zus składka zdrowotna działalność gospodarcza

Kancelaria Prawna "Skarbiec"

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

Mimo że wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne nie uległa zmianie, od stycznia 2014 roku zapłacimy wyższe składki ZUS. Spowodowane jest to wzrostem planowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (3746 zł) oraz podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto (1680 zł).

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Ile nowego przedsiębiorcę będzie kosztował ZUS, a ile ubezpieczenie zdrowotne. Gdzie szukać pieniędzy na własną działalność biznesową.

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

15 stycznia mija termin składania wniosków o umorzenia zaległości w ZUS. Sprawdź, czy masz prawo do abolicji.

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

ZUS jest pewnym kompromisem, który trzeba szanować - ocenia Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC, wiceprzewodniczący Komisji Trójstronnej. - O ile można mówić o pewnych ulgach w składkach na początku prowadzenia działalności, o tyle nie można tych ulg stosować w nieskończoność - dodaje. Jego zdaniem

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

347 osób dobrowolnie ubezpieczonych, czyli płacących składki, i członków ich rodzin. Wśród nich Joanna Świerczyńska. Artysta plastyk w wieku 50+. Kiedy w 2006 r. zamknęła działalność gospodarczą, postanowiła ubezpieczyć się sama. - Mam swoje lata. Wiadomo, w moim wieku częściej się choruje, potrzebna

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

ZUS właśnie podał na stronie internetowej ZUS, kto może ubiegać się o umorzenie składek. Chodzi o osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Kolejna podwyżka składek ZUS. Od początku roku już ponad 10 proc.

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) wzrasta w maju z 1,67 proc. do 1,93 proc. podstawy wymiaru. Dla najmniejszych firm opłacających składki od minimalnej podstawy składka wypadkowa wzrasta więc z 35,33 zł do 40,83 zł. Dla tych płacących tzw. preferencyjny ZUS w związku z rozpoczęciem

Umorzenie niezapłaconych przez przedsiębiorców składek ZUS

ich płatnik składek zakończył prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli nie - wniosek składa płatnik składek),- spadkobiercy lub osoby trzecie, jeśli są zobowiązane do zapłaty składek (na mocy decyzji ZUS o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy z tego tytułu).Aby

Nie będzie firmy na próbę. Sejm odrzucił projekt Ruchu Palikota

lata działalności mogą odprowadzać składki do ZUS na preferencyjnych warunkach. Minimalny ZUS to 153,12 zł miesięcznie, składka zdrowotna wynosi 261,73 zł. Za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu przygotowanego przez Ruch Palikota głosowało 220 posłów, 212 było przeciwnych, a ośmiu wstrzymało się

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

ewenementem w świecie - nie jest działalnością gospodarczą. Gospodarstwo rolne nie jest firmą, nie jest podmiotem prawa. A w związku z tym rolnik nie prowadzi rachunkowości, nie płaci podatków dochodowych, odkłada niewielkie składki emerytalne do KRUS, a tylko część rolników płaci składki zdrowotne. Jeżeli

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

prowadzeniu działalności gospodarczej, płacących składkę chorobową od najwyższej podstawy. W ślad za tym ZUS coraz częściej wypłaca zasiłki wyliczone od tej najwyższej podstawy. W I kwartale tego roku na 388 zbadane przypadki, gdy kobiety ubezpieczyły się na ostatnie 120 dni przed porodem, w 309 przypadkach

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

opiece nad dziećmi do 3 lat. Niania może sprawować opiekę nad dzieckiem, które ukończyło 20 tydzień życia.   Opłata składek przez ZUS ZUS opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (zdrowotne, emerytalne, rentowe) wtedy jeżeli wynagrodzenie niani nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składkami ZUS?

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składkami ZUS?

brutto oferty zostanie pomniejszona automatycznie o składki ZUS należne od pracodawcy? Odpowiedź W mojej ocenie nie masz obowiązku doliczania do ceny ofertowej wykonawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej kwoty w postaci składek na ZUS. A contrario od ceny oferty brutto odlicza się

Przedsiębiorcy przeciwko ZUS. Będzie pozew zbiorowy

Spór dotyczy spraw sprzed 20 września 2008 r. W ówczesnych regulacjach nie było wprost wyrażonego pojęcia "zawieszenia działalności". Przedsiębiorcy wyrejestrowywali się wówczas w ZUS z obowiązku płacenia składki zdrowotnej oraz emerytalnej. Jak twierdzą, informowano ich wówczas, że jest

