łagodzić polityki

Banki powoli łagodzą politykę kredytową

Z cokwartalnej ankiety Narodowego Banku Polskiego wynika, że banki w IV kw. 2009 r. nieco złagodziły warunki przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych. Zaostrzyły za to kryteria przyznawania pożyczek konsumenckich

Rada Polityki Pieniężnej tnie stopy - główną do 3,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. Główna wynosi teraz 3,75 proc. Czy i kiedy będą kolejne obniżki? Z komunikatu po posiedzeniu zniknęło zdanie o łagodzeniu polityki pieniężnej, ale prezes NBP Marek Belka przekonuje, że łagodne nastawienie się nie zmieniło.

BNP Paribas: Złoty się osłabi, potrzebuje tego gospodarka

. "W związku z rosnącym prawdopodobieństwem rozpoczęcia agresywnego cyklu łagodzenia polityki oraz faktu, że NBP potrzebuje powstrzymać umocnienie waluty, uważamy, że kurs euro - złoty wzrośnie w pierwszym kwartale 2013 roku do 4,30 za euro" - czytamy w raporcie francuskiego banku.

Skrzypek: Trwa faza obniżek stóp, ale trzeba się zastanowić

- Jesteśmy dalej w fazie łagodzenia polityki pieniężnej. Są jednak sygnały, które każą nam się nad tym zastanowić. Z jednej strony mamy bardzo poważne sygnały ze sfery fiskalnej, np. o deficycie, które nie są neutralne dla polityki monetarnej. Z drugiej mamy mieszane sygnały ze

RPP nie zetnie stóp procentowych? Winiecki: Nie ma takiej potrzeby

niskich wzrostów cen jest fakt tak zwanej wysokiej bazy - powiedział Winiecki w wywiadzie dla TVN CNBC. W marcu tempo wzrostu cen spowolniło do 1,0 proc. z 1,3 proc. w lutym. - Od tej wysokiej bazy te przyrosty są niewielkie. Gdyby chcieć w ten sposób traktować politykę

SYRIZA bez krawatów, ale prosi o kompromis

. Prezydent François Hollande był znacznie chłodniejszy, ale po spotkaniu z Tsiprasem w Paryżu oświadczył, że Francja z Grecją "mają wspólne cele w Europie - więcej solidarności oraz więcej działań polityki na rzecz wzrostu gospodarczego". Dla porządku dodajmy, że niemiecki minister finansów

Fed znów dodrukuje dolary? Indeksy giełdowe w górę

Do tej pory nic nie wskazywało na to, że Fed zdecyduje się na przeprowadzenie kolejnego programu skupu obligacji z rynku, czyli de facto dodruku dolarów. Ostatni program o wartości 600 mld dol. zakończył się w czerwcu. Sytuacja w Ameryce jednak się pog

RPP: Ożywienie gospodarcze może być ograniczane niepewnością dot. pandemii

. przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, a także brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej. "W ostatnich tygodniach nastąpiło jednak stopniowe łagodzenie restrykcji dotyczących

Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński zadeklarował, że będzie proponował RPP obniżenie stóp procentowych. Jego zdaniem, Rada "powinna już teraz" wesprzeć gospodarkę

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie komitetu FOMC

czwartkowe święto Bożego Ciała. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie komitetu FOMC. W bazowym scenariuszu zakładamy, że dalsze poluzowanie polityki pieniężnej nastąpi w III kw., a póki co komitet skupi się na aktualizacji prognoz gospodarczych oraz analizie i dyskusji dot. potencjalnych

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 16 czerwca br. członkowie RPP uznali, że dokonane poluzowanie polityki pieniężnej łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody

RE: Wszystkie środki strukturalne za 2020 r. mogą trafić na walkę z pandemią

minister rozwoju regionalnego i funduszy UE Marko Pavić, cytowany w komunikacie. "Polityka spójności okazała się więc kluczowa w reagowaniu na pandemię: pozwoli łagodzić wstrząsy gospodarcze, zabezpieczyć firmy i wspierać miejsca pracy" - dodał

