zus terminy płatności

Aneta Dudek, Gazeta Podatkowa Nr 595 z dnia 2009-09-21

Odroczenie terminu płatności składek - Zaległości w ZUS

Odroczenie terminu płatności składek - Zaległości w ZUS

Zdarza się, że płatnicy składek ubezpieczeniowych mają problemy z ich terminowym regulowaniem. Od powstałych z tego tytułu zaległości trzeba opłacić należne odsetki za zwłokę. Aby uniknąć takich sytuacji, można wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek ubezpieczeniowych.

Odroczenie terminu płatności składek w ZUS

Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie opłacić składek ubezpieczeniowych w obowiązującym go terminie płatności, to oprócz uregulowania powstałych z tego tytułu zaległości, będzie musiał zapłacić również należne odsetki za zwłokę. Aby nie dopuścić jednak do takiej sytuacji, może zwrócić się do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek ubezpieczeniowych.

Pomoc ZUS w spłacie zaległości

Jednym z podstawowych obowiązków, jaki został nałożony na płatników jest m.in. dokonywanie zapłaty należności z tytułu składek ubezpieczeniowych za dany miesiąc w obowiązującym ich terminie płatności. Zdarza się jednak, że płatnicy mają problemy z wywiązaniem się z tego obowiązku. Wtedy grożą im ze strony ZUS różnego rodzaju kary. Co zrobić, aby ich uniknąć?

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

- ostatnim terminem płatności jest następny dzień roboczy - tłumaczy system płatności Dominika Gawlik z biura prasowego mazowieckiego NFZ. - Przykładowo: składka za styczeń tego roku powinna zostać opłacona do 17 lutego. Nieopłacenie w terminie powoduje, że przez miesiąc umowa dobrowolnego ubezpieczenia

MF: zaległości firm wobec sektora publicznego wyniosły ponad 50 mld zł

rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności" - napisano. Z informacji CIR wynika ponadto, że zaległości przedsiębiorców wobec sektora publicznego wyniosły na koniec 2011 r. ponad 41 mld zł, co stanowiło 2,69 proc. PKB. Zaległości firm wobec organów skarbowych sięgnęły 49,47 proc. ogółu

Ekonomiści: Reforma OFE, przedstawiona przez rząd doprowadzi do ich likwidacji

zdecyduje się przenieść do systemu państwowego. „Chociaż premier Tusk podkreślił, że to nie nacjonalizacja, w końcu system OFE może zostać zlikwidowany. Dodatkowo, jak wcześniej poinformowano, płatności dożywotne emerytur będą wykonywane przez ZUS - środki zgromadzone w funduszach emerytalnych

Za długi współmałżonka prowadzącego działalność odpowiada drugi małżonek

współmałżonka Jeżeli zaległość z tytułu nieopłaconych w terminie składek ZUS powstała w okresie, w którym współmałżonek współdziałał razem z przedsiębiorcą przy wykonywaniu działalności gospodarczej i w związku z tym osiągał korzyści materialne, to wtedy wspólnie z przedsiębiorcą odpowiada za zobowiązania

Rząd ma sposób na walkę z zatorami płatniczymi

Rząd ma sposób na walkę z zatorami płatniczymi

terminu płatności. Obecnie korekty można dokonać po 180 dniach - wyjaśnił w środę resort gospodarki.Złe wiadomości rząd ma dla firm, które nie płacą za towary bądź usługi. Projekt ustawy deregulacyjnej ogranicza takim dłużnikom możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których

Jak uniknąć płacenia odsetek do ZUS?

bowiem za każdy dzień zwłoki. Naliczane one są już od następnego dnia po upływie terminu płatności, w którym należało dokonać wpłaty składek na rachunek bankowy ZUS, do dnia wpłacenia zaległości włącznie.Wyliczoną kwotę odsetek za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot

Praca na swoim. Niezależność czy ciągłe problemy?

zaznacza, że "taka drobna przedsiębiorczość w Polsce jest trochę ciemiężona, bo mamy mnóstwo różnego rodzaju danin publicznych, które trzeba zapłacić w różnych terminach i wysokości. [ ] Mamy też wysokie koszty pracy, więc jeśli przedsiębiorstwo nie generuje dużych przychodów, to trudno jest kogoś