Firma na próbę: bez ZUS i podatku przez trzy miesiące

Firma na próbę: bez ZUS i podatku przez trzy miesiące

działalności gospodarczej na podstawie samego zgłoszenia. Jeśli przedsiębiorca nie miałby ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - przez 3 miesiące płaciłby za niego urząd pracy. Składki emerytalne nie byłyby odprowadzane wcale. Przedsiębiorczość zabijana przez biurokrację - W projekcie zapisaliśmy, że

Słona prowizja ZUS od składek przekazywanych do OFE

Słona prowizja ZUS od składek przekazywanych do OFE

jeżeli OFE w ogóle by nie było. Działalność ZUS jest finansowana ze specjalnego odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Składają się na niego składki pracujących Polaków i dotacja z budżetu państwa, czyli z płaconych przez nich podatków. W zeszłym roku utrzymanie ZUS kosztowało prawie 3,8 mld zł. To

Abolicja w ZUS. Od 15 stycznia można składać wnioski [FAQ]

Abolicja w ZUS. Od 15 stycznia można składać wnioski [FAQ]

należności można umorzyć? - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, - składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

zł brutto pracownik odda 320 zł na składkę emerytalną, zdrowotną i rentową. Projekt jest gotowy. Na najbliższych posiedzeniach zajmie się nim rząd. - Chcemy zobaczyć, jak na te zmiany zareaguje rynek pracy. Od tego będą zależały kolejne kroki, jakie będziemy podejmowali - tłumaczy minister pracy

Zasiłek macierzyński za jedną składkę

Wspólnicy" nie grozi jej żadna odpowiedzialność ze strony ZUS. - Zgodnie z przepisami prawa osoba prowadząca działalność gospodarczą sama ustala podstawę obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz chorobowe - mówi Michał Jaskólski partner w Kancelarii Prawnej "Świeca i

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

). Uwaga na ZUS Ryczałtowiec odlicza też składki na ubezpieczenia. Od przychodu odpisuje zapłacone w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, społeczne i wypadkowe). Od podatku odlicza natomiast zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Warto pamiętać o tych odliczeniach, bo

Bez zmian w rolniczych podatkach, bo rząd boi się wyborców

Bez zmian w rolniczych podatkach, bo rząd boi się wyborców

naszym kraju podatkami i składkami jest praca i działalność gospodarcza. Składka ZUS indywidualnego przedsiębiorcy wynosi ok. 1000 zł miesięcznie. Rolnik mający ponad 100 ha płaci 987 zł. Kwartalnie. Stąd ogłoszenia w mediach ze strony pośredników "oferujących pomoc" w uzyskaniu ubezpieczenia w

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

podatku od towarów i usług. Każdy przedsiębiorca musi płacić ZUS (chyba że jest emerytem lub ma umowę o pracę), składkę rentową, zdrowotną, wypadkową i - na zasadzie dobrowolności - składkę chorobową. Jak się rozliczać z fiskusem Zanim zarejestrujesz firmę, powinieneś odpowiedzieć na dwa zasadnicze

Fikcyjnie się zatrudniają, by nie płacić ZUS-u w Polsce

Fikcyjnie się zatrudniają, by nie płacić ZUS-u w Polsce

się z polskiego ZUS-u i zatrudnić się w którymś z krajów Unii Europejskiej. Wszystko pozornie jest zgodne z prawem.Pośrednicy powołują się na unijne przepisy, które mówią, że jeżeli w jednym kraju UE prowadzimy działalność gospodarczą, a w drugim mamy umowę o pracę, to składki ZUS można odprowadzać w

PO ma projekt dot. wakacji ubezpieczeniowych i kredytu podatkowego

, które dotychczas świadczyły usługi nie rejestrując działalności gospodarczej w obawie przed obciążeniami publicznoprawnymi. W dłuższej perspektywie należy oczekiwać wzrostu wpływów do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od przedsiębiorców oraz do NFZ z tytułu składek na obowiązkowe

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

listopada br. (czwartek), godz. 9.00-14.00 "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru składek".25 listopada br. (czwartek), godz. 9.00-12.00 "Rozpoczęcie działalności gospodarczej - zasady i obowiązki"29 listopada br

Nie opłaciłeś ZUS-u? Zobacz co Ci grozi!

