zus terminy płatności

Aneta Dudek, Gazeta Podatkowa Nr 595 z dnia 2009-09-21

Odroczenie terminu płatności składek - Zaległości w ZUS

Odroczenie terminu płatności składek - Zaległości w ZUS

Zdarza się, że płatnicy składek ubezpieczeniowych mają problemy z ich terminowym regulowaniem. Od powstałych z tego tytułu zaległości trzeba opłacić należne odsetki za zwłokę. Aby uniknąć takich sytuacji, można wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek ubezpieczeniowych.

Odroczenie terminu płatności składek w ZUS

Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie opłacić składek ubezpieczeniowych w obowiązującym go terminie płatności, to oprócz uregulowania powstałych z tego tytułu zaległości, będzie musiał zapłacić również należne odsetki za zwłokę. Aby nie dopuścić jednak do takiej sytuacji, może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek ubezpieczeniowych.

Pomoc ZUS w spłacie zaległości

Jednym z podstawowych obowiązków, jaki został nałożony na płatników jest m.in. dokonywanie zapłaty należności z tytułu składek ubezpieczeniowych za dany miesiąc w obowiązującym ich terminie płatności. Zdarza się jednak, że płatnicy mają problemy z wywiązaniem się z tego obowiązku. Wtedy grożą im ze strony ZUS różnego rodzaju kary. Co zrobić, aby ich uniknąć?

Mniej straszny ZUS dla firm? Ważny projekt

Mniej straszny ZUS dla firm? Ważny projekt

. Obecnie ZUS może na wniosek firmy - płatnika składek odroczyć termin płatności składek lub rozłożyć spłatę należności na raty. Ale takie rozwiązanie mogło być stosowane tylko do tej części składek na ubezpieczenie, która obciąża pracodawcę. Składki potrącane z części wynagrodzenia pracownika nie mogły być

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

- ostatnim terminem płatności jest następny dzień roboczy - tłumaczy system płatności Dominika Gawlik z biura prasowego mazowieckiego NFZ. - Przykładowo: składka za styczeń tego roku powinna zostać opłacona do 17 lutego. Nieopłacenie w terminie powoduje, że przez miesiąc umowa dobrowolnego ubezpieczenia

Grudniowe szaleństwo w bankowych przelewach

Grudniowe szaleństwo w bankowych przelewach

terminie wypłaca wynagrodzenie - wyjaśnia Piotr Konieczka. W Banku Zachodnim WBK statystyki skaczą jeszcze 15. i 20. dnia miesiąca. Pierwsza data związana jest z terminem płatności składek do ZUS, druga - z płatnościami na rachunki urzędów skarbowych (płacone są zaliczki na podatek dochodowy). Elixir to

Rząd przyjął projekt: 500 mln zł dla firm poszkodowanych przez embargo

Rząd przyjął projekt: 500 mln zł dla firm poszkodowanych przez embargo

odroczenia terminu płatności. Według danych zawartych w ocenie skutków regulacji projektu między pierwszym półroczem 2013 r. a pierwszym półroczem 2014 r. 15-proc. spadki obrotów wystąpiły u niemal 4 tys. firm. Nie wiadomo jeszcze, ile firm zanotowało takie spadki w drugich połowach 2013 i 2014. Nowelizacja

Tusk: wkrótce projekt ws. odroczenie płatności ZUS przez Kompanię Węglową

kompetentnego podejścia do sprawy" - powiedział. Premier poinformował, że w najbliższym czasie do Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy dotyczący odroczenia płatności ZUS przez Kompanię Węglową. "Podejmujemy próby działań dotyczących zobowiązań Kompanii Węglowej, wynikających jeszcze z czasów

Za długi współmałżonka prowadzącego działalność odpowiada drugi małżonek

współmałżonka Jeżeli zaległość z tytułu nieopłaconych w terminie składek ZUS powstała w okresie, w którym współmałżonek współdziałał razem z przedsiębiorcą przy wykonywaniu działalności gospodarczej i w związku z tym osiągał korzyści materialne, to wtedy wspólnie z przedsiębiorcą odpowiada za zobowiązania

