średni kurs złotego zamówienia publiczne

Zespół komunikaty.pl

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Prezentujemy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które określa średni kurs złotego, będący podstawą przeliczania wartości zamówień publicznych.

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Od dnia 01 stycznia 2014 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249 zł.

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

W związku z dyspozycją art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.

Nowy kurs euro

Nowy kurs euro

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763). ZAPAMIĘTAJ Od dnia 01 stycznia 2008 r. średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

W Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

Kurs euro

Kurs euro

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Obecnie ustalony kurs wynosi: 1 Euro = 4,4536 zł.

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

wszczętych od dnia 01 stycznia 2022 r. zastosowanie znajduje kurs € ustalony w Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2022 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Prezes Rady Ministrów w dniu 18 grudnia 2019 r. wydał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453). Wprowadzone rozporządzenie ustala kurs € w zamówieniach publicznych przy

Kurs euro do zamówień publicznych

Kurs euro do zamówień publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453), który określa, że 1€ = 4,2693 PLN netto.                     

Zmiany w Pzp w 2016 roku

Zmiany w Pzp w 2016 roku

sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego postawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). Zgodnie z jego treścią średni kurs wynosi 4,1749 zł. Zmiany w Pzp 2016 Kurs euro do zamówień publicznych

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

? dla zamówień na roboty budowlane. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym kwoty wyżej wyrażone w ? przeliczane są wg kursu netto ustalonego przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego

Kurs euro w zamówieniach publicznych

. 200.000 = 803.920,00 zł. netto. 5.000.000 = 20.098.000,00 zł. netto. * Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro

Nowe wartości progowe w zamówieniach publicznych

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650). 2) Rozporządzenie Prezesa

Obecna recesja to koniec czasów łatwego wzrostu [WYWIAD]

Obecna recesja to koniec czasów łatwego wzrostu [WYWIAD]

. Zacieśnianie polityki monetarnej kursu złotego nie uratuje, a jej przełożenie na inflację, no cóż, właśnie się wyczerpuje. To co się właściwie dzieje, że stare metody działają tylko do pewnego stopnia? - Jest kilka kwestii. Zacznijmy od surowców. Inflacja w ujęciu globalnym wynika w dużej mierze z nierównowagi

Rosyjską gospodarkę miała zabić inflacja i sankcje. Nic z tego. Kiedy Putinowi skończą się pieniądze na wojnę?

Rosyjską gospodarkę miała zabić inflacja i sankcje. Nic z tego. Kiedy Putinowi skończą się pieniądze na wojnę?

zadziwiającą sytuację - rosyjski rząd zdecydował się na 60 proc. wzrost wydatków w porównaniu do ubiegłego roku. Dlaczego? Ministerstwo finansów tłumaczy, że z góry wpłaciło znaczną część funduszy, ok. 20 mld dol., na pokrycie zamówień publicznych, prawdopodobnie w znakomitej większości związanych z wojną

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

mieszkaniowym, zaczęły być aktywne na rynku zamówień publicznych, szukając szans w realizacji projektów infrastrukturalnych. Generalnie na pewno budownictwo mniej się dołoży do wzrostu PKB. Może warto dodać, że wzrost płacy minimalnej w 2023 r. pociągnie wynagrodzenia w górę, szczególnie te niższe

Koronawirus atakuje firmy. Przedsiębiorcy: "Oszczędności się kiedyś skończą. Za co będziemy żyć?"

Koronawirus atakuje firmy. Przedsiębiorcy: "Oszczędności się kiedyś skończą. Za co będziemy żyć?"

umowy-zlecenia. Marcin Chmielarski, prezes firmy, mówi, że koronawirus uderzył w najgorszym możliwym momencie. Po zimie, która zawsze jest dla przewoźników słabszym okresem. – W pierwszych dniach epidemii koronawirusa mieliśmy o jakieś 80-90 proc. mniej pasażerów niż zwykle. Teraz na każdym kursie

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, ustaloną z zastosowaniem średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. 3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania

Maxy Boeinga mają się wzbić w powietrze jeszcze w tym roku. Co dalej z maszynami zamówionymi przez PLL LOT?

