ściekowe

domi

Ogłoszono przetarg na ogromny kolektor ściekowy

Ogłoszono przetarg na ogromny kolektor ściekowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłosiło przetarg na budowę komór ściekowych na trasie mostu Północnego.

Pieniądze na auta poszły w ścieki

Opłaty od kierowców, za które można było promować sprzedaż nowych aut, rząd wydał na budowę instalacji ściekowych oraz konferencję klimatyczną w Poznaniu.

Przetarg na kolektor w Wawrze. Czekamy jak na zbawienie

Miejscy wodociągowcy ogłosili przetarg na budowę sześciokilometrowego kolektora ściekowego w Wawrze. - Nareszcie. Czekamy na tę inwestycję jak na zbawienie - mówi wiceburmistrz dzielnicy.

Kolejne inwestycje w gminie Żarki - kompostowania i przebudowa dróg

Przetarg wygrała BUDREMO - BMK Sp. z o.o. z Koszęcina. Firma lada dzień rozpocznie inwestycję. Termin zakończenia prac ustalono na 30 listopada br. W ramach zadanie zostanie zbudowana kompostowania osadów - będzie to płyta o powierzchni 250m2 obudowana wiatą o lekkiej konstrukcj

PKP Cargo: AWT Rekultivace ma zamówienie na budowę syst. kanalizacyjnego w Olzie

przyłączami o długości ok. 2,5 km oraz przeprowadzony zostanie remont ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej. "Uzyskanie tego ważnego zamówienia w ramach projektu 'Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski', który jest współfinansowany przez Unię

Idą podwyżki cen wody i ścieków. Zapłacimy średnio o 7 proc. więcej

Idą podwyżki cen wody i ścieków. Zapłacimy średnio o 7 proc. więcej

prezes Wód Polskich. Przemysław Daca zaznaczył też, że zyski z opłat firmy wodno-kanalizacyjnymi powinny wykorzystywać na nowe inwestycje, m.in. w oczyszczanie wód z mikroplastiku i ścieków medycznych czy wypełnienie zobowiązań wynikających z dyrektywy ściekowej.

Geotrans zawarł umowę na zagospodarowanie osadów z ChŚPWiK

Warszawa, 05.07.2016 (ISBnews) - Geotrans podpisał umowę z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (ChŚPWiK) na zagospodarowywanie osadów ściekowych, podała spółka. "Cieszy nas podjęcie współpracy z Chorzowsko

Szambiarki na osiedlach i w firmach. Śmierdzący problem w dużych miastach

Szambiarki na osiedlach i w firmach. Śmierdzący problem w dużych miastach

spełniać wymogi dyrektywy ściekowej od 2015 roku. 26 stycznia 2018 roku Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie 14 maja 2020 roku przekazała swoją opinię. Komisja uważa, że pomimo pewnych postępów i wsparcia finansowego w ramach polityki spójności UE wysiłki

BOŚ nagrodził firmy z Dolnego Śląska za działalność proekologiczną

wodno-ściekowej na terenie przedsiębiorstwa, co przyczyniło się m.in. do zmniejszenia negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. Inwestycja zmniejszyła również uciążliwość dla otoczenia (przykre zapachy, hałas) oraz ilość powstających ścieków" - czytamy w komunikacie

Geotrans będzie rekomendować przeznaczanie 20-100% zysku na dywidendę

środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych

Geotrans nabył 51% udziałów w inżynieryjnej spółce Kompania Elektryczna

. "Chcemy rozwijać się dwutorowo ? poprzez akwizycje, ale co oczywiste ? także organicznie. W tym, podstawowym obszarze wzrost skali biznesu jest wysoki i zgodny z naszymi oczekiwaniami. Konsekwentnie wygrywamy kolejne przetargi na odbiór komunalnych osadów ściekowych, ubocznych produktów spalania i

Rodzinne Ogrody Działkowe zmienią swoje oblicza? Działkowcy dostaną 50 mln zł z Unii

Rodzinne Ogrody Działkowe zmienią swoje oblicza? Działkowcy dostaną 50 mln zł z Unii

zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza, poprawa stanu zieleni oraz realizacja małej infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej – zapewniał minister Grzegorz Puda.

