łańcuch wartości a łańcuch dostaw

"The New York Times": Góry cargo rosną, statki uwięzione na redzie. To już wywołuje strach przed Bożym Narodzeniem

"The New York Times": Góry cargo rosną, statki uwięzione na redzie. To już wywołuje strach przed Bożym Narodzeniem

ciągu ostatniego roku wartość sprzedaży przez Internet w jego placówce potroiła się. Ale do wspomnianych zmian w zachowaniu zakłócenia w łańcuchu dostaw wywołały nowe tarcia. Wielkie sieci czarteruja własne statki Joyner, lat 46, projektuje swoje meble w Savannah, ale jeśli chodzi o produkcję, to w

PIE: Polska może zyskać 8 mln USD rocznie przez delokalizację produkcji z Chin

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Pandemia COVID-19 ożywiła dyskusję na temat przyszłego znaczenia Chin w globalnych łańcuchach dostaw i przeniesienia części produkcji z Państwa Środka do innych krajów - w związku z tym wartość dodana wytworzona w Polsce mogłaby zwiększyć się o

Unimot planuje uruchomienie produkcji paneli fotowoltaicznych w ciągu 9 miesięcy

łańcucha dostaw surowców do produkcji, zaznaczono. "Jestem przekonany, że dostęp do paneli fotowoltaicznych własnej produkcji oraz rozwój tej technologii wewnątrz naszej grupy kapitałowej, będzie budowało jej wartość, zapewni nam wieloletnią przewagę konkurencyjną i

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Skutki pandemii COVID-19 mogą stworzyć przestrzeń dla ekspansji niektórych firm z obszaru Trójmorza i szansę na zajęcie wyższej pozycji w łańcuchach dostaw, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) "W kierunku budowy

LPP zakończyło rozbudowę centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim

powierzchnia całego centrum wynosi 91,4 tys. m2. "Centrum Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim nadal będzie pełnić kluczową rolę dla całego łańcucha dostaw LPP. To właśnie stąd realizowana jest dalsza obsługa sieci salonów w Polsce, jak i za granicą, a także zaopatrzenie

Ministerstwa, PSEW i PTMEW podpisały list intenc. ws. morskiej energ. wiatrowej

historycznym momentem, w którym wstępnie porozumienie zawierane jest między stroną rządową a przedsiębiorstwami. Mam przyjemność reprezentować łańcuch dostaw - funkcjonujący, bo dziesiątki firm z sukcesem lokuje swoje produkty na rynkach zagranicznych" - dodał prezes PTMEW Mariusz Witoński

Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 42,4 pkt w marcu 2020 r.

PMI złagodził rekordowy wynik zarejestrowany przez Wskaźnik Czasu Dostaw. Opóźnienia w dostawach wiążą się zazwyczaj z rosnącym popytem, dlatego wskaźnik dla tej zmiennej jest indeksem odwróconym. Aktualne pogorszenie wydajności zaopatrzeniowców odzwierciedla jednak zakłócenia w łańcuchach dostaw na

PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 2% w 2020 r. w scenariuszu pesymistycznym

krajowego obniża wzrost PKB o 0,57 pkt proc. Spadek po stronie eksportu dokłada 0,30 pkt proc., a efekt przerwanych łańcuchów dostaw wynosi -0,42 pkt proc. Realizacja scenariusza pesymistycznego oznaczałaby, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2020 r. zmniejszy się z prognozowanych wcześniej 3-3,5% do około 2

PepsiCo buduje nową fabrykę. Będzie praca dla 450 osób

PepsiCo buduje nową fabrykę. Będzie praca dla 450 osób

dostarczać przekąski zarówno na rynek polski, jak i na eksport do ponad 20 krajów, w tym m.in. Niemiec, Czech, Słowacji, a także Węgier.  W nowym zakładzie pracę znajdzie 450 osób. Obecnie PepsiCo zatrudnia w Polsce 3,6 tys. osób, a w całym łańcuchu dostaw przyczynia się do utrzymania 15 tys

Zrównoważony rozwój pomaga zapobiegać przyszłym pandemiom

Zrównoważony rozwój pomaga zapobiegać przyszłym pandemiom

najwyższej wartości - obszary, na których ludzie w największym stopniu polegają na przyrodzie, jeśli chodzi o ich życie i środki do życia, a także obszary, na które działania łańcucha dostaw mają największy wpływ. Gdy firmy zdecydują się na kluczowe kwestie i miejsca działań, muszą zebrać dane bazowe dla

"The New York Times": Wraca przekleństwo lat 70. Giełdowa apatia w cieniu stagflacji

"The New York Times": Wraca przekleństwo lat 70. Giełdowa apatia w cieniu stagflacji

tygodniu rozczarowujące dane z rynku pracy.  Szczególny upór wykazują ceny i ich eskalacja – rezultat pandemicznych lockdownów i zakłóceń łańcuchów dostaw. Opublikowany w środę kluczowy wskaźnik inflacji, czyli indeks cen konsumenckich (tzw. inflacja CPI), za wrzesień wzrósł o 5,4 proc. w ujęciu