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

Rząd pracuje nad dwoma projektami, na razie na etapie założeń. Pierwszy, Ministerstwa Finansów, przewiduje ujawnianie rejestru długów publicznoprawnych - np. podatkowych, niezapłaconych składek do ZUS czy kar administracyjnych. Drugi, Ministerstwa Gospodarki, zmieniłby ustawę o udostępnianiu danych

Jak uniknąć płacenia odsetek do ZUS?

bowiem za każdy dzień zwłoki. Naliczane one są już od następnego dnia po upływie terminu płatności, w którym należało dokonać wpłaty składek na rachunek bankowy ZUS, do dnia wpłacenia zaległości włącznie.Wyliczoną kwotę odsetek za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot

W piątek spotkanie premiera z górnikami w sprawie Kompanii Węglowej

;Zastanowimy się też, na ile rzeczywiście ewentualne ustawowe przesunięcie płatności do ZUS pomoże zrestrukturyzować sytuację w kopalniach, a na ile ma być tylko takim odkładaniem w czasie zobowiązania" - mówi Tusk. Dodał, że w pierwszym z tych przypadków byłby gotów do pozytywnej oceny pomysłu. Tusk nie

Rząd ma sposób na walkę z zatorami płatniczymi

Rząd ma sposób na walkę z zatorami płatniczymi

terminu płatności. Obecnie korekty można dokonać po 180 dniach - wyjaśnił w środę resort gospodarki. Złe wiadomości rząd ma dla firm, które nie płacą za towary bądź usługi. Projekt ustawy deregulacyjnej ogranicza takim dłużnikom możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których

MF chce utworzyć rejestr dłużników państwa

zaległości w rejestrze. "Nie będą natomiast ujawniane należności pieniężne w przypadku odroczenia terminu ich płatności, rozłożenia zapłaty na raty lub wstrzymania wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość tych należności" - napisano w dokumencie. Zdaniem MF rozwiązanie to będzie

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

. - Termin płatności faktury to minimum 30 dni, zazwyczaj 45-60, a obowiązek podatkowy powstaje już po 30 dniach - wyjaśnia Tomasz Hofman z katowickiej kancelarii Jasta. Co gorsza, Polska jest liderem wśród państw Unii Europejskiej pod względem zatorów płatniczych. - Płatności opóźnione o ponad 90 dni

W KPRM rozpoczęło się spotkanie premiera z górnikami

być omówione wstępne kroki naprawcze, czy też przygotowania do wstępnych kroków naprawczych w Kompanii Węglowej. "Zastanowimy się też, na ile rzeczywiście ewentualne ustawowe przesunięcie płatności do ZUS pomoże zrestrukturyzować sytuację w kopalniach, a na ile ma być tylko takim odkładaniem w

Skutki błędnych rozliczeń z ZUS

zwłokę od zaległości podatkowych (także składkowych) wynosi 10% w stosunku rocznym.Odsetki za zwłokę liczy się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty włącznie.Jeżeli płatnik wpłaci kwotę zaniżonych składek bez uwzględnienia odsetek, wówczas dokonaną wpłatę ZUS rozliczy

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

. (poniedziałek), godz. 9.00-12.00 "Praca za granicą, przeniesienie działalności gospodarczej, delegowanie pracownika - ustalanie właściwego ustawodawstwa"6 grudnia br. (poniedziałek), godz. 9.00-11.00 "Raty, odroczenie terminu płatności, umorzenia - możliwości uzyskania ulgi w spłacie należności z

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Jest więc o co się starać. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS, a na przeliczenie Zakład ma czas "do najbliższego terminu płatności świadczenia albo do następnego terminu płatności, jeżeli okres między

