średnia krajowa wynagrodzenie wykres

Andrzej Prajsnar

Czynsze z dużych miast: kawalerka kosztuje tyle, ile kiedyś M2

Czynsze z dużych miast: kawalerka kosztuje tyle, ile kiedyś M2

Sytuację na rynku najmu można określić jako katastrofalną z punktu widzenia m.in. młodych osób. Kłopoty mają także ukraińscy uchodźcy. Wzrost czynszów jest bowiem bezprecedensowy.

"The New York Times": Młodzi bogowie na wylocie, kraina szczęśliwości na krawędzi

Po fali zwolnień w branży technologicznej i filmowej gospodarka Kalifornii znalazła się na progu kryzysu. Nie pomaga nawet pogoda.

Złoty stabilny w oczekiwaniu na wyniki rozmów USA-Chiny i dane z Polski

/PLN 3,8080 zł (-0,3 gr), a GBP/PLN 4,9465 zł. Nie jest wykluczone, że do końca dnia układ sił istotnie się już nie zmieni. Ostatnie dni na krajowym rynku walutowym upływają pod znakiem lekkiej korekty wyprzedaży złotego z początku lutego, jaka miała miejsce w następstwie

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

wsparcie ze strony rynku pracy dla siły nabywczej gospodarstw domowych i tym samym krajowej konsumpcji prywatnej. Jednak część oczekuje w średnim terminie spowolnienia dynamiki płac, a niektórzy ekonomiści oczekują kolejnej fali wzrostu wynagrodzeń po ewentualnym otwarciu niemieckiego rynku pracy dla

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

najprawdopodobniej nieznacznie zaniżył odczyt za kwiecień. Przy cały czas wysokim odsetku firm notujących nieobsadzone miejsca pracy presja na wzrost wynagrodzeń utrzymuje się, natomiast jasno widać, że w średnim terminie dynamika płac wyraźnie się ustabilizowała i dzisiejszy odczyt zasadniczo wpisuje się w tą

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,4% i wyniosło 4 949,42 zł.. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2% i wyniosło 6 378 tys. osób. Dane o płacach i zatrudnieniu odzwierciedlają dobrą sytuację na rynku pracy i dobre perspektywy dla krajowej

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach wg analityków

firm notujących nieobsadzone miejsca pracy od dłuższego czasu pozostaje wysoki, co podtrzymuje presję na wzrost wynagrodzeń, natomiast należy podkreślić, że w średnim terminie dynamika płac wyraźnie się ustabilizowała i nie wykazuje już dalszego wzrostu. Do złagodzenia presji na wzrost płac będzie się

Nastąpi dalsze przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. wg analityków

zwiększyło się o 4,6 r/r. Konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wykazał, że wzrost zatrudnienia sięgnął 4,5-4,6% r/r, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 4,52% r/r w grudniu (wobec wzrostu o 4,5% r/r w listopadzie 2017 r.). Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w grudniu

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

ograniczeń po stronie podaży pracy i przy wolniejszym wzroście aktywności krajowej gospodarki. Efekty podażowe będą z kolei, niezależnie od lekkich zmian koniunktury, utrzymywać podwyższoną dynamikę wynagrodzeń. Nie sądzimy, aby słabsze tempo wzrostu wynagrodzeń w marcu było efektem trwałym. W marcu

Poczta Polska. Czy za chwilę sami będziemy chodzić do urzędu po listy i paczki?

Poczta Polska. Czy za chwilę sami będziemy chodzić do urzędu po listy i paczki?

zdecydowana większość z ponad 70 tys. pracowników - najwięcej w kraju - zarabia w wyżej podanych widełkach. Zmiany oznaczają, że załoga nadal będzie zarabiać na poziomie płacy minimalnej w Polsce. Pocztowcy pamiętają zaś czasy, kiedy odniesieniem dla ich pensji była średnia krajowa.  - Uczestniczyłem

Napięcia na rynku pracy mogą spowodować znowu szybszy wzrost płac wg analityków

analityków ankietowanych przez ISBnews wykazał, że wzrost zatrudnienia sięgnął 3,6-3,7% r/r, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 3,69% r/r w marcu (wobec wzrostu o 3,7% r/r w lutym 2018 r.).Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w marcu zwiększyły się o 6-7,2% r/r, przy średniej na

Mieszkanie w cudzym mniej straszne od kredytu?

Mieszkanie w cudzym mniej straszne od kredytu?

