwki nie mogli liczyć. Inne źródła dochodów dawno powysychały. – Wielu z nas dorabiało przed pandemią, biorąc udział w różnych

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

chcemy uszczuplać dochodów państw, które desperacko walczą o uzdrowienie swoich finansów publicznych albo o obniżenie swojej składki, jaką płacą do budżetu UE - to trzeba znaleźć nowe źródła dochodów. Jest kilka kandydatur: * handel uprawnieniami do emisji CO2; * podatek od operacji finansowych

Bajki o przejęciu Lotosu przez Orlen

300 mld zł, a Shella - ok. 490 mld zł.  Premier Morawiecki nie wyjaśnił też, jak przejęcie Lotosu ma zapewnić dodatkowe dochody Orlenowi, skoro zostaną amputowane główne źródła dochodów Lotosu ze sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw. Także korzyści "po stronie kosztowej" z tej

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

;Szczególnym źródłem niepewności co do poziomu dochodów i wydatków budżetu państwa w 2016 r. jest uzależnienie części pozycji budżetowych od rozwiązań ustawowych, które nie zostały jeszcze uchwalone. Oznacza to, że w toku prac legislacyjnych ich kształt może ulec korektom, implikującym zmianę spodziewanych

Przedsiębiorcy mają prawo walki o swój byt. Ale nie brońmy zwykłych spekulantów [POLEMIKA]

„Lewica rytualnie podnosi rwetes (często słusznie), gdy ktoś krytykuje osoby z prowincji o niskich kwalifikacjach i dochodach. Gdy jednak nieszczęście pandemii dotyka przedsiębiorcę z Warszawy, mamy istną eksplozję lewicowej radości i drwiny” – pisze Beniuszys . Oczywiście jest to

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB. W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano dochody budżetu państwa na 313,79 mld zł, wydatki - na 368,53 mld zł. "Projekt ustawy budżetowej na 2016 r

KPMG: Aż 85% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

zwiększenie wpływów do budżetu państwa wpływ będzie miała zmiana mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT). Najmniejsze znaczenie dla uszczelnienia systemu podatkowego, zdaniem respondentów badania KPMG, będzie miała danina solidarnościowa dla osób fizycznych. "Wprowadzony z

Niezbędnik emeryta 2020. Ekstrarady, jak podnieść swoją emeryturę albo rentę

do końca będą pobierać pensję. Uwaga! Musimy pamiętać, że w Polsce nie można bez zwalniania się z pracy pobierać emerytury i pensji. Przepisy są tu jednoznaczne. Musimy choćby na jeden dzień się zwolnić i liczyć, że szef ponownie nas przyjmie. Tylko w takim wypadku możemy mieć dwa źródła dochodu - z

MI: Plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. został uzgodniony

obywateli, podawało wcześniej ministerstwo. Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony

Unijny VAT, czyli jak Bruksela 40 miliardów szuka

, państwa wpłacające najwięcej do kasy UE chciałyby te wydatki ograniczyć, czyli zmniejszyć budżet Unii. Niezależne od rządów źródło dochodów - które KE proponuje - takie ryzyko znosi, a zarazem zdejmuje ministrom finansów jeden kłopot z głowy. Komisja ma pięć propozycji do

OFE to za mało. Rząd PiS i tak podniesie podatki. Kto zapłaci więcej? LISTA

myślenia został teraz przyłożony do państwa i do budżetu. Nie myśli się więc o dalekiej przyszłości, bo premierostwo można lada chwila stracić. Liczy się tu i teraz. Likwidacja OFE – o której właśnie poinformowano – jest taką księgową sztuczką na teraz. Przypomina grę w trzy kubki

Rząd przegrywa grę z hazardem

Za rządów PiS od 2015 r. udało się jedynie zatrzymać w czwartek byłego wiceministra finansów Jacka Kapicę, który był twarzą PO-PSL w walce z nielegalnym hazardem. W 2017 r. do budżetu państwa miało wpłynąć ponad 1,7 mld złotych z opodatkowania hazardu Po 11 miesiącach ubiegłego roku (pełnych

Powódź nie bije w nasz deficyt. Na razie?

