łagodzenie polityki pieniężnej

Leszek Baj

Rada Polityki Pieniężnej tnie stopy - główną do 3,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej tnie stopy - główną do 3,75 proc.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. Główna wynosi teraz 3,75 proc. Czy i kiedy będą kolejne obniżki? Z komunikatu po posiedzeniu zniknęło zdanie o łagodzeniu polityki pieniężnej, ale prezes NBP Marek Belka przekonuje, że łagodne nastawienie się nie zmieniło.

Skrzypek: Trwa faza obniżek stóp, ale trzeba się zastanowić

- Jesteśmy dalej w fazie łagodzenia polityki pieniężnej. Są jednak sygnały, które każą nam się nad tym zastanowić - powiedział Sławomir Skrzypek, prezes NBP, w TVN CNBC. - Na koniec roku inflacja może być na obecnym poziomie - dodał.

RPP nie zetnie stóp procentowych? Winiecki: Nie ma takiej potrzeby

Jan Winiecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, powiedział w środę, że nie ma powodu ani potrzeby, by obniżać stopy procentowe. Winiecki, który jest przeciwnikiem zdecydowanego łagodzenia polityki monetarnej, dodał, że obecne spowolnienie inflacji jest "efektem bazy". Ale według innego członka RPP, Andrzeja Bratkowskiego, są podstawy do kolejnego obniżenia stóp.

Glapiński: Będę proponował RPP obniżenie stóp procentowych

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński zadeklarował, że będzie proponował RPP obniżenie stóp procentowych. Jego zdaniem, Rada "powinna już teraz" wesprzeć gospodarkę

RPP: Ożywienie gospodarcze może być ograniczane niepewnością dot. pandemii

. przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, a także brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej. "W ostatnich tygodniach nastąpiło jednak stopniowe łagodzenie restrykcji dotyczących

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie komitetu FOMC

czwartkowe święto Bożego Ciała. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie komitetu FOMC. W bazowym scenariuszu zakładamy, że dalsze poluzowanie polityki pieniężnej nastąpi w III kw., a póki co komitet skupi się na aktualizacji prognoz gospodarczych oraz analizie i dyskusji dot. potencjalnych

'Minutes' RPP: Działania NBP to niższe bezrobocie i mniej upadłości firm

Warszawa, 16.07.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 16 czerwca br. członkowie RPP uznali, że dokonane poluzowanie polityki pieniężnej łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody

RPP: Pozostaje ryzyko spadku inflacji poniżej celu w horyzoncie polityki pien.

oddziaływania polityki pieniężnej. Biorąc to pod uwagę, Rada zdecydowała o ponownym obniżeniu stóp procentowych. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych

Łon z RPP: Należy sięgnąć do działań niestandardowych i cięcia stóp

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Należy sięgnąć do działań niestandardowych i obniżki stóp procentowych w obecnej sytuacji, by wesprzeć politykę gospodarczą rządu, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon. "Należy być jednak bardzo

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Na konferencji prasowej po kwietniowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że w perspektywie dwóch lat nie widać powodów do zmieniania poziomu stóp procentowych w Polsce

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP na początku października prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Adam Glapiński podtrzymał ocenę, według której nie będzie powodów do zmiany poziomu stóp

RPP: Kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego

; - napisano także. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Na konferencji prasowej po wrześniowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP Adam Glapiński podtrzymał ocenę, według której nie będzie powodów do zmieniania poziomu stóp procentowych do końca 2019 r. Według niego, sytuacja

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Na konferencji prasowej po lipcowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że nowa projekcja banku centralnego wzmacnia jego przekonanie, że do końca 2020 r. nie będzie zmiany poziomu stóp

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Na konferencji prasowej po czerwcowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że poziom stóp procentowych w Polsce nie zmieni się "na pewno" do końca tego roku, z ogromnym

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Na konferencji prasowej po majowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że powodów do zmieniania poziomu stóp procentowych nie będzie "raczej na pewno" do końca 2019 r., a może także w

NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja

przeprowadzone w przypadku, jeżeli NBP uzna, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych" - czytamy dalej. Operacje

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - raczej nie dojdzie w 2018 r. Na ostatniej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes NBP

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - raczej nie dojdzie w 2018 r. Po lutowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w ostatnim kwartale 2018 r. Po styczniowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w ostatnim kwartale 2018 r. Po grudniowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes

'Minutes' RPP: Cięcie stóp w maju ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 28 maja br. członkowie RPP ocenili, że obniżka stóp ograniczy ryzyko dalszej aprecjacji złotego wobec głównych walut, która w sposób procykliczny wzmacniałaby negatywny wpływ silnego spadku

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według analityków bankowych, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w ostatnim kwartale 2018 r. Po październikowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes

Citi Handlowy obniżył prognozę wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

. "W przypadku polityki pieniężnej oczekujemy obniżki stopy referencyjnej o 50pb już w najbliższych dniach. Kwestią czasu może być rozpoczęcie przez NBP programów wzorowanych na węgierskim FGS lub na programie TLTRO EBC, a także aktywność na rynku repo" - czytamy dalej

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

przyszłego roku EBC przeprowadzi przegląd strategii polityki pieniężnej, który prawdopodobnie zaowocuje wprowadzeniem symetrycznego celu inflacyjnego wokół 2%, konsolidacją Rady Zarządzającej EBC oraz przeglądem skutków ubocznych polityki łagodzenia ilościowego (w tym ujemnej stopy depozytowej), co będzie

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po lipcowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński powiedział, że lipcowa projekcja NBP pozwala podtrzymać opinię, że poziom stóp procentowych nie powinien się zmienić do końca

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po majowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński mówił, że część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zakłada, iż prawdopodobieństwo zmian stóp w połowie przyszłego roku będzie

B. Millennium: CPI wzrośnie, ale RPP pozostawi stopy proc. bez zmian w 2020 r.

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje mocniejszego wzrostu inflacji na początku przyszłego roku, ale słabnący wzrost gospodarczy i dalsze luzowanie polityki monetarnej przez EBC i Fed spowoduje, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie będzie skłonna do zmian w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

. Jak wskazali ekonomiści banku, wśród czynników wzbudzających niepokój dotyczący perspektyw inflacji na pierwszym planie są rozbudowane programy ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej - w Polsce zastosowane po raz pierwszy QE. "Naszym zdaniem, droga od skupu aktywów

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po czerwcowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał opinię, że nie ma powodów uzasadniających podwyższanie stóp procentowych do końca 2018 r

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Z "minutes" z poprzedniego, lipcowego posiedzenia RPP wynika, że część członków Rady nie wykluczała możliwości obniżenia stóp procentowych w przyszłości w przypadku wyraźnego osłabienia wzrostu gospodarczego w kraju

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według "minutes" z kwietniowego posiedzenia RPP, większość członków Rady nie wykluczała konieczności obniżenia stóp procentowych, jeśli wzrost PKB osłabnie, a deflacja się pogłębi, natomiast inni członkowie Rady uważali, że

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po kwietniowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński mówił, że wszystko wskazuje na to, iż nie będzie potrzeby zmieniania poziomu stóp procentowych do końca tego roku

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po październikowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński mówił, że jeśli nie nastąpią radykalne zmiany w sytuacji gospodarczej, Rada nie będzie miała

PKO BP: Inflacja przejściowo przekroczy 3,5% r/r w I kw. 2020 r.