Maxy Boeinga mają się wzbić w powietrze jeszcze w tym roku. Co dalej z maszynami zamówionymi przez PLL LOT?

ułożenia części przewodów w maszynie. Zalecenia będą teraz konsultowane przez najbliższe 45 dni. Potem pojawi się końcowy raport określający, co linie lotnicze muszą wdrożyć w zakresie szkolenia pilotów oraz instrukcji lotów. Dopiero po przeprowadzeniu takich kursów będą mogły odbyć się regularne loty

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. Art. 36. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

: Licytacje komornicze z całego kraju Ustawa Przepisy ustawy mają zastosowanie do umów koncesji, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, ustaloną z zastosowaniem średniego kursu złotego w

Zmiana Prawa o zamówieniach publicznych

są stosować kurs ustalony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610). Wskazane rozporządzenie ustaliło kurs złotego w stosunku do

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. 3. Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

Ustalenie równowartości 14.000 odbywa się na podstawie kursu ustalonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (miejsce publikacji: Dz. U

Osierocona branża. Taksówkarze uciekają z zawodu. Desperaci wożą seksklientów lub narkotyki

zdrowotną, dzięki czemu koszty pracy maleją o kilkaset złotych miesięcznie. Ci, którzy opłacają pełny ZUS, często pracują po kilkanaście godzin dziennie i biorą dodatkowe kursy w nocy, by im się opłacało. – Ratujemy się, jak możemy - mówi Bartosz Gardocki, taksówkarz i autor reporterskiej książki o

Złoty ma dziś szansę na umocnienie

PKB dla strefy euro. Po południu zostaną zaś opublikowane lipcowe dane o zamówieniach przemysłowych w USA oraz zaplanowane są publiczne przemówienia przedstawicieli Fed (Brainard, Kashkari). Jednym z publikowanych raportów będzie inflacja w Szwajcarii. Oczekuje się jej

Sankcje duszą Rosję. Liczba osób, która będzie głodna albo będzie nie dojadała wzrośnie

było do tej pory. I to się w najbliższej przyszłości już nie zmieni. Mówi pani, że sytuacja finansowa Rosjan ulegnie zmianie. Ile zarabiają? - Średnia pensja w przemyśle w dużych firmach wynosiła mniej więcej równowartość 700 dolarów miesięcznie. Mówię o kursie rubla jeszcze sprzed wojny. Natomiast

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

Każdy z 36. WOG-ów musi zamówić ten sam zestaw podstawowych produktów, m.in. jedzenie, środki czystości, materiały biurowe, ubrania czy materiały medyczne; organizują szkolenia BHP czy kursy językowe, zlecają remonty budynków. Na wydatki rzeczowe każdy z nich przeznacza

Nastroje na rynkach nadal nie sprzyjają złotemu

polskiej waluty. Niemniej jednak, w kolejnych dniach złoty odzyskał część sił. W efekcie, dzisiejsze kwotowanie para USD/PLN rozpoczęła z poziomu 3,938, natomiast kurs otwarcia EUR/PLN został ustalony na poziomie 4,407. Wydaje się jednak, że niniejsze ruchy są jedynie korektami. Sentyment rynkowy nadal nie

PMI dla Polski powinien się poprawić w kolejnych miesiącach wg analityków

zamówień ogółem. Najwyraźniej oznacza to, że słaby złoty nadal pomaga eksporterom. Niektórzy analitycy podkreślają również, że głównym motorem wzrostu, jak i zakładanego ożywienia jest jednak konsumpcja. Dopiero kolejne odczyty PMI mogą przynieść odpowiedź, czy ten spadek w przetwórstwie ma charakter

Przedpłaty na auta - wieczysta czkawka po PRL. Niedoszli nabywcy "maluchów" i "dużych fiatów" pilnie poszukiwani

wykorzystać zaledwie połowę potencjału polskich fabryk aut. Amatorzy własnych czterech kółek musieli z góry uiścić pełną urzędową cenę wybranego samochodu. W przypadku „,malucha” było to 93 tys. zł, a „dużego fiata” 183 tys. zł. Średnia miesięczna płaca w 1981 r. wynosiła zaś 7,7 tys