Opole. Będzie nadzorca sądowy w Taborze Szynowym S.A.

opolskiego Urzędu Skarbowego dotyczący uchylenia układu zawartego wcześniej przez Tabor z wierzycielami - w tym US - oraz wniosek fiskusa o likwidację firmy. Sędzia, uzasadniając postanowienie zauważyła, że nie minął jeszcze termin płatności pierwszej raty układowej (mija w kwietniu). Obecny na rozprawie

Przegląd prasy

: Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 0,6% r/r w październiku --Eurostat: Sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła o 0,4% m/m w październiku --Złoty umacnia się wobec EUR i CHF, czeka na decyzję RPP --Dziewięć polskich banków zaangażowanych w prace nad płatnościami mobilnymi Visa --Wskaźnik PMI dla

Złoty w środę stabilny

ze zbliżającym się terminem przekazania obligacji przez OFE do ZUS. "Po przetargu czeka nas zmienność w oczekiwaniu na 1 lutego i przekazanie papierów do OFE. Ale to też, jak sądzę, jest demonizowane przez rynek, gdyż mniej więcej wiadomo ile i jakie papiery będą umorzone. To też nie będzie

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

zapłatą podatku będą mogli wystąpić do urzędu skarbowego o umorzenie powstałych odsetek. Podatnik dotknięty powodzią może też poprosić fiskusa o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych, wtedy automatycznie dostanie też odroczenie terminu płatności podatku (bez odsetek).Są też inne możliwości

Znamy projekt założeń ustawy, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej

informatycznych) będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Teraz termin płatności VAT od towarów importowanych to 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności. 10. Orzeczenia sądowe zyskają status informacji

Polskie przepisy prawne utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej

; Czasami zdarza się, że problemem są sami klienci, zwłaszcza ci niesolidni, którzy zalegają z płatnościami za faktury. Pewnego rodzaju utrudnieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej są też dostawcy, którzy wystawiają zbyt krótki termin płatności, dostarczają towar nie w terminie, który dodatkowo

Rząd przyjął projekt budżetu na 2015 r.

budżetu państwa do wysokości odliczonych składek na ZUS i zdrowotne. Wśród najważniejszych zmian podatkowych, które będą miały wpływ na dochody budżetu państwa w 2015 r. wskazano też m.in. nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie

Czy trzeba się martwić reformą OFE?

politycznego (obecnych w ZUS), oraz ryzyka rynkowego, którym zarządza OFE. W krótkim terminie ryzyka te mogą się znosić, pozwalając uzyskać mniejszą zmienność całego portfela, jednak w długim terminie stopy zwrotu z obu filarów będą konwergowały do tempa wzrostu PKB (fundusze kapitałowe mogą uzyskać nieco

Nowa cyfrowa i urzędowa rzeczywistość. Teraz w Polsce

instytucje publiczne, np. ZUS. Nie będzie więc potrzeby dostarczania do różnych urzędów kilka razy tych samych danych. Docelowo na działającym w ramach systemu e-Podatki Portalu Podatnika każdy będzie miał własne konto podatnika ze wszystkimi rozliczeniami z fiskusem. Będzie mógł tam łatwo sprawdzić stan

Rewolucja w podatkach. Fiskus sam wypełni twój PIT

portalu działającym w ramach systemu e-Podatki każdy będzie miał własne konto ze wszystkimi rozliczeniami z fiskusem. Będzie mógł tam łatwo sprawdzić stan swoich płatności. Co więcej, informacje od podatników będą wymieniane automatycznie z rejestrami prowadzonymi przez inne instytucje publiczne, np. ZUS

Ściągawka dla ministra Rostowskiego: gdzie nie szukać dodatkowych środków do budżetu

, w którym upłynął termin płatności podatku). W SPÓŁKACH KOMANDYTOWYCH Fiskus chce wprowadzić dodatkowe podatki w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Czemu to zły pomysł? Piszemy o tym szeroko w felietonie obok. W SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA VAT Fiskus chciałby, aby odpowiedzialność