dokumentacji związanej z tymi ubezpieczeniami. Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca musi pamiętać o tym, iż robi to na własny koszt i ryzyko, a co za tym idzie, wszelkie konsekwencje niewypełniania obowiązków, bądź też wypełniania ich niezgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

dodatkowo opłacać składki do ZUS z działalności gospodarczej. W ten sposób jej zasiłek byłby równy temu, co dziś zarabia w obu pracach. Czyli w okolicach średniej krajowej. Tu niespodzianka - choć przedsiębiorcy mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to pani Anna nie. Dlaczego? Bo

ZUS przestaje wydawać papierowe legitymacje ubezpieczeniowe

druk ZUS RMUA, czyli informacja o miesięcznej kwocie składek przekazywana ubezpieczonym przez płatników. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą potwierdzeniem ubezpieczenia jest druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód opłacenia składek.Szczegółowe informacje o zasadach

O wadach i zaletach samozatrudnienia

jest również obowiązek samodzielnego rozliczania się z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z organami podatkowymi. Ponadto dla wielu osób istotne znaczenie może mieć także niższa zdolność kredytowa. Samozatrudnieni nie korzystają także z pakietów socjalnych, kart sportowych czy zdrowotnych

Co grozi pracodawcy zatrudniającemu małżonka w swojej firmie

także zawarta pomiędzy nimi umowa o pracę lub umowa-zlecenie, jeśli dotychczas takiej nie było.Niezgłoszenie małżonka do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych może mieć bardzo poważne konsekwencje. Jeśli ZUS zakwalifikuje pomoc małżonka w firmie jako współpracę przy działalności gospodarczej, który

Potrzebna jest reforma urzędów pracy

Pani Marta (imię zmienione) chciała się zarejestrować jako bezrobotna w warszawskim urzędzie przy ul. Ciołka. Prowadziła własną działalność gospodarczą, ale właśnie wróciła z urlopu macierzyńskiego i na razie nie stać jej na płacenie pełnej składki ZUS. Zawiesiła więc działalność, dopóki ponownie

Znacznie dłużej z niemowlęciem - wkrótce duże zmiany w urlopach macierzyńskich

korzystania z niego. Pracodawca nie będzie mógł odmówić udzielenia urlopu.Mama - bizneswoman też skorzystaPlanowane zmiany w urlopach macierzyńskich będą korzystne również dla matek prowadzących działalność gospodarczą. Największą korzyścią będzie wyliczanie zasiłku macierzyńskiego według podstawy

ZUS przestanie wydawać papierowe legitymacje ubezpieczeniowe

składkach.Jednym z dowodów potwierdzających prawo do korzystania z opieki zdrowotnej jest druk ZUS RMUA, czyli informacja o miesięcznej kwocie składek przekazywana ubezpieczonym przez płatników. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą potwierdzeniem ubezpieczenia jest druk zgłoszenia do ubezpieczenia

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

Odpowiedź: Płatnikiem składek za osobę wykonującą umowę zlecenia jest zleceniodawca (strona zlecająca).1. Czy zleceniodawca może być osobą fizyczną?W zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie ma wymogu, aby zleceniodawca miał zarejestrowaną działalność gospodarczą. Płatnikiem

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

przebywania na urlopie wychowawczym oraz dla osób rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą na własny rachunek.Dla pierwszej z wymienionych grup w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób

Sąd: Umowa 'na niby', więc nie będzie ubezpieczenia

Sprawa trafiła do sądu po tym, jak ZUS zakwestionował umowę o pracę nakładczą zawartą przez jedną ze spółek z kobietą, która prowadziła własną działalność gospodarczą. Kobieta, której sprawa trafiła na sądową wokandę, prowadziła od 2003 r. jednoosobową firmę jako agent ubezpieczeniowy. Dodatkowo w

ZUS każe płacić stare składki

Zaczęło się od zmiany przepisów w 1999 roku. Właściciel firmy mógł odprowadzać składki emerytalne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej albo umowy o pracę nakładczą, jeśli w ten sposób dorabiał. Jedną z osób, które skorzystały z tej swobody wyboru była Teresa Borowska, kioskarka Ruchu w

PSL proponuje zatrudnianie babć do opieki nad wnukami na etat

zatytułowana "PSL. Pakiet stymulacyjny - nasz dekalog".Babcia na pół etatuWśród propozycji jest pomysł zatrudnienia babci na pół etatu do opieki nad dziećmi w wieku przed przedszkolnym bez konieczności opłacania składki ZUS i przy zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych. Wiceminister gospodarki Witold

Kopacz zapowiada wyższe składki zdrowotne

koszty prowadzenia firm dla osób prowadzących działalność gospodarczą, bo wyższe będą składki do ZUS. Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha podkreśla, że oznacza to wzrost opodatkowania w Polsce mimo zapowiedzi rządu, że obciążenia składkowe i podatkowe będą spadać. Marek Kłoczko, sekretarz

