średnia dzienna cena akcji

Andrzej Kublik

Rosja przykręca śrubę podatkową nafciarzom. Kolejne zaostrzenie przepisów

Rosja przykręca śrubę podatkową nafciarzom. Kolejne zaostrzenie przepisów

Od czerwca rosyjscy nafciarze zapłacą fiskusowi więcej za eksport ropy naftowej i od handlu tym surowcem - planuje rząd Rosji. To już drugie w tym roku takie zaostrzenie podatków dla rosyjskiej branży naftowej.

Ceny ropy naftowej tąpnęły. Ale nafciarze wciąż zarabiają krocie

Ceny ropy naftowej zleciały do poziomu niewidzianego od końca 2021 r. Na razie jednak naftowi giganci ciągle mają rekordowe zyski.

Primetech: Cena w wezwaniu Famuru odpowiada wartości godziwej

wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania o 16,9%. Cena akcji proponowana w wezwaniu jest również wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem

Inflacja z nowym rekordem! Oczekiwania przebite

Inflacja z nowym rekordem! Oczekiwania przebite

.  Fatalnie prezentują się dane o inflacji w ujęciu miesiąc do miesiąca. W porównaniu z sierpniem ceny wzrosły bowiem średnio aż o 1,6 proc. To największy skok od maja! Jeszcze w sierpniu wzrost cen w ujęciu miesięcznym wynosił 0,8 proc. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że inflacja niestety odzyskuje

GTC ustaliło cenę emisyjną akcji serii N na 8,29 zł 

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Cena emisyjna jednej akcji serii N Globe Trade Centre (GTC) została ustalona na 8,29 zł, podała spółka. "Cena emisyjna akcji serii N została obliczona jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami emitenta, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień nabycia akcji, c) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) - b), minimalna

CD Projekt rozpoczyna skup do 516,7 tys. akcji własnych za maks. 250 mln zł

nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane, podano. "W przypadku nabywania akcji własnych w wyniku składania zleceń maklerskich liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 20% średniego dziennego wolumenu obrotu

Kolej(na) szansa niewykorzystana. "Paliwa drogie, chcemy podróżować. Kiedy, jak nie teraz?"

Kolej(na) szansa niewykorzystana. "Paliwa drogie, chcemy podróżować. Kiedy, jak nie teraz?"

dziennie. Wówczas to jest grupa nacisku, z którą trzeba się liczyć, która jest szanowana i realnie będzie wpływać na dalszy rozwój kolei. Kolej jest transportem masowym, do tego jest przeznaczona.  Afera wokół cen pokazuje, że pewien ferment już jest. Część posłów, jak na przykład Franciszek

Biden zaleje ropą pożar cen paliw. Tama przeciw Putinowi

Biden zaleje ropą pożar cen paliw. Tama przeciw Putinowi

finansowania machiny wojennej Kremla.  Biały Dom zamierza przeprowadzić największy w historii program uwolnienia ropy naftowej z amerykańskich rezerw strategicznych.  Przez pół roku Stany Zjednoczone uwolnią z tych rezerw 180 mln baryłek ropy naftowej, czyli średnio 1 mln baryłek dziennie. To

Robyg: Cena w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki

. "Po zapoznaniu się z opinią o cenie akcji sporządzoną przez Ipopema [...], zarząd stwierdza, że w jego ocenie cena za akcje oferowana przez wzywającego w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy w komunikacie. Średnia arytmetyczna średnich cen dziennych

Grupa ALSO Holding i MCI wezwały do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 zł/szt

;Zaproponowana cena w wezwaniu wynosi 1,3 zł za jedną akcję ABC Data S.A. Cena w wezwaniu jest też o 53% wyższa od ceny giełdowej z zamknięcia z dnia 20.12.2018, które wyniosło 0,85 zł. Oferowana cena akcji w wezwaniu stanowi premię w wysokości 37% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 27 VIII o skupie do 6 mln akcji

ruchoma 100 sesji) najniższy poziom wyniósł 4,96 zł w tym okresie, 5 zł na akcję powinno być minimalną ceną w programie. Maksymalna cena powinna być o 100% wyższa niż szczyt typowego zakresu. Średni dzienny zysk z akcji Banku Millennium w ciągu ostatnich 3 lat wyniósł 0,094% (co oznacza wzrost o ok. 24

Cordia International ogłosił wezwanie na akcje Polnordu po 3,55 zł/szt.

oraz uprawniających do 64.042.109 głosów, tj. ok. 65,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy także. Cena akcji nie jest niższa niż średnia cena rynkowa, ustalona jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z

Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru

ostatnich 2 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę podjęcia przez zarząd uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii P. Za średnią cenę rynkową, o której mowa powyżej uważa się cenę, będącą średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen akcji spółki na rynku regulowanym ważonych wolumenem obrotu

Rosja i OPEC znów windują ceny ropy naftowej. Będzie droższe tankowanie na święta

Rosja i OPEC znów windują ceny ropy naftowej. Będzie droższe tankowanie na święta

benzyny rośnie Od połowy października średnia cena litra oleju napędowego wzrosła o 12 groszy. Pod koniec listopada przekroczyła psychologiczny próg 5 zł za litr. A według szacunków BM Reflex obecnie paliwo do silników Diesla jest najdroższe od sierpnia.  Do psychologicznego progu 5 zł za litr

Braster ma warunkową umowę umożliwiającą pozyskanie kapitału wys. do 44 mln zł

, przy czym warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest spełnienie się przesłanek i jednoczesne niewystąpienie zdarzeń określonych treścią umową. Cena zamiany obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji spółki określonej na podstawie

Cena w wezwaniu na Integer.pl podniesiona do 49 zł; na Inpost - do 11 zł

Integer.pl cena oznacza premię w wysokości 19,2% w porównaniu do poprzedniej oferowanej ceny w wezwaniu, premię w wysokości 8,9% w porównaniu do ceny akcji z ostatniego dnia notowań przed podwyższeniem, premię w wysokości 26,3% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

jest wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen z okresu trzech oraz sześciu miesięcy poprzedzających wezwanie na akcje Impexmetalu o 17,4%. "Cena, jaką proponujemy w wezwaniu jest atrakcyjna dla wielu inwestorów i liczymy na ich pozytywny odbiór

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

, cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20% średniej ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych)) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu

Akcjonariusze Agory zdecydują 27 III o przyjęciu programu motywacyjnego

% maksymalnej liczby akcji nowej emisji przypadających danej osobie uprawnionej (trzecia pula) uzależnione będzie od średniej ceny rynkowej akcji spółki w obrocie na rynku regulowanym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku (średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem

Pekaes: Cena 14,15 zł za jedną akcję odpowiada wartości godziwej spółki

obrót akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 13,66 zł. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 13,94 zł, podano także

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

istotne 40-proc. dyskonto w stosunku do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję na dzień 30 czerwca 2019 roku (9,78 zł/akcję), aczkolwiek jednocześnie odpowiada średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu w okresie 6 miesięcy poprzedzających wezwanie

KIPF ogłosiła wezwanie na akcje Pelionu po 52,33 zł za sztukę

wycofanie spółki z GPW" - czytamy w komunikacie. Zaproponowana cena w wezwaniu wynosi 52,33 zł za jedną akcję spółki bez względu na rodzaj akcji i nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych

Defratyka: Inflacja liczb. Żonglerka kwotami nominalnymi stała się specjalnością tej władzy

w Szwajcarii – 7,89 zł czy Szwecji – 8,34 zł. Chciano w tej sposób pokazać, jak skuteczne są działania rządu, który obniżył VAT na paliwo. Akcja odbiła się szerokim echem ze względu na jej propagandowy i aż groteskowy przekaz. Od razu pojawiło się dużo komentarzy porównujących średnie

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 400 tys. akcji bez prawa poboru

kursów akcji spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018, tj. po cenie 7,62 zł za jedną akcję. Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną

Alior Bank podwyższył cenę w wezwaniu na akcje BPH do 31,19 zł za akcję

, iż liczba ta wynosi 39 275 408 akcji Banku BPH uprawniających do co najmniej około 51,23% ogólnej liczby głosów w Banku BPH" - czytamy w komunikacie. "Zmiana ceny akcji w wezwaniu wynika z korekty informacji o średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen

Czarna lista frankowych banków. Wiadomo, które nie chcą iść na ugody z frankowiczami

głównie osoby, które zaciągały kredyty we frankach w 2008 roku, kiedy bankowcy nie informowali o ryzyku kursowym, a frank szwajcarski kosztował 2 zł. Teraz frank jest po 4,67 zł, to mamy wzrost ponad 2,5 razy. To zresztą właśnie w 2008 roku udzielano 760 kredytów we frankach dziennie. Dokumenty

Mamy renesans węgla, kolejki pod kopalniami ustawiają się nocą. Azja dokłada swoje trzy grosze do kryzysu energetycznego

gazu wywindowano nawet do niebotycznej wysokości ponad 1900 dol.  Średnio ceny gazu w Europie są teraz około pięciu razy wyższe niż na początku roku. To zachęca firmy energetyczne i ciepłownicze do zastępowania gazu węglem. "W Niemczech w ostatnich tygodniach nastąpił wzrost marży generacji w

