średnie arpu

Netflix obniża ceny w 100 krajach. Na horyzoncie zmiany we współdzieleniu kont

Netflix zaczął serię obniżek cen za swoją subskrypcję. I choć w Polsce akurat teraz nie potanieje, to cieszyć może się kilkadziesiąt innych krajów. Główny powód zmian? Mocny dolar i przygotowanie konsumentów pod nowe zasady współdzielenia kont.

Przychody LiveChat wzrosły r/r wstępnie do 10,3 mln USD w I kw. r.fin. 2020/2021

) skonsolidowane przychody wyniosły 9 073 430 USD. Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to: - wzrost ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) produktów LiveChat i ChatBot zarówno w ujęciu rocznym, jak również w porównaniu do

Prezes Play: Ceny usług komórkowych będą rosły m.in. przez zmiany w użytkowaniu

. Średnie ARPU (przychód na użytkownika) Play wzrosło w III kw. br. o 2,8% r/r do poziomu 33,4 zł, a w okresie 9 miesięcy br. - o 1,4% r/r do 32,7 zł. Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka

UKE: Liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadła do 4,1 mln w 2018 r.

systematycznie spada liczba abonentów usługi telefonii stacjonarnej. W porównaniu do 2017 r. liczba ta spadła o ponad 14 %. Tendencja spadkowa na rynku telefonii stacjonarnej przełożyła się również na spadek średnich przychodów operatorów telekomunikacyjnych na użytkownika (ARPU). Wskaźnik ten kształtował się na

Orange Polska zwiększył liczbę klientów mobilnych o ponad 100 tys. w III kw.

., co oznacza spadek o 74 mln zł lub 2,4% r/r. "Wpływ decyzji regulacyjnych wyniósł jedynie 6 mln zł. Przychody z usług mobilnych utrzymały się na prawie niezmienionym poziomie, do czego przyczyniły się następujące czynniki: niższy spadek ARPU, duży przyrost liczby

R22 miał 5,7 mln zł sprzedaży w segmencie omnichannel communication w XI

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - R22 zanotował przychody wysokości 5,7 mln zł w segmencie omnichannel communication w listopadzie br., podała spółka. Wynik jest wyższy o ok. 25% niż średnie miesięczne przychody w pierwszym kwartale 2018/2019 roku finansowego

Play miał 233,1 mln zł zysku netto, 645 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2019 r.

5,2% r/r grupa uzyskała dzięki wyższym przychodom z użytkowania (przy wzroście średniego ARPU o 2,8% r/r w III kw.) i sprzedaży towarów. "Z wielką przyjemnością informujemy rynek o poprawie naszej skorygowanej EBITDA trzeci kwartał z rzędu. Rok temu przedstawiliśmy

Cyfrowy Polsat podtrzymuje cel 1 mln klientów smartDOM na koniec roku

;zwiększanie przychodów mimo presji cenowej". "Cel to kontynuacja wzrostowego trendu ARPU (przychód na klienta - red.) w przyszłości" - podsumował prezes Cyfrowego Polsatu. Średni przychód z klienta Cyfrowego Polsatu przekroczył 88 zł w

LiveChat Software miało 14,71 mln zł zysku netto w I kw. r.fin. 2019/2020

zakończeniem migracji swoich klientów na nowy, innowacyjny back-end (wewnętrznie określany jako LiveChat 3) i dostarczeniem im nowych funkcjonalności oraz integracji. Równocześnie zespół prowadzi wiele działań mających na celu zwiększenie ARPU (średni miesięczny przychód na jednego abonenta), podano

Cyfrowy Polsat oczekuje wolnych przepływów got. bliżej 1,4 mld zł w całym br.

sprzedaży płatnych usług typu OTT. Liczba usług kontraktowych świadczonych w obszarze dostępu do szerokopasmowego internetu wzrosła o 13,9% do 1,689 mln. W ARPU w segmencie usług kontraktowych średni miesięczny przychód na klienta wzrósł o 1,6% do 88,4 zł w II kwartale 2016 roku

UKE: Liczba abonentów telefonii stacjonarnej spadła o 8,2% r/r do 5,2 mln w 2016

telekomunikacyjnego w 2016 r. Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). "W porównaniu do ubiegłego roku spadły również średnie miesięczne przychody na jednego abonenta. W 2015 r. ARPU wyniósł 47,7 zł. W 2016 r. wskaźnik ten był o 6,5 zł niższy i wyniósł 41,2 zł" - czytamy w