Przegląd prasy

--Pierwsze w Polsce testy autonomicznego samochodu ruszą w przyszłym tygodniu na odcinku między Krakowem a Tarnowem na autostradzie A4 --Po deklaracji Polski i USA dot. technologii 5G kursy akcji telekomów na GPW spadały --W zakładach Toyoty w Laskowicach

Senat głosuje w sprawie pomocy dla frankowców

, pozostałe waluty średnio poniżej 1%. Oczywiście trudna sytuacja nie jest jedynym powodem tej ustawy, gdyż gdyby tak było, należałoby ją całą wyrzucić do kosza. Zwolennicy częściej wskazują na nieetyczne praktyki banków podczas udzielania tych kredytów. Jaki to będzie miało wpływ na złotówkę? Gdyby doszło do

Klasa średnia zaciska pasa. "Trzy lata temu byliśmy na rodzinnych wakacjach w Hiszpanii, a dziś oszczędzamy na maśle"

miesiącu budżet ubraniowy się wyczerpał i z wymianą muszę poczekać na nową pulę.  Razem z narzeczonym odeszła stabilizacja  Anna, 32 lata, pracowniczka administracji publicznej z Warszawy. Zarabia 3 tys. zł na rękę. Jej sposób na inflację? – Żeby w sklepie nie popłynąć z wydatkami, zabieram

Dobry odczyt PMI wpłynie na poprawę tempa wzrostu PKB w I kw. wg analityków

zamówień w eksporcie. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym nasilające się ożywienie w budownictwie, związane w znacznym stopniu z rosnącą absorpcją środków unijnych i zwiększeniem inwestycji publicznych, będzie w najbliższych kwartałach oddziaływać w kierunku wzrostu produkcji w

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

. Przyjmując, że kurs euro zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) wynosi 4,387 zł. z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień

Jaki będzie kurs złotego? Analitycy mają rozbieżne opinie

płynących do Polski na prywatyzację umacnia złotego, ogranicza to dług publiczny, a to dodatkowo powinno wzmocnić złotego - tłumaczy Jakub Borowski, główny ekonomista Invest Banku. - Do tego rząd może sam umacniać kurs złotego, wymieniając swoje środki walutowe na rynku a nie w NBP. Albo tylko o tym

Chińskie tańsze, niemieckie lepsze? Czas zbudować "Drugą Gdynię"

Polski mogą być przetargi, świadczy przykład bydgoskiej Pesy, dzisiaj największego producenta tramwajów na świecie, czy polskich firm IT, których sukces jest przykładem rozwoju ciągnionego przez zamówienia publiczne. Setki małych i średnich firm czekają na swoją szansę. "

Kryzys dopiero się zaczyna

. Aż 87 proc. przedsiębiorców spodziewa się, że to dopiero początek kryzysu i będzie jeszcze gorzej. Firmom spadają zamówienia - średnio o jedną trzecią. Ale niektóre straciły ich nawet 80 proc. I liczba przedsiębiorstw borykających się ze spadkiem rośnie. Narzeka na to już 70 proc. przedsiębiorstw (w

Zmiany prawa zatrzęsły jedną z najgorzej wynagradzanych branż. W ochronie 500-godzinnych maratonów już nie ma

. Czytaj też: Tak płacą w najmniejszych firmach - przeciętnie prawie o połowę mniej niż średnia krajowa. Mamy najnowsze dane Niewolnicy ceny Zmian w prawie zamówień publicznych i w nowelizacji ustawy o płacy minimalnej dokonał sektor publiczny - i to on zmianom najbardziej się opiera. Na początku tego

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

(m.in. metale, wyroby elektroniczne i optyczne), co jest związane z osłabieniem kursu złotego. Oba czynniki powinny wspierać wzrost inflacji PPI w kolejnych miesiącach (obok efektów niskiej bazy cen ropy). Może to oznaczać, że już w połowie roku inflacja PPI zbliży się do 4,0%, co (obok wzrostu inflacji

