łagodzenie polityki monetarnej

is, Reuters

Fed znów dodrukuje dolary? Indeksy giełdowe w górę

Fed znów dodrukuje dolary? Indeksy giełdowe w górę

Szef Rezerwy Federalnej Ben Bernanke stwierdził wczoraj, że jeśli kondycja amerykańskiej gospodarki będzie się osłabiać, a inflacja zwalniać, to bank centralny jest gotowy dalej łagodzić politykę monetarną.

RPP nie zetnie stóp procentowych? Winiecki: Nie ma takiej potrzeby

Jan Winiecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, powiedział w środę, że nie ma powodu ani potrzeby, by obniżać stopy procentowe. Winiecki, który jest przeciwnikiem zdecydowanego łagodzenia polityki monetarnej, dodał, że obecne spowolnienie inflacji jest "efektem bazy". Ale według innego członka RPP, Andrzeja Bratkowskiego, są podstawy do kolejnego obniżenia stóp.

Łon z RPP: Należy sięgnąć do działań niestandardowych i cięcia stóp

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Należy sięgnąć do działań niestandardowych i obniżki stóp procentowych w obecnej sytuacji, by wesprzeć politykę gospodarczą rządu, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Eryk Łon. "Należy być jednak bardzo

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

. Jak wskazali ekonomiści banku, wśród czynników wzbudzających niepokój dotyczący perspektyw inflacji na pierwszym planie są rozbudowane programy ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej - w Polsce zastosowane po raz pierwszy QE. "Naszym zdaniem, droga od skupu aktywów

Citi Handlowy obniżył prognozę wzrost PKB o ok. 2 pkt proc do 0,9% w 2020 r.

. Autorzy raportu podkreślają, że główne wsparcie dla gospodarki w łagodzeniu skutków pandemii powinno pochodzić ze strony polityki fiskalnej, a nie monetarnej. "Instrumenty polityki fiskalnej i regulacyjnej powinny być raczej nakierunkowane na podtrzymanie potencjału

RPP: Kurs złotego może ograniczać tempo ożywienia gospodarczego

; - napisano także. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki. "Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku

Złoty czeka na decyzję Fed, w czwartek może słabnąć

zrobi krótką przerwę w łagodzeniu polityki monetarnej i wróci do tego nie wcześniej niż w I kwartale 2020 roku. Zanim w środę Fed obniży stopy procentowe, wcześniej inwestorzy poznają wstępne dane nt. dynamiki amerykańskiego PKB. Szacuje się, że w III kwartale br. PKB w ujęciu

Ebury: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD

. Naszym zdaniem, w kontekście zachowania dolara amerykańskiego w kolejnych tygodniach kluczowe jest to czy ostatnia deprecjacja waluty wynika wyłącznie ze wzrostu rynkowego apetytu na ryzyko, czy może chodzić też o inny czynnik. Ekspansywna polityka monetarna, jak i fiskalna w USA prowadzona na skalę

Jankowiak z PRB: RPP nie powinna obniżać stóp procentowych

monetarną i będzie rosła presja na łagodzenie polityki pieniężnej przez nasz bank, to nie mogę wykluczyć, że w nowej RPP znajdzie się większość, która poprze taką decyzję. Choć uważam, że Rada większą uwagę przykładać będzie raczej do zmian w stosowanych instrumentach polityki monetarnej. Zobaczymy to w

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

restrykcji i poprawą koniunktury za granicą, nastąpi - wspierana działaniami antykryzysowymi rządu i luzowaniem polityki monetarnej - odbudowa krajowej aktywności gospodarczej. Powrót do poziomu PKB sprzed wybuchu pandemii będzie jednak wydłużony w czasie. Skalę wzrostu wydatków konsumpcyjnych w horyzoncie

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB do 4,2% w 2019 r. i 3% w 2020 r.

na linii USA-Chiny oraz łagodzenie polityki monetarnej przez EBC i FED będzie sprzyjać stabilizacji kursu EURPLN w horyzoncie prognozy mimo spowolnienia wzrostu PKB" - podsumowano w materiale. (ISBnews)