Netia miała 64,84 mln zł zysku netto, 76,02 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

%) Wprowadzenie do oferty m.in. nowych pakietów usług, w tym z kanałami Polsat Sport Premium zaowocowało istotnym wzrostem ARPU z usług telewizyjnych, który pociągnął za sobą poprawę średniego ARPU dla B2C z 56 zł do 57 zł miesięcznie. Stale rośnie też średnia liczba usług na klienta, kończąc rok 2018 na poziomie

Orange Polska zwiększył całkowitą liczbę klientów mobilnych do 16,696 mln

wskaźnik ARPU z usług mobilnych obniżył się w 2 kw. o 8,2% r/r ? znacznie więcej niż w poprzednim kwartale. Pogorszenie trendu dotyczyło głównie segmentu usług przedpłaconych: wskaźnik ARPU z tych usług spadł w ujęciu rocznym o 7,8%, wobec wzrostu o 2,5% (r/r) w poprzednim kwartale. Do zmiany dynamiki

DM mBanku podniósł wycenę Orange Polska do 7,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

drugiej strony przełożyła się na istotny wzrost koszów sprzedaży (zwłaszcza przez subsydia sprzętu telefonicznego) i dość duże spadki ARPU. Sądzimy, że w nadchodzących kwartałach telekom skoncentruje się na generowaniu wartości w ramach posiadanej bazy klientów, co istotnie złagodzi spadki na linii EBITDA

Netia miała 11,72 mln zł zysku netto, 93,15 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2018

.). Wskaźnik liczba usług (RGU) na klienta wzrósł do 1,65x, natomiast średni przychód na klienta (ARPU) utrzymuje się na stabilnym poziomie 56 zł czy czym ARPU z usług TV wzrosło w ciągu roku o blisko 7,5 pkt proc. przy jednoczesnym wzroście penetracji do 47%. Już 53% klientów usług szerokopasmowych na sieci

Przychody Orange z usług tel. komórkowej spadły r/r do 1,38 mld zł w II kw.

418 tys. rok wcześniej. Łączna liczba usług, z których korzystają klienci Orange Open, osiągnęła blisko 2,6 mln, co oznacza, że na jednego klienta przypadają średnio ponad cztery usługi. "Całkowita liczba klientów mobilnych nie uległa znaczącej zmianie. Nastąpiła jednak

Zysk netto Cyfrowego Polsatu spadł r/r do 242,9 mln zł w III kw. 2017 r.

2017 roku średni miesięczny przychód na RGU prepaid (APRU) wzrósł o 7,6% do 19,8 zł, podczas gdy w trzecim kwartale 2017 roku wskaźnik ten wzrósł o 8% do 20,2 zł. Wysoka dynamika wzrostu ARPU prepaid w obu analizowanych okresach 2017 roku wynika między innymi ze znaczącego wyczyszczenia bazy z kart

Play miało 237,6 mln zł zysku netto, 630 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2020 r.

rezygnacji poprawił się w II kw. do poziomu 0,66%, osiągając w pierwszej połowie roku poziom 0,70%. Średnie ARPU wzrosło w II kw. do poziomu 34,7 zł (+3,8% r/r) oraz do 34,3 zł (+4,1% r/r) w pierwszej połowie 2020 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 40

Zysk netto LiveChat wzrósł r/r do 12,41 mln zł w III kw. r.fin. 2017/2018

działalność w modelu SaaS i po raz pierwszy wypracowała pozytywny wynik EBITDA. Na bardzo stabilnych poziomach utrzymują się takie wskaźniki jak churn (wskaźnik odejść), czy ARPU (średni przychód na abonenta). Dlatego kluczowym czynnikiem, który ma wpływ na wyniki finansowe LiveChat Software jest liczba

mDM podniósł wycenę CD Projekt do 43,4 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

latach 2017/18, co jest celem ambitnym aczkolwiek w realnym przy założeniu 4 mln MAU w 2017 roku (około 1/10 MAU gry Hearthstone) oraz 1,7 USD ARPU kwartalnie" - czytamy w raporcie. "Uważamy jednak, że istnieje wysoka szansa przesunięcia premiery CyberPunk 2077 (C2077

Brand24 podtrzymuje cele finans. z programu motywacyjnego z zyskiem netto w 2019

odpowiednio: 4,4 tys., 16 mln zł, 0,6 mln zł zysku netto. Na 2020 r. założenia przewidują natomiast odpowiednio 6,2 tys., 23,7 mln zł oraz 4,7 mln zł zysku netto. Władze spółki wskazują, że przychód na klienta (ARPU) jest w trendzie wzrostowym do aktualnie średnio 356 zł z 330zł rok

Cyfrowy Polsat spodziewa się niższych kw/kw wolnych przepływów got. w III kw.