KH Logistyka i PEK II wezwały do sprzedaży akcji Pekaes po 14,15 zł

, podjęcia działań mających na celu zniesienie dematerializacji akcji spółki oraz wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW " - czytamy w komunikacie. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy

Akcjonariusze Benefit Systems zgodzili się na emisję do 184 tys. akcji bez pp

uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji, przy czym tak ustalona cena emisyjna nie może być niższa niż pomniejszona o 10% średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen akcji spółki w okresie od 1 do 28 lutego 2018 r. ważonych wolumenem obrotu

Ceny ropy pikują. Koronawirus niszczy sojusz Rosji z OPEC

i obecnie kosztuje średnio 4,95 zł - pierwszy raz w tym roku spadając poniżej psychologicznego progu ceny 5 zł.  Jest też kolejna dobra wieść dla polskich kierowców. Na razie nie grożą podwyżki rachunków na stacjach benzynowych, a ceny paliw powinny jeszcze spadać. Bo fiaskiem zakończyły się

Rafał Brzoska i AI Prime ogłaszają wezwanie na 100% InPostu po 9,5 zł/akcję

nabywane w wezwaniu, wynosi 9,5 zł za jedną akcję, podano także. "Proponowana w wezwaniu cena to 9,50 zł za jedną akcję, co implikuje łączną wartość InPost wysokości ok. 109,8 mln zł, i stanowi: premię w wysokości 11% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich

Mieszkanie w promocji? To nadal możliwe, ale sprawdzaj wszystko dwa razy

kilka dodatkowych metrów w cenie. A dziś? Takich ofert ze świecą szukać. Ludzie kupują mieszkania Popyt na mieszkania jest tak duży , że sprzedają się nawet inwestycje ochrzczone mianem patodeweloperki. Niemniej ciekawe oferty się zdarzają, a utargować można nawet ponad 30 tys. zł. – Liczba akcji

Mespila Investments Ltd. ogłosiła wezwanie na 100% akcji Pagedu po 57,63 zł

. Proponowana w wezwaniu cena to 57,63 zł za jedną akcję, co stanowi premię w wysokości 3,2% w porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 55,82 zł, podano również. "

Akcjonariusze Global City Holdings zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji, a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (cena ta będzie równa średniej arytmetycznej średnich dziennych cen ważonych wielkością obrotów) w okresie sześciu miesięcy przed ogłoszeniem takiego

Studia na pełen etat. "Pracuję przed i po zajęciach, czasem w trakcie. Nabawiłam się nerwicy"

wysokie ceny najmu. - Rynek mieszkaniowy jest bardzo ograniczony, ceny są bardzo wysokie, co powoduje, że studenci są zmuszeni do korzystania z ofert, z których nie skorzystaliby w lepszych warunkach finansowych. To prowadzi do nadużyć najemców, dlatego organizujemy akcję edukacyjną młodych o prawach

Koronawirus rozpętał panikę na rynkach. Ropa najtańsza od czterech lat, pikują indeksy giełdowe

prawie 4 proc., a Shanghai Composite traci 3 proc. W Korei akcje potaniały średnio o 4,2 proc. Wyprzedaż trwa także w Indonezji i Indiach. To oznacza, że także europejskie rynki spadają. Indeks WIG20 na otwarciu spadł o 6,63 proc., do poziomu 1649 punktów, co jest najniższym poziomem od 2009 roku. W

WZ Redana zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i o kapitale docelowym

lub części, wymagają zgody rady nadzorczej w formie uchwały, z zastrzeżeniem że cena emisyjna nie będzie niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych ważonych obrotami 90 notowań giełdowych, poprzedzających dzień podjęcia uchwały zarządu, pomniejszona o 10% dyskonta" - czytamy w innej

Paged: Wezwanie Mespila Inv. jest zgodne z interesem spółki, cena godziwa

porównaniu do średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, która wynosi 55,82 zł. Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w segmentach

Czy dziś się opłaca inwestować w mieszkania? Radzimy, w co zainwestować 50, 100 i 200 tys. zł

wzwyż, ale również posiadacze skromnych 50 tys. zł. Jednak w tym przypadku ceną jest wyższa wahliwość i niepewność zysku. Jeśli zaś nie czujemy się na siłach, by samodzielnie wybierać spółki i kupować ich akcje, z pomocą przychodzą oferty towarzystw funduszy inwestycyjnych, które również inwestują w