LPP ogłosiło strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025

Discharge of Hazardous Chemicals), czym zobowiąże się do wypełnienia rygorystycznych standardów w zakresie eliminacji niebezpiecznych chemikaliów w tekstylnym łańcuchu dostaw, poinformowano również. Trzecim filarem zmian w LPP będzie eliminacja plastikowych opakowań

Orłowski, PwC: W negatywnym scenariuszu wzrost PKB może spaść do 0% na koniec br

czarny (z epidemiologicznego punktu widzenia) scenariusz się nie ziści i w ciągu 1-2 miesięcy sytuacja zacznie się uspokajać - to efekty ogólnogospodarcze będą poważne, ale nie katastrofalne. Już obecnie mamy poważnie zakłócone łańcuchy tworzenia wartości i dostaw, bo żyjemy w zglobalizowanej gospodarce

Branże kreatywne rosną. Ale może być jeszcze lepiej

Branże kreatywne rosną. Ale może być jeszcze lepiej

gospodarki kreatywnej będzie w najbliższych dekadach postępował, gdyż główne czynniki stojące za jej dotychczasowym rozwojem – fragmentaryzacja procesów produkcyjnych, rewolucja cyfrowa oraz zmiany w łańcuchach dostaw i strukturze potrzeb społecznych – nie ustaną”  

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

, będącej w stanie szybko zasilić przemysł, który po pandemii koronawirusa będzie potrzebował tanich dostaw energii. "Energetyka słoneczna to także ogromny impuls dla gospodarki i szansa dla polskich firm na zajęcie silnej pozycji w europejskim łańcuchu dostaw. Beneficjentami

Umicore ma umowę z EBI wartą 125 mln euro na budowę fabryki materiał. katodowych

ekologiczną mobilność jest najważniejszym elementem działań Unii Europejskiej na rzecz radykalnego zmniejszenia emisji CO2, a Umicore jest dobrze przygotowana do wspierania tego procesu. Poprzez swój zintegrowany europejski łańcuch dostaw materiałów do produkcji akumulatorów Umicore znacząco przyczyni się do

Jak UE chce się stać liderem cyfryzacji. Skupia się na czterech elementach

Jak UE chce się stać liderem cyfryzacji. Skupia się na czterech elementach

podobnych poglądach współzależność naszych cyfrowych łańcuchów dostaw stanie się źródłem bezpieczeństwa i odporności, a nie dodatkowego zagrożenia. Równie ważne jest to, że cyfrowa dekada jest naszą ostatnią szansą na realizację celów zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Wiemy, że technologia cyfrowa może

Grupa JTI utworzy globalne centrum usług biznesowych w Warszawie

jak m.in. finanse, marketing i sprzedaż, ludzie i kultura organizacyjna, badania i rozwój, sprawy prawne i regulacyjne oraz globalny łańcuch dostaw, podano także. Całkowita wartość inwestycji Grupy JTI w Polsce w ostatniej dekadzie przekroczyła już 800 mln USD, przypomniano

Siemens Gamesa dostarczy turbiny o łącznej mocy 42 MW dla farmy w Barwicach

polskiego dostawcy, Siemens Gamesa umacnia swój rozbudowany lokalny łańcuch dostaw. Siemens Gamesa zaopatruje się w podzespoły oraz nabywa usługi związane z turbinami wiatrowymi u kilku polskich dostawców, na potrzeby projektów realizowanych zarówno w kraju, jak i w całej Europie. W lokalnym łańcuchu dostaw

MOL: Projekt Poliole jest zaawansowany w 60%, ale będzie opóźnienie

koronawirusa. "W związku z pandemią zakłócony został łańcuch dostaw projektu, a mobilizacja pracowników stała się wyjątkowo trudna. Nie da się w tej chwili przewidzieć wpływu tej sytuacji na harmonogram inwestycji, ale spodziewane są opóźnienia" - czytamy w komunikacie

Nowa miara sukcesu - wyciągnij swój biznes ze szponów kryzysu klimatycznego

ryzyko od zakłóceń w łańcuchu dostaw po śmiertelne warunki dla pracowników zewnętrznych. Prezesi firm będą musieli odpowiedzieć na cztery kluczowe pytania: Jak będzie wyglądał mój rynek w świecie o zerowej emisji netto? Jaki jest mój model biznesowy, aby odnieść sukces na tym rynku? Jakie zmiany

BGK: PKB spadnie o 2,3% r/r w br., wzrośnie o 4,3% w 2021

zachodniej Europy. Pomagać w tym będą również: szybki i obfity pakiet fiskalny, zwiększenie inwestycji publicznych oraz efekty 'przybliżania' łańcuchów dostaw. Znajdzie to odzwierciedlenie we względnie łagodnych stratach na rynku pracy. Spadek PKB w bieżącym roku jest jednak nieunikniony. Otwartym pozostaje