Podatkowe rozliczenie składek ZUS

celów podatkowych mają zastosowanie w odniesieniu do składek zapłaconych przez prowadzącego działalność gospodarczą na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz osób z nim współpracujących.Faktycznie opłacone składki (a nie należne) na ubezpieczenia społeczne własne i osób z nim

Wróżenie z fusów losów KRUS-u. Ile dokładamy?

pozarolniczą działalność gospodarczą - 820 zł miesięcznie. Dziś rolnicy płacą na KRUS ok. 100 zł miesięcznie! Ubezpieczenia społeczne rolników i przedsiębiorców Dziś składki zdrowotne za rolników opłaca państwo i jest to 17,5 zł za hektar na miesiąc. Kwota ta jest ustalana na podstawie ceny żyta. Składki

Rewolucja podatkowa to już fakt. Fiskus wypełnia nasze PIT-y

Finansów. Właśnie odpaliło w swoim Portalu Podatkowym (pod adresem PortalPodatkowy.mf.gov.pl albo PFR.mf.gov.pl) możliwość pobierania wstępnie wypełnionych za podatników zeznań podatkowych. Każdy "zwykły" podatnik, czyli ten, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz na przykład pracuje w

PiS chce umorzenia zaległości matek wobec ZUS

gospodarczą, idąc na urlopy macierzyńskie bądź wychowawcze, były zobligowane do opłacania jedynie składek zdrowotnych do ZUS."Przez wiele lat w takim przeświadczeniu żyły zarówno wszystkie te kobiety, jak i ZUS, który informował te kobiety, że trzeba opłacać tylko składki zdrowotne" - powiedziała

Koniec fikcji? Samozatrudniony pracodawca powinien zatrudniać

samozatrudnionych i wyjąć ich z grupy przedsiębiorców. Po co? Po pierwsze, żeby zachęcić ich do zatrudniania ludzi. Po drugie, żeby zmienić zasady prowadzenie działalności gospodarczej. Ten pierwszy pomysł to program "Mój pierwszy pracownik". Przygotowują go wspólnie resorty gospodarki i pracy. - Jeśli

ZUS: W jakiej wysokości składki na ZUS musi zapłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

Odpowiedź: Wyjaśnijmy, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od:- 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale lub - 30% minimalnego wynagrodzenia (tzw. preferencyjne składki w pierwszych 2 latach prowadzenia

Jak poinformować ZUS o przejęciu innej firmy?

danych wykazanych w zgłoszeniu płatnika składek,informację o adresie (bądź adresach) prowadzenia działalności gospodarczej przez nowego płatnika składek na druku ZUS ZAA - jeżeli adres ten uległ zmianie,informację o numerach rachunków bankowych nowego płatnika składek na druku ZUS ZBA - w

RPO za umorzeniem zaległych składek ZUS matkom przebywającym na urlopach

Chodzi o kobiety, które w latach 1999-2006 w trakcie urlopu były zatrudnione na etatach i jednocześnie prowadziły firmę. Otrzymywały one z ZUS informacje, że z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w tym okresie mają płacić jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jednak po zmianie

Były prezes sądu pisze do ZUS i skarbówki. "Potraktowali mnie jak intruza"

kontroli działalności gospodarczej nie przeprowadzono, bo z pisma sądu nie wynikało, w jakim terminie i jakich informacji sąd wymagał".- Zakładałem dobrą wolę tych organów, tymczasem okazało się, że wszyscy robią wszystko, by nic nie robić. Takie państwo na niby. Sąd został potraktowany jako intruz

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

ustaje, a rolnik staje się przedsiębiorcą i płaci składki w ZUS. Łączenie działalności rolniczej z pozarolniczą gospodarczą nie jest jednak takie proste. Po pierwsze, aby zacząć dorabiać, trzeba wpierw przez minimum trzy lata prowadzić wyłącznie gospodarstwo rolne (lub w nim pracować jako domownik). Po

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

. Formalności związane z ZUS Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu. Ponadto podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz muszą odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Z kolei

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Jest też spora

Nie widzę swojej przyszłości i starości w Polsce

Polakiem. Pracuje od 19. roku życia. Przeszło pięć lat temu założyłem działalność gospodarczą i od tamtej pory utrzymuje się pracując "na własny rachunek". Od ponad pięciu lat konsekwentnie płacę w terminie wszystkie podatki, również trzy dodatkowe - trzy składki ZUS. Niedawno założyłem z