Łon z RPP: Należy sięgnąć do działań niestandardowych i cięcia stóp

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Należy sięgnąć do działań niestandardowych i obniżki stóp procentowych w obecnej sytuacji, by wesprzeć politykę gospodarczą rządu, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon. "Należy być jednak bardzo

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Na konferencji prasowej po kwietniowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że w perspektywie dwóch lat nie widać powodów do zmieniania poziomu stóp procentowych w Polsce

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poniżej celu w horyzoncie polityki pien.

oddziaływania polityki pieniężnej. Biorąc to pod uwagę, Rada zdecydowała o ponownym obniżeniu stóp procentowych. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP na początku października prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Adam Glapiński podtrzymał ocenę, według której nie będzie powodów do zmiany poziomu stóp

NBP: Banki zakładają zaostrzenie polityki kredytowej w II kw.

gospodarczą i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych. Natomiast do łagodzenia polityki kredytowej skłaniała banki poprawa ich bieżącej i przewidywanej sytuacji kapitałowej, wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe oraz wzrost presji konkurencyjnej ze strony innych banków"

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Na konferencji prasowej po wrześniowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP Adam Glapiński podtrzymał ocenę, według której nie będzie powodów do zmieniania poziomu stóp procentowych do końca 2019 r. Według niego, sytuacja

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Na konferencji prasowej po lipcowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że nowa projekcja banku centralnego wzmacnia jego przekonanie, że do końca 2020 r. nie będzie zmiany poziomu stóp

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Na konferencji prasowej po czerwcowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że poziom stóp procentowych w Polsce nie zmieni się "na pewno" do końca tego roku, z ogromnym

NBP: Banki zakładają silne zaostrzenie polityki kredytowej dla firm w II kw.

. "Na II kwartał 2020 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie krótko- i długoterminowych kredytów dla dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, o skali największej od połowy 2009 r. Żaden bank nie przewiduje łagodzenia polityki kredytowej" - czytamy w raporcie

B. Millennium: CPI wzrośnie, ale RPP pozostawi stopy proc. bez zmian w 2020 r.

wciąż będzie bliska celu NBP, a po drugie, spowalniający wzrost gospodarczy spowoduje, że część Rady nie będzie się spieszyć ze zmianami stóp. Dodatkowo mamy jeszcze zapowiedziane przez EBC dalsze łagodzenie polityki monetarnej i oczekiwaną obniżkę stóp procentowych w USA" - powiedział Maliszewski

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Na konferencji prasowej po majowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że powodów do zmieniania poziomu stóp procentowych nie będzie "raczej na pewno" do końca 2019 r., a może także w

RPP: Kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego

; - napisano także. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - raczej nie dojdzie w 2018 r. Na ostatniej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP

Sygnity ma umowę z MRPiPS na kolejne dwa lata za blisko 37 mln zł

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Sygnity przedłużyło na kolejne dwa lata umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) na obsługę i rozwój autorskiego oprogramowania dla urzędów pracy - SyriuszStd za blisko 37 mln zł, podała spółka

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)

NBP: Banki planują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej dla firm w I kw.

wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych (-7%). "Żaden bank nie wskazał czynników, które skłaniałyby go do łagodzenia polityki kredytowej. Do czynników nieobjętych ankietą wpływających na zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)

KE chce uruchomienia klauzuli korekcyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu

Komisji Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie. Komisja zobowiązała się wcześniej, że zastosuje wszelkie dostępne instrumenty polityki gospodarczej, aby wspierać państwa członkowskie w działaniach na rzecz ochrony obywateli i łagodzeniu społeczno-ekonomicznych skutków

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - raczej nie dojdzie w 2018 r. Po lutowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP

Citi Handlowy obniżył prognozę wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

. Autorzy raportu podkreślają, że główne wsparcie dla gospodarki w łagodzeniu skutków pandemii powinno pochodzić ze strony polityki fiskalnej, a nie monetarnej. "Instrumenty polityki fiskalnej i regulacyjnej powinny być raczej nakierunkowane na podtrzymanie potencjału