FCapital Dutch wzywa do sprzedaży 34% akcji AmRestu po 215 zł/akcję

. "Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku podstawowym GPW z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 204,82 zł" - czytamy dalej. Jak podała spółka, bezpośrednim podmiotem dominującym FCapital jest

W Chinach urlop macierzyński trwa cztery miesiące, w Polsce - rok. Ale za Wielkim Murem pracodawcy bardziej cenią pracujące matki

więcej za nie zapłacimy niż za kurze czy kacze jaja. Ich cena jest za to porównywalna z gęsimi. Akcja "rodzić po ludzku" raczej w szpitalach kraju jedwabiu i herbaty nie miałaby powodzenia. Po porodzie kobiety często lądują na szpitalnym korytarzu. Tam, wśród przechodniów, sprawdza się

Nie wystarczy godzina dziennie. Prowadząc sklep internetowy, masz kilka etatów

częstych akcji promocyjnych i informowanie o nich we wszystkich kanałach. Skutecznym sposobem na stymulowanie sprzedaży są też rozmaite oferty specjalne, typu promocje z okazji urodzin sklepu czy np. Black Friday. Te bardzo często prowadzą do zwiększenia średniej wartości zamówienia. Klienci chcą właśnie

Nie chcą rozwiązywać jednorazowych problemów. To filantropi strategiczni

pełną precyzją określić tej wartości – ale z naszych wewnętrznych szacunków wynika, że jeden projekt wart jest średnio około 25 tys. dolarów. Są większe projekty, są też mniejsze. Jeśli pomnożymy to razy 250, to mamy kilka milionów dolarów realnie dostarczonych do naszych beneficjentów. Kim trzeba

Koniec pustych biznesów. Czy grozi nam wielkie pęknięcie drugiej bańki internetowej?

; Zaledwie we wrześniu ubiegłego roku omawiana technologia miała swoje chwile triumfu. Wówczas dziennie dochodziło średnio do 225 tys. transakcji, dziś to ledwie kilkanaście tysięcy.   Jedna z największych giełd kryptowalut - FTX - jeszcze na początku roku była wyceniana na 32 mld dolarów. Dziś już

Zarząd Redanu: Cena w wezwaniu 2,07 zł na pograniczu dolnego przedziału wartości

. "Cena proponowana za akcje spółki objęte wezwaniem jest wyższa od określonej przepisami minimalnej ceny ustalanej zgodnie z art. 79 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy. W szczególności średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie

Było: pi, pi, pi, teraz promuje ich Sławomir. Wiemy, jaka jest strategia Shopee na polskim rynku i co myślą o swoich reklamach

aktywnych użytkowników dziennie. Firma zarobiła na niej ponad 4 miliardy dolarów. Sea to, owszem, firma z Singapuru, ale udziały ma tu chiński gigant mediów społecznościowych Tencent. Ten Tencent, w którym pracuje mnóstwo członków komunistycznej partii Chin. Jeszcze w listopadzie 2021 akcje konglomeratu Sea

BM Reflex: Ceny benzyny lekko wzrosną, a ceny ON spadną po niedzieli

olej napędowy średnio potaniał o 2 gr/l w stosunku do poprzedniego tygodnia. Należy przyznać, że skala zmian była tu dość zróżnicowana. Na pojedynczych stacjach obniżki wynosiły nawet 14 gr/l. Średnia cena autogazu wzrosła natomiast o 1 gr/l. Porównując dane do analogicznego okresu minionego roku w

Drżą mury Jerycha. Rosja masowo podnosi podatki i wprowadza nowe opłaty

połączeniu z ustalonym przez państwa Zachodu limitem cen na rosyjską ropę naftową dla odbiorców niestosujących restrykcji wobec Moskwy zmniejszyło eksportowe dochody państwa Putina o 160 mln euro dziennie. A po wejściu w życie unijnego embargo na paliwa te eksportowe straty Rosji podskoczą do 280 mln euro

Black Friday po polsku to tylko chwyt marketingowy. Różnica cen? 3,5 proc.

internetowych. W ubiegłym roku ceny w tym dniu w porównaniu z okresem tydzień wcześniej były, owszem, niższe, ale średnio o 3,5 proc. Te 3,5 proc. to i tak całkiem nieźle. Widać progres. W 2016 roku było to bowiem … 0 proc. W 2017 roku obniżka cen w tym dniu wyniosła średnio 1,3 proc. Ale do

Akcjonariusze Ergis uchwalili skup do 5% akcji własnych

dnia 31 grudnia 2018 r., podano również. "Liczba nabywanych przez spółkę akcji własnych w każdym dniu trwania skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia

Koronawirus pcha giełdy w przepaść. WIG20 najniżej od połowy 2003 r. Na Wall Street najgorsza sesja od krachu w 1987 r.