Posłowie przyspieszają prace nad ulepszeniem prawa przetargowego

długoterminowych, czyli uwzględnieniu zmiany wartości wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku VAT, płacy minimalnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. "W projekcie zdecydowaliśmy się uwzględnić argument podnoszony przez przedsiębiorców, że tu nie mamy do czynienia z

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

ulgach podatkowych. PIT-y po liftingu Do rozliczeń za 2013 r. Ministerstwo Finansów przygotowało taki sam zestaw PIT jak w kilku ostatnich latach. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

zapytania może być wszystko, co jest związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W przypadku ubezpieczeń społecznych płatnik może więc zapytać ZUS o wykładnię następujących przepisów: - ustawy o systemie

PIT 2012. Polacy oddali fiskusowi 50 miliardów złotych

to 8,15 proc. Taką część naszego dochodu oddaliśmy fiskusowi. Nie znaczy to, że reszta pieniędzy została nam w kieszeniach. Swoje zgarnęły też ZUS i NFZ w postaci składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Efektywna stawka podatkowa (po odjęciu składek) w 2011 r. była niższa - 7,86 proc. Skąd

Nowy Rok, nowe przepisy - zobacz co się zmienia

, które rozpoczynają jednoosobową działalność gospodarczą. Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Po podwyżce płacy minimalnej do 1600 zł podstawą

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

upoważnione izby skarbowe.O co można pytać?Przedmiotem zapytania może być wszystko, co jest związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W przypadku ubezpieczeń społecznych płatnik może więc

"GP": Przedsiębiorcy mogą liczyć na kolejne ułatwienia

gospodarczej nawet na dwa lata. W tym czasie przedsiębiorca nie będzie płacił składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ani podatków. Przedsiębiorcy będą też mogli domagać się od ZUS i Narodowego Funduszu Zdrowia wydania wiążących interpretacji - pisze "Gazeta Prawna".

Nie pomogą prośby i płacz. Przedsiębiorco, płać 250 zł

tam potworne kolejki. Ale, co najgorsze, nie mogłam tego zrobić, bo według urzędników nie można zawiesić działalności z datą wstecz. Wydzwaniali w tej sprawie do ministerstwa, ZUS-u i stanęło na takiej interpretacji. Według mnie to niesprawiedliwe, bo to ja muszę zapłacić składkę zdrowotną za cały

Wielka ucieczka z ZUS: tysiące osób legalnie nie płaci składek

prowadzenia w Polsce przez osoby fizyczne działalności gospodarczej - mówi Piotr Jaworski z Krajowej Izby Gospodarczej. - Obecnie w Polsce przedsiębiorca, niezależnie od uzyskiwanych przychodów i dochodów, zmuszony jest płacić co miesiąc składki ZUS od co najmniej 60 proc. przeciętnego miesięcznego

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

praktykantów - nie mogą bowiem przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; ** wysokość składek ZUS. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez 24 miesiące podstawa wymiaru składek wynosi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2011 r. było to 415,80 zł, a w 2012 roku

Brakuje nam 200 tysięcy Polaków rocznie! Kluza uświadamia Kwaśniewskiego

życie kolejna z naszych inspiracji: jeśli ktoś nie ma wystarczającego dochodu, by móc sobie odliczyć od podatku ulgę na dzieci, to może tę kwotę odpisać na przykład od składki na ZUS. Czyli osoby, które miałyby kiedyś większe korzyści z bycia w szarej strefie, dzisiaj być może będą miały większą korzyść

PIT-y 2010: Słowniczek terminów podatkowych

działalność gospodarczą do kosztów zaliczają m.in. wydatki inwestycyjne, np. na zakup maszyn i urządzeń. Kwoty kosztów odpisuje się od przychodu. To, co z tego odpisywania zostaje, to dochód.Kwota dochodu wolnego od podatku - ściślej, kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku. W 2010 r. (w 2011

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo i na pewno wszyscy rolnicy nie zostaną wrzuceni jednym ruchem do ZUS. PSL uważa, po pierwsze, że działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarczą jak każda inna. Po drugie, wielu zwolenników KRUS powtarza, że jest to tani system opieki społecznej na wsi

Będą urlopy wychowawcze dla samozatrudnionych

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu ma zatwierdzić propozycję resortu pracy, aby osoby prowadzące firmy zyskały prawo do urlopu wychowawczego. Samozatrudnieni, nie odprowadzając podczas wychowywania dzieci składek do ZUS i NFZ, uzyskają prawo do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego

