łagodzenie skutków

Bruksela zgadza się na pomoc dla górnictwa z kasy państwa

Komisja Europejska powiedziała "tak" pomocy publicznej dla kopalń. Do końca 2018 roku Polska może wydać 7,95 mld zł na zamykanie górniczych zakładów i łagodzenie społecznych skutków tego procesu.

Kto w rządzie decyduje o emeryturach, czyli spór Rafalskiej z Morawieckim

Kto w rządzie decyduje o emeryturach, czyli spór Rafalskiej z Morawieckim

starcie wygra i czyje pomysły ostatecznie wejdą w życie? Jak mówią nasi informatorzy, spór emerytalny Rafalskiej i Morawieckiego próbuje na razie łagodzić premier Beata Szydło. Na dłuższą metę nie da się jednak tego robić. Nie da się bowiem pogodzić dwóch tak różnych wizji emerytalnych. Szydło, a tak

Krótka kolejka po pomoc z pakietu antykryzysowego. Na razie

spadkiem zamówień. Siedem wniosków dotyczyło dopłat do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w obniżonym wymiarze czasu pracy - sprecyzował. Rząd ma nadzieję, że w zamian za przewidziane w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu dopłaty do tzw. postojowego przynajmniej część firm

Prezydenta cegiełka na kryzys

spadku zamówień czy sprzedaży najpierw pracowali po np. sześć godzin dziennie, potem po 10. Nie będzie przy tym płacił za nadgodziny. Elastyczny czas pracy będą mogły stosować wszystkie firmy, także te, które nie odczuwają boleśnie skutków kryzysu. Związkowcy obawiają się, że pracodawcy będą nadużywać

Ministerstwo Klimatu ogłosiło nabory w ramach Funduszy Norweskich i EOG

Norweskich i EOG, na ponad 580 mln zł, podał resort. Wnioski przyjmowane są w następujących obszarach: 1) Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków - Realizacja inwestycji w zakresie zielonej i niebieskiej

MK: W programie 'Moja woda' złożono 6 tys. wniosków na kwotę 27 mln zł od 1 VII

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - W programie ?Moja Woda", którego celem jest łagodzenie skutków suszy poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę, dotychczas złożono ponad 6 tys. wniosków na łączną kwotę 27 mln zł, poinformowało Ministerstwo Klimatu

MK: Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w programie 'Moja Woda'

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Moja Woda", podało Ministerstwo Klimatu (MK). "Moja Woda" to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przy domu

KPMG: Korzystając z pomocy zw. z COVID-19, trzeba pamiętać o ryzykach prawnych

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Firmy wykorzystujące środki przeznaczone na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oprócz oczywistych korzyści finansowych, powinny brać pod uwagę także potencjalne ryzyka prawne i odpowiedzialność, wskazuje KPMG, które rozpoczęło dziś cykl

RPP: Ożywienie gospodarcze może być ograniczane niepewnością dot. pandemii

. przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, a także brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej. "W ostatnich tygodniach nastąpiło jednak stopniowe łagodzenie restrykcji dotyczących

RE: Wszystkie środki strukturalne za 2020 r. mogą trafić na walkę z pandemią

między funduszami i regionami, aby stosownie do swoich potrzeb łagodzić społeczno-gospodarcze szkody wynikające z pandemii" - podała Rada Europejska w komunikacie. Oznacza to, że na radzenie sobie ze skutkami pandemii można przeznaczyć wszystkie rezerwy funduszy

Wiemy, jak rząd będzie podnosił składkę zdrowotną dla przedsiębiorców

Wiemy, jak rząd będzie podnosił składkę zdrowotną dla przedsiębiorców

. Wszystko z powodu składki na zdrowie.  Zgodnie z założeniami "Polskiego Ładu" samozatrudnieni mają płacić pełną 9-proc. składkę zdrowotną bez możliwości odliczania, w rezultacie ich łączna składka na ZUS i NFZ wzrośnie, i to sporo. Rozkładamy na cztery lata Teraz rząd mięknie i łagodzi swoje

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 16 czerwca br. członkowie RPP uznali, że dokonane poluzowanie polityki pieniężnej łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody

MF chce zmienić rozporządzenia dot. SKOK-ów w zakresie odpisów aktualizujących

). Wydłużenie terminów uwzględniania zabezpieczeń, które objęte są określonymi gwarancjami i zabezpieczeniami ma charakter trwały. Ma przyczynić się do łagodzenia skutków COVID-19, ale - jak podaje MF - jest również spójna z kierunkiem zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE

MGMŻŚ chce, by plan przeciwdzialania skutkom suszy przyjęto do końca 2020

przyrodzie, wskazano działania formalne, które umożliwią działanie w trakcie wystąpienia suszy, celem łagodzenie jej skutków. Częścią PPSS mają być założenia wypracowane w trakcie przygotowywania Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku

KE chce uruchomienia klauzuli korekcyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu

Komisji Ursula von der Leyen, cytowana w komunikacie. Komisja zobowiązała się wcześniej, że zastosuje wszelkie dostępne instrumenty polityki gospodarczej, aby wspierać państwa członkowskie w działaniach na rzecz ochrony obywateli i łagodzeniu społeczno-ekonomicznych skutków

Łon z RPP: Należy sięgnąć do działań niestandardowych i cięcia stóp

rządu związane z łagodzeniem skutków epidemii korornawirusa bank centralny może wesprzeć już obecnie. "Bardzo pozytywnie oceniam zapowiedzi prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który wskazał na potrzebę wprowadzenia takich regulacji, które zmniejszyłyby

Peters z Moody's: Rynek pracy w Polsce będzie ograniczał tempo wzrostu PKB

mieć negatywne skutki dla polskiej gospodarki. "Zacieśniający się rynek pracy ograniczy wzrost gospodarczy w Polsce w przyszłym roku i w kolejnych latach" - powiedział Peters podczas "12th Annual Poland & CEE Credit Risk Conference" w Warszawie

MK: W ramach programu 'Moja woda' złożono ok. 14 tys. wniosków na 60 mln zł

województwie śląskim (ponad 2 tys.) oraz małopolskim (ponad 1,6 tys.) i mazowieckim (ponad 1,3 tys.). Celem programu "Moja Woda", finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jest łagodzenie skutków suszy poprzez budowę przy

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poniżej celu w horyzoncie polityki pien.

oddziaływania polityki pieniężnej. Biorąc to pod uwagę, Rada zdecydowała o ponownym obniżeniu stóp procentowych. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych

MFPR oczekuje od KE zmian legislacyjnych zwiększających płynność państw UE

tylko na bezpośrednią walkę z koronawirusem, ale przede wszystkim na łagodzenie jego negatywnego wpływu na gospodarkę. Podobne rozwiązania były z dobrym efektem stosowane w perspektywie 2007-2013 przy łagodzeniu skutków kryzysu z 2008 r." - podsumowano w materiale

Bloomberg: Obfitość nie oznacza nadmiaru. Jak nie zbłądzić na manowce rozwoju

Bloomberg: Obfitość nie oznacza nadmiaru. Jak nie zbłądzić na manowce rozwoju

. Mniej zrozumiałe jest wezwanie porozumienia paryskiego do określenia krajowych planów zwiększenia zdolności przystosowania się do zmiany klimatu, wzmocnienia odporności i zmniejszenia podatności na zmiany klimatu. Ale te dwa cele – łagodzenie zmian klimatu i przygotowanie na ich skutki – są

NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja

centralny. "Prowadząc działania mające na celu łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz mając na względzie cele określone przez RPP w komunikatach z 17 marca oraz 8 kwietnia 2020 r., Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić w maju 2020 r. następujące rodzaje operacji

Sygnity ma umowę z MRPiPS na kolejne dwa lata za blisko 37 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Oprogramowanie aplikacyjne SyriuszStd, które jest efektem pracy informatyków Sygnity, stanowi podstawowe narzędzie informatyczne dla ponad 340 powiatowych urzędów pracy wspomagające realizację zadań związanych z promocją zatrudnienia i łagodzeniem skutków

Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych

obniżając stopy procentowe. "Główne banki centralne łagodzą obecnie politykę pieniężną obniżając stopy, a niektóre także poprzez operacje zasilające w płynność banki oraz zwiększenie skupu aktywów. W Polsce banki nie mają problemów płynnościowych. Jednak NBP monitoruje

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Zwiększenie udziału powiatów w dochodach z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w tym roku o około 400 mln zł oraz możliwość przekazania środków z tzw. Funduszu Korkowego (którego budżet to 880 mln zł) na przeciwdziałanie i łagodzenie

Konferencja KPMG nt. prawnych, księgowych i podatkowych wyzwań zw. z COVID-19

sprawozdaniach, utrata wartości i ujawnienia). Eksperci KPMG omówili także ryzyka prawne, związane z regulacjami dotyczącymi COVID-19, na które przedsiębiorcy i członkowie zarządów spółek powinni zwrócić szczególną uwagę (w tym ryzyka publicznoprawne związane z uzyskaniem i wykorzystaniem środków na łagodzenie

Citi Handlowy obniżył prognozę wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

. Autorzy raportu podkreślają, że główne wsparcie dla gospodarki w łagodzeniu skutków pandemii powinno pochodzić ze strony polityki fiskalnej, a nie monetarnej. "Instrumenty polityki fiskalnej i regulacyjnej powinny być raczej nakierunkowane na podtrzymanie potencjału

NBP: Banki planują różne stopnie łagodzenia polityki kredytowej w III kw.