Druga fala epidemii? Europejskie firmy mogą na niej skorzystać

;była płynność.  A co konkretnie stało się u was w maju?  Tam, gdzie się da, wspieramy polskich dostawców, bardzo chętnie też firmy rodzinne. Bardzo mało kupujemy poza Unią Europejską. Łańcuchy dostaw zostały przerwane głównie z powodu

Miliony dolarów okupu. Ataki cyberprzestępców na infrastrukturę krytyczną w USA popłacają

. W przypadku dostawcy paliw czy producenta żywności nawet krótka przerwa w funkcjonowaniu może prowadzić do poważnego zaburzenia łańcucha dostaw. Rachunek strat w takich przypadkach dość jednoznacznie wskazuje, że wpłacenie okupu jest wyborem mniejszego zła. Za atakami stoją

Emilewicz o wrogich przejęciach: "Polska gospodarka nie jest na sprzedaż"

, czy w kraju wystarczy żywności. Ministerstwo Rozwoju rozesłało ankietę do przedsiębiorców, żeby zorientować się, jak wyglądają łańcuchy dostaw w branży spożywczej. Na tym nie poprzestajemy, prowadzimy cały czas rozmowy z tym rynkiem - dodała wicepremier. W tarczy 4.0 w miejsce zamkniętego do tej pory

EY: Sektor automotive utraci 1,4-7,5 mld zł potencjalnej wartości dodanej w 2020

zasadzie just-in-time, podkreślono. "Dla niewielkiej grupy przedsiębiorców z sektora motoryzacyjnego epidemia koronawirusa może stwarzać szansę na zastąpienie dotychczasowych dostawców w globalnych łańcuchach dostaw. Już teraz jeden z producentów przeniósł produkcję części

Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r.

wykorzystanie materiałów z recyklingu może obniżyć zależność kraju od zagranicznych dostaw surowców i półproduktów i rozwinąć w Polsce na większą skalę te elementy łańcucha dostaw, które dotychczas opierały się głównie na imporcie. W ten sposób mogą powstawać nowe miejsca pracy i wartość dodana napędzająca

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

COVID-19 budzi ona obecnie wiele obaw i wątpliwości. "Jako Grupa ZUE na dzień publikacji raportu nie obserwujemy w procesach budowlanych ani w łańcuchu dostaw zakłóceń związanych z ograniczeniami epidemiologicznymi. Niemniej jednak sytuacja ma charakter dynamiczny i nie

Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

nie tylko pozrywane łańcuchy dostaw, ale także mniej zglobalizowana i mniej liberalna gospodarka rynkowa" - czytamy w raporcie. Wśród głównych wewnętrznych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego kraju zostały wymienione bankructwa przedsiębiorstw i wzrost bezrobocia a także

Poczta Polska przenosi obsługę przesyłek paletowych do hali w Grodzisku Maz.

kluczowych operatorów logistycznych na polskim rynku, z ofertą pełnego łańcucha dostaw. Z tego powodu ważny jest dla nas rozwój infrastruktury dedykowanej tym usługom, który zapewni usprawnienie obsługi klientów" - powiedział wiceprezes Poczty Polskiej ds. logistyki Paweł Przychodzeń, cytowany w

Aplisens miał 3,06 mln zł zysku netto, 3,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

możemy zaobserwować spadek wartości zamówień. Jednocześnie chcę podkreślić, że Aplisens pracuje normalnie - na ten moment nie grozi nam przerwanie łańcucha dostaw. Cały czas spływają do nas nowe zamówienia, choć tak jak wspomniałem, głównie o mniejszej wartości. Środki, które pierwotnie miały trafiać na

Wojna handlowa USA - Chiny zaszkodziła Polsce. I to mimo iż kupujemy więcej laptopów, mebli, kuchenek

doprowadziła do sytuacji bezprecedensowej – pierwszy raz od trzech dekad doszło do takiej eskalacji zjawisk protekcjonistycznych. A że toczą ją dwie największe gospodarki świata, jej wymiar stał się światowy i zaowocowała zmianami w globalnych łańcuchach dostaw i strumieniach handlu. Przez ostatnie trzy

Czy wodór wkrótce ogrzeje nasze domy, napędzi klimatyzację? To konieczne, by przestać emitować CO2

najgorzej, jeśli chodzi o łańcuch dostaw układów scalonych. Czy to prawda? Obwinianie się nawzajem nikomu nie pomaga. Sami bardzo mocno odczuwamy skutki kryzysu i wraz z naszymi klientami i dostawcami staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać problem „wąskiego gardła" w

Boryszew mógł naruszyć kowenant finansowy dot. relacji zadłużenia do EBITDA

gospodarczej oraz ograniczenia logistyczne wpływające istotnie na trwałość łańcucha dostaw oraz ograniczenia produkcyjne w branży motoryzacyjnej spowodowane rozwojem epidemii koronawirusa. Powyższe skutkowało koniecznością czasowego wstrzymania działalności produkcyjnej w zakładach produkcyjnych spółek Grupy