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

. - Termin płatności faktury to minimum 30 dni, zazwyczaj 45-60, a obowiązek podatkowy powstaje już po 30 dniach - wyjaśnia Tomasz Hofman z katowickiej kancelarii Jasta.Co gorsza, Polska jest liderem wśród państw Unii Europejskiej pod względem zatorów płatniczych. - Płatności opóźnione o ponad 90 dni

Opole. Będzie nadzorca sądowy w Taborze Szynowym S.A.

opolskiego Urzędu Skarbowego dotyczący uchylenia układu zawartego wcześniej przez Tabor z wierzycielami - w tym US - oraz wniosek fiskusa o likwidację firmy. Sędzia, uzasadniając postanowienie zauważyła, że nie minął jeszcze termin płatności pierwszej raty układowej (mija w kwietniu). Obecny na rozprawie

Złoty w środę stabilny

ze zbliżającym się terminem przekazania obligacji przez OFE do ZUS. "Po przetargu czeka nas zmienność w oczekiwaniu na 1 lutego i przekazanie papierów do OFE. Ale to też, jak sądzę, jest demonizowane przez rynek, gdyż mniej więcej wiadomo ile i jakie papiery będą umorzone. To też nie będzie

Skutki błędnych rozliczeń z ZUS

zwłokę od zaległości podatkowych (także składkowych) wynosi 10% w stosunku rocznym.Odsetki za zwłokę liczy się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty włącznie.Jeżeli płatnik wpłaci kwotę zaniżonych składek bez uwzględnienia odsetek, wówczas dokonaną wpłatę ZUS rozliczy

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

. (poniedziałek), godz. 9.00-12.00 "Praca za granicą, przeniesienie działalności gospodarczej, delegowanie pracownika - ustalanie właściwego ustawodawstwa"6 grudnia br. (poniedziałek), godz. 9.00-11.00 "Raty, odroczenie terminu płatności, umorzenia - możliwości uzyskania ulgi w spłacie należności z

Znamy projekt założeń ustawy, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej

Znamy projekt założeń ustawy, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej

informatycznych) będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Teraz termin płatności VAT od towarów importowanych to 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności. 10. Orzeczenia sądowe zyskają status informacji

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa.Jest więc o co się starać. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS, a na przeliczenie Zakład ma czas "do najbliższego terminu płatności świadczenia albo do następnego terminu płatności, jeżeli okres między datą

Czy trzeba się martwić reformą OFE?

politycznego (obecnych w ZUS), oraz ryzyka rynkowego, którym zarządza OFE. W krótkim terminie ryzyka te mogą się znosić, pozwalając uzyskać mniejszą zmienność całego portfela, jednak w długim terminie stopy zwrotu z obu filarów będą konwergowały do tempa wzrostu PKB (fundusze kapitałowe mogą uzyskać nieco

Przegląd prasy

. biznesowym, przyspieszyć internetowy --Asseco Poland ma umowę z ZUS o wartości 484,37 mln zł netto --PZU daje 900,9 euro za akcję Croatia Osiguranje, 50 mln euro dokapitalizowania --Kwota zaległych płatności Polaków spadła do 39,03 mld zł na koniec września --Play zwiększa przychody i spodziewa

Polskie przepisy prawne utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej

; Czasami zdarza się, że problemem są sami klienci, zwłaszcza ci niesolidni, którzy zalegają z płatnościami za faktury. Pewnego rodzaju utrudnieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej są też dostawcy, którzy wystawiają zbyt krótki termin płatności, dostarczają towar nie w terminie, który dodatkowo

Rząd przyjął (niektóre) ułatwienia dla firm

z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia na 31 stycznia każdego roku. Jest też zapis umożliwiający organizacjom pracodawców i związkom zawodowym występowanie do ministra finansów o dokonanie interpretacji podatkowych w razie

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

zapłatą podatku będą mogli wystąpić do urzędu skarbowego o umorzenie powstałych odsetek. Podatnik dotknięty powodzią może też poprosić fiskusa o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych, wtedy automatycznie dostanie też odroczenie terminu płatności podatku (bez odsetek).Są też inne możliwości

