źródła dochodów budżetu

Konrad Niklewicz

Unijny VAT, czyli jak Bruksela 40 miliardów szuka

Unijny VAT, czyli jak Bruksela 40 miliardów szuka

We wtorek Komisja Europejska przedstawiła swoje pomysły na zmiany w budżecie Unii Europejskiej, a w środę pokazała dokładne wyliczenia, ile pieniędzy mogłyby dać ?nowe źródła dochodów? do wspólnotowej kasy

Panika na rynkach finansowych Rosji. Obawy o ceny ropy

Zawirowania w światowych finansach uderzyły w Rosję. Moskwę niepokoi zwłaszcza spadek cen ropy - głównego źródła dochodów rosyjskiego budżetu.

Maląg: Koszt wypłat świadczeń 500+ wyniósł dotychczas łącznie 114 mld zł

. osób, które wskutek opieki nad dziećmi (co najmniej czworgiem) nie nabyły prawa do emerytury w obowiązującym systemie emerytalnym i nie posiadają źródła dochodu. (ISBnews)

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

Finanse samorządów czeka za moment dziura Kościńskiego. Ministerstwo przeszacowało wpływy

Specjaliści Aesco Group zbadali możliwy wpływ ubytku w dochodach z PIT w wyniku pandemii COVID-19 na tegoroczne budżety samorządów. - Szacowany ubytek w PIT wyniesie w 2020 r. około 5,3-6,9 mld zł (w zależności od scenariusza). W najgorszej sytuacji są duże miasta. Przeszło 90 samorządom grozi

"Polski ład". Firmy zaczynają wyć. Wyższą składkę będą płacić nawet ci, którzy mają straty

"Polski ład". Firmy zaczynają wyć. Wyższą składkę będą płacić nawet ci, którzy mają straty

rozwiązanie zakłada, że przede wszystkim zmieni się sposób obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ma być obliczana od dochodu, zatem ci wszyscy, którzy dobrze prosperują i mają dochód, od którego płacą podatek, będą musieli od tego dochodu zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9

Skiba z MF: Nie ma miejsca na dodatkowe wydatki zgodne z regułą wydatkową

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Obecnie nie ma miejsca na dodatkowe wydatki budżetowe, ponieważ rząd chce respektować regułę wydatkową, poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba. Przyznał, że możliwości wydatkowe wzrosłyby, gdyby pojawiły się nowe źródła dochodów, jednak

Strajk nauczycieli. Rząd już wie, że nie ustąpi w negocjacjach. Tak wynika z planów Ministerstwa Finansów

Strajk nauczycieli. Rząd już wie, że nie ustąpi w negocjacjach. Tak wynika z planów Ministerstwa Finansów

który rocznie mogą wzrosnąć wydatki w budżecie. Zgodnie z regułą (opierającą się na szacunkach wzrostu PKB i inflacji) nowe wydatki w tegorocznym budżecie muszą się zamknąć w kwocie 40 mld zł. Wszelkie pozycje, których koszty wykraczają poza tę granicę, muszą mieć pokrycie w postaci podanego źródła

Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów

budynków, informacji o formach pomocy publicznej przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. "Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

. "Poza czynnikami makroekonomicznymi na poziom dochodów w 2021 r. pozytywny wpływ będzie miało planowane wprowadzenie dalszych zmian uszczelniających podatek dochodowy od osób prawnych, tj. CIT (wprowadzenie podatku u źródła, wprowadzenie do porządku prawnego przepisów regulujących skutki w podatku

Sasin: Projekt budżetu na 2017 r. jest realistyczny

realistyczny, podobnie jak planowane wpływy podatkowe" ? powiedział dziennikarzom Sasin. Według projektu budżetu na 2017 r., dochody podatkowe wyniosą 301,2 mld zł, czyli mają być o 9,4% nominalnie wyższe w stosunku do prognozowanego wykonania w 2016 r. Zakładany wzrost

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

pogorszeniu się sytuacji w otoczeniu zewnętrznym mogłoby oznaczać potrzebę szukania dodatkowych dochodów lub ograniczenia wydatków, zaznaczyli analitycy. Główne źródła niepewności dla prognozy banku to: (1) presja na wzrost kosztów pracy w sektorze publicznym, (2) skala poprawy

Wiemy, jak rząd ma zamiar spiąć przyszłoroczny budżet. Magiczne sztuczki, sterydy i królik z kapelusza

Wiemy, jak rząd ma zamiar spiąć przyszłoroczny budżet. Magiczne sztuczki, sterydy i królik z kapelusza

zmniejszyć wydatki albo znaleźć inne źródło dochodu. - Rezygnacja z prognozowanych dochodów wymaga korekty po stronie wydatków lub wskazania innego źródła dochodów, o ile maksymalny dopuszczalny regułą wydatkową limit wydatków ma zostać zachowany – potwierdza ekonomista Janusz Jankowiak. Potwierdza to

KE zaproponowała dla Polski 11,2 mld euro pożyczek w ramach instrumentu SURE

ustanawiające SURE 19 maja 2020 r. Wkład każdego państwa członkowskiego w ogólną kwotę gwarancji ma odpowiadać jego udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto Unii Europejskiej w oparciu o budżet UE na 2020 r. (ISBnews)