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 17,38% m/m do poziomu 552,43 pkt w marcu

pracowników (5%) i współpracę z partnerami w łańcuchu dostaw (5%). Badanie to, skoncentrowane na branży produkcyjnej, ma szansę stać się wiarygodnym wskaźnikiem. Pozbawione jest elementu emocji, jak w przypadku badania PMI oraz oparte na porównaniu liczbowych wartości produkcji" - czytamy także

Orange Polska pracuje nad kolejnym ramowym dokumentem strategicznym

pod uwagę wpływ pandemii na to, jak żyjemy, jak pod wpływem koronawirusa zmieniają się preferencje i potrzeby klientów, wreszcie, jakie będą gospodarcze skutki COVID-19 dla naszego otoczenia i bezpośrednio dla nas. Obecnie nie odczuwamy istotnego wpływu pandemii na nasze łańcuchy dostaw"

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z przemysłu USA i Polski

okresowy, - lepsze wyników produkcji na potrzeby budownictwa, które w okresie pandemii radziło sobie bardzo dobrze, - stopniowego przywracania globalnych łańcuchów dostaw w warunkach odmrażania życia gospodarczego w Europie i w USA w trakcie maja" - oceniono w raporcie. W

PKN Orlen: W długofalowej strategii rozwoju znalazło się 30 projektów badawczych

3. nowe generacje materiałów 4. rozwój obszaru nawozów 5. dostosowanie do regulacji 6. efektywna i niskoemisyjna energetyka 7. digitalizacja produkcji i łańcucha dostaw

Automotivesuppliers.pl: Eksport sektora motoryzacyjnego spadnie o 25-33% w 2020

zatrzymana. Ma to przełożenie na cały łańcuch dostaw, w tym także na producentów komponentów w Polsce. Niemal wszyscy dostawcy zawiesili działalność (nieliczni produkują dla klientów w Chinach lub Turcji). Pierwsze redukcje miejsc pracy są już za nami. Praktycznie do zera spadła liczba pracowników

FFiL Śnieżka jest gotowa na ewentualne przerwanie inwestycji

duży. Większość farb (ok. 80%) jest wykorzystywana do remontów, najbardziej zasadna korelacja jest z właśnie PKB" - powiedział Mikrut. Prezes wskazał też, że na razie nie występują problemy z łańcuchem dostaw i że ma nadzieję, że recesja nie będzie na tyle silna, by

Bogdanka zwiększyła wartość dostaw węgla do Enei do 13,97 mld zł w l. 2017-2036

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - Lubelski Wegiel Bogdanka podpisała z Eneą Wytwarzanie - spółką z grupy kapitałowej Enei - aneksy do wieloletnich umów dostaw węgla, określając wartość dostaw do końca 2017 r. na 4,64 mld zł netto i zwiększając wartość dostaw w latach 2017-2036

KIG szacuje spadek eksportu na 15,8% r/r w marcu, oczekuje 18,8% spadku w 2020

. prognozuje wzrost o 19,9% do 226,5 mld euro. Marzec był pod wpływem obostrzeń w gospodarkach wielu krajów oraz perturbacji w łańcuchach dostaw. W konsekwencji poziom eksportu ograniczany był znacznie bardziej niż poziom produkcji przemysłowej. "

Przegląd informacji ze spółek

%), podała spółka, prezentując wstępne dane. Checkpoint Systems rozszerza swoją współpracę z LPP poprzez wprowadzenie na szeroką skalę systemu identyfikacji radiowej (RFID), który zostanie wdrożony w całym łańcuchu dostaw spółki odzieżowej, począwszy od procesu produkcji poprzez

MPM AGD buduje Centrum Dystrybucji AGD w Żyrardowie o wartości 14 mln zł

oraz jak najbardziej naturalną fazę rozwoju firmy MPM agd S.A. Dzięki tej inwestycji będziemy w stanie optymalizować wszystkie procesy logistyczne zarówno pod względem jakości, jak i terminowości. W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie łańcuch dostaw na najwyższym poziomie to jeden z głównych

Lidl: Polscy dostawcy wyeksportowali towary o wartości 2,3 mld zł w 2017 roku

poziomie. Po nawiązaniu relacji handlowej i wprowadzeniu produktów do sprzedaży na bieżąco monitorujemy ich jakość na każdym etapie łańcucha dostaw - rocznie przeprowadzamy ponad 6 600 badań w niezależnych laboratoriach badawczych. Współpraca z nami jest zatem wymagająca, ale i opłacalna - to ogromna

Morawiecki chce ściągnąć do Polski inwestycję Intela. Bez wsparcia UE może być ciężko

teraz najmocniej z powodu niedoboru czipów.  Pandemia spowodowała zakłócenia w logistyce, co uderzyło w łańcuchy dostaw, natomiast masowe przejście na tryb pracy zdalnej zwiększyło zapotrzebowanie na urządzenia elektroniczne. W efekcie czipów zaczęło brakować na rynku, a są kluczowymi

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

, w jakich wpływ epidemii może być istotny dla grupy: - ryzyko braku możliwości ukończenia projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem i / lub budżetem z powodu przestojów w działalności kontrahentów, niedoborów siły roboczej, zakłóceń łańcucha dostaw, przedłużenia terminów