O nastrojach na GPW będzie decydować sytuacja na zachodnich giełdach

atmosfera jest cały czas zmienna. Optymizm związany ze słabnącym konfliktem handlowym i ewentualnym napływem gotówki na rynki w związku z potencjalnym łagodzeniem polityki monetarnej w USA i Europie, przenosi się z rynków zagranicznych na warszawski parkiet. Po długiej serii

Frank szwajcarski wciąż powyżej 4 zł. Szwajcarzy nie zmienili stóp procentowych

Frank szwajcarski wciąż powyżej 4 zł. Szwajcarzy nie zmienili stóp procentowych

dopóki za jedno euro trzeba zapłacić nie mniej niż 1,07 franka, dopóty SNB nie będzie bardziej łagodził polityki monetarnej - mówi Marcin Kiepas, główny analityk w polskim oddziale Admiral Markets. Ten warunek był w czwartek spełniony - euro kosztowało ponad 1,08 franka

BZ WBK oczekuje deflacji do końca III kwartału 2015 r.

- według nich - pod wpływem danych dokonać redukcji już w marcu. "Skala i długość deflacji zaskoczy bank centralny i może przechylić szalę w kierunku większego łagodzenia polityki monetarnej. Spodziewamy się cięcia o 25 pb" - czytamy dalej w raporcie

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

wysokości 5,6 mld zł. Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (2,8 mld zł), koszty prowadzenia polityki pieniężnej (1,4 mld zł), a także koszty działania i amortyzacji (1,2 mld zł

PZU nie ma ekspozycji z tytułu ubezpieczeń BI oraz gwarancji dla touroperatorów 

w placówkach medycznych. Po stronie portfela inwestycyjnego PZU widzi ryzyko potencjalnej recesji gospodarczej i powrotu do polityki łagodzenia monetarnego (obligacje skarbowe). Ryzyko mogą nieść także przerwane łańcuchy dostaw w gospodarce światowej oraz wzrost spreadów

Większa zmienność kursu złotego przed posiedzeniem RPP i aukcją obligacji

polityki monetarnej. Pomimo przedwyborczych zapowiedzi partii rządzącej, że nowy skład tej instytucji będzie dążył do łagodzenia polityki pieniężnej, co miałoby zapobiec pogłębianiu się deflacji, szansa na taki ruch jest znikoma. Górę bowiem biorą obawy, iż jakikolwiek gołębi ruch ze strony RPP mógłby

Ebury: Spotkanie RPP i globalny sentyment zadecydują o losach złotego w tym tyg.

stronę nieco niższych stóp procentowych - ale raczej o 25 niż 50 punktów bazowych. Należy jednak podkreślić, że rynkowe oczekiwania dotyczące potencjalnego dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce spadają, co sprzyja silniejszemu złotemu. EUR

Hausner: Trzeba już myśleć o zakończeniu cyklu obniżek stóp

podejmą członkowie RPP w marcu. Ważniejsze jest jednak, zdaniem Hausnera, przyjęcie przez Radę linii polityki pieniężnej, czyli postępowania zmierzającego do zakończenia cyklu łagodzenia polityki monetarnej. - Możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba będzie potem

Na rynku walutowym uwaga skupiona na wypowiedziach z Jackson Hole

obniżce stóp procentowych o 25pb nie była jednomyślna i że wyłamało się dwóch członków Fed. Nowością nie było również nazywanie tej obniżki ?dopasowaniem polityki monetarnej wewnątrz cyklu", co potwierdziło chęci przedstawienia swojego stanowiska jako ?jastrzębiego", choć dwóch członków chciało

Członek RPP: Jeśli odbicie się oddali, stopy znów w dół

- Główne pytanie: Kiedy będzie ożywienie gospodarcze? Jeśli dojdziemy do wniosku, że oddala się w czasie, moim zdaniem jest jeszcze miejsce na obniżkę stóp - powiedział w Radiu PIN. Dodał, że jeśli tak się nie stanie, cykl łagodzenia polityki monetarnej trzeba będzie uznać za