Ten wykres pokazuje, jak premier Morawiecki na konferencji prasowej manipuluje danymi

Ten wykres pokazuje, jak premier Morawiecki na konferencji prasowej manipuluje danymi

utrzymać swoje przychody. Gdy gospodarka przyspiesza, dochody z VAT znów rosną szybciej. Tymczasem rządy koalicji PO-PSL przypadły w sporej mierze na światowy kryzys gospodarczy, który wybuchł we wrześniu 2008 r. PiS rządził w trakcie dobrej koniunktury. To się zmieniło w ubiegłym roku. Ile budżet zarobił

mBank: Zrównoważenie budżetu może oznaczać zacieśnienie polityki fiskalnej

jest fakt, że przynajmniej od strony wpływów odbywa się ono kosztem podmiotów o wysokiej krańcowej stopie oszczędności (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe z górnych centyli rozkładu dochodów). Wreszcie, zerowy deficyt budżetu państwa nie oznacza automatycznie braku potrzeb pożyczkowych netto

Fitch: Pakiet PiS grozi wzrostem deficytu general gov't do ok. 3% PKB w 2020

. Inne potencjalne źródła finansowania w 2019 r. obejmują wpłatę z zysku Narodowego Banku Polskiego (choć nie została ona zaplanowana w budżecie państwa) oraz z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który odnotował nadwyżkę w 2018 r., wskazała agencja. "W przypadku braku

Czy ponad 115 mld zł oszczędności Polaków w OFE rząd przejmie na walkę z kryzysem?

Czy ponad 115 mld zł oszczędności Polaków w OFE rząd przejmie na walkę z kryzysem?

Rząd Mateusza Morawieckiego ukrywa rzeczywistą sytuację finansów publicznych. Dopiero we wtorek wieczorem - grubo ponad dwa tygodnie później niż zazwyczaj - opublikowano dane o lutowej sytuacji budżetu. Lutowego, czyli jeszcze przed uderzeniem koronawirusa. Deficyt, mimo że dochody z

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

proponowanego aktu normatywnego wpływać będą zarówno na dochody, jak i wydatki jednostek sektora finansów publicznych, tj. budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Resort szacuje, że w ciągu 10 lat obowiązywania ustaw do budżetu państwa wpłynie łącznie 7 476,7 mln zł, a do budżetów JST wpłynie 2

MF: Nowela budżetu 2015 na rządzie we wtorek, deficyt większy o 3-4 mld zł w br.

Warszawa, 30.11.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów zajmie się nowelą tegorocznego budżetu na wtorkowym posiedzeniu - celem jest zwiększenie deficytu o 3-4 mld zł, poinformowało Ministerstwo Finansów. Obecnie ogólny ubytek dochodów budżetu wynosi ok. 12 mld zł w stosunku do

O czym rząd nie mówi? Sprawdzamy 10 projektów "Polskiego ładu", które miały być pokazane do 10. września

O czym rząd nie mówi? Sprawdzamy 10 projektów "Polskiego ładu", które miały być pokazane do 10. września

;Polski ład" zapłaci. Związek Miast Polskich: „Przesłany wcześniej Stronie Samorządowej do opiniowania projekt legislacyjny dotyczący „Polskiego Ładu" ma skutkować, wg załączonej Oceny Skutków Regulacji (OSR), drastycznym obniżeniem wpływów z podstawowego źródła dochodów własnych

MF szacuje deficyt budżetu centralnego na 29,5 mld zł za 2014 r. - prasa

podkreśla gazeta, po listopadzie budżet był w lepszej sytuacji, niż przewidywał plan. Deficyt wynosił 24,8 mld zł i był niemal o połowę niższy niż całoroczny limit. Resort finansów nie ma jeszcze szczegółowych wyliczeń dotyczących dochodów i wydatków za ubiegły rok. Według źródła, na które powołuje się

Rząd w poszukiwaniu pieniędzy oskładkuje wszystkie umowy-zlecenia. A to nie koniec nowych danin

Rząd w poszukiwaniu pieniędzy oskładkuje wszystkie umowy-zlecenia. A to nie koniec nowych danin

Rząd właśnie przyznał, że tegoroczna dziura w budżecie państwa wyniesie aż 109,3 mld zł, a w przyszłym roku - aż 83 mld zł. To sprawia, że na wszystkie hojne pomysły rządu jak obniżenie wieku emerytalnego czy 13.  i 14. emerytura trzeba znaleźć dodatkowe źródła  finansowania.  PiS

Konferencja Pawła Szałamachy. Z budżetem wszystko dobrze, ale...

budżetu z podatków. - Następuje wyraźna odbudowa dochodów podatkowych - stwierdził minister. Resort finansów wylicza, że dochody z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT, są wyższe niż przed rokiem o 7,9 proc., czyli o 4,5 mld zł. Do kasy państwa wpłynęło z

Czy Polska będzie spłacać długi Grecji? Wyjaśniamy, jak naprawdę ma działać Fundusz Odbudowy

 ma być wyliczana dokładnie tak samo jak dotychczas, czyli nie będzie ekstra podwyżki składki, aby spłacić dług.  Co więc zrobi Bruksela? Aby spłacić pożyczkę UE, zamierza znaleźć nowe źródła dochodu, m.in. w postaci podatków od emisji gazów cieplarnianych (UE chce zarabiać na tym ok. 10 mld