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w ostatnim kwartale 2018 r. Po styczniowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w ostatnim kwartale 2018 r. Po grudniowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes

NBP: Banki planują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej w IV kw.

konsumpcyjne, wzrost ryzyka związanego z realizacją wymaganych zabezpieczeń oraz pogorszenie się bieżącej i przewidywanej sytuacji kapitałowej banku. Żaden bank nie wskazał czynników, które skłaniałyby go do łagodzenia polityki kredytowej" - czytamy również. W III kwartale 2019

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w ostatnim kwartale 2018 r. Po październikowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes

Niedużak z MR: W ostatnich tygodniach uruchomiono pomoc de minimis na 1,2 mld zł

porównania, pakiet fiskalny w kryzysie roku 2009 wynosił około 1% PKB" - dodał Niedużak. Odpowiadając na pytania posłów, dotyczące rynku pracy, poinformował, że "jeżeli chodzi o zwolnienia grupowe, z monitoringu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS

PKO BP: Decyzje RPP obniżą wynik netto grupy o 75-100 mln zł kwartalnie

kwartałach. "Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto grupy na poziomie od 75 do 100 mln zł kwartalnie. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po lipcowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński powiedział, że lipcowa projekcja NBP pozwala podtrzymać opinię, że poziom stóp procentowych nie powinien się zmienić do końca

NBP: Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w I kw. br.

kredytu (procent netto odpowiednio około 23% i 14%)" - czytamy dalej. W segmencie kredytów konsumpcyjnych, na I kwartał 2019 r. pojedyncze banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz brak istotnej zmiany popytu. "W IV kwartale 2018 r

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po październikowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński mówił, że jeśli nie nastąpią radykalne zmiany w sytuacji gospodarczej, Rada nie będzie miała

MFPR oczekuje od KE zmian legislacyjnych zwiększających płynność państw UE

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zakłada możliwość zmian w przepisach unijnych, aby ułatwić wykorzystanie funduszy polityki spójności na walkę z koronawirusem i jego skutkami, ale nie są to nowe pieniądze - ułatwienia mają dotyczyć funduszy, które w tym

NBP: Banki nadal oczekują zaostrzenia polityki kredytowej dla firm w III kw. 

spodziewają się spadku, zaś w segmencie kredytów konsumpcyjnych niewielkiego wzrostu popytu przy jednoczesnym łagodzeniu polityki kredytowej, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Na III kwartał 2018 r. banki przewidują zaostrzenie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po czerwcowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał opinię, że nie ma powodów uzasadniających podwyższanie stóp procentowych do końca 2018 r

'Minutes' RPP: Cięcie stóp w maju ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 28 maja br. członkowie RPP ocenili, że obniżka stóp ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego wobec głównych walut, która w sposób procykliczny wzmacniałaby negatywny wpływ silnego spadku

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

Ebury: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD

organizowanego przez UBS w poprzednim tygodniu, prezes SNB, Thomas Jordan po raz kolejny określił franka mianem "wysoko wycenianego" i nie wykluczył silniejszego łagodzenia polityki pieniężnej ? nawet w formie redukcji stóp procentowych. W tym tygodniu poznamy szereg danych

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

. Jak wskazali ekonomiści banku, wśród czynników wzbudzających niepokój dotyczący perspektyw inflacji na pierwszym planie są rozbudowane programy ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej - w Polsce zastosowane po raz pierwszy QE. "Naszym zdaniem, droga od skupu aktywów

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Z "minutes" z poprzedniego, lipcowego posiedzenia RPP wynika, że część członków Rady nie wykluczała możliwości obniżenia stóp procentowych w przyszłości w przypadku wyraźnego osłabienia wzrostu gospodarczego w kraju

NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja

przeprowadzone w przypadku, jeżeli NBP uzna, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych" - czytamy dalej. Operacje

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po majowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński mówił, że część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zakłada, iż prawdopodobieństwo zmian stóp w połowie przyszłego roku będzie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po kwietniowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński mówił, że wszystko wskazuje na to, iż nie będzie potrzeby zmieniania poziomu stóp procentowych do końca tego roku

PKO BP: Inflacja przejściowo przekroczy 3,5% r/r w I kw. 2020 r.