Seco/Warwick obniżył czas pracy i wynagrodzenia o 20% na czas trwania epidemii

kluczowymi dostawcami surowców dla spółki łącznie z przerwaniem łańcucha dostaw, głównie z powodu trudności występujących po stronie transportu i z zamykaniem granic. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu spółka nie odnotowały znaczących problemów z dostępnością surowców, materiałów i towarów"

LPP przeznaczyło na wsparcie placówek zdrowia już 5,4 mln zł

. Biorąc pod uwagę zakłócenia występujące obecnie w łańcuchu dostaw oraz znaczenie towaru, którego importu spółka się podjęła wyzwaniem była organizacja logistyki, a dzięki wieloletnim doświadczeniom i kontaktom handlowym, udało się szybko zorganizować transport kontyngentu do Polski

Prezes Frisco.pl: "W szczycie paniki w jednym dniu sprzedaliśmy trzy tiry papieru toaletowego"

dokładamy kolejne okna dostawy, ale terminy pozostają odległe. Przyjęte zamówienia na pewno dostarczymy. Co w obecnej sytuacji jest wąskim gardłem dla waszego biznesu? Z czym są największe problemy? Kondycja łańcucha dostaw. Mamy szczęście, że jesteśmy w jednej grupie z Eurocashem [sieć hurtowni połączona z

Polexit. Przepis na gospodarczą katastrofę

negatywnych). Polexit? Zagraniczny kapitał cywilizuje Szacuje się, że ponad jedna czwarta światowego handlu odbywa się w ramach globalnych łańcuchów wartości, które tworzą firmy i pracownicy, zaczynając od wydobycia surowców przez ich przetwarzanie, projektowanie produktu, a kończąc na marketingu i

CBRE: Liczba pracowników magazynowych za 10 lat może być nawet o połowę niższa

zwiększyć wartość usług dla naszych klientów, a także skutecznie dostosować się do wymaganych zmian w łańcuchach dostaw napędzanych przez nowe tryby konsumpcji, jak na przykład e-commerce" - dodał dyrektor zarządzający w firmie ID Logistics Yann Belgy. Przedsiębiorca, który

Enea w strategii zakłada transformację w kierunku koncernu niskoemisyjnego

) istotne zmiany w otoczeniu bliższym i dalszym funkcjonowania firmy oraz sektora paliwowo-energetycznego zarówno w zakresie regulacyjnym jak i rynkowym, (ii) szybki postęp technologiczny we wszystkich obszarach łańcucha wartości, głównie rozwiązań dla energetyki odnawialnej i rozproszonej, (iii

Pandemia zatrzyma lokomotywę eksportu Polski. Wytnie jedną trzecią eksportu przemysłu motoryzacyjnego

łańcuch dostaw, w tym także na producentów komponentów w Polsce" - wskazał Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers.pl.  Prawie połowa eksportu motoryzacyjnego z Polski przypada na części i akcesoria samochodowe. Ich dostawy nie są potrzebne, gdy staje produkcja samochodów.  W poniedziałek

Bayer inwestuje w Warszawie. Firma szuka 400 pracowników

zaawansowanych technologii cyfrowych. Ich wystąpienia będą bardzo praktyczne i wspierane konkretnymi przypadkami zastosowania danej technologii. Już 9 września pierwsze z cyklu spotkań z praktykami, a wśród tematów: autonomiczna organizacja łańcucha dostaw, modelowanie środowiskowe, a także procesy uczenia się w

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 53,9 pkt w kwietniu

silne" - czytamy także. Aktywność zakupowa wzrosła w kwietniu osiemnasty miesiąc z rzędu, prowadząc do dalszego wydłużenia czasu dostaw. Tempo wzrostu aktywności zakupowej wyhamowało do najsłabszego od siedemnastu miesięcy. Presje na łańcuchy dostaw pozostały silne, a

Nomad Electric ma umowy na budowę 13 elektrowni PV na terenie całego kraju

duże zapotrzebowanie w zakresie energii elektrycznej" - powiedział prezes Nomad Electric Paweł Czaus, cytowany w komunikacie. Firma podkreśla udział polskich firm w całym łańcuchu wartości. W przypadku projektów o mocy do 1 MWp udział ten szacowany jest nawet na 70

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

spadł o kilkanaście procent" - powiedział Mrowiec, cytowany w komunikacie. W raporcie przypomniano, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyło otwieranie się polskiej gospodarki na wymianę międzynarodową i włączenie w światowe łańcuchy dostaw

Coface:Recesja dotknie 68 krajów, liczba upadłości firm wzrośnie o 25% r/r w br.

silne uzależnienie od ograniczonej liczby dostawców, którzy mają siedziby w ograniczonej liczbie krajów lub nawet tylko w jednym kraju. Dlatego też poszerzenie bazy dostawców przed ewentualnymi zakłóceniami łańcucha dostaw będzie obecnie priorytetem dla firm, wynika z analizy