Inwestorzy walutowi w napięciu czekają na dzisiejszą decyzję EBC

. Dodatkowo, w przypadku większej od oczekiwań skali luzowania polityki monetarnej przez EBC, złoty może być podatny na potencjalne sugestie dotyczące łagodzenie polityki również przez rodzimą Radę Polityki Pieniężnej. To może sprzyjać osłabieniu PLN, nie tylko względem euro, ale również pozostałych walut, na

Goldman Sachs: Za trzy miesiące euro będzie kosztować 3,93 zł, a USD - 3,85 zł

), że stopy procentowe już nie spadną oraz ilościowe łagodzenie polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC). W marcu br. RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Rada podkreśliła, że ta decyzja oznacza zamknięcie

RPP obniży główną stopę procentową o 25 pb do 1,75%, wg analityków

celu. To może przeważyć liczbę głosów skłaniających się za łagodzeniem polityki monetarnej. Ostatnia redukcja stóp procentowych miała miejsce w październiku ub.r. RPP napisała wtedy w swoim komunikacie, że ze względu na niepewność co do przyszłej koniunktury, nie wyklucza

RPP obniży główną stopę procentową o 25 pb do 1,75%, wg analityków

skłaniających się za łagodzeniem polityki monetarnej. Ostatnia redukcja stóp procentowych miała miejsce w październiku ub.r. RPP napisała wtedy w swoim komunikacie, że ze względu na niepewność co do przyszłej koniunktury, nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej

Akcje azjatyckie blisko największego rajdu

przyszłym spotkaniu. Dolar amerykański (USD) odbił się z poziomu 101.71 do poziomu 102.42 w stosunku do jena japońskiego (JPY). Jen stracił na wartości, ponieważ Bank Japonii ogłosił łagodzenie polityki monetarnej w najbliższym czasie. Akcje

Fed opublikuje prognozy ścieżki stóp procentowych

była zdania, że sytuacja gospodarcza dawała podstawy do łagodzenia polityki monetarnej. Jednak kilku członków banku centralnego twierdziło, że podjęcie dalszych kroków stymulujących gospodarkę byłoby złym pomysłem, głosi protokół. Na ostatnim posiedzeniu Fed nie zmienił stóp

Luzowanie polityki przez banki centralne to jak "monetarny Red Bull"

utrzymywanie stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie, a także skupowanie przez banki centralne aktywów z rynku, co część inwestorów nazywa wprost drukowaniem pieniędzy. - Z powodu łagodzenia polityki monetarnej przez banki mamy wzrosty na rynkach akcji, ale bliskie zera stopy

Złoty umacnia się trzeci dzień z rzędu - ta tendencja powinna się dziś utrzymać

, leżą głównie czynniki globalne. W tym przede wszystkim odsuwająca się w czasie perspektywa podwyżki stóp procentowych w USA, nadzieje na dalsze poluzowanie polityki monetarnej przez ECB, ale też utrzymujące się relatywnie dobre nastroje na rynkach światowych. Wtorek przyniósł

Na rynku walutowym niewielkie zmiany w oczekiwaniu na środową decyzję Fedu

. Z punktu widzenia złotego dalsze łagodzenie polityki monetarnej w Japonii oraz odsunięcie w czasie podwyżek stóp procentowych w USA oznacza wzrost apetytu na ryzyko, a więc i jego umocnienie. Potencjał aprecjacyjny złotego w relacji do głównych walut oceniamy wówczas na około 5 groszy. Gdyby jednak

Hossa na rynkach akcyjnych trwa

miesiącem, a sprzedaży detalicznej do 10.2% r/r z 10.6% r/r w czerwcu. Dane te wskazują na dalsze spowolnienie chińskiej gospodarki i wpisują się w scenariusz łagodzenia polityki monetarnej przez Ludowy Bank Chin. Nadzieje na bardziej łagodną politykę pieniężną prowadzoną przez największa banki centralne

