ładunków drobnicowych

Sześć ofert na inwestycję za około 350 mln zł. Bez niej pogłębienie toru wodnego nie ma sensu

Sześć ofert na inwestycję za około 350 mln zł. Bez niej pogłębienie toru wodnego nie ma sensu

porcie Szczecin. Może zmienić także strukturę ładunków w całym zespole portów Szczecin-Świnoujście sprawiając, że przedsiębiorstwa portowe przeładowywać będą więcej towarów drobnicowych niż masowych.

Drugą część portu także uda się dostosować do głębokości 12,5 m. Nie brakuje tanich ofert

Drugą część portu także uda się dostosować do głębokości 12,5 m. Nie brakuje tanich ofert

szczecińskiego portu powstanie m.in. nowe nabrzeże Dąbrowieckie, a zmodernizowane zostaną nabrzeża Katowickie i Chorzowskie. Akweny portowe uzyskają głębokość 12,5 metra. Ten rejon portu obsługuje ładunki masowe. Druga część portu też z dobrą ofertą Nie ma też przeszkód, by zmodernizować drugą – drobnicową

Pekaes liczy na utrzymanie 2-cyfrowych wzrostów kluczowych segmentów

Warszawa, 26.08.2015 (ISBnews) - Pekaes spodziewa się utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu w segmencie usług drobnicowych i podobnego wzrostu ilości ładunków intermodalnych w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Maciej Bachman. "Do końca

OT Logistics ukończyła elewator zbożowy w Świnoujściu, zbudowany za 47 mln zł

, produkty leśne, zboża i nawozy. Spółka obsługuje również towary drobnicowe - stal, kontenery, konstrukcje, ładunki paletyzowane, big bagi i elementy wież wiatrowych. Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz

GUS: Przewozy towarów wzrosły wg masy o 1,8% r/r, wg pracy przew. o 6,9% w 2016r

morskich (międzynarodowy obrót morski i kabotaż) w 2016 r. wyniosły 72,9 mln ton, tj. o 4,9% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost obrotów zanotowano we wszystkich kategoriach ładunkowych: ładunki należące do grupy pozostałe ładunki drobnicowe (o 15%), ładunki toczne niesamobieżne (o 10,1%), kontenery duże

GUS: Obroty ładunkowe w polskich portach wzrosły o 1,4% r/r w 2015 r.

kontenerach dużych - 19,5%. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost obrotów odnotowano w następujących grupach ładunkowych: masowe ciekłe - o 18%, toczne samobieżne - o 11,3%, pozostałe ładunki drobnicowe - o 2,4%. Spadek nastąpił w obrotach kontenerów dużych - o 12%, tocznych niesamobieżnych - o 4% oraz w

GUS: Obroty ładunkowe w polskich portach wzrosły o 7,6% r/r w 2017 r.

porównaniu z rokiem poprzednim w 2017 r. wzrost obrotów odnotowano w następujących kategoriach ładunkowych: kontenery duże (o 15,6%), pozostałe ładunki drobnicowe (o 13,4%), masowe ciekłe (o 11,9%), toczne samobieżne (o 6,3%) oraz toczne niesamobieżne (o 5,4%); spadek wystąpił w ładunkach masowych suchych (o

OT Logistics liczy na wzrost r/r przeładunków w swoich portach w 2019 r.

Bowżyk. Usytuowany u ujścia Świny do Bałtyku OT Port Świnoujście to port morski o charakterze uniwersalnym. Przeładowywane są tu m. in. węgiel, koks, ruda, biomasa, produkty leśne, zboża i nawozy. Spółka ma możliwość obsługi ładunków drobnicowych takich jak stal, kontenery

ATC Cargo oferuje e-commerce usługę usprawniającą realizację zamówień z Chin

własnego serwisu drobnicowego do Gdańska, poinformował prezes Artur Jadeszko. Realizacja usługi jest możliwa dzięki otwartemu w czerwcu br. magazynowi wysokiego składowania w Gdańsku, na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego. ATC Cargo podkreśla, że