Geotrans oczekuje rekordowych wyników w 2016 r., nie wyklucza akwizycji

. "Z pewnością jesteśmy zadowoleni z wyników uzyskanych w I kwartale, kolejnym udanym okresie dla Geotransu. Nadal mamy jednak istotny potencjał wzrostu działalności. Cieszą kolejne wygrane przetargi na odbiór komunalnych osadów ściekowych i rekultywację terenów zdegradowanych. Z drugiej strony

NFOŚiGW chce wydać 40 mld zł na projekty proekologiczne do 2020 r.

. Według niego, w I osi priorytetowej, obejmującej kwestie związane z oszczędnością energii oraz ograniczenia emisyjności wydane zostanie ponad 5,6 mld zł. Natomiast w w II osi, obejmującej m. in. gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami do dyspozycji będzie ponad 15 mld zł

Akcjonariusze Geotransu zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendy

zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje

Geotrans planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.

umacnianie pozycji na rynku zagospodarowywania osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz ubocznych produktów spalania. Geotrans zamierza ubiegać się o duże, długoterminowe kontrakty. Spółka planuje czerpać korzyści również ze składowisk zamkniętych i zrekultywowanych poprzez

Wyskakują z sedesu, jedzą z psiej miski. Szczury panoszą się w miastach

Wyskakują z sedesu, jedzą z psiej miski. Szczury panoszą się w miastach

uszczelnione, a otwory ściekowe i kanalizacyjne zabezpieczone kratkami. Newralgiczne miejsca, w których osiedlają się gryzonie powinny być stale monitorowane, a trawa oraz krzewy przycięte na wysokość nie więcej niż 10 cm. Eliminuje to naturalne kryjówki szkodników - mówi Aleksandra Danielewska z Rentokil

Geotrans: Negocjacje z partnerem branżowym powinny zakończyć się do 31 III

. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego

Geotrans rozpoczął przegląd opcji strategicznych, możliwa emisja akcji

komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect

Geotrans chce osiągnąć 12 mln euro kapitalizacji wg strategii na 2017-2020

lidera w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych; * Dalszy rozwój działu zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS); * Koncentracja zarządu na dalszym wzroście wyników finansowych

Geotrans chce przejść na GPW z NewConnect do 2017 r., planuje akwizycje

do 2017 roku. Strategia obejmuje również ekspansję geograficzną w kolejnych województwach, osiągnięcie pozycji lidera w ustabilizowanych osadach ściekowych do 2017, poszerzenie oferty o zagospodarowanie odpadów przemysłowych, a także akwizycje już w najbliższej przyszłości" - powiedział

Akcjonariusze Geotrans zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje

Akcjonariusze Geotrans zdecydują 27 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz

Enea: Dostosowanie całej grupy do BAT to koszt rzędu 500 mln zł

przeanalizować gospodarkę ściekową. Jesteśmy przygotowani, że dostosujemy te bloki w wymaganym terminie. Zakładamy - ale to są jedynie szacunki - że dostosowanie będzie wymagało inwestycji w wysokości nie więcej niż 150 mln zł" - powiedział prezes. "Nowy blok będzie wypełniał

Zysk netto Geotransu spadł r/r do 0,62 mln zł w I kw. 2017 r.

szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz

Mostostal Warszawa wybuduje Tyski Park Wodny za 114,6 mln zł brutto

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Mostostal Warszawa zawarł z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej z siedzibą w Tychach umowę na zbudowanie Parku Wodnego w Tychach", podała spółka. Wartość kontraktu wynosi: 114,61 mln zł brutto. "

Geotrans liczy na dalszą poprawę wyników, wzrost organiczny i przejęcia

na najważniejszych dla siebie kategoriach odpadów, czyli osadach ściekowych i ubocznych produktach spalania. Stara się pozyskiwać klientów w kolejnych województwach, a w tych, w których jest obecna, umacnia swoją pozycję. Spółka chce także wypłacać dywidendę w kolejnych

Geotrans liczy na debiut na NewConnect w ciągu miesiąca

. Spółka chce zdobyć pozycję krajowego lidera w segmencie zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych. Ponadto planuje poszerzenie oferty o zagospodarowanie odpadów przemysłowych. "Zakładamy również osiągnięcie kapitalizacji pozwalającej na debiut na rynku