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 55 pkt w grudniu

warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym. Zarówno wielkość produkcji, poziom zatrudnienia jak i całkowita liczba nowych zamówień wzrosły w szybszym tempie. Liczba całkowitych nowych zamówień osiągnęła najszybsze tempo wzrostu od lutego 2015 roku. Presje na łańcuchy dostaw pozostały silne, a

Sejm przyjął nowelę dot. nieuczciwych praktyk handlowych przy dostawach żywności

handlowych w całym łańcuchu dostaw surowców rolnych i żywności poprzez objęcie przepisami ustawy wszystkich relacji handlowych między dostawcą a nabywcą, podano na stronach Sejmu. Wcześniej Centrum Informacyjne Rządu informowało, że na podstawie obowiązujących przepisów rolnicy

Unity Group: Ponad 100 mld zł wartości e-commerce w br. coraz bardziej realne

' dostosować i z defensywy przejść do ofensywy. Dla tradycyjnych sklepów oznacza to jedno ? już czas przestać się tylko przyglądać dużym wzrostom e-commerce, a najwyższa pora stać się ich uczestnikiem. By to osiągnąć, potrzeba zmian w łańcuchu dostaw. Samo posiadanie platformy e-commerce przestaje być już

PSEW: OZE jest bardziej odporne na kryzysy niż energetyka konwencjonalna

materiale PSEW. Branża wiatrowa - jak wiele innych - boryka się z trudnościami wynikającymi z zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw. Ale mimo możliwych opóźnień w oddaniu farm do eksploatacji, prace przy projektach postępują. Realizowane są one przy tym przy zaostrzonych rygorach

Polbrand przydzielił obligacje serii I o wartości nominalnej 1,078 mln zł

obrotem węglem i produktami energetycznymi, obecnie głównie z Rosji, jednak w celu dywersyfikacji źródeł rozwija również import węgla z USA (węgiel koksujący), Wenezueli, Kolumbii i RPA. W łańcuchu dostaw eksploatuje place węglowe w Gdańsku, Szczecinie i Międzyrzeczu Podlaskim oraz w Braniewie. Spółka

KGHM wprowadza elektroniczny obieg dokumentów

odnosić się do aktualnego stanu w magazynach" - wskazał dyrektor Departamentu Zarządzania Łańcuchem Dostaw w KGHM Mariusz Drozdowski. Wprowadzenie projektu poprzedziły warsztaty dla przedstawicieli dziewięciu oddziałów KGHM. Zapoznano ich z całym procesem elektronicznego

P&G: W erze cyfryzacji konsumenci szukają marek zaangażowanych społecznie

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Tradycyjny model zakupów odchodzi w niepamięć. W erze postępującej cyfryzacji i zakupów online to konsumenci kreują rynek. Zwracają uwagę na podejście firm do ekologii, zrównoważonego łańcucha dostaw, czy nierówności społecznych, uważa prezes

Prezes Skarbiec TFI: Zaczynają się większe napływy środków do funduszy

odmrożenie gospodarki nastąpi jednak nie wcześniej niż w przyszłym roku. "Zanim emocje trochę opadną, nastąpi wrzesień. Zanim rozpoczniemy naprawę łańcuchów dostaw czy łańcuchów kooperacji, musi minąć trochę czasu. Naprawa tych łańcuchów i zawieranie kontraktów - to kwestia

Polbrand wprowadza dziś na Catalyst obligacje o łącznej wartości 1,55 mln zł

obligacji serii L o wartości nominalnej 2,19 mln zł. Polbrand zajmuje się obrotem węglem i produktami energetycznymi, obecnie głównie z Rosji, jednak w celu dywersyfikacji źródeł rozwija również import węgla z USA (węgiel koksujący), Wenezueli, Kolumbii i RPA. W łańcuchu dostaw

PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w 2020

, sprzęt AGD, samochody) oraz usługi (np. transportowe, turystyczne, biznesowe)" - podano. Wskazano też, że zamknięcie fabryk przekłada się na duże zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. "Z jednej strony, oznacza to mniejsze

Słynne steki tylko dla krezusów. Argentyńska krucjata przeciwko cenom mięsa [EL PAIS]

części, jak robią to supermarkety, i dlatego dużo trudniejsza jest kontrola przestrzegania umówionych cen. Rząd pragnie, aby porozumienie z łańcuchem dostaw mięsa był „punktem wyjścia do znalezienia konsensusu w sprawie cen z większą ilością podmiotów". Kontrola inflacji jest kluczowa w tym

PHZ Baltona miała 45,35 mln zł straty netto, 33,35 mln zł straty EBIT w I półr.

założonej pierwotnie sprzedaż w lokalizacjach na lotnisku w Warszawie związana z przesunięciami harmonogramu uruchomienia poszczególnych punktów, ? otwarcie magazynu centralnego, zmiana łańcucha dostaw i przejście na dostawy bezpośrednie od producentów towarów handlowych

PAIH realizowała 181 projektów wartych łącznie 8,76 mld euro na koniec I kw.