. Grupa osiągnęła blisko 1,4 mln klientów usług zintegrowanych (wzrost o 18% r/r). Baza 5,8 mln klientów kontraktowych jest stabilna. Spośród nich każdy posiada średnio 2,31 usługi z portfolio Grupy. Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 1,4% r/r do 89,6 zł

T-Mobile Polska miał 1,65 mld zł przychodów i 522 mln zł EBITDA w I kw. 2016

. Zaznaczył, że wyzwaniem dla T-Mobile pozostaje rynek tych konsumentów, którzy przenoszą numery, w tym przypadku zamierza poprawić bilans w tym roku. "W I kwartale 2016 roku T-Mobile Polska zwiększyła średni miesięczny przychód na użytkownika (ARPU) dla całej bazy o 7 zł w

Hyperion nabył sieć telekomunikacyjną od PAI za 17,22 mln zł

kompletnych i funkcjonujących łączy telekomunikacyjnych. Hyperion planuje osiągać zysk EBITDA z eksploatacji wyżej wymienionych aktywów przekraczający 4 mln zł w skali roku. Nabyte sieci obsługują ponad 17 tys. abonentów ze średnim ARPU przekraczającym 30 zł/miesiąc, podano również

Play miał 166,4 mln zł zysku netto, 570,5 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2019 r.

poziomie 65,5% (-0,2 pkt proc. r/r), przy nieznacznej poprawie wskaźnika rezygnacji r/r do 0,75%. Średnie ARPU wzrosło w IV kw. do poziomu 33 zł (+1,7% r/r) oraz do 32,8 zł (+1,5% r/r) w całym 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 41%. W 2019 r

TVN: Liczba klientów nC+ spadła do 2,15 mln na koniec 2014 r.

Polsat - miał 3,539 tys. klientów na koniec września ub.r. "Strategiczna spółka stowarzyszona nC+ miała na koniec grudnia 2,15 mln abonentów, z wyższym o 4% średnim miesięcznym ARPU na poziomie 68,3 zł w całym roku 2014 oraz z rocznymi przychodami w wysokości 2 148 mln zł

Netia podtrzymuje plan zakończenia inwestycji w sieć dostępową do końca 2019 r.

przychody w tym segmencie" - dodał. Przychody w segmencie B2C spadły do 153 mln zł wobec 155 w II kw. i 159 mln zł w I kw. br. "W III kw. nastąpił dalszy wzrost ARPU w tym segmencie i obecnie wynosi 45 zł wobec 42 zł zanotowane w III kw. 2017 r

Klient biznesowy chce więcej i lepiej

? - Klient biznesowy jest bardzo ważny: ARPU (przychód na klienta) dla klienta abonamentowego w Polsce wynosi około 60 zł. Ale ARPU abonamentowego klienta biznesowego to 80-90 zł. Oni zawsze dzwonią powyżej średniej, do różnych sieci, dlatego pakiety pozwalające na darmowe dzwonienie wewnątrz sieci, znane z

Agora: 'Gazeta Wyborcza' ma ponad 200 tys. prenumeratorów cyfrowych

170 tys. aktywnych prenumeratorów cyfrowych. 9 miesięcy później odnotowała wzrost tej liczby o 17%. Oznacza to, że na koniec września br. dostęp do dziennikarskich treści ma o 29 275 więcej osób, przy jednoczesnym wzroście średnich przychodów od użytkownika (ARPU), podano

Play miało 202,2 mln zł zysku netto, 535,4 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2018

pkt proc. r/r) na koniec 2018, podczas gdy poziom odejść tych abonentów pozostał na niskim i stabilnym poziomem 0,8% w ciągu roku. Średni całoroczny wskaźnik ARPU wzrósł o 1% r/r do 32,3 zł, osiągając 32,4 zł w IV kwartale (+0,6% r/r), przy poziomie multiSIM rosnącym do 42% bazy klientów, podano także