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wyszedł z konsolidacji i przybrał postać wyraźnie pro-wzrostową --Dane z Niemiec wspierają złotego, ale perspektyw słabe --Zysk netto Olympic wzrósł r/r do 13,91 mln euro w III kw. 2016 r. --Wartość zamówień

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

będzie jego ekosystem, którego budowa potrwa od dwóch do trzech lat. Źródło: spółka Gwarancje24.pl : Od czerwca br. przedsiębiorcy biorący udział w przetargach opartych na prawie zamówień publicznych zyskali alternatywę wobec wadium wpłacanego w gotówce. Dzięki zmodernizowanemu

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

publicznych będzie się stopniowo obniżać. W całym II kw. średnia dynamika produkcji przemysłowej zwiększyła się do 7,1% wobec 5,6% w I kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się do 21,5% wobec 25,7%. Dane o produkcji w okresie kwiecień-czerwiec stanowią zatem ryzyko w górę dla

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

środowiska wielochmurowe, przyśpieszając transformację cyfrową w obliczu obaw o cyberbezpieczeństwo. Niemniej tylko 40% badanych ma przekonanie, że jest w stanie udźwignąć atak aplikacyjny w chmurze publicznej, a aż 72% wskazuje na braki w kompetencjach bezpieczeństwa. Branża usług finansowych jest liderem

Dane o produkcji w VIII sugerują wolniejszy wzrost PKB w II półr. wg analityków

przemysłowej i budowlano-montażowej jest neutralny dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Jednocześnie stanowią one wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. br. (4,4% r/r wobec 5,1% w II kw.) " - ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra. (ISBnews)

Przetargi: nadciąga zima

We wrześniu  2010 roku, spośród klasyfikowanych 59 dużych i średnich ośrodków miejskich, spadek liczby ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego odnotowano w 19 miastach. Miesiąc wcześniej ? w sierpniu ? spośród 60 uwzględnionych wtedy w zestawieniu miast, liczba ogłaszanych przetargów

Przegląd prasy

zł w 2017 r. --KNF: Aktywa Pekao OFE będą przeniesione do OFE PZU 'Złota Jesień' 12 października --GUS: Nowe zamówienia w przemyśle spasły o 16,2% r/r w marcu --GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,8% w styczniu-marcu

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

roku liczba ogłoszeń o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych spadła względem grudnia 2011 o 24,10 procent. Tak poważny spadek to ?zasługa? dwóch kategorii zamówień ? dostaw towarów oraz dostaw usług. W obu tych segmentach miesięczny

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - Październikowe dane o produkcji przemysłowej ukształtowały się powyżej oczekiwań rynkowych głównie z uwagi na efekty kalendarzowe i przyśpieszone wykonanie przed wyborami inwestycji publicznych. Większość analityków podtrzymuje, że w IV kw. br

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

ubiegłorocznej bazy i ograniczeń podażowych (braku wykwalifikowanych pracowników), dynamika inwestycji publicznych będzie się stopniowo obniżać. Opublikowane dziś dane o produkcji przemysłowej i budowlano montażowej są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Jednocześnie sygnalizują

Co miesiąc zostawiają nam 50 mln. Tego miasta nie byłoby bez studentów

Lublin, obok Krakowa, Warszawy i Wrocławia, jest jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce. Działa tu pięć publicznych uczelni wyższych: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i

Dane za lipiec sugerują spowolnienie wzrostu PKB w III kw. wg analityków

pracowników), dynamika inwestycji publicznych nie będzie się zwiększać, lecz utrzyma się na relatywnie wysokim poziomie. Sumaryczny wpływ opublikowanych dzisiaj danych o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej jest neutralny dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Jednocześnie nie zmieniają

Do Polski wchodzi Uber. Nowy rodzaj taksówki?