Dziś kalendarium pełne danych

się w scenariusz łagodzenia polityki monetarnej przez Bank Rezerwy Australii. Kalendarium w dalszej części dnia będzie nie mniej ubogie niż to z godzin nocnych. Jako pierwszą poznamy decyzję Narodowego Banku Szwajcarii oraz głos zabierze prezes Thomas Jordan. W tym przypadku jednak nie oczekuję się

Szczurek: MF założy w budżecie utrzymanie stóp proc. bez zmian do końca 2016 r.

pojawiło się już raz oficjalnie w komunikatach RPP i okazało się ono przedwczesne. Rada zarówno w komunikacie po swoim posiedzeniu, jak i podczas konferencji prasowej podkreślała, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Zdaniem analityków bankowych

Skrzypek: Trwa faza obniżek stóp, ale trzeba się zastanowić

- Jesteśmy dalej w fazie łagodzenia polityki pieniężnej. Są jednak sygnały, które każą nam się nad tym zastanowić. Z jednej strony mamy bardzo poważne sygnały ze sfery fiskalnej, np. o deficycie, które nie są neutralne dla polityki monetarnej. Z drugiej mamy mieszane sygnały ze

BNP Paribas: Złoty się osłabi, potrzebuje tego gospodarka

W ocenie banku cykl luzowania monetarnego rozpocznie się w październiku, kiedy Rada Polityki Pieniężnej obniży koszt kredytu o 25 pkt bazowych. Do końca pierwszego kwartału 2013 roku główna stopa spadnie zaś do 3,50 z 4,75 proc. obecnie. "

Diaz-Alvarez z Ebury: EBC obniży stopę depozyt., a RPP pozostawi stopy bez zmian

doniesień o stanie gospodarki w ostatnim czasie w połączeniu z gołębimi wypowiedziami prezesa Draghiego wskazują, że z całą pewnością są teraz brane pod uwagę dodatkowe środki łagodzenia polityki monetarnej. "Niepodjęcie działań będzie postrzegane jako duże rozczarowanie, skutkując znacznymi naciskami

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

monetarnej, choć Rada może bacznie obserwować poziom kursu złotego. Rada zarówno w komunikacie po swoim posiedzeniu, jak i podczas konferencji prasowej podkreślała, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Zdaniem analityków, dopiero w kolejnym roku

RPP zakończyła cykl obniżek, podwyżek należy oczekiwać w 2016 r. wg analityków

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Zdaniem analityków, w tym roku nie należy oczekiwać kolejnego luzowania polityki monetarnej, choć Rada może bacznie obserwować

Sytuacja w Chinach po raz kolejny niepokoi inwestorów

po decyzji ECB o nieznacznym poluzowaniu polityki monetarnej było już jasne, że scenariusz tak szybkiego osłabienia euro nie ma już szans na realizację. Początek nowego roku często bywa ważną cezurą, inwestorzy jednak nie powinni zmieniać swoich koncepcji, gdyż większość tematów, które najsilniej

EBC wchodzi na pierwszy plan

dalszego poluzowania polityki pieniężnej, co przełożyło się na spadek notowań USDJPY. Podkreślił on, że dodatkowe łagodzenie polityki pieniężnej niesie za sobą dalsze koszty ale z drugiej strony dodał jednak, że nie ma granic ekspansji monetarnej, a w tym momencie znajduje się duża przestrzeń do dalszych

EBC wchodzi na pierwszy plan

dalszego poluzowania polityki pieniężnej, co przełożyło się na spadek notowań USDJPY. Podkreślił on, że dodatkowe łagodzenie polityki pieniężnej niesie za sobą dalsze koszty ale z drugiej strony dodał jednak, że nie ma granic ekspansji monetarnej, a w tym momencie znajduje się duża przestrzeń do dalszych

RPP: Podstawowa stopa procentowa wciąż 3,5 proc.