Umowa śmieć, biedapraca - czyli co zrobić, żeby było więcej etatów

. Załóżmy, że nowemu pracownikowi firma chce zapłacić na rękę 2500 zł. Zatrudniając go na umowę o etat musi wyłożyć 3494 zł. To koszt podatku, składki zdrowotnej i do ZUS. Przy umowie-zleceniu wyjdzie już 3139 zł, a o dzieło - jedynie 2750 zł (patrz tabela). Firmy wybierają najtańsze rozwiązanie. Zwolnienie

Więcej swobody dla firm

zawieszenia działalności nawet na dwa lata. W tym czasie nie musi opłacać składek np. na ubezpieczenia społeczne czy zaliczek na podatek dochodowy. Ale to nie koniec zmian. Nowelizacja zwiększa też uprawnienia firm wobec administracji publicznej. Jeśli przedsiębiorca złoży niekompletne wnioski np. ZUS

Słowniczek podatkowy

działalność gospodarczą do kosztów zaliczają m.in. wydatki inwestycyjne, np. na zakup maszyn i urządzeń. Kwoty kosztów odpisuje się od przychodu. To, co z tego odpisywania zostaje, to dochód.Kwota dochodu wolnego od podatku - ściślej, kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku. W 2009 r. (w 2010

Jak wybrać konto dla jednoosobowej firmy

w swoje ręce. Co miesiąc sam musisz zapłacić ZUS (składki społeczne, zdrowotne, po dwóch latach działalności również składki na Fundusz Pracy), a urzędowi skarbowemu podatek dochodowy i VAT. To już kilka przelewów w miesiącu. Do tego dochodzą płatności dla twoich kontrahentów, za usługi księgowe

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b ustawy o pdof.PrzykładPan Tadeusz prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych według skali podatkowej, zaliczając do kosztów podatkowych składki ZUS opłacone

Co zrobili politycy PO i PiS kiedy rządzili?

tys. zł brutto. To poza zasięgiem mniej zarabiających. Przyczyn było więcej. PiS zamroził pierwszy i drugi próg podatkowy oraz kwotę kosztów uzyskania przychodu, co najmocniej uderzyło w najmniej zarabiających. Jednocześnie musieli płacić wyższą składkę zdrowotną na NFZ, bo została ona podniesiona

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

. - Dostajemy sygnały, że powszechna staje się zasada - ułamek pensji w ramach etatu, ze składkami ZUS, a większa część wypłacana jest w inny sposób. Albo podpisuje się z pracownikiem kilka umów-zleceń, a ozusowana jest tylko pierwsza. Lewandowski, zastrzegając, że są to tylko szacunki, skalę patologii ocenia

Uproszczone zaliczki w 2010 r.

tym znaczenia czy są oni małymi podatnikami.Decydując się na ustalanie zaliczek w uproszczony sposób podatnik musi mieć świadomość na czym polega jej "mechanizm". Otóż jest to zaliczka ustalana w szczególny sposób, tj. w wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z działalności gospodarczej

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

przepisami odpowiednią liczbę tzw. okresów składkowych i nieskładkowych. Okres składkowy to przede wszystkim czas aktywności zawodowej, o ile miałeś wtedy opłacane składki do FUS (np. pracowałeś na etacie, prowadziłeś własną działalność gospodarczą), a także m.in. czynnej służby wojskowej, pobierania zasiłku

POPiS-owe obiecanki cacanki - tyle obiecali, to zrobili

programie wyborczym z 2005 r. PiS obiecywał 18-procentowy podatek dla osób prowadzących działalność gospodarczą i możliwość odliczania kosztów amortyzacji do 3,5 tys. zł. Obietnice pozostały na papierze. Podobnie jak propozycja zwolnienia przez dwa lata firm z płacenia składek ZUS za nowych pracowników

U progu 2013 r. Co zdrożeje? Co stanieje? Co się zmieni?

pracodawców, jak i osób, które rozpoczynają jednoosobową działalność gospodarczą. Wyższe składki na ZUS Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Po podwyżce

Jedno okienko również dla spółek - niestety

Obowiązujący od 31 marca 2009 r. tzw. system jednego okienka ma za zadanie zredukować trudności związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Paradoksalnie dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS zmiana może oznaczać więcej formalności i wydłużenie procesu zakładania spółki