Wedle szacunkowych danych Ministerstwa Finansów po czerwcu dziura w kasie państwa to 36,8 mld zł. Dużo, ale jednak mniej, niż miało być o tej porze roku. Wedle przygotowanego przez resort finansów harmonogramu dochodów i wydatków po czerwcu deficyt budżetu miał sięgnąć niemal

Czy fiskus jest uczciwy? Podatki potrzebują kultury

emerytalnych bezpośrednio z budżetu, poza składkami obciążającymi pracę, wydaje się mało realne, bo trudno sobie wyobrazić nowe źródła dochodów państwa. Marzenia, że sfinansują to dochody z gazu łupkowego, raczej się nie sprawdzą. Podniesienie dotychczasowych podatków może spowodować efekt krzywej Laffera

Te liczby w kilka minut wyjaśnią, co naprawdę chce osiągnąć rząd, wprowadzając "podatek" medialny

. lub 19 proc. od dochodu). Przypomnijmy, że zgodnie z projektem ustawy podstawę obliczenia składki z tytułu reklamy konwencjonalnej stanowi suma przychodów uzyskanych w roku kalendarzowym ze źródła przychodów. Nowa „składka”, dodajmy, ma być dodawana ekstra do podatków już płaconych przez

Test przedsiębiorcy. Urzędnicy zdecydują, kto jest biznesmenem

czas i miejsce pracy (np. że ma pracować od poniedziałku do piątku od 6 do 14). Na podstawie tego badania można obliczyć, że 80 tys. samozatrudnionych, którzy by nie przeszli testu, musiałoby zapłacić fiskusowi średnio dodatkowe 15 tys. zł w ciągu roku. W sumie budżet państwa zyskałby 1,2 mld zł

Walka o tytoń. Szara strefa kontratakuje

tytoniem. Budżet państwa znów straci - przekonywał tymczasem w czasie połączonego posiedzenia sejmowych komisji rolnictwa i finansów Krzysztof Rutkowski z Konfederacji Lewiatan. - A przecież to zaczęło działać. Dochody kasy państwa z akcyzy tytoniowej wzrosły. Wzrosła sprzedaż legalnych papierosów - mówił

Jak pomóc gospodarce? Stawiając na służbę zdrowia

Polski, że kraje są świetnie przygotowane na kryzys. Teraz chociażby Mateusz Morawiecki przyznawał w Senacie: „Kryzys dotknął samej tkanki gospodarczej, która dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i obywateli, pracowników, samorządów i budżetów państw. Mamy do czynienia z wielopoziomowym szokiem

Porównanie obietnic wyborczych. Kto zyska, kto straci i ile to będzie kosztować?

dochodów budżetowych. Taki efekt ma dać obniżka CIT dla małych i średnich firm z 19 proc. do 15 proc., połączona z wprowadzeniem ulgi na inwestycje i uszczelnieniem systemu. Budżet PiS miałby w ten sposób zyskać 4,1 mld zł. Dochodzi jeszcze zapowiedź obniżenia wieku emerytalnego. To ogromne koszty dla PiS

Podatkiem w cyfrowych gigantów? Nieprędko

wpłynie do budżetu państwa nawet 1 mld zł rocznie.  4 proc. Tyle że jak wynika z naszych ustaleń, niewiele później zapadła w rządzie decyzja o przynajmniej czasowym wygaszeniu tematu. Powód? Pod koniec lipca prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, rozeźlony na Francję, która taki podatek

Miliardy złotych od Dudy

wyłączony był dochód odpowiadający minimum egzystencji. Jednak w lutym Sejm głosami koalicji rządzącej wyrzucił ten projekt do kosza. Wszystko przez to, że jak policzyli sami autorzy projektu, proponowana przez nich podwyżka kwoty wolnej kosztowałaby budżet państwa prawie 14 mld

Polski paradoks: dzieci na wsi są bardziej narażone na raka i inne choroby niż w mieście

) – 20 tys. zł. Do tego termomodernizacja – co najmniej kolejnych 30 tys. zł. – Państwo przewiduje wsparcie takich przedsięwzięć, ale nie jest ono atrakcyjne – średnie dochody polskiego gospodarstwa rolnego pozwalają zmieścić się w najwyższym pułapie dopłat i otrzymać 30 proc