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Banki oczekują w III kwartale br. zakończenia zwiększania restrykcyjności i nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej w niektórych segmentach kredytów dla przedsiębiorstw, a w przypadku kredytów mieszkaniowych i konsumenckich - zmianę

KE zaproponowała dla Polski 11,2 mld euro pożyczek w ramach instrumentu SURE

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała 11,2 mld euro pożyczek dla Polski w ramach instrumentu SURE, którego celem jest łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa, poinformowała Komisja. Do piętnastu państw, które zwróciły się o

Wino będzie droższe przez mrozy we Francji, ale nie tylko. Za tę samą cenę - gorsza jakość

marcu już wypuściły pąki. Dogrzewanie roślin miało jednak mizerne skutki. To oznacza, że część zbiorów będzie nie do odratowania. "Największa katastrofa rolnicza początku XXI wieku" Skala zniszczeń zależy od regionu. Najbardziej narażone były te północne i wschodnie – Burgundia

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wyniesie 5% w tym roku i 5,6% w 2021 r.

Polskiego (NBP). "W II kw. 2020 r., wraz z silnym obniżeniem aktywności gospodarczej na skutek wybuchu pandemii, nastąpił spadek liczby pracujących przy relatywnie mniejszym obniżeniu aktywności zawodowej (por. rozdz. 2.4 Rynek pracy, Wykres 4.19). Skalę wzrostu stopy

Kurtyka: MK przeznaczy 7,8 mld zł na ułatwianie zielonych inwestycji w tym roku

zielonych inwestycji. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektów związanych z transformacją energii, poprawą jakości powietrza, termomodernizacją budynków, rozwojem elektromobilności, inwestycjami w mikroinstalacje OZE lub rozwiązaniami związanymi z łagodzeniem skutków suszy" - napisał Kurtyka

Lufthansa: Kraków i Warszawa znajdą się w siatce połączeń od połowy czerwca

około 500 do prawie 900 połączeń. Linie lotnicze należące do Lufthansa Group reagują w ten sposób na rosnące zainteresowanie klientów połączeniami lotniczymi oraz stopniowego łagodzenia ograniczeń w podróży i zasad wjazdu do różnych krajów. Dotyczy to między innymi planowanego

MFPR wydał rozporządzenie dot. udzielania pomocy na antykryzysowych zasadach

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Zasady udzielania wsparcia przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 reguluje rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów

Grupa Azoty zapowiada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2022

wykorzystana do łagodzenia skutków nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. Sprzyja nam sytuacja na rynku surowców, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do istotnych spadków cen ropy naftowej i gazu ziemnego, a także - równie ważnych w naszej działalności - cen uprawnień do emisji

PZPO: Sprzedaż opon w Polsce spadła r/r o 8-32% w zal. od segmentu w I poł. br.

powoli wraca do normalnego funkcjonowania, po okresie mocno zachwianego działania w związku z pandemią COVID-19. II kwartał 2020 roku był zdominowany przez intensywne wysiłki przemysłu oponiarskiego mające na celu reakcję na bezpośrednie i pośrednie skutki pandemii. Większość producentów opon wdrożyło

RPP: Kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego

; - napisano także. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku

PZPTS apeluje do rządzących o ułatwienie produkcji środków ochrony w Polsce

branża dotkliwie odczuliśmy również negatywne skutki ekonomiczne tej sytuacji, jak wstrzymanie prac przemysłu motoryzacyjnego, spowolnienie prac budowlanych, wstrzymanie lotów pasażerskich czy zakaz organizacji imprez. Dlatego zwracamy się z apelem do władz o pilne podjęcie działań umożliwiających

URE: Wnioski o rekompensaty dla przeds. energochłonnych można składać do 31 III

do 31 marca. "Wsparcie uzyskane przez przedsiębiorców dzięki temu systemowi ma ogromne znaczenie w kontekście łagodzenia skutków wzrostu cen energii elektrycznej i zabezpieczenia interesów podmiotów działających w naszym kraju" - powiedział prezes URE Rafał Gawin