Kiedy przedawniają się zobowiązania wobec ZUS?

się:- zawarcie umowy odraczającej termin płatności składek lub rozkładającej spłatę należności składkowych na raty na okres realizacji tej umowy; PrzykładW dniu 15 maja 2008 r. przedsiębiorca wystąpił do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne należnych za

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

i gmin w zakresie podatków i opłat lokalnych, ani ZUS czy KRUS. To ma się zmienić. MG proponuje, by organy publiczne mogły przekazywać BIG-om informacje o zaległych zobowiązaniach stwierdzonych ostateczną decyzją lub prawomocnym wyrokiem, zwłaszcza tych, co do których rozpoczęto egzekucję

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

końca marca. Pamiętaj jednak, że na rozpatrzenie tego wniosku urzędnicy mają aż trzy miesiące. Jeśli jesteś pewny, że bonifikata ci się należy, możesz poprosić w urzędzie o przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste. Np. w Warszawie termin złożenia stosownego wniosku (jego druk

Kolebka "Solidarności" - Stocznia Gdańsk znalazła się na skraju upadku

Może być jeszcze gorzej, jeśli prace nie zostaną wykonane w terminie i odbiorcy naliczą kary za spóźnienie. Od kilku miesięcy zatrudniająca blisko 2 tys. osób spółka nie wypłaca w terminie pensji, nie reguluje też znacznej części zobowiązań. Długi wobec ZUS sięgają 50 mln zł, a łączne zobowiązania

Ryszard Krauze usuwa się w cień

miesiące później odstąpił połowę kredytu rządowemu BGK. Kredyt miał być spłacony do końca 2012 r., ale dwa lata temu Petrolinvest wynegocjował nowe terminy: w 2012 r. miał spłacić 30 mln dol., a w połowie 2014 r. - pozostałe 17,3 mln dol. Na pierwszą część płatności spółka ma przeznaczyć pieniądze ze

Firma ma kłopoty. Co robić?

hali.W ZUS-ie też możemy starać się o rozłożenie składek na raty, przesunięcie terminu płatności, umorzenie?- Tak. Na tych samych zasadach jak w urzędzie skarbowym.Większość z przedsiębiorców chciałaby pewnie umorzenia. Mówił pan, że w przypadku podatków rzadko się to zdarza, a jak jest ze składkami w

Przegląd prasy

wierzycieli na przesunięcie terminu płatności na 3 czerwca --BNP Paribas Polska przydzielił wszystkie oferowane akcje serii O --Zysk netto Śnieżki spadł r/r do 5,58 mln zł w I kw. 2014 r. --ING BSK ma list intencyjny z NN CEH ws. zbycia 20% ING PTE za ok. 242 mln zł --Zysk netto Aplisens spadł r/r

Jak przelać pieniądze, żeby się potem nie zdziwić? [Pieniądze Ekstra]

chcieli. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie Kiedy dojdzie twój przelew? Jak nie zapłacisz w terminie, odłączą ci prąd, zaczną naliczać karne odsetki albo trafisz na listę dłużników. Dlatego czasem warto wiedzieć, kiedy dokładnie przelew dojdzie do odbiorcy. 99 proc. przelewów idzie systemem

Dłużnikiem zostaje się szybko. I na długo

Bytomia nie wiedziała, że ma dług. Obiektywnie patrząc, trudno jej było się domyślić, że go ma. Nie brała kredytów bankowych i nie zalegała z płatnościami w bieżących rachunkach. - W połowie czerwca odebrałam pismo od Rafała Łyszczka, komornika przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej. Informował, że