Pekabex: Umowa na prefabrykaty do łódzkiego tunelu wypełni moce w Mszczonowie

precyzji. Drugim projektem były dostawy tubingów na potrzeby budowy kolektora ściekowego pod dnem Wisły dla lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków "Czajka". "Jest to trzeci duży tunel, jaki realizujemy w Polsce, co przy tak istotnych projektach ma niebagatelne znaczenie

JSW zainwestuje ok. 60 mln zł w centrum produkcyjno-remontowe w Suszcu

opracowywania przez JSW Innowacje oraz GIG" - powiedział prezes JSW Daniel Ozon JSW podpisała także list intencyjny z władzami gminy Suszec, w którym strony zobowiązały się do współpracy w zakresie uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy

Geotrans prognozuje wzrost EBIT o 130% r/r do 4,6 mln zł w 2016 r.

szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz

Geotrans miał wstępnie, z uwzględnieniem odpisu, 1 mln zł straty netto w IV kw.

zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje

Geotrans liczy na przejście na główny rynek GPW pod koniec 2017 r.

kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest

Skonsolidowany zysk netto Geotrans wyniósł 2,1 mln zł w I półroczu br.

. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji K - dorzecze R" obejmujące budowę kanalizacji na terenie Gminy K. W dwóch przypadkach za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez firmę A S.A., ul. B, B, z którą Inwestor zawarł dwie umowy o roboty budowlane w tym umowę nr [...] z dnia

EBI udzielił MPK w Krakowie 376 mln zł kredytu na zakup 90 tramwajów

rzecz Krakowa. Wśród projektów współfinansowanych do tej pory można wymienić wsparcie modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej, modernizację i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, wsparcie budowy Trasy Łagiewnickiej a także wiele projektów realizowanych bezpośrednio przez miasto na rzecz rozwoju

Geotrans rekomenduje 0,2 zł na akcję na wypłatę dywidendy za 2015 r.

zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje

Geotrans miał wstępnie 311,8 tys. zł jednostkowej straty netto w II kw.

kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest

Geotrans: Wpływ nowych kontraktów Kompanii Elektrycznej będzie widoczny w IV kw.

automatyki. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Geotrans miał 0,46 mln zł zysku netto, 0,62 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów

Geotrans analizuje budowę zakładu regranulacji tworzyw sztucznych

specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, rekultywacji składowisk i terenów zdegradowanych oraz zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania. W sierpniu 2015 r. zadebiutował na rynku NewConnect. (ISBnews)

Geotrans: Ewentualna kara dla Kompanii Elektrycznej nie wpłynie na wynik

. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego

Geotrans zadebiutuje na NewConnect 18 sierpnia

celem firmy są przenosiny na rynek główny GPW w 2017 roku. Geotrans specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, rekultywacji składowisk i terenów zdegradowanych oraz zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania. Działa

GUS: Nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska wzrosły do 6,8 mld zł w 2017

środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce w 2017 r. dominowały nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, z udziałem wynoszącym odpowiednio 39,8% i 33,9%. Pozostałe 26,3% nakładów to odpowiednio nakłady na gospodarkę odpadami (12,7%), na

Schrony w Polsce? Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Rząd nie wie, ile ich jest i gdzie

słowem – mogą pełnić funkcję prostych ukryć doraźnych, ale wymagań dla schronów przeważnie nie spełniają. Wiele obiektów ma odcięte dostępy do systemów wodnych, wentylacyjnych, ściekowych. Ale poza funkcją ukrycia taki obiekt nie zapewni ochrony przed skażeniami. Należy w pierwszej kolejności

Fermentacja z prądem - może zamiast atomu? Czy biogazownie ustabilizują naszą sieć elektroenergetyczną

równocześnie. W biogazowni utylizacyjnej można energetycznie wykorzystać bioodpady – mówimy o biodegradowalnej frakcji odpadów kuchennych, osadach ściekowych z oczyszczalni czy odpadach zielonych, takich jak trawa i liście. Z tego gminy mogą produkować biogaz, uzyskując energię elektryczną i ciepło, albo