Ebury: Wskaźniki PMI w tym tygodniu mogą dać szansę na odbicie na rynkach

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Pod koniec tygodnia poznamy wstępne odczyty indeksów aktywności biznesowej w kluczowych gospodarkach świata. Będą to dane za maj, czyli pierwszy miesiąc, w którym część krajów zaczęła poważnie podchodzić do łagodzenia obostrzeń związanych z

Trzecińska z NBP: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w tym roku

powodu niższej dynamiki absorpcji funduszy unijnych finansujących nakłady na środki trwałe" - powiedziała Trzecińska podczas XVII edycji Banking Forum. Dodała, że ma nadzieję, iż ostatnie zapowiedzi rządu w obszarze polityki fiskalnej będą łagodzić obniżenie tempa wzrostu

Koniunktura w polskim przemyśle najgorsza w historii

. Przedsiębiorcy swój pesymizm motywują oczywiście trwającą epidemią koronawirusa i jego skutkami skutkami gospodarczymi. Próbują się ratować, obniżając stawki – gotowe produkty zanotowały najszybszy spadek cen od pięciu i pół roku.  - Ponadto, biorąc pod uwagę wcześniej opublikowane

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

) - przypadające w maju i czerwcu 2020 r. - będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r. Ponadto w 2020 r. samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego (środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID

Europejska motoryzacja wciąż głęboko w dołku

zeszłego miesiąca rząd przyznaje kierowcom dopłaty do zakupy nowych aut, ich rejestracje zmalały jedynie o 0,4 proc. w ujęciu rocznym – wielokrotnie mniej od unijnej średniej.  Jedna trzecia do tyłu Zwiększony latem ruch w salonach sprzedaży nowych aut tylko łagodzi kryzys, w jakim w tym roku

NBP: Banki zakładają silne zaostrzenie polityki kredytowej dla firm w II kw.

zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku w związku ze skutkami pandemii COVID-19 dla aktywności gospodarczej. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw skala zacieśnienia polityki kredytowej była największa od połowy 2009 r. Jednocześnie większość banków zaoferowała obecnym kredytobiorcom

Komisja Europejska zapowiada przekazanie 25 mld euro na walkę z koronawirusem

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie specjalnej inicjatywy, której celem będzie łagodzenie skutków epidemii koronawirusa dla gospodarki, zwłaszcza dla systemów opieki zdrowotnej, MŚP i rynku pracy

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. janosikowego przypadające w maju i czerwcu 2020 r. będzie można zapłacić w drugim półroczu 2020 r. *? Uelastycznienie wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie

KPO. Pieniądze dla firm prywatnych dostaną Orlen, PGE i inne spółki skarbu państwa

Państwa, które w jak największym stopniu będą wspierały łagodzenie skutków COVID-19 i których realizacja będzie miała pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w kraju. Projekty powinny również pozytywnie wpływać na zielone i cyfrowe przemiany społeczno-gospodarcze" - czytamy w piśmie Sasina. Z

Action zlikwiduje spółkę zależną Action Europe

wycofanie limitów przez ubezpieczycieli czy ograniczenie środków bankowych. Natomiast przedłużająca się, głównie ze względów formalnych, restrukturyzacja Action uniemożliwiła łagodzenie tych negatywnych skutków. Dlatego biznes niemieckiej spółki zaczął tracić na rentowności" - czytamy w komunikacie

'Minutes' RPP: Cięcie stóp w maju ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego

papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. "Większość członków Rady wskazywała, że wszystkie podejmowane przez NBP działania łagodzą negatywne skutki pandemii

MRiRW: W Polsce nie ma ognisk ASF wśród świń

dzików. Potrzebne jest podjęcie dalszych, zdecydowanych działań dotyczących depopulacji tego gatunku na terenie kraju" - czytamy w komunikacie po 42. posiedzeniu grupy zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczył minister

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

małych banków. Główne czynniki ryzyka dla prognozy stóp procentowych to: głębokość recesji; kształtowanie się kursu walutowego, w szczególności w kontekście QE; ewentualne skutki uboczne polityki NBP (m.in. stabilność systemu finansowego). Analiza

Nieoczekiwana decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Co na nią wpłynęło?

pandemii RPP obniżała je jeszcze dwukrotnie. Po raz ostatni miało to miejsce 8 kwietnia, w dniu ogłoszenia przez rząd, NBP i Polski Fundusz Rozwoju programu „tarczy finansowej PFR”, w ramach której do firm ma trafić 100 mld zł. Decyzję motywowano skutkami gospodarczymi, jakie powoduje epidemia