Banku Polskiego. "Na początku 2020 roku inflacja przekroczy przejściowo 3,5%, ale później zacznie wyhamowywać. Ale cały czas podkreślamy, że rysując bilans ryzyka, wykreślamy łagodzenie polityki pieniężnej i jedynym scenariuszem jest zacieśnienie polityki - ale ta

Bank Anglii zdecydował, że nie zmienia stóp

Jednocześnie bank poinformował, że nie zmieni swego programu ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej wartego 275 mld funtów. Również ta decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków.

NBP: Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w IV kw. br.

. zmiana procedur kalkulacji zdolności kredytowej z uwzględnieniem zmiany wieku emerytalnego kredytobiorców" - czytamy dalej. W segmencie kredytów konsumpcyjnych, na IV kwartał 2018 r. pojedyncze banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz brak istotnej zmiany

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po marcowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński stwierdził, iż jeśli przewidywania zawarte w marcowej projekcji banku centralnego będą się

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według "minutes" z kwietniowego posiedzenia RPP, większość członków Rady nie wykluczała konieczności obniżenia stóp procentowych, jeśli wzrost PKB osłabnie, a deflacja się pogłębi, natomiast inni członkowie Rady uważali, że

BOŚ Bank: Dane z USA i Chin w centrum uwagi w tym tygodniu

na nastroje rynkowe, niemniej w trakcie tygodnia ta poprawa wynikała wyłącznie z nasilających się oczekiwań rynkowych na łagodzenie polityki pieniężnej głównych banków centralnych. Te oczekiwania ograniczyły negatywny wpływ publikacji raczej słabych danych ze sfery realnej USA oraz strefy euro"

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po styczniowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał swoje stanowisko, według którego nie należy spodziewać się zmiany poziomu stóp

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

przyszłego roku EBC przeprowadzi przegląd strategii polityki pieniężnej, który prawdopodobnie zaowocuje wprowadzeniem symetrycznego celu inflacyjnego wokół 2%, konsolidacją Rady Zarządzającej EBC oraz przeglądem skutków ubocznych polityki łagodzenia ilościowego (w tym ujemnej stopy depozytowej), co będzie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po grudniowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał swoje stanowisko, według którego nie należy spodziewać się zmiany poziomu stóp

Rzeczywistość dogoniła PiS. Prąd idzie w górę. Dziś dowiemy się, o ile

wynieść kilkanaście procent. I zwracają uwagę na to, że słowa polityków o tym, że "nie odczujemy podwyżek", nie są tożsame z tym, że ich nie będzie. - Podwyżki będą, natomiast rząd może je łagodzić po to, by odbiorcy indywidualni ich nie odczuli tak mocno. Jeśli ktoś płaci 100 zł za prąd i

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po wrześniowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał swoją opinię - głoszoną od kilku miesięcy - że nie ma powodów uzasadniających podwyższanie stóp procentowych do

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

restrykcji i poprawą koniunktury za granicą, nastąpi - wspierana działaniami antykryzysowymi rządu i luzowaniem polityki monetarnej - odbudowa krajowej aktywności gospodarczej. Powrót do poziomu PKB sprzed wybuchu pandemii będzie jednak wydłużony w czasie. Skalę wzrostu wydatków konsumpcyjnych w horyzoncie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po listopadowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał swoje stanowisko, według którego nie należy spodziewać się zmiany poziomu stóp

Surfowanie między kryzysami. Oszczędna Merkel zostawia Niemcy w nadziei na kolejny cud [EL PAIS]

największe uznanie w kwestiach polityki gospodarczej - mówi. Kanclerz uważała, że ewentualne wyjście Grecji ze strefy euro byłoby początkiem całej serii nieszczęść, podobnych do wywołanego przez upadłość Lehman Brothers, międzynarodowego kryzysu finansowego. Mimo że jej minister finansów Wolfgang Schä