Rosyjska gospodarka jest w pułapce. Przy dzisiejszej cenie ropy może być tylko gorzej

PROBLEM 1: TANIA ROPA Przede wszystkim Moody’s zakłada, że kluczowa dla rosyjskiej gospodarki ropa naftowa w najbliższych latach nie podrożeje, co dla Moskwy jest fatalną informacją. Eksport ropy i gazu to aż 17 procent rosyjskiego PKB i aż 43 procent dochodów rosyjskiego budżetu federalnego

Znalezione w projekcie budżetu na 2013 rok

roku budżet dostał mocne wsparcie z NBP. Ze swojego zysku za 2011 r. bank centralny wpłacił do kasy państwa przeszło 8 mld zł. Tymczasem w budżecie takiej wpłaty w ogóle nie przewidziano. Przy niższych od planu dochodach z podatków wpłata z zysku NBP pozwala utrzymać pod kontrolą deficyt budżetu

Na co rząd wyda pieniądze za CO2?

traktuje nas ulgowo i teraz dostajemy pulę darmowych praw do emisji CO2 , które albo nasze firmy zagospodarowują samodzielnie, albo rząd sprzedaje na aukcjach firmom z całej Europy. Inni muszą je od nas kupić, jeśli sami nie dostają darmowych uprawnień. Te pieniądze zasilają budżet państwa, a sprzedażą

Emilewicz: W przyszłym roku osiągniemy już wzrost PKB o blisko 4 proc. Będziemy jechać szybciej niż nasi zachodni partnerzy

powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami skarbu państwa; możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych; złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie; przesunięcie na kolejne miesiące wpłat

Szałamacha: Po decyzji S&P złoty może się osłabiać jeszcze do połowy dnia

. działania w ciągu roku, które pokażą przede wszystkim, że budżet jest wiarygodny, i że go zrealizujemy w pełni, jeżeli się da - nawet z nawiązką i działania polegające na tym, żebyśmy jako kraj odbudowali źródła dochodów podatkowych i byli w mniejszym zakresie zależni od finansowania długiem"

Sejm zamyka furtki do rajów podatkowych

rządowy projekt ustawy wprowadza mechanizmy, które zapobiegną omijaniu polskiego prawa oraz działaniu na szkodę budżetu państwa. Poseł Ryszard Zbrzyzny z SLD mówił, że ucieczka firm do rajów podatkowych jest ogromnym problemem dla krajowych systemów podatkowych, w tym dla Polski. Odwoływał się do danych

Prezes fundacji Instrat: Zadłużajmy się! Czasy są zupełnie inne niż ćwierć wieku temu

nawet 2 bln zł. Ale przeciętny inwestor nie widzi teraz sensu rozwijania mocy produkcyjnych w swojej firmie, skoro nie wiadomo, jak będzie rozwijała się konsumpcja. Pieniądze więc leżą i są niewykorzystane. To jak można spowodować, by zasiliły gospodarkę? Państwo mogłoby „rozruszać” niektóre

Morawiecki: Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej uderzy w małe sklepy

stanowi źródła prawa). "Ocena skutków regulacji nie zawiera także żadnych informacji o wydatkach budżetu państwa, związanych z nowymi obowiązkami administracji podatkowej" - podsumował Morawiecki. Ministerstwo Finansów opublikowało w ub

CIT i pogoń za kosztami. Kłopot z bardzo ważnym podatkiem

częścią programu naprawy finansów publicznych. Rząd spodziewał się, że w pierwszym momencie pociągnie za sobą spadek dochodów budżetu, ale w perspektywie kilku lat jego wpływy mogą się zwiększyć dzięki nakręceniu koniunktury. Niższy podatek miał też wyciągnąć z szarej strefy przynajmniej część ukrytych

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

opłacania składek od osób o niższym dochodzie. Takich osób nie jest zbyt wiele - ok. 300 tys. Poza tym państwo ma prawo wprowadzać progresywność w zakresie opodatkowania. Z tego podatku pochodzą przecież także dotacje na wypłaty emerytur. Na tym polega system solidarnościowy. Inny

Sejm przegłosował ustawę 500 zł na dziecko

odpowiedzi o źródła finansowania programu w 2017 roku i kolejnych latach, gdy co roku trzeba będzie znaleźć w budżecie państwa ponad 23 mld zł (w ciągu 10 lat ponad 245 mld zł). Ekonomiści też mają tu wątpliwości. Zapewniają, że w 2016 r. koszty programu zostaną pokryte z licytacji

Rosjanom jednak nie uda się podbić cen ropy naftowej?