zwiększy się po zakończeniu okresu izolacji w kraju. Liczymy również, że Polska jako jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Europie, pozyska nowe projekty. Będzie to możliwe za sprawą ograniczenia zaufania do przerwanych łańcuchów dostaw w Azji. Dzięki temu, w perspektywie długoterminowej

Rząd przyjął nowelę dot. nieuczciwych praktyk handlowych przy dostawach żywności

praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. "Na podstawie obowiązujących przepisów rolnicy jako dostawcy produktów rolno-spożywczych nie mogą zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ze względu

Jak skutecznie pomóc małym przedsiębiorcom [LIST]

odzyskają w krótkim czasie znaczną część udzielonych pożyczek. Jednocześnie spłacając „dostawców”, firmy uzyskają możliwość funkcjonowania poprzez odblokowanie dostaw. * Pozostałe 50 proc. zostaje przeznaczone na ponowne uruchomienie biznesu – zakupy towarów, surowców, inne bieżące 

PSEW za zwiększeniem liczby i budżetu dla instalacji OZE w aukcji w 2020 r.

podzespołów do elektrowni. PSEW zrzesza zarówno duże podmioty z kapitałem zagranicznym, jak i polskich przedsiębiorców - inwestorów oraz producentów i usługodawców w ramach całego łańcucha dostaw dla branży wiatrowej. (ISBnews)

Hotele zamykają się przez koronawirusa. Organizatorzy konferencji: "To jak stan klęski żywiołowej"

sytuację do stanu klęski żywiołowej". Zauważają, że rynek branży MICE (od ang. Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry) stanowi wartość ok. 3 mld zł, zatrudnia przy tym ponad 30 tys. osób w rozbudowanym łańcuchu dostaw. Podkreślają, że ponad 95 proc. podmiotów w tej

Enea zbuduje farmy fotowoltaiczne o mocy do ok. 30 MW na terenach Bogdanki

odnawialne i konwencjonalne źródła energii. To element rozsądnej transformacji branży, w której wykorzystujemy synergie w ramach istniejącego łańcucha wartości oraz potencjałów naszych firm. Projekt budowy farm fotowoltaicznych w najbliższym sąsiedztwie Bogdanki to właściwe zagospodarowanie kopalnianych

Food Research Institute: 60% firm rolno-spożyw. ocenia swoją sytuację jako dobrą

bazuje głównie na krajowym surowcu, dostarczanym przez polskich rolników, więc pandemia koronawirusa nie przerwała łańcuchów dostaw surowca. Jednak pod wpływem silnego ograniczenia działalności placówek gastronomicznych w Unii Europejskiej, mocno obniżył się popyt na rynkach zagranicznych. Około 25

KE zatwierdziła polski program wsparcia przedsiębiorstw wart. 2,6 mld euro

. Faktoring odwrócony to jeden ze sposobów finansowania łańcucha dostaw. W tym przypadku faktorantem jest nabywca produktu lub usługi, natomiast sprzedawca odnosi korzyść pośrednią w postaci wcześniejszej płatności. W przypadku braku płatności firma faktoringowa również może dochodzić wierzytelności od

Fasing ma kontrakt na dostawę sprzętu górniczego do Rosji

Warszawa, 18.07.2017 (ISBnews) - Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing ma kontrakt z Donskoy Anthracite Joit-Stock Company na dostawę sprzętu górniczego do Rosji, poinformowała spółka. Kontrakt będzie obowiązywał do końca 2019 r., podano także

PSEW: Przyrost mocy wiatrowych na lądzie o 3,5 GW oznacza korzyści w gospodarce

największym stalochłonnym przedsięwzięciem. Budowa 6 GW na przestrzeni przyszłej dekady pochłonęłaby 1,1-1,2 mln ton stali. "Dzięki dynamicznemu rozwojowi energetyki wiatrowej na lądzie i morzu coraz więcej polskich firm mogłoby włączać się w tzw. łańcuch dostaw turbin i usług

BCG: Po pandemii w bankowości szybsza cyfryzacja, fuzje, zmiany polityki kredyt.

łańcuchy wartości we wszystkich sektorach. Pandemia pokazała, że w bardzo globalnym świecie łańcuchy dostaw są bardzo wrażliwe. Nie wieszczyłbym końca globalizacji, ale myślę, że wydarzą się jakieś działania dywersyfikacyjne, żeby zabezpieczyć sobie ciągłość produkcji. Pod tym względem Polska, która jest

Wojna USA - Chiny może wybuchnąć w każdej chwili

niego inwestować i na niego eksportować, tworzyć azjatycki łańcuch dostaw dużych wartości. Do USA wysyłali tanie, niskokosztowe towary, co uśpiło Amerykanów. Uważali oni bowiem, że Chińczycy nadal produkują tandetę. Kto wie, czy Biuro Propagandy Komunistycznej Partii Chin nie zaniżało kluczowych danych