BIK: Kwota odroczonych/zawieszonych zobowiązań wyniosła 76 mld zł na 25 V

Informacji Kredytowej (BIK). Odroczenie spłaty zobowiązań kredytowych udzielane kredytobiorcom to realne wsparcie dla setek tysięcy kredytobiorców w łagodzeniu negatywnych skutków finansowych panującej pandemii. "Z oferty dotyczącej okresowego zawieszenia płatności rat kredytu

KE proponuje wspieranie turystyki poprzez system bonów, zaleca plany naprawcze

(bezpośrednio, ale też w powiązaniu z innymi sektorami) blisko 10% PKB krajów unijnych. W trakcie przeciętnego sezonu letniego (czerwiec-sierpień) mieszkańcy UE odbywają 385 mln podróży turystycznych i wydają średnio 190 mld euro. Komisja zaznacza, że aby dokonywać łagodzenia

Surfowanie między kryzysami. Oszczędna Merkel zostawia Niemcy w nadziei na kolejny cud [EL PAIS]

niemieckiej gospodarki. Christoph M. Schmidt, prezes Instytut Leibniza w Essen (RWI), przypisuje to temu, że musiała się mierzyć z jednym kryzysem za drugim: - Palące kwestie dla przyszłości niemieckiej gospodarki, jak łagodzenie zmian klimatycznych, zmniejszenie skutków starzenia się społeczeństwa czy

Kluza: Program 500+ łagodzi obciążenia fiskalne rodzin wielodzietnych

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) ? Jedną z cech programu 500+ jest jego charakter "sprawiedliwościowy". Wpływa on na łagodzenie obciążeń budżetów rodzinnych z tytułu podatków pośrednich, które rosną wartościowo w rodzinach wraz ze wzrostem liczby dzieci, uważa prezes

Urlop menstruacyjny w kolejnych polskich firmach. Dyskryminacja mężczyzn?

wprowadzenie - mogły zostać uznane za dyskryminację mężczyzn ze względu na płeć - o ile w danym przypadku oznaczałoby to niezdolność do wykonywania zwykłych, codziennych czynności o znaczących skutkach dla kobiety. - W takim przypadku mamy bowiem do czynienia z obiektywnym

KE przedstawiła zasady stopniowego znoszenia ograniczeń w związku z COViD

oraz abyśmy mogli stosować testy oraz śledzenie (zachorowań) na szeroką skalę". W ocenie Komisji, podjęcie decyzji o rozpoczęciu łagodzenia środków izolacji, powinna się opierać na: - kryteriach epidemiologicznych, wskazujących, że

Spółki Pfleiderera otrzymaly 35,8 mln zł kary od UOKiK, Kronospanu - 100 mln zł

szkodliwa dla gospodarki forma praktyk ograniczających konkurencję. Ich skutkiem są wyższe ceny produktów i usług. Jednocześnie ze względu na swój niejawny charakter są bardzo trudne do wykrycia, ponieważ brak jest formalnych dowodów na zabronioną współpracę, takich jak umowy czy korespondencja pisemna"

Rzońca: RPP otworzyła wrota do finansowania budżetu przez NBP. To podeptanie konstytucyjnego zakazu

były członek RPP uważałem, że to właściwa postawa. Ale teraz uznałem, że nie mogę milczeć. Rozumiem, że zbulwersowały pana zapowiedzi odejścia od konwencjonalnej polityki pieniężnej. Najważniejsze zadanie, jakie dziś stoi zarówno przed rządem, jak i przed bankiem centralnym, to łagodzenie wstrząsów, a

Polska Rada Biznesu: "Danina solidarnościowa" to publicystyczna hipokryzja

;Dyskusji na tematy fiskalne nie godzi się lokować głównie w sferze moralnej, prowadzi to w sposób nieunikniony do narastania, nie zaś do łagodzenia napięć społecznych. Projekt „daniny solidarnościowej” ma przede wszystkim wymiar ekonomiczny i jako taki w naszej ocenie przyniesie

IAB Polska: 87% firm z branży reklamy online odczuwa negatywne skutki pandemii

łagodzenie gospodarczych skutków koronawirusa. "Niestety, szykowana właśnie nowelizacja ustawy o kinematografii, przygotowywana w ramach wersji tarczy antykryzysowej 3.0, wprowadza nowy 'podatek' od serwisów VOD. Dostawcy VOD będą musieli zapłacić na rzecz Polskiego Instytutu

Turystyka nie będzie dłużej walczyć. "Bez pomocy do końca tygodnia będzie fala zwolnień"