Banku Polskiego. "Na początku 2020 roku inflacja przekroczy przejściowo 3,5%, ale później zacznie wyhamowywać. Ale cały czas podkreślamy, że rysując bilans ryzyka, wykreślamy łagodzenie polityki pieniężnej i jedynym scenariuszem jest zacieśnienie polityki - ale ta

PKO BP: Decyzje RPP obniżą wynik netto grupy o 75-100 mln zł kwartalnie

kwartałach. "Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto grupy na poziomie od 75 do 100 mln zł kwartalnie. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po marcowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński stwierdził, iż jeśli przewidywania zawarte w marcowej projekcji banku centralnego będą się

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po styczniowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał swoje stanowisko, według którego nie należy spodziewać się zmiany poziomu stóp

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po grudniowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał swoje stanowisko, według którego nie należy spodziewać się zmiany poziomu stóp

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po wrześniowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał swoją opinię - głoszoną od kilku miesięcy - że nie ma powodów uzasadniających podwyższanie stóp procentowych do

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po listopadowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał swoje stanowisko, według którego nie należy spodziewać się zmiany poziomu stóp

Bank Anglii zdecydował, że nie zmienia stóp

Jednocześnie bank poinformował, że nie zmieni swego programu ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej wartego 275 mld funtów. Również ta decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków.

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

Nieoczekiwana decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Co na nią wpłynęło?

. – W zasadzie bez znaczenia dla gospodarki – mówił w rozmowie z PAP Biznes. Jego zdaniem była to przesłanka za dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej, bo kurs złotego ma w polskich warunkach istotne znaczenie dla stabilizacji koniunktury. Innymi słowy, jest bardzo ważny dla eksporterów

Ebury: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD

organizowanego przez UBS w poprzednim tygodniu, prezes SNB, Thomas Jordan po raz kolejny określił franka mianem "wysoko wycenianego" i nie wykluczył silniejszego łagodzenia polityki pieniężnej ? nawet w formie redukcji stóp procentowych. W tym tygodniu poznamy szereg danych

Rekordowa inflacja w grudniu. A już w lutym będzie nawet 4,5 proc.

pieniężnej Narodowego Banku Polskiego jest też otoczenie zewnętrzne, tj. decyzje banków centralnych z państw znacznie bardziej silniejszych gospodarczo niż Polska. - Poza tym obecnie banki centralne, jak choćby Europejski Bank Centralny, czy amerykański FED, idą w kierunku łagodzenia polityki pieniężnej. W

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Jak wynika z "minutes" z czerwcowego posiedzenia RPP, część członków Rady nie wykluczała konieczności obniżenia stóp procentowych, jeśli wzrost PKB osłabnie, a deflacja się pogłębi lub stanie się szkodliwa dla podmiotów

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

wysokości 5,6 mld zł. Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (2,8 mld zł), koszty prowadzenia polityki pieniężnej (1,4 mld zł), a także koszty działania i amortyzacji (1,2 mld zł

NBP: Za obniżką stóp proc. o 25 pb w lutym głosowali Bratkowski i Osiatyński

RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej i podkreśliła w komunikacie, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Jednakże w opublikowanym dziś "minutes" z marcowego posiedzenia NBP napisał

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,50%, stopa depozytowa - 0,50%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

BOŚ Bank: Dane z USA i Chin w centrum uwagi w tym tygodniu

na nastroje rynkowe, niemniej w trakcie tygodnia ta poprawa wynikała wyłącznie z nasilających się oczekiwań rynkowych na łagodzenie polityki pieniężnej głównych banków centralnych. Te oczekiwania ograniczyły negatywny wpływ publikacji raczej słabych danych ze sfery realnej USA oraz strefy euro"

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,50%, stopa depozytowa - 0,50%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie podkreśliła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)

Minutes: Część RPP za obniżką stóp, a część za podwyżką

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Podczas lutowego posiedzenia część członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) sugerowała, że może pojawić się przestrzeń dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej, natomiast inni członkowie Rady uważali, że w najbliższych miesiącach uzasadnione

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

i wyraźny wzrost ryzyka pozostania inflacji poniżej celu w średnim okresie - na co wskazuje marcowa projekcja - Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie podkreśliła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%, podano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

BofA Merrill Lynch podniósł rekomendację dla Polski na 2015 r. do 'neutralnej'

polityki pieniężnej przez EBC, a spodziewane cięcie stóp przez NBP wzmocni wzrost gospodarczy w 2015 r. Natomiast znaczące zasoby gotówki, jakie obecnie posiadają fundusze emerytalne, powinny skłonić je do zakupów akcji. ?Lokalne fundusze emerytalne de facto nie uczestniczyły w