Egger prowadzi rozmowy z EBI ws. finansowania zakładu w Biskupcu

regionu. W zakładzie firmy Egger powstanie około 400 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy. Otworzy to również możliwości w łańcuchu dostaw i dla dostawców usług" - powiedział członek zarządu grupy ds. finansów i administracji Thomas Leissing, cytowany w materiale. Zakład

Polinvest 8 ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad VGL Group

związane ze spedycją, magazynowaniem, dystrybucją i przewozem towarów przy wykorzystaniu różnych form transportu. Ponadto podmioty z grupy kapitałowej VGL Group świadczą na rzecz swoich klientów usługi w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki kontraktowej oraz obsługi celnej. Podmioty z grupy

Ciech zamierza kontynuować inwestycje w logistykę w 2018 r.

naszych działań jest dostarczenie kompleksowego serwisu klientom, dlatego podejmujemy szereg działań w obszarze rozwoju infrastruktury i kompetencji logistycznych. W docelowym modelu chcemy oferować partnerom biznesowym pełen zakres usług w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw

H88 Hosting z grupy R22 obejmie 100% udziałów Avalon za 1,85 mln euro

oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia

CCC zakłada otwarcie sklepów w maju 2020 r. ze sprzedażą na niskim poziomie

., możliwego trwałego wzrostu penetracji online, możliwego przesunięcia preferencji konsumentów w stronę niższych półek cenowych, potencjalnego zachwiania globalnych łańcuchów dostaw i prawdopodobnego przyśpieszenia konsolidacji rynku. "Model biznesowy grupy i strategia GO.22, w

BAH: Proces sprzedaży samochodów został istotnie zaburzony w zw. z pandemią

transportu międzynarodowego; 6. ryzyko zaburzenia łańcuchów dostaw, które może mieć wpływ na zdolność producenta do dostarczania samochodów zamówionych przez spółki z grupy kapitałowej, wskazano. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności

Polbrand przeprowadził emisję obligacji serii P o wartości 0,54 mln zł

. Polbrand zajmuje się obrotem węglem i produktami energetycznymi, obecnie głównie z Rosji, jednak w celu dywersyfikacji źródeł rozwija również import węgla z USA (węgiel koksujący), Wenezueli, Kolumbii i RPA. W łańcuchu dostaw eksploatuje place węglowe w Gdańsku, Szczecinie i Międzyrzeczu Podlaskim oraz w

COVID nas pokonuje. "Szare nosorożce" groźniejsze od "czarnych łabędzi"?

stanu, ale na przyjmowaniu zwinnych, dynamicznych i transformacyjnych zachowań i działań w odpowiedzi na presję - innymi słowy, bycie zdolnym do adaptacji. To z kolei wymaga od firm podkreślenia celu i wartości w przywództwie, poprawy zaangażowania interesariuszy oraz zmiany łańcuchów dostaw. Przede

Sunex zakończy inwestycję w produkcję zasobników c.u.w. w III kw. br.

występującą w branży tendencję skracania łańcucha dostaw i możliwość wygenerowania na każdym zbiorniku dodatkowej marży 50 euro, co odpowiada zwiększeniu przeciętnej marży brutto z ok. 18% do prawie 30%. Dodał, że efekty własnej produkcji zasobników będą widoczne już w wynikach tego roku

PZU nie ma ekspozycji z tytułu ubezpieczeń BI oraz gwarancji dla touroperatorów 

w placówkach medycznych. Po stronie portfela inwestycyjnego PZU widzi ryzyko potencjalnej recesji gospodarczej i powrotu do polityki łagodzenia monetarnego (obligacje skarbowe). Ryzyko mogą nieść także przerwane łańcuchy dostaw w gospodarce światowej oraz wzrost spreadów

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 4% w 2019 r. i 3,3% w 2020 r.

, to zorientowane na eksport polskie przedsiębiorstwa nadal pozostają w dużej mierze zaangażowane w łańcuchy dostaw, tzn. są poddostawcami i nie wspięły się znacząco po drabinie wartości dodanej" - wskazuje firma. "Co zatem należałoby - i co można zrobić, zwłaszcza

Przegląd prasy

kw. 2018 r., co stanowi spadek o 52 mln zł r/r (-41%), podała spółka, prezentując wstępne dane. --Checkpoint Systems rozszerza swoją współpracę z LPP poprzez wprowadzenie na szeroką skalę systemu identyfikacji radiowej (RFID), który zostanie wdrożony w całym łańcuchu dostaw

Można jeździć nowym samochodem, nie wydając ani grosza na jego zakup

Rynek samochodów nowych i używanych jest obecnie bardzo trudny. Przerwane łańcuchy dostaw części i podzespołów wynikające z epidemii koronawirusa i kolejnych lockdownów spowodowały problemy z dostępnością nowych aut w salonach. Te, które się udało upolować w salonach, najczęściej są kupowane przez

Przegląd prasy

' skracający łańcuch dostaw --MF i PAIH podpisały deklarację o współpracy dot. m.in. podatków i inwestycji --MZ: 262 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 36 951 --Złoto pnie się do poziomu 1900 USD za uncję