T-Mobile miało 1,57 mld zł przychodów i 591 mln zł EBITDA w II kw.

oferowanych usług. Efekty tych działań są widoczne we wzroście ARPU w segmencie klientów kontraktowych oraz ilości transferowanych danych przez klientów ofert na kartę. W II kw. 2015 roku średni miesięczny przychód na użytkownika (ARPU) dla całej bazy klientów abonamentowych i

Play miał 213,6 mln zł zysku netto, 357,7 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

rezygnacji churn pozostaje niski i stabilny na poziomie 0,8%; Stabilny wskaźnik średniego ARPU na poziomie 31,8 zł i 42-procentowy udział multiSIM (+4,2 pkt. proc. r/r) napędzający wzrost ARPA; Zakończenie testów usługi telewizyjnej Play Now TV (usługa kompatybilna z dowolną siecią) - komercyjnie uruchomiona

Play: Pierwszy kwartał zadowalający operacyjnie, cały 2018 rokiem przejściowym

. ?Pierwszy kwartał 2018 r. był zadowalający dla Play pod względem operacyjnym. Odnotowaliśmy stabilizację średniego przychodu na użytkownika (ARPU), co wraz ze wzrostem bazy abonentów kontraktowych przełożyło się na wzrost przychodów z usług o 6,4% rok-do-roku. Pomimo negatywnego wpływu regulacji RLAH

Haitong Bank rozpoczął rekomendowanie Wirtualnej Polski od zalecenia 'kupuj'

trzecie, atutem firmy jest również czwarta co do wielkości baza rzeczywistych użytkowników w Polsce, na poziomie 18,1 mln osób, oraz szerokie portfolio usług tematycznych, pozwalające na zarabianie dzięki efektowi skali i korzystanie z premii lidera, co widać po rosnącym średnim przychodzie na użytkownika

Przychody Orange z usług tel. komórkowej spadły r/r do 1,37 mld zł w I kw. 2015

. użytkowników z 352 tys. rok wcześniej. Kwartalny przyrost liczby klientów netto utrzymał się na poziomie powyżej 50 tys. Łączna liczba usług, z których korzystają klienci Orange Open, przekroczyła 2,4 mln, co oznacza, że na jednego klienta przypadają średnio ponad cztery usługi

Zysk netto Cyfrowego Polsatu wzrósł r/r do 349,9 mln zł w IV kw. 2016 r.

, jak również zintensyfikowanej migracji użytkowników usług przedpłaconych do taryf kontraktowych" - czytamy dalej. W konsekwencji wdrażania strategii multiplay grupa obserwuje sukcesywny wzrost ARPU w segmencie usług kontraktowych. W 2016 roku średni miesięczny przychód

Multimedia Polska zwiększyły liczbę usług r/r do 1,71 mln na koniec I półrocza

naszą efektywność w minionym półroczu. Niemniej jednak zwiększyliśmy liczbę dostarczanych usług, odnotowaliśmy również wzrost średniego miesięcznego przychodu na klienta (ARPU)" - powiedział prezes Andrzej Rogowski, cytowany w komunikacie. Prezes zaznaczył, że po

UKE: Łączna wartość rynku telekomunikacyjnego spadła r/r do 39,47 mld zł w 2016

do internetu spadła do 4,9 mld zł z 5,1 mld zł rok wcześniej, zaś średni miesięczny przychód z abonenta (ARPU) - do 28,2 zł z 30,6 zł. "Przychody operatorów telefonii mobilnej maleją od kilku lat. Tendencja ta potwierdziła się również w 2016 r. Operatorzy uzyskali

LiveChat podtrzymuje zainteresowanie docelowym debiutem na Nasdaq lub NYSE

będzie utrzymany w kolejnych okresach. "Biznes jest stabilny pod względem metryk SaaS z ok. 90 USD na klienta (ARPU) i churn 3%. Celujemy nadal w małe i średnie firmy, których potrzeby szczególnie dobrze rozumiemy" - podsumował prezes Ciepły

Agora: 'Gazeta Wyborcza' ma ponad 170 tysięcy prenumeratorów cyfrowych

Wyborcza.pl zwiększyło się o kolejne 37 tysięcy. Liczba dostępów zakupionych w serwisach internetowych "Gazety Wyborczej" wzrosła o 31% w skali roku przy jednoczesnym zwiększeniu ARPU. Łącznie w całym 2018 r. użytkownicy Wyborcza.pl podjęli 430 tys. decyzji o zakupie dostępu do serwisów i aplikacji