Minutes: Część RPP była w marcu za obniżką stóp, a część za zmianą nastawienia

zmienne nastroje na rynkach finansowych" - czytamy w "minutes". Większość członków Rady wyrażała także opinię, że w tych warunkach utrzymywanie obecnego poziomu stóp procentowych pozwala zachować przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej w razie wystąpienia

Jankowiak z PRB: RPP nie powinna obniżać stóp procentowych

monetarną i będzie rosła presja na łagodzenie polityki pieniężnej przez nasz bank, to nie mogę wykluczyć, że w nowej RPP znajdzie się większość, która poprze taką decyzję. Choć uważam, że Rada większą uwagę przykładać będzie raczej do zmian w stosowanych instrumentach polityki monetarnej. Zobaczymy to w

Glapiński: Do podwyżek stóp procentowych przejdziemy po 2017 roku

stopniowo malała, przy utrzymującym się stabilnym wzroście PKB, który w III kw. był najprawdopodobniej zbliżony do poziomu z II kw. br. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

Minutes: Część RPP za podwyżką, część za obniżką stóp w najbliższych miesiącach

zwiększyłoby to przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej w sytuacji wystąpienia silnych wstrząsów zewnętrznych. Członkowie ci wyrażali również opinię, że przy braku podwyżek stóp procentowych polityka pieniężna stanie się procykliczna, oddziałując w kierunku pogorszenia salda na rachunku obrotów bieżących

BofA Merrill Lynch: Stopy proc. w Polsce mogą pozostać bez zmian do końca 2016 r

pozostanie niska, a złoty silny" - czytamy w raporcie. W marcu br. RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej i podkreśliła w komunikacie, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

Rzońca: RPP otworzyła wrota do finansowania budżetu przez NBP. To podeptanie konstytucyjnego zakazu

były członek RPP uważałem, że to właściwa postawa. Ale teraz uznałem, że nie mogę milczeć. Rozumiem, że zbulwersowały pana zapowiedzi odejścia od konwencjonalnej polityki pieniężnej. Najważniejsze zadanie, jakie dziś stoi zarówno przed rządem, jak i przed bankiem centralnym, to łagodzenie wstrząsów, a

Drukowanie pieniędzy nie pomoże gospodarce. Co powinien zrobić NBP?

gigantyczna bańka, a epidemia koronawirusa  zadziałała jak szpilka, która przekłuła balon. Niekonwencjonalna polityka pieniężna banków centralnych na krótką metę łagodziła kryzys finansowy. Spowodowała obniżenie kosztów obsługi długu w strefie euro i poza nią, ale na dłuższą metę zniekształciła rynek

Glapiński podtrzymuje, że nie ma powodu do podnoszenia stóp proc. w 2017 r.

. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według większości analityków, do pierwszej zmiany poziomu stóp procentowych - podwyżki - może dojść najwcześniej w I kw. 2018 r

Belka: Perspektywa podwyżek stóp proc. zbyt odległa, by o niej mówić

;decyzja o obniżeniu stóp procentowych na obecnym posiedzeniu oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej". Analitycy spodziewają się, że do zacieśniania polityki pieniężnej może dojść w przyszłym roku. Na zakończonym dziś posiedzeniu stopy zostały utrzymane bez

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Z "minutes" z poprzedniego, wrześniowego posiedzenia RPP wynika, że w opinii części członków Rady, gdyby następowało dalsze spowalnianie wzrostu gospodarczego, a okres deflacji wydłużałby się oraz pojawiały się negatywne

RPP obniżyła stopy proc. o 50 pb, zapowiada koniec obniżek

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej, podał bank centralny. Rada w komunikacie podkreśla, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej

Łon z RPP: NBP mógłby być aktywny na rynkach obligacji korporacyjnych i akcji

. "Chociaż pojawiają się opinie o możliwych podwyżkach stóp, warto zadać sobie pytanie o warunki, w jakich możliwy byłby powrót do fazy łagodzenia polityki pieniężnej. Przede wszystkim jednak warto zadawać pytanie o to, na czym owo łagodzenie mogłoby polegać" - napisał Łon w swoim artykule w