Co może zrobić windykator, czyli odzyskiwanie długów w praktyce [Pieniądze Ekstra]

upłynął termin płatności podatku dla roszczeń podatkowych czy dziesięć lat dla roszczeń z ZUS. Windykatorzy kupują bowiem często cały portfel długów i kierują je na szybką ścieżkę do e-sądu. Wnioskują o wydanie tzw. nakazu zapłaty. Sąd wydaje nakaz automatycznie, sprawdza tylko, czy dług istnieje według

Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez przedsiębiorców

prawnego łączącego strony (art. 22 ust. 6ba ustawy o pdof i art. 15 ust. 4g ustawy o pdop). Z kolei składki ZUS za pracowników, w części finansowanej przez płatnika, zaliczane są do kosztów miesiąca, za który są należne należności ze stosunku pracy, jedynie gdy uregulowane zostaną w terminach wskazanych w

Nowy Rok, nowe przepisy - zobacz co się zmienia

ocenia Karol Sienkiewicz, radca prawny. - Hitem rozwiązań prawnych AD 2013 może być nowy oręż w walce z dłużnikami - rozwiązania podatkowe. Po pierwsze: dłużnik, który nie zapłaci faktury w odpowiednim terminie po dacie płatności, będzie musiał taką fakturę usunąć z kosztów uzyskania przychodu. Po drugie

Otworzył własną firmę i zaczęły się schody

czerwcu musieliśmy założyć firmy. Przez tydzień biegałem po urzędach i załatwiałem formalności. Już pod koniec czerwca musiałem zapłacić swój pierwszy ZUS. Potem udało mi się wynająć lokal. Miesięcznie płacę 1,8 tys. zł czynszu - wylicza Kamil. Chociaż od podpisania umowy minęły już ponad dwa miesiące

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W związku z tym świeżo upieczony przedsiębiorca, w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, powinien zgłosić ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne na formularzu ZUS ZUA. Natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek musi złożyć

Pustki w kasie miasta. Tracimy płynność

spływają faktury - wyjaśnia Dadej. Dodaje: - Płynność finansowa miasta jest znacznie ograniczona, ale urząd przecież nie stanął. Regulujemy bieżące rachunki, płacimy ZUS, ale staramy się zawierać umowy tak, by płatność była po 10 września. Bo jest nadzieja, że tym w terminie jakieś pieniądze miasto z

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

zwolennikiem rozwiązań zero-jedynkowych. Potrzeba kompromisu po obu stronach. Jeśli nie stać nas na wysokie składki do OFE, to nie stać nas też na nadmierne wydatki socjalne. Ten problem nie jest czarno-biały. Przyszłe świadczenia z OFE czy też z ZUS-u zależą od bieżącego i przyszłego stanu polskiej gospodarki

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

, możesz poprosić w urzędzie o przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste. Ze stosownym wnioskiem musisz jednak zdążyć przed 17 marca. Jak widzisz, czasu na załatwienie formalności zostało ci już niewiele. Bonifikata? Jaka bonifikata Niestety, może się zdarzyć, że urzędnicy w jakiejś

Pierwszy miliard Crista, czyli jak stocznia może zarabiać

utrzymania 1900 osób na etatach. Crist nie martwi się ZUS-em, urlopami, zwolnieniami lekarskimi itp. A do tego "zatrudnia" sporo obcokrajowców z Ukrainy, Wietnamu czy Indii. Przeciwko umowom śmieciowym stosowanym na wielką skalę przez Crist i zatrudnianiu obcokrajowców protestują działacze

Uproszczone zaliczki w 2010 r.

do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy nie składają deklaracji.Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku

Jak płacić mniej za wieczyste

ci się należy, możesz poprosić w urzędzie o przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste. Ze stosownym wnioskiem musisz jednak zdążyć przed 17 marca. Przekształć użytkowanie we własność Możesz uwolnić się od drakońskiej opłaty za użytkowanie wieczyste gminnego lub państwowego

Boni: Mówią, że "nakradli, to cała e-administracja jest skażona". Otóż nie!

