średni kurs nbp pln eur

Grupa Lotos ma nowe umowy w ramach refinansowania kredytów na Program 10+

) oraz kredyt obrotowy w kwocie 100 mln USD (ok. 376 mln zł według kursów średnich NBP z dnia 2 lipca 2019 roku) - jako waluty bazowej, z możliwością wykorzystania w USD, EUR lub PLN" - czytamy w komunikacie. Termin spłaty kredytów przypada nie później niż w dniu upływu

Projekt budżetu: Podstawowa stopa proc. wyniesie średniorocznie 2,3% w 2018 r.

budżetowej. Fundamenty polskiej gospodarki, w przypadku braku szoków zewnętrznych, powinny sprzyjać umacnianiu się polskiej waluty w kolejnych latach" - wskazano także w dokumencie. Według projektu, średni w roku kurs PLN/ EUR wyniesie 4,27 w 2017 r. i 4,25 w 2018 r. (wobec

Belka: Może się okazać, że raty mogą być nawet niższe niż przed aprecjacją CHF

zaprezentowanej wczoraj przez Jakubiaka propozycji jest zastąpienie wszystkich parametrów kredytów CHF parametrami typowymi dla kredytów PLN w momencie ich udzielenia. "Przewalutowanie kredytu CHF na PLN następuje po średnim kursie NBP z dnia przewalutowania, przy jednoczesnym

Czy Fed może zaskoczyć?

uwadze publikację NBP, która będzie miała miejsce o 14:00 - poznamy wtedy bilans płatniczy za lipiec. EUR/PLN Kurs EUR/PLN od połowy lipca znajduje się w trendzie wzrostowym. Po osiągnięciu maksimum na poziomie 4,2610, przeszedł w fazę korekty

Belka: Może się okazać, że raty będą niższe niż przed aprecjacją CHF (aktual.)

przez Jakubiaka propozycji jest zastąpienie wszystkich parametrów kredytów CHF parametrami typowymi dla kredytów PLN w momencie ich udzielenia. "Przewalutowanie kredytu CHF na PLN następuje po średnim kursie NBP z dnia przewalutowania, przy jednoczesnym podziale kredytu

Piechociński proponuje bankom m.in. 3-letnie wakacje dla kredytów hipotecznych

kursie równym średniemu kursowi NBP w dniu przewalutowania, po trzecie, wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych na 3 lata (także dla kredytów złotowych) oraz wprowadzenie limitu wysokości raty na poziomie z końca 2014 r. Czwarta rekomendacja to odstąpienie od żądania dodatkowego zabezpieczenia kredytu z

Przegląd prasy

sięgnęła 38 457 --Asbis ma umowę dystrybucyjną z Tintri dotyczących m.in. CEE i WNP --Pogorszenie nastrojów globalnych stwarza ryzyko powrotu EUR/PLN powyżej 4,5 zł --MRPiPS: W ramach dodatku solidarnościowego wypłacono 110

Saxo Bank: Złoty będzie tracił przez Fed i zawirowania wokół kredytów frankowych

minimalne, choć kurs EUR/PLN może cofnąć się do ostatniego średniego poziomu, w sytuacji, gdy kurs euro do dolara spadnie ponownie. "Inne składowe - takie jak likwidacja kredytów frankowych w okresie przed wyborami parlamentarnymi w październiku - mogą zaważyć na całej sytuacji znacznie poważniej"

BZ WBK uwzględni ujemny LIBOR, zastosuje 1-proc. spread do 30 VI

zainteresowanym posiadaczom kredytów we frankach szwajcarskich możliwość konwersji na kredyt w złotych, a także redukcji zadłużenia na korzystnych warunkach. M.in. we wrześniu 2014 roku zaproponowaliśmy przewalutowanie kredytu w CHF na PLN bez spreadu walutowego (po kursie średnim NBP z dnia przewalutowania), bez

Popołudniowy komentarz do rynku złotego - przerwa w podwyżkach

. O godzinie 18:15 kurs USD/PLN testował poziom 2,7049 zł, a EUR/PLN 3,9487 zł. ----   Marcin R. Kiepas   marcin.kiepas@xtb.pl  

Piechociński: Nie będzie łatwego zmniejszenia obciążeń dla kredytobiorców w CHF

zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP w dniu przewalutowania, po trzecie, wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych na 3 lata (także dla kredytów złotowych) oraz wprowadzenie limitu wysokości raty na poziomie z końca 2014 r. Czwarta rekomendacja to odstąpienie od żądania

Przegląd prasy

zawiesiła notowania 6 spółek za brak raportów za IV kw. 2014 r. --Raiffeisen Polbank zanotował 338 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. --TNS Polska: Bankowcy oczekują kursu EUR/PLN na poziomie 4,14 na koniec kwietnia

Przegląd prasy

dywidendy na akcję --Kurs EUR/PLN w pobliżu bariery 4 zł z perspektywą zaatakowania tego poziomu --Grupa Masterlease zakłada rozwój organiczny 'nieco szybszy' od całego rynku --Zysk netto Elzabu wzrósł r/r do 24,12 mln zł w

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

umocnienia złotego wobec EUR, a także CHF, co zmniejszyło ryzyka dla sektora gospodarstw domowych (i będzie stabilizowało konsumpcję w średnim okresie). W pierwszej reakcji na decyzję RPP złoty osłabił się wobec EUR o 0,2%. Dalsze zachowanie się złotego będzie zależało od komunikatu RPP, który prawdopodobnie

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

oczekiwań obniżeniem ścieżki inflacji w nowej projekcji NBP. Oznacza ona, że RPP widzi konieczność silniejszego zmniejszenia kosztu kredytu, mimo utrzymywania się wzrostu PKB na relatywnie stabilnym poziomie. Wpływ na dzisiejszą decyzję Rady miał prawdopodobnie również fakt umocnienia złotego wobec EUR, a

Przegląd prasy

umocnił dolara, ale kurs EUR/PLN spadł --Obligacje serii H Vantage na łącznie 24,53 mln zł zadebiutują jutro na Catalyst --Kurs akcji Orion Investment wzrósł o 5,15% na debiucie na rynku głównym GPW --BIEC: Wskaźnik Dobrobytu

RPP obniżyła stopy procentowe

proc. Polska waluta zareagowała lekkim wzmocnieniem do głównych walut na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. O godzinie 14:50 kurs USD/PLN testował poziom 3,3070 zł, a EUR/PLN 4,3562 zł, wobec odpowiednio 3,3102 zł i 4,3659 zł tuż przed decyzją. RPP

Sprzedaż detaliczna może dalej rosnąć, wspierając poprawę PKB wg analityków

), co nie umknęło uwadze Marka Belki. W wywiadzie dla agencji Reutera wyraził obawy o zbyt mocnego złotego w stosunku do euro (obecnie kurs EUR/PLN poniżej 4,20), który ogranicza konkurencję polskiego eksportu i może negatywnie wpłynąć na kondycję gospodarczą. Prezes NBP uważa także, że perspektywa

Grupa Noble Bank: Rok 2009 na rynkach finansowych

do instrumentów denominowanych w walutach rynków wschodzących niezbędne będzie zmniejszenie się awersji do ryzyka. Także waluty niektórych krajów rozwiniętych mają podstawy do umocnienia w stosunku do amerykańskiego dolara. Wiele wskazuje na to, że kurs dolara osiągnął w okolicach 1,25 USD za 1 EUR