. - Wrze tam już mocno - mówią nam eksperci w branży turystycznej. Pod wpływem tej temperatury rządzący szybko łagodzili pierwsze zapowiedzi, że zamknięte będą też stoki narciarskie. Najpierw Jarosław Gowin powiedział, że skoro "branża turystyczna i hotelarska jest zamknięta, to wydaje się rzeczą samo

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Z "minutes" z poprzedniego, wrześniowego posiedzenia RPP wynika, że w opinii części członków Rady, gdyby następowało dalsze spowalnianie wzrostu gospodarczego, a okres deflacji wydłużałby się oraz pojawiały się negatywne

Bank Światowy: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2020 r. i 3,3% w 2021 r.

m.in. uwagę, że dotychczasowa presja na rynek pracy - i, co za tym idzie, negatywne skutki uboczne dla gospodarki - była łagodzona przez napływ zagranicznych pracowników, w tym głównie z Ukrainy. "Polska jest dowodem na to, że migracja może pozytywnie przekładać się na

Drukowanie pieniędzy nie pomoże gospodarce. Co powinien zrobić NBP?

Rezerwę Federalną. Inwestorzy są zdezorientowani, z funduszy emerytalnych znikają miliardy, przyszłość rysuje się niepewnie. Skutek epidemii? Częściowo. Najważniejsza giełda na świecie NYSE przeżyła od marca 2009 roku najdłuższą hossę w historii. Przez kilka lat rosły też giełdy we Frankfurcie, Londynie

Czarna lista PKD: rząd wypłaca zapomogi, banki blokują kredyty

też: fryzjerzy, kosmetyczki, najemcy nieruchomości, taksówkarze, fotoreporterzy czy artyści. Co do innych typów działalności, mniej narażonych na skutki koronakryzysu, bywa różnie. Teoretycznie jest jednak cień szansy, że ten, komu jeden bank odmówi udzielenia kredytu, w innym będzie miał szansę na

Idziemy na dno. Ale najbardziej obawiam się politycznych skutków kryzysu - mówi Adam Ringer, współwłaściciel sieci kawiarni

. Polski rząd setki miliardy złotych. Ale mechanizm jest ten sam. Rządy wypuszczają obligacje i je sprzedają, po prostu „drukują pieniądze”. Unia już zapowiedziała, że te narodowe obligacje będzie skupowała w zasadzie bez ograniczeń. Czyli rząd może dać na łagodzenie skutków kryzysu 212 mld zł

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski powinien wynieść 3,5% w 2016 r.

2016 r. na dobrym poziomie 3,5%, nie tylko jako efekt wzrostu eksportu (efekt dobrej koniunktury w krajach wysokorozwiniętych, naszych głównych rynkach zbytu). Także popyt wewnętrzny pobudzany rozluźnieniem dyscypliny budżetowej i wzrostem wydatków powinny zrównoważyć skutki wzrostu podatków i nie

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

ważniejszych decyzji NBP był zakup 100 ton złota. "Zasilenie budżetu państwa tak istotną kwotą oraz tegoroczne działania NBP będą wspierać polską gospodarkę i Polaków. W ostatnich miesiącach NBP podjął bowiem wiele kroków nakierowanych na łagodzenie negatywnych skutków

Jak rząd wydaje pieniądze przedsiębiorców z Funduszu Pracy? Na to, na co nie powinien. Pracodawcy proponują zmiany w ustawie

łagodzić skutki bezrobocia. Powinny być więc przeznaczane na zasiłki dla osób bezrobotnych, stypendia naukowe, szkolenia, przekwalifikowania zawodowe. Czytaj także: PiS wprowadzi 130-proc. zasiłek dla bezrobotnych z długim stażem pracy. Ale większość nie dostaje nic Na co rząd wydaje pieniądze z FP? Na

Rząd wyrzucił swój plan do kosza. Galerie handlowe będą otwarte od 4 maja. Dlaczego?

zostają godziny dla seniorów - zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w rozmowie z serwisem Wnp.pl. Co będzie dalej? - Przyszłe etapy będą ogłaszane w cyklu codwutygodniowym - mówił Morawiecki.  Skutki każdej decyzji widać bowiem w statystykach zakażeń dopiero po 10 dniach. Premier

Wprowadzić płatną edukację w Polsce? A może lepiej po prostu uczciwie płacić podatki?

pójdzie i studia skończy – zarywając przy tym noce, z trudem dzieląc czas pomiędzy naukę i pracę. Wielu po drodze polegnie. Kto studiować będzie do skutku i bez trosk? Tylko dzieci 2,3 proc., które status społeczny po prostu odziedziczą. Nagła choroba babci i pyk, po karierze „Każdy jest