Resort finansów: Deficyt budżetowy w 2016 r. był poniżej planu i wyniósł 46,3 mld zł

Dochody budżetu w 2016 r. wyniosły 314,6 mld zł (100,3 proc. planu), wydatki były na poziomie 360,9 mld zł (o 2,1 proc. niższe niż wynosił plan). Wyższe wpływy z PIT Zdaniem cytowanego przez PAP wiceministra finansów Leszka Skiby pozytywna dynamika dochodów podatkowych wynika z większego, niż

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

przyznaniu orzeczenia i wypłacie świadczenia. Czytaj też:  Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki Liczy się dochód Aby dostać pieniądze, musimy mieć odpowiednio niskie dochody. W pierwotnym projekcie przyjętym przez rząd zapisano, że świadczenie uzupełniające dostaną tylko

Nowy projekt uszczelnienia CIT zakłada ok. 27,5 mld zł dodatk. dochodów w 10 lat

. Projekt zakłada, że po wprowadzeniu ustawy dochody budżetu wzrosną łącznie o 21,2 mld zł w ciągu 10 lat, z kolei do budżetu jednostek samorządu terytorialnego ma wpłynąć w tym samym czasie 6,27 mld zł. "Spodziewany pozytywny skutek w postaci zwiększonych wpływów podatkowych

ING: Działania z APK obniżą deficyt general government do 1,2-1,5% PKB w 2020r.

Wieloletni Plan Finansowy wskazuje też wiarygodne źródła dodatkowych dochodów budżetowych. Najważniejszym z nich będzie likwidacja OFE. ZUS otrzyma tą drogą co najmniej 3,5 mld zł dodatkowych składek rocznie (nie licząc jednorazowej opłaty przejściowej). Zakładane wpływy (1,2 mld zł) powinna też przynieść

Morawiecki pozytywnie o budżecie. Problemu na południu

Deficyt w Polsce Wicepremier Mateusz Morawiecki poinformował, że deficyt budżetu powinien być mniejszy niż zapisany w ustawie. Różnica ma sięgnąć nawet kilku miliardów złotych. Jest to bardzo dobra wiadomość dla rynków, gdyż główną obiekcją wobec

Uspokajający deficyt w kasie państwa

. Po trzech miesiącach tego roku dochody budżetu są o niespełna miliard złotych wyższe niż w tym samym okresie zeszłego roku i sięgają niemal 67,8 mld zł. Co zaskakuje, niższe niż przed rokiem są wpływy z VAT i akcyzy, czyli głównego źródła budżetowych pieniędzy. Wtedy do kasy państwa wpłynęło 44,9 mld

Szałamacha nie widzi potrzeby nowelizowania budżetu na 2016 r.

Warszawa, 28.01.2016 (ISBnews) - Budżet na 2016 r. jest bezpieczny i nie ma potrzeby jego nowelizacji, uważa minister finansów Paweł Szałamacha. "W przypadku tego roku, 2016 roku, nie sądzę, żeby była taka konieczność. Są nowe źródła dochodów

Przedwyborcza gra PiS. Czy możliwy jest budżet bez deficytu?

O tym, że przyszłoroczny budżet ma być bez deficytu, donoszą  „Rzeczpospolita” i „ Dziennik Gazeta Prawna ”. Więcej szczegółów na temat tego, jak wygląda plan wydatków i dochodów na przyszły rok, jest w tym drugim. Według „DGP” rząd nie wprowadzi szeregu

Paweł Szamałacha podsumowuje. Więcej VAT-u płynie do budżetu

dochodów podatkowych - stwierdził minister. Resort finansów wylicza, że dochody z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT, są wyższe niż przed rokiem o 7,9 proc., czyli o 4,5 mld zł. Do kasy państwa wpłynęło tu 63,2 mld zł. Z akcyzy budżet dostał 31,1 mld zł

Wewnętrzne raje podatkowe, czyli jak Unia okrada samą siebie

kuriozalna sytuacja. Ile więc tracimy przez istnienie wewnętrznych rajów podatkowych w UE? - Z samych tylko dochodów z CIT pozostałym państwom ubywa rocznie ponad 60 mld euro. Dla porównania, budżet polityki spójności UE na lata 2014-2020 wynosił 350 mld euro, czyli około 50 mld średnio na rok. To mniej niż

Deficyt budżetu wystrzelił. Ale zgodnie z planem Ministerstwa Finansów

przed rokiem wyglądają dochody z podatków pośrednich VAT i akcyzy, głównego źródła budżetowych pieniędzy. Po lutym 2014 r. kasa państwa miała z nich 34,3 mld zł, teraz - 31,1 mld zł. To spadek o prawie 10 proc. Być może na dochodach budżetu odbija się rosyjskie embargo na

Polacy mają coraz większe problemy ze spłatami zobowiązań. Winna także pandemia

źródła dochodu, które kiedyś pomagało im utrzymać domowy budżet w ryzach. Oczywiście są też tacy (7,5 proc.), którzy, jak sami przyznają,  po prostu nieumiejętnie zarządzają swoimi pieniędzmi. InfoMonitor: mniej bardziej zadłużonych dłużników    Na to zjawisko wskazuje z kolei BIG