. Oczywiście sytuacja w poszczególnych miastach jest zróżnicowana. Np. singiel, który najmuje kawalerkę w Warszawie i zarabia równowartość tutejszej średniej pensji, przeznacza na czynsz średnio 47 proc. swojego wynagrodzenia netto. Natomiast w Łodzi wydałby "tylko" co trzecią zarobioną złotówkę

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

025,6 osób, podano w komunikacie. Konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wykazał, że wzrost zatrudnienia sięgnął 4,5-4,7% r/r, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 4,6% r/r w sierpniu (wobec wzrostu o 4,5% r/r w lipcu br.) oraz wynagrodzenia w tym sektorze w sierpniu zwiększyły

Presja płacowa będzie narastać, dynamika zatrudnienia wyhamuje wg analityków

przedsiębiorstwach zwiększyło się o 4,5% r/r, Konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wykazał, że wzrost zatrudnienia sięgnął 4,2-4,5% r/r, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 4,34% r/r w listopadzie (wobec wzrostu o 4,4% r/r w październiku br.). Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

przedsiębiorstw wzrósł w lipcu o 7.8%r/r wobec wzrostu o 9% r/r w czerwcu. Średnia dynamika wzrostu wynagrodzeń liczona od stycznia jest wyższa niż rok temu - wyniosła 4,8% r/r, wobec 4,3% r/r w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ciągu miesiąca przybyło 21 tys. miejsc pracy, co jest

Złoty spokojnie czeka na dane z Polski i USA

Warszawa, 19.08.2015 (ISBnews/ Admiral Markets) - Powrót obaw o kondycję chińskiej gospodarki, co wcześniej popsuło nastroje na azjatyckich parkietach, a obecnie mocno psuje humory posiadaczom akcji w Europie, tym razem nie znajduje przełożenia na krajowy rynek walutowy

Spadek dynamiki płac w grudniu powinien okazać się przejściowy wg analityków

dynamiki płac jest jedynie tymczasowy i już w styczniu będziemy obserwować jej wyraźne odbicie. W średnim terminie powinniśmy obserwować stopniowe przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń w warunkach coraz bardziej widocznych niedostatków podaży pracy, rosnącej dynamiki cen konsumenckich oraz solidnego wzrostu

Niższe zarobki kobiet u prywatnych pracodawców

Niższe zarobki kobiet u prywatnych pracodawców

Średnie wynagrodzenie brutto w październiku 2014 r. wynosiło 4108 zł. Przeciętna pensja mężczyzny była wyższa o 9,1 proc. od średniej krajowej, a kobiety - niższa o 9,5 proc. Obie płcie dzieli więc aż 18,6 proc. tzw. luki płacowej - to 764 zł. Różnicę stwierdzono też w

Jak wyższa płaca minimalna zrujnowała nam gospodarkę

Jak wyższa płaca minimalna zrujnowała nam gospodarkę

zł". Jakie konkretnie czasy tak chętnie wspominał pan Bogdan? Między 2002 a 2005 rokiem bezrobocie sięgało 20 proc. Płaca minimalna stanowiła zaledwie 1/3 średniej krajowej (obecnie 45 proc.). Pan Bogdan tęsknił więc do czasów, kiedy przymuszony sytuacją pracownik godził się na wszystko. Od

Komentarz do rynku złotego - złoty odrabia poranne straty

makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, czy też wyniki publikowane przez spółki z Wall Street, to tylko niektóre z potencjalnych impulsów mogących mieć wpływ na nastroje na rynkach globalnych, a pośrednio również na złotego. Sytuacja techniczna na wykresach EUR/PLN i USD/PLN w średnim

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu z IV kwartałem ub. roku. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był

Wzrost PKB zaskoczył "na plus". Nawet optymistów. Szybko rośniemy

Wzrost PKB zaskoczył "na plus". Nawet optymistów. Szybko rośniemy

się nie sprawdził. Według GUS w pierwszym kwartale nasza gospodarka urosła o 3,3 proc. Znacznie lepiej od oczekiwań. Analitycy spodziewali się, że po wzroście o 2,7 proc. w IV kw. na początku tego roku PKB urośnie o 3,1 proc. Nie widzisz wykresu? Wersję dla

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

nadchodzących miesiącach dalej spodziewamy się dodatnich wyników. Bieżące dane z rynku pracy wskazują, że coraz więcej osób wraca do pracy na pełen etat. W lipcu najprawdopodobniej po raz pierwszy od początku pandemii część osób wcześniej niepracujących powróciła do zatrudnienia. Również dynamika wynagrodzeń

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

styczniu przyspieszyła, zgodnie z oczekiwaniami, po rozczarowującym odczycie w grudniu. Dane okazały się zbliżone do średnich prognoz rynkowych i są kolejnymi w ostatnich dniach wskazującymi na przyzwoity początek roku w polskiej gospodarce. Popyt konsumpcyjny pozostaje relatywnie silny, czemu sprzyja