. Wpływy z jej eksportu stanowią około połowy dochodów budżetu Rosji, a budżet na ten rok skonstruowano przy założeniu ceny 50 dol. za baryłkę. Niższa oznacza pogłębienie deficytu budżetu, którego likwidacja wymagałaby cięć w wydatkach socjalnych. A to byłoby ryzykowne posunięcie dla władz Rosji przed

Opodatkowanie usług doradczych za granicą na rzecz polskich firm wciąż budzi wątpliwości

je z naszym krajem jest siedziba usługobiorcy zlokalizowana w Polsce. Mając na uwadze powyższe, organy podatkowe dbające o wpływy do budżetu państwa zmuszone były znaleźć taki sposób wykładni, który prowadziłby do opodatkowania podmiotów zagranicznych - niekoniecznie jednak

Mateusz Szczurek na ministra finansów. Zastąpi Jana Vincenta Rostowskiego [ZMIANY W RZĄDZIE]

gospodarkę, odczuwamy to choćby poprzez zahamowanie wzrostu płac, kłopoty na rynku pracy, spadek wydatków i inwestycji, kłopoty z dochodami budżetu i rosnący dług publiczny (w relacji do PKB spadł). Trzeba jednak pamiętać, że źródła tego kryzysu leżą poza granicami Polski. Że oparliśmy się głównej jego fali

Polacy palą mniej papierosów. Przynajmniej tych legalnych

), gdzie średnio co trzeci palacz zaopatruje się w szarej strefie, a jej udział przekracza średnią dla Polski o 13,7 pkt proc. Mimo podwyżek akcyzy nakładanej na wyroby tytoniowe dochody budżetu z tego źródła przestały rosnąć. Ba, zaczęły spadać. W 2012 r. było to 18,6, rok

Co robi Polka, gdy dostaje 500 zł na dziecko? Pracuje czy rzuca aktywność zawodową?

Rafalskiej, która w każdym wywiadzie podkreśla, że 500 plus ma tylko dobre strony i nic złego nam w przyszłości nie grozi. Bo gdyby Polki doszły do wniosku, że praca im się jednak nie opłaca, odbije się to na sytuacji nie tylko ich samych, ale i budżetu państwa

Przejęcie władzy, a nie rozwój. Rząd rozda pieniądze, których nie ma

skutki będzie miało obniżenie wieku emerytalnego, które - według analiz Kancelarii Prezydenta - tylko w latach 2016-19 będzie kosztować ok. 40 mld zł. O ile w 2016 r. budżet państwa jest w stanie ten wzrost wydatków udźwignąć dzięki odsunięciu w czasie realizacji niektórych pomysłów i jednorazowym

Polska kopalnia odkrywkowa osusza Czechy? Czeski rząd oczekuje wyjaśnień

. Mieszkańcy czeskiego, przygranicznego Frydnaldu mają analizy, które sugerują, że dalsze kopanie spowoduje lokalną suszę, może zabraknąć wody pitnej. Należący do skarbu państwa właściciel kopalni mówi, że Czesi przesadzają. - W ocenie spółki obawy odnośnie do zwiększenia oddziaływania kopalni na tereny

EKF: Nadmierne obciążenia banków hamują ekspansję zagraniczną, rozwój gospodarki

wzbogacenie budżetu, ale kosztem długoterminowego wzrostu. To wydaje się nie aż tak widoczne, bo mamy inne czynniki wzrostu, ale jest pewne - te elementy nas dogonią. To się odbije na wzroście gospodarczym" - powiedział Bartkiewicz. Już dzisiaj powinniśmy się zastanowić, w jaki