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Według "minutes" z majowego posiedzenia RPP, część członków Rady nie wykluczała możliwości obniżenia stóp procentowych w przypadku wyraźnego osłabienia wzrostu gospodarczego w kraju, pogłębienia się deflacji lub pojawienia

Hardt z RPP: Może być potrzebna niewielka podwyżka stóp proc. na początku 2018r.

wynosi nadal 1,5%. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Po wrześniowym posiedzeniu RPP Glapiński podtrzymał swoją opinię - głoszoną od kilku miesięcy - że nie ma powodów

Rynki czekają na odczyt sprzedaży detalicznej w eurolandzie

jednocześnie rynek będzie zakładał, że łagodzenie polityki pieniężnej będzie następowało w skali globalnej. Inwestorzy nie uważają również, że względny sukces rozmów handlowych pomiędzy USA i Chinami w ostatni weekend może powstrzymywać Fed przed działaniem. Po pierwsze, negocjacje

RPP utrzymała stopy bez zmian, skala deflacji będzie stopniowo malała

ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Z "minutes" z poprzedniego, lipcowego posiedzenia RPP wynika, że część członków Rady nie wykluczała możliwości obniżenia stóp procentowych w przyszłości w przypadku wyraźnego osłabienia

BZ WBK oczekuje deflacji do końca III kwartału 2015 r.

do końca III kwartału 2015 roku" - czytamy w raporcie comiesięcznym BZ WBK. Ich zdaniem, oznacza to, że deflacja w ujęciu rocznym potrwa ponad rok, a inflacja nie wróci do celu wyznaczonego przez Narodowy Bank Polski przed II kw. 2016 r. Rada Polityki Pieniężnej może

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; ryzyko przekroczenia celu CPI niewielkie

makroekonomiczną" - podsumowano w komunikacie. Po obniżeniu stóp procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po styczniowym posiedzeniu RPP

Goldman Sachs: Za trzy miesiące euro będzie kosztować 3,93 zł, a USD - 3,85 zł

cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. "Inflacja prawdopodobnie pozostanie ujemna do III kwartału 2015 r. ze względu na niskie ceny ropy naftowej i żywności, a następnie pozostanie poniżej celu [inflacyjnego NBP] do końca 2016 roku" - czytamy w raporcie

Różnica między polityką EBC a RPP nadal wpływa korzystnie na kurs złotego

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews/ Raiffeisen Polbank) - Początek tygodnia przynosi kolejną próbę zejścia EURPLN pod barierę 4,30, czemu wciąż sprzyjają wydarzenia ostatnich dni - dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w strefie euro, przy neutralnym nastawieniu polskiej RPP, przez

BofA Merrill Lynch: Bez osłabienia złotego do końca br. możliwe cięcie stóp

50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej i podkreśliła w komunikacie, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. "Podtrzymujemy prognozy dla wzrostu gospodarczego, ale jego tempo nie jest wystarczające, żeby przywrócić

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje szybszego wzrostu PKB i CPI w 2017 r.

50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po listopadowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał swoje stanowisko

Większa zmienność kursu złotego przed posiedzeniem RPP i aukcją obligacji

polityki monetarnej. Pomimo przedwyborczych zapowiedzi partii rządzącej, że nowy skład tej instytucji będzie dążył do łagodzenia polityki pieniężnej, co miałoby zapobiec pogłębianiu się deflacji, szansa na taki ruch jest znikoma. Górę bowiem biorą obawy, iż jakikolwiek gołębi ruch ze strony RPP mógłby

RPP obniży główną stopę procentową o 25 pb do 1,75%, wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - Rozpoczynające się dziś posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) najprawdopodobniej przyniesie decyzję o redukcji stóp procentowych o 25 pb - do 1,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Tak sądzą