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

pracy albo źródła dochodów, ubiegającego się o zawieszenie wykonania umowy kredytowej, składane było pod rygorem odpowiedzialności karnej. Senatorowie opowiedzieli się też za wprowadzeniem przepisów zwalniających jednostki samorządu terytorialnego z ponoszenia w okresie od 1

Jak wziąć kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie. Co to jest zdolność kredytowa? [PORADNIK]

szansę na znalezienie najlepszego kredytu i eksperta kredytowego, który bezpiecznie przeprowadzi nas przez niełatwą procedurę kredytową, czy będzie to ostatecznie bank, pośrednik, czy cyfrowy algorytm-asystent – mówi Jacek Świrski. Jakie dokumenty będą nam potrzebne To zależy od źródła dochodu i

Belka: Budżet na 2016 r. 'wyważony', pozostają wyzwania na kolejne okresy

więc trzeba znaleźć w roku przyszłym zarówno na program Rodzina 500+, jak i ewentualne inne propozycje wydatkowe, stabilne źródła dochodów. Z szacunkiem wyrażam się o projekcie budżetu na 2016, ale stoją przed nami bardzo trudne problemy w kolejnym okresie. Będziemy się dokładnie przyglądać jak budżet

Czeka nas radykalny wzrost podatków i cięcie wydatków siekierą. Od kiedy?

tylko na pomoc dla firm, ale również na to, aby wypłacać pensje i emerytury. Z powodu koronawirusa i blokady gospodarki gwałtownie spadły dochody budżetu z podatków oraz składek. W kwietniu niemal na pewno będą o kilkanaście-kilkadziesiąt miliardów mniejsze niż przed rokiem. Może nawet o połowę niższe

Badania naukowe słabo się klikają. "Lenie żyjące z zasiłków"? Doskonale!

z niezarobkowych źródeł. Są to głównie świadczenia pieniężne inne niż emerytury i renty, ale też inne źródła, np. dochody z wynajmu mieszkania czy pokoju. Można więc obliczyć odsetek osób, które utrzymują się z takich źródeł we wszystkich gospodarstwach domowych. W 2019 roku wynosił on 2 proc. Nie

Uszczelnianie Unii. Polski raport w Davos o miliardach euro wyciekających ze Wspólnoty

zyski z podatków w Europie wynoszą średnio 37,1 proc. PKB, co jest rekordowym rezultatem, to przy jednoczesnym spadku udziału w nich największych firm, obciążenie spada na osoby o średnim i małym dochodzie. - Tracimy ogromne pieniądze, a jednocześnie tniemy budżet polityki spójności, dzięki któremu UE

Będzie nowelizacja budżetu 2015. Deficyt w górę!

jako źródła dochodów to najważniejsze wyzwanie stojące przez nowym kierownictwem Ministerstwa Finansów. Będą temu służyły zmiany ustawowe (w tym wprowadzenie klauzuli obejścia prawa podatkowego), konsolidacja administracji skarbowej poprzez połączenie urzędów celnych i skarbowych oraz wyposażenie jej w

Złoty najmocniejszy od kilku tygodni, szanse na dalsze umocnienie ograniczone

Funduszy Emerytalnych (OFE), który to proces ma szansę przynieść budżetowi nawet do 20 mld zł dodatkowych dochodów z opłaty przekształceniowej. O godzinie 09:25 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,2735 zł, USD/PLN 3,7815 zł, CHF/PLN 3,7640 zł, a GBP/PLN 4,9445 zł. Oznacza

Chodzi o śmierć tradycyjnej pracy, nie o "prawo do niepracowania" [POLEMIKA]

poziomie życia, ale też przy świadczeniu minimalnej ilości pracy” - przekonuje. Czytaj też: Emerytury. Sprawiedliwość tylko dla bogatych Komu grozi lenistwo? Źródła, na których opiera powyższe rozważania, niestety nie podaje. Następny akapit świadczy jednak o tym, że nie do końca zgłębił

Deficyt postraszył. Ministerstwo Finansów uspokaja

jest zwłaszcza z dochodami z najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy, czyli z VAT. Przed rokiem na koniec października dochody budżetu z podatków pośrednich, czyli łącznie VAT i akcyzy, sięgały 85 proc. planu na cały rok. Na koniec października 2012 r. do kasy państwa wpłynęło z tego źródła nieco

Bajki o przejęciu Lotosu przez Orlen

300 mld zł, a Shella - ok. 490 mld zł.  Premier Morawiecki nie wyjaśnił też, jak przejęcie Lotosu ma zapewnić dodatkowe dochody Orlenowi, skoro zostaną amputowane główne źródła dochodów Lotosu ze sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw. Także korzyści "po stronie kosztowej" z tej

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

. Realizacji tych celów służyć będzie wydzielenie źródła przychodów w postaci "zyski kapitałowe" w podatku CIT oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika. Z kolei sposobem na optymalizację polegającą na nierynkowych poziomach zadłużenia będzie zmiana

Rosyjskie rezerwy walutowe szybko topnieją, a w budżecie - deficyt

widoków na ich zwiększenie z powodu niskich cen ropy naftowej, głównego źródła dewizowych dochodów Rosji. Dziura w budżecie Wieczorem potwierdziły się też wcześniejsze sygnały o narastających napięciach w budżecie Rosji. Według wstępnych szacunków

500 plus. Czyżby Trzaskowski zauważył, że król jest nagi?