Ściągawka dla ministra Rostowskiego: gdzie nie szukać dodatkowych środków do budżetu

Ściągawka dla ministra Rostowskiego: gdzie nie szukać dodatkowych środków do budżetu

upłynął termin płatności podatku).W SPÓŁKACH KOMANDYTOWYCH Fiskus chce wprowadzić dodatkowe podatki w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Czemu to zły pomysł? Piszemy o tym szeroko w felietonie obok.W SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA VAT Fiskus chciałby, aby odpowiedzialność za podatek VAT

Kolebka "Solidarności" - Stocznia Gdańsk znalazła się na skraju upadku

Może być jeszcze gorzej, jeśli prace nie zostaną wykonane w terminie i odbiorcy naliczą kary za spóźnienie. Od kilku miesięcy zatrudniająca blisko 2 tys. osób spółka nie wypłaca w terminie pensji, nie reguluje też znacznej części zobowiązań. Długi wobec ZUS sięgają 50 mln zł, a łączne zobowiązania

Rewolucja w podatkach. Fiskus sam wypełni twój PIT

portalu działającym w ramach systemu e-Podatki każdy będzie miał własne konto ze wszystkimi rozliczeniami z fiskusem. Będzie mógł tam łatwo sprawdzić stan swoich płatności. Co więcej, informacje od podatników będą wymieniane automatycznie z rejestrami prowadzonymi przez inne instytucje publiczne, np

Ryszard Krauze usuwa się w cień

miesiące później odstąpił połowę kredytu rządowemu BGK. Kredyt miał być spłacony do końca 2012 r., ale dwa lata temu Petrolinvest wynegocjował nowe terminy: w 2012 r. miał spłacić 30 mln dol., a w połowie 2014 r. - pozostałe 17,3 mln dol. Na pierwszą część płatności spółka ma przeznaczyć pieniądze ze

Kiedy przedawniają się zobowiązania wobec ZUS?

się:- zawarcie umowy odraczającej termin płatności składek lub rozkładającej spłatę należności składkowych na raty na okres realizacji tej umowy; PrzykładW dniu 15 maja 2008 r. przedsiębiorca wystąpił do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne należnych za

Firma ma kłopoty. Co robić?

hali.W ZUS-ie też możemy starać się o rozłożenie składek na raty, przesunięcie terminu płatności, umorzenie?- Tak. Na tych samych zasadach jak w urzędzie skarbowym.Większość z przedsiębiorców chciałaby pewnie umorzenia. Mówił pan, że w przypadku podatków rzadko się to zdarza, a jak jest ze składkami w

Hamulcowi z Ministerstwa Finansów, czyli co jeszcze zmienić w prawie gospodarczym

opłata za sporządzenie pełnomocnictwa. Nie zrezygnowano również z restrykcyjnego terminu płatności podatku od towarów importowanych w ciągu 10 dni na rzecz rozliczenia na zasadach ogólnych, tj. wraz ze składaniem deklaracji podatkowej. Przedsiębiorcy nadal będą też musieli przechowywać księgi podatkowe i

Nowy Rok, nowe przepisy - zobacz co się zmienia

ocenia Karol Sienkiewicz, radca prawny. - Hitem rozwiązań prawnych AD 2013 może być nowy oręż w walce z dłużnikami - rozwiązania podatkowe. Po pierwsze: dłużnik, który nie zapłaci faktury w odpowiednim terminie po dacie płatności, będzie musiał taką fakturę usunąć z kosztów uzyskania przychodu. Po drugie

Co może zrobić windykator, czyli odzyskiwanie długów w praktyce [Pieniądze Ekstra]

upłynął termin płatności podatku dla roszczeń podatkowych czy dziesięć lat dla roszczeń z ZUS. Windykatorzy kupują bowiem często cały portfel długów i kierują je na szybką ścieżkę do e-sądu. Wnioskują o wydanie tzw. nakazu zapłaty. Sąd wydaje nakaz automatycznie, sprawdza tylko, czy dług istnieje według

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 31.10.2013 (ISBnews) – Poniżej przedstawiamy przegląd wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 21-31 października br.   BIZNES I FINANSE: RYNEK Płatności mobilne: Sieć sklepów Biedronka udostępnia dla klientów nowy system do obsługi płatności

Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez przedsiębiorców

prawnego łączącego strony (art. 22 ust. 6ba ustawy o pdof i art. 15 ust. 4g ustawy o pdop). Z kolei składki ZUS za pracowników, w części finansowanej przez płatnika, zaliczane są do kosztów miesiąca, za który są należne należności ze stosunku pracy, jedynie gdy uregulowane zostaną w terminach wskazanych w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

przeszkolił w Polsce podczas szkoleń stacjonarnych i online już ok. 100 tys. osób z zakresu inwestycji na rynkach kapitałowych. Źródło: spółka   Cashback: Aż 80 % Polaków przepytanych przez firmę MillwardBrown uznało wypłacanie pieniędzy z kasy sklepu, przy równoczesnej płatności za zakupy kartą

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. W związku z tym świeżo upieczony przedsiębiorca, w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, powinien zgłosić ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne na formularzu ZUS ZUA. Natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek musi złożyć

Otworzył własną firmę i zaczęły się schody

czerwcu musieliśmy założyć firmy. Przez tydzień biegałem po urzędach i załatwiałem formalności. Już pod koniec czerwca musiałem zapłacić swój pierwszy ZUS. Potem udało mi się wynająć lokal. Miesięcznie płacę 1,8 tys. zł czynszu - wylicza Kamil. Chociaż od podpisania umowy minęły już ponad dwa miesiące

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

rozwiązań zero-jedynkowych. Potrzeba kompromisu po obu stronach. Jeśli nie stać nas na wysokie składki do OFE, to nie stać nas też na nadmierne wydatki socjalne. Ten problem nie jest czarno-biały. Przyszłe świadczenia z OFE czy też z ZUS-u zależą od bieżącego i przyszłego stanu polskiej gospodarki i od tego

Pierwszy miliard Crista, czyli jak stocznia może zarabiać

etatach.Crist nie martwi się ZUS-em, urlopami, zwolnieniami lekarskimi itp. A do tego "zatrudnia" sporo obcokrajowców z Ukrainy, Wietnamu czy Indii.Przeciwko umowom śmieciowym stosowanym na wielką skalę przez Crist i zatrudnianiu obcokrajowców protestują działacze gdańskiego regionu "Solidarności

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

poprosić w urzędzie o przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste. Ze stosownym wnioskiem musisz jednak zdążyć przed 17 marca. Jak widzisz, czasu na załatwienie formalności zostało ci już niewiele.Bonifikata? Jaka bonifikata Niestety, może się zdarzyć, że urzędnicy w jakiejś gminie

Pustki w kasie miasta. Tracimy płynność

spływają faktury - wyjaśnia Dadej. Dodaje: - Płynność finansowa miasta jest znacznie ograniczona, ale urząd przecież nie stanął. Regulujemy bieżące rachunki, płacimy ZUS, ale staramy się zawierać umowy tak, by płatność była po 10 września. Bo jest nadzieja, że tym w terminie jakieś pieniądze miasto z

Jak płacić mniej za wieczyste

urzędzie o przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste. Ze stosownym wnioskiem musisz jednak zdążyć przed 17 marca. Przekształć użytkowanie we własność Możesz uwolnić się od drakońskiej opłaty za użytkowanie wieczyste gminnego lub państwowego gruntu, przekształcając je w pełną własność

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Kupującego w miesięcznych ratach, w terminie i wysokości określonej w umowie" - czytamy w kominikacie.  Wartość ewidencyjna znaku towarowego w księgach rachunkowych sprzedającego na dzień zawarcia umowy wynosiła 39.084.000,00 zł.Źródłem finansowania nabycia znaku towarowego przez KPTV Media Sp

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

będą wykazywały lekką presję na dobre wskaźniki zadłużenia. Po I półr. Action wygenerował wysokie dodatnie przepływy operacyjne. Grupa rozwija nowe segmenty. W sprzedaży korporacyjnej zbudowała bazę 700 klientów i spodziewa się ożywienia rynku publicznego. W ostatnim czasie pozyskano umowę z ZUS na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

oglądalności wyniósł 10,25% wobec 10,47% tydzień wcześniej. W przypadku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 11,13%. wobec 11,56% przed tygodniem - wynika z szacunkowych danych firmy Nielsen Audience Measurement. Źródło: DM PKO BP   Płatności online: Innowacyjna usługa wykorzystująca technologię