RPP obniży główną stopę procentową o 25 pb do 1,75%, wg analityków

skłaniających się za łagodzeniem polityki monetarnej. Ostatnia redukcja stóp procentowych miała miejsce w październiku ub.r. RPP napisała wtedy w swoim komunikacie, że ze względu na niepewność co do przyszłej koniunktury, nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej

Belka: Deflacja ustąpi nieco później, przez większość 2016 inflacja będzie niska

niska inflacja intuicyjnie powinna kierować wzrok w kierunku dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Z kolei turbulencje na rynkach powinny skłaniać do spokoju i czekania na to, jak sytuacja będzie się rozwijać. To zresztą słychać w wypowiedziach nowych członków - tam panuje rozwaga i spokój"

RPP utrzymała stopy bez zmian; liczy, że wzrost cen pozostanie umiarkowany

procentowych o 50 pb w marcu 2015 r. RPP ogłosiła, że decyzja ta oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Podczas konferencji prasowej po grudniowym posiedzeniu RPP przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński podtrzymał swoje

Hausner: Trzeba już myśleć o zakończeniu cyklu obniżek stóp

podejmą członkowie RPP w marcu. Ważniejsze jest jednak, zdaniem Hausnera, przyjęcie przez Radę linii polityki pieniężnej, czyli postępowania zmierzającego do zakończenia cyklu łagodzenia polityki monetarnej. - Możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba będzie potem

Ebury: Wskaźniki PMI w tym tygodniu mogą dać szansę na odbicie na rynkach

się na lockdown. Szterlinga w dół zdaje się ściągać m.in. brak postępu w negocjacjach dotyczących Brexitu. Ostatnio rosną również oczekiwania związane z możliwością stosowania bardziej niekonwencjonalnych metod w kontekście polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii. Główny

Personnel Service: 73% Ukraińców chce pracować w Polsce dłużej niż pół roku

zrobił pierwsze kroki w kierunku dobrych zmian w polityce migracyjnej. Wprowadzono m.in. nowy typ zezwolenia na pracę sezonową, co okazało się świetnym pomysłem. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tylko w I półroczu 2018 roku złożono aż 157 tys. tego typu oświadczeń

'Minutes' RPP: Deklaracja o końcu cięć nie zamyka drogi do ew. modyfikacji stóp

łagodzenia polityki pieniężnej. Jednak większość członków RPP oceniła, że takie stwierdzenie nie uniemożliwiałoby dostosowania stóp procentowych w razie wystąpienia nieoczekiwanych silnych wstrząsów w polskiej gospodarce lub jej otoczeniu, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś

Ebury: Spotkanie RPP i globalny sentyment zadecydują o losach złotego w tym tyg.

stronę nieco niższych stóp procentowych - ale raczej o 25 niż 50 punktów bazowych. Należy jednak podkreślić, że rynkowe oczekiwania dotyczące potencjalnego dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce spadają, co sprzyja silniejszemu złotemu. EUR

Członek RPP: Jeśli odbicie się oddali, stopy znów w dół

- Główne pytanie: Kiedy będzie ożywienie gospodarcze? Jeśli dojdziemy do wniosku, że oddala się w czasie, moim zdaniem jest jeszcze miejsce na obniżkę stóp - powiedział w Radiu PIN. Dodał, że jeśli tak się nie stanie, cykl łagodzenia polityki monetarnej trzeba będzie uznać za

Goldman Sachs: RPP nie zmieni stóp, podtrzyma decyzję o zakończeniu cyklu

podkreśliła, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. (ISBnews)

Belka: Nie widzę miejsca na dalsze obniżki stóp procentowych

oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej". Wszyscy (14) analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się powrotu do luzowania polityki pieniężnej w tym miesiącu i obniżki o 25 pb, choć niektórzy zwracali uwagę, że może dojść do głębszej redukcji

NBP: Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty w III kwartale

. banki nie przewidują istotnych zmian kryteriów polityki kredytowej (z wyjątkiem łagodzenia polityki kredytowej w segmencie długoterminowych kredytów dla MSP) oraz oczekują wzrostu popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. NBP podał, że banki odczuły niewielki wzrost popytu na