Słowo "kryzys" to uniwersalny straszak

? - Tu są dwie sprawy. Tam, gdzie jest ta składka odkładana realnie do ZUS, system powinien być ujednolicony z pracowniczym. Ale jednocześnie, żeby nie zabijać przedsiębiorczości, trzeba obniżać koszty przedsiębiorców w tej części, która jest haraczem na rzecz budżetu. Likwidacja ulgi

PIT-y 2010: Fiskus o uldze na dzieci

społeczne czy zdrowotne". Wobec tego dochód syna pani J. przekroczył kwotę 3091 zł, a to "uniemożliwia skorzystanie z ulgi z tytułu wychowywania dzieci własnych lub przysposobionych".Pan K. przez miesiąc prowadził w 2008 r. działalność gospodarczą opodatkowaną liniową stawką 19 proc. PIT. We

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

ewentualnego błędu w tych wyliczeniach nie ciągnąć potem przez dalsze pola PIT. Wszystko jest w porządku? Można jechać dalej.Odliczenia od podatku - część F formularzaTo kolejny ważny fragment zeznania. Najpierw podatnik i ewentualnie jego małżonek wykazują w zeznaniu swoje składki na ubezpieczenie zdrowotne

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

Ustawa zaproponowana przez klub PO daje możliwość umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo

Mała rewolucja w PIT-owaniu

niego, jak dotychczas, informację o jego dochodach, kosztach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na tej podstawie pracownik będzie mógł samodzielnie (albo z małżonkiem czy dzieckiem) wypełnić swój PIT. - Ta zmiana prawa ułatwi życie milionom podatników - mówił w czasie wtorkowej

Różne sposoby wydawania interpretacji

i państwowych jednostek organizacyjnych o wydanie w ich indywidualnej sprawie pisemnej interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek płacenia danin publicznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W takiej formie można uzyskać wyjaśnienia np. od ZUS

Niższe podatki, ale ciągle trudne rozliczenie

organizacji pożytku publicznego. ZUS i KRUS tego za nich nie zrobią.Oczywiście samodzielnie PIT muszą złożyć osoby prowadzące działalność gospodarczą, bo nikt ich w tym nie wyręczy. PIT z urzędu, sieci lub programuPrzed każdą kampanią rozliczeń rocznych z podatku od dochodów osobistych resort finansów

Michał Boni: Potrzebny laser, a nie piła

podatkowego. Takich gospodarstw jest 200 tys. Ich właściciele mogliby płacić podatek dochodowy 19 proc. - jak inni przedsiębiorcy. A tym, którzy nie chcą prowadzić działalności gospodarczej, można dać wybór: czy chcą płacić - jak teraz - podatek rolny, czy zwykły podatek od dochodów osobistych. Mogliby sobie

PIT 2009: Jak wypełnić PIT-37, PIT-36 i PIT/O

tych wyliczeniach nie cią-g-nąć potem przez dalsze pola PIT-u. Wszystko jest w porządku? Można jechać dalej.Odliczenia od podatku - część F. formularzaTo kolejny ważny fragment zeznania.Najpierw podatnik i ewentualnie jego małżonek wykazują w zeznaniu swoje składki na ubezpieczenie zdrowotne - kwoty

Raport: Co zdrożeje, co stanieje w 2011 roku

bieżące emerytury. W kolejnych latach proporcje składek będą się zmieniały tak, żeby w 2017 r. do ZUS szło 3,8 proc., a do OFE 3,5 proc. naszych wynagrodzeń. Nasze nowe konto w ZUS będzie co roku waloryzowane o wysokość wzrostu gospodarczego i inflacji. Dodatkowo od 2012 r. rząd wprowadzi specjalną ulgę

PIT-y 2010: Bez PIT-11 lub PIT-40A ani rusz

działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Na szczęście jest też spora grupa przychodów, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego. Chodzi np. o: ubezpieczenia za rozbity samochód; - odszkodowania za wypadek w pracy; - odsetki z obligacji skarbu

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

formularzy są takie same jak w poprzednich latach. Nadal mamy więc dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego ulgowe załączniki: PIT/O (zwykłe ulgi) i PIT/D(ulgi mieszkaniowe). Są jeszcze mniej popularne

Coraz więcej absurdów

. prowadzę działalność gospodarczą. Deklaracje i składki do ZUS zawsze składam i opłacam w terminie. Jednak w styczniu 2009 r. pomyliłam się i przyjęłam niższą o 2,39 zł podstawę wymiaru składek. Zorientowałam się w lutym, skorygowałam deklaracje i dopłaciłam składki. Niestety, zostałam wyłączona z