projektów, tylko przesuwa w czasie pokrycie wydatków ze środków unijnych. Istotne będzie także mądre przygotowanie projektów na kolejny okres programowania. Jaka jest szansa, że odzyskamy wszystko? - Walczymy o wszystko. Szanse na dziś, że odblokujemy całość płatności, oceniam bardzo ostrożnie na 70 proc

Co mi zrobisz, jak nie płacę

. I tak: - Sprzedaż po dwóch latach - np. pan Andrzej zamówił trzy książki, a teraz firma twierdzi, że nie zapłacił. - Najem i roszczenia okresowe (np. abonament za telefon) po trzech latach. - Roszczenia podatkowe po pięciu latach (od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności

Moja komórka moim bankiem

konto, np. płatność za energię). Na komórkę przyjdzie SMS zwrotny z banku, potwierdzający transakcję. Z kolei BZ WBK proponuje usługę BZWBK24 SMS - daje ona dostęp do rachunków bankowych za pomocą telefonu komórkowego. Klient wysyła SMS-em żądanie, a następnie, również SMS-em, dostaje odpowiedź. W ten

Masz dług w urzędzie? Kontrahenci dowiedzą się z bazy danych

kredyty i pożyczki lub dokonują zakupów z odroczonym terminem płatności. - Co do zasady pomysł na publikację danych dłużników skarbówki uważam za sensowny - mówi Wojciech Piłat, adwokat. - Przedsiębiorcom należy umożliwić weryfikację wiarygodności potencjalnych kontrahentów. Fiskus jest właściwym

Sieci i sidła polskich e-urzędów

kartami płatniczymi - obecne KASY to nieporozumienie, możliwość składania jak największej liczby wniosków przez internet; jeżeli wnioski wymagają opłat, to umożliwienie płatności internetowej za usługę, skończenie z wysyłaniem aktualizacji danych osobowych do urzędów skarbowych, ZUS itd. Dane powinny

Nie będzie składek ubezpieczeniowych za bezrobotnych

osoby nie będą miały problemów ze skorzystaniem z bezpłatnej pomocy medycznej. Wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta zwrócił się z prośbą do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o odroczenie terminu płatności składek za bezrobotnych z tego regionu.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

M-banking

kredytu (tzw. loan statement) Dostęp do właściwości karty Fundusze wzajemne/sprawozdania z akcji zwykłych Zarządzanie polisą ubezpieczeniową Zarządzanie planem emerytalnym Status czeku, zaprzestanie płatności czekiem Zamawianie książeczek czekowych Sprawdzanie salda rachunku Ostatnie transakcje Terminy

Kredyt akceptacyjny

by: odpowiadały one wymogom prawa wekslowego i były złożone na urzędowym blankiecie wekslowym z uiszczoną we właściwej wysokości opłatą skarbową; kwoty weksli nie przekraczały sumy wskazanej w umowie; terminy płatności nie przekraczały terminu wskazanego w umowie; jako trasat i domicyliat wskazany był oddział

Comarch ERP Optima

informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstw. Umożliwia planowanie płatności i rozliczeń transakcji oraz kontrolę płynności finansowej; Środki trwałe – moduł ten pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; Płace i kadry – daje możliwości

PIT-28

, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów tego typu (o ile umowy te nie wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą). Terminy Powiadomienie o rozliczaniu poprzez PIT-28Podatnik musi powiadomić urząd skarbowy o gotowości rozliczania się poprzez ryczałt ewidencjonowany. Oświadczenie składa się: do 20

Mafia węglowa

na fałszerstwo zarówno dostawcy, jak i odbiorcy przymykali oczy dzięki wysokim łapówkom odroczone terminy płatności dla pośredników, podczas gdy odbiorcy końcowi płacili za węgiel natychmiast, co pozwalało firmom pośredniczącym obracać wielomilionowymi kwotami i pomnażać zysk brak płatności za węgiel dostarczony

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.