Przetarg na budowę wału na Kozanowie oprotestowany

Wał ma mieć ponad kilometr długości i jeśli budowałaby go firma Ziajka, kosztowałby prawie 9,5 mln zł. W sumie jednak firma wyceniła swoje prace na ponad 22,359 mln zł, bo oprócz wału trzeba będzie też przebudować kolektor ściekowy o długości ponad pół kilometra. To będzie

Dekarbonizacja przemysłu. Trzeba inwestować w czyste technologie

ma wyższą wydajność energetyczną niż poprzednie rozwiązanie (potrzebuje o 30 proc. mniej ciepła). Ciekawostka: przy browarze w Brzesku od 2020 roku działa też instalacja do odzysku biogazu z procesu fermentacji osadów ściekowych w browarnianej oczyszczalni ścieków. Odzyskany gaz jest również

Zysk netto Geotransu wzrósł r/r do 0,48 mln zł w IV kw. 2017 r.

. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego

Nadchodząca dekada będzie triumfem ekorozwiązań, zdrowej produkcji ciepła i prądu, uczeniem się od natury

, dzięki ich zastosowaniu wielkość produkcji energii elektrycznej i ciepła można dostosować do wielkości zapotrzebowania. To skomplikowany system naczyń połączonych. Innowacje, jakie stopniowo się tu wprowadza, to m.in. projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w obiegu zamkniętym elektrociepłowni

MIR: Rząd może przyjąć jutro Krajową Politykę Miejską do 2023 r. w wersji smart

ramach łącznej puli 80 mld euro wskazał m.in.: transport (w tym chociażby rozwój zintegrowanego transportu, szybka kolej miejska, eko-autobusy); energetyka (w tym szczególnie rozwój inteligentnych sieci energetycznych i sieci dystrybucyjnych); ochrona środowiska (szczególnie gospodarka wodno-ściekowa

Zysk netto Geotransu wzrósł r/r do 0,39 mln zł w IV kw. 2016 r.

. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego

Geotrans może nie zrealizować prognozy EBIT grupy wysokości 4,6 mln zł w 2016 r.

przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów

PKP Cargo przewiezie dla Veolii 4,25 mln ton węgla w 3 lata

wodno-ściekowej i odpadowej. Działa w Polsce od 1994 roku, zatrudniając prawie 5 tys. pracowników w około 40 miastach, w tym Warszawie, Łodzi i Poznaniu. Jest największym prywatnym operatorem sieci ciepłowniczych, a także trzecią co do wielkości firmą na rynku kogeneracji i liderem w zakresie usług

Rusza Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Polska wśród założycieli

odpadami, gospodarka ściekowa i projekty związane z ochroną środowiska. Obszar działalności będzie szeroki - wyliczał Jin Liqun. Konkurencja dla MFW Na razie jednak jest za wcześnie, by mówić o konkretnych projektach. W czerwcu odbędzie się pierwsze

Popiół z węgla i bakterie. Czy elektrownie zdołają wykorzystać kłopotliwe odpady?

wymagają, by w ich asortymencie znajdowały się produkty z domieszką odpadów, np. osadów ściekowych, tworzyw sztucznych czy właśnie popiołów. Grunt pod OZE Innym produktem otrzymanym na bazie popiołów może być cement do zadań specjalnych produkowany na matrycach mineralnych otrzymanych z popiołów lotnych

Łódź dostała od rządu PiS 93,5 mln zł na inwestycje. I chce kolejnych 431 mln

projektów - 37,424 mln, wnioskowana kwota - 18,673 mln.  GOSPODARKA KOMUNALNA 22. Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi (158,219 mln - 7 mln). 23. Odwodnienie Miasta Łodzi (43,758 mln - 3,433 mln). SUMA: Wartość projektów - 201,977 mln, wnioskowana kwota - 10,434 mln. EDUKACJA I ZDROWIE 24

Strata netto Geotrans to 0,95 mln zł w II kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego

Geotrans oczekuje rekordowego roku pod względem sprzedaży i zysków

rozszerzyć swój zasięg o kolejne 3. Jednocześnie spółka będzie rozbudowywać oferty o zagospodarowanie odpadów przemysłowych. Geotrans specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, rekultywacji składowisk i terenów zdegradowanych oraz