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

FPP: Gospodarka odmrożona w ok. 80%, stopień ograniczenia mobilności: 2,6%

" - powiedział główny ekonomista FPP, wiceprezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie. Kolejnym istotnym etapem odmrażania gospodarki będzie powrót do pracy rodziców korzystających do tej pory z zasiłku

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Jak wynika z "minutes" z czerwcowego posiedzenia RPP, część członków Rady nie wykluczała konieczności obniżenia stóp procentowych, jeśli wzrost PKB osłabnie, a deflacja się pogłębi lub stanie się szkodliwa dla podmiotów

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

Złoty czeka na decyzję Fed, w czwartek może słabnąć

zrobi krótką przerwę w łagodzeniu polityki monetarnej i wróci do tego nie wcześniej niż w I kwartale 2020 roku. Zanim w środę Fed obniży stopy procentowe, wcześniej inwestorzy poznają wstępne dane nt. dynamiki amerykańskiego PKB. Szacuje się, że w III kwartale br. PKB w ujęciu

Jankowiak z PRB: RPP nie powinna obniżać stóp procentowych

monetarną i będzie rosła presja na łagodzenie polityki pieniężnej przez nasz bank, to nie mogę wykluczyć, że w nowej RPP znajdzie się większość, która poprze taką decyzję. Choć uważam, że Rada większą uwagę przykładać będzie raczej do zmian w stosowanych instrumentach polityki monetarnej. Zobaczymy to w

Nieoczekiwana decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Co na nią wpłynęło?

. – W zasadzie bez znaczenia dla gospodarki – mówił w rozmowie z PAP Biznes. Jego zdaniem była to przesłanka za dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej, bo kurs złotego ma w polskich warunkach istotne znaczenie dla stabilizacji koniunktury. Innymi słowy, jest bardzo ważny dla eksporterów

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,50%, stopa depozytowa - 0,50%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,50%, stopa depozytowa - 0,50%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie podkreśliła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie podkreśliła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w lutym głosowali Bratkowski i Osiatyński

RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej i podkreśliła w komunikacie, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Jednakże w opublikowanym dziś "minutes" z marcowego posiedzenia NBP napisał

MFPR wydał rozporządzenie dot. udzielania pomocy na antykryzysowych zasadach

operacyjnych na lata 2014-2020, w celu wspierania polskiej gospodarki, które dzisiaj weszło w życie. Rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej reguluje zasady udzielania pomocy przedsiębiorstwom w formie: pożyczki, poręczenia i gwarancji do 31 stycznia 2020 roku. I

Minutes: Część RPP za obniżką stóp, a część za podwyżką

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) sugerowała, że może pojawić się przestrzeń dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej, natomiast inni członkowie Rady uważali, że w najbliższych miesiącach uzasadnione

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane dot. liczby zachorowań na COVID-19

scenariuszu zakładamy, że w trakcie II kw. sytuacja będzie stopniowo normalizować się, a skalę spowolnienia będzie ograniczało poluzowanie polityki fiskalnej, przy sporej przestrzeni to jej łagodzenia w warunkach nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej" - oceniają ekonomiści

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

Ekologiczne i mądrzejsze podatki - płać więcej za większe auto, większy dom, towary zużywające środowisko

gospodarstw domowych inwestujących w pojazdy elektryczne (zwłaszcza małe) i domowe systemy energetyczne. Finansowanie mogłoby również zostać skierowane na inwestycje biznesowe i rządowe w niezbędną infrastrukturę oraz badania i rozwój. Polityka fiskalna w wiodących gospodarkach świata pozostaje ekspansywna

BofA Merrill Lynch podniósł rekomendację dla Polski na 2015 r. do 'neutralnej'

polityki pieniężnej przez EBC, a spodziewane cięcie stóp przez NBP wzmocni wzrost gospodarczy w 2015 r. Natomiast znaczące zasoby gotówki, jakie obecnie posiadają fundusze emerytalne, powinny skłonić je do zakupów akcji. ?Lokalne fundusze emerytalne de facto nie uczestniczyły w