wyłącznie pracownicy firm udostępniających limuzyny z szoferem, jednak później dołączyli do niej indywidualni kierowcy, chcący dorobić wożeniem pasażerów. Uberowi muszą płacić 20 proc. od każdego kursu. W niektórych krajach Uber uruchomił też usługę Uber Taxi. Jej użytkownicy za pomocą aplikacji mogą

Kryzysie, daj już nam spokój. Kiedy europejska gospodarka wyjdzie na prostą?

za granicę. W szczytowym momencie kryzysu, w lutym 2009 roku euro kosztowało nawet 4,9 zł. Obecnie złoty jest stabilny, a kurs euro oscyluje wokół 4,15-4,2 zł. To eksporterom nie przeszkadza, ale i nie pomaga. Zupełnie inaczej niż 4 lata temu wyglądają wydatki Polaków. Gdy

Dzisiejsze dane sugerują, że spowolnienie w I kw. było przejściowe wg analityków

obawy o to, że zaskakujące spowolnienie wzrostu PKB w I kwartale (do 3,0% r/r) może być kontynuowane w dalszej części roku. W warunkach niezłego tempa rozwoju gospodarki strefy euro i dość słabego kursu złotego mało prawdopodobne jest naszym zdaniem trwałe i dotkliwe spowolnienie w polskim przemyśle

Poranny komentarz rynkowy XTB - RPP obniżyła, ECB poczeka

- ale już publiczna, informacja, iż hiszpański rząd negocjuje warunki złożenia wniosku (!), deklarując, że jest gotów zrobić to niezwłocznie. Mimo to, wydaje się, iż nie nastąpi to w najbliższej przyszłości. Według źródeł w hiszpańskim rządzie oczekiwania Madrytu to interwencje EBC/EFSF, które obniżą

Konsumpcja prywatna może stopniowo słabnąć w kolejnych miesiącach wg analityków

konsumpcji w tych kwartałach o 0,2 pkt. proc. W efekcie, mimo efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy, roczna dynamika konsumpcji w IV kw. obniży się nieznacznie w porównaniu z III kw. (o 0,1 pkt. proc.). Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności

Afera Cambridge Analytica. Facebook wybrał Amerykanom prezydenta. Czy nam też wybierze? I jeszcze na tym zarobi

bohaterów dramatu: Alexander Nix, Aleksandr Kogan, Christopher Wylie, Donald Trump i Mark Zuckerberg. Trzy pierwsze nazwiska nie były szerzej znane do zeszłego poniedziałku. Dwa ostatnie są od miesięcy synonimami problemów z demokracją i globalną siecią. Alexander Nix, w średnim wieku, o wyglądzie

Dane o produkcji za marzec sugerują spowolnienie PKB w I kw wg analityków

się też indeksy aktywności w krajach strefy euro, będących naszymi głównymi partnerami handlowymi, a kurs złotego pozostaje na poziomie zapewniającym polskiemu eksportowi konkurencyjność. To wszystko powinno sprzyjać zwiększeniu dynamiki eksportu, a przez to również produkcji w przetwórstwie

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

biuletynie zamówień publicznych . Inwestor został na dodatek ukarany przez Unię 2 mln zł karnych odsetek. Czytaj więcej o udanych i nietrafionych inwestycjach na Mazowszu Wyspa Młyńska - 6 hektarów na Brdzie, w centrum Bydgoszczy . Za Jagiellonów zbudowano na niej młyny. Za Wazów - mennicę. Za Bismarka

Wańka-wstańka na warszawskim parkiecie

, sześć miliardów - Polska Grupa Energetyczna. Do historii GPW przejdzie szczególnie ta ostatnia oferta publiczna, bo zainteresowanie akcjami PGE pobiło wszelkie rekordy. Inwestorzy zamówili akcje za zawrotne 45 mld zł, a zlecenia graczy detalicznych zostały zredukowane aż o ok. 96,5 proc

Dziecko ssie kasę od małego. Ile nas kosztuje? [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 1]

pracy i płatnego urlopu macierzyńskiego, za to z wielkim kredytem na mieszkanie.We wtorek kolejna część cyklu : Ile kosztuje uczeń podstawówki?   W środę : Podliczamy ucznia szkoły średniej