Kaczyński oskarżał Trzaskowskiego o dywersję i o to, że „prowadzi operację, która zmierza do tego, żeby nie wypłacać 500 plus". Dzień później nastąpiła riposta. W czasie porannej rozmowy w TVN 24 prezydent Warszawy spytał publicznie „czy są przewidziane w budżecie państwa pieniądze

Przedsiębiorcy mają prawo walki o swój byt. Ale nie brońmy zwykłych spekulantów [POLEMIKA]

„Lewica rytualnie podnosi rwetes (często słusznie), gdy ktoś krytykuje osoby z prowincji o niskich kwalifikacjach i dochodach. Gdy jednak nieszczęście pandemii dotyka przedsiębiorcę z Warszawy, mamy istną eksplozję lewicowej radości i drwiny” – pisze Beniuszys . Oczywiście jest to

Eksperci apelują o powrót do prac nad Refundacyjnym Trybem Rozwojowym

jesteśmy w stanie z tego skorzystać i np. nie można wprost wyliczyć dochodu ulgi na R&D" - wskazała dyrektor w rozmowie z ISBzdrowie.pl i ISBnews.TV. Zdaniem Barbary Misiewicz-Jagielak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu farmaceutycznego (PZPPF

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat

urodziły i wychowały, bądź wychowały co najmniej 4 dzieci. Konsultacje mają potrwać do 3 października 2018 r. Świadczenia takie obciążą budżet państwa łączną kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat "Projekt określa kryteria przyznawania prawa do tego świadczenia oraz zasady

Rząd zapowiada boom na turystykę zdrowotną. Na razie wiele ośrodków rozważa wygaszenie działalności

znajdują się sanatoria czy źródła solankowe, i pomóc im opracować "nowe produkty zdrowotne". "Ma on za zadanie zwiększenie atrakcyjności gmin uzdrowiskowych dla kuracjuszy krajowych i zagranicznych i zachęcić ich do korzystania z wysokiej jakości usług zdrowotnych i rekreacyjnych na terenie

Janusz Lewandowski: Europodatek na ratowanie eurobudżetu

domaga się radykalnego zmniejszenia strumienia pieniędzy, który z budżetów narodowych płynie do kasy w Brukseli, wprowadzenie nowego, dodatkowego źródła dochodów unijnych ma zdaniem Lewandowskiego uratować to, co dla Polski (i innych nowych krajów UE) jest najważniejsze - duży budżet Unii

Nierówności w Polsce nie maleją!

miara nierówności - dla dochodów w Polsce obniżył się z 35,6 w 2005 do 30,9 w 2012 roku. Szczególnie duży spadek nierówności miał nastąpić w latach 2005-07, kiedy to Gini obniżył się do poziomu 32,2. Niestety, inne, bardziej wiarygodne w tej kwestii źródła danych pokazują, że do takiego spadku

Szałamacha nadal za uwzględnieniem stażu pracy przy niższym wieku emerytalnym

obniżki wieku emerytalnego, minister odpowiedział: "Z powszechnych dochodów podatkowych, zgodnie z zasadą jednolitości budżetu - nie ma jakiegoś odrębnego źródła finansowania". W tym tygodniu Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt nowelizacji ustawy

Dziura w kasie państwa większa od planu. Ale spokojnie

państwa niższą od planu. Ów plan Ministerstwo Finansów zapisuje co roku w "Harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa". Po czterech miesiącach tego roku dziura w kasie państwa miała 16,7 mld zł. Dokładnie tyle co miesiąc wcześniej. Sporo poniżej planu na ten moment, czyli 20,2 mld zł. Do

NIK: Podatek bankowy nie wpłynął negatywnie na stabilność instytucji finansowych

. "Dochody uzyskane w 2016 r. (od marca do grudnia) wyniosły nieco ponad 3,5 mld zł, tj. blisko 64% prognozy przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2016 (tj. 1,1% dochodów budżetu państwa). Według Ministerstwa Finansów zjawisko różnicy między planowanymi a rzeczywistymi wpływami z podatku towarzyszy

Wyrobiliśmy już 87 proc. planowanego deficytu budżetowego

. Na koniec maja już niemal 3,5 mld zł. Dochody budżetu na koniec maja miały wynieść 111,9 mld zł. Faktycznie były niższe - wyniosły 107,8 mld zł. Z podatków budżet uzbierał 96,4 mld zł, to 36,1 proc. planu na cały rok. Ciągle słabo wyglądają dochody z najważniejszego źródła, czyli podatków pośrednich

Provident: Wydatki bożonarodzeniowe drugi rok z rzędu wyniosą średnio 720 zł

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Tegoroczny budżet świąteczny Polaków podobny jest do ubiegłorocznego, deklarują oni bowiem, że wszystkie wydatki związane z Bożym Narodzeniem zamierzają zamknąć w kwocie ok. 720 zł, wynika z badania przeprowadzonego przez PBS dla Provident