, uniemożliwia decyzję o obniżce stóp procentowych. Z wypowiedzi członków Rady wynika, że część z nich uważa, że nasza gospodarka potrzebuje jeszcze wsparcia ze strony polityki monetarnej. Na razie jesteśmy wciąż w fazie łagodzenia polityki monetarnej, gdyż nastawienie RPP jest łagodne

USDJPY powyżej 81 jenów

jest z tym co wydarzy się w piątek. Premier Japonii zapowiedział rozwiązanie parlamentu. Oznacza to, że w grudniu odbędą się przedterminowe wybory. Ich zwycięzcą będzie opozycyjna Partia Liberalno-Demokratyczna. Jej przewodniczący powiedział wczoraj, że potrzebne jest dalsze łagodzenie polityki

Inflacja może przekroczyć nawet 3,5% r/r na koniec 2019 roku wg analityków

czerwcu stał przede wszystkim szybszy wzrost cen żywności. Pomimo pojawiających się ze strony jastrzębiego skrzydła RPP głosów o potrzebie podwyżek stóp, w Radzie dominuje ugruntowany konsensus o potrzebie stabilizacji stóp NBP. Biorąc pod uwagę spodziewane łagodzenie polityk pieniężnych przez główne

Jen najsłabszy od trzech lat. Bank Japonii bez prezesa

jen pozostaje pod presją - powiedział szef działu europejskiej strategii walutowej w Morgan Stanley Ian Stannard. Mimo sporadycznych protestów między innymi ze strony Niemiec i Korei Południowej agresywne łagodzenie polityki w Japonii nie spotkało się z poważną reakcją

Budżet strefy euro, czyli Europa Federalna. Europa dwóch prędkości stanie się faktem

wydawane w kolejnych okresach. Jednym z zadań budżetu strefy euro będzie prowadzenie polityki antycyklicznej (łagodzenie spadków w okresie spowolnienia gospodarczego i chłodzenie gospodarki w okresach zbyt szybkiego wzrostu grożącego inflacją). Będzie to zatem budżet otwarty, choć w średnich okresach (w

RPP obniży stopy w marcu, redukcja o 25 pb jest niemal pewna wg analityków

stóp procentowych w marcu o 25 pb. jest niemal pewna. W naszej ocenie marcowy 'Raport o inflacji' po raz kolejny pokaże, że inflacja w całym horyzoncie projekcji banku centralnego nie wraca do celu. Będzie to ważny argument za podjęciem decyzji o łagodzeniu polityki monetarnej" - starszy

Oświadczenie FOMC może wstrząsnąć słabym rynkiem

pracy. Akcje UK 100 (FTS) spodziewa się jeszcze wyższych wartości osiągając najwyższy poziom od pięciu miesięcy 6761. Wyższe akcje mogą oznaczać, że rynki oczekują przedłużenia łagodzenia polityki monetarnej przez Fed

Deflacja się pogłębia, ryzyko obniżenia stóp proc. rośnie wg analityków

inflacja bazowa oscyluje na poziomie około 0,2%, co oznacza, że deflacja nie stanowi większego zagrożenia dla gospodarki. Dobra koniunktura w gospodarce, jak i osłabiający się złoty powinien powstrzymać RPP przed dalszym luzowaniem polityki monetarnej, choć niektórzy analitycy spodziewają się, że dojdzie

W USA bez niespodzianek - stopy procentowe w górę. Kurs dolara mocno w dół

. Kurs amerykańskiej waluty tracił w środę wieczorem 5 groszy i kosztował 4,02 zł. To najmniej od pierwszej połowy lutego. Fed tylko w niewielkim stopniu zaostrzył politykę monetarną, przewidując, że w 2019 r. stopy procentowe dojdą do poziomu 3 proc. Polepszyły się za to prognozy wzrostu