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

do ponad 4,5% r/r., pomimo niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego. GUS poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2019 roku o 4,7% r/r wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. PKB

Konsumpcja pozostanie głównym motorem wzrostu gospod. w br. wg analityków

zatrudnienie i wynagrodzenia. Polacy nie boją się wydawać pieniędzy, wierzą, że w przyszłości nic złego ich nie spotka. Ostatnie dane Eurostatu pokazują, że pod względem konsumpcji szybciej doganiamy państwa UE. W 2017 roku konsumpcja na mieszkańca wynosiła w naszym kraju 76% średniej unijnej" - ekspert

Dynamika PKB może sięgnąć 4,4-4,8% r/r w I kw. br. wg analityków

pozytywny wpływ mają takie czynniki jak wciąż wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń czy wyhamowanie inflacji. Stąd można oczekiwać, że i w kolejnych miesiącach wyniki sprzedaży detalicznej będą nadal pozytywne, a uwzględniając dodatkowe transfery socjalne (ok. 10 mld zł już w maju i co najmniej kolejne 10 mld

Dane za lipiec sugerują spowolnienie wzrostu PKB w III kw. wg analityków

rokiem) wobec neutralnego w czerwcu. Jednocześnie jednak wysoki poziom dynamiki w ujęciu odsezonowanym sugeruje utrzymywanie się solidnego momentum krajowego przemysłu. W średnim terminie wzrost produkcji przemysłowej będzie najprawdopodobniej stopniowo spowalniać wraz z wyhamowywaniem wzrostu popytu

Sprzedaż detaliczna ma dobre perspektywy w kolejnych miesiącach wg analityków

. Zanotowany wynik sprzedaży detalicznej o 4.6%r/r w kwietniu br. jest najniższy od października 2016 r. Jednakże ekonomiści oceniają, że dynamika sprzedaży detalicznej powróci w kolejnych miesiącach do wyższych poziomów. Ich zdaniem, rosnące wynagrodzenia, rekordowo niskie bezrobocie, korzystne nastroje

Lipcowe dane o produkcji i sprzedaży detal. nieznacznie rozczarowują analityków

miesiącach) funduszu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Lipcowe dane z krajowego rynku pracy nie wskazują natomiast na dalsze osłabienie sytuacji, co przy naszych założeniach generalnie stabilnych perspektyw krajowego wzrostu gospodarczego będzie czynnikiem stabilizującym wyniki konsumpcji prywatnej w

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

liczyć się w czerwcu z efektem korekty. Zatem dopiero kolejne miesiące dadzą pełniejszą informację dot. kondycji krajowego przemysłu w warunkach słabszych perspektyw popytu zewnętrznego. W dalszym ciągu także ? w ujęciu danych uśrednionych ? dynamika produkcji kształtuje się poniżej średnich wyników z II

Czas na własne mieszkanie? My zrobiliśmy analizę, ty decydujesz

średnią krajową jest to 50 proc. wynagrodzenia, a dla tych lepiej zarabiających - 65 proc. wynagrodzenia. Progi te są nieprzekraczalne. W 2014 r. ma to wyglądać zupełnie inaczej. Co prawda rekomendacja S przewiduje ograniczenie tych wskaźników do odpowiednio 40 i 50 proc. wynagrodzenia, ale ich

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

bieżących). Analitycy ankietowani przez ISBnews liczyli, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 0,8% do 4,6% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 2,7% wzrostu r/r w lutym 2017 r.(wobec wzrostu o 9% r/r w styczniu br.). Z kolei sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 7,3% r/r w lutym 2017

Ceny zaczną już rosnąć, inflacja pod koniec roku zbliży się do 1% wg analityków

. Czternastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się deflacji w zakresie 0,7-1,0% r/r (średnia wyniosła -0,79%). Ministerstwo Gospodarki przewidywało, że deflacja pogłębiła się w czerwcu do 1% r/r. Zdaniem ekonomistów, był to ostatni miesiąc, w którym notowana jest tak

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

budżetu jakichkolwiek środków finansowych. Środki te trafiają na konta pracujących Polaków w formie składek emerytalnych. PTE świadczą usługi zarządcze na rzecz członków OFE za co dostają wynagrodzenie. Można dyskutować, jaka powinna być maksymalna dopuszczalna wysokość tego wynagrodzenia, ale nie należy

Drugie życie generała

. Ludzie, którzy lubią to, co robią - niezależnie od tego, czy pracują w mediach, czy przemyśle farmaceutycznym - zwykle zwracają uwagę na wynagrodzenie, wizerunek firmy oraz satysfakcję, którą uważam w pracy za najważniejszą. Ale wymienił ją pan jako ostatnią