Dni Czerwińskiej policzone. Za modyfikację "piątki Kaczyńskiego"

do 17 proc. Nie przyniosłoby to wielkiej ulgi naszym kieszeniom, ale mocno uderzyłoby w budżet. Dlatego zamiast tego Ministerstwo Finansów zapowiedziało po prostu nowy próg podatkowy - właśnie w wysokości 17 proc. Ma on obowiązywać dla dochodów w wysokości 42 764 zł rocznie, czyli połowy sumy, która

OFE to za mało. Rząd PiS i tak podniesie podatki. Kto zapłaci więcej? LISTA

myślenia został teraz przyłożony do państwa i do budżetu. Nie myśli się więc o dalekiej przyszłości, bo premierostwo można lada chwila stracić. Liczy się tu i teraz. Likwidacja OFE – o której właśnie poinformowano – jest taką księgową sztuczką na teraz. Przypomina grę w trzy kubki

Tania ropa naftowa podmywa kurs rubla

słabnie głównie z powodu spadku cen ropy naftowej, głównego źródła dochodów budżetu Rosji. W środę w południe na giełdzie w Londynie baryłka europejskiej ropy Brent kosztowała 37,04 dol., tracąc 2 proc. od początku sesji. A od początku roku cena Brent spadła już o jedną trzecią

Trybunał unieważnił "janosikowe". Dla podlaskiego budżetu to katastrofa

źródła - podsumował marszałek. Jak informuje skarbnik województwa Henryk Gryko, do tegorocznego podlaskiego budżetu w ramach opłaty wyrównawczej trafiło 45 milionów złotych. Całe dochody to 820 milionów, a wydatki 915. Deficyt region pokryje kredytem. Problem jednak polega na

Finansowe czary-mary

resort. Owszem, wpływy z podatków są wyższe niż przed rokiem, ale w budżecie brakuje pieniędzy z nowych podatków. Po raz pierwszy w marcu w kasie państwa pojawiły się pieniądze z podatku bankowego, za luty. Na razie jest ich jednak mało i jeśli będą płynęły w tym tempie, to do zaplanowanych z tego źródła

RPP: Źródłem niepewności uwzględnienie w budżecie 2016 niegotowych projektów

budżetu nie prowadzi do wzrostu nierównowagi finansów publicznych w 2016 r., to przewidziane w nim zmiany w polityce fiskalnej utrudnią utrzymanie deficytu na bezpiecznym poziomie w 2017 r., chyba że pojawią się nowe, stabilne źródła dochodów budżetowych, dodano w dokumencie

Rząd chce ściąć deficyt general gov't do 0,7% PKB w 2021 - program konwergencji

uszczelniającym system podatkowy do budżetu ściągnięto z podatku VAT, w ujęciu kasowym, 30 mld zł więcej niż w 2016 r. W okresie dwóch lat przyrost poziomu dochodów z VAT wyniósł w ujęciu kasowym łącznie 33,7 mld zł. W 2017 r. zaobserwowano również silny przyrost wpływów z podatku CIT, który znacząco przewyższył

KPMG: Aż 85% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

zwiększenie wpływów do budżetu państwa wpływ będzie miała zmiana mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT). Najmniejsze znaczenie dla uszczelnienia systemu podatkowego, zdaniem respondentów badania KPMG, będzie miała danina solidarnościowa dla osób fizycznych. "Wprowadzony z

Te liczby w kilka minut wyjaśnią, co naprawdę chce osiągnąć rząd, wprowadzając "podatek" medialny

. lub 19 proc. od dochodu). Przypomnijmy, że zgodnie z projektem ustawy podstawę obliczenia składki z tytułu reklamy konwencjonalnej stanowi suma przychodów uzyskanych w roku kalendarzowym ze źródła przychodów. Nowa „składka”, dodajmy, ma być dodawana ekstra do podatków już płaconych przez

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

finansowania Unii Europejskiej, bez przesądzania, jak to finansowanie ma wyglądać. We wrześniu w ramach tzw. przeglądu budżetowego wyjdziemy poza ogólniki, którymi się zwykle operuje w tej dyskusji i obliczymy, które "źródła własne" dochodów budżetu UE mogłyby wyręczyć wpłaty z budżetów narodowych

Z budżetem na przyszły rok będzie trudniej, niż się wydawało

się wydawało - mówi. Tłumaczy, że kluczem do korekty w dół założeń budżetu jest to, co się dzieje z inflacją. - Już w kwietniu, maju, czerwcu wiedzieliśmy, że wzrost cen o 2,3 proc. w 2015 r. jest nierealny. Niższa inflacja sprawi, że wpływy z podatków, zwłaszcza z VAT, czyli najważniejszego źródła

Ceny ropy pikują. Koronawirus niszczy sojusz Rosji z OPEC

zmniejszenie wydobycia ropy naftowej w Rosji mogłoby się przełożyć na spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego, a także na zmniejszenie dochodów budżetu Rosji. To zaś mogłoby postawić pod znakiem zapytania zwiększenie wydatków socjalnych, obiecane w styczniu Rosjanom przez prezydenta Władimira Putina. 