Pomór świń rozlewa się na Polskę, straty mogą iść w miliardy. Co zrobi PiS?

i 6 września. Przygotował ją polityk PiS, który krytykował swojego poprzednika za zbyt radykalne metody walki z pomorem i obiecywał rolnikom poluzowanie przepisów. Specustawa nie walczy z chorobą, a tylko łagodzi odczuwane przez rolników skutki ASF na terenach, gdzie się

Bank Handlowy liczy na lekki wzrost kredytów detalicznych w II poł. br.

klientów z tego skorzystało, ale niewątpliwie część firm po wyczerpaniu płynności będzie przeżywać [w 2021 roku] trudności większe niż w tym roku. Niewątpliwie programy pomocowe wpłynęły na to, że część firm ma więcej czasu na przemodelowanie biznesu, poszukiwanie nowych rynków zbytu. Będzie to łagodzone

Frank najmocniejszy w historii do dolara i euro

We wtorek globalne giełdy i rynki surowców kontynuowały spadki, których źródłem były obawy o kondycję światowej gospodarki oraz skutki obniżenia przez agencję Standard & Poor's ratingu USA. - Popyt na franka oraz jena jest niezwykle duży. Jest to spowodowane spadkami na

MRPiPS: Na program 500+ wydano do tej pory 87,4 mld zł

finansowania działań aktywizujących osoby bezrobotne są środki Funduszu Pracy. "W tym roku, do końca października, na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydano prawie 1,8 mld zł. Dzięki temu z aktywnych programów rynku

PGZ podpisała z Microsoft porozumienie ws. cyberbezpieczeństwa

szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiej gospodarki oraz podmioty prywatne powinny nawiązywać współpracę, której celem jest wspólne reagowanie na zdarzenia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych, proaktywne przeciwdziałanie im oraz prewencyjne łagodzenie skutków ataków na infrastrukturę

Przegląd prasy

blok w Warszawie dla Budimeksu Nieruchomości za 69,4 mln zł --Konsorcjum Mirbudu ma umowę na odcinek S1 za 586,71 mln zł brutto --PARP: Blisko 6,4 tys. firm ubiega się o pomoc UE na walkę ze skutkami COVID-19 --URE: Koszty

Belka: Deflacja nie budzi niepokoju, brak skłonności do odkładania zakupów

;bardzo dokładnie" stan finansów przedsiębiorstw, bo negatywna deflacja mogłaby mieć skutki właśnie tam. "Sytuacja przedsiębiorstw jest bardzo dobra. Skłonność do inwestowania - nie jest zła, ale mogłaby być lepsza" - stwierdził. "Na razie nie ma powodów do

Budimex weźmie udział w projekcie na rzecz bezpieczeństwa transportu - Safeway

kompleksowych narzędzi z uwzględnieniem aplikacji służącej do przewidywania i łagodzenia skutków ekstremalnych zdarzeń, we wszystkich typach katastrof drogowych" - czytamy dalej. Konsorcjum Safeway tworzy 14 partnerów, którzy specjalizują się w multidyscyplinarnych i

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

przyszłego roku EBC przeprowadzi przegląd strategii polityki pieniężnej, który prawdopodobnie zaowocuje wprowadzeniem symetrycznego celu inflacyjnego wokół 2%, konsolidacją Rady Zarządzającej EBC oraz przeglądem skutków ubocznych polityki łagodzenia ilościowego (w tym ujemnej stopy depozytowej), co będzie

Ekologiczna licytacja kandydatów na prezydenta

kierunku zielonych źródeł faktycznie w nowym unijnym budżecie będą, w tym także na tzw. sprawiedliwą transformację, czyli łagodzenie skutków odchodzenia od węgla w regionach górniczych . Mówimy o miliardach euro na czyste powietrze, rekultywację terenów zdegradowanych, zielone inwestycje czy

Sposób PiS-u na tani prąd. W jeden dzień wydadzą 9 mld zł

Inwestycji czy Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Wcześniej nie było o nich mowy i szczegóły tego, czym miałyby się zająć, usłyszymy dopiero podczas sejmowej debaty. Było 3,5 mld, będzie ponad 9 mld zł Choć pierwotny projekt zakładał, że łagodzenie skutków podwyżek cen energii będzie kosztowało około 3,5 mld zł

UOKiK chce, by banki udzielały kredytów hipotecznych na stałą stopę proc.