i Pekao SA. A kursy akcji trzech czwartych spółek z WIG straciły ponad 10 proc. na wartości. Najmniej na minusie - bo "tylko" 6,5 proc. - były akcje Orlenu.  Drogi frank Szybko na wartości traciła też polska waluta. W czwartek przed południem według średniego kursu NBP za 1 franka

Ile za litr benzyny? Ceny ropy wzrosły po ataku na Arabię Saudyjską

najpopularniejszej benzyny 95 kosztował w Polsce średnio 4,99 zł, a oleju napędowego 5 zł. W poniedziałek cena ropy naftowej wróciła zaś do poziomów z kwietnia, maja. Wtedy benzyna 95 i olej napędowy kosztowały ok. 5,2 zł za litr. Podwyżka cen paliw oznaczałaby też wzrost cen innych towarów i usług, czyli nakręcenie

Jako jedyni rzucili prawdziwe wyzwanie Allegro. Teraz trwa wojna w internecie w rytm najgorszej reklamy wszech czasów

. Free Fire była najczęściej pobieraną grą roku 2019. Jeszcze w ubiegłym roku miała 150 mln aktywnych użytkowników dziennie. Firma zarobiła na niej ponad 4 miliardy dolarów. I jeszcze w listopadzie 2021 akcje konglomeratu uchodziły za najbardziej gorące papiery na świecie. 6 listopada wycena spółki

Kredyt hipoteczny. Co robić, kiedy KNF zaostrza kryteria, a stopy idą w górę jak na drożdżach?

do banków trafiało po 2,5 tys. wniosków kredytowych. Dane Biura Informacji Kredytowej sugerują, że w październiku do banków napływało już mniej niż 1,9 tys. aplikacji dziennie – analizuje Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Choć więc wniosków kredytowych nie przybywa już w tak

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

; 0,0002 zł; 0,0005 zł; 0,0010 zł; 0,0020 zł; 0,0050 zł, podano także. "Na GPW krok notowania akcji danej spółki lub jednostek danego funduszu typu ETF zależy od kursu (ceny giełdowej) tych instrumentów oraz płynności (wartości) obrotu. Obowiązuje sześć tabel kroków

Cherrypick Games przeznaczy 6,6 mln zł na pozyskanie graczy 'My Spa Resort'

. "Transakcja objęła sprzedaż przez założycieli studia łącznie 112 050 sztuk akcji po cenie 59 zł" - czytamy w komunikacie. Założyciele studia zobowiązali się do udzielenia spółce pożyczki na inwestycja w marketing i jednocześnie zadeklarowali udział w podwyższeniu

Amazon wchodzi do Polski i uruchamia polską wersję sklepu. Sprzedawcy już mogą się rejestrować

być tylko dostawcą platformy do handlu, lecz produkuje też własne urządzenia, w tym czytniki e-booków i gadżety z asystentem głosowym Alexa. Amazon pobiera również opłaty za magazynowanie zapasów, które - jak podaje firma - są naliczane co miesiąc na podstawie średniej dziennej objętości mierzonej w

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 3,82% m/m do 946 pkt we wrześniu

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) spadł o 3,82% m/m do 946 punktów we wrześniu br., podała firma DSR. "Pierwsza połowa miesiąca była surowa dla całej GPW, co odbiło się na cenach akcji polskich producentów, a w

"The New York Times": Instagram boi się utracić najcenniejszą klientelę. Jak się broni?

dobiega końca. „Czas przed ekranem", wskaźnik pokazujący, ile godzin dziennie nastolatki spędzają na Instagramie, również spadł. To poważny sygnał ostrzegawczy, ponieważ Instagram do tej pory opierał się na nastolatkach, które średnio poświęcały aplikacji od trzech do czterech godzin

Inwestorzy zawiadamiają KNF. Kto "sypał" akcjami Kopeksu?

tej spółki wolumenie obrotu - informuje SII. Swojego właściciela zmieniało w środę 2 mln akcji Kopeksu. Dla porównania - średni dzienny obrót akcjami Kopeksu od 1 do 19 kwietnia to zaledwie 253 tys. akcji. Komisja Nadzoru Finansowego analizuje to zawiadomienie

Kaspijska ropa dla Węgrów. Dlaczego wypierają Amerykanów z Azerbejdżanu?