Za długi współmałżonka prowadzącego działalność odpowiada drugi małżonek

współmałżonka Jeżeli zaległość z tytułu nieopłaconych w terminie składek ZUS powstała w okresie, w którym współmałżonek współdziałał razem z przedsiębiorcą przy wykonywaniu działalności gospodarczej i w związku z tym osiągał korzyści materialne, to wtedy wspólnie z przedsiębiorcą odpowiada za zobowiązania

Jak prawidłowo rozliczyć ulgę na dzieci?

brutto wyniósł 3.600 zł, koszty uzyskania przychodu - 406,89 zł, a składki ZUS w części przez nią sfinansowanej - 565,56 zł. Które ze wskazanych danych powinnam uwzględniać do ustalenia czy jestem uprawniona do skorzystania z ulgi na dziecko?Do skorzystania z tzw. ulgi na dzieci uprawnieni są rodzice

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykaz wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika US i właściwego oddziału ZUS lub KRUS

PIT 2009: Ulga na dzieci po nowemu

działalnością gospodarczą podatnika, ma wyłącznie charakter prorodzinny i jej jedynym celem jest uwzględnienie w systemie podatkowym kosztów utrzymania i wychowania dziecka w rodzinie.Ulga nie przysługuje też osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną liniowym 19-proc. PIT.Ministerstwo Finansów

Usuńmy absurdy, potem informatyzujmy

, musi przynieść wyciąg z KRS, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami. I co nam proponuje e-administracja? Że taki przedsiębiorca będzie mógł o owe zaświadczenia wystąpić przez internet, podpisując wniosek podpisem elektronicznym! A potem ma to zaświadczenie w zębach przynieść

"GP": Zmaleją pensje i emerytury, wzrosną składki ZUS

zdrowotnej straci też prawie 1,8 mln osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Czy przedsiębiorca ma prawo obniżyć składkę w związku z chorobą?

zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy systemowej oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 69 ust. 1 ustawy zdrowotnej obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ustaje wobec przedsiębiorcy w przypadku faktycznego zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też

Sieci i sidła polskich e-urzędów

dwa razy plastikowy. Inny przykład? Żeby dostać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ, musimy za każdym razem wypełniać wniosek z załącznikami. W moim przypadku jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą karta jest ważna tylko przez dwa miesiące. Za każdym razem, choć moje dane od dawna

"GP": Szpitale nie honorują wydruków z e-maila

możliwość istnieje od 1 stycznia i jest rozwiązaniem przygotowanym przez Komisję Przyjazne Państwo, które miało ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Gazeta dodaje, że druki ZUS RMUA przestaną być potrzebne dopiero, gdy wprowadzone zostaną czipowe karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zasiłek

rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek celowy, zasiłek stały, zasiłek okresowy) oraz ZUS. Zasiłek pogrzebowyWypłacają oddziały ZUS i KRUS. Zasiłek ten przysługuje w razie śmierci: ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury

Polska Klasyfikacja Działalności

policealnych . 85.4 Szkoły policealne oraz wyższe . 85.5 Pozaszkolne formy edukacji . 85.6 Działalność wspomagająca edukację Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Dział Grupa Nazwa grupowania 86 . OPIEKA ZDROWOTNA . 86.1 Działalność szpitali . 86.2 Praktyka lekarska . 86.9 Pozostała

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Federacja Związków Zawodowych Kadry Kierowniczej PPUP Poczta Polska Związek Zawodowy "Powszechne Ubezpieczenia" Działalność gospodarcza OPZZW 2001 OPZZ utworzyło Fundację Porozumienie – organizację zarządzającą majątkiem Funduszu Wczasów Pracowniczych.

Nowa Ruda

. Spłonęła wówczas spora część śródmieścia, m.in. rynek i kościół parafialny. Działania wojenne podczas I wojny światowej szczęśliwie ominęły miasto, jednak nastąpiła stagnacja gospodarcza miasta, która, pogłębiając się, doprowadziła do odebrania statusu miasta powiatowego Nowej Rudzie w roku 1932. W 1937 r

Kongres Nowej Prawicy

został złożony do sądu 3 grudnia 2010. Ugrupowanie zostało zarejestrowane 25 marca 2011 (dzień wcześniej doszło do zakończenia prawnej likwidacji WiP-u). DziałalnośćPierwszą inicjatywą partii UPR-WiP była organizacja Kongresu Nowej Prawicy, który odbył się 16 kwietnia 2011 w warszawskim PKiN-ie. Pojawiło

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.