dla nich zmianach na rynkach, dotyczących stóp procentowych. Na wniosek klienta taki alert skutkowałby uruchomieniem przygotowanego przez bank mechanizmu stabilizacyjnego, który łagodziłby negatywne skutki bezpośrednio odczuwalne przez kredytobiorców. "Nie tylko z

Brama przed smogiem. Czy da się oddychać pełną piersią na osiedlu

ostatecznie o wyborze lokalizacji decydują zupełnie inne cechy osiedla czy mieszkania. - Temat smogu i łagodzenia jego skutków jest coraz bardziej powszechny, dlatego w biurach sprzedaży kupujący pytają o rozwiązania antysmogowe na naszych osiedlach. Dodatkowa izolacja, szczelniejsze okna, filtry w

Comcast rzuca wyzwanie Murdochowi. I oferuje ponad 30 mld dol. za Sky

Sky to znakomita firma, która jest dla nas cenna, bo staramy się rozszerzyć obecność na arenie międzynarodowej – tłumaczy prezes Comcast Brian L. Roberts w "Guardianie" . Comcast - podobnie jak inne sieci kablowe w USA - cierpi na skutek ekspansji telewizji internetowej, która

UOKiK nałożył 3,3 mln zł kary na Alior Bank za zmianę umowy ws. lokat w CHF

także fakt, że jeszcze przed wszczęciem postępowania przedsiębiorca prowadził działania mające na celu łagodzenie niekorzystnych dla konsumentów ich skutków - przygotował ofertę pozwalającą na dokonywanie wypłat oraz pozytywnie rozpatrywał zgłaszane reklamacje, podsumowano w komunikacie

RPP utrzymała stopy bez zmian; deflacja coraz mniejsza, wzrost PKB stabilny

ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Z "minutes" z poprzedniego, wrześniowego posiedzenia RPP wynika, że w opinii części członków Rady, gdyby następowało dalsze spowalnianie wzrostu gospodarczego, a okres deflacji wydłużałby się oraz

Przegląd prasy

- konsolidacja, technologie --Lepsze nastroje na rynku FX, wzrost EUR/USD i inflacja będą wspierać złotego --Roubini na EKF: Europa może łagodzić skutki wojny handlowej między USA a Chinami --Kwestie regulacyjne niepokoją inwestorów

Patriotyzm zamiast pieniędzy, czyli jak rząd płaci za świnie

. Rządowa specustawa We wrześniu, kiedy mieliśmy już kilkanaście ognisk, rząd wymyślił specustawę do walki z ASF, a raczej do łagodzenia jej skutków . Premier Szydło zaprosiła na spotkanie przedsiębiorców z branży mięsnej, weterynarzy i ekspertów

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

stabilizacja będzie oznaczać stabilizację stóp procentowych, ponieważ deflacja powinna stopniowo zmniejszać się w kolejnych kwartałach. Jeśli natomiast złoty będzie się umacniać (na skutek różnicy stóp procentowych ze strefą euro i łagodzenia ilościowego przez EBC), RPP może ponownie dostosować politykę

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

stabilizację stóp procentowych, ponieważ deflacja powinna stopniowo zmniejszać się w kolejnych kwartałach. Jeśli natomiast złoty będzie się umacniać (na skutek różnicy stóp procentowych ze strefą euro i łagodzenia ilościowego przez EBC), RPP może ponownie dostosować politykę pieniężną (w perspektywie 1-2

NBP: Niepewność eksporterów wzrosła w II kw. z uwagi na możliwe skutki Brexitu

. Czynnikiem, który może łagodzić negatywne skutki aprecjacji dolara są tendencje spadkowe cen materiałów i surowców notowanych na międzynarodowych rynkach finansowych. Bank centralny podkreśla, że "w świetle deklaracji przedsiębiorstw poważniejszym problemem jest duża zmienność

Bioton: W wynikach 2017 r. widać już odwrócenie negatywnych tendencji r/r

wczesnej diagnostyki, zapobiegania, leczenia i łagodzenia objawów i skutków choroby. "Te wszystkie działania mają zapewnić Biotonowi rosnącą rentowność oraz wizerunek dynamicznej oraz nowoczesnej marki i atrakcyjnego pracodawcy" - podsumował Neymann

Dopłaty dla obywateli czy koncernów? Rząd sięga po pieniądze na OZE, by dotować węgiel, ale UE może się sprzeciwić

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, ten mechanizm przewidziany w przegłosowanej jeszcze w starym roku ustawie o złagodzeniu skutków podwyżek cen prądu nie może zostać uruchomiony, zanim w tej sprawie nie wypowie się Komisja Europejska. – Wszelka pomoc publiczna udzielona przed pozytywną decyzją KE będzie