Rząd przyjął projekt budżetu 2016 z 54,74 mld zł deficytu, 3,8% wzrostu PKB

instytucji rządowych i samorządowych prognozowany jest na poziomie ok. 2,8% PKB. W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano dochody budżetu państwa na 313,79 mld zł, wydatki - na 368,53 mld zł. "Projekt ustawy budżetowej na 2016 r

Frank znów tanieje

składki Wielkiej Brytanii trzeba znaleźć nowe źródła finansowania lub ograniczyć wydatki. W obydwu sytuacjach konsekwencje finansowe dla budżetu Polski są negatywne. Albo będziemy płacić więcej, albo dostawać mniej. Jest jeszcze wariant pośredni, czyli płacić trochę więcej i dostawać trochę mniej

Kłótnie o unijny budżet. Chodzi nie tylko o pieniądze

wprowadzenie takiego źródła dochodów. Mówiąc o "dochodach własnych", europosłowie mają na myśli np. przekazywanie do budżetu Unii dochodów ze sprzedaży na aukcjach uprawnień do emisji CO2. Takie żądanie ze strony PE to nie jest sztuka dla sztuki, ale starannie przemyślany

Niezbędnik emeryta 2020. Ekstrarady, jak podnieść swoją emeryturę albo rentę

do końca będą pobierać pensję. Uwaga! Musimy pamiętać, że w Polsce nie można bez zwalniania się z pracy pobierać emerytury i pensji. Przepisy są tu jednoznaczne. Musimy choćby na jeden dzień się zwolnić i liczyć, że szef ponownie nas przyjmie. Tylko w takim wypadku możemy mieć dwa źródła dochodu - z

Test przedsiębiorcy. Urzędnicy zdecydują, kto jest biznesmenem

powszechne zjawisko, którym należałoby się zająć. Niestety, zapowiedź ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie skorzystania z wybranej formy opodatkowania i zaliczenia dochodów do źródła ”pozarolnicza działalności gospodarcza”, wygląda bardzo

MI: Plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. został uzgodniony

obywateli, podawało wcześniej ministerstwo. Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony

Forum Energii: Większość systemów ciepłowniczych nie ma statusu sys. efektywnych

energii będą stosowane po przeprowadzeniu procesów termorenowacyjnych budynków i po przejściu na instalacje niskotemperaturowe, podano także. "Forum Energii przewiduje, że przy dobrze zaplanowanych działaniach udział kosztów ponoszonych na cele grzewcze w budżetach

Rozliczenie PIT-ów. Od 15 lutego startuje sezon na podatki. Zobacz pułapki, które zastawił na ciebie fiskus

pracodawca wysłał PIT-11 na prawidłowym formularzu, bo tylko PIT-11 w wersji 25. pozwala na uwzględnienie ulgi dla młodych pracowników. Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2019 rok Wnioski? Jeśli ktoś ma dochody z jednego źródła, czyli etatu, można deklarację wysyłać szybko. Jeśli jednak tych

"DGP" Fiskus mniej kontroluje, ale z lepszym efektem

- zawraca uwagę Dziennik Gazeta Prawna". Najwięcej nieprawidłowości urzędy skarbowe wykrywają w branży budowlanej i paliwowej. Inspektorzy kontrolują też tak zwane nieujawnione źródła dochodów, czyli takie, które nie zostały zgłoszone do opodatkowania albo też są tylko

Rosyjska gospodarka jest w pułapce. Przy dzisiejszej cenie ropy może być tylko gorzej

PROBLEM 1: TANIA ROPA Przede wszystkim Moody’s zakłada, że kluczowa dla rosyjskiej gospodarki ropa naftowa w najbliższych latach nie podrożeje, co dla Moskwy jest fatalną informacją. Eksport ropy i gazu to aż 17 procent rosyjskiego PKB i aż 43 procent dochodów rosyjskiego budżetu federalnego

Miliardy złotych od Dudy

stworzenie. Zwłaszcza że przyszły budżet UE będzie dużo mniejszy. Kwota wolna od podatku: 21 mld zł Duda obiecuje też podniesienie kwoty dochodu wolnego od podatku. Jego zdaniem trzeba ją podnieść etapami, łącznie o 5 tys. zł, ma wynosić 8 tys. zł rocznie

Powódź nie bije w nasz deficyt. Na razie?

źródła dochodów budżetu. Znacznie ważniejsze są VAT, akcyza, a nawet PIT. Tu sytuacja jest o wiele lepsza. Wpływy są lepsze niż przed rokiem. Co więcej, Ministerstwo Finansów spodziewa się, że w drugiej połowie roku dochody z podatków będą lepsze, niż planowano. Na razie budżet

Czy fiskus jest uczciwy? Podatki potrzebują kultury

emerytalnych bezpośrednio z budżetu, poza składkami obciążającymi pracę, wydaje się mało realne, bo trudno sobie wyobrazić nowe źródła dochodów państwa. Marzenia, że sfinansują to dochody z gazu łupkowego, raczej się nie sprawdzą. Podniesienie dotychczasowych podatków może spowodować efekt krzywej Laffera

Podatkiem w cyfrowych gigantów? Nieprędko

;. 6 września. Minister cyfryzacji Marek Zagórski: "Myślę, że [słowa wiceprezydenta Pence'a] to przejęzyczenie (...). W budżecie jednak tego podatku nie było i on cały czas pozostaje koncepcją". Teraz minister cyfryzacji mówi nam wprost: - Nałożyć nowy podatek to nie jest jakiś szczególnie