. Węgierski koncern podkreślił, że w Azerbejdżanie od lat obowiązują stabilne i przyjazne dla inwestorów przepisy w branży naftowej, a złoża ACG mają strategiczne znaczenie dla Baku. W zeszłym roku z tych złóż wydobywano średnio 584 tys. baryłek ropy dziennie, co stanowiło dwie trzecie całego wydobycia ropy w

Immobile miało 0,77 mln zł straty netto, 4,44 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

hotelu w Łodzi. Wskaźniki branżowe - RevPAR (przychód na pokój) oraz ADR (średnia dzienna stawka za pokój) zanotowały ponowny wzrost. Średnia dzienna cena pokoju wrosła w raportowanym okresie aż o 10 zł. Segment ten organicznie się rozwija - w maju otwarto dziesiąty hotel sieci w Lublinie oraz zawarto

Kryptowaluty w tarapatach?

polegające na sprzedaży i zakupie kryptowalut przez tego samego uczestnika w tym samym czasie tylko po to, żeby stworzyć wrażenie aktywności na rynku. To tzw. sztuczne obroty (wash trade) – jednoczesna sprzedaż i kupno akcji (lub innych instrumentów), która ma na celu sztuczne ustalenie ceny. Dzięki

Ubezpieczenie dla dziecka w szkole? To najgorsza opcja

je jednak rodzicom, bo szkoła brała za to prowizję. Pieniądze zebrane ze składek z tych polis w rzeczywistości sponsorowały remonty korytarzy, boisk czy sal gimnastycznych. I dlatego rodzice zaczęli w końcu skrzętnie porównywać ceny polis i ubezpieczać dzieci na własną rękę. Tym samym skończyły się

Życie milionera rentiera. 43-letni emeryt odwiedził po dwa razy każdy kraj świata, sypiając w tanich hostelach.

właściciel opuści cenę, bo się będzie bał, że nie sprzeda. Później się lokal i tak wyremontuje. A najemcy jest zazwyczaj i tak wszystko jedno, co widzi z okna, bo to nie jego mieszkanie, nie planuje tam mieszkać całe życie. Liczy się przede wszystkim cena za wynajem. A podróże? - Pomimo tego, że

Przegląd prasy

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Przeceną złotego i akcji na GPW, głównie banków, zareagował rynek na zbliżający się wyrok TSUE ws. hipotek

Sankcje duszą Rosję. Liczba osób, która będzie głodna albo będzie nie dojadała wzrośnie

mln euro dziennie. - A cena ropy, którą uzyskują rosyjskie firmy, jest znacznie wyższa niż zapisano w rosyjskim budżecie na ten rok. Zgodnie z ustawą budżetową w 2022 roku cena bazowa dla budżetu to 44,2 dol. na baryłce. Kwestia niewypłacalności Rosji wzięła się z tego, że 5 marca Putin podpisał

Przegląd informacji ze spółek

. Bank Pekao przygotował propozycję Pożyczki Ekspresowej SMEX dla małych i średnich firm z uproszczonymi procedurami i zdalną obsługą, podał bank. Play wprowadza ofertę promocyjną w ramach akcji ZostańwDomu z elementem grywalizacyjnym, podał operator

A może tak podarować dziecku... jego pierwszy milion?

opcja - bankowe depozyty - może była dobra jeszcze kilka lat, ale przez pandemię i wywołaną nią potrójną obniżkę stóp procentowych to raczej nie jest dobra opcja na dzisiejsze czasy. Oprócz tego, że oprocentowanie szoruje po dnie i średnio jest to zaledwie 0,1 proc., to same banki niechętnie biorą już

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Pepeesu zdecydowali o 0,12 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. cen energii elektrycznej --OT Logistics wypowiedział Allianz ZB umowę ws. kontroli nad Luka Rijeka --Akcjonariusze

Chiński start-up chce pobić rekord w giełdowym debiucie

technologicznych. Prospekt emisyjny Ant Group nie zawiera informacji o spodziewanej cenie akcji ani o terminie debiutu. Odzyskać zaufanie inwestorów Dla Chińczyków wejście Ant Group na giełdę to sprawa niezwykle ważna wizerunkowo. Hongkong walczy o odzyskanie zaufania inwestorów ze świata, którzy przez ostatni rok

Rok na huśtawce. Jak rząd lekceważył COVID, by potem zamknąć gospodarkę

, gdzie wydawało się, że koronawirusa udało się już zdusić. Cały czas utrzymywaliśmy średnią zakażeń na poziomie kilkuset osób dziennie, ale zaraz zbliżały się wybory prezydenckie, a politycznej ceny za kryzys nikt nie chciał płacić.   W maju znów otwarto restauracje i usługi. Teraz to Polacy

