zwrot mienia restytucja

Lubosz Palata

Czeska awantura o majątki Kościołów. Będą potrzebne kolejne wybory?

Czeska awantura o majątki Kościołów. Będą potrzebne kolejne wybory?

Kandydat na premiera apeluje do Kościołów, by kierowały się nauczaniem papieża i żyły w ubóstwie, bo w przeciwnym wypadku w kraju będzie potrzebna powtórka z wyborów

30 milionów odszkodowania za zamek oddany Kościołowi? Nic z tego. Precedensowy wyrok na Komisję Majątkową

Sąd oddalił pozew powiatu kłodzkiego ws. domu pomocy w Szczytnej. Powiat nie dostanie pieniędzy. Wyrok jest nieprawomocny. 

Reprywatyzacja jak po grudzie

Nie wcześniej niż na przełomie czerwca i lipca rząd rozpatrzy założenia do projektu ustawy mającej rozwiązać problem roszczeń reprywatyzacyjnych - dowiedzieliśmy się w środę w Ministerstwie Skarbu. Organizacje właścicielskie nie akceptują pomysłów resortu w tej sprawie

Czy reprywatyzacja podzieli koalicjantów?

Porozumieniu Organizacji Rewindykacyjnych (OPOR). Szypowski twierdzi, że OPOR nie zrezygnuje z walki o restytucję mienia. Jednak, gdyby zwrot w naturze nie był możliwy, zadowolą go rekompensaty. - Wiem, że na 100-proc. nie mamy co liczyć. Ale wielu dawnych właścicieli prawdopodobnie zadowoli i skromne 20 proc

W styczniu projekt ustawy reprywatyzacyjnej dla Warszawy

W styczniu projekt ustawy reprywatyzacyjnej dla Warszawy

pracach nad projektem. - Tam, gdzie zwrot nieruchomości jest możliwy - czyli m.in. pod warunkiem, że nie została ona zagospodarowana na tzw. cele publiczne, a wyrysy działek są identyczne jak przed wojną - nieruchomość byłaby oddawana byłym właścicielom (lub ich spadkobiercom) w użytkowanie wieczyste

Czesi oddadzą kościołom 5,5 mld euro. Głównie katolickiemu

Czesi oddadzą kościołom 5,5 mld euro. Głównie katolickiemu

. Na obecne wynagrodzenie księży przeznacza się z budżetu państwa około 1,5 mld koron. Rząd premiera Petra Neczasa zawarł porozumienie z Kościołami po 20 latach skomplikowanych negocjacji twierdząc, że chce naprawić w ten sposób krzywdy reżimu totalitarnego. Ma to być zarazem największa restytucja w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Restytucja mienia

Restytucja mieniazwrot w formie ekwiwalentu (np. pieniężnego) lub w naturze mienia bezprawnie skonfiskowanego przez rząd lub władze samorządowe.Przykładem dochodzenia restytucji mienia w Polsce są pozwy Polaków żydowskiego pochodzenia o zwrot majątków, które zostały im odebrane

Restytucja

Restytucja – przywrócenie gatunku zagrożonego wyginięciem Restytucjazwrot skonfiskowanego mienia Restytucja – w psychologii, dążenie do przeproszenia osoby za wyrządzoną krzywdę, aby obniżyć poczucie winy Restytucja - w konserwacji, odtworzenie zabytku połączone z wbudowaniem

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

zadań FODŻ należy m.in. restytucja mienia dawnych gmin żydowskich (Fundacja działa tu jako pełnomocnik ZGWŻ) czyli synagog, cmentarzy żydowskich i innych obiektów, które służyły działalności religijnej, edukacyjnej, charytatywnej bądź społecznej (na podst. Ust. z dn. 27.02.1997 o stosunku Państwa

Prawo odkupu

Prawo odkupu – zastrzeżenie zawarte w umowie sprzedaży, umożliwiające sprzedawcy odzyskanie z powrotem zbytego mienia za zwrotem ceny kupna i poczynionych przez kupującego nakładów w okresie nie przekraczającym 5 lat. Do założenia prawa odkupu wystarczy jednostronne oświadczenie sprzedawcy

Synagoga w Sokołowie Podlaskim

wojny budynek został przebudowany przez Spółdzielnię Samopomoc Chłopska na sklep, który mieści się w nim do dnia dzisiejszego.11 kwietnia 2005 roku na mocy ustawy z 1997 roku o restytucji mienia żydowskiego, za budynek synagogi Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie przyznane zostało odszkodowanie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.