'Minutes' RPP: Dynamika PKB będzie nieco wyższa niż zakłada projekcja NBP

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Podczas lipcowego posiedzenia większość członków Rady Polityki Pieniężnej oceniała, że dynamika PKB będzie prawdopodobnie nieco wyższa niż przewiduje lipcowa projekcja, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy

Wyniki wyborów na razie nie wpłynęły istotnie na notowania złotego

wyraźnie mocniejsze poziomy, choć nie powinna już też go osłabiać. Solidnym oporem dla EURPLN powinien pozostać poziom 4,30, a najbliższe dni mogą wręcz przynieść próbę powrotu pod 4,25, czemu sprzyjają doniesienia z zagranicy, w tym oczekiwanie na grudniowe łagodzenie polityki pieniężnej przez EBC

Deflacja pogłębiła się w styczniu, stopy proc. zostaną obniżone wg analityków

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) - Wstępne dane dotyczące inflacji w styczniu będą miały decydujące znaczenie dla Rady Polityki Pieniężnej, która na marcowym posiedzeniu powinna złagodzić politykę monetarną, uważają analitycy. Dzisiaj GUS poinformował

Skala redukcji stóp zaskoczyła rynek, to koniec obniżek w tym roku wg analityków

stóp procentowych ma szanse być właściwą odpowiedzią po stronie dostosowania parametrów polityki monetarnej. Powinna ona zapobiegać ryzyku umocnienia się złotego, co podtrzymywałoby presję deflacyjną, ale także powinna stymulować popyt zewnętrzny i wewnętrzny, co będzie sprzyjać szybszemu powrotowi

Marża odsetkowa netto Banku Millennium wzrosła kw/kw w III kwartale

ostatnim cyklu łagodzenia polityki monetarnej. W ujęciu kwartalnym, nastąpiło także odwrócenie trendu w zakresie wyniku z tytułu prowizji, który wzrósł o 2,8% w stosunku do II kw. 2015 r., zamykając się kwotą 151,6 mln zł. Wynik z tytułu prowizji za

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

ewentualne obawy o kondycję polskiej gospodarki. PKB rośnie nadal w tempie około 4.5-4.6%r/r, choć do pełnego obrazu brakuje jeszcze danych z budownictwa. Nie należy zatem spodziewać się jakichkolwiek zmian w dotychczasowym nastawieniu RPP do polityki monetarnej. Scenariuszem bazowym jest nadal brak zmian

Przed posiedzeniem RPP: nie będzie już cięć stóp

prezesa NBP Sławomira Skrzypka, gdyż liczba głosów za i przeciw była równa. Część członków RPP, najbardziej gołębich, nadal twierdzi, że naszej gospodarce przydałoby się wsparcie ze strony Rady. O tym, że jesteśmy wciąż w fazie łagodzenia polityki monetarnej przypominał ostatnio

Złoty nieco mocniejszy, ale perspektyw na wrzesień słabe

urzędowania. Zmiana w Radzie, która dokona się już po rozpoczynającym się dziś wrześniowym posiedzeniu, nie będzie jednak mieć większego wpływu, ani na funkcjonowanie tego gremium, ani na oczekiwania co do kształtu polityki monetarnej w Polsce. W dalszym ciągu zakładamy, że stopy procentowe w Polsce pozostaną

Poranny komentarz rynkowy – kolejne słabe dane z USA

kontynuowana, to na rynkach może już zagościć strach. Stopy w Japonii bez zmian   Na zakończonym dziś dwudniowym posiedzeniu Bank Japonii (BoJ) nie zmienił głównych parametrów polityki monetarnej, podtrzymując wcześniejsze

Deflacja r/r potrwa w Polsce do pierwszych miesięcy 2015 r. wg ekonomistów

odegrały drugoplanową rolę. Szacujemy, że inflacja bazowa obniżyła się w październiku do 0,2 ? 0,3 proc. rdr. Z punktu widzenia polityki monetarnej w najbliższych miesiącach dane nie wprowadzają wiele nowego. Aktualny poziom inflacji może pozwolić na obniżkę stóp procentowych na początku przyszłego roku w