Uproszczone zaliczki w 2010 r.

do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z kolei zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy nie składają deklaracji.Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT (aktual.)

i osobistym, bez potrzeby odrębnego logowania. Oprócz standardowych przelewów międzybankowych do dowolnych odbiorców i przelewów między rachunkami klienta, dostępne są również przelewy natychmiastowe, przelewy z karty kredytowej, przelewy do ZUS i podatkowe oraz kupno i sprzedaż walut

Moja komórka moim bankiem

. płatność za energię). Na komórkę przyjdzie SMS zwrotny z banku, potwierdzający transakcję.Z kolei BZ WBK proponuje usługę BZWBK24 SMS - daje ona dostęp do rachunków bankowych za pomocą telefonu komórkowego. Klient wysyła SMS-em żądanie, a następnie, również SMS-em, dostaje odpowiedź.W ten sposób można

Co mi zrobisz, jak nie płacę

: - Sprzedaż po dwóch latach - np. pan Andrzej zamówił trzy książki, a teraz firma twierdzi, że nie zapłacił. - Najem i roszczenia okresowe (np. abonament za telefon) po trzech latach. - Roszczenia podatkowe po pięciu latach (od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Boni: Mówią, że "nakradli, to cała e-administracja jest skażona". Otóż nie!

projektów, tylko przesuwa w czasie pokrycie wydatków ze środków unijnych. Istotne będzie także mądre przygotowanie projektów na kolejny okres programowania.Jaka jest szansa, że odzyskamy wszystko?- Walczymy o wszystko. Szanse na dziś, że odblokujemy całość płatności, oceniam bardzo ostrożnie na 70 proc. Gdy

Sieci i sidła polskich e-urzędów

kartami płatniczymi - obecne KASY to nieporozumienie, możliwość składania jak największej liczby wniosków przez internet; jeżeli wnioski wymagają opłat, to umożliwienie płatności internetowej za usługę, skończenie z wysyłaniem aktualizacji danych osobowych do urzędów skarbowych, ZUS itd. Dane powinny

Nie będzie składek ubezpieczeniowych za bezrobotnych

osoby nie będą miały problemów ze skorzystaniem z bezpłatnej pomocy medycznej. Wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta zwrócił się z prośbą do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie o odroczenie terminu płatności składek za bezrobotnych z tego regionu.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

M-banking

kredytu (tzw. loan statement) Dostęp do właściwości karty Fundusze wzajemne/sprawozdania z akcji zwykłych Zarządzanie polisą ubezpieczeniową Zarządzanie planem emerytalnym Status czeku, zaprzestanie płatności czekiem Zamawianie książeczek czekowych Sprawdzanie salda rachunku Ostatnie transakcje Terminy

Kredyt akceptacyjny

by: odpowiadały one wymogom prawa wekslowego i były złożone na urzędowym blankiecie wekslowym z uiszczoną we właściwej wysokości opłatą skarbową; kwoty weksli nie przekraczały sumy wskazanej w umowie; terminy płatności nie przekraczały terminu wskazanego w umowie; jako trasat i domicyliat wskazany był oddział

Comarch ERP Optima

informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstw. Umożliwia planowanie płatności i rozliczeń transakcji oraz kontrolę płynności finansowej; Środki trwałe – moduł ten pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; Płace i kadry – daje możliwości

PIT-28

, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów tego typu (o ile umowy te nie wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą). Terminy Powiadomienie o rozliczaniu poprzez PIT-28Podatnik musi powiadomić urząd skarbowy o gotowości rozliczania się poprzez ryczałt ewidencjonowany. Oświadczenie składa się: do 20

Mafia węglowa

na fałszerstwo zarówno dostawcy, jak i odbiorcy przymykali oczy dzięki wysokim łapówkom odroczone terminy płatności dla pośredników, podczas gdy odbiorcy końcowi płacili za węgiel natychmiast, co pozwalało firmom pośredniczącym obracać wielomilionowymi kwotami i pomnażać zysk brak płatności za węgiel dostarczony

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.