Huawei przedstawił uproszczoną strategię wdrażania 5G

średniego przychodu na użytkownika (ARPU)" - czytamy. Bezprzewodowe domowe łącze szerokopasmowe udowodniło swój sukces biznesowy w erze 4G. W 2018 r. liczba użytkowników zwiększyła się o około 30 milionów. Ponadto usługi eMBB są stale udoskonalane w erze 5G. Usługi Cloud X

Cyfrowy Polsat: Łączna liczba RGU spadła o 0,1% r/r do 16,47 mln w 2015 r.

ok. 17% r/r do blisko 1,6 mln oraz łącznie do niemal 1,83 mln" - czytamy w komunikacie. Średnia miesięczna liczba użytkowników największej polskiej telewizji internetowej Ipla wynosiła około 3,4 mln. "Za nami kolejny bardzo wymagający

Cyfrowy Polsat miał 313,8 mln zł zysku netto, 494,3 mln zł zysku EBIT w IV kw.

, wyjaśniła spółka. "Zgodnie z założeniami długoterminowej strategii dążymy do maksymalizacji przychodu na klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do bazy naszych klientów w ramach oferty usług łączonych, co pozytywnie wpływa na ARPU klienta

Zysk netto Multimedia Polska spadł r/r do 6,94 mln zł w I kw. 2017 r.

ubiegłego roku. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 68,8 zł w porównaniu do 67,8 zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie. Na koniec marca 2017 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz ponad 774,4 tys. klientów telekomunikacyjnych, z

T-Mobile Polska: Przychody wzrosły o 5,5% r/r, skoryg. EBITDA o 11,5% w III kw.

klientów kontraktowych osiągnął poziom najniższy od drugiego kwartału 2012 r. ? to zasługa konsekwentnych inwestycji w jakość wszystkich punktów styku z klientem. W efekcie, nie tylko wzrosła liczba klientów, ale także średni przychód z klienta (ARPU). Oznacza to, że nasi klienci coraz chętniej wybierają

Netia miała 47,6 mln zł zysku netto, 78,2 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

%.). "Dosprzedaż usług TV i coraz szybszych łączy internetowych (do 1 Gb/s) wspiera utrzymywanie wskaźnika ARPU na stabilnym poziomie ok. 56 zł miesięcznie. Stale rośnie zaś średnia liczba usług na klienta, kończąc rok 2019 na poziomie 1,68x" - podsumowano w materiale. W

T-Mobile miał 1645 mln zł skoryg. EBITDAaL w 2019 r., wzrost o 0,9% r/r

była rosnąca lojalność klientów, która przełożyła się na spadek średniego miesięcznego poziomu rezygnacji w segmencie kontraktowym do rekordowego poziomu 0,7% w trzech ostatnich kwartałach roku, podano także. "To już trzeci rok realizacji strategii skoncentrowanej na

171 mln zł zysku netto Orange Polska, ale firma traci klientów telefonii komórkowej

. Coś pozytywnego? Nieznacznie, bo o 8 tys., wzrosła za to sprzedaż usług telewizyjnych. Po raz pierwszy od wielu miesięcy wzrósł też - choć równie subtelnie - średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU), i to w dwóch kategoriach - w usługach telefonii stacjonarnej oraz z usług dostępu

Play miał 1,49 mld zł przychodów i 491 mln zł skoryg. EBITDA w II kw. 2016 r.

. ARPU post-paid wynosi 39 zł, w pre-paid 9 zł dla całej bazy i 17 zł dla aktywnych użytkowników. "Co ważniejsze, silny wzrost nastąpił w wyniku zwiększenia się bazy abonentów kontraktowych. Dzięki prowadzonym na szeroką skalę działaniom komercyjnym osiągnęliśmy

Play miał 425 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2015, wzrost o 47% r/r

posiada udział w rynku na poziomie 25,2%. W połączeniu ze wzrostem uśrednionego ARPU, doprowadziło to do wzrostu wyników finansowych do bardzo satysfakcjonującego poziomu" - skomentował prezes Jorgen Bang-Jensen, cytowany w komunikacie. Play świadczy mobilne usługi głosowe

Cyfrowy Polsat nadal celuje w 1 mln klientów smartDOM, zdynamizuje kontraktowych

, średniego przychodu od klienta oraz lojalności abonentów i ich satysfakcji ze świadczonych przez nas usług" - powiedział Gillner-Gorywoda podczas konferencji prasowej. Jak wskazał, pozwoliło to w I kwartale na wzrost wyników operacyjnych, przy utrzymaniu pozycji lidera na

Multimedia Polska miały 253,8 mln zł skoryg. EBITDA w I-III kw. 2016 r.

. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) w III kwartale 2016 r. wyniósł 70 zł w porównaniu do 67,1 zł w III kwartale rok wcześniej. Na koniec września 2016 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz ponad 835 tys. klientów, z których: 397 tys. korzystało

Orange: Liczba klientów abonamentowych wzrosła o 13% r/r w 2016 r.

ofert konwergentnych zwiększyła się w 2016 roku o 151 tys., tj. 21%, do 879 tys. Łączna liczba usług, z których korzystają klienci rozwiązań konwergentnych, zbliżyła się do 4 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług. W 2016 roku całkowita liczba detalicznych stacjonarnych

Zysk netto Multimedia Polska spadł o 27,5% r/r do 51,3 mln zł w 2014 r.

biznesu" - czytamy dalej. Wskaźnik liczby usług na jednego abonenta wzrósł do 1,95 na koniec 2014 r. wobec 1,86 na koniec 2013 r. Średni miesięczny przychód (ARPU) na jednego abonenta wyniósł 68,61 zł w 2014 r, co oznacza wzrost o 1,1% r/r

Orange Polska zwiększyło liczbę klientów mobilnych o 274 tys. netto w IV kw.

dostępu do internetu. Łączna liczba usług, z których korzystają klienci rozwiązań konwergentnych, przekroczyła 3 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług, czytamy również. "W 2015 roku, całkowita liczba detalicznych łączy szerokopasmowych

Zysk netto Netii spadł r/r do 15,16 mln zł w II kw. 2017 r.

usług mobilnych wzrosła o 10 tys. i wyniosła 125 tys. W ciągu 12 miesięcy liczba usług Netia Mobile wzrosła o 30%. W efekcie średnia liczba usług przypadających na klienta na koniec czerwca br. wyniosła 1,6, a średni przychód na klienta (ARPU) utrzymuje się na stabilnym poziomie 56 zł

Multimedia Polska zwiększyły liczbę usług do 1,65 mln na koniec września

). Nieznacznie spadło natomiast RGU w segmencie telefonii (o 4,1 tys. r/r). Ponadto rozwój nowych usług przyniósł kolejne 27,5 tys. RGU. Wskaźnik liczby usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,02 na koniec III kwartału 2015 r. wobec 1,92 na koniec września 2014 r. Średni miesięczny

Strata netto z dz. kont. Multimedia Polska wyniosła 1,91 mln zł w III kw. 2017r.

usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,29 na koniec września 2017 r. wobec 2,11 na koniec września 2016 r. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 69,0 zł w porównaniu do 68,3 zł rok wcześniej, podano także w komunikacie. "Na koniec września 2017

Przegląd informacji ze spółek

wiadomości SMS i rozmowy dla swoich klientów w ramach sieci, poinformował członek zarządu operatora Bartosz Dobrzyński. W rozmowie z agencją ISBnews dodał, że nie spodziewa się presji na ARPU (przychód na klienta), a za to liczy na korzyści z lojalizacji użytkowników. Capital Park

Zysk netto Multimedia Polska wzrósł r/r do 4,07 mln zł w II kw. 2017 r.

usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,23 na koniec czerwca 2017 r. wobec 2,08 na koniec czerwca 2016 r. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 69,0 zł w porównaniu do 68,3 zł rok wcześniej" - czytamy także. Na koniec czerwca 2017 r. Grupa

Polsat kwitnie. Rosną przychody, zysk i widownia

. klientów oraz 2,17 mln aktywnych usług. Dzięki łączeniu usług przychód na jednego klienta (ARPU) w segmencie usług długoterminowych (kontraktowych) w pierwszym kwartale wyniósł 85,8 zł - wzrost o 1 zł. - Nasz program łączenia usług smartDOM w szybkim tempie zyskuje nowych

Deloitte: Operatorzy gotowi na wydatki na LTE bo liczą na efekty szybkiej sieci

. Jednocześnie jednak interesują ich przede wszystkim darmowe aplikacje i gry. Średniomiesięcznie wydają oni jedynie 2 zł, podczas gdy średnia dla całej populacji badanych wynosi 9,53 zł. Najwięcej, bo aż 17,72 miesięcznie zł wydają osoby w wieku 35-44 lat. Przy ARPU (przychód na klienta) w okolicy 40 zł, staje

Haitong Bank: Przejęcie Netii może przyspieszyć inne fuzje na rynku w 2018 r.