Dom Development zbudował miasto. Z czego prezes nie jest dumny?

m.in. 6,5 km kolektorów ściekowych, a także instalacje gazowe, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, które służą nie tylko mieszkańcom wybudowanych przez tę firmę osiedli. Jednak ta warszawska spółka jest bez wątpienia pierwszą, która wybudowała... stację kolejową. Dzięki niej mieszkańcy osiedla Wilno

Przegląd prasy

dotyczące wdrożenia przez Polskę przepisów dyrektywy ściekowej --Wewiórski z DM BOŚ przewiduje dwucyfrowy wzrost cen mieszkań w 2018 r. Gazeta Wyborcza --Polska jest jednym z czterech krajów Europy, które zamknęły zeszły rok w

Z dziurawego prawa o foliówkach wycieka opłata recyklingowa. Ile sklepy biorą za reklamówki?

oceanicznych. Cierpią z tego powodu m.in. gatunki żyjące w Morzu Bałtyckim, w tym foki i morświny. Foliowe torebki zaśmiecają też polskie miasta oraz zatykają kanalizację ściekową i deszczową.

Jak okrada się w Polsce sklepy? W torbie skradzione majtki za 19,99 zł, w ręku iPhone za 3 tys. zł

gangi organizują się dużo rzadziej niż w innych krajach. To 5,2 proc. przypadków - w innych krajach średnia wynosi 11 proc. To jednak nie znaczy, że takie przypadki się nie zdarzają. Październik 2018 r., Poznań. Włamywacze rozbijają żelazną kratką ściekową szybę sklepu. Doskonale wiedzą, po co przyszli

Zatoka Pucka. PGNiG rezygnuje z budowy podmorskiego rurociągu

pozwala na budowę kolejnych kawern na północ od kanału ściekowego, który oddziela istniejącą inwestycję od kolejnych złóż soli, a teren wykupiony przez PGNiG znajduje się przed kanałem, więc tam, jeśli się uprą, mogą wybudować kolejne kawerny. Jesteśmy na

Najlepsze inwestycje komunalne w Polsce. Pięć z Małopolski

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. W ramach projektu wykonana została przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie, stacji uzdatniania wody w Lubaszowej, oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach i Bogoniowicach oraz stacji uzdatniania wody w

Tunel pod Wisłą gotowy. Ale po cichu podrożał

Jacek Wojciechowicz. Gospodarską wizytę na budowie kolektora ściekowego zaczął od zajrzenia do 40-metrowego dołu. Ścieki z lewobrzeżnej części miasta będą tu spadać z siłą wodospadu, która przepchnie je przez 600-metrowy tunel między brzegiem rzeki na Bielanach a Tarchominem. - Jest co podziwiać

Eco-Miasto daje szansę na lepsze życie

wodna miasta zostaną ocenione m.in. pod względem ochrony dostępnych ujęć wody i stanu ich czystości, inwestycji w rozbudowę systemów wodno-ściekowych i wodociągowych oraz zostaną ocenione działania samorządów prowadzące do zmniejszenia strat wody w sieciach wodociągowych

Miasteczko Wilanów bez wody? We wrześniu mają zakręcić kurek

samorządowymi, MPWiK za blisko 50 mln zł odkupiło 6,5-kilometrowy kolektor ściekowy, który na Białołęce zbudowała firma Dom Development. Zaprojektowała go według wskazówek wodociągowców i nadała mu rozmiary daleko przekraczające potrzeby jej osiedla Derby, tak by mogli przyłączać się do niego także inni

Wrocław i Słupsk to najbardziej ekologiczne miasta w Polsce

ściekowej. - Zabrze to "czarny" Śląsk, ale nie tak czarny, jak się wydaje. Prowadzimy kompleksowe działania, by miasto stawało się coraz bardziej ekologiczne. Inwestycje przekładają się na lepsze powietrze i nie jest prawdą, że u nas jest ono najgorsze - powiedziała Dzióba