Komentarz do rynku złotego - kontynuacja przeceny polskiej waluty

polityki pieniężnej. W naszej opinii Rada w lutym obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych, sprowadzając stopę referencyjną do 3,75%, a następnie zrobi sobie dwumiesięczną przerwę, żeby ostatni raz obciąć stopy w maju. Perspektywa lutowego łagodzenia polityki monetarnej i

Deflacja będzie już niższa, choć może potrwać do III kw. wg analityków

oczekiwań, nie będą miały wpływu na politykę pieniężną w najbliższych miesiącach. RPP zadeklarowała bowiem na początku tego miesiąca zakończenie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Oczekuję długotrwałej stabilizacji stóp procentowych, wykraczającej poza kadencję obecnej Rady" - główny ekonomista

Komentarz do rynku złotego - jeżeli będzie spowolnienie, będą też obniżki stóp

ws. polityki monetarnej prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej wypowiedziało się dwóch członków tego gremium: Elżbieta Chojna-Duch i Adam Glapiński. Chojna-Duch, zaliczana do gołębiego skrzydła Rady podkreśliła, że najnowsza projekcja inflacji powinna potwierdzić, że spowolnienie gospodarcze w

Stopy procentowe znowu w dół. To już ostatni raz?

najnowsza obniżka stóp przez RPP wpisuje się w trwający już blisko rok cykl łagodzenia polityki monetarnej. Dzięki temu dziś rata kredytu jest o jedną czwartą niższa niż zaledwie dziewięć miesięcy temu. I co jeszcze ważniejsze, rynek nie spodziewa się wzrostu stóp procentowych przez najbliższe półtora roku

Tygodniowy komentarz do rynku złotego - inwestorzy ponownie kochają złotego

W poprzednim tygodniu wyraźnie gorsze od oczekiwań wyniki polskiej gospodarki w II kwartale, zapowiedź zmiany nastawienia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) do kwestii stóp procentowych oraz oczekiwania na szybsze łagodzenie polityki monetarnej w Polsce stały się pretekstem do

Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków

jest powodowana czynnikami wewnętrznymi. Będzie to zapewne argument podnoszony przez tych członków RPP, którzy są przeciwni dalszemu łagodzeniu polityki pieniężnej. Przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Rady w sprawie poziomu stóp procentowych opublikowany zostanie jeszcze listopadowy wskaźnik PMI

Komentarz do rynku złotego - wiosenna korekta na złotym

sytuacja chińskiej gospodarki, gdzie coraz bardziej widoczne są sygnały spowolnienia gospodarczego, a jednocześnie inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie, ograniczając przestrzeń do łagodzenia polityki monetarnej. W przypadku Państwa Środa wiele powinno rozstrzygnąć się już w najbliższy piątek

Dane o zatrudnieniu i płacach pozwalają liczy na silną konsumpcję wg analityków

wzrostu płac nieznacznie spowolniła w lutym, to, biorąc pod uwagę deflację do dyspozycji konsumentów pozostaje znacznie więcej środków. To z kolei powinno przekładać się na wzrost wydatków. Wszyscy ekonomiści są jednocześnie zgodni, że obecne dane nie wpłyną na ewentualną zmianę polityki monetarnej w

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

kosztową w przedsiębiorstwach, a w warunkach wysokiej presji konkurencyjnej mogą powodować efekty wtórne, odsuwając w czasie powrót inflacji do celu NBP. W efekcie, spodziewamy się, że w marcu RPP obniży stopy procentowe o 25pb, a dalsze łagodzenie polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach także nie może

Nie ma silnych. Wyprzedaż wróciła

, inwestorzy koncentrują się jednak na tej gospodarce. W zeszłym tygodniu dane makroekonomiczne były naprawdę słabe, co zwiększyło oczekiwania dalszego łagodzenia polityki monetarnej. Jeżeli jednak dane będą pozytywne, może to zachęcić do realizacji zysków - skomentował Matthew Turner z Mitsubishi Corp