Żabka nie zapłaci podatku handlowego

kilkadziesiąt milionów podatku rocznie. Na początku maja źródła Reuters podały, że Mid Europa bada możliwość sprzedania sieci Żabka. Wartość transakcji może wynieść 1 mld euro. Budżet miał zarabiać na podatku handlowym po 3,5 mld zł rocznie. W sumie w latach

Polski paradoks: dzieci na wsi są bardziej narażone na raka i inne choroby niż w mieście

. Najwyższą symulowaną oszczędność uzyska właściciel typowej dla czasów PRL-u „kostki”, czyli piętrowego domu z płaskim dachem. O ile, poza termomodernizacją, dokona wymiany źródła ogrzewania na pompę ciepła zasilaną prądem wyprodukowanym w przydomowej minielektrowni fotowoltaicznej. &ndash

Porównanie obietnic wyborczych. Kto zyska, kto straci i ile to będzie kosztować?

dochodów budżetowych. Taki efekt ma dać obniżka CIT dla małych i średnich firm z 19 proc. do 15 proc., połączona z wprowadzeniem ulgi na inwestycje i uszczelnieniem systemu. Budżet PiS miałby w ten sposób zyskać 4,1 mld zł. Dochodzi jeszcze zapowiedź obniżenia wieku emerytalnego. To ogromne koszty dla PiS

Walka o tytoń. Szara strefa kontratakuje

tytoniem. Budżet państwa znów straci - przekonywał tymczasem w czasie połączonego posiedzenia sejmowych komisji rolnictwa i finansów Krzysztof Rutkowski z Konfederacji Lewiatan. - A przecież to zaczęło działać. Dochody kasy państwa z akcyzy tytoniowej wzrosły. Wzrosła sprzedaż legalnych papierosów - mówił

Szałamacha: Po decyzji S&P złoty może się osłabiać jeszcze do połowy dnia

. działania w ciągu roku, które pokażą przede wszystkim, że budżet jest wiarygodny, i że go zrealizujemy w pełni, jeżeli się da - nawet z nawiązką i działania polegające na tym, żebyśmy jako kraj odbudowali źródła dochodów podatkowych i byli w mniejszym zakresie zależni od finansowania długiem"

Rząd przegrywa grę z hazardem

Za rządów PiS od 2015 r. udało się jedynie zatrzymać w czwartek byłego wiceministra finansów Jacka Kapicę, który był twarzą PO-PSL w walce z nielegalnym hazardem. W 2017 r. do budżetu państwa miało wpłynąć ponad 1,7 mld złotych z opodatkowania hazardu Po 11 miesiącach ubiegłego roku (pełnych

Provident: Niemal 90% Polaków za edukowaniem dzieci w dziedzinie finansów

bowiem jest, że im niższe dochody i słabsza sytuacja materialna rodziny, tym mniej działań związanych z edukacją finansową dzieci. Mimo, że w Polsce edukacja finansowa najmłodszych staje się tematem bardzo popularnym, większość (58%) rodziców ograniczyłaby się do nauki jedynie podstawowych elementów

Mimo obietnicy wyższy VAT zostaje do końca 2016 r.

wpływy z VAT, najważniejszego źródła budżetowych pieniędzy). Rząd przygotował więc projekt nowelizacji tegorocznego budżetu. Zapisał w nim zwiększenie dopuszczalnego deficytu budżetowego z 35,6 do 51,6 mld zł. Do tego dołożył cięcia w budżetach ministerstw warte 7,7 mld zł. Od środy nad tymi propozycjami

Prezes fundacji Instrat: Zadłużajmy się! Czasy są zupełnie inne niż ćwierć wieku temu

sektory, pomóc najsłabszym grupom, co ustabilizowałoby gospodarkę. W ekonomii nazywa się to działaniem antycyklicznym, tj. pomagającym odbudować wzrost. Ale do tego trzeba oczywiście pieniędzy. Tymczasem dochody z podatków spadają. Nie zdziwię się więc, że zaraz pojawi się pomysł polityki zaciskania pasa

CIT i pogoń za kosztami. Kłopot z bardzo ważnym podatkiem

częścią programu naprawy finansów publicznych. Rząd spodziewał się, że w pierwszym momencie pociągnie za sobą spadek dochodów budżetu, ale w perspektywie kilku lat jego wpływy mogą się zwiększyć dzięki nakręceniu koniunktury. Niższy podatek miał też wyciągnąć z szarej strefy przynajmniej część ukrytych

Na co rząd wyda pieniądze za CO2?

klimatycznej, ale paradoksalnie wysokie ceny emisji CO2 mogą pomóc rządowi w zdobywaniu dodatkowych wpływów do budżetu w kolejnych latach. Miliardy z nieba Ponieważ zmiana modelu energetycznego i odejście od węgla zajęłoby nam dziesięciolecia, to Bruksela

Znalezione w projekcie budżetu na 2013 rok

roku budżet dostał mocne wsparcie z NBP. Ze swojego zysku za 2011 r. bank centralny wpłacił do kasy państwa przeszło 8 mld zł. Tymczasem w budżecie takiej wpłaty w ogóle nie przewidziano. Przy niższych od planu dochodach z podatków wpłata z zysku NBP pozwala utrzymać pod kontrolą deficyt budżetu