Prof. Winiecki: Nie poddaję się histerii

średnio rozwinięte mogą na tym skorzystać. Może dobrze, że nie mamy euro. Złoty jest słaby, nasze produkty są tańsze dla Europejczyków. - Takie rozumowanie to fatalny błąd, który popełnia wcale liczne grono, z Grzegorzem Kołodką na czele. Bez większego

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

PKB mogą być interpretowane przez inwestorów jako sygnał rosnącego prawdopodobieństwa wcześniejszego zaostrzenia polityki pieniężnej. W konsekwencji, dane o PKB są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji. Dzisiejsze dane o PKB sygnalizują znaczące ryzyko w górę dla naszej prognozy

"Norweska" lista płac. W budowlance od 63 zł za godzinę, w kuchni - 81 zł...

będę ukrywać, że głównym powodem, dla którego wyjechałem do Norwegii, są zarobki. W Polsce pracowałem jako magazynier. Zarabiałem maksymalnie dwa tysiące złotych na rękę, co i tak było niezłą stawką. Tutaj mam stawkę godzinową - 170 NOK netto [około 82 zł], co jest jedną z niższych płac w Norwegii, ale

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

. Rządzący to wiedzą? - Ten wykres pochodzi z najnowszej analizy zamówionej przez rząd. Jest więcej niepokojących sygnałów. Z naszych ostatnich badań na UW wynika, że innowacyjność polskiej gospodarki po dekadzie w Unii zmalała, zamiast wzrosnąć

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

w 2017r. Tym bardziej, że obecny kurs złotego najwyraźniej nie ogranicza popytu eksportowego, na co wskazuje wysoka dynamika produkcji przemysłu, szczególnie w przetwórstwie. Trudno jednak oczekiwać aby nawet tak dobre odczyty zmieniły nastawienie członków RPP. Retoryka Rady może naszym zdaniem

Henryka Bochniarz: Etatów nie będzie

menedżerowie z prawdziwego zdarzenia, nie wprowadzą reguł racjonalnego zarządzania, to pieniądze publiczne będą wydawane źle. Bez względu na to, ile ich będzie. Cytat z waszej broszurki: "W Polsce podatki są na poziomie zbliżonym do średniej europejskiej, a powinny być wyraźnie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zostanie rozbudowana w Polsce, we Francji i w Niemczech o zupełnie nowe produkty dla małych i średnich firm: BI Cloud oraz zapowiadaną wcześniej usługę Wszystko opartą o Comarch beacon i aplikacje mobilne. Dodatkowo we Francji i Niemczech rozpocznie się sprzedaż kolejnego produktu oferowanego dotąd tylko w

Największy tegoroczny debiut na GPW. 18 proc. zysku na akcjach Celon Pharma

popyt na papiery Celon Pharma jest ogromny, było widać już w ofercie publicznej, gdy inwestorzy złożyli zapisy warte 1,5 mld zł. To oznacza, że popyt sześciokrotnie przewyższył podaż, bo Celon Pharma miał w planach znaleźć chętnych na akcje za "jedyne" ćwierć miliarda złotych. W związku z tym

Na finiszu sesji PZU dało aż 15-proc. przebitkę

Notowania akcji PZU na GPW PZU równa się GPW - można powiedzieć po zakończeniu inauguracyjnej sesji największego polskiego ubezpieczyciela. Dał o sobie znać głód instytucji finansowych, które w ofercie publicznej zamówiły dziewięciokrotnie więcej

Udany debiut PZU na giełdzie. Akcje dały zarobić prawie 12 proc.

- Sprawdziłem rachunek, bo wystawiłem zlecenia sprzedaży akcji. Super! Z żoną sprzedałem akcje średnio po 350 zł. Mam 2 tys. zł na czysto - cieszył się 37-letni inwestor z Krakowa. W ofercie publicznej kupił z żoną maksymalne pakiety po 30 akcji PZU. Zainwestowali 18 750 zł