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

zatem mówić o presji inflacyjnej. Z punktu widzenia RPP, dane te wspierają zwolenników dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że ujemna inflacja przekłada się na wzrost siły nabywczej dochodów gospodarstw domowych, co powinno sprzyjać wzrostowi realnej konsumpcji i

Produkcja hamuje, Rada hamletyzuje

wnioski o obniżki o 0,25 i 0,5 pkt proc. Tym samym główna stopa znalazła się na poziomie 4,25 proc. - Jesteśmy w fazie łagodzenia polityki monetarnej - powiedział wczoraj dziennikarzom w Sejmie prezes Skrzypek. Członkom RPP zależy na rozruszaniu polskiej gospodarki poprzez

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

Radę do łagodzenia polityki monetarnej mimo spowolnienia wzrostu gospodarczego i rekordowo głębokiej deflacji bazowej" ? główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Borowski. "Nie znamy jeszcze szczegółowej struktury zmian głównych komponentów PKB (GUS

RPP obniżyła stopy procentowe

ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało obniżki stóp procentowych podczas styczniowego posiedzenia RPP o 50 pb., a pięciu o 75 pkt. Twierdzili oni, że członków Rady do poluzowania polityki monetarnej przekona wyraźnie słabnąca gospodarka i coraz niższa inflacja

Słabsza produkcja w X gł. przez górnictwo, wciąż bez presji CPI wg analityków

w trzecim kwartale było przejściowe i tym samym zniechęcać do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Stopy procentowe na ostatnim w tym roku posiedzeniu RPP zostaną najprawdopodobniej utrzymane na dotychczasowym poziomie" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek

Złoty odrabia straty. Inwestorzy na finał rzucili się na akcje

. - Nie spodziewamy się, by Bernanke zmienił swoją prognozę dla gospodarki. Podkreśli, że Fed dysponuje odpowiednimi narzędziami, by zakończyć ilościowe łagodzenie polityki monetarnej, ale że jeszcze nie zamierza tego robić - powiedziała starsza strateg z UBS, Amelia Bourdeau

Analitycy: Obniżki stóp procentowych w lipcu nie będzie

wyrobów tytoniowych, a także wzrost cen paliw. Spodziewamy się dalszego spadku inflacji w lipcu oraz obniżki stóp procentowych przez RPP we wrześniu. Spadkowy trend inflacji nie utrzyma się jednak do końca roku, co może uniemożliwić dalsze łagodzenie polityki monetarnej. W naszej ocenie prawdopodobne jest

Dane o produkcji za marzec sugerują spowolnienie PKB w I kw wg analityków

dół uległy wyniki PKB za II i III kwartał. W konsekwencji zmiana pozostała neutralna z punktu widzenia dynamiki PKB w całym roku, którą niezmiennie GUS ocenia na 3,6% . Rozczarowujące dane z polskiej gospodarki stanowią dodatkowy argument dla inwestorów oczekujących łagodzenie polityki pieniężnej w

Fed dorzuci dolary? Giełdy już w górę

gospodarki będzie się osłabiać, a inflacja zwalniać, to jest gotowy dalej łagodzić politykę monetarną indeksy giełd i surowców wystrzeliły w górę. Cena ropy skoczyła w ciągu kilku minut o 1,24 proc. a złoto kilkakrotnie poprawiało rekord wszech czasów, by zatrzymać się na poziomie 1588 dol. za uncję

Dane o sprzedaży zawiodły, ale przemysł utrzymał trend wzrostowy wg analityków

więc w znacznej mierze uznaniowych, pokazuje, że konsumenci nie widzą potrzeby zaciskania pasa. Nawet najbardziej dociekliwi badacze nie znajdą w dzisiejszych danych, zarówno o przemyśle jak i handlu, przesłanek do zmian oczekiwań odnośnie do polityki monetarnej" ? analitycy Banku Gospodarstwa