Naftowy sojusznik Kremla za dopłatą. Rosja prywatyzuje Rosnieft mimo sankcji Zachodu

sprawdzi, to wkrótce polscy kierowcy będą płacić ponad 5 zł za litr najpopularniejszej benzyny 95 oktanów. Zapewne już w tym tygodniu psychologiczny próg 5 zł za litr przekroczy cena benzyny 98 oktanów. Według firmy BM Reflex w ostatni czwartek litr tego paliwa kosztował w Polsce średnio 4,98 zł

Kto nam pomoże na starość? Opiekun medyczny wspiera seniorów i całą rodzinę

Średnia wieku rośnie, społeczeństwo się starzeje. W Polsce w 2018 r. mężczyzna żył przeciętnie 73,8 lat, kobieta 81,7 lat – tak wynika z danych GUS. W porównaniu z 1990 r. średnia długość życia wydłużyła się odpowiednio o 7,6 i 6,5 roku. Szybko też rośnie liczba osób powyżej 80. roku życia

PKN Orlen sfinalizował transakcję przejęcia kanadyjskiego Kicking Horse

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - PKN Orlen, za pośrednictwem spółki zależnej Orlen Upstream Canada Ltd., sfinalizował transakcję nabycia wszystkich akcji zwykłych kanadyjskiej spółki wydobywczej Kicking Horse Energy Inc. (Kicking Horse), podał koncern. Wartość transakcji

Przegląd informacji ze spółek

Holding- podniosły cenę w wezwaniu na 37,1% akcji ABC Data do 1,44 zł za akcję z 1,3 zł poprzednio, podali wzywający. (ISBnews)

Przegląd prasy

--MCI i ALSO Holding podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 zł za akcję (ISBnews)

Śląski baron kryptowalutowy. Czy giełda BitBay została ufundowana z wyłudzeń VAT-u?

Chcę kupić kryptowaluty na największej polskiej giełdzie BitBay. Bitcoin kosztuje dzisiaj 36 tys. zł. W ciągu ostatniego roku jego cena nie zmieniła się drastycznie: w lipcu 2019 r. wynosiła 40 tys. zł. Ale handel kryptowalutami to już nie Dziki Zachód. Giełda BitBay wymaga ode mnie

"Jak ktoś teraz kupuje koszulę, to komuś do trumny". Producenci odzieży bez zleceń szyją maseczki, ale będą zwalniać

powinno interweniować i zapanować nad wzrostami cen. - Nie wolno podnosić cen w takim momencie, żeby się bogacić na pandemii - mówi.  Na maseczkach nie zarobisz Przez duży popyt podrożały też tkaniny i guma, która kosztuje teraz nawet 40 groszy za metr, kilka razy więcej niż przed pandemią. Gumy i

Przegląd prasy

-- Po uruchomieniu tarczy finansowej do małych i średnich firm trafi 75 mld zł, a kolejne 25 mld zł jest zarezerwowane dla dużych przedsiębiorstw. Wniosek o pomoc w ramach tarczy finansowej z PFR ma być maksymalnie prosty. Wysokość subwencji zostanie wyliczona z automatu --LOT

Allegro idzie po 8 mld zł. Ten dokument odkrywa sekrety e-handlu w Polsce. I zapowiada śmiertelne zwarcie

akcji. Cena za udział waha się od 35 do 43 zł, (dla inwestorów indywidualnych jest to 43 zł za akcję, do nich trafi do 5 proc. całej oferty). To oznacza, że spółka chciałaby dostać z giełdy aż 8 mld zł. Z tego zdecydowana większość, bo ok. 7 mld trafiłoby do dotychczasowych właścicieli (fundusze

Przegląd informacji ze spółek

nazwą PureBIKE z identyfikatorem PB003. Całkowita wartość projektu wynosi 40,4 mln zł, a kwota dofinansowania z funduszy unijnych - 29,9 mln zł. Średnie dzienne wydobycie Grupy Lotos w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło 18 882 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie w II kwartale

Przegląd informacji ze spółek

wykonawca, podała spółka. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowił o ogłoszeniu upadłości spółki Uboat-Line obejmującej likwidację majątku, podała spółki. Średnie dzienne wydobycie

GPW: Marża EBITDA 50,5% to poziom od którego rentowność 'powinna się odbijać'

netto za I kw. 2016 roku istotny wpływ miało uwzględnienie opłaty na KNF za cały rok wobec dotychczasowego rozliczania w ujęciu kwartalnym. Z kolei na przychody wpływ miały m.in. mniejsza średnia opłata od transakcji, niższe obroty na akcjach, czy sezonowość i przesunięcia rozliczeń w segmencie