Rzońca: RPP otworzyła wrota do finansowania budżetu przez NBP. To podeptanie konstytucyjnego zakazu

były członek RPP uważałem, że to właściwa postawa. Ale teraz uznałem, że nie mogę milczeć. Rozumiem, że zbulwersowały pana zapowiedzi odejścia od konwencjonalnej polityki pieniężnej. Najważniejsze zadanie, jakie dziś stoi zarówno przed rządem, jak i przed bankiem centralnym, to łagodzenie wstrząsów, a

Trzecińska z NBP: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w tym roku

powodu niższej dynamiki absorpcji funduszy unijnych finansujących nakłady na środki trwałe" - powiedziała Trzecińska podczas XVII edycji Banking Forum. Dodała, że ma nadzieję, iż ostatnie zapowiedzi rządu w obszarze polityki fiskalnej będą łagodzić obniżenie tempa wzrostu

Glapiński: Do podwyżek stóp procentowych przejdziemy po 2017 roku

stopniowo malała, przy utrzymującym się stabilnym wzroście PKB, który w III kw. był najprawdopodobniej zbliżony do poziomu z II kw. br. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

Łon z RPP: NBP mógłby być aktywny na rynkach obligacji korporacyjnych i akcji

. "Chociaż pojawiają się opinie o możliwych podwyżkach stóp, warto zadać sobie pytanie o warunki, w jakich możliwy byłby powrót do fazy łagodzenia polityki pieniężnej. Przede wszystkim jednak warto zadawać pytanie o to, na czym owo łagodzenie mogłoby polegać" - napisał Łon w swoim artykule w

Rekordowa inflacja w grudniu. A już w lutym będzie nawet 4,5 proc.

pieniężnej Narodowego Banku Polskiego jest też otoczenie zewnętrzne, tj. decyzje banków centralnych z państw znacznie bardziej silniejszych gospodarczo niż Polska. - Poza tym obecnie banki centralne, jak choćby Europejski Bank Centralny, czy amerykański FED, idą w kierunku łagodzenia polityki pieniężnej. W

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

wysokości 5,6 mld zł. Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (2,8 mld zł), koszty prowadzenia polityki pieniężnej (1,4 mld zł), a także koszty działania i amortyzacji (1,2 mld zł

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB do 4,2% w 2019 r. i 3% w 2020 r.

na linii USA-Chiny oraz łagodzenie polityki monetarnej przez EBC i FED będzie sprzyjać stabilizacji kursu EURPLN w horyzoncie prognozy mimo spowolnienia wzrostu PKB" - podsumowano w materiale. (ISBnews)

Różnica między polityką EBC a RPP nadal wpływa korzystnie na kurs złotego

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews/ Raiffeisen Polbank) - Początek tygodnia przynosi kolejną próbę zejścia EURPLN pod barierę 4,30, czemu wciąż sprzyjają wydarzenia ostatnich dni - dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w strefie euro, przy neutralnym nastawieniu polskiej RPP, przez

NBP:Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne i hipoteczne w II kw.

, jak i kredytów dla firm banki deklarują dalsze złagodzenie polityki kredytowej, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków. "W II kwartale 2015 r. banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej

BofA Merrill Lynch: Stopy proc. w Polsce mogą pozostać bez zmian do końca 2016 r

pozostanie niska, a złoty silny" - czytamy w raporcie. W marcu br. RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej i podkreśliła w komunikacie, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

BOŚ Bank: Rozwój sytuacji w handlu międzynarodowym pozostaje w centrum uwagi

scenariusz. "W naszym bazowym scenariuszu zakładamy stopniowe łagodzenie konfliktu i uniknięcie globalnej wojny handlowej na dużą skalę. Niemniej jednak w najbliższym czasie oczekiwane są kolejne, istotne z punktu widzenia globalnej polityk handlowej, wydarzenia: - do 30

Czarna lista PKD: rząd wypłaca zapomogi, banki blokują kredyty

udzielaniu kredytów, głównie w przypadku przedsiębiorstw. Z raportu banku centralnego wynika również, że w najbliższych miesiącach banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych, pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz utrzymanie dotychczasowych kryteriów