Polsatowi wejść na obecnie bardzo słabo spenetrowany przez niego rynek dużych i średnich miast. Jest on aktualnie zdominowany przez telewizję kablową w segmencie płatnej telewizji, w telefonii stacjonarnej przez Orange Polska, a w telefonii komórkowej przez T-Mobile, Orange i Play. [...] Prezentując

Haitong Bank rekomenduje 'kupuj' Orange i Cyfrowy, 'neutralnie' dla Netii

znacznego zagrożenia dla Cyfrowego Polsatu, uważa Haitong. Oferta SmartDOM Cyfrowego Polsatu wydaje się sprawdzać, ponieważ rośnie średni przychód na użytkownika (ARPU), a także dynamika przenoszenia numerów między operatorami (MNP)" - czytamy dalej. Rekomendacja dla Netii

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przeciętne firmy. Ryzyko ataku na nasze telefony, komputery rośnie do tego stopnia, że dziś w przypadku jednego użytkownika cyberochroną trzeba objąć średnio pięć urządzeń. Niebawem liczba to wzrośnie do 50, co będzie efektem popularyzacji takich rozwiązań, jak smart cities czy IoT ? to najważniejsze wnioski

Zysk netto Cyfrowego Polsatu spadł r/r do 48,1 mln zł w III kw. 2014 r.

trzecim kwartale 2013 roku. Nieznaczny spadek ARPU wynikał z obniżenia cen usług na rynku telefonii komórkowej spowodowanego presją cenową ze strony głównych konkurentów. W trzech kwartałach 2014 roku średni miesięczny przychód na klienta spadł o 3,9% do 85,5 zł w z 89,0 zł w trzech kwartałach 2013 roku

Przegląd informacji ze spółek

produktom Horizon i MyPrime kontynuować wzrost skali działalności oraz oczekuje pozytywnego wpływu nowości na churn, ARPU i EBITDA, poinformował agencję ISBnews członek zarządu ds. marketingu Grzegorz Esz. Średnie dzienne wydobycie Exillon Energy wyniosło 17.808 baryłek w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

IDC do 2022 roku łączna liczba urządzeń sprzedanych na globalnym rynku smart home ma osiągnąć 939,7 mln, czyli średnio 18,5% wzrostu rocznie względem 433,1 mln w 2017 roku. Nie zaskakują więc wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie FIBARO wśród 1000 Polaków w wieku 25-55 lat o przychodach na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Audytel. Źródło: Trigon Automatyzacja : W porównaniu z rokiem ubiegłym ponad 32% małych i średnich firm przemysłowych w Polsce odnowiło swój park maszyn i urządzeń, a 35,2% zwiększyło automatyzację procesów produkcji ? najczęściej wykorzystując do tego środki własne oraz leasing

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. "Strategiczna spółka stowarzyszona nC+ miała na koniec grudnia 2,15 mln abonentów, z wyższym o 4% średnim miesięcznym ARPU na poziomie 68,3 zł w całym roku 2014 oraz z rocznymi przychodami w wysokości 2 148 mln zł. Roczna EBITDA wyniosła 295 mln zł, a udział TVN w zyskach nC+ osiągnął 17,5 miliona

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

mobilnego" - czytamy w raporcie. Średnia opłata za internet stacjonarny i mobilny dla klientów indywidualnych w 2014 r. wyniosła 53 zł. Użytkownicy telefonów komórkowych ponosili koszty od 35 zł (na kartę) do 58 zł (abonament). Miesięczne wydatki na telefon stacjonarny

Komórkowa wojna. Jak oferta Orange zmieni rynek operatorów komórkowych?