OT Logistics ma przedwstępną umowę dzierżawy terenu pod terminal w Porcie Gdańsk

ich ładunków w obrocie portowym, obsługi ładunków w relacjach lądowych oraz składowania towarów ? z wyłączeniem gazów oraz ropy naftowej i produktów naftowych o zdolności przeładunkowej nie mniejszej niż 2 mln ton rocznie, co było jednym z celów emisyjnych określonych w dokumencie ofertowym spółki

OT Logistics ma wiążącą umowę dzierżawy terenu pod terminal w Porcie Gdańsk

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - OT Logistics zawarła umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku, na której zamierza zbudować terminal wyspecjalizowany w przeładunkach ładunków agro, podała spółka. "Zawarcie umowy

OT Logistics miało 11,72 mln zł straty netto, 5,23 mln zł zysku EBIT w II kw.

poziomu 1,6 mln ton (+15% r/r), zwłaszcza w zakresie przeładunków towarów drobnicowych o wysokiej marży. Rosły również przeładunki koksu i ładunków typu ro-ro odpowiednio o 140% i o 20%. Na koniec półrocza segment portowy grupy wypracował niewielki zysk netto wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej. W

Przegląd prasy

--Kubiak z Pekao: Tempo wzrostu kredytów banku może być w tym roku dwucyfrowe Parkiet --Grupa OT Logistics liczy w tym roku na wzrost przychodów w kluczowym segmencie - spedycji, szczególnie w obsłudze ładunków drobnicowych

OT Logistics oczekuje, że koszty inwestycji w Gdańsku będą niższe niż zakładane

terminal wyspecjalizowany w przeładunkach ładunków agro. Spółka oczekuje, że w pierwszym etapie realizacji inwestycji w latach 2016-2018 terminal osiągnie zdolność przeładunkową na poziomie 2,7 mln ton rocznie, a w wyniku realizacji drugiego etapu w latach 2018?2020 zdolność ta zostanie podwojona

Skok cywilizacyjny w Porcie Gdynia, który został Firmą Roku

Skok cywilizacyjny w Porcie Gdynia, który został Firmą Roku

Francuskim się skończyły i pracujemy nad powstaniem zasobni, czyli miejsca, w którym można przetrzymywać ładunki sypkie. Przy ul. Polskiej do końca roku zbudujemy magazyn do składowania ładunków drobnicowych. Chcemy stworzyć dojazd zelektryfikowaną koleją do samego terminalu portowego. Na terenie, który

Strategia OT Logistics zakłada 1 mld euro przychodów rocznie od 2021 r.

;Skupiamy się na rozwoju przeładunków agro. Już niebawem rozpoczniemy w Gdańsku prace przy budowie największego na południowym Bałtyku terminalu do przeładunku towarów rolnych. Za 5 lat możemy mieć 50-proc. udział w przeładunkach agro na Bałtyku, nie licząc Rosji. Ta kategoria ładunków może być również

Port Gdynia zwiększył zysk netto o 133,8%, przeładunki - o 9,9% w 2014 r.

prywatyzacją spółki BTDG - Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. Zysk z transakcji wyniósł 45,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. BTRG zostało sprzedane w ub.r. na rzecz OT Logistics za kwotę 57,83 mln zł. "Pod względem operacyjnym

Przegląd informacji ze spółek

2020 r.", której trzema równorzędnymi filarami są innowacje, restrukturyzacja i inwestycje. Pekaes prowadzi rozmowy na temat przejęć podmiotów zajmujących się przewozami kontenerów i dystrybucją ładunków drobnicowych. Efekty obecnych negocjacji mogą być widoczne w

Przegląd informacji ze spółek

obrotu na Catalyst 50 tys. obligacji na okaziciela serii A Benefit Systems o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. zł, podała Giełda. Pekaes spodziewa się utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu w segmencie usług drobnicowych i