Agonia klasycznego handlu? To nieuniknione. Branża e-commerce w pandemii ma się świetnie

powinno być tak, jak przy dostawie prądu – zakład energetyczny nie może w nieskończoność podnosić cen. Ten problem zauważyli już Amerykanie. Firmy z wielkiej internetowej czwórki: Amazon, Apple, Google i Facebook notowania giełdowe mają tak napompowane, że mogą w nieskończoność emitować nowe akcje i

Strajk Tunezyjczyków na polu naftowym spółki Kulczyk Investments

portfolio spółki, bo dzięki nim do firmy płynie gotówka ze sprzedaży produkowanej tam ropy naftowej i gazu. W trzecim kwartale 2016 r. średnia dzienna produkcja spółki w Tunezji wyniosła ponad 1 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Druga odnoga działalności Serinusa polega na

Przegląd prasy

za pomocą smartfona i robią to średnio 2,5 godziny dziennie --IBRiS dla "Rz": Ponad połowa Polaków (51%) chce ograniczenia handlu w niedzielę, za pozostawieniem otwartych sklepów opowiada się 43% --Riopka z Haitong Banku: W najbliższych

Przegląd informacji ze spółek

H88, spółka zależna R22, nabędzie 80 tys. akcji R22 w ramach programu skupu, podało R22. Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99,39%. Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen) zawarł z APN Promise umowę o współpracy, na mocy

Irańska ropa zdołuje ceny i ucieszy kierowców

niemal dwa razy niższe niż przed rokiem. We wtorek saudyjski minister ds. ropy Ali al-Naimi stwierdził, że Rijad jest gotowy "poprawić" ceny, czytaj: podbić, ale pod warunkiem że do tej akcji dołączą gracze spoza klubu OPEC. Na razie szans na to nie widać. Według

Przegląd informacji ze spółek

"kupuj" z "trzymaj" oraz 12-miesięczną cenę docelową akcji do 15,8 zł z 14,85 zł, wynika raportu datowanego na 1 lipca. Średnia produkcja z bloku Shaikan w Iraku w ciągu ostatnich dwóch miesięcy osiągnęła 38 000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (bopd) a

Przegląd prasy

--V4C tworzy fundusz Polska Plus z kapitałem na poziomie 150 mln euro --KNF wykluczyła bezterminowo akcje Westa Isic z obrotu na GPW --KNF utrzymała decyzje ws. kar pieniężnych dla 2 biur usług płatniczych --Wskaźnik cen

Przegląd prasy

--V4C tworzy fundusz Polska Plus z kapitałem na poziomie 150 mln euro --KNF wykluczyła bezterminowo akcje Westa Isic z obrotu na GPW --KNF utrzymała decyzje ws. kar pieniężnych dla 2 biur usług płatniczych --Wskaźnik cen

Wrocławski aquapark obniżył ceny biletów i zwiększył zyski. To trzeci najpopularniejszy obiekt w Europie

; tłumaczy Arkadiusz Gubała, dyrektor Średzkiego Parku Wodnego. Park odwiedza dziennie średnio ok. 500 gości. Trudno będzie ten wynik poprawić, bo nowe parki wodne i baseny powstają w wielu miejscowościach. W Rudzie Śląskiej, gdzie aquapark działa od pięciu lat, każdy rok zamyka się stratą: w 2013 r. ponad

Przegląd prasy

przyrzeczoną sprzedaży 14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao. --Pekao Bank Hipoteczny wyemitował 50 000 listów

Przegląd informacji ze spółek

. Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w grudniu wyniosło 3 262 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 12 036 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc. Rozwiązanie LiveChat zostało uznane za najlepsze na świecie w kategorii "Customer Service & Support Software"

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

cali. Odnotował ponadto: Spadek średniej ceny telewizora jest najmocniejszy w odniesieniu do większych ekranów ?przykładowo za cenę telewizora 65-calowego kupionego w 2015 roku dziś moglibyśmy mieć dwa. W 2019 roku telewizory o przekątnej 65 cali stanowiły 9 proc. sprzedaży w Polsce. Szacuje się, że do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

poczty kalkuluje aktualną cenę standardowego listu krajowego w Polsce na 95 eurocentów. Mimo, że jest to poniżej europejskiej średniej, która wynosi 1,12 euro, daleko nam do takich krajów jak, najtańsze pod tym względem Malta (30 eurocentów) i Cypr (41 eurocentów). Taniej niż w Polsce list wyślemy w dużo

Przegląd prasy

mniej więcej jedną trzecią resortów --Na Allegro sprzedaje się teraz średnio 1,2 mln produktów dziennie, a Poczta Polska 4 grudnia pobiła swój rekord i przyjęła pół miliona przesyłek Puls Biznesu --Strategia rozwoju Banku