na razie są osobno taryfikowane. Skutkiem zażartej walki o klienta będzie dalszy spadek ARPU, czyli przychodu operatora od jednego klienta. Kiedyś było to średnio 100 złotych miesięcznie, teraz poniżej 40. Stracą operatorzy, zyskają klienci. Efekt zdrowej konkurencji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

uznane firmy: Razer, Logitech, Steelseries, Natec i Microsoft. Ceny akcesoriów zaczynają się średnio od 120zł, a większość z nich jest w przedziale 200-500zł. Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Cyfrowy Polsat : W całym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

poczty kalkuluje aktualną cenę standardowego listu krajowego w Polsce na 95 eurocentów. Mimo, że jest to poniżej europejskiej średniej, która wynosi 1,12 euro, daleko nam do takich krajów jak, najtańsze pod tym względem Malta (30 eurocentów) i Cypr (41 eurocentów). Taniej niż w Polsce list wyślemy w dużo

Oferty abonamentów telefonicznych: Taniej już było?

najwięcej stracili na telefonii stacjonarnej (-4,8 proc.), ale i do mobilnej musieli dokładać (-1,6 proc.). Czy ich okręty faktycznie szorują po dnie? Wg Komisji Europejskiej roczne przychody z polskiego abonenta (ARPU) są o połowę niższe od unijnej średniej i wynoszą 95 euro. Postępująca obniżka stawek MTR

TVN przejmuje kontrolę nad N

), liczbę abonentów, ARPU (średni przychód z abonenta) oraz przychody. "Korekta ceny zakupu (...) wyniesie maksymalnie 60 mln euro" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez TVN. Ponadto stacja niezwłocznie - jeszcze przed zakończeniem transakcji - zapewni platformie finansowanie w wysokości

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

staje się popularniejszy ? mówi Wiktor Sarota, prezes inFaktu. Źródło: spółka Cyberobrona : Małe i średnie firmy są głównym celem ataków złośliwego oprogramowania Dharma w 2020 roku ? wynika z raportu firmy Sophos. Aż 85% infekcji następuje przez narzędzia dostępu takie jak

Przegląd informacji ze spółek

, ogłoszonym przez Projekt 03 - spółkę zależną Marvipolu - do 12,1 zł, spółka podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i nadal uważa, że cena nie jest godziwa, podał Torpol. Grupa Polsat oczekuje średniego, jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy TV w 2016 r., poinformował członek

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

obecną skalę biznesu, poinformował prezes Jakub Dwernicki. R22 liczy na szybszy wzrost ARPU dzięki rozwojowi w Rumunii i wejściu na kolejnej rynki regionu CEE. Źródło: ISBnews Grupa Azoty : Wraz z akceleratorem FundingBox będzie poszukiwać przez najbliższe dwa lata nowoczesnych

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Polkomtel złożyły wniosek o unieważnienie aukcji częstotliwości 800 i 2 600 MHz. Źródło: ISBnews Reklama TV : Grupa Polsat oczekuje średniego, jednocyfrowego wzrostu rynku reklamy TV w 2015 i 2016 r., poinformował członek zarządu Maciej Stec. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Instytutu Outsourcingu z systemu workflow korzysta 62 proc. średnich i dużych firm w Polsce. Elektroniczny obieg dokumentów najczęściej jest wdrażany w działach finansowych, HR i kancelarii. Znajduje zastosowanie także w obszarze obsługi klienta i IT. Zmiana dokumentów papierowych na elektroniczne i

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

roku. Nieznaczny spadek ARPU wynikał z obniżenia cen usług na rynku telefonii komórkowej spowodowanego presją cenową ze strony głównych konkurentów. W trzech kwartałach 2014 roku średni miesięczny przychód na klienta spadł o 3,9% do 85,5 zł w z 89,0 zł w trzech kwartałach 2013 roku. Spadek ten wynikał

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

detalicznego. Pięciu największych graczy generuje sprzedaż na poziomie prawie 70% wartości całego rynku. Postępująca konsolidacja spowodowała także problemy średnich graczy, czego skutkiem jest upadłość sieci Avans, Mix Electronics, czy znaczne zmiany w sieci Partner RTV AGD. "

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

(38%) w odniesieniu do użytkowników biznesowych. Średnie koszty ponoszone przez klientów pre-paid również spadły w porównaniu z rokiem 2013. W roku ubiegłym za tę usługę trzeba było zapłacić średnio 26 zł. Obecnie cena ta jest o 2 zł niższa i wynosi 24 zł" - czytamy w komunikacie