Szprotawa bankrutem? Przetarg na kanalizację w sądzie

. A chodzi o niemałą inwestycję, bo sięgający 100 mln zł projekt wodno-ściekowy dla szprotawskiej aglomeracji. Ten zakładał wykonanie kanalizacji, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Miasto zleciło opracowanie przetargu zewnętrznej firmie. Śledczy uważają, że burmistrz nie sprawdził

Przegląd informacji ze spółek

). Geotrans podpisał umowę z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (ChŚPWiK) na zagospodarowywanie osadów ściekowych, podała spółka. Ghelamco Invest podjęło decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 500 tys. obligacji serii PPI, w ramach

Przegląd informacji ze spółek

Wodno-Ściekowej z siedzibą w Tychach umowę na zbudowanie Parku Wodnego w Tychach, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 114,61 mln zł brutto. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach II

Olsztyn zyskuje miliony na recesji na świecie

wyliczeń olsztyńskiego ratusza nawet do 30 proc. zakładanych pierwotnie wydatków. - Najdroższym przykładem inwestycji, którą trzeba było przeszacować, jest gospodarka wodno-ściekowa, czyli modernizacja i budowa nowych odcinków sieci kanalizacji - mówi Tomasz Szczyglewski, pełnomocnik p.o. prezydenta miasta

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu ul. Przemysłowej 12, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji w Sandomierzu przy ul

Letnie europrzyspieszenie

gospodarki wodno-ściekowej w Sopocie oraz budowa miejskiego wysypiska śmieci w Łomży - oba warte dziesiątki milionów złotych. W czwartek Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma podać szczegółowe dane dotyczące wykorzystania unijnych pieniędzy (z budżetu 2007-13) za pierwsze półrocze

Gdańsk ma 1,3 mld zł długu. Drugie tyle ukrywa w spółkach

Wodnej - wyjaśnia Agnieszka Gajowniczek, rzecznik prasowy GIWK. - Dzięki pożyczce możliwe było uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej na realizację Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, którego łączna wartość wynosi około 1 mld zł. Jednocześnie spółka realizuje także szereg inwestycji ze środków własnych

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

zapotrzebowanie na roboty w zakresie kanalizacji ściekowej (-38,55 proc.), roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (-35,79 proc.), usługi nadzoru budowlanego (-33,33 proc.), nadzór nad robotami budowlanymi (-31,44 procent), roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

- prace przygotowawcze", podał CUPT. Mostostal Warszawa wybuduje Tyski Park Wodny za 114,6 mln zł brutto Mostostal Warszawa zawarł z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej z siedzibą w Tychach umowę na zbudowanie Parku Wodnego w Tychach

Na co rząd wydaje podatki od kierowców

pożyczył - na 25 lat na 1 proc. rocznie, dużo poniżej inflacji! - na zagrożone inwestycje wodno-ściekowe. Mówiąc wprost, pieniądze zbierane od kierowców na utylizację aut zgodnie z wymogami UE przeznaczono na subwencje dla melioracji.

Putina na dyrektora AwtoWAZ-u? Fabryka produkuje, bo musi

ściekowego. Ładowali ukradzione dobra na pontony i pchali je, przebrawszy się w gumowe kombinezony wędkarskie, pod ziemią około kilometra za płot fabryki. Podziemni flisacy wpadli, kiedy spławiali z AwtoWAZ-u części warte, jak ocenia milicja, 1,2 mln rubli (ok. 110 tys. zł

Fundusze strukturalne dla firm, czyli PHARE do potęgi

dostosowanie się do wymogów ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza i gleby, gospodarka odpadami stałymi). Co ważne, dotacje będą udzielane na inwestycje służące uzyskaniu przez dany zakład tzw. Zintegrowanego Pozwolenia. U Doradztwo w zakresie projektowania

Odszkodowania: ulewy i burze

płytka przepływająca przez osiedle rzeczka może być groźna? Wydaje się, że nie. Podobnie jak niewielkie rowy melioracyjne, studzienki ściekowe itp. Pani Krystyna na własnej skórze doświadczyła, jak szybko i gwałtownie może się zmienić ich charakter. Po niezwykle intensywnym deszczu przypływający obok

Polska pojedzie na euro

-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Najważniejsze jednak